JEREMIAN KIRJA


1 luku
Profeetan kutsuminenFI33/38

1. Jeremian, Hilkian pojan, sanat. Tämä oli Anatotissa, Benjaminin maassa, asuvia pappeja.

Biblia1776

1. Jeremian Hilkian pojan sanat, joka oli Anatotin papeista, Benjaminin maata,

CPR1642

1. NÄmät owat Jeremian sanat Hilkian pojan Anathothin Papeista BenJamin maalda.FI33/38

2. Hänelle tuli Herran sana Juudan kuninkaan Joosian, Aamonin pojan, päivinä, tämän kolmantenatoista hallitusvuotena,

Biblia1776

2. Jolle Herran sana tapahtui Josian Amonin pojan, Juudan kuninkaan aikana, kolmantenatoistakymmenentenä hänen valtakuntansa vuonna;

CPR1642

2. Jolle HERran sana tapahtui Josian Amonin pojan Judan Cuningan aicana colmandena toistakymmendenä hänen waldacundans wuonna.FI33/38

3. ja tuli vielä Juudan kuninkaan Joojakimin, Joosian pojan, päivinä ja aina Juudan kuninkaan Sidkian, Joosian pojan, yhdennentoista vuoden loppumiseen asti, jolloin Jerusalemin asukkaat viidentenä kuukautena vietiin pakkosiirtolaisuuteen.

Biblia1776

3. Ja sitte Josian pojan, Jojakimin, Juudan kuninkaan aikana, Zedekian Josian pojan, ensimäisen vuoden loppuun toistakymmentä, niin Jerusalemin vankiuteen asti, viidentenä kuukautena.

CPR1642

3. Ja sijtte Josian pojan Joachimin Judan Cuningan aicana Zedechian Josian pojan Judan Cuningan yhdentoistakymmenen wuoden loppuun nijn Jerusalemin fangiuten asti wijdendenä Cuucautena.FI33/38

4. Minulle tuli tämä Herran sana:

Biblia1776

4. Ja Herran sana tapahtui minulle ja sanoi:

CPR1642

4. JA HERran sana tapahtui minulle ja sanoi:FI33/38

5. Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi.

Biblia1776

5. Minä tunsin sinun jo ennenkuin minä sinun valmistin äitis kohdussa, ja pyhitin sinun ennenkuin sinä äidistäs synnyitkään, ja panin sinun kansain prophetaksi.

CPR1642

5. Minä tunsin sinun jo ennen cuin minä sinun walmistin sinun äitis cohdus ja pyhitin sinun ennen cuins äitistäs synnytkän ja panin sinun Canssain Prophetaxi.FI33/38

6. Mutta minä sanoin: Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori.

Biblia1776

6. Mutta minä sanoin: voi Herra, Herra! katso en minä kelpaa saarnaamaan; sillä minä olen nuori.

CPR1642

6. Mutta minä sanoin: woi HERra HERra en minä kelpa saarnaman: sillä minä olen nuori.FI33/38

7. Niin Herra sanoi minulle: Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua.

Biblia1776

7. Niin Herra sanoi minulle: älä sano: minä olen nuori; mutta sinun pitää kaikkiin niihin menemän, mihin minä sinun lähetän, ja puhuman kaikkia, mitä minä sinulle käsken.

CPR1642

7. Nijn HErra sanoi minulle: älä sano: minä olen nuori mutta sinun pitä sinne menemän cuin minä sinun lähetän ja saarnaman mitä minä sinulle käsken.FI33/38

8. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra.

Biblia1776

8. Älä pelkää heitä; sillä minä olen tykönäs, ja pelastan sinun, sanoo Herra.

CPR1642

8. Älä pelkä heitä: sillä minä olen tykönäs ja pelastan sinun sano HERRA.FI33/38

9. Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi.

Biblia1776

9. Ja Herra ojensi kätensä ja tarttui minun suuhuni; ja Herra sanoi minulle: katso, minä panen minun sanani sinun suuhus.

CPR1642

9. Ja HERra oijensi kätens ja tartui minun suuhuni ja sanoi minulle:FI33/38

10. Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan.

Biblia1776

10. Katso, minä panen sinun tänäpänä kansain ja valtakuntain päälle, repimään, särkemään, hukuttamaan ja kukistamaan: rakentamaan ja istuttamaan.

CPR1642

10. Cadzo minä panen minun sanani sinun suuhus cadzo minä panen sinun tänäpänä Canssain ja waldacundain päälle repimän särkemän cukistaman hucuttaman rakendaman ja istuttaman.FI33/38

11. Minulle tuli tämä Herran sana: Mitä sinä näet, Jeremia? Minä vastasin: Minä näen mantelipuun oksan.

Biblia1776

11. Ja Herran sana tapahtui minulle ja sanoi: Jeremia, mitäs näet? Minä sanoin: Minä näen mandelpuisen sauvan.

CPR1642

11. JA HERran sana tapahtui minulle ja sanoi: Jeremia mitäs näet? Minä sanoin: minä näin Mandelpuisen sauwan.FI33/38

12. Herra sanoi minulle: Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen.

Biblia1776

12. Ja Herra sanoi minulle: oikein sinä olet nähnyt, sillä minä tahdon kiiruhtaa, tehdäkseni minun sanani.

CPR1642

12. Ja HERra sanoi minulle: oikein sinä olet nähnyt: sillä minä tahdon walwo tehdäxeni minun sanani.FI33/38

13. Minulle tuli toistamiseen Herran sana, näin kuuluva: Mitä sinä näet? Minä vastasin: Minä näen kiehuvan padan; se näkyy pohjoisen puolelta.

