Pyhen Mattheusen Euangelion.

Pyhen Mattheusen Eleme. P. Hyeronimusen cautta.

MAttheus/ ioca mös Leui cutzutan/ tuli Weronottaiast Apostolixi/ ensimeinen kirioitti Christusen Euangeliu' Judeas Hebraican bockstauil ia sanoilla ninen teden iotca ymberileickauxest olit Uskonuuat. Jonga Eua'geliu' ei ole hyuesti tietteue/ cuka sijtte sen Grekixi tulkitazi. Mutta se sama Hebraican Ramattu wiele tehen peiuen asti Caesarian kiriacammios pideten/ ionga Pamphilus Martyr sange' wisuimasti cocosi. Ja minulle mös se lainattin wloaskirioittaxen Nazareilde/ iotca Beraeas/ Syrian caupungis tete Ramattu nautitzeuat. Jossa ombi merckitteminen/ ette cussa jkenens Euangelista/ taicka izestens/ eli HErran wapactaian polesta/ wanhan ramattun todhistoxia edhestootta/ ettei hen ninen Seitzemenkymenein tulkein toime noudha/ mutta sen Hebraican totudhen/ iosta nemet caxi ouat. Egiptist mine cutzuin poicani/ Ja Sille henen pite Nazareusexi cutzuttaman.


Pyhen Mattheusen Euangelion.

Ensimeinen Lucu.

1:1 TEme ombi Kiria Iesusen Christusen syndymest * Dauidin poian/ Abrahamin poian.
Tämä ombi kirja Jesuksen Christuksen syntymästä Dawidin pojan / Abrahamin pojan.
1:2 Abraham synnytti Isaac. Isaac synnytti Jacob. Jacob synnytti Judam/ ia henen weliense.
Abraham synnytti Isaac. Isaac synnytti Jacob. Jacob synnytti Judam/ ja hänen weljensä.
1:3 Judas synnytti Pharez ia Saram sijte Tamarist. Pharez synnytti Hezron. Hezron synnytti Ram.
Judas synnytti Pharez ja Saram siitä Tamarista. Pharez synnytti Hezron. Hezron synnytti Ram.
1:4 Ram synnytti Aminadab. Aminadab synnytti Nahasson Nahasson synnytti Salma.
Ram synnytti Aminadab. Aminadab synnytti Nahasson Nahasson synnytti Salma.
1:5 Salma synnytti Boaz/ Rahabist. Boaz synnytti Obed/ Rutist. Obed synnytti Jesse.
Salma synnytti Boaz/ Rahabista. Boaz synnytti Obed/ Rutist. Obed synnytti Jesse.
1:6 Jesse synnytti sen Kuningan Dauid. Kuningas Dauid * synnytti Salomonem/ Urian emeneste. Salomon synnytti Roboam.
Jesse synnytti sen Kuninkaan Dawid. Kuningas Dawid * synnytti Salomonin/ Urian emännästä. Salomon synnytti Roboam.
1:7 Roboam synnytti Abia. Abia synnytti Assa.
Roboam synnytti Abia. Abia synnytti Assa.
1:8 Assa synnytti Josaphat. Josaphat synnytti Joram.
Assa synnytti Josaphat. Josaphat synnytti Joram.
1:9 Joram synnytti Osian. Osia synnytti Jothan. Jothan synnytti Achas. Achas synnytti Ezechia.
Joram synnytti Osian. Osia synnytti Jothan. Jothan synnytti Achas. Achas synnytti Ezechia.
1:10 Ezechia synnytti Manasse. Manasse synnytti Amon. Amon synnytti Josia.
Ezechia synnytti Manasse. Manasse synnytti Amon. Amon synnytti Josia.
1:11 Josia synnytti Jechonia/ ia henen weliens/ sijne Babilonian (fangeuxes Mutta ielkin sen Babilonian fangeuxen)/ synnytti Jechonia Sealthiel
Josia synnytti Jechonia/ ia hänen weljens/ siinä Babylonian (wankeudes Mutta jälkeen sen Babylonian wankeuksen)/ synnytti Jechonia Sealthiel
1:12 Sealthiel synnytti Zorobabel.
Sealthiel synnytti Zorobabel.
1:13 Zorobabel synnytti Abiud. Abiud synnytti Eliachim Eliachim synnytti Asor.
Zorobabel synnytti Abiud. Abiud synnytti Eliachim Eliachim synnytti Asor.
1:14 Asor synnytti Zadoch. Zadoch synnytti Achin. Achin synnytti Eliud.
Asor synnytti Zadoch. Zadoch synnytti Achin. Achin synnytti Eliud.
1:15 Eliud synnytti Eleazar. Eleazar synnytti Mathan. Mathan synnytti Jacob.
Eliud synnytti Eleazar. Eleazar synnytti Mathan. Mathan synnytti Jacob.
1:16 Jacob synnytti Joseph Marian miehen * iosta on syndynyt Iesus/ ioca cutzutan Christus.
Jacob synnytti Joseph Marian miehen * josta on syntynyt Jesus/ joka kutsutan Kristus.
1:17 Nin ouat caiki poluet Abrahamist Dauidin asti nelietoistakymende polue. Dauidhist haman sen Babilonian fangiuxen asti/ mös nelietoistakymende polue. Sijte Babilonia' fangiuxest hama' Christusen asti/ ouat mös nelietoistakymende polue.
Niin owat kaikki polwet Abrahamista Dawidiin asti neljätoistakymmentä (140) polwea. Dawidista hamaan sen Babylonian vankeukseen asti / myös neljätoistakymmentä polwea. Siitä Babylonian wankiuksesta hamaan Kristukseen asti/ owat myös neljätoistakymmentä polwea.
1:18 IesuSEN CHRISTUSEN syndymys/ nein oli. Cosca Maria hene' eitens oli Josephijn kihlattu/ enne' quin hen weij sen cotians/ leuttin hen oleua raskas pyheste Hengest.
Jesuksen CHRISTUKSEN syntymys/ näin oli. Koska Maria hänen äitinsä oli Josephin kihlattu/ ennen kuin hän wei sen kotiansa/ löydettiin hän oleva raskas Pyhästä Hengestä.
1:19 Mutta ette Joseph henen miehens oli hurskas/ ia ei tactonut hende * häweiste/ mutta aiatteli salaisest henen ylenanda.
Mutta että Joseph hänen miehensä oli hurskas/ ja ei tahtonut häntä häwäistä/ mutta ajatteli salaisesti hänen ylenantaa.
1:20 Cosca hen nyt tete aiatteli/ Catzo/ nijn ilmestui Josephille wnesa Herran Engeli/ ia sanoi/ Joseph Dauidin poica/ Ele pelke ottaxes Maria sinun awioxes/ Sille että see quin henesse ombi sijnnyt/ se on Pyheste Hengest.
Koska hän nyt tätä ajatteli/ Katso/ niin ilmestyi Josephille unessa Herran enkeli/ ja sanoi/ Joseph Dawidin poika/ Älä pelkää ottaaksesi Maria sinun awioksesi/ Sillä että se kuin hänessä ompi siinnyt/ se on Pyhästä Hengestä.
1:21 Ja hene' pite Poijan synnyttemen/ ia sinun pite henen nimens IesuS cutzuman/ Sille henen pite wapactaman henen Canssans heiden synneistens.
Ja hänen pitää Pojan synnyttämän/ ja sinun pitää hänen nimensä Jesus kutsuman/ Sillä hänen pitää wapahtaman hänen kansansa heidän synneistänsä.
1:22 Mutta teme caiki ombi tapactanut/ Senpäle/ että teutettemen pideis se/ quin Herralda on sanottu/ Prophetan cautta/ ioca sanoi/
Mutta tämä kaikki ompi tapahtunut/ Sen päälle/ että täytettämän pitäisi se/ Kuin Herralta on sanottu/ prophetan kautta/ joka sanoi/
1:23 Catzo Yxi Neitzut pite wastoin oleman/ ia synnyttemen Poian/ Ja henen nimens pite cutzutaman EmanuEl/ se ombi tulkittu/ Jumala meiden cansam.
Katso yksi neitsyt pitää wastoin oleman/ ja synnyttämän Pojan/ Ja hänen nimensä pitää kutsuttaman EmanuEl/ se ompi tulkittu/ Jumala meidän kanssamme.
1:24 Cosca nyt Joseph wnesta heräsi/ teki hen nijn quin Herran Engeli henen keski/
Koska nyt Joseph unesta heräsi/ teki hän niin kuin Herran enkeli hänen käski/
1:25 Ja otti polisans tygens/ ia ei tunnut hende * sihenasti quin hen synnytti henen Esikoisens/ Ja cutzui henen nimense IesuS.
Ja otti puolisonsa tykönsä/ ja ei tunnut häntä, siihenasti kuin hän synnytti hänen esikoisensa/ Ja kutsui hänen nimensä Jesus.

* Dauid synnytti) Abrahamin ia Dauidin poica Christus tesse ensin nimiteten/ ette hen oli heille molemille erinomaisesta luuattu.
* P. Mattheus iette mutomat poluet pois/ ia wie Christusen sugut Salomonist lain ielken/ Mutta P. Lucas wiepi henen loonnon ielken Natanist Salomonin weliest. Sille laki lukepi ne mös lapsixi. iotca welieste/ ia ielkinienyist emenniste syndynyt ouat Deut. 25.
* Häweiste) Se on/ eipe hen tactonut he'de häpijän saatta canssan eten quin henelle olis kylle wara ollut/ Lain ielkin. Ja että Joseph tellens henen oikiudhestans welti rackaudhen poolest ia sentähden P. Mattheus henen hurscaudhens ylistepi.
* Sihenasti) Ei se ole nin ymmertäpe/ Että Joseph sijtte Marijan rychtyi.
Waan se on yxi Ramatun puhen tapa/ Quin Gen. 8. Ei Corpi palainut/ sihenasti quin Maa quiueni.

Toinen Lucu.

2:1 Cosca sis Iesus syndynyt oli Bethlehemis Judea' maalla/ Kuningan Herodesen aica'/ Catzo/ silloin tulit Tieteijet idheste Jerusalemijn/ Ja sanoit
Koska siis Jesus syntynyt oli Beetlehemissä Judean maalla/ Kuningas Herodeksen aikaan/ Katso/ silloin tuli tietäjät idästä Jerusalemiin/ ja sanoit
2:2 Cussa ombi se esken syndynyt Judain Kuningas? Sille me neimme hene' Tächdens Idhese/ Ja tulimma hende cumartaman.
Kussa ompi se äsken syntynyt Judan Kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä Idässä/ Ja tulimme häntä kumartaman.
2:3 Mutta cosca Kuningas Herodes sen culi/ he'mestyi he' ia caiki Jerusalem caupungi henen cansans.
Mutta koska kuningas Herodes sen kuuli/ hämmästyi hän ja kaikki Jerusalem kaupunki hänen kanssansa.
2:4 Ja annoi hen cootha caiki ne ylimeiset Papit/ ia kirianoppenuuat Canssan seghas/ ia kyseli heilde cussa Christusen syndymen piti.
Ja antoi hän koota kaikki ne ylimmäiset papit/ ja kirjanoppineet kansan seassa/ ja kyseli heiltä kussa Kristuksen syntymän piti.
2:5 Ja he sanoit henelle/ Bethlehemis Judean maalla. Sille nin kirioitettu ombi Prophetain cautta/
Ja he sanoit hänelle/ Beetlehemissä Judean maalla. Sillä niin kirjoitettu ompi profeetain kautta/
2:6 Ja sine Bethlehem Judean maas/ edh ole sine swingan wähin Judan päructinasten seghas/ Sille sinusta pite minulle tuleman se Waldamies/ ioca ylitze minun Canssan Israelin Herran pite oleman.
Ja sinä Beetlehem Judean maassa/ et ole sinä suinkaan wähin Judan pääruhtinasten seassa/ Sillä sinusta pitää minulle tuleman se waltamies/ joka ylitse minun kansan Israelin Herran pitää oleman.
2:7 Silloin cutzui Herodes sala ne Tieteijet/ ia wisusti tutkisteli heilde/ mille aiala tächti ilmestyi.
Silloin kutsui Herodes salaa ne tietäjät/ ja wisusti tutkiskeli heiltä/ millä ajalla tähti ilmestyi.
2:8 Ja lehetti heiden Bethlehemin/ ia sanoi/ Menget sinne/ ia kysykette wisusti Lapsesta/ Mutta cosca te leudhet/ nin sanasattacat minulle/ että minekin tulisin/ ia cumardhaisin hende.
Ja lähetti heidät Beetlehemiin/ ja sanoi/ Menkäät sinne/ ja kysykäätte wisusti lapsesta/ Mutta koska te löydät/ niin sana saattakaat minulle/ että minäkin tulisin/ ja kumartaisin häntä.
2:9 Cosca he olit kuningan cwlluet menit he matcans. Ja catzos/ Tächti/ ionga he olit nähnyuet Idhes/ kieui heiden edhelens/ nincauuan quin edheskieudhen seisatti sen paican päle/ iossa Lapsi oli.
Koska he olit kuninkaan kuulleet menit he matkaansa. Ja katsos/ Tähti/ jonka he olit nähneet idässä/ käwi heidän edellänsä/ niin kauan kuin edeskäyden seisahti sen paikan päälle/ jossa lapsi oli.
2:10 Cosca he nyt tächden neit/ ihastuit he sangen swrella ilolla.
Koska he nyt tähden näit/ ihastuiwat he sangen suurella ilolla.
2:11 Ja sisellemenit hoonesen/ leusit Lapsen/ sen eitens Marian cansa/ ia mahanlangesit/ ia cumarsit hende. Ja awasit tauarans/ Lahijoit henelle Culda/ Pyhäsaw/ ia Mirrham.
Ja sisälle menit huoneeseen/ löysit Lapsen/ sen äitinsä Marian kanssa/ ja maahanlankesit/ ja kumarsit häntä. Ja awasit tawaransa/ Lahjoitit hänelle kulta/ pyhä sawu/ ja mirham.
2:12 Ja Jumala käski heite wnesa/ ettei heiden pitenyt Herodesen tyge palaiaman. Ja menit toista tiete omalle maallens.
Ja Jumala käski heitä unessa/ ettei heidän pitänyt Herodeksen tykö palajaman. Ja menit toista tietä omalle maallensa.
2:13 Mutta cosca he olit poismennyet/ Catzo nin Herran Engeli ilmestui Josephil wnesa/ sanoden/ Ylesnouse/ ia ota Lapsi ia henen eitens/ ia pakene Egyptijn/ ia ole sielle/ sihenasti mine sanon sinulle. Sille tuleua on/ että Herodes etzepi lasta hucuttaxens.
Mutta koska he olit poismenneet/ Katso niin Herran enkeli ilmestyi Josephille unessa/ sanoen/ Ylösnouse/ ja ota lapsi ja hänen äitinsä/ ja pakene Egyptiin/ ja ole siellä/ siihenasti minä sanon sinulle. Sillä tulewa on/ että Herodes etsii lasta hukuttaaksensa.
2:14 Nin hen ylesnousi/ ia otti Lapsen eitinens/ öelle tygens/ ia pakeni Egyptijn/ ia oli sielle Herodesen coleman asti.
Niin hän ylösnousi/ ja otti lapsen äitinensä/ yöllä tykönsä/ ja pakeni Egyptiin/ ja oli siellä Herodeksen kuolemaan asti.
2:15 Ette sen pideis teutettemen/ quin sanottu oli Herralda Prophetan cautta/ ioca sanoi/ Egyptist kuszuin mine Poicani.
Että sen pitäisi täytettämän/ kuin sanottu on Herralta prophetan kautta/ joka sanoi/ Egyptistä kutsuin minä Poikani.
2:16 Cosca Herodes nyt näki henens nijlde Wijsailda wietellyn/ wihastuij hen sangen cowan/ Ja lehetti hoouins tappama' caiki poicalapset Bethlehemis/ Ja sen caikisa haaroisa quin monda caxiwotiset olit taica nooremat/ sen aijan peräst/ quin hen oli tarcasti tutkinut Wijsailda.
Koska Herodes nyt näki hänensä niiltä wiisailta wietellyn/ wihastui hän sangen kowin/ Ja lähetti howinsa tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemissä/ Ja sen kaikissa haaroissa kuin monta kaksivuotiset oli taikka nuoremmat/ sen ajan perästä/ kuin hän oli tarkasti tutkinut wiisailta.
2:17 Silloin se teutettin quin Jeremiald Prophetald sanottu oli/ cosca hen sanoi/
Sillon se täytettiin kuin Jeremialta prophetalta sanottu oli/ koska hän sanoi/
2:18 Corkialla ombi äni cwlunut/ swri walitus/ idku ia isoi parcu/ Rachel idke henen lapsians/ Ja eij tactonut hendens lodhutetta/ sille * ettei he ole.
Korkealla ompi ääni kuulunut/ suuri walitus/ itku ja iso parku/ Raakel itkee hänen lapsiansa/ Ja ei tahtonut häntänsä lohdutettaa/ Sillä ettei he (heitä) ole.
2:19 Mutta cosca Herodes oli coollut. Catzo/ nin Herran Engeli ilmestui Josephil wnesa Egyptias/ Ja sanoi/
Mutta koska Herodes oli kuollut. Katso/ niin Herran enkeli ilmestyi Josephille unessa Egyptissä/ Ja sanoi/
2:20 Nouse/ ia ota Lapsi eitinens/ ia mene Israelin maalle/ Sille ne ouat coolluuat/ iotca etzit Lapsen henge.
Nouse/ ja ota lapsi äitinensä/ ja mene Israelin maalle/ Sillä ne owat kuolleet/ jotka etsit lapsen henkeä.
2:21 Nin hen ylesnousi/ ia otti Lapsen eitinens/ ia tuli Israelin maalle.
Niin hän ylösnousi/ ja otti lapsen äitinensä/ ja tuli Israelin maalle.
2:22 Mutta cosca hen cwli ette Archelaus waldasi Judeas henen isens Herodesen sijas/ pelkesi hen sinne menne. Ja wnesa hen sai Jumalalda käskyn/ ia poickesi Galilean äärijn/
Mutta koska hän kuuli että Archelaus waltasi Judeassa hänen isänsä Herodeksen sijassa/ pelkäsi hän sinne mennä. Ja unessa hän sai Jumalalta käskyn/ ja poikkesi Galilean ääriin.
2:23 ia tuli ia asui sijne caupungis/ ioca cutzutan Nazareth. Että sen teutettemen pideis/ quin Prophetadhen cautta sanottu oli/ Henen pite Nazareus cutzuttaman.
Ja tuli ja asui siinä kaupungissa/ joka kutsutaan Nasareth. Että sen täytettämän pitäisi/ kuin profeettain kautta sanottu oli/ Hänen pitää Nasareus kutsuttaman.


* Wijsaat) Jotca Mattheus Magos cutzupi/ ne ouat Loonnon tundijat ia wijsat Papit Persias olluat.
* Swingan) Echke Bethlehem itzestens halpa oli/ quitengin/ että Christus hänesse synduj/ sendädhen hen ylescorgotti hende.
* Ettei he ole) Siteuarten Mattheus täte sanoi/ Että cosca waiua Christikunnan pälekieupi/ Nin näky quin he io olisit hucatudh ia peräti cadhotetud mailman edhes. Quitengi vastoin caicke Heluetin walta he Jumalan cautta Variellan.
Ja neisse Lapsisa näky yxi oikia Christilisen kersimisen meno.

III Lucu.

3:1 Nijne peiuine/ tuli Joha'nes Castaia/ ia saarnasi Judean corues/ ia sanoi/
Niinä päiwinä/ tuli Johannes Kastaja/ ja saarnasi Judean korwessa/ ja sanoi/
3:2 Techket para'nost/ Sille taiuan waldakunda ombi iuri lehestenyt/
Tehkäät parannusta/ Sillä taiwaan waltakunta ompi juuri lähestynyt/
3:3 Ja hen on se/ iosta Esaias Propheta puhui/ ioca sanoi/ * Hwtauaisen äni on corues/ walmistakat Herran tiete/ techket henen ialcatiens oikeaxi.
Ja hän on se/ josta Esaias propheta puhui/ joka sanoi/ Huutawaisen ääni on korwessa/ walmistakaat Herran tietä/ tehkäät hänen jalkatiensä oikeaksi.
3:4 Mutta Joha'nesel oli waathe Camelin caruoist/ ia hihnainen wöö henen solisans/ Nin olit henen rocans kimalaiset/ ia metze honaia
Mutta Johanneksella oli waate kamelin karwoista/ ja hihnainen wyö hänen solissansa (kupeillansa)/ Niin oli hänen ruokansa kimalaiset/ ja metsähunaja.
3:5 Silloin wloskeui henen tygens Hierosolima ia coco Judea/ ia caicki maaku'da ymberi Jordanin/ ia he castettin henelde Jordanis/ tunnustadhen heiden synninse.
Silloin uloskäwi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Judea/ ja kaikki maakunta ympäri Jordanin/ ja he kastettiin häneltä Jordanissa/ tunnustaen heidän syntinsä.
3:6 Cosca hen nyt mo'da Phariseusist/ ia Sadduseusist näki tuleua' hene' Castens tyge/ sanoi hen heille/
Koska hän nyt monta phariseuksista/ ja saddukeuksista näki tulewan hänen kasteensa tykö/ sanoi hän heille
3:7 Te * Kykärme' sikijet/ cuca teille osotti/ että teidhen pite pakeneman sijte tuleuaisesta wihasta?
Te kyykäärmeen sikiöt/ kuka teille osoitti/ että teidän pitää pakeneman siitä tulewaisesta wihasta?
3:8 Techkette sijs Paranoxen toimeliset hedhelmet/
Tehkäätte siis parannuksen toimelliset hedelmät/
3:9 Ja elkette nin aiatelko/ että te itze teissen tahdotta sanoa/ Meille on Abraham Isene. Sille mine sanon teille/ Että Jumala woipi neiste kiweiste Abrahamile lapset ylesherätte.
Ja älkäätte niin ajatelko/ että te itse teissän tahdotte sanoa/ Meillä on Abraham isänä. Sillä minä sanon teille/ Että Jumala woipi näistä kiwistä Abrahamille lapset ylösherättää.
3:10 Nyt ombi mös kirues pandu puun iurele/ Jocaijnen sis puu quin ei tege hywe hedhelme/ se poishakatan/ ia tuleen heiteten.
Nyt ompi myös kirwes pantu puun juurelle/ Jokainen siis puu kuin ei tee hywää hedelmää/ se poishakataan/ ja tuleen heitetään.
3:11 Mine tosin castan teite wedhellä parannoxeen/ Mutta se/ ioca minu' ielkin tuleua ombi/ se wäkewembi minua on/ ionga en ole mine keluoline' kengi candama'/ Sen pite teite pyhel He'gel/ ia tulella castama'.
Minä tosin kastan teitä wedellä parannukseen/ Mutta se/ joka minun jälkeen tulewa ompi/ se wäkewämpi minua on/ jonka en ole minä kelwollinen kenkiä kantaman/ Sen pitää teitä Pyhällä Hengellä/ ja tulella kastaman.
3:12 Jonga wiskin on henen kädhesens/ ia hene' pite luga's percama'/ ia hene' pite nisuns aittaans cocoma'/ Mutta rwmenet/ pite henen ijancaikises tules poltaman.
Jonka wiskin on hänen kädessänsä/ ja hänen pitää lugansa (riihensä) perkaamaan/ ja hänen pitää nisunsa aittaansa kokoaman/ Mutta ruumenet/ pitää hänen iankaikkisessa tulessa polttaman.
3:13 Silloin tuli Iesus Galileast Jordanijn Johannesen tyge/ että hen castetaisijn henelde.
Silloin tuli Jesus Galileasta Jordaniin Johanneksen tykö/ että hän kastettaisiin häneltä.
3:14 Mutta Johannes welti hende/ sanodhen/ Mine taruitzen sinulda Castetta/ ia sine tulet minu' tygeni?
Mutta Johannes wältti häntä/ sanoen/ Minä tarwitsen sinulta kastetta/ ja sinä tulet minun tyköni?
3:15 Nin wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Salli nyt/ Sille nein sopi meidhen/ caiki * wanhurscautta teutte. Nin hen salli henen.
Niin wastasi Jesus ja sanoi hänelle/ Salli nyt/ Sillä näin sopii meidän/ kaikki wanhurskautta täyttää. Niin hän salli hänen.
3:16 Ja cosca Iesus castettu oli/ ylesastui hen cochta wedhestä. Ja catzo/ nin Taiuat aukenit henel/ ia hen näki Jumalan Hengen alasastuuan ninquin Mettisen/ ia tuleuan henen pälens.
Sillä koska Jesus kastettu oli/ ylösastui hän kohta wedestä. Ja katso/ niin taiwaat aukenit hänelle/ ja hän näki Jumalan Hengen alasastuwan niinkuin mettisen/ ja tulewan hänen päällensä.
3:17 Ja catzo/ äni Taiuahast sanoi/ Teme on minun racas Poican/ iossa minul on hyue sosijo.
Ja katso/ ääni taiwahasta sanoi/ Tämä on minun rakas Poikani/ jossa minulla on hywä suosio.

* Hutauaisen) Teme piti oleman Juttaille yxi vahua merki/ Että Christus se Messias oli tullut/ cosca sencaltanen Sarna ei Te'plis eike Synagogas/ waan metzen corues iulkisesta sarnattin/ Jonga Johannes teki.
* Kykärme) Näme kärmeet cutzutan Latinaxi Vipere/ ia he tuskalla nimelte tietän Somexi/ Quitengi että ne ouat nijn viha täyne/ ia pahinda laija/ Nimitetän he tessä Kykärmexi/ eli Vaskikärmexi/ Ja heille ombi sencaldainen londo/ että he emensä tappauat syndyesens/ ionga tähden mös Phariseuset cutzutan tessä/ sencaltaisten Kärmetten sikiexi/ Sille ette heidhen Isens tapoit Prophetat iotca nijnnen opettaiat olit.
* Wanhurscautta) Caiki vanhurcaus teyteten/ Coska me caikista meden wanhurcaudesta ia cunniasta wälteme/ Ette ainoa Jumala wanhurskana pidetäisijn/ ia että hen ne wskoliset wanhurskauttapi. Sen Joha'nes teki quin hän pyysi/ ninqui yxi Syndinen castetta Christuselda/ ia hänelde wanhurskautta. Sen mös Christus teki/ ettei hen Cunniaas ia wanhurcauttans omistanut/ waan annoi itzens castetta ia coletetta/ ninquin iocu mw Syndinen.

IV Lucu.

