PSALMIT

94.Psalmi

1. Sinä koston Jumala, Herra, sinä koston Jumala, ilmesty kirkkaudessa.

5Moos. 32:35 Minun on kosto ja rankaiseminen, säästetty siksi ajaksi, jolloin heidän jalkansa horjuu. Sillä heidän onnettomuutensa päivä on lähellä, ja mikä heitä odottaa, se tulee rientäen.
Jer. 51:56 Sillä hävittäjä käy Baabelin kimppuun, ja sen sankarit vangitaan, heidän jousensa murretaan; sillä Herra on koston Jumala: hän maksaa tarkoin.
Room. 12:19 Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra.

2. Nouse, maan tuomari, kosta ylpeille heidän tekonsa.

1Moos. 18:25 Pois se, että sinä näin tekisit: surmaisit vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa, niin että vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman! Pois se sinusta! Eikö kaiken maan tuomari tekisi oikeutta?
Ps. 7:7 Nouse, Herra, vihassasi. Kohoa minun vastustajaini raivoa vastaan ja heräjä avukseni sinä, joka sääsit tuomion.
Ps. 28:4 Anna heille heidän työnsä mukaan ja heidän tekojensa pahuuden mukaan; anna heille heidän kättensä tekojen mukaan, kosta heille, mitä he ovat tehneet.

3. Kuinka kauan jumalattomat, Herra, kuinka kauan jumalattomat saavat riemuita?

Ps. 75:5 Ylvästelijöille minä sanon: älkää ylvästelkö, ja jumalattomille: älkää sarvea nostako.

4. Ne syytävät suustaan julkeita sanoja, ne röyhkeilevät, kaikki nuo väärintekijät.
5. Sinun kansaasi, Herra, he runtelevat, ja sinun perintöosaasi he rasittavat.
6. He tappavat leskiä ja muukalaisia ja murhaavat orpoja.
7. Ja he sanovat: Ei Herra sitä näe, ei Jaakobin Jumala sitä huomaa.

Ps. 10:4 Jumalaton sanoo ylvästellen: Ei hän kosta. Ei Jumalaa ole - siinä kaikki hänen ajatuksensa.
Ps. 10:11 Hän sanoo sydämessään: Jumala sen unhottaa, hän on peittänyt kasvonsa, hän ei sitä ikinä näe.
Ps. 73:11 Ja he sanovat: Kuinka Jumala sen tietäisi, onko tietoa Korkeimmalla?

8. Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne?
9. Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi?

2Moos. 4:11 Ja Herra sanoi hänelle: Kuka on antanut ihmiselle suun, tahi kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö minä, Herra?
Sananl. 20:12 Kuulevan korvan ja näkevän silmän - molemmat on Herra luonut.

10. Joka kansat kasvattaa, hänkö ei rankaisisi, hän, joka ihmisille opettaa tiedon?
11. Herra tuntee ihmisten ajatukset; sillä he ovat kuin tuulen henkäys.

Ps. 62:10 Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset: kaikki he nousevat vaa'assa ylös köykäisempinä kuin tuulenhenkäys.
1Kor. 3:20 ja vielä: Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi.

12. Autuas se mies, jota sinä, Herra, kuritat ja jolle sinä opetat lakisi,

Job 5:17 Katso, autuas se ihminen, jota Jumala rankaisee! Älä siis pidä halpana Kaikkivaltiaan kuritusta.
Ps. 119:71 Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin: niin minä opin sinun käskysi.
Sananl. 3:11 Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa;
Hebr. 12:5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;

13. antaaksesi hänelle rauhan pahoilta päiviltä, kunnes jumalattomalle on kaivettu hauta!

Ps. 112:8 Hänen sydämensä on luja ja peloton, kunnes hän vihdoin ilolla katselee ahdistajiaan.

14. Sillä Herra ei hylkää kansaansa eikä perintöosaansa heitä,
15. vaan oikeus on vielä noudattava vanhurskautta, ja kaikki oikeamieliset seuraavat sitä.

Ps. 64:10 Ja kaikki ihmiset peljästyvät; he julistavat Jumalan töitä ja ottavat vaarin hänen teoistansa.

16. Kuka nousee minun puolelleni pahoja vastaan, kuka asettuu minun rinnalleni väärintekijöitä vastaan?
17. Ellei Herra olisi minun apuni, pian minun sieluni asuisi hiljaisuuden maassa.

Ps. 124:1 Matkalaulu; Daavidin virsi. Ellei Herra olisi meidän kanssamme - näin sanokoon Israel -

18. Kun minä ajattelen: Minun jalkani horjuu, niin sinun armosi, Herra, minua tukee.
19. Kun minulla on sydämessäni paljon murheita, niin sinun lohdutuksesi ilahuttaa minun sieluni.

Ps. 119:50 Se on minun lohdutukseni kurjuudessani, että sinun lupauksesi minua virvoittaa.
Ps. 119:92 Ellei sinun lakisi olisi ollut minun iloni, olisin menehtynyt kurjuuteeni.

20. Onko yhteyttä sinun kanssasi turmion tuomioistuimella, jossa väkivaltaa tehdään lain varjolla,
21. ahdistetaan vanhurskaan sielua ja tuomitaan syylliseksi viaton veri?
22. Mutta Herra on minun linnani, Jumalani on minun suojakallioni.

Ps. 18:3. Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni.
Ps. 59:17 Mutta minä veisaan sinun väkevyydestäsi ja riemuitsen aamulla sinun armostasi, sillä sinä olet minun linnani ja pakopaikkani minun hätäni päivänä.

23. Hän kostaa heille heidän ilkityönsä ja hukuttaa heidät heidän pahuutensa tähden. Herra, meidän Jumalamme, hukuttaa heidät.