Ensimäinen Chrönikän Kirja

VII. Lucu.

ISascharin lasten paljoudest/ v. 5.
BenJaminin/ v. 6.
Nephtalin/ v. 13.
Manassen/ v. 14.
Ephraimin/ v. 20.
ja Asserin lapsist/ v. 30.

1 Aikak 7:1 ISascharin lapset olit/ Thola/ Pua/ Jasub/ ja Simron/ neljä.
1 Aikak 7:2 Tholan lapset olit: Usi/ Rephaja/ Jeriel/ Jahemai/ Jebsam ja Samuel/ jotca olit päämiehet heidän Isäins huones Tholast/ ja wäkewät miehet sucucunnasans/ heidän lucuns oli Dawidin aicana/ caxicolmattakymmendä tuhatta ja cuusi sata.
1 Aikak 7:3 Usin lapset olit: Jesraja. Ja Jesrajan lapset olit: Michael/ Obadia/ Joel ja Jesia/ wijsi/ ja olit caicki päämiehet.
1 Aikak 7:4 Ja heidän Canssans heidän sucucunnisans Isäins huones oli sotajoucko cuusineljättäkymmendä tuhatta: sillä heillä oli monda emändätä ja lasta.
1 Aikak 7:5 Ja heidän weljens jalot miehet caikest Isascharin sucucunnast/ olit seidzemen yhdexättäkymmendä tuhatta/ nämät caicki luettin.
1 Aikak 7:6 BEnJamin lapset olit: Bela/ Becher/ Jediael/ ne colme.
1 Aikak 7:7 Belan lapset olit: Ezbon/ Usi/ Usiel/ Jerimoth ja Iri/ ne wijsi/ päämiehet heidän Isäins huonest/ wäkewät miehet/ ja heitä luettin caxicolmattakymmendä tuhatta/ ja neljä neljättäkymmendä.
1 Aikak 7:8 Becherin lapset olit: Semira/ Joas/ Elieser/ Elioenai/ Amri/ Jeremoth/ Abia/ Anatoth ja Alemeth/ ne caicki olit Becherin lapset.
1 Aikak 7:9 Ja olit luetut heidän sucucunnastans päämiesten jälken/ heidän Isäins huonest/ caxikymmendä tuhatta ja caxi sata jaloa miestä.
1 Aikak 7:10 Jediaelin lapset olit/ Bilhan. Bilhan lapset olit Jeus/ BenJamin/ Ehud/ Cnaena/ Sethan/ Tharsis ja Ahisaar.
1 Aikak 7:11 Ne olit caicki Jediaelin lapset/ heidän Isäins sucucundain päämiehet ja wäkewät miehet/ seidzementoistakymmendä tuhatta/ caxi sata/ jotca sotaan läxit.
1 Aikak 7:12 Supim ja Hupim olit Irin lapset. Mutta Husim olit Aherin lapset.
1 Aikak 7:13 NEphtalin lapset olit/ Jahziel/ Guni/ Jezer ja Sallum/ Bilhan lapset.
1 Aikak 7:14 NÄmät owat Manassen lapset: Esriel/ jonga Aramie hänen waimons synnytti/ hän sijtti Machirin Gileadin Isän.
1 Aikak 7:15 Ja Machir andoi Hupimille ja Supimille emännät/ ja hänen sisarens nimi oli Maecha: hänen toinen poicans cudzuttin Zalaphehad. Ja Zalaphehadilla olit tyttäritä.
1 Aikak 7:16 Ja Maecha Machirin emändä synnytti pojan/ jonga hän cudzui Perez/ ja hänen weljens cudzuttin Sares. Ja hänen poicans olit Ulam ja Rachem.
1 Aikak 7:17 Mutta Bedam oli Ulamin poica. Nämät owat Gileadin lapset/ Machirin pojan/ Manassen pojan.
1 Aikak 7:18 Ja hänen sisarens Moleeheth synnytti Ishudin/ Abieserin ja Maholan.
1 Aikak 7:19 Ja Semidalla olit nämät lapset: Ahean/ Sichem/ Likhi ja Aniam.
