NEHEMIAN KIRJA


1 luku
Nehemia saa sanomia Jerusalemin kurjista oloista. Hänen rukouksensa.FI33/38

1. Nehemian, Hakaljan pojan, kertomus. Kislev-kuussa, kahdentenakymmenentenä vuotena, minun ollessani Suusanin linnassa,

Biblia1776

1. Nämät ovat Nehemian Hakalian pojan teot. Tapahtui Kislevin kuulla, kahdentenakymmenentenä vuonna, kuin minä olin Susanin linnassa,

CPR1642

1. NÄmät owat Nehemian Hachalian pojan tegot. Se tapahtui Chisleuwin Cuulla cahtenakymmendenä wuonna cosca minä olin Susan linnas.FI33/38

2. tuli Hanani, eräs minun veljistäni, ja muita miehiä Juudasta. Ja minä kyselin heiltä juutalaisista, siitä pelastuneesta joukosta, joka vankeudesta palanneena oli jäljellä, ja Jerusalemista.

Biblia1776

2. Niin tuli Hanani, yksi veljistäni muutamain Juudan miesten kanssa; ja minä kysyin heiltä Juudalaisista, jotka vankeudesta jääneet ja päässeet olivat, ja Jerusalemin menoista.

CPR1642

2. Nijn tuli Hanani yxi minun weljistäni muutamitten Judan miesten cansa ja minä kysyin heille Judalaisista jotca fangeudest jäänet ja pääsnet olit ja mikä meno Jerusalemis oli.FI33/38

3. Ja he sanoivat minulle: Jotka vankeudesta palanneina ovat jäljellä siinä maakunnassa, ne ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina; ja Jerusalemin muuri on revitty maahan, ja sen portit ovat tulella poltetut.

Biblia1776

3. Ja he sanoivat minulle: ne, jotka jäljelle jääneet ovat vankeudesta, ovat siellä maassa suuressa onnettomuudessa ja häpiässä; Jerusalemin muurit ovat jaotetut ja sen portit tulella poltetut.

CPR1642

3. Ja he sanoit minulle: ne jotca jäänet owat fangeudest owat siellä maasa suures onnettomudes ja häpiäs Jerusalemin muurit owat jaotetut ja hänen porttins tulella poltetut.FI33/38

4. Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien, ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä.

Biblia1776

4. Kuin minä senkaltaiset sanat kuulin, niin minä istuin ja murehdin muutamat päivät, paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä,

CPR1642

4. Cosca minä sencaltaiset sanat cuulin nijn minä istuin ja itkin ja muurhedein muutamat päiwät paastoisin ja rucoilin taiwan Jumalan edes.FI33/38

5. Minä sanoin: Oi Herra, taivaan Jumala, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi,

Biblia1776

5. Ja sanoin: Oi Herra, taivaan Jumala, suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja laupiuden niille, jotka sinua rakastavat ja pitävät sinun käskys!

CPR1642

5. Ja sanoin: Ah HERra Jumala taiwast wäkewä suuri ja peljättäpä Jumala joca pidät lijttos ja laupiudes nijlle jotca sinua racastawat ja pitäwät sinun käskys.FI33/38

6. olkoon sinun korvasi tarkkaavainen ja silmäsi avoin kuullaksesi palvelijasi rukoukset, joita minä nyt päivät ja yöt rukoilen sinun edessäsi palvelijaisi, israelilaisten, puolesta, tunnustaen israelilaisten synnit, jotka me olemme tehneet sinua vastaan; sillä minäkin ja minun perhekuntani olemme syntiä tehneet!

Biblia1776

6. Anna korvas kuulla ja silmäs avoinna olla, kuulemaan palvelias rukousta, kuin minä nyt rukoilen sinun edessäs yöt ja päivät palveliais Israelin lasten edessä; ja minä tunnustan Israelin lasten synnit, jotka me olemme tehneet sinua vastaan; ja minä ja minun isäni huone olemme syntiä tehneet.