4:1 Silloin Iesus wietin Hengeld corpehen/ senpäle/ ette hen kijusataisin perchelelde.
Silloin Jesus wietiin Hengeltä korpehen/ senpäälle/ että hän kiusattaisiin perkeleeltä.
4:2 Ja cosca hen pastonut oli neliekymme'de peiue ia neliekymmende öte/ sijtte hen isosi.
Ja koska hän paastonnut oli neljäkymmentä päiwää ja neljäkymmentä yötä/ sitten hän isosi.
4:3 Ja kiwsaia edheskeui/ ia sanoi/ Jos sine olet Jumalan poica/ sanos ette nemet kiuet leiuixi tulisit.
Ja kiusaaja edeskäwi/ ja sanoi/ Jos sinä olet Jumalan poika/ sanos että nämät kiwet leiwiksi tulisit.
4:4 Mutta hen wastaden sanoi * Kirioitettu ombi/ Ei ainoas leiues Inhiminen elä/ Mutta iocaitzest sanast/ quin Jumalan suust wloskieupi.
Mutta hän wastaten sanoi Kirjoitettu ompi/ ei ainoastaan leiwästä ihminen elä/ Mutta jokaisesta sanasta/ kuin Jumalan suusta uloskäypi.
4:5 Silloin otti henen perchele cansans/ sihen pyhen caupungin/ ia asetti henen Templin harian päle/ ia sanoi henelle/
Silloin otti hänen perkele kanssansa/ siihen pyhän kaupunkiin/ ja asetti hänen templin harjan päälle/ ja sanoi hänelle/
4:6 Jos sine olet Jumalan poica/ nin sööxe sinus alaspein/ Sille kirioitettu ombi/ Henen pite Engeleins käskyn andaman sinusta/ ia he käsisens candauat sinun/ ettei sine ioskus ialcas kiwen loucka.
Jos sinä olet Jumalan poika/ niin syökse sinus alaspäin/ Sillä kirjoitettu ompi/ Hänen pitää enkeleinsä käskyn antaman sinusta/ ja he käsissänsä kantawat sinun/ ettei sinä joskus jalkaasi kiween loukkaa.
4:7 Nin Iesus sanoi hänelle/ Taas kiriotettu on/ Ei pide sinu' * kiwsaman sinu' Herras Jumalatas.
Niin Jesus sanoi hänelle/ Taas kirjoitettu on/ Ei pidä sinun kiusaaman sinun Herraasi Jumalatasi.
4:8 Taas otti henen perchele cansans sangen corkialle wårelle/ ia osotti henele caiki mailman waldakunnat/ ia heiden cunnians/ ia sanoi henelle/
Taas otti hänen perkele kanssansa sangen korkialle wuorelle/ ja osoitti hänelle kaikki maailman waltakunnat/ ja heidän kunniansa/ ja sanoi hänelle/
4:9 Nemet caiki mine annan sinun/ ios sinä mahanlanget/ ia cumardhat minua.
Nämät kaikki minä annan sinun/ jos sinä maahan lankeat/ ja kumarrat minua.
4:10 Nin sanoi Iesus henelle/ Mene poijs Sathan. Sille kiriotettu on/ Sinun Herras Jumalas pite sinu' cumartama'/ ia hende * ainoa paluelema'.
Niin sanoi Jesus hänelle/ Mene pois satan. Sillä kirjoitettu on/ Sinun Herraasi Jumalaasi pitää sinun kumartaman/ ja häntä ainoaa palweleman.
4:11 Silloin ietti henen perchele. Ja catzo Engelit edheskeuit/ ia paluelit hende.
Silloin jätti hänen perkele. Ja katso enkelit edeskäwit/ ja palwelit häntä.
4:12 Cosca nyt Iesus cuuli/ ette Joha'nes oli kijniotettu/ poijckesi hen Galileaan/ ia ietti Nazaretin/
Koska nyt Jesus kuuli/ että Johannes oli kiinniotettu/ poikkesi hän Galileaan/ ja jätti Nazaretin/
4:13 tuli ia asuij Capernaumis/ ioca on meri caupungi/ Zabulon ia Nephthalim raioisa/
tuli ja asui Kapernaumissa/ joka on merikaupunki/ Zebulon ja Naftalin rajoissa/
4:14 senpälle/ ette teutettemen piti se quin sanottu oli Esaian prophetan caut/ ioca sanoi/
senpäälle/ että täytettämän piti se kuin sanottu oli Esaian prophetan kautta/ joka sanoi/
4:15 Se Zabulon ma/ ia se Nephthalin ma/ leszne meri tiete/ sillepolel Jordanin/ ia se Pacanaiden Galilea/
Se Zebulonin maa/ ja se Naftalin maa/ läsnä meritietä/ sillä puolella Jordanin/ se pakanoiden Galilea/
4:16 Se canssa ioca istui pimijes/ ia coleman warios/ näki swren valkeudhen/ ia ne/ iotca istuit maanculmas/ ia coleman warios/ heille walkeus coitti.
Se kansa joka istui pimeässä/ ja kuoleman warjossa/ näki suuren walkeuden/ ja ne/ jotka istuit maankulmassa/ ja kuoleman warjossa/ heille walkeus koitti.
4:17 Sijte aiasta rupesi Iesus saarnaman/ ia sanoman/ Techkett para'nost/ sille Taiuan waldaku'da * lehestypi.
Siitä ajasta rupesi Jesus saarnaaman/ ja sanoman/ Tehkäät parannusta/ sillä taiwaan waltakunta lähestyypi.
4:18 Cosca nyt Iesus keui sen Galilean meren tykene/ näki hen caxi weliest/ Sijmon/ ioca cutzutan Petari/ ia andrean henen weliens laskeuan werckons meren/ Sille he olit Calamiehet.
Koska nyt Jesus käwi sen Galilean meren tykönä/ näki hän kaksi weljestä/ Simon/ joka kutsutaan Petari/ ja Andrean hänen weljensä laskewan werkkonsa mereen/ Sillä he olit kalamiehet.
4:19 Ja sanoi heille/ Seuratca minua/ ia mine teghen teiden Inhimisten calamiehixi.
Ja sanoi heille/ Seuratkaa minua/ ja minä teen teidän ihmisten kalamiehiksi.
4:20 Nin cochta he ietit wercot/ ia seurasit hende.
Niin kohta he jätit werkot/ ja seurasit häntä.
4:21 Ja cosca hen sielde edheskeui/ näki hen toiset caxi weliest/ Jacobin Zebedeusen poian/ ia Johannem henen weliens wenees henen isens Zebedeusen cansa parandaua' heiden werckoians/ ia hen cutzui heite.
Ja koska hän sieltä edeskäwi/ näki hän toiset kaksi weljestä/ Jakobin Zebedeuksen pojan/ ja Johanneksen hänen weljensä weneessä hänen isänsä Zebedeuksen kanssa parantawan heidän werkkojansa/ ja hän kutsui heitä.
4:22 Nin he cochta ietit wenhen/ ia heiden isens/ ia seurasit hende.
Niin he kohta jätit wenheen/ ja heidän isänsä/ ja seurasit häntä.
4:23 Ja Iesus waelsi ymberi caike' Galilea'/ ia opetti heidhe' Sijnagogisans/ ia sarnasi waldaku'nan Eua'gelium/ ia paransi caikinaset Taudhit/ ia caiken saijraudhen canssan seas/ Ja henen sanomans cuului caiken Sijrian maan sisel.
Ja Jesus waelsi ympäri kaikkeen Galileaan/ ja opetti heidän synagoogissansa/ ja saarnasi waltakunnan ewankeliumia/ ja paransi kaikkinaiset taudit/ ja kaiken sairauden kansan seassa/ Ja hänen sanomansa kuului kaiken Syyrian maan sisällä.
4:24 Ja he toijt henen tygens caikinaijset saijrat/ moninaisista taudheista ia kiwuista kiewretudh/ ia ne piruldariuatut/ ia Cuuntaudhilliset/ ia haluatut.
Ja he toit hänen tykönsä kaikkinaiset sairaat/ moninaisista taudeista ja kiwuista kiedotut/ ja ne pirulta riiwatut/ ja kuuntaudilliset/ ja halwatut.
4:25 Ja hen paransi heiden caiki/ ia seurasi hende palio wäki Galileast/ ia nijste kymmenest caupungist/ ia Jerosolimast/ ia Judeast/ ia nijste makunnist sille polel Jiordanin.
Ja hän paransi heidän kaikki/ ja seurasi häntä paljon wäki Galileasta/ ja niistä kymmenestä kaupungista/ ja Jerusalemista/ ja Judeasta/ ja niistä maakunnista sillä puolella Jordanin.

* Inhiminen elä) Ei wan teste rumillisest rogast inhiminen taida elä/ mutta sijtä että hen lootta itzense Jumalan päle/ ioca ombi luua'nut caickein niden edhen catzo/ quin hänen pälens vskouat/ iosta edeskatzomisesta mös se rumillinen elatos tapachtu.
* Kiwsaman) Se olis tapachtunut/ ios hän olis itzens ilman pacota alaspudhottanut/ ia loottanut itzensä senpäle että Jumala' piti hende auttaman/ coska hänelle olit traput edhesens/ ioita mödhen hen taisi mwtoin alasmenne.
* Aijnoa) Kussa kirijoituxet leuten/ että meidhen pite iotakuta lontocappaletta palueleman/ ei se täte vastoin ole/ sille että sittengi wiele me ainoata Jumalata paluele'ma/ ioca sen käskenyt on/ että meiden pitä nijn tekemen.
* Lähestypi) Se on/ Taiuan valdakunda ei ole caucan/ se on io käsise ia owen edhes/ Sille että Christus oli tullut ioca taiuan waldakunnan ylestoimitti/ ia Perkelen waldakunnan alaspainoi.

V Lucu.

5:1 COsca hen nyt näki Canssan/ ylesastui hen worelle/ ia quin hen oli istunut/ edheskeuit henen opetuslapsens henen tygens.
Koska hän nyt näki kansan/ ylösastui hän wuorelle/ ja kuin hän oli istunut/ edeskäwit hänen opetuslapsensa hänen tykönsä.
5:2 Nin hen auasi suuns/ opetti heite/ ia sanoi.
Niin hän awasi suunsa/ opetti heitä/ ja sanoi.
5:3 Autuat ouat ne Hengeliset waiuaiset/ sille heiden ombi Taiuan waldakunda.
Autuaat owat ne hengelliset waiwaiset/ sillä heidän ompi taiwaan waltakunta.
5:4 Autuat ouat ne murelliset/ sille heiden pite saaman lodhutoxe'.
Autuaat owat ne murheelliset/ sillä heidän pitää saaman lohdutuksen.
5:5 Autuat ouat ne Siwiet/ sille heide' pite maan * perime'.
Autuaat owat ne siweät/ sillä heidän pitää maan perimän.
5:6 Autuat ouat ne/ iotca isouat/ ia ianouat wa'hurskautta/ sille he rauitetan.
Autuaat owat ne/ jotka isoawat/ ja janoawat wanhurskautta/ sillä he rawitetaan.
5:7 Autuat ouat ne Laupiat/ sille heiden pite saman laupeuden.
Autuaat owat ne laupiaat/ sillä heidän pitää saaman laupeuden.
5:8 Autuat ouat ne puchtat sydhemest/ sille heide' pite Jumala' näkemen.
Autuaat owat ne puhtaat sydämestä/ sillä heidän pitää Jumalan näkemän.
5:9 Autuat ouat ne * rauhantekiet/ sille ne pite Jumalan poijaxi cutzuttaman.
Autuaat owat ne rauhantekijät/ sillä ne pitää Jumalan pojaksi kutsuttaman.
5:10 Autuat ouat ne/ iotca wanhurscauden tähde' waiua kerssiuet/ sille heiden ombi Taiuan waldakunda.
Autuaat owat ne/ jotka wanhurskauden tähden waiwaa kärsiwät/ sillä heidän ompi taiwaan waltakunta.
5:11 Autuat oletta te/ cosca Inhimiset pilcauat ia wainouat teite/ ia puhuuat caikinaist pahwtta teite wastoin/ walehdellen/ minun techteni/
Autuaat olette te/ koska ihmiset pilkkaawat ja wainoawat teitä/ ja puhuwat kaikkinaista pahuutta teitä wastoin/ walehdellen/ minun tähteni/
5:12 Ilotcat ia riemucat/ sille teiden palckan ombi swri Taiuasa. Sille nein he wainosit prophetidh iotca teiden edhelen olit.
Iloitkaat ja riemuitkaat/ sillä teidän palkkanne ompi suuri taiwaassa. Sillä näin he wainosit propheettia jotka teidän edellän olit.
5:13 Te oletta maan * Soola. Jos nyt sola tule maguttomaxi/ mille se solatan? Ei se mihinge' sitten kelpa/ mutta että se poisheitethen/ ia Inhimisilde tallatan.
Te olette maan suola. Jos nyt suola tulee mauttomaksi/ millä se suolataan? Ei se mihinkään sitten kelpaa/ mutta että se pois heitetään/ ja ihmisiltä tallataan.
5:14 Te oletta mailman walkeus. Ei taidha se caupungi peitette/ ioca seiso woren päle.
Te olette maailman walkeus. Ei taida se kaupunki peitettää/ joka seisoo wuoren päällä.
5:15 Eike mös he ylessytyte kyntelete/ ia pane wacan ala/ mutta kynttelialghan päle/ walghaseman caikillen nijlle'/ iotca hoones ouat.
Eikä myös he ylössytytä kynttilätä/ ja pane wakan alle/ mutta kynttelijalan päälle/ walaiseman kaikillen niille/ jotka huoneessa owat.
5:16 Nein walijstacan teidhen walkeun Inhimisten edhes/ että he näkisit teiden hyuet töönne/ ia cunnijottaisit teiden Isen ioca Taiuas ombi.
Näin walistakaan teidän walkeus ihmisten edessä/ että he näkisit teidän hywät työnne/ ja kunnioittaisit teidän Isään joka taiwaassa ompi.
5:17 Elket lulco/ että mine tullut olen Laki eli Prophetij pästemen/ Ja en totta mine tullut pästemen/ waan teuttemen.
Älkäät luulko/ että minä tullut olen lakia eli propheettia päästämän/ Ja en totta minä tullut päästämän/ waan täyttämän.
5:18 Sille tosin sanon mine teille/ sihenasti ette Taiuas ia maa catopi/ ei pide catoman se wehin boockstaui/ eike mös yxi rachtu laista/ sijhenasti että caiki tapachtuuat.
Sillä tosin sanon minä teille/ siihenasti että taiwas ja maa katoopi/ ei pidä katooman se wähin bookstawi/ eikä myös yksi rahtu laista/ siihenasti että kaikki tapahtuwat.
5:19 Cuca sis yhden neiste wehimiste käskyste pästepi/ ia nein opettapi Inhimiset/ se * wehimexi pite Taiuan waldakunnas cutzuttaman/ Mutta cuca sen teke/ ia opetta/ se pite cutzuttaman swrexi Taiuan waldakunnas.
Kuka siis yhden näistä wähimmistä käskyistä päästääpi/ ja näin opettaapi ihmiset/ se wähimmäksi pitää taiwaan waltakunnassa kutsuttaman/ Mutta kuka sen tekee/ ja opettaa/ se pitää kutsuttaman suureksi taiwaan waltakunnassa.
5:20 Sille mine sanon teille/ Ellei teiden wanhurscaudhen ylitzekieu enämin quin nijnen kirijan oppenutten/ ia * Phariseusten/ ette te woij siselkieudhe Taiuan waldakundan.
Sillä minä sanon teille/ Ellei teidän wanhurskauden ylitse käy enemmin kuin niiden kirjan oppinutten/ ja phariseusten/ ette te woi sisälle käydä taiwaan waltakuntaan.
5:21 Te kulitta mite sanottu oli wanhoille/ Ei sinun pide tappama'. Mutta iocahine'/ quin tappapi/ hene' pite domioho' wicapä olema'.
Te kuulitta mitä sanottu oli wanhoille/ Ei sinun pidä tappaman. Mutta jokahinen/ kuin tappaapi/ hänen pitä tuomiohon wikapää oleman.
5:22 Waan mine sano' teille/ että iocahine' quin wihastupi welijense päle/ hene' pite domioho' wicapä olema'. Mutta iocahine' quin sanopi weliens Racha/ hene' pite neuuo' ala wicapä olema'. Mutta iocahine' quin sanopi/ Sine tyhme/ hänen pite heluetin tulee' wicapä olema'.
Waan minä sanon teille/ että jokahinen kuin wihastuupi weljensä päälle/ hänen pitää tuomiohon wikapää oleman. Mutta jokahinen kuin sanoopi weljens rakha (raakki)/ hänen pitää neuwon ala wikapää oleman. Mutta jokahinen kuin sanoopi/ Sinä tyhmä/ hänen pitää helwetin tuleen wikapää oleman.
5:23 Jos sine sis wffrat lahias altarille ia sine sielle muistat/ ette sinun welieles on iotakin sinua wasta'
Jos sinä siis uhraat lahjasi alttarille ja sinä siellä muistat/ että sinun weljelläsi on jotakin sinua wastaan.
5:24 iete sinne sinu' lahias altarin eten/ Ja mene ensin sopiman sinun welies cansa/ ia sitte tule wfframan sinun lahias.
jätä sinne sinun lahjasi alttarin eteen/ Ja mene ensin sopimaan sinun weljesi kanssa/ ja sitten tule uhraaman sinun lahjasi.
5:25 Soui nopiast sinun ritawelies cans/ coscas wiele tielle olet henen cansans/ etteijke ritawelies anna sinua ioskus domarille/ ia domari andapi sinun paluelialle/ ia sine heiteten tornihin.
Sowi nopeasti sinun riitaweljesi kanssa/ koskas wielä tiellä olet hänen kanssansa/ etteikä riitaweljesi anna sinua joskus tuomarille/ ja tuomari antaapi sinun palwelijalle/ ja sinä heitetään tornihin.
5:26 Totisesta mine sanon sinulle/ ettei sine sielde wlospäse sihenasti ettes maxat wimeisen ropon.
Totisesti minä sanon sinulle/ ettei sinä sieltä ulospääse siihenasti ettäs maksat wiimeisen rowon.
5:27 Te culitta ette wanhoille oli sanottu/ Ei pidhe sinun horitekemen.
Te kuulitta että wanhoille oli sanottu/ Ei pidä sinun huorintekemän.
5:28 Mutta mine sanon teille/ että iocahinen quin catzopi ydhen waijmon päle/ himotaxens hende/ io hen horin teki henen cansans sydhemesens.
Mutta minä sanon teille/ että jokahinen kuin katsoopi yhden waimon päälle/ himoitaksensa häntä/ jo hän huorin teki hänen kanssanas sydämessänsä.
5:29 Jos sinun oijkia silmes pahenda sinun/ nin * puchghais se wlhgos/ ia heite pois tykees. Sille para'bi on sinulle/ ette yxi sinun iesenes hucutetan/ quin coko sinun rumijs pideis heitettemen heluetin tuleen.
Jos sinun oikea silmäsi pahentaa sinun/ niin puhkaise se ulos/ ja heitä pois tykösi. Sillä parempi on sinulle/ että yksi sinun jäsenesi hukutetaan/ kuin koko sinun ruumiisi pitäisi heitettämän helwetin tuleen.
5:30 Ja ios sinun oijkea käthes pahenda sinun/ nin poishacka se/ ia heite pois tykees. Sille parambi on sinulle/ ette yxi sinun iesenes hucutetan/ quin coko sinun rumijs pideis heitettemen heluetin tuleen.
Ja jos sinun oikea kätesi pahentaa sinun/ niin pois hakkaa se/ ja heitä pois tykösi. Sillä parempi on sinulle/ että yksi sinun jäsenesi hukutetaan/ kuin koko sinun ruumiisi pitäisi heitettämän helwetin tuleen.
5:31 Sanottu mös ombi/ iocahinen quin emendens hylkee/ se andacan henelle erokirian.
Sanottu myös ompi/ jokahinen kuin emäntänsä hylkää/ se antakaan hänelle erokirjan.
5:32 Mutta mine sanon teille/ ette iocahinen quin henen emendens hylke/ mutoin quin hoorin tedhen/ hen saatta henen hoori tekemen/ ia ioca sen hylietyn naipi/ hen hooria tekepi.
Mutta minä sanon teille/ että jokahinen kuin hänen emäntänsä hylkää/ muutoin kuin huorintehden/ hän saattaa hänen huorintekemän/ ja joka sen hyljätyn naipi/ hän huoria tekeepi.
5:33 Taas te culitta/ ette sanottu oli wanhoille/ Ele wanno sinuas walapatton/ mutta anna Herran sinun walas.
Taas te kuulitte/ että sanottu oli wanhoille/ Älä wanno sinuas walapatton/ mutta anna Herran sinun walasi.
5:34 Waan mine sano' teille/ Elkette swingan * wa'nuco/ eike taiuan päle/ sille se on Jumalan istuin.
Waan minä sanon teille/ Älkäätte suinkaan wannoko/ eikä taiwaan päälle/ sillä se on Jumalan istuin.
5:35 Eike maan päle/ sille hen on Jumalan astinlauta. Eike Jerosoliman päle/ sille se on sen swren Kuninga' caupungi.
Eikä maan päälle/ sillä hän on Jumalan astinlauta. Eikä Jerusalemin päälle/ sillä se on sen suuren kuninkaan kaupunki.
5:36 Eike pääs cautta pide sinun wannoman/ sentehden ettei sine woi yhte hiusta walkiaxi/ eli mustaxi tehde.
Eikä pääsi kautta pidä sinun wannoman/ sentähden ettei sinä woi yhtään hiusta walkeaksi/ eli mustaksi tehdä.
5:37 Waan teiden puhen pite oleman/ On/ on/ ei/ ei/ Mutta mite sen ylitzen lisetän/ se pahast wlgoslechte.
Waan teidän puheen pitää oleman/ On/ on/ ei/ ei/ Mutta mitä sen ylitsen lisätään/ se pahasti uloslähtee.
5:38 Te culitta että sanottu oli/ Silme silmest/ hammas hampast.
Te kuulitte että sanottu oli/ Silmä silmästä/ hammas hampaasta.
5:39 Ja mine sanon teille * Elket paha wasta' seiso/ waan iocahinen quin sinua löpi oikealle poskelle/ nin kienne mös henele toinen.
Ja minä sanon teille. Älkäät pahaa wastaan seiso/ waan jokahinen kuin sinua lyöpi oikealle poskelle/ niin käännä myös hänelle toinen.
5:40 Ja sille/ ioca tacto sinun oikeuden eteen wetä/ ia sinun hames otta/ salli henen mös capu.
Ja sille/ joka tahtoo sinun oikeuden eteen wetää/ ja sinun hameesi ottaa/ salli hänen myös kaapu.
5:41 Ja ioca sinua wati ydhen penicwlman/ mene henen cansans caxi.
Ja joka sinua waatii yhden peninkulman/ mene hänen kanssansa kaksi.
5:42 Anna sille ioca sinulda anopi/ ia lainan pyteue ele welttele.
Anna sille joka sinulta anoopi/ ja lainan pyytäwää älä wälttele.
5:43 Te culitta että sanottu oli/ Racasta sinu' lehimeistes/ ia wiha sinun wiholistas.
Te kuulitte että sanottu oli/ Rakasta sinun lähimäistäsi/ ja wihaa sinun wihollistasi.
5:44 Waan mine sanon teille/ Racastacat teiden wiholisi. Hyuestisiughnacat nijte/ iotca teite sadhattauat. Hyuestitechket nijnen/ iotca teite wihauat. Rucolcat nijnen edhest/ iotca teite wahingoittauat ia wainouat.
Waan minä sanon teille/ Rakastakaat teidän wihollisia. Hywästi siunatkaat niitä/ jotka teitä sadattawat. Hywästi tehkäät niiden/ jotka teitä wihaawat. Rukoilkaat niiden edestä/ jotka teitä wahingoittawat ja wainoawat.
5:45 Että te olisit teiden Isenne poiat/ ioca ombi Taiuaisa. Sille hen sallij Auringoisens coittauan ylitze pahain ia hywein/ ia laskepi sateen ylitze wanhurskasten ia wärein.
Että te olisit teidän Isänne pojat/ joka ompi taiwaissa. Sillä hän sallii aurinkoisensa koittawan ylitse pahain ja hywäin/ ja laskeepi sateen ylitse wanhurskasten ja wääräin.
5:46 Sille ios te racastat nijte iotca teite racastauat/ mite teille sijte on palca? Eikö * Publicanit nijn mös teghe?
Sillä jos te rakastat niitä jotka teitä rakastawat/ mitä teille siitä on palkka? Eikö publikaanit niin myös tee?
5:47 Ja ios te oletta waiuoin soweliaiset teiden weliedhe' cansa/ mite ialoa te teette? Eikö mös Publicanit nijn teghe?
Ja jos te oletta waiwoin soweliaiset teidän weljenne kanssa/ mitä jaloa te teette? Eikö myös publikaanit niin tee?
5:48 Olcat sijs teudheliset ninquin teiden Taiualinen Isen teudhelinen on.
Olkaat siis täydelliset niinkuin teidän Taiwaallinen Isän täydellinen on.

* Costa) Tesse lugusa ei Christus puhu mailmaisest Esiwallast. Waan hen opetta Christikunnalens oikeat elemät Jumalan edes Hengese pitemen. * Perimen) Mailma lulepi maan omistauans/ ia nautitzeuans tauarans/ coska hen wäkiualda tekepi. Waan Christus opetta/ että maa periteen ia nautitan Siueydhesä. * Rauhantekiet) Ne ouat enämbj quin Rauhaliset/ nimittäin/ iotca rauhan tekeuet/ saattauat/ piteuät ia muita souittauat. Ninquin Christus ombi meille rauhan tehnyt Jumalan cansa. * Soola) Cosca opettaiat Jumalan sanat wnohtauat/ nin he maguttomaxi tuleuat Inhimisten opin cautta Ja soola pure/ caruastele ia leicka/ Nin mös Sarnaiat pitä Syndi rangaseman sanalla Ellei he cadhotuxen/ tungion ia sondan tahdho polietta. * Wehimexi) Se on Ei heneste pidhe palio pidhettemen/ waan poisheitettemen. Swrexi) Se on/ Heneste pite palio pidhettemen. * Phariseusten) Joinenga Wanhurscaus sejsoi waiuoin wlconaisis töise/ ia wlconcullasudhes. Mutta Christus anopi waiuoin Sydhemen wanhurskautta wskon cautta henen pälens. * Puchghais se wlgos) Hengelinen wlgospuchghastus ombi tesse käsketty/ se on/ coska Silmein himot esteten ia cooletetaan sydhemese. * Wannoco) Caiki wannomiset ia walat ouat tesse kieltyt/ iotca Inhiminen itzestens tekepi. Mutta cosca Rackaus/ häte/ Lehimeisen tarue eli Jumalan Cunnia site anopi/ nin se on hyuesti techty. Ninquin mös Wiha on kieltu/ ia on quitengin luualinen/ cosca se Rackaudhesta ia Jumalan Cunnian waraxi tapachtupi. * Elket paha wastanseiso) Se on Ei kenengen pidhe itze wärytte costaman. Mutta esiuallan/ iolla mjecka on/ pite sen tekemen. Romanos 18. * Publicanit) Latinaxi. Ne cutzutan Somexi Weronottaiat/ ia olit ne/ iotca Romariten Weron ia räntyn edesseisoit ia ylescannoit. Ja ne olit enimest Jumalattomat Pacanat/ siteuarten Romarilde sihen pannut.

