PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

150 Psalmi

150 Psalmi

 

 

Ylistäkää Jumalaa !

Päätökseksi pannaan edes Herran kiitoksen. I. Paikka, II. Syy, III. Muoto ja IV. Kehoitus.

 

 

 

1 Halleluja!

 

 

1. Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä hänen väkevyytensä taivaanvahvuuksissa.

1. Kiittäkäät Herraa hänen pyhässänsä*: kiittäkäät häntä hänen väkevyytensä avaruudessa!

 

 

Ps. 148:1 Halleluja! Ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää häntä korkeuksissa.

Jes 6:3. Ne huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: Pyhä*, pyhä, pyhä, Herra Zebaot: kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa;

 

 

2. Ylistäkää häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri.

2. Kiittäkäät häntä hänen voimallisten tekoinsa tähden: kiittäkäät häntä ylenpalttisen suuruutensa tähden!

3. Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla.

3. Kiittäkäät häntä basunilla: kiittäkäät häntä psaltareilla ja kanteleilla!

4. Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla.

4. Kiittäkäät häntä harpuilla ja tanssilla: kiittäkäät häntä harpun kielillä ja huiluilla!

 

 

Ps. 149:3. Ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä, soittakoot hänelle kiitosta vaskirummuilla ja kanteleilla.

2 Mos 15:20. Ja MirJam prophetissa, Aaronin sisar, otti kanteleen käteensä, ja kaikki vaimot seurasivat häntä kanteleilla ja hypyllä.

 

1 Sam 18:6. Mutta tapahtui, kuin he tulivat ja David palasi lyömästä Philistealaista, että vaimot kaikista Israelin kaupungeista kävivät virsillä ja hypyillä kuningas Saulia vastaan, harpuilla, ilolla ja kanteleilla.

 

Ps 68:26. Laulajat käyvät edellä, ja sitte leikarit piikain seassa, jotka kanteleita soittavat.

 

Ps 149:3. Heidän pitää tanssissa hänen nimeänsä kiittämän*: harpuilla ja kanteleilla pitää heidän soittaman+.

 

 

5. Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla.

5. Kiittäkäät häntä kilisevillä symbaleilla!

6. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Halleluja!.

6. Kaikki, joilla henki on, kiittäkään Herraa, Halleluja!

 

 

Ilm. 5:13 Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!

Ilm K 5:13. Ja kaikki luontokappaleet*, jotka taivaassa ovat, ja maan päällä, ja maan alla, ja meressä, ja kaikki, jotka niissä ovat, kuulin minä sille sanovan, joka istuimella istui, ja Karitsalle: siunaus ja kunnia, ja ylistys ja voima, ijankaikkisesta ijankaikkiseen.

 

 

 

Psaltarin loppu.