Kolmas MOOSEKSEN KIRJA


1 luku








Polttouhrilaki.







FI33/38

1. Ja Herra kutsui Mooseksen ja puhui hänelle sisältä ilmestysmajasta sanoen:

Biblia1776

1. Ja Herra kutsui Moseksen, ja puhui hänelle seurakunnan majasta, sanoen:

CPR1642

1. JA HERra cudzui Mosexen ja puhui hänelle seuracunnan majasa sanoden:







FI33/38

2. Puhu israelilaisille ja sano heille: Jos joku teistä tahtoo tuoda uhrilahjan Herralle, niin tuokaa uhrilahjanne karjasta, joko raavaista tai lampaista.

Biblia1776

2. Puhu Israelin lapsille, ja sano heille: joka teistä tahtoo uhrata Herralle, niin tehkäät teidän uhrinne eläimistä, karjasta ja lampaista.

CPR1642

2. Puhu Israelin lapsille ja sano heille: cuca teistä tahto uhrata HERralle hän tehkän sen eläimistä carjasta ja lambaista.







FI33/38

3. Jos hänen uhrilahjansa on raavaspolttouhri, tuokoon virheettömän urospuolen; ilmestysmajan ovelle hän tuokoon sen, että Herran mielisuosio tulisi hänen osaksensa.

Biblia1776

3. Jos hän tahtoo Herralle polttouhria karjasta tehdä, niin uhratkaan virheettömän härkyisen: seurakunnan majan oven edessä hän sen uhratkaan, että se olis Herralle otollinen häneltä.

CPR1642

3. JA jos hän tahto HERralle polttouhria carjasta tehdä nijn hän uhratcan wirhittömän härkyisen seuracunnan majan owen edes: että se olis HERralle otolinen häneldä.







FI33/38

4. Ja hän laskekoon kätensä polttouhriteuraan pään päälle; niin se on oleva otollinen ja tuottava hänelle sovituksen.

Biblia1776

4. Ja pankaan kätensä sen polttouhrin pään päälle, niin se on otollinen häntä sovittamaan.

CPR1642

4. Ja pangan kätens sen polttouhrin pään päälle nijn se on otolinen ja sowitta hänen.







FI33/38

5. Ja hän teurastakoon mullikan Herran kasvojen edessä, ja papit, Aaronin pojat, tuokoot veren ja vihmokoot veren ympärinsä alttarille, joka on ilmestysmajan ovella.

Biblia1776

5. Ja hänen pitää teurastaman mullin Herran edessä; ja papit, Aaronin pojat, pitää tuoman veren ja priiskottaman alttarille ympärinsä, joka on seurakunnan majan oven edessä.

CPR1642

5. Ja hänen pitä teurastaman mullin HERran edes ja papin Aaronin pojat pitä hänen werens tuoman ja prijscottaman Altarille ymbärins joca on seuracunnan majan owen edes.







FI33/38

6. Ja hän nylkeköön polttouhriteuraan ja leikelköön sen määräkappaleiksi.

Biblia1776

6. Ja vuota pitää polttouhrista nyljettämän ja pitää kappaleiksi hakattaman.

CPR1642

6. Ja wuodan pitä polttouhrista nyljettämän ja se pitä cappaleixi hacattaman.







FI33/38

7. Ja pappi Aaronin pojat tehkööt tulen alttarille ja pankoot halkoja tuleen.

Biblia1776

7. Ja papin Aaronin pojat pitää tekemän tulen alttarille ja halvot tulen päälle paneman.

CPR1642

7. Ja papin Aaronin pojat pitä tekemän tulen Altarille ja halgot sen päälle paneman.







FI33/38

8. Ja papit, Aaronin pojat, asettakoot kappaleet ynnä pään ja rasvan halkojen päälle, jotka ovat tulessa alttarilla.

Biblia1776

8. Ja papit Aaronin pojat pitää sovittaman kappaleet, pään ja lihavuuden, halkoin päälle, jotka ovat alttarilla tulen päällä.

CPR1642

8. Ja Aaronin pojat pitä sowittaman cappalet pään ja lihawuden halcoin päälle jotca owat Altarilla tulen päällä.







FI33/38

9. Mutta sisälmykset ja jalat hän pesköön vedessä, ja pappi polttakoon kaiken alttarilla; se on polttouhri, suloisesti tuoksuva uhri Herralle.

Biblia1776

9. Mutta sisällykset ja jalat pitää vedellä pestämän, ja papin pitää kaikki nämät polttaman alttarilla: polttouhriksi, ja lepytyshajun tuleksi Herralle.

CPR1642

9. Mutta sisällyxet ja jalat pitä wedellä pestämän ja papin pitä caicki nämät polttaman Altarilla polttouhrixi. Tämä on makian hajun tuli HERralle.