VI. Lucu.

6:1 Cauattacat ettei te Almusatan anna Inhimisten edhes/ että teiden pite heilde nächtemen/ Mwtoin ette te saa palca teiden Iselden/ ioca ombi Taiuaisa.
Kawahtakaat ettei te almujanne anna ihmisten edes/ että teidän pitää heiltä nähtämän/ Muutoin ette te saa palkkaan teidän Isältän/ joka ompi taiwaissa.
6:2 Cosca sis sine annat Almusan/ ele toruella soijta edhelles/ ninquin ne wlcocullatut tekeuet Synagogisans/ ia cathuin harois/ että heiden pideis cunnioijtettaman Inhimisilde. Totisesta sanon mine teille/ He ouat palcans sanet.
Koska siis sinä annat almusan/ älä torwella soita edelläsi/ niinkuin ne ulkokullatut tekewät synagogissansa/ ja katuin haaroissa/ että heidän pitäisi kunnioitettaman ihmisiltä. Totisesti sanon minä teille/ He owat palkkansa saaneet.
6:3 Mutta cosca sine annat Almusan/ elken sinun wasen kätes tietkö mite sinun oikia kätes teke.
Mutta koska sinä annat almusan/ älkään sinun wasen kätesi tietkö mitä sinun oikea kätesi tekee.
6:4 Että sinun almusas olis salaudhes/ ia sinun Ises/ ioca näke salaudhes/ hen maxapi sinulle iulkisesta.
Että sinun almusas olis salaudessa/ ja sinun Isäsi/ joka näkee salaudessa/ hän maksaapi sinulle julkisesti.
6:5 Ja cosca sine rucolet/ ei pidhe sinun oleman ninquin ne wlcocullatut. Sille että he seisouat Synagogisa ia catuin harois rucoellen/ senpäle/ että he nädhaisin Inhimisilde. Totisesta sanon mine teille/ He ouat palcans sanet.
Ja koska sinä rukoilet/ ei pidä sinun oleman niinkuin ne ulkokullatut. Sillä että he seisowat synagogissa ja katuin haaroissa rukoellen/ senpäälle/ että he nähtäisiin ihmisiltä. Totisesti sanon minä teille/ He owat palkkansa saaneet.
6:6 Waan cosca sine rucolet/ mene sinun camaris sisel/ ia sulghe oues/ ia rucole sinun Ises salaisest/ ia sinun Ises/ ioca näke salaudhes/ hen maxa sinun iulkisest.
Waan koska sinä rukoilet/ mene sinun kamariisi sisälle/ ja sulje owesi/ ja rukoile sinun Isääs salaisesti/ ja sinun Isäsi/ joka näkee salaudessa/ hän maksaa sinun julkisesti.
6:7 Ja cosca te rucolet/ Elke olco paliopuhuuaiset/ ninquin pacanat. Sille he lwleuat/ että he palionpuheens tedhen cwldut ouat.
Ja koska te rukoilet/ Älkää olko paljopuhuwaiset/ niinkuin pakanat. Sillä he luulewat/ että he paljon puheensa tähden kuullut owat.
6:8 Sentedhen elke olko heidhen caltaisens. Sille teidhen Isen tiete kylle mite te taruitzetta/ ennen quin te rucoletta henelde.
Sentähden älkää olko heidän kaltaisensa. Sillä teidän Isän tietää kyllä mitä te tarwitsette/ ennen kuin te rukoilette häneltä.
6:9 Nein sis teiden pite rucoleman. Ise meiden ioca olet Taiuais. Pyhetty olcon sinun nimes.
Näin siis teidän pitää rukoileman/ Isä meidän joka olet taiwaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
6:10 Lehestulkon sinun waldakundas. Olcon sinun tactos nin maasa/ quin on Taiuais.
Lähestyköön sinun waltakuntasi. Olkoon sinun tahtosi niin maassa/ kuin on taiwaissa.
6:11 Anna meille tenepeiuenä meiden iocapeiuenen leipen.
Anna meille tänäpäiwänä meidän jokapäiwäinen leipän.
6:12 Ja anna meille synnime andexi ninquin me annama meiden welgholisten. Ja ele iohdata meite kiusauxen. Mutta päste meite pahasta.
Ja anna meille syntimme anteeksi niinkuin me annamme meidän welkollisten. Ja älä johdata meitä kiusaukseen. Mutta päästä meitä pahasta.
6:13 Sille ette sinun ombi waldakunda/ ia woijma/ ia cunnia ijancaikisudhes. Amen.
Sillä että sinun ompi waltakunta/ ja woima/ ja kunnia iankaikkisuudessa. Amen.
6:14 Sentedhen ios te andexiannat Inhimisten heiden ricoxens nin mös teiden taiualinen Isen anda teiden andexi.
Sentähden jos te anteeksi annat ihmisten heidän rikoksensa niin myös teidän taiwaallinen Isän antaa teidän anteeksi.
6:15 Waan iollei te andexi anna Inhimisten heiden ricoxitans/ nin ei mös teiden Isen andexianna teiden ricoxitan.
Waan jollei te anteeksi anna ihmisten heidän rikoksian/ niin ei myös teidän Isän anteeksi anna teidän rikoksianne
6:16 Mutta cosca te pastotta/ elke nin olko Suruliset quin ne wlcocullatut. Sille he mwttauat heiden caszuonsa/ senpäle/ että he näghyisit Inhimisilde pastouaiset. Totisesta sanon mine teille/ he ouat palcans sanet.
Mutta koska te paastotte/ Älkää niin olko surulliset kuin ne ulkokullatut. Sillä he muuttawat heidän kaswonsa/ senpäälle/ että he näkyisit ihmisiltä paastowaiset. Totisesti sanon minä teille/ he owat palkkansa saaneet.
6:17 Waan cosca sine pastot/ nin woitele sinun pääs/ ia pese sinun casuos/
Waan koska sinä paastoot/ niin woitele sinun pääsi/ ja pese sinun kaswosi/
6:18 ettei se nächteue olis Inhimisilde ettäs pastot/ Mutta sinun Iselles/ ioca on salaudhes/ ia sinun Ises/ ioca näke salaudhes/ maxa sinun iulkisest.
ettei se nähtäwä oli ihmisiltä ettäs paastoot/ Mutta sinun Isällesi/ joka on salaudessa/ ja sinun Isäsi/ joka näkee salaudessa/ maksaa sinun julkisesti.
6:19 Elket rickautta maan päle coghotko/ cussa rooste ia coit raiskauat/ ia cussa warcat caiwauat ia warastauat.
Älkäät rikkautta maan päälle kootko/ kussa ruoste ja koit raiskaawat/ ja kussa warkaat kaiwawat ja warastawat.
6:20 Waan coghotcatta teillen rickaudet Taiuahas/ cussa eike rooste/ eike coit raiska/ ia cussa warcat eiuet caiua/ eike warast.
Waan kootkaatte teillen rikkaudet taiwahassa/ kussa eikä ruoste/ eikä koit raiskaa/ ja kussa warkaat eiwät kaiwa/ eikä warasta.
6:21 Sille cussa teiden rickaudhen on sielle on/ mös teiden sydhemen.
Sillä kussa teidän rikkauden on siellä on/ myös teidän sydämen.
6:22 Silme on rumin walkeus/ Jos sis sinun silmes ombi yxikertainen/ nin sinun coco rumijs on walkia.
Silmä on ruumiin walkeus/ Jos siis sinun silmäsi ompi yksikertainen/ niin sinun koko ruumiisi on walkia.
6:23 Waan ios sinun silmes ombi paha/ nin sinun coco rumijs ombi pimijä. Jos sis se walkeus ioca sinus on/ pimeys ombi/ quinga swret sijs ne pimeydhet ouat?
Waan jos sinun silmäsi ompi paha/ niin sinun koko ruumiisi ompi pimeä. Jos siis se walkeus joka sinussa on/ pimeys ompi/ kuinka suuret siis ne pimeydet owat?
6:24 Eikenge' woi cachta Herra paluela/ Sille taicka hen tete wihapi/ ia toista racastapi/ Taicka hen telle kijnitarttu/ ia toisen ylencatzo. Ei te woi paluella Jumalata ia Mammon.
Eikenkään woi kahta herraa palwella/ Sillä taikka hän tätä wihaapi/ ja toista rakastaapi/ Taikka hän tälle kiinni tarttuu/ ja toisen ylös katsoo. Ei te woi palwella Jumalata ja mammonaa.
6:25 Sentehde' mine sanon teille/ Elket murehtico teidhen Hengen edeest/ mite teiden pite sömen taicka iooman/ Eike mös teiden rumin edhest mille waateil te teidhen werhoman pite. Eikö Hengi enämbi ole/ quin rooca? ia rumis parambi quin waate?
Sentähden minä sanon teille/ Älkäät murehtiko teidän Hengen edestä/ mitä teidän pitää syömän taikka isoaman/ Eikä myös teidän ruumiin edestä millä waatteilla te teidän werhoaman pitää. Eikö Henki enempi ole/ kuin ruoka? ja ruumis parempi kuin waate?
6:26 Catzocat taiuan linduin päle/ sille ettei he kylue/ eike nijte/ eike mös cocoa rijheen/ ia teiden taiualinen Isen roocki heite. Ettekö te palio enämbi oli quin hö?
Katsokaat taiwaan lintuin päälle/ sillä ettei he kylwä/ eikä niitä/ eikä myös kokoa riiheen/ ja teidän taiwaallinen Isän ruoki heitä. Ettekö te paljon enempi olle kuin hyö.
6:27 Eli cuca on teiste ioca henen swruns cansa woipi lisäte henen pituudhellens yhden kynären?
Eli kuka on teistä joka hänen surunsa kanssa woipi lisätä hänen pituudellensa yhden kyynärän?
6:28 Ja mingetähden te swretta watteista? Catzocat Cuckaisita kedholla quinga he casuauat/ Ei he töteteghe/ eike kehrä.
Ja minkätähden te suretta waatteista? Katsokaat kukkaisia kedolla kuinka he kaswawat/ Ei he työtä tee/ eikä kehrää.
6:29 Quidengin sanon mine teille/ ettei Salomon caikes henen cunniasans ollut nin watittu/ quin yxi heiste.
Kuitenkin sanon minä teille/ ettei Salomon kaikessa hänen kunniassansa ollut niin waatetettu/ kuin yksi heistä.
6:30 Jos nyt Jumala watitze nein pellon rohon/ ioca tenepenä seiso/ ia hoomen heitetän wghnijn/ eikö hen palio enämin teiden site teghe/ o te wähe vskoiset?
Jos nyt Jumala waatitsee näin pellon ruohon/ joka tänäpänä seisoo/ ja huomenna heitetään uuniin/ eikö hän paljo enemmin teidän sitä tee/ oi te wähäuskoiset?
6:31 Elket sis swruliset olco/ sanodhen/ Mite me sööme? Taicka mite me ioomma? Taicka mille me werhoita'? Sille caikia neite pacanat etziuet.
Älkäät siis surulliset olko/ sanoen/ Mitä me syömme? Taikka mitä me isoamme? Taikka millä me werhoitan? Sillä kaikkia näitä pakanat etsiwät.
6:32 Teiden Taiualinen Isen kylle tietä/ että te caiki näme taruitzet.
Teidän Taiwaallinen Isän kyllä tietää/ että te kaikki nämä tarwitsewat.
6:33 Etziket ensin Jumala' waldaku'da/ ia hene' wa'hurscautta's/ ia nin nemet caiki teille tyghelangeuat/
Etsikäät ensin Jumalan waltakunta/ ja hänen wanhurskauttansa/ ja niin nämät kaikki teille tykö lankeewat/
6:34 Elkett sen tehden swreco hoomenesta päiuest/ Sille hoomenisel päiuelle ombi suru itzestens. Tytyken itzecukin päiue * surullens.
Älkäät sen tähden sureko huomenesta päiwästä/ Sillä huomiselle päiwälle ompi suru itsestänsä/ Tyytykään itsekukin päiwä surullensa.

* Silme) Se on Ninquin muilla iäsenille ei ole itzestens walkiutta/ wan loottauat silmen päle/ coska se on hyuesti näkeue/ Nin caicki mwdh iäsenet menestyuet ia woiuat sijtä hyuesti. Samalmoto on mös caickein meidhen töidhen cansa/ ios meidhen Sydhen on hyue ia yleswalghistettu Jumalan wanhurscaudhen cansa/ tuleuat mös caiki meiden Töön hyuexi/ iotca sijte wlgoskeuuet/ Mutta ios Silme on Pimije/ se on/ Ellei se ole Jumalan wanhurscaudhen cansa yleswalghistettu/ nin caiki töödh tuleuat pahaxi/ iotca sijte wlgoskeyuet. * Mammon) Sirian kielille Rickaudhet cutzuttan/ ninquin Ieronimus sanopi. * Päiue surullensa) se on/ Henen iocapäiuelinen tööns. Quin hen sanois. Sijne on kylle/ ette me iocapeiue töte teemme/ ia ei enembä murhedhi.

VII. Lucu.

7:1 Elket * domitco/ ettei te domitaisi.
Älkäät tuomitko/ ettei te tuomittaisi.
7:2 Sille että samalla domiolla/ iolla te domitzetta/ pite te domittaman. Ja samalla mitalla/ iolla te mittat/ pite teillen mitattaman.
Sillä että samalla tuomiolla/ jolla te tuomitsette/ pitää te tuomittaman. Ja samalla mitalla/ jolla te mittaat/ pitää teillen mitattaman.
7:3 Mixi sijs sine näet raiskan sinun welies silmes/ ia ett sine äckäie hirte/ ioca ombi sinun silmeses?
Miksi siis sinä näet raiskan sinun weljesi silmässä/ ja et sinä äkkää hirttä/ joka ompi sinun silmässäsi?
7:4 Taica quinga sine sanot welielles/ pidhes/ mine otan raiskan sinun silmestes/ ia catzo hirsi on sinun silmeses?
Taikka kuinka sinä sanot weljellesi/ pidäs/ minä otan raiskan sinun silmästäsi/ ja katso hirsi on sinun silmässäsi?
7:5 Sine vlcocullattu/ heite ensin hirsi vlgos sinun silmestes/ ia sijtte catzo quingas wlosotaisit raiskan sinun welies silmest.
Sinä ulkokullattu/ heitä ensin hirsi ulos sinun silmästäsi/ ja sitten katso kuinkas ulos ottaisit raiskan sinun weljesi silmästä.
7:6 Elket andaco * coirain site quin * pyhe on/ ia elket teiden perlöien heittekö * sikaden eteen/ ettei he nijte ioskus talla ialgoilans/ ia heidens teidhen wastan kiendeuet/ ia repiuet teite.
Älkäät antako koirain sitä kuin pyhä on/ ja älkäät teidän pärlyjän heittäkö sikain eteen/ ettei he niitä joskus tallaa jaloillansa/ ja heidäns teidän wastaan kääntäwät/ ja repiwät teitä.
7:7 Anocat/ ia teille annetan. Etziket/ ia te leudhette/ Colkuttacat/ ia teille awatan.
Anokaat/ ja teille annetaan. Etsikäät/ ja te löydätte/ Kolkuttakaat/ ja teille awataan.
7:8 Sille iocahinen quin ano/ hen saapi/ Ja cukaikenens etzipi/ hen leutepi/ ia colcuttaialle awatan.
Sillä jokahinen kuin anoo/ hän saapi/ ja kuka ikänänsä etsiipi/ hän löytääpi/ ja kolkuttajalle awataan.
7:9 Eli ongo ioku teiste Inhiminen/ iolda/ ios henen poica's leipe anois/ andaco hen henelle kiwen?
Eli onko joku teistä ihminen/ jolta/ jos hänen poikansa leipää anoisi/ antaako hän hänelle kiwen?
7:10 Taicka ios hen cala anois/ andaco hen henelle Kärmen?
Taikka jos hän kalaa anoisi/ antaako hän hänelle käärmeen?
7:11 Jos nyt te/ iotca pahat oletta/ taidhat hyuet lahiat anda teiden lastenna/ Quinga palio enämin teiden Isen/ ioca on Taiuais/ andapi hyuije nijlle iotca anouat henelde?
Jos nyt te/ jotka pahat oletta/ taidat hywät lahjat antaa teidän lastenne/ Kuinka paljon enemmin teidän Isän/ joka on taiwaissa/ antaapi hywiä niille jotka anowat häneltä?
7:12 Caicki sis mite te tahdotta/ että Inhimiset pite teiden tekemen/ nijn mös te techkette heille. Sille nemet ouat Laki ia Prophetat.
Kaikki siis mitä te tahdotte/ että ihmiset pitää teidän tekemän/ niin myös te tehkäätte heille. Sillä nämät owat laki ja profeetat.
7:13 Menget sisele sijte achtast portist/ Sille että lauia ombi se porti/ ia awara tije/ ioca poiswete cadhotuxen/ ia mo'da ouat/ iotca sen cautta waeldauat.
Menkäät sisälle siitä ahtaasta portista/ Sillä että lawea ompi se portti/ ja awara tie/ joka pois wetää kadotukseen/ ja monta owat jotka sen kautta waeltawat.
7:14 Ja se porti ombi ahdas/ ia tie caita/ ioca wetäpi elemehen/ ia haruat ne ouat/ iotca sen leuteuet.
Ja se portti ompi ahdas/ ja tie kaita/ joka wetääpi elämähän/ ja harwat ne owat/ jotka sen löytäwät.
7:15 Cauattacat sijs teiden nijste wäriste Prophetaijst/ iotca tuleuat teiden tygene lammasten watteilla/ mutta siseldä he ouat rateleuaiset swdhet.
Kawahtakaat siis teidän niistä wääristä prophetaista/ jotka tulewat teidän tykönne lammasten waatteilla/ mutta sisältä he owat raatelewaiset sudet.
7:16 Heiden hedhelmestens pite teiden tundeman heiden. Hakeco iocu winamarioi orientappuroist? taicka ficunita ohdakeista?
Heidän hedelmästänsä pitää teidän tunteman heidän. Hakeeko joku wiinamarjoja orjantappuroista? taikka wiikunia ohdakkeista?
7:17 Nin iocahinen hyue puu/ teke hyuet hedhelmet/ Mutta paha puu teke heiudh hedhelmet.
Niin jokahinen hywä puu/ tekee hywät hedelmät/ Mutta paha puu tekee häijyt hedelmät.
7:18 Yxi hyue puu/ ei se taida häiyie hedhelmit tehdä/ Eike mös häiu puu hyuije hedhelmit.
Yksi hywä puu/ ei se taida häjyjä hedelmiä tehdä/ Eikä myös häjy puu hywiä hedelmiä.
7:19 Jocahinen puu/ quin ei teghe hyue hedhelmet/ se poishacatan/ ia heitete' tulehen.
Jokahinen puu/ kuin ei tee hywä hedelmät/ se pois hakatahan/ ja heitetään tulehen.
7:20 Sentähde' pite teiden tundeman heite hedhelmestens.
Sentähden pitää teidän tunteman heitä hedelmästänsä.
7:21 Ei iocahinen quin sano minulle/ Herra Herra/ pide siseltuleman Taiuan waldakundan/ mutta se ioca teke minun Iseni tachdon/ quin on Taiuais.
Ei jokahinen kuin sanoo minulle/ Herra Herra/ pidä sisälle tuleman taiwaan waltakuntaan/ mutta se joka tekee minun Isäni tahdon/ kuin on taiwaissa.
7:22 Monda sanouat minulle sine peiuene/ Herra/ Herra/ Emmekö me sinun nimes caut * Propheteranuut/ ia sinun nimelles perchelet wlgosaianuuat/ ia sinun nimes caut me olemma monda wäkeuet awu tehenyuet?
Monta sanowat minulle sinä päiwänä/ Herra/ Herra/ Emmekö me sinun nimesi kautta propheteerannut/ ja sinun nimelläsi perkeleet ulosajaneet/ ja sinun nimesi kautta me olemme monta wäkewät awut tehneet?
7:23 Ja silloin minun pite tunnustaman heille/ En ikenens mine teite tundenut/ Menget pois minun tyköeni te wäärin tekijet.
Ja silloin minun pitää tunnustaman heille/ En ikänänsä minä teitä tuntenut/ Menkäät pois minun tyköäni te wäärin tekijät.
7:24 Sentehde' iocahine' quin minulda nämet puhet cwle/ ia * tekepi ne/ mine tegen hene' wijsaa' miehen werdaxi/ ioca rakensi henen hooneens callion päle.
Sentähden jokahinen kuin minulta nämät puheet kuulee/ ja tekeepi ne/ minä teen hänen wiisaan miehen wertaiseksi/ joka rakensi hänen huoneensa kallion päälle.
7:25 Ja sadhe langeis/ ia wirdhat tulit/ ia twlet puhalsit/ ia syseijsit sen hoonen päle/ ia ei quitengan cukistunut/ Sille että hen oli callion päle perustettu.
Ja sade lankesi/ ja wirrat tulit/ ja tuulet puhalsit/ ja sysäisit sen huoneen päälle/ ja ei kuitenkaan kukistunut/ Sillä että hän oli kallion päälle perustettu.
7:26 Ja iocahinen quin cwle minulda näme puhet/ ia ei teghe nijte/ se tehden tyhmen miehen werdhaxi/ ioca hoonens rakensi sannan päle/ ia syseisit sen honen päle/
Ja jokahinen kuin kuulee minulta nämä puheet/ ja ei tee niitä/ se tehdään tyhmän miehen wertaiseksi/ joka huoneensa rakensi sannan päälle/ ja sysäisit sen huoneen päälle/
7:27 ia sadhe langeis/ ia wirdhat tulit/ ia twlet puhalsit/ ia syseisit sen hoonen päle/ ia se cukistui/ ia sen langeus oli swri.
ja sade lankesi/ ja wirrat tulit/ ja tuulet puhalsit/ ja sysäisit sen huoneen päälle/ ja se kukistui/ ja sen lankeus oli suuri.
7:28 Ja se tapactui/ cosca Iesus lopetti nemet puhet/ että canssat hämmestuit henen oppins päle/ Sille että hen opetti heite woimalisest/ ia ei ninquin kirianoppenuuat.
Ja se tapahtui/ koska Jesus lopetti nämät puheet/ että kansat hämmästyit hänen oppinsa päälle/ Sillä että hän opetti heitä woimallisesti/ ja ei niinkuin kirjanoppineet.

* Elket domitko) Jumalalle tule Domio. Senteden se quin Domitzepi ilman Jumalan Kesky/ se Jumalan Cunnian omista. Ja se wica/ ombi se suri Malca. * Coirat) Ouat ne/ iotca wihauat ia wainouat Jumalan Sana. * Quin Pyhe on) Teme Pyheys ombi Jumalan sana/ ionga cautta caiki cappalet Pyhexi tuleuat. * Sighat) Ouat ne/ iotca Lihallisis Himoisa wpotetut ouat nin/ ettei he taidha ychten waari otta sanasta. * Propheterannut) Neille on olluet ialod töödh/ waan ei ole ollut hyue Sydhende. Senteden pitä Jumalan sanoman/ Ettei hen heite tunne omixensa. * Tekepi sen ielkin) Tesse Christus mös anopi Wscoa/ Sille cussa ei wsco ole/ sine ei kesky pidhete/ Ro. 3. Ja caiki hyuet Tööd/ ilman wscota tehdhyt/ echke quinga hyuet ne näkyuet/ ouat syndi. Wastoinpein/ cussa Wsco on/ sijnä pite iwri oikiat hyuet Töödh noudhattama'. Sen Christus (tekemisexi) cutzu/ että sydhemest tehdheisin. Mutta Wsco puhdistapi sydhemen Act. 15. Ja teme wanhurskaus caikinaisi twlia wahwana wastanseiso/ se on/ wastan caiki heluetin woima. Sille se wanhurskaus ombi rakettu wahwan Perustoxen päle/ Christusen sen wscon cautta. Mutta hyuet töödh ilman wscota/ ne ouat ninen tyhmein Neitzytten Lampudh/ ilman öliuta.


Pyhen Mattheusen Euangelion.

VIII. Lucu.

8:1 Coska hen nyt alasastui worelda/ seurasi hende palio Canssa.
Koska hän nyt alas astui wuorelta/ seurasi häntä paljon kansaa.
8:2 Ja catzo/ yxi Spitalimies edheskeui/ cumarsi hende/ ia sanoi/ Herra/ ios sine tahdhot/ sine woit minu' puhdhista.
Ja katso/ yksi spitalimies edeskäwi/ kumarsi häntä/ ja sanoi/ Herra/ jos sinä tahdot/ sinä woit minun puhdistaa.
8:3 Nin oiensi Iesus kätens/ ia rupeis häneen/ sanodhen/ Mine tahdon/ Ole puhdhas.
Niin ojensi Jesus kätensä/ ja rupesi häneen/ sanoen/ Minä tahdon/ Ole puhdas.
8:4 Ja cocta hen puhdhistuij spitalista. Ja sanoi Iesus henelle/ Catzo/ ettet sine kellecken sano/ mutta mene ia nägyte itzes Papillen/ Ja wffra sinun Lahias/ ionga Moses keskenyt on heille * todhistoxexi.
Ja kohta hän puhdistui spitalista. Ja sanoi Jesus hänelle/ Katso/ ettet sinä kellekään sano/ mutta mene ja näytä itsesi papillen/ ja uhraa sinun lahjasi/ jonka Moses käskenyt on heille todistukseksi.
8:5 Mutta coska Iesus siselmeni Capernaum/ tuli yxi Pämies henen tygens rucoeli hende/ sanodhen/
Mutta koska Jesus sisälle meni Kapernaumiin/ tuli yksi päämies hänen tykönsä rukoili häntä/ sanoen/
8:6 Herra/ minun paluelian sairasta coton haluattuna/ ia cowan waiuatan.
Herra/ minun palwelijani sairastaa kotona halwattuna/ ja kowin waiwataan.
8:7 Ja sanoi henelle Iesus/ Coska mine tulen/ nin mine paranan henen.
Ja sanoi hänelle Jesus/ Koska minä tulen/ niin minä parannan hänen.
8:8 Nin wastasi pämies/ ia sanoi/ Herra/ en ole mine mahdolinen/ että sine tulet minun cattoni ala/ Waan sano yxi sana/ ia nin minun paluelian paranee.
Niin wastasi päämies/ ja sanoi/ Herra/ en ole minä mahdollinen/ että sinä tulet minun kattoni alle/ Waan sano yksi sana/ ja niin minun palwelijani paranee.
8:9 Sille mine mös olen Inhiminen toisen wallan alla/ ia minulla on sotamiehije minun allani. Ja * sanon telle/ Mene/ ia hen mene. Ja toiselle/ Tule/ ia hen tulepi. Ja minun palueliallen/ Teghe teme/ ia hen teke.
Sillä minä myös olen ihminen toisen wallan alla/ ja minulla on sotamiehiä minun allani. Ja sanon tälle/ Mene/ ja hän menee. Ja toiselle/ Tule/ ja hän tuleepi. ja minun palwelijalleni/ Tee tämä/ ja hän tekee.
8:10 Coska Iesus temen cwli/ imehteli hen/ ia sanoi heille/ iotca hende seurasit. Totisesta sanon mine teille/ En tosin mine ole leynnyt * Israelis sencaltaist wsko.
Koska Jesus tämän kuuli/ ihmetteli hän/ ja sanoi heille/ jotka häntä seurasit. Totisesti sanon minä teille/ En tosin minä ole löytänyt Israelissa senkaltaista uskoa.
8:11 Mutta mine sanon teille/ että monda ouat tuleuaiset * idhest ia lennest/ ia Abrahamin/ Isaac/ ia Jacobin cansa pite Taiuan waldakunnas istuman.
Mutta minä sanon teille/ että monta owat tulewaiset idästä ja lännestä/ ja Abrahamin/ Isakin/ ja Jakobin kanssa pitää taiwaan waltakunnassa istuman.
8:12 Mutta Waldakunnan lapset heiteten sijhen ärimeisen pimeyteen/ Sielle pite idku/ ia ha'masten kiristös oleman.
Mutta waltakunnan lapset heitetään siihen äärimmäiseen pimeyteen/ Siellä pitää itku/ ja hammasten kiristys oleman.
8:13 Ja Iesus sanoi Pämiehelle/ Mene ia ninquin sine wscot/ nin sinun tapactucon. Ja sille hetkelle parani henen paluelians.
Ja Jesus sanoi päämiehelle/ Mene ja niinkuin sinä uskot/ niin sinun tapahtukoon. Ja sillä hetkellä parani hänen palweliansa.
8:14 Ja coska Iesus tuli Petarin hoonesen ia näki henen anoppins wootes sairastauan wilutadhis.
Ja koska Jesus tuli Petarin huoneeseen ja näki hänen anoppinsa wuoteessa sairastawan wilutaudissa.
8:15 Nin hen rupeis sen käten/ ia wilutauti lowuij heneste. Ja hen ylesnousi ia palueli heite.
Niin hän rupesi sen käteen/ ja wilutauti luopui hänestä. Ja hän ylösnousi ja palweli heitä.
8:16 Mutta coska echto tuli/ toijt he henelle monda pirulda riuatuta/ ia hen wlgosaioi sanalla henget/ ia teki caikinaiset sairat teruexi.
Mutta koska ehtoo tuli/ toit he hänelle monta pirulta riiwattua/ ja hän ulos ajoi sanalla henget/ ja teki kaikkinaiset sairaat terweeksi.
8:17 Senpäle/ että teutettemen piti/ quin sanottu oli Esaian Prophetan caut/ coska hen sanoi/ Hen on ottanut meiden heickudhen/ ia taudhinna hen cannoi.
Senpäälle/ että täytettämän piti/ kuin sanottu oli Esaian prophetan kautta/ koska hän sanoi/ Hän on ottanut meidän heikkouden/ ja tautimme hän kantoi.
8:18 Coska nyt Iesus näki palion canssa henen ymberillens/ keski hen sillepolelle merta menne.
Koska nyt Jesus näki paljon kansaa hänen ympärillänsä/ käski hän sille puolelle merta mennä.
8:19 Ja quin yxi kirianoppenut edheskeui sanoi se henelle/ Mestari/ Mine tahdon sinua seurata * cuhungas ikenens menet.
Ja kuin yksi kirjanoppinut edeskäwi sanoi se hänelle/ Mestari/ Minä tahdon sinua seurata kuhunkas ikänänsä mene.
8:20 Ni Iesus sanoi henelle/ Ketuilla on loolat/ ia Taiuan linnuilla on pesät/ mutta Inhimisen poiala ei ole cuhunga hen päens cumarta.
Niin Jesus sanoi hänelle/ Ketuilla on luolat/ ja taiwaan linnuilla on pesät/ mutta ihmisen pojalla ei ole kuhunka hän päänsä kumartaa.
8:21 Toinen henen opetuslapsistans sanoi henelle/ Herra/ salli minua ensin menemen/ ia hautaman minun Iseni.
Toinen hänen opetuslapsistansa sanoi hänelle/ Herra/ salli minua ensin menemän/ ja hautaaman minun isäni.
8:22 Nin Iesus sanoi henelle/ Seura minua/ ia anna ne coolluet * haudhata heiden coolluitans.
Niin Jesus sanoi hänelle/ Seuraa minua/ ja anna ne kuolleet haudata heidän kuolleitansa.
8:23 Ja quin hen oli hacten astunut/ seurasit hende henen opetuslapsens.
Ja kuin hän oli haahteen astunut/ seurasit häntä hänen opetuslapsensa.
8:24 Ja catzo/ swri ilma nowsi merelle/ nin että aldu löij ylitze hahden/ Mutta hen itze macasi.
Ja katso/ suuri ilma nousi merelle/ niin että aalto löi ylitse haahden/ Mutta hän itse makasi.
8:25 Nin edheskeuit opetuslapset/ ia herätit henen/ ia sanoit/ Herra/ auita meite/ me hucu'ma.
Niin edeskäwit opetuslapset/ ja herätit hänen/ ja sanoit/ Herra/ auta meitä/ me hukumme.
8:26 Nin hen sanoi heille/ Mite te heicko wskoiset pelket? Hen nousi yles/ ia asetti twlen/ ia meren. Ja tuli iuri tyuenexi.
Niin hän sanoi heille/ Mitä te heikkouskoiset pelkäät? Hän nousi ylös/ ja asetti tuulen/ ja meren. Ja tuli juuri tyweneksi.
8:27 Nin Inhimiset imehtelit/ sanodhen/ Millinen teme on. Sille että twlet ia meri mös ouat henen cwliaiset?
Niin ihmiset ihmettelit/ sanoen/ Millainen tämä on. Sillä että tuulet ja meri myös owat hänen kuuliaiset?
8:28 Ja quin hen tuli sillepolen merta/ nijnen Gergesenerin makundan/ nin iooxit henen wastans caxi pirulda riuattut haudhoista wlgoslectenet/ ia he olit sangen hirmuiset/ nin ettei kengen tainut site tiette waelta.
Ja kuin hän tuli sille puolen merta/ niiden Gergeserin maakuntaan/ niin juoksit hänen wastaansa kaksi pirulta riiwatut haudoista ulos lähteneet/ ja he olit sangen hirmuiset/ niin ettei kenkään tainnut sitä tietä waeltaa.
8:29 Ja catzo/ he hwdhit ia sanoit/ Mite meille on sinun cansas Iesu Jumalan Poica?
Ja katso/ he huusit ja sanoit/ Mitä meillä on sinun kanssasi Jesus Jumalan Poika?
8:30 Olecos tenne tullut meite waiuaman ennen aica? Nin keui caukan heiste sangen swri sicain ioucko wehmaal.
Oletkos tänne tullut meitä waiwaaman ennen aikaa? Niin käwi kaukana heistä sangen suuri sikain joukko wehmaalla.
8:31 Nin percheleet rucoilit hende ia sanoit/ Jos sine wlgosaiat meite/ nin salli meiden menne toon sica lauman siselle. Sanoi hen heille/ Menget.
Niin perkeleet rukoilit häntä ja sanoit/ Jos sinä ulos ajat meitä/ niin salli meidän mennä tuon sikalauman sisälle. Sanoi hän heille/ Menkäät
8:32 Nin he menit wlgos ia siselkeuit sijhen sicain laumaan. Ja catzo/ coco sica lauma sööxijhin mereen/ ia wpposit weteen.
Niin he menit ulos ja sisälle käwit siihen sikain laumaan. Ja katso/ koko sikalauma syöksyi mereen/ ja upposit weteen.
8:33 Mutta paimenet poispakenit/ ia menit caupungin/ ia sanoit ne caiki/ Ja quinga nijnen pirulda riuattudhen oli tapactanut.
Mutta paimenet pois pakenit/ ja menit kaupunkiin/ ja sanoit ne kaikki/ Ja kuinka niiden pirulta riiwattujen oli tapahtunut
8:34 Ja catzo/ coco caupungi keui wlgos Iesusen wastan. Ja coska he näit henen/ rucolit he hende poismenemen heiden Maansärilde.
Ja katso/ koko kaupunki käwi ulos Jesusta wastaan. Ja koska he näit hänen/ rukoilit he häntä pois menemän heidän maansa ääriltä.


