Korkea Veisu


1 luku
Morsian puhuu rakkaudestaan (v.2 - 4) ja kuvaa itseänsä (v.5,6); hän haluaa kohdata rakkaansa ( v.7), joka kehoittaa häntä seuraamaan hänen laumansa jälkiä (v.8). Vuoropuhelu: Ylkä puhuu morsiamelle ( v. 9 – 11). morsian vastaa (v. 2 – 14); ylkä puhuu (v.15), morsian vastaa (v. 6,17 )FI33/38

1. Salomon korkea veisu.

Biblia1776

1. Salomon korkea veisu.

CPR1642

1. Salomon Corkia Weisu .FI33/38

2. Hän suudelkoon minua suunsa suudelmilla. Sillä sinun rakkautesi on suloisempi kuin viini.

Biblia1776

2. Hän suuta antakoon minun, suunsa antamisella; sillä sinun rakkautesi on suloisempi kuin viina,

CPR1642

2. HÄn suuta andacon minulle hänen suuns andamisella: sillä sinun nisäs owat suloisemmat cuin wijna.FI33/38

3. Suloinen on voiteittesi tuoksu, vuodatettu öljy on sinun nimesi; sentähden sinua nuoret naiset rakastavat.

Biblia1776

3. Sinun hyväin voidettes hajuin tähden. Sinun nimes on vuodatettu öljy; sen piikaiset sinua rakastavat.

CPR1642

3. Että sinun hywä woites haistetaisin. Sinun nimes on caatunut woide sentähden racastawat sinua pijcat.FI33/38

4. Vedä minut mukaasi, rientäkäämme! Kuningas on tuonut minut kammioihinsa. Me riemuitsemme ja iloitsemme sinusta, me ylistämme sinun rakkauttasi enemmän kuin viiniä; syystä he sinua rakastavat.

Biblia1776

4. Vedä minua, niin me juoksemme perässäs: Kuningas vie minun kammioonsa: Me iloitsemme ja riemuitsemme sinusta, me muistamme sinun rakkauttas enempi kuin viinaa: hurskaat rakastavat sinua.

CPR1642

4. Wedä minua peräs nijn me juoxemma Cuningas wie minun hänen Camarijns. Me iloidzem ja riemuidzem sinusta me ajattelem enä sinun nisiäs cuin wijna siwiät racastawat sinua.FI33/38

5. Minä olen musta, mutta ihana, te Jerusalemin tyttäret, kuin Keedarin teltat, kuin Salomon seinäverhot.

Biblia1776

5. Minä olen musta, mutta sangen otollinen, te Jerusalemin tyttäret, niinkuin Kedarin majat, niinkuin Salomon kirjoiteltu vaate.

CPR1642

5. Minä olen musta mutta sangen otollinen te Jerusalemin tyttäret nijncuin Kedarin majat nijncuin Salomon kirjoiteldu waate.FI33/38

6. Älkää katsoko sitä, että minä olen musta, päivän paahtama. Äitini pojat vihastuivat minuun, panivat minut viinitarhain vartijaksi — omaa viinitarhaani en vartioinut.

Biblia1776

6. Älkäät sitä katsoko, että minä niin musta olen; sillä päivä on minun polttanut: minun äitini lapset vihastuivat minun päälleni: he ovat asettaneet minun viinamäen vartiaksi, mutta en minä varjellut viinamäkeäni.

CPR1642

6. Älkät sitä cadzoco että minä nijn musta olen: sillä päiwä on minun polttanut minun äitini lapset wihastuwat minun päälleni he owat asettanet minun wijnamäen wartiaxi mutta en minä warjellut minun wijnamäkeni.FI33/38

7. Sano minulle sinä, jota sieluni rakastaa, missä laumaasi paimennat, missä annat sen keskipäivällä levätä. Miksi minä hunnutettuna joutuisin sinun toveriesi laumain luo!

Biblia1776

7. Sano minulle sinä, jota minun sieluni rakastaa: kussas laidunta pidät, ja kussas lounaalla lepäät? ettei minun pitäisi poikkeeman kumppanies lauman tykö.