CPR1642

6. Anna corwas cuulla ja silmäs awoi olla cuuleman sinun palwelias rucousta cuin minä rucoilen sinun edesäs yöt ja päiwät sinun palweliais Israelin lasten edest: Ja minä tunnustan Israelin lasten synnit cuin me olem tehnet sinua wastan ja minä ja minun Isäni huone olemme syndiä tehnet.FI33/38

7. Me olemme pahoin tehneet sinua vastaan; emme ole noudattaneet käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia, jotka sinä annoit palvelijallesi Moosekselle.

Biblia1776

7. Me olemme kovin turmelleet itsemme, ettemme ole pitäneet sinun käskyjäs, säätyjäs ja oikeuttas, joitas olet palvelialles Mosekselle käskenyt.

CPR1642

7. Me olem sangen rascast syndiä tehnet etten me ole pitänet sinun käskyjäs säätyjäs ja oikeuttas joitas olet Mosexelle sinun palwelialles käskenyt.FI33/38

8. Muista sana, jonka sinä annoit palvelijallesi Moosekselle, sanoen: 'Jos te tulette uskottomiksi, niin minä hajotan teidät kansojen sekaan;

Biblia1776

8. Mutta muista kuitenkin sitä sanaa, jonka sinä käskit Mosekselle palvelialles ja sanoit: koska te rikotte, niin minä hajoitan teidät kansain sekaan.

CPR1642

8. Mutta muista cuitengin sitä sana cuins käskit Mosexelle sinun palwelialles ja sanoit: cosca te ricotta nijn minä hajotan teidän Canssain secaan.FI33/38

9. mutta jos te palajatte minun tyköni, noudatatte minun käskyjäni ja seuraatte niitä, niin vaikka teidän karkoitettunne olisivat taivaan ääressä, minä heidät sieltäkin kokoan ja tuon heidät siihen paikkaan, jonka minä olen valinnut nimeni asuinsijaksi.'

Biblia1776

9. Mutta jos te palajatte minun tyköni, ja pidätte minun käskyni ja teette ne: ja jos te ajetaan hamaan taivaan ääriin, niin minä sieltäkin teidät kokoon ja vien siihen paikkaan, jonka minä olen valinnut nimeni asumasiaksi.

CPR1642

9. Mutta jos te palajat minun tygöni ja pidätte minun käskyni ja teette ne. Ja jos te ajetan haman taiwan ärijn nijn minä sieldäkin teidän cocon ja wien sijhen paickan jonga minä olen walinnut minun nimeni asumasiaxi.FI33/38

10. Ovathan he sinun palvelijasi ja sinun kansasi, jotka sinä vapahdit suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi.

Biblia1776

10. He ovat kuitenkin sinun palvelias ja sinun kansas, jotkas vapahdit suurella voimallas ja väkevällä kädelläs.

CPR1642

10. He owat cuitengin sinun palwelias ja sinun Canssas jotcas suurella woimallas wapadit ja wäkewällä kädelläs pelastit.FI33/38

11. Oi Herra, tarkatkoon sinun korvasi palvelijasi rukousta ja niiden palvelijaisi rukousta, jotka tahtovat peljätä sinun nimeäsi! Anna tänä päivänä palvelijasi hankkeen menestyä ja suo hänen saada armo sen miehen edessä. Minä olin näet kuninkaan juomanlaskija.

Biblia1776

11. O Herra! olkoon korvas avoinna palvelias rukoukseen ja sinun palveliais rukouksiin, jotka pyytävät peljätä sinun nimeäs, ja anna palvelias tänäpänä menestyä, ja anna heille armo tämän miehen edessä! Sillä minä olin kuninkaan juomanlaskia.

CPR1642

11. O HERra olcon sinun corwas awoi sinun palwelias rucouxeen ja sinun palwelioittes rucouxijn jotca pyytäwät peljätä sinun nimes ja anna sinun palwelias tänäpän menestyä ja anna heille armo tämän miehen edes: sillä minä olin Cuningan juomanlaskia. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13