Pyhen Mattheusen Euangelion.

IX. Lucu.

9:1 Ja nin hen astui hacte'/ ylitzemeni iellens/ ia tuli omaa' caupu'gijns.
Ja niin hän astui haahteen/ ylitse meni jällens/ ja tuli omaan kaupunkiinsa.
9:2 Ja catzo/ he edhestoit yhde' Haluatu' wootes sairastaua'. Coska nyt Iesus näki heiden wscons/ sanoi hen Haluatulle/ Poican oe hyues turuas/ sinun synnis andexiannetan sinulle.
Ja katso/ he edestoit yhden halwatun wuoteessa sairastawan. Koska nyt Jesus näki heidän uskonsa/ sanoi hän halwatulle/ Poikani ole hywässä turwassa/ sinun syntisi anteeksiannetaan sinulle.
9:3 Ja catzo/ mutamat kirianoppenuist sanoit keskenens/ Täme pilca Jumalata.
Ja katso/ muutamat kirjanoppineista sanoit keskenänsä/ Tämä pilkkaa Jumalata.
9:4 Coska nyt Iesus heiden aiatoxens näki/ sanoi hen/
Koska nyt Jesus heidän ajatuksensa näki/ sanoi hän/
9:5 Mixi te paha aiattelet teiden sydhemisenne? Cumbi keuiembi on sano/ Synnit andexiannetan sinulle/ taica sanoa/ Nouse yles ia kiew?
Miksi te pahaa ajattelet teidän sydämissänne? Kumpi kewiämpi on sanoa/ Synnit anteeksi annetaan sinulle/ taikka sanoa/ Nouse ylös ja käy?
9:6 Mutta että teiden pite tietemen/ että Inhimisen poialla on walta maasa synnit andexianda/
Mutta että teidän pitää tietämän/ että Ihmisen Pojalla on walta maassa synnit anteeksiantaa.
9:7 Sijtte sanoi hen sille Haluatulle/ Nouse yles/ ia ota sinun wootes/ ia mene cotias. Ja hen ylesnousi/ ja meni cotians.
Sitten sanoi hän sille halwatulle/ Nouse ylös/ ja ota sinun wuoteesi/ ja mene kotiasi. Ja hän ylös nousi/ ja meni kotiansa.
9:8 Ja coska canssa sen neit/ imehtelit he/ ia cunnioitit Jumala/ ioca oli andanut Inhimisten sencaltaisen wallan.
Ja koska kansa sen näit/ ihmettelit he/ ja kunnioitit Jumalaa/ joka oli antanut ihmisten senkaltaisen wallan.
9:9 Ja quin Iesus sielde ohitzekieui/ näki hen Inhimisen tullihones istuuan/ nimelde Mattheus/ Ja hen sanoi henelle/ Seura minua. Nin hen ylesnousi/ ia seurasi hende.
Ja kuin Jesus sieltä ohitse käwi/ näki hän ihmisen tullihuoneessa istuwan/ nimeltä Mattheus/ Ja hän sanoi hänelle/ Seuraa minua. Niin hän ylös nousi/ ja seurasi häntä.
9:10 Ja tapactui/ ette Iesus atrioitzi henen hoonesans/ ia catzo/ monda Publicani ia synneiste iotca olit tulluuat/ ynne atrioitzit Iesusen ia henen opetuslastens cansa.
Ja tapahtui/ että Jesus aterioitsi hänen huoneessansa/ ja katso/ monta publikaania ja syntistä jotka olit tulleet/ ynnä aterioitsit Jesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa.
9:11 Coska Phariseuset sen neit/ sanoit he henen opetuslapsillens/ Mixi teiden Mestarin sööpi publicanein ia synneisten cansa?
Koska phariseukset sen näit/ sanoit he hänen opetuslapsillensa/ Miksi teidän mestari syöpi publikaanein ja syntisten kanssa?
9:12 Coska Iesus sen cwli/ sanoi hen heille/ Ei taruitze ne/ iotca teruet on läkerite/ waan iotca sairastauat.
Koska Jesus sen kuuli/ sanoi hän heille/ Ei tarwitse ne/ jotka terweet on lääkäriä/ waan jotka sairastawat.
9:13 Mutta paramin menget/ ia oppecat mike se on/ Laupiutta mine tahdon/ ia * en wffri/ Sille en tullut mine * wanhurskaita cutzuman/ mutta synneitzit parannoxelle.
Mutta paremmin menkäät/ ja oppikaat mikä se on/ Laupeutta minä tahdon/ ja en uhria/ Sillä en tullut minä wanhurskaita kutsuman/ mutta syntiset parannukselle.
9:14 Silloin Johannesen opetuslapset käuit henen tygens/ ia sanoit/ Mingetähden me/ ia Phariseuset nin palion paastwme/ Mutta sinun opetuslapses ei paastuua/
Silloin Johanneksen opetuslapset käwit hänen tykönsä/ ja sanoit/ Minkä tähden me/ ja phariseukset niin paljon paastoamme/ Mutta sinun opetuslapsesi ei paastoa/
9:15 Nin sanoi Iesus heille/ Taitauatco ylghen poiat murechtija nin cauuan/ quin ylkä on heiden cansans? Mutta ne peiuet tuleuat/ coska ylkä heilde poisotetan/ ia silloin heiden pite paastoman.
Niin sanoi Jesus heille/ Taitawatko yljän pojat murehtia niin kauan/ kuin ylkä on heidän kanssansa? Mutta ne päiwät tulewat/ koska ylkä heiltä pois otetaan/ ja silloin heidän pitää paastoaman.
9:16 * Ei kengen paicka wanha werca/ wdhen werghan tilghalla/ Sille se paicka reweise quitengin henense pois wateesta/ ia se aucku tule pahemaxi.
Ei kenkään paikkaa wanhaa werkaa/ uuden weran tilkulla/ Sillä se paikka rewäisee kuitenkin hänensä pois waatteesta/ ja se aukko tulee pahemmaksi.
9:17 Ei kengen mös pane torecta wijna wanhoin leilein/ mwtoin leilit pacachtauat/ ia wijna wlgoswota/ ia leilit hucastuuat/ Mutta he laskeuat nooren wijnan wsin leilein/ nin he molomat ouat tähdelle.
Ei kenkään myös pane tuoretta wiinaa wanhoin leileihin/ muutoin leilit pakahtuwat/ ja wiina ulos wuotaa/ ja leilit hukastuwat/ Mutta ne laskewat nuoren wiinan uusiin leilein/ niin ne molemmat owat tähdellä.
9:18 Coska hen oli näme puhunut heille/ Catzo/ nin tuli yxi Pämies/ ia cumarsi hende sanoden/ Herra/ minun tytteren nyt cooli/ Mutta tule/ ia pane sinun kätes henen pälens/ ia nin hen eläuexi tule.
Koska hän oli nämä puhunut heille/ Katso/ niin tuli yksi päämies/ ja kumarsi häntä sanoen/ Herra/ minun tyttäreni nyt kuoli/ Mutta tule/ ja pane sinun kätesi hänen päällensä/ ja niin hän eläwäksi tulee.
9:19 Nin nousi Iesus yles ia seurasi hende/ ia henen opetuslapsens.
Niin nousi Jesus ylös ja seurasi häntä/ ja hänen opetuslapsensa.
9:20 Ja catzo/ yxi waimo/ ioca caxitoistakymende wootta oli punaist tauti sairastanut/ hen käui henen tacanans/ rupeis henen watens leepesen/ Sille hen oli sanonut itzellens/
Ja katso/ yksi waimo/ joka kaksitoistakymmentä wuotta oli punaista tautia sairastanut/ hän käwi hänen takanansa/ rupesi hänen waatteensa liepeeseen/ Sillä hän oli sanonut itsellensä/
9:21 Jos mine waiuoin rupen henen wateesens/ nin mine tulen teruexi.
Jos minä waiwoin rupean hänen waatteeseensa/ niin minä tulen terweeksi.
9:22 Mutta nin Iesus kiensi henens/ ia näki henen ia sanoi/ Ole hyues turuas Tytteren/ sinun wskos on tehnyt sinun teruexi. Ja se waimo tuli teruexi samalla hetkelle.
Mutta niin Jesus käänsi hänensä/ ja näki hänen ja sanoi/ Ole hywässä turwassa tyttärein/ sinun uskosi on tehnyt sinut terweeksi. Ja se waimo tuli terweeksi samalla hetkellä.
9:23 Ja coska Iesus tuli pämiehen honesen/ ia näki * huijlunsoijttaiat/ ia canssan hymiseuen sanoi hen heille/
Ja koska Jesus tuli päämiehen huoneeseen/ ja näki huilunsoittajat/ ja kansan hymisewän sanoi hän heille/
9:24 Menget pois/ ei ole pica coollut/ mutta hen maca. Ja he nauroit hende.
Menkäät pois/ ei ole piika kuollut/ Mutta hän makaa. Ja he nauroit häntä.
9:25 Coska nyt canssa oli wlgosaiettu/ käui hen sisel/ ia rupeis henen kätens/ ia ylesnousi pica.
Koska nyt kansa oli ulosajettu/ käwi hän sisälle/ ja rupesi hänen käteensä/ ja ylösnousi piika.
9:26 Ja se sanoma cwlui ylitze kaiken sen maan.
Ja se sanoma kuului ylitse kaiken sen maan.
9:27 Ja coska Iesus sielde poijslexi/ seurasit hende caxi sokiata/ hwsit ia sanoit/ Armadha meite Dauidin poica. Ja coska hen tuli hoonesen/ edheskeuit ne sokiat henen tygens.
Ja koska Jesus sieltä pois läksi/ seurasit häntä kaksi sokeata/ huusit ja sanoit/ Armahda meitä Dawidin poika. Ja koska hän tuli huoneeseen/ edeskäwit ne sokeat hänen tykönsä.
9:28 Ja sanoi heille Iesus/ wskottaco että mine woin sen tehdä teille? He sanoit henelle/ Herra/ me wskoma.
Ja sanoi heille Jesus/ uskotteko että minä woin sen tehdä teille? He sanoit hänelle/ Herra/ me uskomme.
9:29 Nin hen rupeis heiden silmeins päle/ sanodhen/ Teiden wskon ielken olcon teille. Ja heiden silmet aukenit.
Niin hän rupesi heidän silmien päälle/ sanoen/ Teidän uskon jälkeen olkoon teille. Ja heidän silmät aukenit
9:30 Nin Iesus haasti heite/ sanoden/ Catzocat ettei kengen täte saa tiete.
Niin Jesus haastoi heitä/ sanoen/ Katsokaat ettei kenkään tätä saa tietää.
9:31 Waan coska he poismenit iulghistit he henen sanomans caikella sille maalla.
Waan koska he pois menit julkistit he hänen sanomansa kaikella sillä maalla.
9:32 Coska nyt nämet olit wlgosmennyuet/ Catzo/ nin he toit mycken ia Pirulda riwatun Inhimisen henen eteens. Ja quin perchele oli wlgosaiettu/ puhui mycke.
Koska nyt nämät olit ulos menneet/ Katso/ niin he toit mykän ja pirulta riiwatun ihmisen hänen eteensä. Ja kuin perkele oli ulos ajettu/ puhui mykkä.
9:33 Ja Canssa imehteli/ ia sanoi/ Sencaltaista ei ikenens Israelis ilmestenyt.
Ja kansa ihmetteli/ ja sanoi/ Senkaltaista ei ikänänsä Israelissa ilmestynyt.
9:34 Mutta Phariseuset sanoit/ Percheleden päructinan caut/ hen wlgosaia percheleet.
Mutta phariseukset sanoit/ perkeleiden pääruhtinaan kautta/ hän ulos ajoi perkeleet.
9:35 Ja Iesus ymberins keui caiki caupungit/ ia kylet/ ia opetti heiden Synagogisans/ sarnaten Waldakunnan Euangelium/ ia paransi caikinaiset taudhit/ ia caiken saijraudhen Canssas.
Ja Jesus ympäriinsä käwi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissansa/ saarnaten waltakunnan ewankeliumia/ ja paransi kaikkinaiset taudit/ ja kaiken sairauden kansassa.
9:36 Ja coska hen nyt näki Canssat/ Armachti hen heiden pälens/ että he olit ylenannetut/ ia haiotetut/ ninquin lambat/ joilla ei ole Paimenda.
Ja koska hän nyt näki kansat/ Armahti hän heidän päällensä/ että he olit ylenannetut/ ja hajoitetut/ niinkuin lampaat/ joilla ei ole paimenta.
9:37 Silloin sanoi hen opetuslapsillens/ Elo tosin ombi sangen palio/ mutta wähe on tööwäki/
Silloin sanoi hän opetuslapsillensa/ Eloa tosin ompi sangen paljon/ mutta wähän on työwäkeä/
9:38 Rucolcat sentähden Elon Herra/ että hen wlgoslähäteis tööwäkie henen eloonsa.
Rukoilkaat sentähden Elon Herraa/ että hän ulos lähettäisi työwäkeä hänen eloonsa

* En wffri) Se on Jumalan otollisembi että me keskenem hyue tegeme/ quin me wffraisimma. * Wanhurskaita) Christus poisheittepi caiken Inhimillisen wanhurskaudhen/ ia tachtopi että me ainoast henen wanhurskaudhens päle rakennaisim. Sentäden hen mös tessä sanopi/ että hen waiuoin nijte Syndisite cutzupi. Ninquin P. Paueli sanopi 1. Timot. 1. Christus tuli Mailmaan Syndisite wanhurskaaxi tekemen. * Eikengen paicka) Se on Ej kengen taidha tete wtta Euangeliumin oppia wanhalla lihallisella sydhemelle käsitte. Ja coska se Lihallisille Inhimisille saarnatan/ nin ne tuleuat waiuoin pahemaxj. Ninquin nyt tapachtupi/ että coska se hengelinen wapadhus sarnatan/ nin Liha sen kientepi oman pahan sisuns ielkijn. * Huilunsoittaiat) Jotca Wainaiten ia Rwmisten tykene leikitzit Ninquin nyt meidhen seas kelloilla soitetaan/ ia peijaita weisataan. Sen se merkitze/ että colema waikuttapi ia tutan Lain opin cautta.


Pyhen Mattheusen Euangelion.

X. Lucu.

10:1 IA hen cutzui caxitoistakymende Opetuslastans tygens/ ia annoi heille wallan wastoin reetaisit hengije/ että he heite wlgosaiaisit/ ia parannaisit caikinaiset Taudhit/ ia iocaitzen sairaudhen.
Ja hän kutsui kaksitoistakymmentä opetuslastansa tykönsä/ ja antoi heille wallan wastoin riettaisit henkiä/ että he heitä ulosajaisit/ ja parantaisit kaikkinaiset taudit/ ja jokaisen sairauden.
10:2 Mutta näme ouat nijnen cadhentoistakymenen Apostolin nimet. Ensimeinen/ Symon/ ioca cutzutan Petari/ ia Andreas henen weliens Jacobus Zebedeusen poica/ ia Johannes henen weliens/
Mutta nämä owat niiden kahdentoistakymmenen apostoli nimet. Ensimmäinen/ Simon/ joka kutsutaan Petari/ ja Andreas hänen weljensä Jakobus Zebedeuksen poika/ ja Johannes hänen weljensä
10:3 Philippus/ ia Bartholomeus/ Thomas/ ia Mattheus/ ioca oli Publicanus ollut/ Jacobus Alphein poica/ Ja Lebbeus ligalnimelle Taddeus/
Philippus/ ja Bartholomeus/ Thomas/ ja Mattheus/ joka oli publikanus ollut/ Jakobus Alphein poika/ Ja Lebbeus liikanimelle Taddeus/
10:4 Symon Cananeus/ ia Judas Ischariotes/ ioca mös petti henen.
Simon Kananeus/ ja Judas Iskariotes/ joka myös petti hänen.
10:5 Nämet caxitoistakymende wlgoslehetti Iesus ioille hen käskenyt oli/ sanoden/ Elket mengö pacanaiden tielle/ ia Samaritanein caupungin elket sisel mengö/
Nämät kaksitoistakymmentä ulos lähetti Jesus joille hän käskenyt oli/ sanoen/ Älkäät menkö pakanaiden tielle/ ja Samaritain kaupunkiin älkäät sisälle menkö/
10:6 Mutta menget paramin nijnen cadhotettuin lammasten tyge Israelin hoonest.
Mutta menkäät paremmin niiden kadotettuin lammasten tykö Israelin huoneesta.
10:7 Nin menget ia sarnatkat/ sanoden/ Taiuan waldakunda ombi iuri lehestynyt.
Niin menkäät ja saarnatkaat/ sanoen/ Taiwaan waltakunta ompi juuri lähestynyt.
10:8 Kipiet techket teruexi/ Spitaliset puhdistaca. Colluet yleswirghottaca. Perchelet wlgosaiacat. Lahiaxi te saitta/ nin mös lahiaxi andacat.
Kipeät tehkäät terweeksi/ Spitaliset puhdistakaa. Kuolleet ylös wiroittakaa. perkeleet ulos ajakaat. Lahjaksi te saitte/ niin myös lahjaksi antakaat.
10:9 Ei teiden pidhe Culda/ eike hoopia/ eike Raha * pitemen teiden cuckaroisan/ eike ewessecki matkas/ eike cachta hamet/ eike kengije/ eike sauua/
Ei teidän pidä kultaa/ eikä hopeaa/ eikä rahaa pitämän teidän kukkaroissan/ eikä ewässäkkiä matkassa/ eikä kahta hametta/ eikä kenkiä/ eikä sauwaa/
10:10 Sille että Tömies ombi roghans ansiolinen.
Sillä että työmies ompi ruokaansa ansiollinen.
10:11 Waan cungaikenens caupungin tadica kylen te siselkieytte/ Kyselket cuka sijne on otolinen/ Ja olcatta sielle sijhenasti että te poislehdette.
Waan kuinka ikänänsä kaupunkiin taikka kylään te sisälle käytte/ Kyselkäät kuka siinä on otollinen/ Ja olkaatte siellä siihen asti että te pois lähdette.
10:12 Mutta coska te hoonen siselmenet/ nin teruetteke hende. Ja sanokat/ Rauha olcoon tehen hoonesen/
Mutta koska te huoneen sisälle menet/ niin terwehtäkää häntä. Ja sanokaat/ Rauha olkoon tähän huoneeseen/
10:13 Ja ios se hoone on otolinen/ nin tulkan teidhen rauhan sen päle. Jollei hen ole otolinen/ nin teiden rauhan teille palaiapi.
Ja jos se huone on otollinen/ niin tulkaan teidän rauhan sen päälle. Jollei hän ole otollinen/ niin teidän rauhan teille palaapi.
10:14 Ja cussa eikengen teite wastanrupee/ eike cwle teiden sanoian/ nin wlgosmenget nijstä hooneist/ tadica sijte caupungist/ Ja * pudhistakat tommu teiden ialghoistanna.
Ja kussa ei kenkään teitä wastaan rupeaa/ eikä kuule teidän sanojan/ niin ulos menkäät niistä huoneista/ taikka siitä kaupungista/ ja pudistakaa tomu teidän jaloistanne.
10:15 Totisesta sanon mine teille/ Hookembi pite oleman Sodoman ia Gomorrhan maan/ domio peiuene quin sille caupungilla.
Totisesti sanon minä teille/ Huokeampi pitää Sodoman ja Gomorran maat/ tuomio päiwänä kuin sillä kaupungilla.
10:16 Catzo mine lehetten teiden/ ninquin lambat swttein keskelle. Olkat sentehden taitauat/ ninquin kermet/ ia yxikerdhaijset ninquin mettiset.
Katso minä lähetän teidän/ niinkuin lampaat sutten keskelle. Olkaa sentähden taitawät/ niinkuin käärmeet/ ja yksikertaiset niinkuin mettiset.
10:17 Mutta cauattacat teiden nijlde Inhimisilde/ sille he edhesweteuet teiden heiden radstupins/ ia heiden Synagogisans pite heiden hoosuman teite.
Mutta kawahtakaat teidän niiltä ihmisiltä/ sill he edeswetäwät teidän heidän raastupiinsa/ ja heidän synagoogissansa pitää heidän hosuman teitä.
10:18 Nin mös Pämiesten ia Kuningaiden eteen te wiedhen/ minun tehden/ heille ia pacanoille todistoxexi.
Niin myös päämiesten ja kuninkaiden eteen te wiedään/ minun tähden/ heille ja pakanoille todistukseksi.
10:19 Coska he nyt teite edhesweteuet/ Elket murehtigo/ quinga/ taica mite teiden pite puhuman/ Sille että teille annetan samalla hetkel mite teiden pite puhuman.
Koska he nyt teitä edeswetäwät/ Älkäät murehtiko/ kuinka/ taikka mitä teidän pitää puhuman/ Sillä että teille annetaan samalla hetkellä mitä teidän pitää puhuman.
10:20 Sille ette te ole ne/ iotca puhuuat/ waan teiden Isen Hengi/ ioca teisse puhupi.
Sillä ette te ole ne/ jotka puhuwat/ waan teidän Isän Henki/ joka teissä puhuupi.
10:21 Se yxi welij edeswete sen toisen welien colemaan/ Ja Ise Poians/ ia lapset carkauat wanhimbaidens wastan/ ia tappauat heite.
Se yksi weli edeswetää sen toisen weljensä kuolemaan/ ja isä poikansa/ ja lapset karkaawat wanhempaidensa wastaan/ ja tappawat heitä.
10:22 Ja caiki teite wihauat minun Nimeni tähden. Mutta ioca loppun asti wahuast seiso/ hen tule autuaxi.
Ja kaikki teitä wihaawat minun nimeni tähden. Mutta joka loppuun asti wahwana seisoo/ hän tulee autuaaksi.
10:23 Coska he nyt wainouat teite ydhes caupungis/ nin paetkat toisen. Sille totisesta sanon mine teille/ ette te woi caiki Israelin caupungeit toimitta sijhenasti että Inhimisen Poica tulepi.
Koska he nyt wainoawat teitä yhdessä kaupungissa/ niin paetkaat toiseen. Sillä totisesti sanon minä teille/ ette te woi kaikki Israelin kaupungit toimittaa siihenasti että Ihmisen Poika tuleepi.
10:24 Ei ole opetuslapsi ylitze Mestarins/ Eike paluelia ylitze henen Herrans. Tytyken Opetuslapsi ios hen ombi ninquin henen Mestarins/ ia Paluelia ninquin henen Herrans.
Ei ole opetuslapsi ylitse mestarinsa/ Eikä palwelija ylitse hänen herransa. Tyytykään opetuslapsi jos hän ompi niinkuin hänen mestarinsa/ ja palwelija niinkuin hänen herransa.
10:25 Jos he ouat itze Isenen Beelzebub cutzuneet/ quinga palio enämin he henen pereens cutzuuat?
Jos he owat itse Isännän beelzebub kutsuneet/ kuinka paljon enemmin he hänen perheensä kutsuwat?
10:26 Elket sentehden heite pelietkö. Sille ettei miteken ole peitetty/ ioca ei pidhe ilmoitettaman/ ia ei miten salattu/ quin ei tule tietteuexi.
Älkäät sentähden heitä peljätkö. Sillä ettei mitäkään ole peitetty/ joka ei pidä ilmoitettaman/ ja ei mitään salattu/ kuin ei tule tiettäwäksi.
10:27 Jota mine sanon teille pimeise/ site sanokat walkiudhes/ ia mite teiden coruaa'ne sanotan/ site sarnatcat cattoin päle.
Jota minä sanon teille pimeässä/ sitä sanokaat walkeudessa/ ja mitä teidän korwaanne sanotaan/ sitä saarnatkaat kattoin päällä.
10:28 Ja elket teiten pelietkö nijlde/ iotca rumin tappauat/ ia eiuet woi sielua tappa/ Mutta pelietkä enämin site/ ioca woipi seke sielun että rumin heluettin hucutta.
Ja älkäät peljätkö niitä/ jotka ruumiin tappawat/ ja eiwät woi sielua tappaa/ Mutta peljätkää enemmin sitä/ joka woipi sekä sielun että ruumiin helwettiin hukuttaa.
10:29 Eikö caxi warwuist ychten ropoin myydhe? ia yxi heiste ei puto maan päle/ ilman teiden Iseten.
Eikö kaksi warpusta yhteen ropoon myydä? ja yksi heistä ei putoaa maan päälle/ ilman teidän Isättänne.
10:30 Nin ouat nyt mös caiki teiden päen hiuxet luettudh/
Niin owat nyt myös kaikki teidän pään hiukset luetut/
10:31 Elket sis pelietkö/ Te oletta paramat/ quin monda warwuista.
Älkäät siis peljätkö/ Te olette paremmat/ kuin monta warpusta.
10:32 Sentähden/ iocahine' quin minun tunnusta Inhimisten edhes/ sen tunnustan mös mine/ minun Iseni edhes/ ioca on Taiuaisa.
Sentähden/ jokainen kuin minun tunnustaa ihmisten edessä/ sen tunnustan myös minä/ minun Isäni edessä/ joka on taiwaissa.
10:33 Mutta iocahinen quin minun kieltä Inhimisten edhes/ kiellen mine mös henen minun Iseni edhes/ ioca on Taiuaisa.
Mutta jokainen kuin minun kieltää ihmisten edessä/ kiellän minä myös hänen minun Isäni edessä/ joka on taiwaissa.
10:34 Elket luulco/ että mine olen tullut * rauhan lehettemen maan päle/ En ole tullut rauha/ mutta mieckan lehettemen.
Älkäät luulko/ että minä olen tullut rauhan lähettämän maan päälle/ En ole tullut rauhaa/ mutta miekan lähettämän.
10:35 Sille mine tulin Inhimiste Isens wastan rijdhaisexi tekemen/ Ja tytärtä eitiens wastan/ ia Minien henen anoppians wastan.
Sillä minä tulin ihmistä isäänsä wastaan riitaiseksi tekemän/ ja tytärtä äitiänsä wastaan/ ja miniän hänen anoppiansa wastaan.
10:36 Ja Inhimisen oma pereh tuleuat henen wihamiehexens.
Ja ihmisen oma perhe tulewat hänen wihamieheksensä.
10:37 Joca racasta Isens taica Eitiens minun ylitzen ei se ole minulle otolinen. Ja ioca racastapi poicans/ taicka tyterdhens minun ylitzen ei se ole minun otolinen.
Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä minun ylitseni ei se ole minulle otollinen. Ja joka rakastaapi poikaansa/ taikka tytärtänsä minun ylitseni ei se ole minun otollinen.
10:38 Ja cuca ei ota oma * Ristiens/ ia seura minua/ ei se ole minun otolinen.
Ja kuka ei ota omaa ristiänsä/ ja seuraa minua/ ei se ole minun otollinen.
10:39 Joca leyte henen hengens/ henen pite sen cadhottaman/ Ja ioca hengens cadhottapi/ minun techten/ henen pite sen leutemen.
Joka löytää hänen henkensä/ hänen pitää sen kadottaman/ Ja joka henkensä kadottaapi/ minun tähteni/ hänen pitää sen löytämän.
10:40 Joca teite holhoo/ se minua holhopi/ ia ioca minua holho/ hen holhopi sen/ ioca minun lehdetti.
Joka teitä holhoaa/ se minua holhoaapi/ ja joka minua holhoaa/ hän holhoaapi sen/ joka minun lähetti.
10:41 Joca Prophetan holhopi Prophetan nimelle/ hen saa Prophetan palcan. Ja ioca wanhurskan holhopi wanhurskan nimelle/ hen saa wanhurskan palcan.
Joka prophetan holhoopi prophetan nimelle/ hän saa prophetan palkan. Ja joka wanhurskaan holhoopi wanhurskaan nimelle/ hän saa wanhurskaan palkan.
10:42 Ja cucaikenens annais yhden neiste wähimiste iodha picarin kylme wettä waiuoin Opetuslapsen nimelle/ Totisesta sanon mine teille/ ei henen pide palcans cadhottaman.
Ja kuka ikänänsä antaa yhden näistä wähimmistä juoda pikarin kylmää wettä waiwoin opetuslapsen nimelle/ Totisesti sanon minä teille/ ei hänen pidä palkkaansa kadottaman.

