Saarnaajan kirja


1 luku
Kaikki on turhuutta ja iäti yhtäläistä. Myöskin pyrkimys viisauteen on tuulen tavoittelua.FI33/38

1. Saarnaajan sanat, Daavidin pojan, joka oli kuninkaana Jerusalemissa.

Biblia1776

1. Saarnaajan sanat, Daavidin pojan, joka oli kuninkaana Jerusalemissa.

CPR1642

1. NÄmät owat saarnajan sanat Dawidin pojan Jerusalemin Cuningan:FI33/38

2. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus; kaikki on turhuutta!

Biblia1776

2. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus; kaikki on turhuutta!

CPR1642

2. Caicki on turha sanoi saarnaja ja caicki mitä on se on turha.FI33/38

3. Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivannäöstänsä, jolla hän vaivaa itseänsä auringon alla?

Biblia1776

3. Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivannäöstänsä, jolla hän vaivaa itseänsä auringon alla?

CPR1642

3. Mitä on ihmisellä enä caikesta waiwastans cuin hänellä on Auringon alla?FI33/38

4. Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti.

Biblia1776

4. Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti.

CPR1642

4. Yxi sucu hucku ja toinen tule jällens waan maa pysy ijancaickisest.FI33/38

5. Ja aurinko nousee, ja aurinko laskee ja kiiruhtaa sille sijallensa, josta se jälleen nousee.

Biblia1776

5. Ja aurinko nousee, ja aurinko laskee ja kiiruhtaa sille sijallensa, josta se jälleen nousee.

CPR1642

5. Auringo ylene ja laske ja juoxe siallens että hän sieldä ylönis jällens.FI33/38

6. Tuuli menee etelään ja kiertää pohjoiseen, kiertää yhä kiertämistään, ja samalle kierrollensa tuuli palajaa.

Biblia1776

6. Tuuli menee etelään ja kiertää pohjoiseen, kiertää yhä kiertämistään, ja samalle kierrollensa tuuli palajaa.

CPR1642

6. Hän mene etelään ja palaja jällens pohjaan ja tuuli mene aina ymbärins tuli pala ymbärpyöryä.FI33/38

7. Kaikki joet laskevat mereen, mutta meri ei siitänsä täyty; samaan paikkaan, johon joet ovat laskeneet, ne aina edelleen laskevat.

Biblia1776

7. Kaikki joet laskevat mereen, mutta meri ei siitänsä täyty; samaan paikkaan, johon joet ovat laskeneet, ne aina edelleen laskevat.

CPR1642

7. Caicki wirrat juoxewat mereen ja ei meri tule cuitengan täydemmäxi. Sille sialle josta he juoxit sijhen he juoxewat jällens.FI33/38

8. Kaikki tyynni itseänsä väsyttää, niin ettei kukaan sitä sanoa saata. Ei saa silmä kylläänsä näkemisestä eikä korva täyttänsä kuulemisesta.

Biblia1776

8. Kaikki tyynni itseänsä väsyttää, niin ettei kukaan sitä sanoa saata. Ei saa silmä kylläänsä näkemisestä eikä korva täyttänsä kuulemisesta.

CPR1642

8. Caicki owat työlät nijn ettei kengän taida sanoa ei silmät suutu näkemäst eikä corwat suutu coscan cuulemast.FI33/38

9. Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla.

Biblia1776

9. Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla.

CPR1642

9. Mikä on se joca on tapahtunut? joca myös tästedes tapahtu. Mikä on se joca tehty on joca myös edespäin tehdän?FI33/38

10. Jos jotakin on, josta sanotaan: Katso, tämä on uutta, niin on sitä kuitenkin ollut jo ennen, ammoisina aikoina, jotka ovat olleet ennen meitä.

Biblia1776

10. Jos jotakin on, josta sanotaan: "Katso, tämä on uutta", niin on sitä kuitenkin ollut jo ennen, ammoisina aikoina, jotka ovat olleet ennen meitä.

CPR1642

10. Ja ei nyt mitän utta tapahdu Auringon alla: jos jotakin tapahtu josta sanoa taitan cadzo se on usi: sillä se on myös ennen tapahtunut endisillä aigoilla jotca meidän edelläm olit.FI33/38

11. Ei jää muistoa esi-isistä; eikä jälkeläisistäkään, jotka tulevat, jää muistoa niille, jotka heidän jälkeensä tulevat.