CPR1642

7. Sano sinä minulle jota minun sielun racasta cusas laiduinda pidät ja cusas lounalla lepät? etten minä sinne tänne käwis sinun cumpanittes lauman tygö.FI33/38

8. Jos et sitä tiedä, sinä naisista kaunein, käy lammasten jälkiä ja kaitse vohliasi paimenten telttapaikoilla.

Biblia1776

8. Jos et sinä sinuas tunne, sinä kaikkein ihanaisin vaimoin seassa, niin mene lammasten jäljille, ja kaitse vohlias paimenien huonetten tykönä.

CPR1642

8. Jos et sinä sinuas tunne sinä caickein ihanaisin waimoin seas nijn mene lammastes jäljille ja syötä wohlas paimenitten huonetten tykönä.FI33/38

9. Tammaani, joka on faraon vaunujen edessä, sinut, armaani, vertaan.

Biblia1776

9. Minä vertaan sinun, ystäväni, ratsaskaluihini, Pharaon vaunuihin.

CPR1642

9. Minä wertan sinun minun ystäwän minun radzascaluihini Pharaon waunuihin.FI33/38

10. Ihanat ovat sinun poskesi käätyinensä, kaulasi helminauhoinensa.

Biblia1776

10. Sinun sasupääs ovat ihanat pankkuin keskellä, ja sinun kaulas kultakäädyissä.

CPR1642

10. Sinun sasupääs owat ihanat odzarihmas ja caulakäädys.FI33/38

11. Me teemme sinulle kultakäädyt ynnä hopeasta niihin nastat.

Biblia1776

11. Me teemme sinulle kultaiset pankut, hopianastoilla.

CPR1642

11. Me teemme sinulle cullaiset pangut hopia nastoilla.FI33/38

12. Kuninkaan istuessa pöydässään tuoksui minun nardukseni kaiken aikaa.

Biblia1776

12. Kuin kuningas istui pöytänsä tykönä, antoi nardukseni hajunsa.

CPR1642

12. Cosca Cuningas käänsi idzens tänne andoi minun Narduxeni hajuns.FI33/38

13. Rakkaani on minulle mirhakimppu, joka rintojeni välissä lepää.

Biblia1776

13. Ystäväni on minun mirrhamkimppuni, joka minun rinnoillani riippuu.

CPR1642

13. Minun ystäwän on minun Myrrham kimppun joca minun rinnoillan rippu.FI33/38

14. Rakkaani on kooferkukka-terttu Een-Gedin viinitarhoista.

Biblia1776

14. Minun ystäväni on minulle Kyprin viinamarjan rypäle, Engeddin viinamäessä.

CPR1642

14. Minun ystäwän on minulle wijna Copher rypälö Engeddin wijnamäestä.FI33/38

15. Katso, kaunis sinä olet, armaani; katso, kaunis olet, silmäsi ovat kyyhkyläiset.

Biblia1776

15. Katso, armaani, sinä olet ihana: katso, sinä olet ihana, silmäs ovat niinkuin kyhkyläisen silmät.

CPR1642

15. Cadzo minun armani sinä olet ihana sinä olet sinun silmäs owat nijncuin kyhkyläisen silmät.FI33/38

16. Katso, kaunis sinä olet, rakkaani; kuinka suloinen, kuinka vihanta on vuoteemme!

Biblia1776

16. Katso, ystäväni, sinä olet ihana ja suloinen, ja meidän vuoteemme myös viheriöitsee.

CPR1642

16. Cadzo minun ystäwän sinä olet ihana ja suloinen meidän wuotem wiherjöidzeFI33/38

17. Huoneittemme seininä ovat setripuut, kattonamme kypressit.

Biblia1776

17. Meidän huoneemme kaaret ovat sedripuusta, vuolteet hongasta.

CPR1642

meidän huonem caaret owat Cedripuusta wuoldet Cypressistä. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8