* Raha pitemen) Teme pitemys on ninquin Mammonin Ahneus/ ioca sydhemelle Rickaudhest rippupi/ ia site murechtipi/ Joca sarnan wirgan estepi. Mutta tarpexi ia oikeaxi elatoxexi/ piti möös Christus Rahan/ Cuckaron ia Leipekorin. * Pudhistacat) Nin ei miteken teidhen pidhe heilde ottaman/ että te mös ialgoistan ia kengisten tomun poispudhistat/ Että he mahdaisit ymmertä/ ettei te etzi teidhen woiton ielkin/ waan heidhen Autudhensa ielkijn. * Rauhan lehettemen) Teme packo sijte tulepi/ että mwtamat wastanottauat Ewangeliumi ia sijhen heidhens wahwasti kijnitteuet Olis echke Ise taicka Eitei/ Sisar eli Welij wastahan. Ja iotca taas ei Euangeliumi wastaanota/ ne sijte nin cauhistuuat/ että he sentähden wihawat ia tappauat seke jsens että eitens/ sisarens ia weliens
* Ristins ottaman) Se on Walmis oleman kersimen wastoin kieumiste Jumalan sanan tähden.

XI. lucu

11:1 JA se tapachtui/ Coska Iesus lackasi sencaltaisi henen cadhelle toistakymmenelle Opetuslapsillens keskemest/ keui hen sielde edespeiten/ että henen piti opettaman/ ia sarnaman heiden caupu'geisans.
JA se tapahtui/ Koska Jesus lakkasi senkaltaisia hänen kahdelle toistakymmenelle opetuslapsillensa käskemästä/ käwi hän sieltä edespäiten/ että hänen piti opettaman/ ja saarnaaman heidän kaupungeissansa.
11:2 Coska nyt Johannes/ ioca silloin oli fangiuxes/ cwli Christusen töödh/ lehdetti hen caxi Opetuslastans/ kysymen hende/
Koska nyt Johannes/ joka silloin oli wankeuksessa/ kuuli Kristuksen työt/ lähetti hän kaksi opetuslastansa/ kysymään häntä/
11:3 Oletco sine se tuleua/ taicka pitekö meiden toista odhottaman?
Oletkos sinä se tulewa/ taikka pitääkö meidän toista odottaman?
11:4 Nin Iesus wastasi/ ia sanoi heille/ Menget ia sanocat Johannesel/ ne quin te cwlette ia nägette.
Niin Jesus wastasi/ ja sanoi heille/ Menkäät ja sanokaat Johannekselle/ ne kuin te kuulette ja näette.
11:5 Sokiat saauat nägöns/ Onduuat keuuet/ Spitaliset puhdistetan/ ia Cwroit cwleuat/ ia Colluet ylesheräteten/ ia nijlle kieuhille sarnatan Euangelium/
Sokeat saawat näkönsä/ Ontuwat käywät/ Spitaaliset puhdistetaan/ ja kuurot kuulewat/ ja kuolleet ylös herätetään/ ja niille köyhille saarnataan ewankeliumi/
11:6 ia autuas ombi se/ ioca ei * pahane minun cauttani.
ja autuas ompi se/ joka ei pahene minun kauttani.
11:7 Coska nyt he poismenit/ rupeis Iesus sanoman cansalle Joha'nesest/ Mite te lexitte wlgos corpehen catzoman? Max roco/ ioca häilytetan twlelda?
Koska nyt he pois menit/ rupesi Jesus sanomaan kansalle Johanneksesta/ Mitä te läksitte ulos korpeen katsomaan/ Maksaruokoa/ joka häilytetään tulelta?
11:8 Taicka mite te lexitte wlgos catzoman? Max Inhimist watittu pehmeil waatteil? Catzo iotca pehmeite candauat/ ne ouat Kuningaiden hooneisa.
Taikka mitä te läksitte ulos katsomaan? Maks ihmistä waatettu pehmeillä waatteilla? Katso jotka pehmeitä kantawat/ ne owat kuninkaiden huoneissa.
11:9 Taicka mite te lexitte wlgos catzoma'? Max Prophetaat? Wissist/ sanon mine teille/ Teme on ialombi quin Propheta/
Taikka mitä te läksitte ulos katsomaan? Maks profeettaa? Wissiste/ sanon minä teille/ Tämä on jalompi kuin profeetta/
11:10 Sille että teme on se/ iosta kirioitettu on/ Catzo mine lehdeten minun Engelin sinun casuos eten/ ioca walmistapa on sinu' tijes sinun etees.
Sillä että tämä on se/ josta kirjoitettu on/ Katso minä lähetän minun enkelin sinun kaswosi eteen/ joka walmistawa on sinun tiesi sinun eteesi.
11:11 Totisesta sanon mine teille/ Caikein nijnen seghas/ iotca waimoist syndyneet ouat/ ei ole yxigen swrembi ylestullut/ quin Johannes castaia. Mutta quitengin se quin on wähin Taiuan waldakunnas/ hen on hende swrembi.
Totisesti sanon minä teille/ Kaikkein niiden seassa/ jotka waimoista syntyneet owat/ ei ole yksikään suurempi ylöstullut/ kuin Johannes Kastaja. Mutta kuitenkin se kuin on wähin taiwaan waltakunnassa/ hän on häntä suurempi.
11:12 Mutta hamast Johannesen Castaijan peiuiste/ nin tehen peiue' asti kersi Taiuaa' * waldaku'da/ wäkiwalda/ ia ne wägelliset sen repiuet heillens.
Mutta hamasta Johannes Kastajan päiwistä/ niin tähän päiwään asti käsi taiwaan waltakunta/ wäkiwalta/ ja ne wäelliset sen repiwät heillens.
11:13 Sille että caiki Prophetat/ ia mös itze laki/ ouat Johannesen asti noijtuneet.
Sillä että kaikki prophetat/ ja myös itse laki/ owat Johannekseen asti noituneet.
11:14 Ja ios te tahdotta wastan otta/ Hen on se Elias/ ioca oli tuleuainen.
Ja jos te tahdotte wastaan ottaa/ Hän on se Elias/ joka oli tulewainen.
11:15 Jolla on coruat cwlla/ hen cwlkan.
Jolla on korwat kuulla/ hän kuulkaan.
11:16 Waan minge werdaxi mine wedhen temen sughun? Hen on nijnen lasten werta iotca Turulla istuuat/ ia hwtauat cumpaniens tyge/ ia sanouat/
Waan minkä wertaksi minä wedän tämän suwun? Hän on niiden lasten werta jotka turulla istuwat/ ja huutawat kumppaniensa tykö/ ja sanowat/
11:17 Me hwilua soijttima teiden edhesen/ ia ette te hypenyuet/ Me olemma weisannut mureen wirsie teillen/ ia ette te idkenyuet.
Me huilua soitimme teidän edessän/ ja ette te hypänneet/ Me olemme weisanneet murheen wirsiä teillen/ ja ette te itkeneet.
11:18 Sille Johannes hen tuli/ ei södhen/ eike iodhen/ ia he sanouat/ Henelle on Perchele.
Sillä Johannes hän tuli/ ei syöden/ eikä juoden/ ja he sanowat/ Hänellä on perkele.
11:19 Inhimisen poica tuli södhen ia iodhen/ ia he puhuuat/ Catzo/ site sömeri ia winan ioomari/ Publicanein/ ia synnijsten ysteue? Ja * wijsaudelle oijkeus annetan henen lapsildans.
Ihmisen Poika tuli syöden ja juoden/ ja he puhuwat/ Katso/ sitä syömäri ja wiinan juomari/ Publikanein/ ja syntisten ystäwä? Ja wiisaudelle oikeus annetaan hänen lapsiltansa.
11:20 Silloin hen rupeis soimaman nijte caupungeita/ ioissa hen oli tehnyt swrimat awud/ ia eiuet quitengan heidens parandaneet.
Silloin hän rupesi soimaaman niitä kaupungeita/ joissa hän oli tehnyt suurimmat awut/ ja eiwät kuitenkaan heidäns parantaneet.
11:21 We sinun Chorazin/ We sinun Bethsaidan. ios sencaltaiset awudh olisit techdyt Tyros ia Sidonis/ iotca teisä tehdyt ouat/ He olisit aamut säckis ia tuhghas tehnyt synnin parannuxen.
Woi sinun Korasin/ Woi sinun Betsaidan jos senkaltaiset awut olisit tehdyt Tyrossa ja Sidonissa/ jotka teissä tehdyt owat/ He olisit aamut säkissä ja tuhassa tehnyt synnin parannuksen.
11:22 Mutta quitengin mine sanon teille/ Että Tyronin ia Sidonin pite oleman hokiamman Domio päiuen quin teiden.
Mutta kuitenkin minä sanon teille/ Että Tyronin ja Sidonin pitää oleman huokiamman tuomiopäiwän kuin teidän.
11:23 Ja sine Capernaum/ ioca olet yleskorgotettu taiuasen asti/ sinun pite haman heluettin sysettemen. Sille ios Sodomis olisit sencaltaiset awudh tehdyt/ ninquin sinus/ he seisoisit wiele tenepäne.
Ja sinä Kapernaum/ joka olet ylökorotettu taiwaaseen asti/ sinun pitää hamaan helwettiin sysättämään. Sillä jos Sodomassa olisit senkaltaiset awut tehdyt/ niinkuin sinussa/ he seisoisit wielä tänäpänä.
11:24 Mutta quitengin sano mine teille/ Että Sodoman maan pite hookijman oleman Domio päiuen/ quin sinun.
Mutta kuitenkin sanon minä teille/ Että Sodoman maan pitää huokeamman oleman tuomiopäiwän/ kuin sinun.
11:25 Sille samalla aialla/ wastasi Iesus/ ia sanoi/ Mine kijten sinua Ise/ Taiuan ia maan Herra/ että sine olet ketkenyt nämet wijsailda ia toimellisilde/ ia olet nämet ilmoittanut pienille/
Sillä samalla ajalla/ wastasi Jesus/ ja sanoi/ Minä kiitän sinua Isä/ Taiwaan ja maan Herra/ että sinä olet kätkenyt nämät wiisailta ja toimellisilta/ ja olet nämät ilmoittanut pienille/
11:26 Tosin Ise/ nin oli sinun hyue tactos sinun edheses.
Tosin Isä/ niin oli sinun hywä tahtosi sinun edessäsi.
11:27 Caiki minulle ouat annetudh minu' Iseldeni/ ia eikengen tunne poica mutta Ise/ eike Ise yxiken tunne mutta poica/ ia kellenikenens poica tacto sen ilmoitta.
Kaikki minulle owat annetut minun Isältäni/ ja eikenkään tunne poikaa mutta Isä/ eikä Isää yksikään tunne mutta poika/ ja kelle ikänänsä poika tahtoo sen ilmoittaa.
11:28 Tulkat Te Caiki Minun Tykeni/ iotca töteteghett ia raskautetudh oletta/ ia mine tahdon teidhen wirghotta.
Tulkaa te kaikki minun tyköni/ jotka työtä teette ja raskautetut olette/ ja minä tahdon teidän wirwottaa.
11:29 Ottacat minun ikeen teiden pälen/ ia oppecat minust/ Että mine olen laupias ia neure sydhemest/ Ja teiden pite leutemen lewon teiden sijeluillen/
Ottakaat minun ikeeni teidän päällen/ ja oppikaat minusta/ Että minä olen laupias ja nöyrä sydämestä/ Ja teidän pitää löytämän lewon teidän sieluillen/
11:30 Sille että minun ikeen ombi souelias/ ia minun corman on kewijä.
Sillä että minun ikeeni ompi sowelias/ ja minun kuormani on keweä.


Pyhen Mattheusen Euangelion.

XII. Lucu.

12:1 SIhen aican keui Iesus Sabbathina laihoin lepitze. Nin henen Opetuslapsens isosit/ ia rupeisit tächkäpeite ylesrepimen/ ia sömen.
Siihen aikaan käwi Jesus sabbathina laihoin läwitse. Niin hänen opetuslapsensa isosit/ ja rupesit tähkäpäitä ylösrepimän/ ja syömään.
12:2 Coska nyt Phariseuset sen negit/ sanoit he henelle/ Catzo/ sinun Opetuslapses site tekeuet/ quin ei soui Sabbathina tehdä.
Koska nyt phariseukset sen näkit/ sanoit he hänelle/ Katso/ sinun opetuslapsesi sitä tekewät/ kuin ei sowi sabattina tehdä.
12:3 Mutta hen sanoi heille/ Ettekö te lukenuuat/ mitke Dauid teki coska hen isosi/ ia ne iotca henen cansans olit?
Mutta hän sanoi heillä/ Ettekö te lukeneet/ mitä Dawid teki koska hän isosi/ ja ne jotka hänen kanssansa olit?
12:4 quinga hen Jumalan hooneen siselmeni/ ia söij edespanemisen leiuet/ ioita ei henen sopinut söödhe/ ei mös ninen iotca henen cansans olit/ mutta ainouain pappein.
kuinka hän Jumalan huoneeseen sisälle meni/ ja söi edespanemisen leiwät/ joita ei hänen sopinut syödä/ ei myös niiden jotka hänen kanssansa olit/ mutta ainoastaan pappein.
12:5 Taicka ettekö te lagis lukenuuat/ että Sabbathina rickouat papit Templis Sabbathin/ ia ouat quitengin nuchtettomat?
Taikka ettekö te laissa lukeneet/ että sabbathina rikkowat papit templissä sabbathin/ ja owat kuitenkin nuhteettomat?
12:6 Mutta mine sanon teille/ Että tesse se ombi ioca mös swrembi on/ quin Templi.
Mutta minä sanon teille/ Että tässä se ompi joka myös suurempi on/ kuin templi.
12:7 Mutta ios te tiedheisitte mike se on/ Laupiudhen mine tahdon/ ia en wffri/ sijtte ette te swingan domitzisi wighattomia.
Mutta jos te tietäisitte mikä se on/ Laupiuden minä tahdon/ ja en uhri/ siitä ette te suinkaan tuomitsisi wiattomia.
12:8 Sille että Inhimisen Poica on mös Herra * Sabbathin päle.
Sillä että Ihmisen Poika on myös Herra sabbathin päälle.
12:9 Ja hen sielde edheskeui/ ia tuli heiden Synagogaans.
Ja hän sieltä edeskäwi/ ja tuli heidän synagoogaansa.
12:10 Ja catzo/ sielle oli yxi Inhimine'/ iolla oli quiuettu käsi. Ja he kysyit henelle/ sanodhe'/ Sopico Sabbathina para'da? Se'päle/ ette he saisit canda henen pälens.
Ja katso/ siellä oli yksi ihminen/ jolla oli kuiwettu käsi. Ja he kysyit hänelle/ sanoen/ Sopiiko sabbathina parantaa? Senpäälle/ että he saisit kantaa hänen päällensä.
12:11 Nin sanoi hen heille/ Cuca on teiste Inhiminen/ iolla olis yxi lammas/ ia ios se Sabbathina putois caiuon/ eikö hen rupeisi sihen/ ia yleswedhä?
Niin sanoi hän heille/ Kuka on teistä ihminen/ jolla olisi yksi lammas/ ja jos se sabbathina putoisi kaiwoon/ eikä hän rupeaisi siihen/ ja ylöswedä?
12:12 Quinga palio ialombi sis Inhiminen on quin lammas? Sentedhen sopi kylle hyue tehdä Sabbathina.
Kuinka paljon jalompi siis ihminen on kuin lammas? Sentähden sopii kyllä hywää tehdä sabbathina.
12:13 Nin hen sanoi Inhimiselle/ wlgosoienna kätes. Ja hen wlgosoiensi. Ja se tuli teruexi ninquin toinengi.
Niin hän sanoi ihmiselle/ ulos ojenna kätesi. Ja hän ulos ojensi. Ja se tuli terweeksi niinkuin toinenkin.
12:14 Silloin Phariseuset wlgoskeuit/ ia neuuopidhit henen wastans/ quinga he henen huckaisit.
Silloin phariseukset uloskäwit/ ja neuwoa pidit hänen wastaansa/ kuinka he hänen hukkaisit.
12:15 Mutta coska Iesus sen ymmersi/ keui hen sielde pois. Ja palio Canssa seurasit hende.
Mutta koska Jesus sen ymmärsi/ käwi hän sieltä pois. Ja paljon kansaa seurasit häntä.
12:16 Ja hen teki caiki teruexi/ ia haastoi heite hendens ilmoittamast.
Ja hän teki kaikki terweeksi/ ja haastoi heitä häntänsä ilmoittamasta.
12:17 Senpäle ette sen piti teutettemen/ quin sanottu oli Esaian Prophetan cautta/ ioca sanoi.
Senpäälle että sen piti täytettämän/ kuin sanottu oli Esaian prophetan kautta/ joka sanoi.
12:18 Catzo minun Poican/ ionga mine wlgoswalitzin/ minun rackan/ iossa minun sieluni ombi hyue sosijo. Mine panen henen pälens minun Hengeni/ ia henen pite Domion Pacanoille iulghistaman.
Katso minun Poikani/ jonka minä ulos walitsin/ minun rakkaan/ jossa minun sieluni ompi hywä suosio. Minä panen hänen päällensä minun Henkeni/ ja hänen pitää tuomion pakanoille julkistaman.
12:19 Ei hen ritele/ eike hwdha/ eike yhdengen pidhe cwleman henen äändens catuilla.
Ei hän riitele/ eikä huuda/ eikä yhdenkään pidä kuuleman hänen ääntänsä kaduilla.
12:20 Murettua rokoa ei henen pidhe serckemen/ ia switzeuat pellauaist ei pidhe henen sammuttaman/ sihenasti ette hen wlgoswiepi Domion woitoxi.
Murrettua ruokoa ei hänen pidä särkemän/ ja suitsewat pellawaista ei pidä hänen sammuttaman/ siihenasti että hän ulos wiepi tuomion woitoksi.
12:21 Ja hene' Nimens päle pite Pacanoiten toiuoman.
Ja hänen nimensä päälle pitää pakanoitten toiwoman.
12:22 Silloin edestootijn henen tygens yxi ioca piruldariwattin/ sockia ia myckä/ ia hen paransi henen/ nin että sockia ia myckä seke puhui ette näki.
Silloin edes tuotiin hänen tykönsä yksi joka pirulta riiwattiin/ sokea ja mykkä/ ja hän paransi hänen/ niin että sokea ja mykkä sekä puhui että näki.
12:23 Ja canssa hemmestuit ia sanoit/ olleco teme se Dauidin poica?
Ja kansa hämmästyit ja sanoit/ olleeko tämä se Dawidin poika?
12:24 Mutta cosca Phariseuset sen cwlit/ sanoit he/ ei hen wlgosaia perchelei/ mutta Beelzebubin percheleitten pämiehen wäelle.
Mutta koska phariseukset sen kuulit/ sanoit he/ ei hän ulosaja perkeleitä/ mutta beelsebubin perkeleitten päämiehen wäellä.
12:25 Coska nyt Iesus tunsi heiden aiatoxens/ sanoi hen heille/ Jocainen waldakunda erinyt itze wastaans/ se kylmille tule. Ja iocainen caupungi taicka hoone/ eranut itzeens wastan/ ei se seiso.
Koska nyt Jesus tunsi heidän ajatuksensa/ sanoi hän heille/ Jokainen waltakunta erinnyt itse wastaansa/ se kylmille tulee. Ja jokainen kaupunki taikka huone/ erinnyt itseensä wastaan/ ei se seiso.
12:26 Ja ios perchele wlgosaia perchelen/ nin hen erinyt on itzeens wastaan/ Quinga sis henen waldakundans seisois?
Ja jos perkele ulos ajaa perkeleen/ niin hän erinnyt on itseensä wastaan/ Kuinka siis hänen waltakuntansa seisoisi?
12:27 Ja ios mine Beelzebubin wäelle perchelet wlgosaiaisin/ kenengä wäelle sis teiden poianna heite wlgosaiauat? Sentäden pite heiden teiste domitzeman.
Ja jos minä beelsebubin wäellä perkeleet ulos ajaisin/ kenenkä wäellä siin teidän poikanne heitä ulos ajawat? Sentähden pitää heidän teistä tuomitseman.
12:28 Mutta ios mine Jumalan Hengel perchelet wlgosaian/ Nin tuli Jumalan waldacunda teiden tygene.
Mutta jos minä Jumalan Hengellä perkeleet ulos ajaisin/ Niin tuli Jumalan waltakunta teidän tykönne.
12:29 Mutta quinga ioku taita ionghun wäkeuen hoonesen siselkeudhe ia henen taloons poisröwete/ ellei hen ensin sidho site wäkeuete/ ia sitte röwe henen hoonetans?
Mutta kuinka joku taitaa jonkun wäkewän huoneeseen sisälle käydä ja hänen talonsa pois ryöwätä/ ellei hän ensin sido sitä wäkewätä/ ja sitten ryöwää hänen huonettansa?
12:30 Joca ei ole minun cansani/ hen on minua wastan. Ja ioca ei minun cansani cocoo/ hen haiottapi.
Joka ei ole minun kanssani/ hän on minua wastaan. Ja joka ei minun kanssani kokoa/ hän hajottaapi.
12:31 Sentäden sanon mine teille/ Caiki synnit ia pilca andexiannetan Inhimisten/ Mutta se pilca pyhe * Henge wastan/ ei andexianneta Inhimisten.
Sentähden sanon minä teille/ Kaikki synnit ja pilkka anteeksi annetaan ihmisten/ Mutta se pilkka Pyhää Henkea wastaan/ ei anteeksi anneta ihmisten.
12:32 Ja cukaikenens sanopi iotachin sana Inhimisen Poica wastan/ se henen andexiannetan. Mutta ioca sanopi iotachin pyhe Henge wastan/ ei henen andexianneta/ eike tesse/ eike tuleuaises mailmas.
Ja kuka ikänänsä sanoopi jotakin sanaa Ihmisen Poikaa wastaan/ se hänen anteeksi annetaan. Mutta joka sanoopi jotakin Pyhää Henkeä wastaan/ ei hänen anteeksi anneta/ eikä tässä/ eikä tulewaisessa maailmassa.
12:33 Taicka tehckette hywe puu/ nin tule henen hedhelmens hyuexi/ taicka techkette heiju puu/ nin tule hene' hedhelme's heijuxi. Sille ette hedhelmeste tutan puu.
Taikka tehkäätte hywä puu/ niin tulee hänen hedelmänsä hywäksi/ taikka tehkäätte häijy puu/ niin tulee hänen hedelmänsä häijyksi. Sillä että hedelmästä tutaan puu.
12:34 Te Kykärmen sughut/ quinga te woitte hyue puhua/ coska te oletta itze pahat? Sille että sydheme' kyllydhest sw puhupi.
Te kyykäärmeen suwut/ kuinka te woitte hywää puhua/ koska te olette itse pahat? Sillä että sydämen kyllyydestä suu puhuupi.
12:35 Hyue Inhiminen edheswetä hyuest sydhemen tauarast hyuie. Ja paha Inhiminen edeswetä pahast sydhemen tauarast pahoia.
Hywä ihminen edeswetää hywästä sydämen tawarasta hywää. Ja paha ihminen edeswetää pahasta sydämen tawarasta pahoja.
12:36 Mutta mine sanon teille/ että iocahitzest turhast sanast ionga Inhimiset puhuuat/ pite heidhen luguntekemen Domiopäiuene.
Mutta minä sanon teille/ että jokahisesta turhasta sanasta jonka ihmiset puhuwat/ pitää heidän luwun tekemän tuomiopäiwänä.
12:37 Sille että sinun sanoistas sine wanhurscautetan/ ia sinun sanoistas sine domitan.
Sillä että sinun sanoistasi sinä wanhurskautetaan/ ja sinun sanoistasi sinä tuomitaan.
12:38 Silloin kysyit henelle monicahdat nijste kirianoppeneist ia Phariseusista/ sanodhen/ Mestari me tahdoma nähde merckie sinulda.
Silloin kysyit hänelle monikahdat niistä kirjanoppineista ja phariseuksista/ sanoen/ Mestari me tahdomme nähdä merkkiä sinulta.
12:39 Nin hen wastasi/ ia sanoi heille/ Temä häiju ia horalinen suku etzipi mercki/ ia ei anneta henelle merckie/ waan Jonan Prophetan mercki.
Niin hän wastasi/ ja sanoi heille/ Tämä häijy ja huorallinen suku etsiipi merkkiä/ ja ei anneta hänelle merkkiä/ waan Jonan prophetan merkki.
12:40 Sille samalmodholla quin Jonas oli walaskalan watzas colme päiue ia colme öte/ nin pite Inhimisen Poian oleman maan sydhemes colme päiue ia colme öte.
Sillä samalla muodolla kuin Jonas oli walaskalan watsassa kolme päiwää ja kolme yötä/ niin pitää Ihmisen Pojan olemaan maan sydämessä kolme päiwää ja kolme yötä.
12:41 Ne Niniuitin miehet pite ylesnouseman domiolla tämen sugun cansa/ ia sen domitzeman/ Sille ette he paransit heidhens Jonasen sarnasta. Ja catzo/ tessa on enämbi quin Jonas.
Niin Niniwiten miehen pitää ylösnouseman tuomiolla tämän suwun kanssa/ ja sen tuomitseman/ Sillä että he paransit heitänsä Jonasen saarnasta. Ja katso/ tässä on enempi kuin Jonas.
12:42 Drötingin Eteleste pite ylesnouseman Domiolla tämen sugun cansa/ ia sen domitzema'/ Sille ette hen tuli maan äriste cwlemaan Salomonin wisautta. Ja catzo/ tesse on enembi quin Salomon.
Drötingin etelästä pitää ylösnouseman tuomiolle tämän suwun kanssa/ ja sen tuomitseman/ Sillä että hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomonin wiisautta. Ja katso/ tässä on enempi kuin Salomon.
12:43 Coska nyt se riettaisa He'gi on wlgosme'nyt Inhimisest/ nin hen waelda lepitze quiwia paickoi/ etzipi lepoa/ ia ei leydhä.
Koska nyt se riettaisa henki on ulos mennyt ihmisestä/ niin hän waeltaa läwitse kuiwia paikkoja/ etsiipi lepoa/ ja ei löydä.
12:44 Silloin hen sano/ Mine palaian minu' hoonesen ielle's/ custa mine wlgoslexin. Ja quin hen tule/ nin hen leutepi sen tyhien/ ia käweistyxi/ ia caunistetuxi.
Silloin hän sanoo/ Minä palajan minun huoneeseen jällens/ kusta minä ulosläksin. Ja kuin hän tulee/ niin hän löytääpi sen tyhjänä/ ja käwäistyksi/ ja kaunistetuksi.
12:45 Sijtte hen poismenee/ ia ottapi tyge's seitzeme' mwta Hengie/ itzeens pahe'bata/ ia siselmeneuet ia asuat sielle. Ja tuleuat sen Inhimisen wijmeiset pahemaxi quin ensimeiset. Nein mös tapactu telle pahalle sucucu'nale.
Sitten hän pois menee/ ja ottaapi tykönsä seitsemän muuta henkeä/ itseensä pahempata/ ja sisälle menewät ja asuwat siellä. Ja tulewat sen ihmisen wiimeiset pahemmaksi kuin ensimäiset. Näin myös tapahtuu tälle pahalle sukukunnalle.
12:46 Coska hen wiele nyt puhui canssalle/ Catzo henen eitins ia weliens seisoit wlcon ia pydhit hende puhutella.
Koska hän wielä nyt puhui kansalle/ Katso hänen äitinsä ja weljensä seisoit ulkon ja pyysit häntä puhutella.
12:47 Nin yxi sanoi henelle/ Catzo sinun eitis ia sinun welies wlcon seisouat/ tachtouat sinua puhutella.
Niin yksi sanoi hänelle/ Katso sinun äitisi ja sinun weljesi ulkona seisowat/ tahtowat sinua puhutella.
12:48 Nin wastasi hen/ ia sanoi sille sanansaattaialle/ Cuca on minun eiten/ taicka cutka ouat minun welijeni?
Niin wastasi hän/ ja sanoi sille sanansaattajalle/ Kuka on minun äitini/ taikka kutka owat minun weljeni?
12:49 Ja hen wlgosoiensi kätens Opetuslastens polen/ ia sanoi/ Catzo minun eiteni/ ia minun welieni.
Ja hän ulosojensi kätensä opetuslastensa puoleen/ ja sanoi/ Katso minun äitini/ ja minun weljeni.
12:50 Sille että iocainen quin tekepi minun Iseni tachton/ ioca on Taiuaisa/ hen on minun welien/ ia sisaren/ ia eiten.
Sillä että jokainen kuin tekeepi minun Isäni tahdon/ joka on taiwaassa/ hän on minun weljeni/ ja sisareni/ ja äitini.

