ToINEN KUNINGASTEN KIRJA


1 luku
Ahasjan sairaus ja kuolema.FI33/38

1. Ahabin kuoleman jälkeen Mooab luopui Israelista.

Biblia1776

1. Ja Moabilaiset luopuivat Israelista Ahabin kuoleman jälkeen.

CPR1642

1. Ja Moabiterit luowuit Israelist cosca Ahab oli cuollut.FI33/38

2. Ahasja putosi Samariassa yläsalinsa ristikon läpi ja makasi sairaana. Ja hän lähetti sanansaattajia ja sanoi heille: Menkää ja kysykää Baal-Sebubilta, Ekronin jumalalta, toivunko minä tästä taudista.

Biblia1776

2. Ja Ahasia putosi häkin lävitse makaushuoneessansa Samariassa, sairasti ja lähetti sanansaattajat, ja sanoi heille: menkäät ja kysykäät Baalsebubilta, Ekronin jumalalta, jos minä paranen tästä sairaudesta.

CPR1642

2. JA Ahasia langeis häkin läpidze hänen ylistuwasans Samarias sairasti ja lähetti sanansaattajat ja sanoi heille: mengät ja kysykät BaalSebubille Ekronin jumalalle jos minä paranen tästä sairaudest.FI33/38

3. Mutta Herran enkeli oli sanonut tisbeläiselle Elialle: Nouse ja mene Samarian kuninkaan sanansaattajia vastaan ja sano heille: 'Eikö ole Jumalaa Israelissa, koska menette kysymään neuvoa Baal-Sebubilta, Ekronin jumalalalta?'

Biblia1776

3. Mutta Herran enkeli sanoi Elialle Tisbiläiselle: nouse ja mene Samarian kuninkaan sanansaattajia vastaan, ja sano heille: sentähdenkö, ettei yhtään Jumalaa ole Israelissa, te menette neuvoa kysymään Baalsebubilta, Ekronin jumalalta?

CPR1642

3. Mutta HERran Engeli sanoi Elialle Thesbitille: nouse ja mene Cuningan sanansaattaita wastan Samariaan ja sano heille: eikö yhtän Jumalata ole Israelis että te menette kysymän BaalSebubille Ekronin jumalalle?FI33/38

4. Sentähden sanoo Herra näin: 'Vuoteesta, johon olet noussut, et sinä enää astu alas, sillä sinun on kuoltava.' Ja Elia lähti tiehensä.

Biblia1776

4. Sentähden näin sanoo Herra: ei sinun pidä siitä vuoteesta nouseman, jossa makaat, mutta sinun pitää kaiketi kuoleman. Ja Elia meni pois.

CPR1642

4. Sentähden näin sano HERra: ei sinun pidä sijtä wuotesta nouseman josas macat mutta sinun pitä caiketi cuoleman. Ja Elia meni.FI33/38

5. Kun sanansaattajat sitten palasivat kuninkaan luo, kysyi hän heiltä: Minkätähden te tulette takaisin?

Biblia1776

5. Ja kuin sanansaattajat palasivat hänen tykönsä, sanoi hän heille: miksi te palasitte?

CPR1642

5. Ja cosca sanansaatajat palaisit hänen tygöns sanoi hän heille: mixi te palaisitte?FI33/38

6. He vastasivat hänelle: Meitä vastaan tuli mies, joka sanoi meille: 'Menkää takaisin kuninkaan luo, joka on teidät lähettänyt, ja sanokaa hänelle: Näin sanoo Herra: Eikö ole Jumalaa Israelissa, koska sinä lähetät kysymään neuvoa Baal-Sebubilta, Ekronin jumalalta? Sentähden sinä et enää astu alas vuoteesta, johon olet noussut, sillä sinun on kuoltava.'

Biblia1776

6. He sanoivat hänelle: yksi mies kohtasi meitä ja sanoi meille: menkäät, palatkaat kuninkaan tykö, joka teidät on lähettänyt, ja sanokaat hänelle: näin sanoo Herra: sentähdenkö, ettei yhtään Jumalaa ole Israelissa, sinä lähetät kysymään neuvoa Baalsebubilta, Ekronin jumalalta? Sentähden ei sinun pidä siitä vuoteesta nouseman, johon sinä maata pannut olet, mutta sinun pitää kaiketi kuoleman.

CPR1642

6. He sanoit hänelle: yxi mies cohdais meidän ja sanoi meille: palaitcat Cuningan tygö joca teidän on lähettänyt ja sanocat hänelle: näin sano HERra: eikö yhtän Jumalata ole Israelis ettäs lähetät kysymän BaalSebubille Ekronin jumalalle? sentähden ei sinun pidä sijtä wuotest nouseman josas macat mutta sinun pitä caiketi cuoleman.FI33/38

7. Hän kysyi heiltä: Minkä näköinen oli mies, joka tuli teitä vastaan ja puhui teille näitä?

Biblia1776

7. Ja hän sanoi heille: minkäkaltainen se mies oli, joka kohtasi teitä ja näitä sanoja puhui teille?

CPR1642

7. Ja hän sanoi heille: mingäcaltainen se mies oli joca cohtais teidän ja näitä puhui teille?FI33/38

8. He vastasivat hänelle: Hänellä oli yllään karvanahka ja nahkavyö vyötäisillä. Silloin hän sanoi: Se oli tisbeläinen Elia.