Biblia1776

13. Ja Herran sana tapahtui toisen kerran minulle ja sanoi: mitäs näet? Minä sanoin: minä näen kiehuvaisen padan , joka näkyy pohjan puoleen.

CPR1642

13. Ja HERran sana tapahtui toisen kerran minulle ja sanoi: mitäs näet? Minä sanoin: minä näen kiehuwaisen padan ja hänen esipuolens pohjan puoleen.FI33/38

14. Ja Herra sanoi minulle: Pohjoisesta on onnettomuus purkautuva kaikkien maan asukasten yli.

Biblia1776

14. Ja Herra sanoi minulle: pohjasta on paha tuleva kaikkein maan asuvaisten päälle.

CPR1642

14. Ja HERra sanoi minulle: pohjast on paha tulewa caickein maan asuwaisten päälle:FI33/38

15. Sillä katso, minä kutsun kaikki pohjoisten valtakuntain kansanheimot, sanoo Herra, ja ne tulevat ja asettavat kukin valtaistuimensa Jerusalemin porttien oville ja kaikkia sen muureja vastaan, yltympäri, ja kaikkia Juudan kaupunkeja vastaan.

Biblia1776

15. Sillä katso, minä kutsun kaikki valtakuntain sukukunnat, jotka ovat pohjassa, sanoo Herra; ja he tulevat ja kukin asettaa istuimensa Jerusalemin portin eteen, ja ympäri kaikkia hänen muurejansa, ja kaikkia Juudan kaupungeita,

CPR1642

15. Sillä cadzo minä cudzun caicki waldacundain sucucunnat cuin on pohjas sano HERra tuleman ja asettaman istuimens Jerusalemin portin eteen ja ymbäri caickia hänen muurejans ja caickein Judan Caupungein.FI33/38

16. Sitten minä julistan heille tuomioni kaikesta heidän pahuudestaan, koska he ovat hyljänneet minut, polttaneet uhreja muille jumalille ja kumartaneet kättensä tekoja.

Biblia1776

16. Ja minä annan oikeuden käydä heidän päällensä kaiken heidän pahuutensa tähden; että he ovat minun hyljänneet, ja muille jumalille suitsuttaneet, ja kumartaneet omaa käsialaansa.

CPR1642

16. Ja minä annan oikeuden käydä heidän päällens caiken heidän pahudens tähden että he owat minun hyljännet ja muille jumalille suidzuttanet ja cumartanet oma käsialans.FI33/38

17. Mutta sinä, vyötä kupeesi, nouse ja puhu heille kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä heitä kauhistu, etten minä kauhistuttaisi sinua heidän edessään.

Biblia1776

17. Niin vyötä nyt kupees, nouse ja saarnaa heille kaikki, mitä minä sinun käsken; älä pelkää heitä, etten minä sinua surmaisi heidän edessänsä.

CPR1642

17. Nijn wyötä nyt sinun cupes nouse ja saarna heille caicki cuin minä sinun käsken: älä pelkä heitä etten minä sinua surma heidän edesäns.FI33/38

18. Sillä katso, minä teen sinusta tänä päivänä varustetun kaupungin, rautapatsaan ja vaskimuurin koko maata vastaan, Juudan kuninkaita, sen ruhtinaita, sen pappeja vastaan ja maan kansaa vastaan.

Biblia1776

18. Ja katso, minä teen tänäpänä sinun vahvaksi kaupungiksi, rautapatsaaksi ja vaskimuuriksi koko maassa: Juudan kuninkaita ja hänen ruhtinaitansa vastaan, hänen pappejansa ja maan kansaa vastaan.

CPR1642

18. Ja cadzo minä teen tänäpän sinun wahwaxi Caupungixi rautapadzaxi ja waskimuurixi coco maasa Judan Cuningaita ja hänen Ruhtinoitans wastan.FI33/38

19. Ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua, sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut.

Biblia1776

19. Ja he sotivat sinua vastaan, ei kuitenkaan heidän pidä sinua voittaman; sillä minä olen sinun tykönäs, sanoo Herra, vapahtamassa sinua.

CPR1642

19. Hänen Papejans ja maan Canssa wastan nijn että jos he wielä sotiwat sinua wastan ei cuitengan heidän pidä sinua woittaman: sillä minä olen sinun tykönäs sano HERra wapahtamas sinua. 

Valitse
luku