* Sabbatthin ylitze) Se on/ ioca Chrjstusen pälle wskopi/ hen on ylitze caiken Lagin/ ia ei taidha Laista nuhdelta/ echke hen rickois/ coska Rackaus ia Häte site waati ia ano. * Henge wastan) Syndi pyhe Henge wastan/ se on Euangeliumin ylencatzotus. Nincauuan quin se seisopi/ ei ensingen Syndi andexianneta. Sille se sotipi iwri wsko wastan/ iota paitzi ei ole ychteken Synnin andexiandamist/ Waan coska se poispannan nin wsko sijtte siseltule/ ia caiki synnit poispyhiteen


Pyhen Mattheusen Euangelion.

XIII. Lucu.

13:1 SIne peiue'/ wlgoskeui Iesus honesta/ ia istui meren tyghe.
Sinä päiwänä/ ulos käwi Jesus huoneesta/ ja istui meren tykö.
13:2 Ja hene' tyge's cocostuijt palio Canssa/ nin että hen siselkeui hacten/ ia istui/ ia caiki Canssa seisoit rannalla.
Ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa/ niin että hän sisälle käwi haahteen/ ja istui/ ja kaikki kansa seisoit rannalla.
13:3 Ja hen sanoi heille monella wertauxella/ sanodhen/
Ja hän sanoi heille monella wertauksella/ sanoen/
13:4 Catzo yxi kylueie wlgosmeni kyluemen/ ia coska hen kylui/ langeisit monicahdhat tien ohen/ Ja tulit linnut/ ia ylessöit nee.
Katso yksi kylwäjä ulos meni kylwämään/ ja koska hän kylwi/ lankeisit monikahdat tien oheen/ Ja tulit linnut/ ja ylös söit ne.
13:5 Mutamat taas langeisit kiwistön/ cussa ei ollut heille palio mulda/ ia pijan ylesnousit/ Sille ettei heille ollut sywe maa/
Muutamat taas lankesit kiwistöön/ kussa ei ollut heille paljo multaa/ ja pian ylös nousit/ Sillä ettei heille ollut sywä maa/
13:6 Mutta coska auringo coitti/ nin he poudhittin/ Sille ettei heille ollut iwrta/ nin he poisquiuetuijdt.
Mutta koska aurinko koitti/ niin he poudittiin/ Sillä ettei heillä ollut juurta/ niin he poiskuiwetuit.
13:7 Mutamat la'gesit oriantappuroihin/ ia oria'tappurat yleskaswoit/ ia läkehytit heiden.
Muutamat lankesit orjantappuroihin/ ja orjantappurat ylös kaswoit/ ja läkähdytit heidän.
13:8 Mutamat taas langesit hyueen mahan/ ia teijt hedhelmen/ Monicadhat satakerdaisen/ monicadhat cwsikymenkerdaise'/ ia monicadhat colme'kymenkerdaisen.
Muutamat taas lankesit hywään maahan/ ja teit hedelmän/ Monikahdat satakertaisen/ monikahdat kuusikymmenkertaisen/ ja monikahdat kolmekymmenkertaisen.
13:9 Jolla on coruat cwlla/ se cwlkan.
Jolla on korwat kuulla/ se kuulkaan.
13:10 Nin Opetuslapset edhesastuit/ ia sanoit henelle/ Mixi sine puhudh heille wertauxilla?
Niin opetuslapset edesastuit/ ja sanoit hänelle/ Miksi sinä puhut heille wertauksilla?
13:11 Nin hen wastasi/ ia sanoi heille/ Teiden on annettu tuta Taiuan waldakunnan salaudhet/ Waan ei heille ole annettu.
Niin hän wastasi/ ja sanoi heille/ Teidän on annettu tuta taiwaan waltakunnan salaudet/ Waan ei heille ole annettu.
13:12 Sille että iolla * ombi/ henelle pite annettaman/ ia henellä pite kyll oleman. Mutta silde iolla ei ole/ pite mös sekin poisotettaman/ quin henelle on.
Sillä että jolla ompi/ hänelle pitää annettaman/ ja hänellä pitää kyllä oleman. Mutta siltä jolla ei ole/ pitää myös sekin pois otettaman/ kuin hänellä on.
13:13 Sentedhen mine puhun heille wertauxilla. Ettei näkeueiset pide näkemen/ eike cwleuaiset/ cwleman/ eike ymmertämen.
Sentähden minä puhun heille wertauksilla. Ettei näkewäiset pidä näkemään/ eikä kuulewaiset/ kuuleman/ eikä ymmärtämän.
13:14 Ja heisse teyteten Esaian noituus/ ioca sanoi/ Coruillan pite teiden cwleman/ ia ei ymmertämen/ ia näkeweisne pite teiden näkemen/ ia ei eckemen.
Ja heissä täytetään Esaian noituus/ joka sanoi/ Korwillan pitää teidän kuuleman/ ja ei ymmärtämän/ ja näkewäisenä pitää teidän näkemän/ ja ei äkkäämän
13:15 Sille että teme' Canssan sydhen on cowettu/ Ja coruillans he raskasti cwlit/ Ja silmens he wmpen panit. Ettei he ioskus näkisi silmille/ ia coruilla cwlisi/ ia sydhemelle ymmerdheisi/ ja palaiaisit/ ia mine parannaisin heite.
Sillä että tämän kansan sydän on kowettu/ Ja korwillansa he raskaasti kuulit/ Ja silmänsä he umpeen panit. Ettei he joskus näkisi silmillä/ ja korwilla kuulisi/ ja sydämellä ymmärtäisi/ ja palajaisit/ ja minä parantaisin heitä.
13:16 Mutta autuat teiden silmenne ouat/ sille he näkeuet/ ia teiden coruanna/ sille he cwleuat.
Mutta autuaat teidän silmänne owat/ sillä ne näkewät/ ja teidän korwanne/ sillä ne kuulewat. 
13:17 Sentähden totisesta sano mine teille/ että mo'da prophetat/ ia wa'hurskast halasit nähdhä iotca te näghette/ ia eiuet nähnyet/ ia cwlla/ iotca te cwletta/ ia eiuet cwlluuat.
Sentähden totisesti sanon minä teille/ että monta prophetat/ ja wanhurskaat halasit nähdä jotka te näette/ ja eiwät nähneet/ ja kuulla/ jotka te kuulette/ ja eiwät kuulleet.
13:18 Nin cwlcat te sis sen kylueien wertaus.
Niin kuulkaat te siis sen kylwäjän wertaus.
13:19 Coska iocu cwle waldakunnan sanan/ ia ei ymmerdhä/ nin tulepi se paha ia poistemma sen quin henen sydhemens kyluettin. Teme on se/ ioca tien ohen oli kyluetty.
Koska joku kuulee waltakunnan sanan/ ja ei ymmärrä/ niin tuleepi se paha ja pois tempaa sen kuin hänen sydämeensä kylwettiin. Tämä on se/ joka tien oheen on kylwetty.
13:20 Mutta se quin kiuistön kyluettin/ se ombi/ quin cwle sanan/ ia cocta ilolla sen ottapi.
Mutta se kuin kiwistöön kylwettiin/ se ompi/ kuin kuulee sanan/ ja kohta ilolla sen ottaapi.
13:21 Mutta ei ole henelle itzesens iwrta/ waan hen ombi aialinen/ Nin coska waiua ia tuska pälekieupi sanan tehden/ cocta hen pahane.
Mutta ei ole hänellä itsessänsä juurta/ waan hän ompi ajallinen/ Niin koska waiwa ja tuska päälle käypi sanan tähden/ kohta hän pahenee.
13:22 Mutta ioca oriantappurain secan oli kyluetty/ se ombi/ quin cwle sanan/ ia temen Mailma' suru/ ia rickaudhen petos/ läkeytte Sanan/ ia hen tule hedhelmettömexi.
Mutta joka orjantappurain sekaan oli kylwetty/ se ompi/ kuin kuulee sanan/ ja tämän maailman suru/ ja rikkauden petos/ läkähdyttää sanan/ ja hän tulee hedelmättömäksi.
13:23 Mutta ioca oli hyuen Mahan kyluetty/ se ombi quin cwle Sanan/ ia ymmertä/ ia mös tootta hedhelmen ia teke/ Nin että mwtama teke satakerdaiset/ monicachta kusikymenkerdaiset/ ia monicachta colmekymenkerdaiset.
Mutta joka on hywään maahan kylwetty/ se ompi kuin kuulee sanan/ ja ymmärtää/ ja myös tuottaa hedelmän ja tekee/ Niin että muutama tekee satakertaiset/ monikahta kuusikymmenkertaiset/ ja monikahta kolmekymmenkertaiset.
13:24 Toisen wertauxen hen pani heiden eteens/ sanoden. Taiuan waldakunda ombi yhden Inhimisen wertainen/ ioca kylui hyuen Siemenen henen peltons.
Toisen wertauksen hän pani heidän eteensä/ sanoen. Taiwaan waltakunta ompi yhden ihmisen wertainen/ joka kylwi hywän siemenen hänen peltoonsa.
13:25 Mutta Inhimisten maates/ tuli henen wihollissens/ ia kylui ohdakeet nisuijn sekan/ ia poismeni.
Mutta ihmisen maatessa/ tuli hänen wihollisensa/ ja ohdakkeet nisujen sekaan/ ja pois meni.
13:26 Coska nyt oras rupeis casuaman/ ia hedhelmeitzemen/ nin näghyit mös ohdacket.
Koska nyt oras rupesi kaswamaan/ ja hedelmäitsemään/ niin näkyit myös ohdakkeet.
13:27 Silloin edheskeuit perenisennen palueliat/ ia sanoit henelle/ Herra eikös hyue Sieme'de kyluenyt peltos/ custa sis henelle ombi ohdackeet?
Silloin edeskäwit perheenisännän palwelijat/ ja sanoit hänelle/ Herra etkös hywää siementä kylwänyt peltoosi/ kusta siis hänelle ompi ohdakkeet?
13:28 Nin sanoi hen heille/ Wiholinen Inhiminen sen teki. Sanoit palueliat henelle/ Tadhocos sis ette me menem/ ia nee poishaghem?
Niin sanoi hän heille/ Wihollinen ihminen sen teki. Sanoit palwelijat hänelle/ Tahdotkos siis että me menemme/ ja ne pois hakkaamme?
13:29 Mutta hen sanoi/ En/ senpäle ette coska te ohdacket ylesrewitte/ ettei te ynne nisuia yleste'ma.
Mutta hän sanoi/ En/ sen päälle että koska te ohdakkeet ylös rewitte/ ettei te ynnä nisuja ylös tempaa.
13:30 Sallicat ynne caswa molemat elonaica' asti. Ja elon aighala sanon mine elomiehille. Cootkat ensin ohdacket/ ia sitocat heite lychteixi/ poltetta/ Mutta nisut cootkat minun aittaani.
Sallikaat ynnä kaswaa molemmat elonaikaan asti. Ja elon ajalla sanon minä elomiehille. Kootkaat ensin ohdakkeet/ ja sitokaat heitä lyhteiksi/ poltettaa/ Mutta nisut kootkaat minun aittaani.
13:31 Toisen wertauxen hen pani heiden eteens sanodhe'. Taiuan waldakunda ombi Sinapin * iyuen wertainen/ ionga Inhiminen otti ia kylui peltoons/ ioca on pienin caikija siemenite.
Toisen wertauksen hän pani heidän eteensä sanoen. Taiwaan waltakunta ompi sinapinjywän wertainen/ jonka ihminen otti ja kylwi peltoonsa/ joka on pienin kaikkia siemeniä.
13:32 Mutta coska se ylescaswoi/ nin hen ombi swrin caalein seghas/ ia tule puuxi/ nin että Taiuan linnut tuleuat/ ia tekeuet pesens sen oxain päle.
Mutta koska se ylös kaswoi/ niin hän ompi suurin kaalein seassa/ ja tulee puuksi/ niin että taiwaan linnut tulewat/ ja tekewät pesänsä sen oksain päälle.
13:33 Toisen wertauxe' sanoi hen heille. Taiuan waldakunda ombi * Hapatoxe' wertaine' ionga waimo otti/ ia seghoitti colmen wacan iauhoia/ sijhen asti quin caiki happani.
Toisen wertauksen sanoi hän heille. Taiwaan waltakunta ompi hapatuksen wertainen jonka waimo otti/ ja sekoitti kolmen wakan jauhoja/ siihen asti kuin kaikki happani.
13:34 Näme caiki Iesus puhui Cansalle wertauxilla/ ia ilman wertauxit ei hen miteken heille puhunut. Että se teuteteisin/ quin oli Prophetan cautta sanottu/ ioca sanoi/
Nämä kaikki Jesus puhui kansalle wertauksilla/ ja ilman wertauksia ei hän mitäkään heille puhunut. Että se täytettäisiin/ kuin oli prophetan kautta sanottu/ joka sanoi/
13:35 Minun pite awaman suuni wertauxis/ ia minun pite wlgosröyhemen salatut mailman alghusta.
Minun pitää awaaman suuni wertauksissa/ ja minun pitää ulos röyhäämän salatut maailman alusta.
13:36 Silloin laski Iesus Canssan/ ia tuli cotija. Ja henen Opetuslapsens edheskeuit/ sanoden/ Wlgostoimita meille se wertaus Pellon ohdackeist.
Silloin laski Jesus kansan/ ja tuli kotia. Ja hänen opetuslapsensa edeskäwit/ sanoen/ Ulos toimita meille se wertaus pellon ohdakkeista.
13:37 Nin hen wastasi/ ia sanoi heille/ Inhimisen Poica on se ioca hyuen sijemenen kylui. Pelto on mailma. Se hyue Sijemen on Waldakunnan lapset.
Niin hän wastasi/ ja sanoi heille/ Ihmisen Poika on se joka hywän siemenen kylwi. Pelto on maailma. Se hywä siemen on waltakunnan lapset.
13:38 Mutta ohdacket ouat sen pahan lapset.
Mutta ohdakkeet owat sen pahan lapset.
13:39 Wihoilinen ioca sen kylui/ on perchele. Elonaica on Mailma' loppu. Elomiehet ouat Engelit.
Wihollinen joka sen kylwi/ on perkele. Elonaika on maailman loppu. Elomiehet owat enkelit.
13:40 Sentehden ninquin ohdacket coconhaghetan/ ia tulella poltetan/ nin pite mös oleman temen Mailman loppuna.
Sentähden niinkuin ohdakkeet kokoon haetaan/ ja tulella poltetaan/ niin pitää myös oleman tämän maailman loppuna.
13:41 Inhimisen Poica lehdettepi Engelinse/ ia heiden pite cocoman caiki pahoitoxet/ ia ne iotca wärytte tekeuet/ henen Waldakunnastans.
Ihmisen Poika lähettääpi enkelinsä/ ja heidän pitää kokoaman kaikki pahoitukset/ ja ne jotka wääryyttä tekewät/ hänen waltakunnastansa.
13:42 Ja heitteuet heiden cwman wgnijn/ Sielle pite oleman idku/ ia hambain kiristus.
Ja heittäwät heidän kuumaan uuniin/ Siellä pitää oleman itku/ ja hampain kiristys.
13:43 Silloin pite ne wanhurskat kijltemen/ ninquin Auringo heiden Isens Waldakunnas. Jolla on coruat cwlla hen cwlkan.
Silloin pitää ne wanhurskaat kiiltämän/ niinkuin aurinko heidän Isänsä waltakunnassa. Jolla on korwat kuulla hän kuulkaan.
13:44 Taas on Taiuaan waldakunda * Ardohaudhan wertainen/ ioca on Pellos kätketty/ ionga Inhiminen leusi/ ia kätki sen. Ja ilon tähden/ quin henelle sijte oli/ meni hen pois/ ia myi caiki mite henelle oli/ ia osti sen pellon.
Taas on taiwaan waltakunta arwohaudan wertainen/ joka on pellossa kätketty/ jonka ihminen löysi/ ja kätki sen. Ja ilon tähden/ kuin hänelle siitä oli/ meni hän pois/ ja myi kaikki mitä hänellä oli/ ja osti sen pellon.
13:45 Taas on Taiuaan Waldakunda Caupamiehen wertainen/ ioca hyui Perlye etzei/
Taas on taiwaan waltakunta kauppamiehen wertainen/ joka hywää päärlyä etsi/
13:46 Ja quin hen leusi yhden callijn Perlyn/ meni hen pois/ ia myi caiki mite henelle oli/ ia osti sen.
Ja kuin hän löysi yhden kalliin päärlyn/ meni hän pois/ ja myi kaikki mitä hänellä oli/ ja osti sen.
13:47 Taas on Taiuaan Waldakunda Nootan wertainen/ ioca on mereen heitetty/ cocoman caikinaisi caloia/ Coska se sis teuten tuli/
Taas on taiwaan waltakunta nuotan wertainen/ joka on mereen heitetty/ kokoaman kaikkinaisia kaloja/ Koska se siis täyteen tuli/
13:48 Yleswedhit he sen rannalle/ ia istuit ia eroitit ne hyuet astijoijhens/ mutta ne pahat he poisheittit.
Ylöswedit he sen rannalle/ ja istuit ja eroitit ne hywät astioihinsa/ mutta ne pahat poisheitit.
13:49 Nein mös on tuleua Mailma' lopusa. Tuleuat Engelit/ ia poiseroittauat ne pahat waa'hurskaista/
Näin myös on tulewa maailman lopussa. Tulewat enkelit/ ja pois eroittawat ne pahat wanhurskaista/
13:50 ia heitteuet heiden cwmaan wgnijn/ Sielle pite olema' idku/ ia hampain kiristus.
ja heittäwät heidän kuumaan uuniin/ Siellä pitää oleman itku/ ja hampain kiristys.
13:51 Sanoi Iesus heille/ Ymmersittekö te nämet caiki? He sanoit henelle/ Ja Herra.
Sanoi Jesus heille/ Ymmärsittekö te nämät kaikki? He sanoit hänelle/ Ja Herra.
13:52 Nin sanoi hen heille/ Sentähden iocainen kirianoppenutt/ ioca on Taiuan waldakunda warten oppenut/ se on pereenisenen wertainen/ ioca henen Tauarastans edhestoopi * wtta ia wanha.
Niin sanoi hän heille/ Sentähden jokainen kirjanoppinut/ joka on taiwaan waltakuntaa warten oppinut/ se on perheenisännän wertainen/ joka hänen tawarastansa edestuopi uutta ja wanhaa.
13:53 Ja tapactui/ Coska Iesus lopetti nämet puhet/ poislexi hen sielde/
Ja tapahtui/ Koska Jesus lopetti nämät puheet/ pois läksi hän sieltä/
13:54 Ja tuli henen syndyme maallens/ ia opetti heiden Synagogasans/ nin ette he hämmestuit/ ia sanoit/ Custa telle on teme Wijsaus/ ia näme awudh?
Ja tuli hänen syntymämaallensa/ ja opetti heidän synagoogassansa/ niin että he hämmästyit/ ja sanoit/ Kusta tällä on tämä wiisaus/ ja nämä awut?
13:55 Eikö teme ole se sepen poica? Eikö henen eitens cutzuta Mariaxi? Ja henen weliens Jacob ia Joses/ ia Simon ia Judas/
Eikö tämä ole se sepän poika? Eikö hänen äitinsä kutsuta Mariaksi? Ja hänen weljensä Jakob ja Joses/ ja Simon ja Judas/
13:56 Ja henen Sisarensa/ eikö nee caiki ole meiden tykene'? Custa sis telle on neme caiki?
Ja hänen sisarensa/ eikö ne kaikki ole meidän tykönän? Kusta siis tällä on nämä kaikki?
13:57 Ja he pahenit henen ylitzens. Nin sanoi Iesus heille/ Ei Propheta cussan wähembi maxa/ quin cotonans/ ia omisans.
Ja he pahenit hänen ylitsensä. Niin sanoi Jesus heille/ Ei propheta kussaan wähempi maksa/ kuin kotonansa/ ja omissansa.
13:58 Ja ei hen sielle monda tunnustechtie tehnyt/ heiden epäwskons tähden.
Ja ei hän siellä monta tunnustähtiä tehnyt/ heidän epäuskonsa tähden.

* Jolla ombi) Cussa Jumala' sana ymmertään/ sielle se itzens enendepi/ ia Inhimiset paranda. Mutta cussa se ei ymmertä/ sijne Inhimiset pahetaan/ ia se wähenepi. * Sinapin iywe) Ei yxiken sana näghy nin ylencatzotuxi eike hoono'maxi/ quin Euangelium/ Ja ei quitengan ole ychten wäkeuembe quin se. Sille ette se wanhurscautta caiki ne/ iotca sen pälle wskouat. Mutta Laki ia töödh eiuet site tege. * Hapannos) Se ombi mös se sana/ ioca Inhimiset mwttelepi ia wdhistapi. * Ardhohauta) Teme peitettu ia salattu Ardhohauta ombi Eua'gelium/ quin on meiden Ymmerdyxesta salattu/ ia tesse Taiuan walda kunnaxi cutzutaan/ ioca meille Ardon ia wanhurscaudhen andapi ilman ansiota. Sentäden coska se leuten/ nin se ilahutta/ se on/ iloisen sydheme' se saattapi/ iota ei yxiken töö taidha matkan saatta. Teme Euangelium ombi mös se callis Perlö. * Wtta ia wanha) Se Wanha ombi laki. Se wsi ombi Euangelium


Pyhen Mattheusen Euangelion.

