Ensimäinen Chrönikän Kirja

XXII. Lucu.

Al. 22. DAwid anda wuolta paljon kiwejä/ walmista paljo rauta/ waske ja Cedripuita/ raketaxens HERralle huonetta/ v. 1.
cudzu poicans Salomon/ ja neuwo händä/ ettei HERra tahtonut että hänen piti sen rakendaman paljoin sotain tähden/ waan SAlomon/ jolle hän tahdoi rauhan anda aicanans/ v. 6.
waeldaman HERran Lais/ nijn hän olis onnellinen/ v. 11.
käske caickia Förstejä Israelis auttaman händä/ v. 14.
teke Salomon Cuningaxi/ v. 17.

1 Aikak 22:1 Ja Dawid sanoi: täsä pitä oleman HERran huone/ ja tämä Altari Israelin polttouhria warten.
1 Aikak 22:2 JA Dawid käski coota muucalaiset/ jotca Israelin maalla olit/ ne asetti hän kiweinwuoliaxi/ wuoleman kiwejä Jumalan huonen rakennuxexi.
1 Aikak 22:3 Ja Dawid walmisti paljo rauta porttein owein nauloixi/ ja mitä yhteen naulitta tarwittin. Ja nijn paljo waske ettei se punnitta taittu.
1 Aikak 22:4 Ja Cedripuita epälugun: sillä Sidonist ja Tyrost wietin paljo Cedripuita Dawidille.
1 Aikak 22:5 Ja Dawid ajatteli: minun poican Salomo on nuori ja heicko/ mutta huonen/ joca pitä HERralle rakettaman/ pitä nijn suuren oleman/ että sen nimi ja cunnia corgotetan caikisa maisa/ sentähden walmistan minä hänelle waraxi. Näin walmisti Dawid paljo ennen cuolematans.
1 Aikak 22:6 JA hän cudzui hänen poicans Salomon/ ja käski hänen raketa huonen HERralle Israelin Jumalalle.
1 Aikak 22:7 Ja sanoi hänelle: minun poican/ minun mielen on raketa HERralle minun Jumalalleni huonetta.
1 Aikak 22:8 Mutta HERran sana tuli minun tygöni/ ja sanoi: sinä olet paljo werta wuodattanut ja suurta sota pitänyt/ sentähden ei sinun pidä rakendaman minun nimelleni huonetta/ ettäs nijn paljo werta olet wuodattanut maan päälle minun edesäni.
1 Aikak 22:9 Cadzo poica joca sinulle syndy/ on lewollinen mies: sille minä anna lewon caikilda wihollisildans hänen ymbäristöldäns/ sentähden hänen pitä cudzuttaman Salomo: sillä minä annan rauhan ja lewon Israelille hänen elinaicanans.
1 Aikak 22:10 Hänen pitä rakendaman minun nimelleni huonen/ hänen pitä oleman minun poican/ ja minä olen hänen Isäns/ ja wahwistan hänen Cuningalisen istuimens Israelis ijancaickisest.
1 Aikak 22:11 Nijn on nyt minun poican/ HERra sinun cansas/ sinä menestyt ja rakennat HERralle sinun Jumalalles huonen/ nijncuin hän sinusta puhunut on.
1 Aikak 22:12 Ja HERra on andawa sinulle ymmärryxen ja toimen/ taitaman Israeli hallita/ ja pitämän HERras Jumalas Lain.
1 Aikak 22:13 Mutta silloin sinä menestyt/ coscas ahkeroidzet pitämän nijtä käskyjä ja oikeuxia/ cuin HERra Mosexen cautta on käskenyt Israelille. Ole wahwa ja hywäs turwas/ älä pelkä/ älä myös mitän wawahdu.
1 Aikak 22:14 Cadzo/ minä olen minun waiwasani walmistanut HERran huoneseen sata tuhatta leiwiskätä culda/ ja tuhannen kerta tuhannen leiwiskätä hopiata/ nijn myös waske ja rauta määrättömäst ( sillä nijtä on ylön paljo ) minä olen myös toimittanut hirsiä ja kiwiä/ joihingas wielä lisätä taidat.
1 Aikak 22:15 Nijn on sinulla paljon työn tekijtä/ kiwen hackaita/ ja puuseppiä/ ja caickia taitawita caickinaisijn töihin.
1 Aikak 22:16 Cullast/ hopiast/ waskest ja raudast/ joilla ei lucua ole/ hangidze sijs/ ja tee se/ HERra on sinun cansas.
1 Aikak 22:17 JA Dawid käski caickia Israelin ylimmäisiä auttaman hänen poicans Salomot.
1 Aikak 22:18 Eikö HERra teidän Jumalan ole teidän cansan/ ja on andanut teille lewon joca tahwolda? sillä hän on andanut maan asujamet teidän käsijn/ ja maa on woitettu/ HERran ja hänen Canssans edes.
1 Aikak 22:19 Sentähden andacat teidän sydämen ja sielun edziä HERra teidän Jumalatan/ hangitcat ja rakendacat HERralle Jumalalle Pyhä/ cannetta sijhen HERran lijton Arcki/ ja pyhät Jumalan astiat huoneseen/ joca HERran nimeen raketan.

Vers. 9. Rauha ) Salomo/ se on/ rauhallinen. Täsä Salomo myös oli Christuxen cuwa/ joca cudzutan rauhan päämiehexi/ Esa. 9:6. joca meille oli toimittawa ijancaickisen rauhan/ ia rakendawa sen oikian Jumalan huonen/ joca on hänen pyhä seuracundans. Sillä HERra ymmärtä händä erinomaisest lupauxesans/ cosca hän sano tahtowans wahwista hänen waldacundans istuimen ijancaickisest.
V. 14. Minun waiwasani ) se on/ nijn paljo minä olen andanut sijhen/ cuinga paljo enämmän sinun pitä sijhen andaman. ( v. eod. Centneri ) on 600. Cruunua.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29