Biblia1776

8. He sanoivat hänelle: se mies oli karvainen, ja vyötetty hihnaisella vyöllä. Hän sanoi: se on Elia Tisbiläinen.

CPR1642

8. He sanoit hänelle: hän oli carwainen ja hihnainen wyö hänen suolillans. Hän sanoi: se on Elia Thesbita.FI33/38

9. Ja hän lähetti hänen luokseen viidenkymmenenpäämiehen ja hänen viisikymmentä miestänsä. Ja kun tämä tuli hänen luoksensa, hänen istuessaan vuoren kukkulalla, sanoi hän hänelle: Sinä Jumalan mies, kuningas käskee: Tule alas.

Biblia1776

9. Ja hän lähetti hänen tykönsä yhden viidenkymmenen päämiehen viidenkymmenensä kanssa; ja kuin hän tuli hänen tykönsä, ja katso, hän istui vuoren kukkulalla. Ja hän sanoi hänelle: sinä Jumalan mies, kuningas sanoo: tule alas!

CPR1642

9. JA hän lähetti hänen tygöns yhden wijdenkymmenen päämiehen wijdenkymmenens cansa. Ja cosca hän tuli hänen tygöns ( cadzo hän istui wuoren cuckulalla ) Ja hän sanoi hänelle: sinä Jumalan mies Cuningas sano: tule alas.FI33/38

10. Mutta Elia vastasi ja sanoi viidenkymmenenpäämiehelle: Jos minä olen Jumalan mies, niin tulkoon tuli taivaasta ja kuluttakoon sinut ja sinun viisikymmentä miestäsi. Silloin tuli taivaasta tuli ja kulutti hänet ja hänen viisikymmentä miestänsä.

Biblia1776

10. Elia vastasi ja sanoi viidenkymmenen päämiehelle: jos minä olen Jumalan mies, niin tulkaan tuli taivaasta ja polttakoon sinun ja sinun viisikymmentäs. Niin tuli lankesi taivaasta ja poltti hänen ja hänen viisikymmentänsä.

CPR1642

10. Elia wastais wijdenkymmenen päämiehelle ja sanoi hänelle: jos minä olen Jumalan mies nijn tulcan tuli taiwast ja polttacan sinun ja sinun wijsikymmendäs. Nijn tuli langeis taiwast ja poltti hänen ja hänen wijsikymmendäns.FI33/38

11. Hän lähetti taas hänen luoksensa toisen viidenkymmenenpäämiehen ja hänen viisikymmentä miestänsä. Tämä lausui ja sanoi hänelle: Sinä Jumalan mies, näin käskee kuningas: Tule kiiruusti alas.

Biblia1776

11. Ja hän lähetti taas toisen viidenkymmenen päämiehen hänen tykönsä hänen viidenkymmenensä kanssa, ja hän sanoi hänelle: sinä Jumalan mies, näin sanoo kuningas: tule kiiruusti alas!

CPR1642

11. Ja hän lähetti taas toisen wijdenkymmenen päämiehen hänen tygöns hänen wijdenkymmenens cansa ja hän sanoi hänelle: sinä Jumalan mies näitä sano Cuningas: tule kijrust alas.FI33/38

12. Mutta Elia vastasi ja sanoi heille: Jos minä olen Jumalan mies, niin tulkoon tuli taivaasta ja kuluttakoon sinut ja sinun viisikymmentä miestäsi. Silloin tuli taivaasta Jumalan tuli ja kulutti hänet ja hänen viisikymmentä miestänsä.

Biblia1776

12. Elia vastasi ja sanoi heille: jos minä olen Jumalan mies, niin tulkaan tuli taivaasta ja polttakaan sinun ja sinun viisikymmentäs. Niin Jumalan tuli putosi taivaasta ja poltti hänen ja hänen viisikymmentänsä.

CPR1642

12. Elia wastais ja sanoi: jos minä olen Jumalan mies nijn langetcan tuli taiwast ja polttacan sinun ja sinun wijsikymmendäs. Nijn Jumalan tuli langeis taiwast ja poltti hänen ja hänen wijsikymmendäns.FI33/38

13. Hän lähetti vielä kolmannen viidenkymmenenpäämiehen ja hänen viisikymmentä miestänsä. Ja tämä kolmas viidenkymmenenpäämies meni sinne, ja kun hän tuli perille, polvistui hän Elian eteen ja anoi häneltä armoa ja sanoi hänelle: Sinä Jumalan mies, olkoon minun henkeni ja näiden viidenkymmenen palvelijasi henki kallis sinun silmissäsi.