XIV. Lucu.

14:1 SIhen aijcan/ cwli Herodes * Neliesruhtinas Iesusen sanoma' ia sanoi paluelioijlle's/
Siihen aikaan/ kuuli Herodes neljännesruhtinas Jesuksen sanoman ja sanoi palwelijoillensa/
14:2 Teme o'bi se Joha'nes castaia/ hen on ylesnosnut cooluista/ Se'teden hen tekepi sencaltaiset awudh.
Tämä ompi se Johannes Kastaja/ hän on ylösnoussut kuolleista/ Sentähden hän tekeepi senkaltaiset awut.
14:3 Sille Herodes oli Joha'nesen kiniottanut/ sitonut/ ia fangeuxen pannut/ Herodiaxen/ henen weliense Philippusen emänen tehden.
Sillä Herodes oli Johanneksen kiinni ottanut/ sitonut/ ja wankeukseen pannut/ Herodiaksen/ hänen weljensä Philippuksen emännän tähden.
14:4 Sille ette Johannes oli henelle sanonut/ Ei soui sinun hende pite.
Sillä että Johannes oli hänelle sanonut/ Ei sowi sinun häntä pitää.
14:5 Ja quin hen tahdhoi henen tappa/ Pelkesi hen Canssa/ Sille he pidhit henen Prophetan edhest.
Ja kuin hän tahtoi hänen tappaa/ Pelkäsi hän kansaa/ Sillä he pidit hänen prophetan edestä.
14:6 Coska sis Herodesen syndyme Juhla pidhettin/ hyppeisi Herodian tyter heiden edhesens. Ja se kelpas Herodesen.
Koska siis Herodeksen syntymäjuhla pidettiin/ hyppäsi Herodiaan tytär heidän edessänsä. Ja se kelpasi Herodeksen.
14:7 Sentädhen hen lupasi henelle wannotul walalla/ että hen tachtoi henelle anda/ mitekutakin hen anoijs.
Sentähden hän lupasi hänelle wannotulla walalla/ että hän tahtoi hänelle antaa/ mitä kukin hän anoisi.
14:8 Nin hen sanoi/ quin henen eitens ennen henelle oli opettanut/ Anna minulle (ma hen) tesse fatilla Johannesen castaian päe.
Niin hän sanoi/ kuin hänen äitinsä ennen hänelle oli opettanut/ Anna minulle tässä wadilla Johannes Kastajan pää.
14:9 Ja Kuningas tuli murheisens. Mutta quitengin sen wa'notun wala' tähden/ ia nijnnen iotca ynne atrioitzit/ käski hen anda henelle.
Ja kuningas tuli murheiseensa. Mutta kuitenkin sen wannotun walan tähden/ ja niiden jotka ynnä aterioitsit/ käski hän antaa hänelle.
14:10 Ja lehetti böwelit leickaman Johannisen caula tornissa.
Ja lähetti pyöwelit leikkaamaan Johanneksen kaulan tornissa.
14:11 Ja hene' päens edheska'nettin fadis/ ia a'netin picalle. Ja hen weij sen eitelle's.
Ja hänen päänsä edeskannettiin wadissa/ ja annettiin piialle. Ja hän wei sen äitillensä.
14:12 Ja edeskeuit hene' opetuslapsens/ ia poisotit henen rumins/ ia hautasit sen ia menit ia ilmoitit sen Iesuselle.
Ja edeskäwit hänen opetuslapsensa/ ja pois otit hänen ruumiinsa/ ja hautasit sen ja menit ja ilmoitit sen Jesukselle.
14:13 Coska nyt Iesus sen cwli/ poismeni hen sielde hahdella äri malle harhaan. Ja coska Canssa sen cwlit/ noudhatit he hende ialgha' caupu'geista.
Koska nyt Jesus sen kuuli/ pois meni hän sieltä haahdella äärimaalle harhaan. Ja koska kansa sen kuulit/ noudatit he häntä jalan kaupungeista.
14:14 Ja Iesus wlgoskeui/ ia näki palion Canssan/ ia armachti heiden pälens/ ia paransi heiden Sairaansa.
Ja Jesus uloskäwi/ ja näki paljon kansaa/ ja armahti heidän päällensä/ ja paransi heidän sairaansa.
14:15 Mutta echtona edheskeuit Opetuslapset henen tyhens/ ia sanoit/ Teme ombi ärima/ ia öö tulepi/ Laske Canssa tykyes kylijn menemen/ ia heillense roca ostaman.
Mutta ehtoona edeskäwit opetuslapset hänen tykönsä/ ja sanoit/ Tämä ompi äärimaa/ ja yö tuleepi/ Laske kansa tyköäsi kyliin menemän/ ja heillensä ruokaa ostamaan.
14:16 Nin sanoi Iesus heille/ Ei taruitze heiden poismenne/ andacat te heiden södhe.
Niin sanoi Jesus heille/ Ei tarwitse heidän pois mennä/ antakaat te heidän syödä.
14:17 He sanoit henelle/ Ei ole meillä tesse enämbi quin wisi leipe/ ia caxi cala.
He sanoit hänelle/ Ei ole meillä tässä enempi kuin wiisi leipää/ ja kaksi kalaa.
14:18 Sanoi hen/ Tocatta minulle nee tenne. Ja keski Ca'san istua roholle sömen.
Sanoi hän/ Tuokaatte minulle ne tänne. Ja käski kansan istua ruoholle syömään.
14:19 Ja otti nee wisi leipe/ ia caxi cala/ Ylescatzatti Taiuasen/ kijtti Jumala/ murssi ia annoi ne leiuet Opetuslapsillens/ ia Opetuslapset annoit ne Canssalle/
Ja otti ne wiisi leipää/ ja kaksi kalaa/ Ylös katsahti taiwaaseen/ kiitti Jumalaa/ mursi ja antoi ne leiwät opetuslapsillensa/ ja opetuslapset annoit ne kansalle/
14:20 Ja he söijt caiki/ ia rawittijn.
Ja he söit kaikki/ ja rawittiin.
14:21 Nin he cocoisit muruia caxitoistakymende corghia teunnä/ quin ylitze ieit. Mutta ne iotca olit sönuet/ oli lehes wisi tuhat miest ilman waimoita ia lapsita.
Niin he kokosit muruja kaksitoistakymmentä koria täynnä/ kuin ylitse jäit. Mutta ne jotka olit syöneet/ oli lähes wiisi tuhatta miestä ilman waimoja ja lapsia.
14:22 Ja cocta wadi Iesus henen Opetuslapsens että heiden hachten astuman piti/ ia menemen henen edhellens toiselle ra'nalle/ nincauuan että hen Canssan heneldens laski.
Ja kohta waati Jesus hänen opetuslapsensa että heidän haahteen astuman piti/ ja menemään hänen edellänsä toiselle rannalle/ niinkauan että hän kansan häneltänsä laski.
14:23 Ja coska hen oli Canssat heneldens laskenut/ astui hen yxinens woorellen rucoelman. Ja coska echto ioudui/ oli hen sielle yxinens.
Ja koska hän oli kansan häneltänsä laskenut/ astui hän yksinänsä wuorelle rukoileman. Ja koska ehtoo joutui/ oli hän siellä yksinänsä.
14:24 Mutta haaxi oli io keskelle mertä/ ia ahdistettin alloilta/ Sille että wasta twli oli.
Mutta haaksi oli jo keskellä merta/ ja ahdistettiin aalloilta/ Sillä että wastatuuli oli.
14:25 Mutta öelle * nelienes wartios/ tuli Iesus heiden tygens/ kieudhe' mere' pälä.
Mutta yöllä neljännes wartiossa/ tuli Jesus heidän tykönsä/ käyden meren päällä.
14:26 Ja coska Opetuslapset neijt henen meren päle kieuuen/ peliestyit he/ ia sanoit/ Köpeli se on/ ia pelgon tehden hwdhit.
Ja koska opetuslapset näit hänen meren päällä käywän/ peljästyit he/ ja sanoit/ Kyöpeli se on/ ja pelon tähden huudit.
14:27 Nin Iesus puhui cocta heille/ ia sanoi/ Olcat hyues turuas/ mine olen/ elket peliestyckö.
Niin Jesus puhui kohta heille/ ja sanoi/ Olkaat hywässä turwassa/ minä olen/ älkäät peljästykö.
14:28 Nin wastasi Petari hende/ ia sanoi/ Herra/ ios sine olet/ sitte käske minua tyges tulla wettein päle.
Niin wastasi Pietari häntä/ ja sanoi/ Herra/ jos sinä olet/ sitten käske minua tykösi tulla wetten päällä.
14:29 Nin hen sanoi/ Tule. Ja coska Petari hahdest wlgosastui/ ia kieui wettein päle että hen menis Iesusen tyge.
Niin hän sanoi/ Tule. Ja koska Pietari haahdesta ulos astui/ ja käwi wetten päällä että hän menisi Jesuksen tykö.
14:30 Mutta coska hen näki ialon ilman nin hen cauhistui/
Mutta koska hän näki jalon ilman (ankaran tuulen 1642) niin hän kauhistui/
14:31 ia rupesi waioman/ hwti hen sanoden/ Herra/ auta minua. Nin Iesus cocta oiensi kätens/ ia tartui heneen kijnni/
ja rupesi wajoaman/ huuti hän sanoen/ Herra/ auta minua. Niin Jesus kohta ojensi kätensä/ ja tarttui häneen kiinni/
14:32 Ja sanoi henelle/ O sine heicowskoinen/ mixi sine epälit? Ja coska he astuit hadhen siselle/ nin tyueni ilma.
Ja sanoi hänelle/ Oi sinä heikkouskoinen/ miksi sinä epäilit? Ja koska he astuit haahden sisälle/ niin tyweni ilma.
14:33 Mutta ne/ iotca olit hahdesa/ edheskeuit/ ia kumarsit hende/ ia sanoit/ Totisesta olet sine Jumalan Poica.
Mutta ne/ jotka olit haahdessa/ edeskäwit/ ja kumarsit häntä/ ja sanoit/ Totisesti olet sinä Jumalan Poika.
14:34 Ja coska he olit ylitze mennyuet/ tulit he Genezarethin maalle.
Ja koska he olit ylitse menneet/ tulit he Genezarethin maalle.
14:35 Ja coska sen paican Canssa tunsit henen/ wlgoslehetit he ymberins caiken sen maan sanansaattaiat/ ia tooit henelle caikinaiset kipijet/
Ja koska sen paikan kansa tunsit hänen/ ulos lähetit he ympäriinsä kaiken sen maan sanansaattajat/ ja toit hänelle kaikkinaiset kipeät/
14:36 Ja rucolit hende että he waiuoin henen waatens paltesen rupeaisit. Ja caiki iotca sihen rupeisit/ ne teruexi tulit.
Ja rukoilit häntä, että he waisoin hänen waatteensa palteeseen rupeaisit. Ja kaikki jotka siihen rupeisit/ ne terweeksi tulit.

* Neliesruchtinas) Judean makunda oli iaghettu Nelien Walla ala/ Senteden cutzuttin iocainen Waldamies Tetrarchaxj/ se on Neliesruchtinas. * Wartius eli walueus) Muinein Öö iaghettijn neliehen Wartiahan/ ia cullakin oli colmet hetki.


Pyhen Mattheusen Euangelion.

15:1 SIlloin edheskeuit Iesusen tyge/ kirianoppenuuat ia Phariseuset iotca Jerosolimast tulluuat olit/ ia sanoit.
Silloin edeskäwit Jesuksen tykö/ kirjanoppineet ja phariseukset jotka Jerusalemista tulleet olit/ ja sanoit
15:2 Mixi sinun Opetuslapses ylitzkieuuet nijnen wanhinbaiden sädhöt? Sille eiuet he pese käsiense/ coska he leipe söuet.
Miksi sinun opetuslapsesi ylitse käywät niinen wanhimpaiden säännöt? Sillä eiwät he pese käsiänsä/ koska he leipää syöwät.
15:3 Nin hen wastaden/ sanoi heille/ Mixi mös te ylitzkieut Jumalan käskyn teiden sätyn tähden? Sille että Jumala käski sanoden/
Niin hän wastaten/ sanoi heille/ Miksi myös te ylitse käytte Jumalan käskyn teidän säädyn tähden? Sillä että Jumala käski sanoen/
15:4 Cunnioita Isees ia eitees/ Ja ioca kirolepi Iseens eli eitiens/ henen pite colemalla cooleman.
Kunnioita isääsi ja äitiäsi/ Ja joka kiroileepi isäänsä eli äitiänsä/ hänen pitää kuolemalla kuoleman.
15:5 Mutta te sanotta Isellen taicka eitillen/ iocahinen sanocan/ Se ombi Jumalan annettu/ iolla minun piti sinua autaman/
Mutta te sanotte isällen taikka äitillen/ jokainen sanokaan/ Se ompi Jumalan annettu/ jolla minun piti sinua auttaman/
15:6 ia ei cunnioita henen Isens taicka eiteens/ Ja te olette tyhijexi tehnyuet Jumalan käskyn/ teiden sädhyn tähden.
ja ei kunnioita hänen isäänsä taikka äitiänsä/ Ja te olette tyhjäksi tehneet Jumalan käskyn/ teidän säädyn tähden.
15:7 Te wlcocullatud/ Esaias oijkein noidhui teiste sanoden/
Te ulkokullatut/ Esaias oikein noitui teistä sanoen/
15:8 Teme Canssa lehestypi minua suullansa/ ia hwlillans minua cunnioitzeuat/ mutta heiden sydhemens on caukan minusta.
Tämä kansa lähestyypi minua suullansa/ ja huulillansa minua kunnioitsewat/ mutta heidän sydämensä on kaukana minusta.
15:9 Wan turhan he palueleuat minua/ opettaden site opetost ioca on Inhimisten käsky.
Waan turhaan he palwelewat minua/ opettaen sitä opetusta joka on ihmisten käsky.
15:10 Ja hen cutzui Canssan tygens/ ia sanoi heille/ Cwlkat ia ymmerteket.
Ja hän kutsui kansan tykönsä/ ja sanoi heille/ Kuulkaat ja ymmärtäkäät.
15:11 Ei se quin suusta siselkieupi saastuta Inhimiste/ Mutta se quin suusta wlgoskieupi/ se sastuta Inhimisen.
Ei se kuin suusta sisälle käypi saastuta ihmista/ Mutta se kuin suusta uloskäypi/ se saastuttaa ihmisen.
15:12 Nin edheskeuit henen Opetuslapsens/ ia sanoit henelle/ Tiesickös että Phariseuset pahenit/ coska he cwlit tämen Puheen?
Niin edeskäwit hänen opetuslapsensa/ ja sanoit hänelle/ Tiesitkös että phariseukset pahenit/ koska he kuulit tämän puheen?
15:13 Mutta hen wastasi ia sanoi/ * Jocainen istutos/ iota ei minun Taiualinen Isen istuttanut pite iurinens ylesreuittemen.
Mutta hän wastasi ja sanoi/ Jokainen istutus/ jota ei minun Taiwaallinen Isän istuttanut pitää juurinensa ylös rewittämän.
15:14 Andacat heiden olla/ he ouat sockiat/ ia sockiadhen taluttaiat. Jos nyt sockia sockiata taluttapi/ nin he molemat kropijn langeuat.
Antakaat heidän olla/ he owat sokiat/ ja sokiaiden taluttajat. Jos nyt sokia sokiata taluttaapi/ niin he molemmat kuoppiin lankeawat.
15:15 Nin wastasi Petari ia sanoi henelle/ Wlgostoijmita meille täme tapaus.
Niin wastasi Petari ja sanoi hänelle/ Ulos toimita meille tämä tapaus.
15:16 Nin sanoi Iesus/ Wielekö te nyt pwtutt ymmerdhyst?
Niin sanoi Jesus/ Wieläkö te nyt puutut ymmärrystä?
15:17 Ettekö wiele ymmerdä? Että caiki mite suusta siselmene/ se mene watzan/ ia sille on loonnolinen wlgosmeno?
Ettekö wielä ymmärrä? Että kaikki mitä suusta sisälle menee/ se menee watsaan/ ja sille on luonnollinen ulosmeno?
15:18 Mutta ne iotca suusta wlgoskieuuet/ ne lechteuet itze sydhemeste/ ia ne saastuttauat Inhimisen.
Mutta ne jotka suusta ulos käywät/ ne lähtewät itse sydämestä/ ja ne saastuttawat ihmisen.
15:19 Sille ette sydhemeste wlgoskieuuet pahat aiatoxet/ murhat/ hooruuet/ hauriuxet/ warcauxet/ wäret todhistuxet/ pilcat.
Sillä että sydämestä ulos käywät pahat ajatukset/ murhat/ huoruudet/ haureukset/ warkaukset/ wäärät todistukset/ pilkat.
15:20 Neme saastuttauat Inhimisen. Mutta Pesemettömille käsille söödhe ei se Inhimiste saastuta.
Nämä saastuttawat ihmisen. Mutta pesemättömille käsille syödä ei ihmistä saastuta.
15:21 Ja Iesus sielde poiskeui/ ia tuli Tyrin ia Sidonin maan ären.
Ja Jesus sieltä pois käwi/ ja tuli Tyyron ja Sidonin maan ääreen.
15:22 Ja catzo/ yxi Cananean waimo/ ioca nijste maan äriste oli tullut/ hwti henen tygens sanoden/ O Herra/ Dauidin Poica/ armadha minun päleni/ Minun tytteren hirmuisest rijwatan perchelelde.
Ja katso/ yksi Kananean waimo/ joka niistä maan ääristä oli tullut/ huuti hänen tykönsä sanoen/ Oi Herra/ Dawidin Poika/ armahda minun päälleni/ Minun tyttäreni hirmuisesti riiwataan perkeleeltä.
15:23 Mutta ei sanakan hende wastanut. Nin henen Opetuslapsens edheskeuit/ ia rucolit hende/ sanoden/ Eroita hende sinustas/ sille hen hwta meiden ielkin.
Mutta ei sanakaan häntä wastannut. Niin hänen opetuslapsensa edeskäwit/ ja rukoilit häntä/ sanoen/ Eroita häntä sinusta/ sillä hän huutaa meidän jälkeen.
15:24 Nin hen wastaten sanoi/ En ole mine lehetetty/ waan nijnen cadhotettuin lammasten tyge Israelin hoonesta.
Niin hän wastaten sanoi/ En ole minä lähetetty/ waan niinen kadotettuin lammasten tykö Israelin huoneesta.
15:25 Mutta se tuli ia cumarsi hende sanoden/ Herra/ auta minua.
Mutta se tuli ja kumarsi häntä sanoen/ Herra/ auta minua.
15:26 Nin hen wastaten sanoi/ Ei olle se souelias/ otta lastein leipe ia heitte penickoille.
Niin hän wastaten sanoi/ Ei ole se sowelias/ ottaa lasten leipää ja heittää penikoille.
15:27 Nin se wastasi/ Totta Herra. Sööuet quitengin penickat nijste muruista/ iotca heiden Herrains peudhelde putuuat.
Niin se wastasi/ Totta Herra. Syöwät kuitenkin penikat niistä muruista/ jotka heidän herrainsa pöydältä putoawat.
15:28 Silloin Iesus wastaten sanoi henelle/ O waimo/ swri ombi sinun wskos/ olcon sinulle ninquins sine tahdot. Ja henen tytterens tuli teruexi samalla hetkelle.
Silloin Jesus wastaten sanoi hänelle/ Oi waimo/ suuri ompi sinun uskosi/ Olkoon sinulle niinkuin sinä tahdot. Ja hänen tyttärensä tuli terweeksi samalla hetkellä.
15:29 Ja Iesus sielde edheskeui/ tuli Galilean meren tyge/ ia ylesastui worelle/ istui sijhen.
Ja Jesus sieltä edes käwi/ tuli Galilean meren tykö/ ja ylös astui wuorelle/ istui siihen.
15:30 Ja palio Canssa edeskeuit henen tygens/ Ja toijdh cansans onduuat/ sokiat/ kuroit/ myket/ Raiarickot/ ia palio muita/ Ja heitit ne Iesusen ialkaden eteen.
Ja paljon kansaa edeskäwit hänen tykönsä/ ja toit kansansa ontuwat/ sokiat/ kuurot/ mykät/ raajarikot/ ja paljon muita/ Ja heitit ne Jesuksen jalkaiden eteen.
15:31 Ja hen paransi heiden/ nin että Canssat imechtelit/ coska he neijt ne myket puhuuan/ Raiarickot teruet oleuan/ Onduuat kieuuen/ sockiat näkeuen/ ia cunnioitzit Israelin Jumalat.
Ja hän paransi heidän/ niin että kansat ihmettelit/ koska he näit ne mykät puhuwan/ Raajarikot terweet olewan/ Ontuwat käywän/ sokiat näkewän/ ja kunnioitsit Israelin Jumalata.
15:32 Ja Iesus cutzui Opetuslapsens tygens/ ia sanoi/ Mine armadhan Canssan päle/ Sentähden että he ouat io colmet peiue minun tykeneni wijpyneet/ Ja ei ole heille söteuet/ Ja en mine tahdo heite tyköeni paastuten poislaske/ ettei he tielle wäsy.
Ja Jesus kutsui opetuslapsensa tykönsä/ ja sanoi/ Minä armahdan kansan päälle/ Sen tähden että he owat jo kolme päiwää minun tyköni wiipyneet/ Ja ei ole heille syötäwätä/ Ja en minä tahdo heitä tyköäni paastoten poislaskea/ ettei he tielle wäsy.
15:33 Nin sanoit hene' Opetuslapsens henelle/ Custa me saa'ma tesse ärimaas nin mo'da leipe/ ette me rauitzemma nein palion Canssan?
Niin sanoit hänen opetuslapsensa hänelle/ Kusta me saamme tässä äärimaassa niin monta leipää/ että me rawitsemme näin paljon kansaa?
15:34 Ja Iesus sanoi heille/ Mittoman leipe teille on? He sanoit/ Seitzemen/ Ja wehe calaisija.
Ja Jesus sanoi heille/ Monta leipää teillä on? He sanoit/ seitsemän/ Ja wähän kalaisia.
15:35 Nin hen käski Canssan maan päle atrioijtzeman.
Niin hän käski kansan maan päälle aterioitsemaan.
15:36 Ja hen otti ne seitzemen leipe/ ia calat/ kijtti Jumalat/ mursi/ ia annoi Opetuslastens/ ia Opetuslapset annoit Canssalle/ Ja he caikin söijt/ ia rawittijn.
Ja hän otti ne seitsemän leipää/ ja kalat/ kiitti Jumalata/ mursi/ ja annoi opetuslastensa/ ja opetuslapset annoit kansalle/ Ja he kaikki söit/ ja rawittiin.
15:37 Ja ylesotit mite lighaxi ieij/ seitzemen corghia teunnens muruia.
Ja ylös otit mitä liiaksi jäi/ seitsemän koria täynnänsä muruja.
15:38 Mutta ne iotca söijt/ olit nelie tuhatta mieste/ ilman waimoita ia lapsita.
Mutta ne jotka söit/ olit neljä tuhatta miestä/ ilman waimoitta ja lapsitta.
15:39 Ja quin hen oli Canssan tyköens laskenut/ astui hen hachteen/ ia tuli Magdalan raioille.
Ja kuin hän oli kansan tyköänsä laskenut/ astui hän haahteen/ ja tuli Magdalan rajoille.

* Jumalan annetu) Se on/ eipe mine taidha sinulle site anda/ se on kircolle luuattu/ Mine tahdon sen anda Jumalan palueluxexi * Jocainen istutos) Se on caiki oppi ia Waicutos/ quin ei Jumala waicuta Inhimises/ se ombi Syndi. Ja teste nähden quin Omaechto ombi iwri woimatoin Jumalisis asioisa.


Pyhen Mattheusen Euangelion.

XVI. Lucu.

16:1 NIn edhesastuit henen tygens ne Phariseuset ia Sadduceuset kiusaten hende/ että hen merkin Taiuasta osotais heille.
Niin edesastuit hänen tykönsä ne phariseukset ja saddukeukset kiusaten häntä/ että hän merkin taiwaasta osottaisi heille.
16:2 Nin hen wastasi ia sanoi heille/ Echtolla te sanotta/ Seijes ilma tulepi/ sille että Taiuas ruskotta.
Niin hän wastasi ja sanoi heille/ Ehtoolla te sanotte/ Selkeä ilma tuleepi/ sillä että taiwas ruskottaa.
16:3 Ja homeneltain/ Tenepene tule coua ilma/ Sille että Taiuas ruskotta/ ia on pytere. Te wlcocullatut/ Te taidhat Taiuan moodhon domita/ Ettekö te taidha mös tämen aigan * merkie domita?
Ja huomeneltain/ Tänäpänä tulee kowa ilma/ Sillä että taiwas ruskottaa/ ja on pytere. (pimiä) Te ulkokullatut/ Te taidat taiwaan muodon tuomita/ Ettekö te taida myös tämän ajan merkkiä tuomita?
16:4 Teme heijw ia hooralinen sucukunda etzipi merki/ ia ei anneta henelle merkie/ wan Jonan Prophetan merki. Ja hen ietti heiden/ ia poismeni.
Tämä häijy ja huorallinen sukukunta etsiipi merkkiä/ ja ei anneta hänelle merkkiä/ waan Jonan prophetan merkki. Ja hän jätti heidän/ ja pois meni.
16:5 Ja coska henen Opetuslapsens olit tulluuat ylitze toiselle rannalle/ olit he wnochtanuuat leiuet otta mötens.
Ja koska hänen opetuslapsensa olit tulleet ylitse toiselle rannalle/ olit he unohtaneet leiwät ottaa myötänsä.
16:6 Nin Iesus sanoi heille/ Catzocat ia cauattacat teiden Phariseusten ia Sadduceuste' hapatoxest.
Niin Jesus sanoi heille/ Katsokaat ja kawahtakaat teidän phariseusten ja saddukeusten hapatuksesta.
16:7 Nin he aiattelit itzellens sanoden/ Emme me leipie ottaneet cansam.
Niin he ajattelit itsellensä sanoen/ Emme me leipiä ottaneet kanssamme.
16:8 Quin nyt Iesus sen tunsi/ sanoi hen heille/ Te wehevskoiset/ mite te suretta keskenen etett te leipie ottaneet cansan?
Kuin nyt Jesus sen tunsi/ sanoi hän heille/ Te wähäuskoiset/ mitä te surette keskenään ettet te leipiä ottaneet kanssan?
16:9 Ettekö wiele ymmerdhe? Taicka eikö te muista nite wijtte leipe/ ia wijtte tuhatta inhemiste/ ia mittoman korgia te ylesotitta?
Ettekö wielä ymmärrä? Taikka eikö te muista niitä wiittä leipää/ ja wiittä tuhatta ihmistä/ ja miten monta koria te ylös otitte
16:10 Eike mös nite seitzende Leipe/ ia nelie tuhatta Inhimiste/ ia mittoman corghia te ylesotitta?
Eikö myös niitä seitsentä leipää/ ja neljä tuhatta ihmistä/ ja miten monta koria te ylös otitte?
16:11 Quinga sis se tule ettei te ymmerdä (etten mine leiuest teille site sanonut/ ette teiden pideis cauattaman sijte Phariseusten ia Sahduceusten hapatuxest?)
Kuinka siis se tulee ettei te ymmärrä (etten minä leiwästä teille sitä sanonut/ että teidän pitäisi kawahtaman siitä phariseusten ja saddukeusten hapatuksesta?)
16:12 Silloin he ymmersit/ ettei hen käskenyt cauatta leiuen hapatuxest/ mutta Phariseusten ia Sadduceusten opetuxest.
Silloin he ymmärsit/ ettei hän käskenyt kawahtaa leiwän hapatuksesta/ mutta phariseusten ja saddukeusten opetuksesta.
16:13 Silloin tuli Iesus Cesarean maan ären/ ioca cutzutan Philippusen/ ia kysyi Opetuslapsillens ia sonoi/ Kenenge sanouat Inhimiset minun Inhimisen Poijan oleuan?
Silloin tuli Jesus Kesarean maan ääreen/ joka kutsutaan Philippuksen/ ja opetuslapsillensa ja sanoi/ Kenenkä sanowat ihmiset minun Ihmisen Pojan olewan?
16:14 Nin he sanoit. Monicadhat Johannem castaian. Mutta mutomat Heliam. Mutomat taas Jeremiam/ taicka yhden Prophedade' lugusta.
Niin he sanoit. Monikahdat Johannes Kastajan. Mutta muutamat Elian. Muutamat taas Jeremian/ taikka yhden prophetaiden luwusta.
16:15 Sanoi hen heille/ Mutta kene'ge te sanotta minun oleuan?
Sanoi hän heille/ Mutta kenenkä te sanotte minun olewan?
16:16 Nin wastasi Simon Petari/ ia sanoi/ Sine olet se Christus eläuen Jumalan Poica.
Niin wastasi Simon Petari/ ja sanoi/ Sinä olet se Kristus Eläwän Jumalan Poika.
16:17 Ja Iesus wastaden sanoi henelle/ Autuas olet sine Simon Jonan poica/ sille että liha ia weri ei ilmoittanut sinulle/ mutta minun Isen ioca on Taiuaisa.
Ja Jesus wastaten sanoi hänelle/ Autuas olet sinä Simon Jonan poika/ sillä että liha ja weri ei ilmoittanut sinulle/ mutta minun Isäni joka on taiwaissa.
16:18 Mutta mine woroin sanon sinulle/ että sine * olet Petari/ ia temen callion päle tahdon mine rakeda minun Seurakundani/ ia heluetin portit ei pide hende ylitzewoittama'.
Mutta minä wuoroin sanon sinulle/ että sinä olet Petari/ ja tämän kallion päälle tahdon minä rakentaa minun seurakuntani/ ja helwetin portit ei pidä häntä ylitse woittaman.
16:19 Ja mine annan sinulle Taiuan waldakunnan Awaimet/ Ja caiki quin sine maan päle sidhot/ pite sidhottun oleman Taiuaisza/ Ja caiki quin sine pästet maan päle/ ne pite mös pästetyt oleman Taiuaisza.
Ja minä annan sinulle taiwaan waltakunnan awaimet/ Ja kaikki kuin sinä maan päällä sidot/ pitää sidotun oleman taiwaissa/ Ja kaikki kuin sinä päästät maan päällä/ ne pitää myös päästetyt oleman taiwaissa.
16:20 Nin hen haasti Opetuslapsillans kellengen sanomast että hen oli se Iesus Christus.
Niin hän haasti opetuslapsillensa kellenkään sanomasta että hän oli se Jesus Kristus.
16:21 Sijte aighasta rupeis Iesus iulgistaman Opetuslapsillens/ että henen pite Jerosoliman menemen/ ia palion kersimen nijlde Wanhimilda/ ia Pappedhen pämiehilde/ ia kirianoppenuilda/ ia tapettama' ia colmanden peiuen ylesnouseman.
Siitä ajasta rupesi Jesus julkistamaan opetuslapsillensa/ että hänen pitää Jerusalemiin menemään/ ja paljon kärsimään niiltä wanhimmilta/ ja pappeuden päämiehiltä/ ja kirjanoppineilta/ ja tapettaman ja kolmannen päiwän ylösnouseman.
16:22 Ja quin Petari otti henen eränens/ rupesi hen nuchteleman hende/ sanoden/ Armadha itzees Herra/ elken se sinun tapachtuco.
Ja kuin Pietari otti hänen erillensä/ rupesi hän nuhtelemaan häntä/ sanoen/ Armahda itseäsi Herra/ älkään se sinun tapahtuko.
16:23 Nin hen kensijn ymberins/ ia sanoi Petarille/ Mene pois minun tyköeni Satana/ sine estet minua/ Sille ettet sine ymmerdä nijte/ iotca ouat Jumalan/ mutta ne quin Inhimisten ouat.
Niin hän käänsi ympärinsä/ ja sanoi Petarille/ Mene pois minun tyköäni satana/ sinä estät minua/ Sillä ettet sinä ymmärrä niitä/ jotka owat Jumalan/ mutta ne kuin ihmisten owat.
16:24 Silloin Iesus sanoi Opetuslapsillens/ Jos ioku tactopi minua seurata/ hen kieldeken itzens/ ia ottakan ristins pälens/ ia seuratkaan minua.
Silloin Jesus sanoi opetuslapsillensa/ Jos joku tahtoopi minua seurata/ hän kieltäkään itsensä/ ja ottakaan ristinsä päällensä/ ja seuratkaan minua.
16:25 Sille että ioca tacto henen hengens kätkije/ hen huckutta sen. Mutta ioca henen hengens hucutta minun tehten/ hen leutepi sen.
Sillä että joka tahtoo henkensä kätkeä/ hän hukuttaa sen. Mutta joka hänen henkensä hukuttaa minun tähteni/ hän löytääpi sen.
16:26 Mite se autta Inhimisen/ ios hen caiken Mailman woitta/ ia sielunsa wahingon tekepi? Taicka mite andapi Inhiminen/ iolla hen sielunsa lunastapi?
Mitä se auttaa ihmisen/ jos hän kaiken maailman woittaa/ ja sielunsa wahingon tekeepi? Taikka mitä antaapi ihminen/ jolla hän sielunsa lunastaapi?
16:27 Sille se tosin tapachtupi/ että Inhimisen Poigan pite tuleman henen Isens cunnias Engeleitens cansa/ ia silloin hen maxapi itzekungin tödhens ielskin.
Sillä se tosin tapahtuupi/ että Ihmisen Pojan pitää tuleman hänen Isänsä kunniassa enkeleittensä kanssa/ ja silloin hän maksaapi itsekunkin töidensä jälkeen.
16:28 Totisesta sanon mine teille/ Ouat mwtamat tessä seisouista/ iotca ei pide * colemata maistaman/ sihenasti quin he näkeuet Inhimisen Poigan tuleuan henen waldakunnasans.
Totisesti sanon minä teille/ Owat muutamat tässä seisowista/ jotka ei pidä kuolemata maistaman/ siihen asti kuin he näkewät Ihmisen Pojan tulewan hänen waltakunnassansa.

