Ensimäinen Chrönikän Kirja

III. Lucu.

DAwidin lapsist/ cuinga he järjestäns owat hallinnet Judas Babelin fangeuten asti/ v. 10.
cutca Förstit owat ollet fangeuden jälken/ v. 17.

1 Aikak 3:1 NÄmät olit Dawidin pojat/ jotca hänelle syndynet olit Hebronis. Amon esicoinen joca synnyi Ahinoamist Jesreeliterist/ toinen Daniel Abigailist Carmeliterist.
1 Aikak 3:2 Colmas Absolom Maechan poica Thalmain Gessurin Cuningan tyttären/ neljäs Adoniah Hagithin poica.
1 Aikak 3:3 Wijdes SaphathJa Abitalist/ cuudes Jethream/ hänen emännästäns Eglast.
1 Aikak 3:4 Nämät cuusi owat hänelle syndynet Hebronis. Ja hän hallidzi siellä seidzemen wuotta ja cuusi Cuucautta/ mutta Jerusalemis hallidzi hän colmeneljättäkymmendä ajastaica.
1 Aikak 3:5 Ja nämät owat hänelle syndynet Jerusalemis/ Simea/ Sobab/ Nathan/ Salomo/ ne neljä BathSuast Amielin tyttärest.
1 Aikak 3:6 Sijtte Jebehar/ Elisama/ Eliphaleth.
1 Aikak 3:7 Nogah/ Nepheg/ Japia.
1 Aikak 3:8 Elisama/ Eliada/ Eliphaleth/ yhdexän.
1 Aikak 3:9 Nämät owat caicki Dawidin pojat/ ilman jalcawaimon lapsita. Ja Thamar oli heidän sisarens.
1 Aikak 3:10 REhabeam oli Salomon poica/ hänen poicans oli Abia/ hänen poicans oli Assa/ hänen poicans oli Josaphat.
1 Aikak 3:11 Hänen poicans oli Joram/ hänen poicans oli Ahasia/ hänen poicans oli Joas.
1 Aikak 3:12 Hänen poicans oli Amasia/ hänen poicans oli Asaria/ hänen poicans oli Jotham.
1 Aikak 3:13 Hänen poicans oli Ahas/ hänen poicans oli Hiskia/ hänen poicans oli Manasse.
1 Aikak 3:14 Hänen poicans oli Amon/ hänen poicans oli Josia.
1 Aikak 3:15 Mutta Josian pojat olit/ esicoinen Johanan/ toinen Jojakim/ colmas Zedechia/ neljäs Sallum.
1 Aikak 3:16 Mutta Jojakimin lapset olit/ Jechania/ hänen poicans oli Zidechia.
1 Aikak 3:17 MUtta Jechanian lapset olit Assir/ ja Sealthiel/
1 Aikak 3:18 hänen poicans Malkiram/ Phadaja/ Seneazar/ Jekamia/ Hosama/ Nedabia.
1 Aikak 3:19 Phadajan pojat olit/ Zerubabel ja Simei/ Zerubabelin pojat olit Mesullam ja Hanania/ ja heidän sisarens Selomith.
1 Aikak 3:20 Hesuba/ Ohel/ Berechia/ Hasadia/ JusabHeses/ wijsi.
1 Aikak 3:21 Hananian pojat olit PlatJa/ ja Jesaia/ Rephajan pojat/ Arnan pojat/ Obadian pojat/ Sachanian pojat.
1 Aikak 3:22 Mutta Sachanian lapset olit/ Semaja: Ja Semajan lapset olit/ Hatus/ Jegeal/ Bariah/ Nearia/ Saphath/ cuusi.
1 Aikak 3:23 Nearian lapset olit/ Elioenai/ Hiskia/ Asrikam/ colme.
1 Aikak 3:24 Elioenain lapset olit/ Hodaja/ Eliasib/ Plaja/ Akub/ Johanan/ Delaja/ ja Anani/ seidzemen.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29