Biblia1776

13. Niin hän vielä lähetti kolmannen viidenkymmenen päämiehen hänen viidenkymmenensä kanssa. Kuin hän tuli ylös hänen tykönsä, kumarsi hän polvillensa Elian eteen, rukoili häntä ja sanoi hänelle: sinä Jumalan mies, olkoon siis minun sieluni ja näiden viidenkymmenen sinun palveliais sielut kalliit sinun edessäs!

CPR1642

13. NIin hän wielä lähetti colmannen wijdenkymmenen päämiehen hänen wijdenkymmenens cansa. Cosca hän tuli ylös hänen tygöns cumarsi hän polwillens Elian eteen rucoili händä ja sanoi hänelle: sinä Jumalan mies olcon minun sielun ja näiden wijdenkymmenen sinun palwelioittes sielut callit sinun edesäs.FI33/38

14. Katso, tuli on tullut taivaasta ja kuluttanut ne kaksi ensimmäistä viidenkymmenenpäämiestä ja heidän viisikymmentä miestänsä, mutta olkoon minun henkeni kallis sinun silmissäsi.

Biblia1776

14. Katso, tuli on tullut taivaasta ja on polttanut ne kaksi ensimäistä viidenkymmenen päämiestä heidän viidenkymmenensä kanssa; mutta olkoon minun sieluni kallis sinun edessäs!

CPR1642

14. Cadzo tuli on tullut taiwast ja on polttanut ne caxi ensimäist wijdenkymmenen päämiest heidän wijdenkymmenens cansa mutta olcon minun sielun callis sinun edesäs.FI33/38

15. Ja Herran enkeli sanoi Elialle: Mene alas hänen kanssaan, älä pelkää häntä. Niin hän nousi ja meni hänen kanssaan kuninkaan tykö.

Biblia1776

15. Niin sanoi Herran enkeli Elialle: mene alas hänen kanssansa ja älä mitään pelkää häntä. Niin hän nousi ja meni hänen kanssansa kuninkaan tykö.

CPR1642

15. Nijn sanoi HERran Engeli Elialle: mene alas hänen cansans ja älä mitän pelkä händä. Nijn hän nousi ja meni hänen cansans Cuningan tygöFI33/38

16. Ja hän sanoi hänelle: Näin sanoo Herra: Koska lähetit sanansaattajia kysymään neuvoa Baal-Sebubilta, Ekronin jumalalta, ikäänkuin Israelissa ei olisi Jumalaa, jolta voisi kysyä neuvoa, sentähden sinä et astu alas vuoteesta, johon olet noussut, sillä sinun on kuoltava.

Biblia1776

16. Ja hän sanoi hänelle: näin sanoo Herra: ettäs lähetit sanansaattajat ja annoit kysyä neuvoa Baalsebubilta, Ekronin jumalalta, sentähdenkö, ettei yhtäkään Jumalaa olis Israelissa, jonka sanaa kysyttäisiin? niin ei sinun pidä siitä vuoteesta nouseman, johon sinä maata pannut olet, mutta sinun pitää kaiketi kuoleman.

CPR1642

16. Ja hän sanoi hänelle: näin sano HERra: ettäs lähetit sanansaattajat ja annoit kysyä BaalSebubille Ekronin jumalalle cuin ei yhtäkän Jumalata olis Israelis jolda kysytäisin nijn ei sinun pidä sijtä wuotesta nouseman josas macat mutta sinun pitä caiketi cuoleman.FI33/38

17. Niin hän kuoli, Herran sanan mukaan, jonka Elia oli puhunut. Ja Jooram tuli kuninkaaksi hänen sijaansa Jooramin, Joosafatin pojan, Juudan kuninkaan, toisena hallitusvuotena, sillä Ahasjalla ei ollut poikaa.

Biblia1776

17. Ja niin hän kuoli Herran sanan jälkeen, jonka Elia puhunut oli. Ja Joram tuli kuninkaaksi hänen siaansa, toisena Joramin Josaphatin pojan Juudan kuninkaan vuonna; sillä ei hänellä ollut poikaa.

CPR1642

17. Ja nijn hän cuoli HERran sanan jälken cuin Elia puhunut oli. Ja Joram tuli Cuningaxi hänen siaans toisna Joramin Josaphatin pojan Judan Cuningan wuonna: sillä ei hänellä ollut poica.FI33/38

18. Mitä muuta on kerrottavaa Ahasjasta, siitä, mitä hän teki, se on kirjoitettuna Israelin kuningasten aikakirjassa.

Biblia1776

18. Mitä enempi on sanomista Ahasiasta ja mitä hän tehnyt on, eikö se ole kirjoitettu Israelin kuningasten aikakirjassa?

CPR1642

18. Mitä enämbi on sanomist Ahasiast ja mitä hän tehnyt on cadzo se on kirjoitettu Israelin Cuningasten aicakirias. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25