1 Aikak 7:20 NÄmät owat Ephraimin lapset: Suthelah/ Bered oli hänen poicans/ Thahath oli hänen poicans/ Eleada oli hänen poicans/ Thahath oli hänen poicans.
1 Aikak 7:21 Sabad oli hänen poicans/ Suthelah oli hänen poicans/ Eser ja Elead. Ja Gathin miehet/ sijnä maasa syndynet löit heidän cuoliaxi: sillä he olit mennet ottaman heidän carjans.
1 Aikak 7:22 Ja heidän Isäns Ephraim murhedei cauwan aica/ ja hänen weljens tulit lohduttaman händä.
1 Aikak 7:23 Ja hän macais emändäns cansa/ ja tuli hedelmälisexi ja synnytti pojan/ jonga hän cudzui Bria/ että hän oli ollut ahdistuxes huonesans.
1 Aikak 7:24 Hänen tyttärens oli Seera/ hän rakensi alammaisen ja ylömmäisen BethHoronin ja UsenSeran.
1 Aikak 7:25 Hänen poicans oli Rephath ja Reseph/ Thelah oli hänen poicans/ Thahan oli hänen poicans.
1 Aikak 7:26 Laedan oli hänen poicans/ Amihud oli hänen poicans/ Elisama oli hänen poicans.
1 Aikak 7:27 Nun oli hänen poicans/ Josua oli hänen poicans.
1 Aikak 7:28 Ja heidän tawarans ja asuinsians oli BethEl/ hänen kyläins cansa/ ja Naeran itän päin/ ja Gezer länden päin hänen kyläins cansa/ Sechem hänen kyläins cansa/ haman Azzan asti hänen kyläins cansa.
1 Aikak 7:29 Ja Manassen lasten poicain tyköä BethSean ja hänen kyläns/ Thaenach ja hänen kyläns/ Megiddo ja hänen kyläns/ Dor ja hänen kyläns. Näisä asuit Josephin Israelin pojan lapset.
1 Aikak 7:30 NÄmät olit Asserin lapset: Jemna/ Jesua/ Jeswai/ Bria ja Serah heidän sisarens.
1 Aikak 7:31 Heber ja Malchiel olit Brian lapset/ se on Birsawithin Isä:
1 Aikak 7:32 Ja Heber sijtti Japhletin/ Somerin/ Hothamin ja Suan heidän sisarens.
1 Aikak 7:33 Japhletin lapset olit/ Pasah/ Bimehal ja Asuath/ ne olit Japhletin lapset.
1 Aikak 7:34 Somerin lapset olit/ Ahi/ Rahga/ Jehuba ja Aram.
1 Aikak 7:35 Ja hänen weljens Helemin lapset olit/ Zopha/ Jemna/ Seles ja Amal.
1 Aikak 7:36 Zophan lapset olit/ Suah/ Harnepher/ Sual/ Beri/ Jemra.
1 Aikak 7:37 Bezer/ Hod/ Sama/ Silsa/ Jethran ja Beera.
1 Aikak 7:38 Jetherin lapset olit/ Jephunne/ Phispa ja Ara.
1 Aikak 7:39 Ullan lapset olit/ Arah/ Haniel ja Rizia.
1 Aikak 7:40 Nämät olit caicki Asserin lapset/ walitut päämiehet heidän Isäins huones/ wäkewät miehet/ ja päämiesten pääruhtinat/ ja luettin sotajouckoon/ ja heidän lucuns oli cuusicolmattakymmendä tuhatta miestä.

Vers. 21. Ja Gathin miehet sijnä maasa syndynet löit heidän ) He tiesit heidän Esiisillens Canaan maan luwatuxi/ sentähden coettelit he saadaxens jotakin sijtä/ waan että he luotit omaan wäkeens/ ja ei odottanet Jumalan käskyä/ ei heidän paremmin menestynyt.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29