Ensimäinen Chrönikän Kirja

XXVIII. Lucu.

Al. 28. DAwid coco caicki Päämiehet ja erinomaiset miehet Israelis/ v. 1.
juttele heille cuinga HERra oli hänen Cuningaxi walinnut/ ja että hän aicoi raketa HERralle huonetta/ mutta ei HERra tahtonut/ waan hänen poicans piti sen tekemän/ v. 2.
neuwo heitä waeldaman HERran käskyis/ v. 8.
Salomot palweleman HERra caikest sydämest/ ja rakendaman HERralle sen huonen/ v. 9.
anda hänelle caiken rakennuxen muoden/ v. 11.
culda ja hopiata caickijn caluin cuin tehtämän piti/ v. 15.
lupa hänelle HERran apua/ v. 20.

1 Aikak 28:1 JA Dawid cocois Jerusalemijn caicki Israelin Päämiehet/ cuin owat sucucundain Förstit/ ja nijden jouckoin Förstit/ jotca Cuningasta wartioidzit/ Förstit tuhannen ja sadan päällä/ Cuningan ja hänen poicains hywyden ja tawaran Förstit/ Camaripalweliat ja sotamiehet/ ja caicki wäkewimmät miehet.
1 Aikak 28:2 Ja Cuningas Dawid nousi seisoalle/ ja sanoi: minun weljeni ja Canssani/ cuulcat minua/ minä olen aicoinut raketa HERran lijton Arkin lepohuonen/ ja meidän Jumalam jalcain astinlaudan/ ja olen walmistanut rakennuxen.
1 Aikak 28:3 Mutta Jumala andoi sanotta minulle: ei sinun pidä rakendaman minun nimelleni huonetta: sillä sinä olet sotamies/ ja olet werta wuodattanut.
1 Aikak 28:4 HERra Israelin Jumala on walinnut minun coco minun Isäni huonest Israelin Cuningaxi ijancaickisest: sillä hän on Judan walinnut Förstixi/ ja Judan huonest minun Isäni huonen/ ja minä olen ollut minun Isäni lapsist hänelle nijn kelwollinen/ että hän teki minun coco Israelin Cuningaxi.
1 Aikak 28:5 Ja caickein minun poicaini seas ( sillä HERra on andanut minulle monda poica ) on hän walinnut minun poicani Salomon istuman HERran waldacunnan istuimella ijancaickisest.
1 Aikak 28:6 Ja on puhunut minulle: sinun poicas Salomo pitä rakendaman minun huoneni ja cartanoi: sillä minä olen hänen walinnut pojaxeni/ ja minä olen hänen Isäns.
1 Aikak 28:7 Ja wahwistan hänen waldacundans ijancaickisest/ jos hän wahwana pysy/ pitäden minun käskyni ja oikeuteni/ nijncuin tänäpängin.
1 Aikak 28:8 Nyt sijs coco Israelin/ HERran cocouxen silmäin edes/ ja meidän Jumalam corwis/ pitäkät ja tutkistelcat caicki teidän HERran Jumalan käskyt/ että te omistaisitte tämän hywän maan ja perisitte sen teidän lapsillen teidän jälken ijancaickisest.
1 Aikak 28:9 JA sinä minun poikan Salomo/ tunne Isäs Jumala/ ja palwele händä caikest sydämest/ jä hywällä mielellä: sillä HERra tutkistele caicki sydämet/ ja ymmärtä caickein ajatuxet/ jos sinä edzit händä/ nijns löydät hänen: jos sinä hyljät hänen/ nijn hän sinun hyljä ijancaickisest.
1 Aikak 28:10 Nijn cadzo/ että Jumala on sinun walinnut rakendaman huonetta pyhäxi siaxi/ ole wahwa ja tee nijn.
1 Aikak 28:11 JA Dawid andoi pojallens Salomolle/ pihan ja hänen huonettens/ ja wähäin majain/ Salin ja Camaritten sisällisen puolen/ ja Armonistuimen huonen muodon.
1 Aikak 28:12 Ja wielä caickein nijden jotca hänen mielesäns olit/ nimittäin/ HERran huonen cartanon/ ja caickein wähäisten majain ymbärins/ Jumalan huonen tawarain ja pyhitetyin caluin tawarain.
1 Aikak 28:13 Pappein ja Lewitain joucon/ ja caickein HERran huonen wircain töiden/ caickein astiain HERran huonen palweluxes.
1 Aikak 28:14 Culda hän andoi cullan painon perän caickinaisixi astioixi joca wiras/ andoi myös hopiata jocaidzeen hopiaastiaan hänen painons/ jocaidzen wircaastian jälken.
1 Aikak 28:15 JA culda cullaisille kyntiläjalgoille/ ja cullaisille lampuille/ jocaidzelle kyntiläjalalle ja hänen lampullens/ hänen painons. Nijn andoi hän myös hopiata hopiakyntiläjalgoille/ ja heidän lampuillens/ jocaidzen kyntiläjalan wiran jälken.
1 Aikak 28:16 Andoi hän myös culda cadzomusleipäin pöydixi/ jocaidzelle pöydälle hänen painons/ ja andoi myös hopiata hopiapöydixi.
1 Aikak 28:17 Ja puhdast culda colmihaaraisixi hangoixi/ waskimaljoixi ja cannuixi/ culda myös culdapicareixi/ jocaidzelle picarille painons/ hopiata hopiapicareixi/ jocaidzelle picarille/ painons.
1 Aikak 28:18 Ja sawuAltarixi caickein puhtambata culda hänen painons/ ja cullaisten Cherubimein ratasten muodon/ jotca heidäns lewitit/ ja peitit HERran lijton Arkin.
1 Aikak 28:19 Caicki nämät owat minun annetut kirjoitettuna HERran kädest/ joca minun andoi ymmärtä caickein töiden muodon.
1 Aikak 28:20 Ja Dawid sanoi pojallens Salomolle: ole wahwa ja miehullinen/ ja tee nijn/ älä pelkä/ älä myös wapise/ HERra Jumala minun Jumalan on sinun cansas/ ja ei ota kättäns pois sinulda/ eikä hyljä sinua/ sijhenasti ettäs caiken wiran työt Jumalan huones päättänyt olet.
1 Aikak 28:21 Ja cadzo/ Pappein ja Lewitain joucot pitä oleman caikes Jumalan huonen työs sinun cansas/ ja he owat hywäntahtoiset ja ymmärtäwäiset caickeen wircaan/ nijn myös Förstit ja caicki Canssa/ caikis sinun asioisas.

Vers. 3. Werta wuodattanut ) Ehkei se ole syndi/ cosca Esiwalda oikias sodas werta wuodatta: sillä ei hän canna miecka huckan Rom. 13. Cuitengin/ että se joca Templin rakendaman piti/ piti olemam Christuxen oikian rauhan päämiehen cuwa: kelpais HERralle että Salomo/ jolla rauha oli/ ja ei Dawid/ sen rakennais. Cadzo ennen/ cap. 23:9.
v. 19. Minulle annettu kirjoitettuna ) Salomo rakensi HERralle huonen Jumalan käskyn jälken hänen Isäns Dawidin tygö/ Nijn sai hän myös muodon Isäldäns/ jonga HERra Dawidille andanut oli/ nijncuin hän Mosexellekin andoi Tabernaclin/ Exod. 25:9. Sillä idzewalittu Jumalan palwelus ei mitän kelpa/ Matth. 15:9.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29