Ensimäinen Chrönikän Kirja

VIII. Lucu.

BEnJaminin lapset owat enimmäst asunet Jerusalemis ja Gibeonis/ v. 1.
heistä oli Cuningas Saul/ v. 33.

1 Aikak 8:1 BenJamin sijtti Belan hänen ensimäisen poicans/ Asbalin toisen/ Arahn colmannen:
1 Aikak 8:2 Noahn neljännen/ Raphan wijdennen.
1 Aikak 8:3 Ja Belalla oli lapsia/ Addar/ Gerah/ Abihud.
1 Aikak 8:4 Abisua/ Naeman/ Ahoah.
1 Aikak 8:5 Gera/ Sphupham ja Huram.
1 Aikak 8:6 Nämät owat Ehudin lapset/ jotca olit Isäin päämiehet nijden seas cuin asuit Gebas/ ja weit heitä Manahathijn.
1 Aikak 8:7 Cuin olit: Naeman/ Ahia ja Gera/ se wei heidän pois/ ja hän sijtti Usan ja Ahihudin.
1 Aikak 8:8 Ja Serahaim sijtti Moabin maalla ( sijttecuin hän heidän tyköäns laskenut oli ) Husist ja Baerast hänen emännistäns.
1 Aikak 8:9 Ja hän sijtti Hodest hänen emännästäns/ Jobabin/ Zibian/ Mesan/ Malcham.
1 Aikak 8:10 Jeuzin/ Sachian ja Mirman. Nämät owat hänen lapsens Isäin päämiehet.
1 Aikak 8:11 Husist sijtti hän Ahitobin ja Elpaalin.
1 Aikak 8:12 Elpaalin lapset olit/ Eber/ Miseam ja Samed/ se rakensi Onon ja Lodon/ ja hänen kyläns.
1 Aikak 8:13 Ja Bira ja Sama olit Isäin päämiehet/ nijden cuin asuit Ajalos/ ne ajoit nijtä taca jotca asuit Gathis.
1 Aikak 8:14 Ja Ahio/ Sasak ja Jeremoth.
1 Aikak 8:15 Sebadia/ Arad/ Ader.
1 Aikak 8:16 Michael/ Jespa/ Joha/ Urian lapset.
1 Aikak 8:17 Sebadia/ Mesullam/ Hiski/ Heber.
1 Aikak 8:18 Jesmerai/ Jeslia/ Jobab/ Elpaalin lapset.
1 Aikak 8:19 Jakim/ Sichri/ Sabdi.
1 Aikak 8:20 Elionai/ Zilthai/ Eliel.
1 Aikak 8:21 Adaja/ Braja ja Simrath/ Simein lapset.
1 Aikak 8:22 Jespan/ Eber/ Eliel.
1 Aikak 8:23 Abdon/ Sichri/ Hanan.
1 Aikak 8:24 Hanania/ Elam/ Anthothia.
1 Aikak 8:25 Jephdeja ja Pnuel/ Sasakin lapset.
1 Aikak 8:26 Samserai/ Seharia/ Athalia.
1 Aikak 8:27 Jaeresia/ Elia ja Sichri/ Jerohamin lapset.
1 Aikak 8:28 Nämät owat Isäin päämiehet heidän sucucunnisans/ ja he asuit Jerusalemis.
1 Aikak 8:29 MUtta Gibeonis asui Gibeonin Isä/ ja hänen emändäns cudzuttin Maecha.
1 Aikak 8:30 Ja hänen ensimäinen poicans oli Abdon/ Zur/ Kis/ Baal/ Nadab.
1 Aikak 8:31 Gedor/ Ahio ja Secher.
1 Aikak 8:32 Mutta Mikloth sijtti Semean/ ja he asuit Jerusalemis heidän weljeins cohdalla heidän cansans.
1 Aikak 8:33 Ner sijtti Kisin/ Kis sijtti Saulin/ Saul sijtti Jonathanin/ Melchisuan/ AbiNadabin/ Esbaalin.
1 Aikak 8:34 Jonathanin poica oli Meribaal/ Meribaal sijtti Michan.
1 Aikak 8:35 Michan lapset olit/ Pithon/ Melech/ Thaerea ja Ahas.
1 Aikak 8:36 Ahas sijtti Joaddan/ Joadda sijtti Alemethin/ Asmawetin ja Simrin/ Simri sijtti Mozan.
1 Aikak 8:37 Moza sijtti Binean/ hänen poicans oli Rapha/ hänen poicans oli Eleasa/ hänen poicans oli Azel.
1 Aikak 8:38 Mutta Azelilla oli cuusi poica/ joinenga nimet olit/ Esricam/ Bochru/ Jesmael/ Searia/ Abadia/ Hanan. Nämät olit caicki Azelin pojat.
1 Aikak 8:39 Esekin hänen weljens lapset olit: Ulam hänen ensimäinen poicans. Jeus toinen Elipeleth colmas.
1 Aikak 8:40 Mutta Ulamin lapset olit wahwat miehet ja jalot joudzimiehet/ ja heillä oli paljo poikia/ sata ja wijsikymmendä. Nämät owat caicki BenJaminin lapsista.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29