FI33/38

10. Ja jos hänen uhrilahjansa, joka on tarkoitettu polttouhriksi, on otettu pikkukarjasta, lampaista tai vuohista, tuokoon virheettömän urospuolen.

Biblia1776

10. Ja jos hän tahtoo tehdä polttouhria pienistä eläimistä, lampaista eli vuohista, niin uhratkaan virheettömän oinaan eli kauriin.

CPR1642

10. JA jos hän tahto tehdä polttouhria pienist eläimist nimittäin lambaista ja wuohista nijn uhratcan wirhittömän oinan eli caurin.







FI33/38

11. Ja teurastakoon sen alttarin pohjoissivulla, Herran edessä; ja papit, Aaronin pojat, vihmokoot sen veren alttarille ympärinsä.

Biblia1776

11. Ja teurastakaan sen Herran edessä pohjan puolella alttaria, ja papit, Aaronin pojat, pitää priiskottaman hänen verensä alttarille ympärinsä.

CPR1642

11. Ja teurastacan sen HERralle pohjan puolella Altarita. Ja papin Aaronin pojat pitä prijscottaman hänen werens Altarille ymbärins.







FI33/38

12. Ja hän leikelköön sen määräkappaleiksi, ja pappi asettakoon ne ynnä pään ja rasvan halkojen päälle, jotka ovat tulessa alttarilla.

Biblia1776

12. Ja se pitää hakattaman kappaleiksi, sekä pää että lihavuus, ja papin pitää ne sovittaman halkoin päälle, jotka ovat alttarilla tulen päällä.

CPR1642

12. Ja se pitä hacattaman cappaleixi ja papin pitä sowittaman sekä pään että lihawuden halcoin päälle jotca owat Altarilla tulen päällä.







FI33/38

13. Mutta sisälmykset ja jalat hän pesköön vedessä, ja pappi tuokoon sen kaiken ja polttakoon alttarilla; se on polttouhri, suloisesti tuoksuva uhri Herralle.

Biblia1776

13. Mutta sisällykset ja jalat pitää vedellä pestämän, ja papin pitää sen kaiken uhraaman ja polttaman alttarillla: se on polttouhri, tuliuhri ja lepytyshaju Herralle.

CPR1642

13. Mutta sisällyxet ja jalat pitä wedellä pestämän ja papin pitä sen caiken uhraman ja polttaman Altarilla polttouhrixi. Tämä on makian hajun tuli HERralle.







FI33/38

14. Ja jos hänen uhrilahjansa Herralle on lintupolttouhri, tuokoon uhrilahjanaan metsäkyyhkysiä tai kyyhkysenpoikia.

Biblia1776

14. Jos hän tahtoo taas tehdä polttouhria Herralle linnuista, niin tehkään sen mettisistä, elikkä kyhkyläisten pojista.

CPR1642

14. JOs hän tahto taas tehdä polttouhria HERralle linnuista nijn tehkän sen mettisistä elickä kyhkyläisten pojista.







FI33/38

15. Ja pappi tuokoon sen alttarille, vääntäköön siltä niskat poikki ja polttakoon sen alttarilla, ja puserrettakoon sen veri alttarin seinään.

Biblia1776

15. Ja papin pitää sen alttarille tuoman, ja niskan poikki vääntämän, ja alttarilla polttaman, ja antaman veren vuotaa alttarin seinään.

CPR1642

15. Ja papin pitä sen Altarille tuoman ja niscan poicki wäändämän ja Altarilla polttaman ja andaman Altarin seinille weren wuota.







FI33/38

16. Ja hän ottakoon sen kuvun rapoineen pois ja heittäköön sen alttarin viereen itäpuolelle, tuhkaläjälle.

Biblia1776

16. Ja ottakaan hänen kupunsa höyheninensä ulos, ja heittäkään ne alttarin viereen itään päin, tuhka-ko'on päälle.

CPR1642

16. Ja hänen cupuns höyheminens heittämän Altarin wiereen itän päin tuhcacogon päälle.







FI33/38

17. Sitten hän reväisköön sen auki siipien kohdalta, niitä kuitenkaan irroittamatta, ja pappi polttakoon sen alttarilla halkojen päällä, jotka ovat tulessa; se on polttouhri, suloisesti tuoksuva uhri Herralle.

Biblia1776

17. Ja pitää sen siipinensä halkaiseman, mutta ei erinänsä repäisemän. Ja niin papin pitää sillänsä sen polttaman halkoin päällä, jotka ovat alttarilla tulen päällä: tämä on polttouhri, tuliuhri ja lepytyshaju Herralle.

CPR1642

17. Ja pitä sen sijpinens halcaiseman mutta ei erinäns rewäisemän. Ja nijn papin pitä silläns sen polttaman halcoin päällä jotca owat Altarilla tulen päällä. Tämä on makian hajun tuli HERralle.







 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27