Ensimäinen Chrönikän Kirja

XIV. Lucu.

Al. 14. HIram lähettä Dawidille calua ja rakendaita rakendaman hänelle huonetta/ v. 1.
Dawid otta usiammat waimot/ ja sijttä usiammat lapset/ v. 3.
Philisterit tulewat sotiman händä wastan/ v. 8.
tapetan häneldä/ v. 10.
ja Dawid tule cuuluisaxi caikes maacunnas/ v. 13.

1 Aikak 14:1 JA Hiram Tyrin Cuningas lähetti sanansaattajat Dawidin tygö/ ja Cedripuita/ muuraita/ puuseppiä/ rakendaman hänelle huonetta.
1 Aikak 14:2 Ja Dawid ymmärsi että HERra oli hänen wahwistanut Israelin Cuningaxi: sillä hänen waldacundans enäni hänen Canssans Israelin tähden.
1 Aikak 14:3 Ja Dawid otti wielä emändiä Jerusalemis/ ja sijtti wielä poikia ja tyttäritä.
1 Aikak 14:4 Ja ne cuin hänelle olit syndynet Jerusalemis: cudzuttin Sammua/ Sobab/ Nathan/ Salomo/
1 Aikak 14:5 Jebehar/ Elisua/ Eliphaleth.
1 Aikak 14:6 Noga/ Nepheg/ Japhia.
1 Aikak 14:7 Elisama/ BaelJada/ ja Eliphaleth.
1 Aikak 14:8 JA cuin Philisterit cuulit Dawidin woidelluxi coco Israelin Cuningaxi/ nousit he caicki Dawidita edzimän. Cosca Dawid sen cuuli/ meni hän heitä wastan.
1 Aikak 14:9 Ja Philisterit tulit ja lewitit heidäns Rephaimin laxoon.
1 Aikak 14:10 Mutta Dawid kysyi neuwo Jumalalda/ ja sanoi: pitäkö minun menemän Philisterejä wastan/ ja tahdotcos heitä anda minun käsijni? HERra sanoi hänelle: mene/ Minä olen andanut heidän sinun käsijs.
1 Aikak 14:11 Ja cosca hän meni ylös BaalPrazimin päin/ löi Dawid heidän siellä: Ja Dawid sanoi: Jumala on hajottanut minun wihamieheni/ minun kätteni cautta nijncuin wesi hajotetan/ sijtä cudzui hän sen paican BaalPrazim.
1 Aikak 14:12 Ja he jätit sinne heidän jumalans/ ja Dawid käski ne poltetta.
1 Aikak 14:13 MUtta Philisterit cocoisit heidäns jällens/ ja asetit idzens alas laxon.
1 Aikak 14:14 Ja Dawid kysyi jällens neuwo Jumalalda/ ja Jumala sanoi hänelle: ei sinun pidä menemän heidän jälkens/ mutta poicke heistä/ ettäs tulisit willificunapuiden cohdalla heitä wastan.
1 Aikak 14:15 Ja coscas cuulet willifijcuna puiden ladwat hawisewan/ nijn mene sotiman: sillä Jumala on mennyt sinun edelläs lyömän Philisierein sotajoucko.
1 Aikak 14:16 Ja Dawid teki nijncuin Jumala hänelle oli käskenyt. Ja he löit Philisterin sotajoucot Gibeonist nijn Gaserin asti.
1 Aikak 14:17 Ja Dawidin nimi cuului caikisa maisa. Ja HERra andoi hänen pelcons tulla caickein pacanain päälle.

Vers. 3. Otti wielä emändiä ) Cadzo Gen. 29:28.
v. 11. BaalPrazim ) Cadzo/ 2. Sam. 5:20.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29