Ensimäinen Chrönikän Kirja

XXI. Lucu.

Al. 21. DAwid luke Israelin/ v. 1.
josta HERra närkästy/ v. 7.
käske hänen walita rangaistuxexi callin ajan/ sodan eli ruton/ v. 10.
Dawid wasta tahtowans langeta ennen HERran käsijn cuin ihmisten/ v. 13.
HERra anda Engelins lyödä Israelis 70000. ihmistä/ v. 14.
Engeli tahto tulla Jerusalemijn: Dawid näke/ lange ja rucoile että HERra rangaisis händä ja hänen huonettans/ v. 15.
Engeli käske sanoa että hän walmistais HERralle Altarin Arnan Jebuserin rijhes/ v. 18.
Dawid teke nijn/ v. 19.
uhra/ rucoile/ cuuldan ja rangaistus lacka/ v. 26.
aicoi sen paican HERran huonen siaxi/ v. 28.

1 Aikak 21:1 JA Sathan seisoi Israeli wastan ja kehoitti Dawidin lukeman Israeli.
1 Aikak 21:2 Ja Dawid sanoi Joabille ja Canssan ylimmäisille: mengät ja lukecat Israel/ BerSebast Danin saacka/ ja tuocat minulle/ että minä tiedäisin heidän lucuns.
1 Aikak 21:3 Joab sanoi: HERra enändäkön hänen Canssans sata kerta suuremmaxi cuin se nyt on. Minun Herran Cuningan/ eikö nämät caicki ole minun Herrani palweliat? mixi sijs minun Herran kysy sitä? mixi se tulis synnixi Israelille?
1 Aikak 21:4 Mutta Cuningan sana woitti Joabin. Ja Joab meni/ ja waelsi coco Israelin ymbärins/ ja tuli Jerusalemijn.
1 Aikak 21:5 Ja Joab andoi Dawidille luetun Canssan lugun/ ja coco Israelis oli/ yxitoistakymmendä kerta sata tuhatta miestä/ cuin weti mieckans ulos. Ja Judas neljä sata tuhatta ja seidzemenkymmendä tuhatta miestä/ cuin wedit mieckans ulos.
1 Aikak 21:6 Mutta Lewi ja BenJaminit ei hän näiden secan lukenut: sillä Joab cauhistui Cuningan sanast.
1 Aikak 21:7 Mutta ei Jumalalle nämät kelwannet/ ja hän löi Israelin.
1 Aikak 21:8 Ja Dawid sanoi Jumalalle: minä olen rascast syndiä tehnyt/ että minä sen tehnyt olen/ mutta ota sinun palwelias wäärys pois: sillä minä olen juuri tyhmäst tehnyt.
1 Aikak 21:9 JA HERra puhui Gadin cansa/ Dawidin Näkiän/ sanoden:
1 Aikak 21:10 Mene puhu Dawidin cansa/ sanoden: näitä sano HERra: colme panen minä sinun etees/ walidze sinulles yxi nijstä/ ja minä teen sinulle.
1 Aikak 21:11 Ja cosca Gad tuli Dawidin tygö/ sanoi hän hänelle: Näitä sano HERra: walidze sinulles/
1 Aikak 21:12 Taicka colme callista wuotta/ taicka colmen Cuucauden paco wihollistes edes/ ja wainollises miecan edes/ että se on käsittäwä sinun/ eli colmexi päiwäxi HERran miecka ja ruttotauti maalle/ nijn että HERran Engeli cadotta caicki Israelin rajoilla. Nijn ajattele sijs nyt mitä minä händä wastan cuin minun on lähettänyt.
1 Aikak 21:13 Dawid sanoi Gadille: minulla on suuri ahdistus/ cuitengin tahdon minä langeta HERRAN käsijn ( sillä hänen laupiudens on sangen suuri ) ja en ihmisten käsijn.
1 Aikak 21:14 SIlloin andoi HERra tulla ruttotaudin Israelijn/ nijn että Israelist langeis seidzemenkymmendä tuhatta miestä.
1 Aikak 21:15 Ja Jumala lähetti Engelin Jerusalemijn cadottaman sitä. Ja hucuttais/ cadzoi HERra sijhen/ ja catui sitä paha/ ja sanoi Engelille joca hucutti: nyt on kyllä/ pidä kätes ylös. Mutta HERran Engeli seisoi Arnan Jebuserin rijhen tykönä.
1 Aikak 21:16 Ja Dawid nosti silmäns/ ja sai nähdä HERran Engelin seisowan taiwan ja maan wälillä/ ja uloswedetyn miecan hänen kädesäns ojetun Jerusalemin päälle. Silloin langeis Dawid ja wanhimmat heidän caswoillens puetetut säkeillä.
1 Aikak 21:17 Ja Dawid sanoi Jumalalle: engö minä se ole cuin annoin luke Canssan? minä se olen cuin syndiä tein ja saatin matcan sitä paha? mitä nämät lambat tehnet owat? HERra minun Jumalan anna sinun kätes olla minun ja minun Isäni huonen päälle/ ja ei sinun Canssalles waiwaxi.
1 Aikak 21:18 JA HERran Engeli sanoi Gadille/ että hän sanois Dawidille/ että Dawid menis ja rakennais HERralle Altarin Arnan Jebuserin rijheen.
1 Aikak 21:19 Ja Dawid meni Gadin sanan jälken/ cuin hän HERran nimeen puhunut oli.
1 Aikak 21:20 Waan cuin Arnan käänsi hänens ja näki neljän poicans cansa Engelin/ lymytit he heidäns: sillä Arnan tappoi nisuja.
1 Aikak 21:21 Cuin Dawid meni Arnanin tygö/ näki Arnan ja hawaidzi Dawidin/ meni rijhest ulos ja langeis caswoillens Dawidin eteen maahan.
1 Aikak 21:22 Ja Dawid sanoi Arnanille: anna minulle rijhen sia/ raketaxeni sijhen HERralle Altarita/ suo se minulle täyden rahan edest/ että widzaus lackais Canssasta.
1 Aikak 21:23 Ja Arnan sanoi Dawidille: ota sinulles/ ja tee minun Herran Cuningan cuin sinulle kelpa. Cadzo/ minä annan myös härkiä polttouhrixi ja aseita puixi ja nisuja ruocauhrixi/ caickia minä annan.
1 Aikak 21:24 Mutta Cuningas Dawid sanoi Arnanille: ei nijn/ waan minä ostan täydellä rahalla: sillä en minä ota sitä cuin sinun on/ HERralle/ ja tee polttouhria maxamat.
1 Aikak 21:25 Nijn Dawid andoi Arnanille sen sian edest cuuden sadan Siclin painon culda.
1 Aikak 21:26 Ja Dawid rakensi sijnä HERralle Altarin/ ja uhrais polttouhria ja kijtosuhria. Ja cosca hän rucoili HERra/ cuuli hän hänen tulen cautta taiwasta polttouhrin Altarilla.
1 Aikak 21:27 Ja HERra sanoi Engelille että hän pistäis mieckans tuppeens.
1 Aikak 21:28 Cosca Dawid näki HERran cuullexi hänens/ Arnanin Jebuserin rijhesä/ uhrais hän siellä.
1 Aikak 21:29 Sillä HERran maja/ cuin Moses oli tehnyt corwes/ ja polttouhrin Altari/ olit silloin Gibeonin corkeudes.
1 Aikak 21:30 Ja ei Dawid tainnut mennä sen eteen kysymän Jumalata: sillä hän oli peljästynyt HERran Engelin miecka.

