PSALMIT

67.Psalmi

1. Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; virsi, laulu.
2. Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä, hän valistakoon kasvonsa meille, - Sela -

4Moos. 6:24 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;
Ps. 44:4 Sillä eivät he miekallansa valloittaneet maata, eikä heidän käsivartensa heitä auttanut, vaan sinun oikea kätesi, sinun käsivartesi ja sinun kasvojesi valkeus, koska sinä olit heihin mielistynyt.

3. että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa sinun apusi.

Ps. 98:2 Herra on tehnyt tiettäväksi pelastustekonsa, hän on ilmaissut vanhurskautensa pakanain silmien edessä.
Jes. 60:3. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti.
Luuk. 2:30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,

4. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.

Ps. 117:1 Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ylistäkää häntä, kaikki kansat.

5. Iloitkoot ja riemuitkoot kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä. Sela.
6. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.
7. Maa on satonsa antanut. Siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme.

3Moos. 26:4 annan minä teille sateen ajallansa, niin että maa antaa satonsa ja kedon puut kantavat hedelmänsä.

8. Siunatkoon meitä Jumala, ja peljätkööt häntä kaikki maan ääret.