Biblia1776

11. Ei jää muistoa esi-isistä; eikä jälkeläisistäkään, jotka tulevat, jää muistoa niille, jotka heidän jälkeensä tulevat.

CPR1642

11. Ei taida kengän muista cuinga ennen on tapahtunut: eikä taida cucan ajatella mitä wasta tapahtu jälkentulewaisille.FI33/38

12. Minä, saarnaaja, olin Israelin kuningas Jerusalemissa.

Biblia1776

12. Minä, saarnaaja, olin Israelin kuningas Jerusalemissa.

CPR1642

12. Minä Israelin Cuningas olin saarnaja Jerusalemis.FI33/38

13. Ja minä käänsin sydämeni viisaudella tutkimaan ja miettimään kaikkea, mitä auringon alla tapahtuu. Tämä on vaikea työ, jonka Jumala on antanut ihmislapsille, heidän sillä itseään rasittaaksensa.

Biblia1776

13. Ja minä käänsin sydämeni viisaudella tutkimaan ja miettimään kaikkea, mitä auringon alla tapahtuu. Tämä on vaikea työ, jonka Jumala on antanut ihmislapsille, heidän sillä itseään rasittaaksensa.

CPR1642

13. Ja minun sydämen pyysi edziä ja wijsast tutkia caickia mitä taiwan alla tehdän. Sencaltaisen wiheljäisen waiwan on Jumala andanut ihmisten lapsille sijnä idzens waiwataxens.FI33/38

14. Minä katselin kaikkia tekoja, mitä tehdään auringon alla, ja katso, se on kaikki turhuutta ja tuulen tavoittelua.

Biblia1776

14. Minä katselin kaikkia tekoja, mitä tehdään auringon alla, ja katso, se on kaikki turhuutta ja tuulen tavoittelua.

CPR1642

14. Minä cadzoin caickia jotca Auringon alla tapahtuwat ja cadzo se oli caicki turhus ja wiheljäisys.FI33/38

15. Väärä ei voi suoristua, eikä vajaata voi täydeksi laskea.

Biblia1776

15. Väärä ei voi suoristua, eikä vajaata voi täydeksi laskea.

CPR1642

15. Ei wäärät taida oikiaxi tulla eikä puuttumuxia taita lukea.FI33/38

16. Minä puhuin sydämessäni näin: Minä olen hankkinut suuren viisauden ja sitä yhä lisännyt, jopa yli kaikkien, jotka ovat ennen minua Jerusalemissa hallinneet, ja paljon on sydämeni nähnyt viisautta ja tietoa.

Biblia1776

16. Minä puhuin sydämessäni näin: Minä olen hankkinut suuren viisauden ja sitä yhä lisännyt, jopa yli kaikkien, jotka ovat ennen minua Jerusalemissa hallinneet, ja paljon on sydämeni nähnyt viisautta ja tietoa.

CPR1642

16. Minä sanoin sydämesäni: cadzo minä olen jaloxi tullut ja olen wijsambi cuin caicki muut jotca minun edelläni olit Jerusalemis: ja minun sydämen on paljon oppenut ja coetellut.FI33/38

17. Ja minä käänsin sydämeni tutkimaan viisautta ja tietoa, mielettömyyttä ja tyhmyyttä, ja minä tulin tietämään, että sekin oli tuulen tavoittelemista.

Biblia1776

17. Ja minä käänsin sydämeni tutkimaan viisautta ja tietoa, mielettömyyttä ja tyhmyyttä, ja minä tulin tietämään, että sekin oli tuulen tavoittelemista.

CPR1642

17. Ja olen minun sydämeni asettanut oppeman wijsautta ymmärrystä tyhmyttä ja hullutta.FI33/38

18. Sillä missä on paljon viisautta, siinä on paljon surua; ja joka tietoa lisää, se tuskaa lisää.

Biblia1776

18. Sillä missä on paljon viisautta, siinä on paljon surua; ja joka tietoa lisää, se tuskaa lisää.

CPR1642

18. Waan minä ymmärsin että sijnä on myös waiwa: sillä cusa paljo wijsautta on sijnä on myös paljo mielicarwautta ja joca lisä ymmärryxen hän lisä myös waiwan. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12