Vers. 1. Kehoitti Dawidin ) Nimittäin ylpeyden cautta/ tietäxens mitä waldacunda oli lisändynyt sijttecuin hän sen sai/ ja kerscata sijtä nijncuin hän sen toimittanut olis/ joca on epäjumalan pelwelus/ ja Jumalan mieldä wastoin/
v. 5. Yxitoistakymmendä kerta sata tuhatta ) 2. Sam. 24. cusa se Historia myös kirjoitetan/ on waiwon 800000. ne mahtawat wäkewät ja walitut sotamiehet olla/ waan täsä caicki cuin miecka cannoit. Siellä on myös 500000. miestä Judasta/ täsä 470000: sillä täsä luetan ainoastans sotamiehet/ siellä caicki järjestäns.
v. 16. Säkeillä ) Cadzo 3. Reg. 21:27.
v. 17. Mitä nämät lambat owat tehnet ) Että alemmaiset rangaistan Dawidin ricoxen tähden/ näky olewan sitä wastoin/ cuin on/ Deut. 24 Ezech. 18. idzecukin pitä cuoleman syndeins tähden. Täsä pitä tietämän/ ettei kengän ole wiatoin Jumalan edes. He olit myös kyllä tähän rickonet/ waicka ei tällä tawalla/ nijn cuitengin muilla. Ei taittu Dawidille suurembata rangaistusta panda/ cuin että hänen alemmaisens rangastaisin/ cuin nähdän/ että hän olis ennen suonut hänellens sen tapahtuwan. Cuningas ja hänen waldacundans owat nijncuin jäsenet ruumis. Cosca pää eli kädet rickowat/ nijn selkä saa haawoja/ cuin täsä tapahtui. Lue Iustin.
v. 25. Cuuden sadan Siclin ) 2. Sam. 24. on ainostans 50. Sicli. Jotca ymmärretän Ladost/ Härjistä ja uhripuista/ mutta tämä coco paicast/ joca on enämmän maxanut.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29