* Aigan mercki) Christus heite nuchtele/ ettei he tainued ymmerdä hende tullehexi/ nijste merckiste ia wäkeuiste teghoista/ quin hen teki/ iotca merckit Prophetat olit ennustanuet henen aialans tapachtumaan/ * Sine olet Petari) Cepha Syriaxi/ Petros Grekixi/ cutzutan Somexi Callio. Ja caiki Christitudh ouat Petarit/ sen tunnustoxen cautta/ ionga Petari tesse tekepi/ ioca tunnustos on se Callio/ ionga päle itze Petari ia caiki Chistitudh ylesraketudh ouat/ Nin ettei caiki heluetin portit/ se on Syndi/ coolema/ heluetti/ Mailmainen wijsaus/ walta etc. woi site ylitzewoitta. * Coolemata) Se on/ ioca wskopi minun päleni/ ei henen pidhe colemata näkemen. Joh. 8. 11. 12.

XVII. Lucu.

17:1 JA cudhen peiuen peräst/ otti Iesus Petarin/ ia Jacobin ia Johannem henen weliense tygens/ ia weij heiden erinens corckian wooren päle/ ia kirkastettin heiden edhesens.
Ja kuuden päiwän perästä/ otti Jesus Petarin/ ja Jakobin ja Johanneksen hänen weljensä tykönsä/ ja wei heidän erinensä korkean wuoren päälle/ ja kirkastettiin heidän edessänsä.
17:2 Ja henen caswons paisti ninquin auringoinen/ ia henen waattens tulit walkiaxi ninquin yxi walkeus.
Ja hänen kaswonsa paisti niinkuin aurinkoinen/ ja hänen waatteensa tulit walkeaksi niinkuin yksi walkeus.
17:3 Ja catzo/ heille ilmestyit Moses ia Elias henen cansans ynnepuhuuaiset.
Ja katso/ heille ilmestyi Moses ja Elias hänen kanssansa ynnä puhuwaiset.
17:4 Nin wastasi Petari/ ia sanoi Iesuselle/ Herra/ hyue on meiden tesse olla/ ios sine tahdot/ nin me teemme tähen colmet maia/ sinulle yhden ia Mosesen yhden/ ia Elian yhden.
Niin wastasi Petari/ ja sanoi Jesukselle/ Herra/ hywä on meidän tässä olla/ jos sinä tahdot/ niin me teemme tähän kolme majaa/ sinulle yhden ja Mosekselle yhden/ ja Elian yhden.
17:5 Wiele henen puhuesans/ catzo/ walkia pilui ymberiwarios heiden. Ja catzo/ ääni piluest sanoi/ Teme on minun racas Poican/ iossa minulle on hyue soosijo/ Cwlcat hende.
Wielä hänen puhuessansa/ katso/ walkea pilwi ympäri warjosi heidän. Ja katso/ ääni pilwestä sanoi/ Tämä on minun rakas Poikani/ jossa minulla on hywä suosio/ Kuulkaat häntä.
17:6 Ja quin Opetuslapset sen cwlit/ langesit he caswoillens/ ia peliestyit sangencouan.
Ja kuin opetuslapset sen kuulit/ lankesit he kaswoillensa/ ja pelästyit sangen kowin.
17:7 Ja Iesus edheskeui/ ia rupeis heihin/ ia sanoi/ Noskat ia elket pelietkö.
Ja Jesus edeskäwi/ ja rupesi heihin/ ja sanoi/ Nouskaat ja älkäät peljätkö.
17:8 Coska he nyt silmense ylesnostit/ eiuet he keteken nähnyuet/ mutta Iesusen yxinens.
Koska he nyt silmänsä ylös nostit/ eiwät he ketäkään nähneet/ mutta Jesuksen yksinänsä.
17:9 Ja quin he alasmenit worelda haastoi heite Iesus/ sanoden/ Elket kelleken täte näkyä sanoko/ sihenasti Inhimisen Poica coolluista ylesnouse.
Ja kuin he alas menit wuorelta haastoi heitä Jesus/ sanoen/ Älkäät kellekään tätä näkyä sanoko/ siihen asti Ihmisen Poika kuolleista ylösnousee.
17:10 Nin kysyit henen Opetuslapsens henelle sanoden/ Mixi sis ne kirianoppenuuat sanouat/ että Elian pite ennen tuleman?
Niin kysyit hänen opetuslapsensa hänelle sanoen/ Miksi siis ne kirjanoppineet sanowat/ että Elian pitää ennen tuleman?
17:11 Nin Iesus wastaden/ sanoi heille/ Elias tosin ennen tulepi/ ia caiki cohendapi.
Niin Jesus wastaten/ sanoi heille/ Elias tosin ennen tuleepi/ ja kaikki kohentaapi.
17:12 Mutta mine sanon teille/ että Elias io on tullut/ ia eiuet he tundenuuat hende/ mutta teghit hänen mite he tachtoit. Nin mös Inhimisen Poica on heilde kerssiue.
Mutta minä sanon teille/ että Elias jo on tullut/ ja eiwät he tunteneet häntä/ mutta teki hänen mitä he tahtoit. Niin myös Ihmisen Poika on heiltä kärsiwä.
17:13 Silloin ymmersit Opetuslapset/ että hen Johannesest castaiast oli sanonut.
Niin ymmärsit opetuslapset/ että hän Johannes Kastajasta oli sanonut.
17:14 Ja quin he Canssan tyge tulit/ edheskeui yxi mies henen tygens/ ia langesi poluillens henen etens sanodhen/
Ja kuin he kansan tykö tulit/ edeskäwi yksi mies hänen tykönsä/ ja lankesi polwillensa hänen eteensä sanoen/
17:15 Herra/ armada minun poicani päle/ sille hen on kuutaudhilinen/ ia hartasti waiuatan/ sille wsein hen langepi tuleen ia wsein weteen.
Herra/ armahda minun poikani päällä/ sillä hän on kuutaudillinen/ ja hartaasti waiwataan/ sillä usein hän lankeepi tuleen ja usein weteen.
17:16 Ja mine toin hene' sinun Opetuslapsilles/ ia eiuet he woinuuat hende parata.
Ja minä toin hänen sinun opetuslapsillesi/ ja eiwät he woineet häntä parantaa.
17:17 Nin Iesus wastaden sanoi/ O epewskoinen/ ia canghia sucukunda/ Quingacauan minun pite teiden cansan oleman? Quingacauan minun pite teite kersimen? Tocat hende tenne.
Niin Jesus wastaten sanoi/ Oi epäuskoinen/ ja kankea sukukunta/ Kuinka kauan minun pitää teidän kanssan oleman? Kuinka kauan minun pitää teitä kärsimän? Tuokaa häntä tänne.
17:18 Ja Iesus sen rangaisi/ ia perchele heneste wlgosmeni. Ja se pilti parani sille hetkelle.
Ja Jesus sen rankaisi/ ja perkele hänestä ulos meni. Ja se piltti parani sillä hetkellä.
17:19 Silloin edheskeuit Opetuslapset Iesusen tyge ohelle/ ia sanoit/ Mixei me woinuuat site wlgosaia?
Silloin edeskäwit opetuslapset Jesuksen tykö ohella/ ja sanoit/ Miksei me woineet sitä ulos ajaa?
17:20 Nin Iesus sanoi heille/ Teiden epäwskon tähden. Totisesta sanon mine teille/ Jos teille olis wsko ninquin Sinapin iyue/ nin te mahdaisit sano tälle worelle/ Sijrdhe sinus teste sinne/ nin se sijrtäis. Ja ei teille miten ole mahdotondh.
Niin Jesus sanoi heille/ Teidän epäuskon tähden. Totisesti sanon minä teille/ Jos teillä olisi usko niinkuin sinapin jywä/ niin te mahtaisit sanoo tälle wuorelle/ Siirrä sinus tästä sinne/ niin se siirtäisi. Ja ei teille mitään ole mahdoton.
17:21 Waan teme suku ei wlgosmene/ mwtoin quin rucuuxella/ ia paastolla.
Waan tämä suku ei ulosmene/ muutoin kuin rukouksella/ ja paastolla.
17:22 Coska he nyt asuijt Galileas/ sanoi Iesus heillen/ Tuleua on/ että Inhimisen Poica ylenannetan Inhimisten käsijn/
Koska he nyt asuit Galileassa/ sanoi Jesus heillen/ Tulewa on/ että Ihmisen Poika ylenannetaan ihmisten käsiin/
17:23 ia he tappauat henen/ ia colman peiuen hen ylesnousepi. Ja he tulit sangen murehisens.
ja he tappawat hänen/ ja kolmen päiwän hän ylös nouseepi. Ja he tulit sangen murheissansa.
17:24 Ja coska he tulit Capernaumijn/ edheskeuit ne iotca werorahan yleskannoit Petarin tyge/ Ja sanoit/ Eikö teiden Mestarin ole hariaannut Weroraha maxaman?
Ja koska he tulit Kapernaumiin/ edeskäwit ne jotka werorahan ylös kannoit Petarin tykö/ Ja sanoit/ Eikö teidän Mestarin ole harjaannut weroraha maksaman?
17:25 Sanoi hen/ On nijnghin. Ja quin hen siselle tuli hoonesen/ ennetti henen Iesus ia sanoi/ Mites lulet Simon? Cuilda maan Kuningat ottauat Weron? Omilda lapsildans/ taicka werailda?
Sanoi hän/ On niinkin. Ja kuin hän sisälle tuli huoneeseen/ ennätti hänen Jesus ja sanoi/ Mitäs luulet Simon? Keiltä maan kuninkaat ottawat weron? Omilta lapsiltansa/ taikka wierailta?
17:26 Sanoi Petari henelle. Werailda. Sanoi Iesus henelle/
Sanoi Pietari hänelle. Wierailta. Sanoi Jesus hänelle/
17:27 Sis * lapset ouat wapadhet/ Mutta senpäle ettem me heite pahannaisi mene merelle/ ia heite onges/ ia se cala/ iongas esin saadh/ ota ia awa henen suuns/ nin sine leudhet yhden pe'ningin/ ota se/ ia anna heille/ minun ia sinu' edhestes.
Siis lapset owat wapahdetut/ Mutta sen päälle ettemme me heitä pahentaisi. Mene merelle/ ja heitä onkesi/ ja se kala/ jonkas ensin saat/ ota ja awaa hänen suunsa/ niin sinä löydät yhden penningin/ ota se/ ja anna heille/ minun ja sinun edestäsi.

* Lapset ouat wapahat) Waicka Christus wapa oli/ quitengin hen Weron andoi/ Lehimeisens mielennoutexi/ Nin mös ombi yxi Christitu mones asias wapa itzepolestans. Mutta quitengin hen andapi itzemielellens Lehimeisens awuxi ia palueluxexi.

XVIII. Lucu.

18:1 SIhen aican edheskeuit Opetuslapset Iesusen tyge/ sanoden/ Cuca on sis se swurin Taiuan waldakunnas?
Siihen aikaan edeskäwit opetuslapset Jesuksen tykö/ sanoen/ Kuka on siis suurin taiwaan waltakunnassa?
18:2 Ja Iesus cutzui tygens yhden lapsen/ ia seisatti sen heiden keskellens ia sanoi/
Ja Jesus kutsui tykönsä yhden lapsen/ ja seisotti sen heidän keskellänsä ja sanoi/
18:3 Totisest sanon mine teille/ Ellette te kienny ia tule ninquin lapset/ nin ette te siselkieu taiua' waldaku'dan.
Totisesti sanon minä teille/ Ellette te käänny ja tule niinkuin lapset/ niin ette te sisälle käy taiwaan waltakuntaan.
18:4 Joca nyt itzens alistapi/ ninquin teme lapsi/ se ombi swrin Taiuan waldakunnas.
Joka nyt itsensä alistaapi/ niinkuin tämä lapsi/ se ompi suurin taiwaan waltakunnassa.
18:5 Ja ioca holhopi yhden sencaltaisen minun nimeeni/ hen holho minun.
Ja joka holhoaapi yhden senkaltaisen minun nimeeni/ hän holhoaa minun.
18:6 Mutta ioca pahendapi yhden neiste pienimist/ iotca minun päleni wskouat/ Parambi henen olis/ että Myllyn kiwi ripustetaisin henen caulans/ ia wpotetaisin meren syueyteen.
Mutta joka pahentaapi yhden näistä pienimmistä/ jotka minun päälleni uskowat/ Parempi hänen olisi/ että myllynkiwi ripustettaisiin hänen kaulaansa/ ja upotettaisiin meren sywyyteen.
18:7 We mailman pahannoxen tähden. Sille pahannos kumminghin tule. We quitengin sen Inhimisen/ ionga cautta pahannos tule.
Woi maailman pahennuksen tähden. Sillä pahennus kumminkin tulee. Woi kuitenkin sen ihmisen/ jonka kautta pahennus tulee.
18:8 Mutta ios sinun kätes/ taicka sinun ialkas pahendapi sinun/ nin leicka se pois/ ia heite pois tykees. Parambi on sinun elemehen onduuana siselkieudhe/ taicka raiarickon/ quin sinulla olis caxi kätte ia caxi ialca/ ia heiteteisin sihen ijancaikiseen Tuleen.
Mutta jos sinun kätesi/ taikka sinun jalkasi pahentaapi sinun/ niin leikkaa se pois/ ja heitä pois tykösi. Parempi on sinun elämähän ontuwana sisälle käydä/ taikka raajarikon/ kuin sinulla olis kaksi kättä ja kaksi jalkaa/ ja heitettäisiin siihen iankaikkiseen tuleen.
18:9 Ja ios sinun silmes pahendapi sinun/ nin puhckais se wlgos/ ia heite pois tykees. Parambi on sinun elemehen siselkieudhe silmepoolla/ quin sinulla olis caxi silme/ ia heiteteisin heluetin Tuleen.
Ja jos sinun silmäsi pahentaapi sinun/ niin puhkaise se ulos/ ja heitä pois tykösi. Parempi on sinun elämähän sisälle käydä silmäpuolella/ kuin sinulla olisi kaksi silmää/ ja heitettäisiin helwetin tuleen.
18:10 Catzocat ettet te ylencatzo ychte neiste pienimist/ Sille mine sanon teille/ että heiden Engelins Taiuaisa/ aina näkeuet minun Iseni caswon/ ioca on Taiuaisa.
Katsokaat ettet te ylenkatso yhtään näistä pienimmistä/ Sillä minä sanon teille/ että heidän enkelinsä taiwaissa/ aina näkewät minun Isäni kaswon/ joka on taiwaissa.
18:11 Sille että Inhimisen Poica tuli wapauttaman/ site quin catonut oli.
Sillä että Ihmisen Poika tuli wapauttaman/ sitä kuin kadonnut oli.
18:12 Mite te luletta? Jos iollakin Inhimiselle olis sata lammast/ ia yxi heiste exyis? Eikö hen iätäis ne yhdexenkymme'd ia yhdexen mäghillen/ ia menis/ ia etzeis site exynyttä?
Mitä te luulette? Jos jollakin ihmisellä olisi sata lammasta/ ja yksi heistä eksyisi? Eikö hän jättäisi ne yhdeksänkymmentä ja yhdeksän mäkeen/ ja menisi/ ja etsisi sitä eksynyttä?
18:13 Ja ios nin tapactu/ että hen leutepi henen/ Totisesta sano' mine teille/ hen iloitzepi enämin sen ylitze/ quin yhdexenkymmenen ia yhdexen/ iotca eiuet exynyuet.
Ja jos niin tapahtuu/ että hän löytääpi hänen/ Totisesti sanon minä teille/ hän iloitseepi enemmin sen ylitse/ kuin yhdeksänkymmenen ja yhdeksän/ jotka eiwät eksyneet.
18:14 Ei ole mös nin teiden Taiualisen Isenne tachto/ että yxiken neiste wähimiste huckuis.
Ei ole myös niin teidän Taiwaallisen Isänne tahto/ että yksikään näistä wähimmistä hukkuisi.
18:15 Mutta ios sinun welies wastas ricko/ nin mene ia rangaise hende/ sinun keskenes ia henen yxinens. Jos hen sinua cwle/ Nin sine olet woitoxi sanut sinun welies.
Mutta jos sinun weljesi wastaasi rikkoo/ niin mene ja rankaise häntä/ sinun keskenäsi ja hänen yksinänsä. Jos hän sinua kuulee/ Niin sinä olet woitoksi saanut sinun weljesi.
18:16 Jos ei hen sinua cwle/ Nin ota wiele nyt yxi eli caxi cansas/ senpäle että caiki asiat pite cahden taicka colmen todhistaian suusa seisoman.
Jos ei hän sinua kuule/ Niin ota wielä nyt yksi eli kaksi kanssasi/ senpäälle että kaikki asiat pitää kahden taikka kolmen todistajan suussa seisomaan.
18:17 Ellei hen nijte cwle/ nin sano Seurakunnalle. Ellei hen Seurakunda cwle/ Nin pidhe hende ninquin Pacana ia Publicani.
Ellei hän niitä kuule/ niin sano seurakunnalle. Ellei hän seurakuntaa kuule/ Niin pidä häntä niinkuin pakana ja publikaani.
18:18 Totisesta mine sanon teille/ Caiki mite te maan päle sidhotta/ pite mös Taiuas oleman sidhottudh. Ja caicki mite te pästet maan päle/ pite mös Taiuas oleman pästetydh.
Totisesti minä sanon teille/ Kaikki mitä te maan päällä sidottu/ pitää myös taiwaassa oleman sidottuna. Ja kaikki mitä te päästät maan päällä/ pitää myös taiwaassa oleman päästetyt.
18:19 Taas sano' mine teille/ Että misse ikenens cappalesa caxi teiste sopiuat maan päle/ iota he rucoleuat/ sen heiden pite saaman minun Iseldeni/ ioca on Taiuaisa.
Taas sanon minä teille/ Että missä ikänänsä kappaleessa kaksi teistä sopiwat maan päällä/ jota he rukoilewat/ sen heidän pitää saaman minun Isältäni/ joka on taiwaissa.
18:20 Sille että cusa caxi taicka colme coco'tuleuat * minun nimeeni/ sijne mine olen heiden keskellens.
Sillä että kussa kaksi taikka kolme kokoon tulewat minun nimeeni/ siinä minä olen heidän keskellänsä.
18:21 Silloin Petari edheskeui henen tygens ia sanoi/ Herra/ Quinga wsein minun welie' ricko minua wasta'/ ia mine henelle antexianna'? Ongo seitzemen kerda kylle?
Silloin Petari edeskäwi hänen tykönsä ja sanoi/ Herra/ Kuinka usein minun weljeni rikkoo minua wastaan/ ja minä hänelle anteeksi annan? Onko seitsemän kertaa kyllä?
18:22 Sanoi Iesus henelle/ En sano mine sinulle waiuoin seitzemen kerta/ mutta seitzemenkymende kerta seitzemen.
Sanoi Jesus hänelle/ En sano minä sinulle waiwoin seitsemän kertaa/ mutta seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.
18:23 Sentäden ombi Taiuaan waldakunda yhten Kuningan werdattu/ ioca tachtoi lucua laske palueliains cansa.
Sentähden ompi taiwaan waltakunta yhteen kuninkaan werrattu/ joka tahtoi lukua laskea palwelijainsa kanssa.
18:24 Ja quin hen rupeis laskeman/ tuli yxi henen eteens/ ioca oli henen welca kymenen tuhatta leiuisket.
Ja kuin hän rupesi laskeman/ tuli yksi hänen eteensä/ joka oli hänen welkaa kymmenen tuhatta leiwiskät.
18:25 Ja ettei henelle ollut wara maxa/ käski Herra henen myytä/ ia henen emendens/ ia lapsens/ ia caiki mite henelle oli/ ia maxetta.
Ja ettei hänelle ollut waraa maksaa/ käski Herra hänen myydä/ ja hänen emäntänsä/ ja lapsensa/ ja kaikki mitä hänellä oli/ ja maksettaa.
18:26 Nin se paluelia mahanlangesi/ ia rucoli hende sanoden/ Herra/ Ole kersiueinen minun cansani/ ia caiki mine maxan sinulle.
Niin se palwelija maahan lankesi/ rukoili häntä sanoen/ Herra/ Ole kärsiwällinen minun kanssani/ ja kaikki minä maksan sinulle.
18:27 Nin armachti Herra sen paluelian päle/ ia pästi henen/ ia welghan andexiannoi henelle.
Niin armahti Herra sen palwelijan päälle/ ja päästi hänen/ ja welan anteeksi antoi hänelle.
18:28 Nin se paluelia wlgosmeni/ ia leysi yhden henen cansapaluelioistans/ ioca oli henen welca sata penningit. Ja hen rupeis henen kijni/ ia saij henen caulasta/ ia weti/ sanoden/ Maxa welcas.
Niin se palwelija ulos meni/ ja löysi yhden hänen kanssapalwelijoistansa/ joka oli hänen welkaa sata penninkiä. Ja hän rupesi häneen kiinni/ ja sai hänen kaulasta/ ja weti/ sanoen/ Maksa welkasi.
18:29 Nin henen cansapaluelians mahanlanges/ ia rucoli he'de sanode'/ Ole kersiueinen minun ca'san/ ia caiki mine maxan sinulle.
Niin hänen kanssapalwelijansa maahan lankesi/ ja rukoili häntä sanoen/ Ole kärsiwäinen minun kanssani/ ja kaikki minä maksan sinulle.
18:30 Mutta ei hen tactonut/ waan meni ia heitti henen tornin/ sihenasti että hen welghan maxais.
Mutta ei hän tahtonut/ waan meni ja heitti hänen torniin/ siihenasti että hän welan maksaisi.
18:31 Coska nyt mwdh henen cansapaluelians sen neghit/ mite techtin/ murehdit he sangen ia tulit/ ia ilmotit heiden Herralle's caike' mite oli techty.
Koska nyt muut hänen kanssapalwelijansa sen näit/ mitä tehtiin/ murehdit he sangen ja tulit/ ja ilmoitit heidän Herrallensa kaiken mitä oli tehty.
18:32 Silloin cutzui hene' Herra's sen etee's ia sanoi henelle/ Sine paha paluelia/ caiken sen welgan mine sinun andexiannoin ettes minua rucoilit.
Silloin kutsui hänen Herransa sen eteensä ja sanoi hänelle/ Sinä paha palwelija/ kaiken sen welan minä sinun anteeksi annoit ettäs minua rukoilit.
18:33 Eikö mös sinun pitenyt armachtaman sinun cansa paluelias päle/ ninquin minekin armadhin sinua?
Eikö myös sinun pitänyt armahtaman sinun kanssapalwelijasi päälle/ niinkuin minäkin armahdin sinua?
18:34 Ja henen Herrans wihastui/ ia ylenannoi henen böueleille/ sihenasti että hen maxais caiki mite hen oli henelle welca.
Ja hänen Herransa wihastui/ ja ylenannoi hänen pyöweleille/ siihenasti että hän maksaisi kaikki mitä hän oli hänelle welkaa.
18:35 Nin mös minun Taiualinen Isen teiden tekepi/ iollei itzecukin andexianna henen weliens teiden sydhemisten heiden ricoxitans.
Niin myös minun Taiwaallinen Isän teidän tekeepi/ jollei itsekukin anteeksi anna hänen weljensä teidän sydämistän heidän rikoksiansa.

* Minun Nimeheni) Se on/ Minun keskyni ielkin/ ia minun Cunniaxeni/ nin se caiki hyuesti menesty ia kieupi.

XIX Lucu.

19:1 JA se tapactui/ Coska Iesus oli teuttenyt näme puheet/ poislexi hen Galileast/ ia tuli Judean maan raioille sillepolel Jordanin.
Ja se tapahtui/ Koska Jesus oli täyttänyt nämä puheet/ pois läksi hän Galileasta/ ja tuli Judean maan rajoille sillä puolella Jordanin.
19:2 Ja palio Canssa seurasit hende/ ia sielle heite paransi.
Ja paljon kansaa seurasit häntä/ ja siellä heitä paransi.
19:3 Ja edeskeuit Phariseuset henen tygens kiusaten hende/ ia sanoit henelle/ Mactako mies eritä emännestens caikinaisen syyn tehden?
Ja edeskäwit phariseukset hänen tykönsä kiusaten häntä/ ja sanoit hänelle/ Mahtaako mies eritä emännästänsä kaikkinaisen syyn tähden?
19:4 Nin hen wastasi/ ia sanoi heille/ Ettekö te lukenuuat/ että ioca alghusta Inhimisen teki/ miehe' ia waimon hen heide' teki.
Niin hän wastasi/ ja sanoi heille/ Ettekö ole lukeneet/ että joka alusta ihmisen teki/ miehen ja waimon hän heidän teki.
19:5 Ja sanoi/ Sentäden loopu mies isestens ia eitestens/ ia kijniteten emändehens/ ia tuleuat caxi ychten lihan/
Ja sanoi/ Sentähden luopuu mies isästänsä ja äitistänsä/ ja kiinnitetään emäntähänsä/ ja tulewat kaksi yhteen lihan/
19:6 Nin eiuet he ole nyt caxi/ mutta yxi liha. Jonga sis Jumala ychten souitti/ ei pide Inhimisen site eroittaman.
Niin eiwät he ole nyt kaksi/ mutta yksi liha. Jonka siis Jumala yhteen sowitti/ ei pidä ihmisen sitä eroittaman.
19:7 Nin he sanoit henelle/ Mixi sis Moses käski anda eroitus kirian/ ia sen ylena'da?
Niin he sanoit hänelle/ Miksi siis Moses käski antaa eroituskirjan/ ja sen ylenantaa?
19:8 Sanoi hen heille/ Teiden sydheme' * cowudhen tähde' salli Moses eroitta teite teide' emäniste'. Waan alghusta ei nijn ollut.
Sanoi hän heille/ Teidän sydämen kowuuden tähden salli Moses eroittaa teitä teidän emännistän. Waan alusta ei niin ollut.
19:9 Mutta mine sano' teille/ että cukaikene's hylke henen emände's mwtoin quin horudhen tehden/ ia naipi toisen/ hen teke horin. Ja ioca sen hylietyn ottapi/ se horin teke.
Mutta minä sanon teille/ että kuka ikänänsä hylkää hänen emäntänsä muutoin kuin huoruuden tähden/ ja naipi toisen/ hän tekee huorin. Ja joka sen hyljätyn ottaapi/ se huorin tekee.
19:10 Henen Opetuslapsens sanoit henelle/ Jos miehen syy nin on emänen cansa/ sijtte ei ole hyue awioskeskuu' itzeens anda?
Hänen opetuslapsensa sanoit hänelle/ Jos miehen syy niin on emännän kanssa/ Sitten ei ole hyvä awiokäskyyn itseensä antaa?
19:11 Hen sanoi heille/ ei caiki tete sana ota/ Mutta ne ioille se annettu on.
Hän sanoi heille/ ei kaikki tätä sanaa ota/ Mutta ne joille se annettu on.
19:12 Sille että mutomat ouat cohitut/ iotca eitins cochdust nin syndynyuet ouat. Ja ouat cohitut/ iotca Inhimisilde/ cohitut ouat. Ja ouat cohitut/ iotca * itzeheidens cohitzit Taiua' waldakunnan tehden. Joca woipi otta/ se ottacan.
Mutta että muutamat owat kuohitut/ jotka äitinsä kohdusta niin syntyneet owat. Ja owat kuohitut/ jotka ihmisiltä/ kuohitut owat. Ja owat kuohitut/ jotka itse heitänsä kuohitsit taiwaan waltakunnan tähden. Joka woipi ottaa/ se ottakaan.
19:13 Silloin wietin henelle lapset/ että hen laskis käte's heide' päle's ia rucoilis. Mutta Opetuslapset nuchtelit heite.
Silloin wietiin hänelle lapset/ että hän laskisi kätensä heidän päällensä ja rukoilisi. Mutta opetuslapset nuhtelit heitä.
19:14 Waan Iesus sanoi heille/ Sallicat lapset ia elkete estekö heite tulemast minu' tykeni/ sille ette sencaltaisten ombi Taiuan walaku'da.
Waan Jesus sanoi heille/ Sallikaat lapset ja älkäätte estäkö heitä tulemasta minun tyköni/ sillä että senkaltaisten ompi taiwaan waltakunta.
19:15 Ja quin hen oli pa'nut kätens heiden päle's poismeni hen sielde.
Ja kuin hän oli pannut kätensä heidän päällensä pois meni hän sieltä.
19:16 Ja catzo yxi edheskeui ia sanoi henelle/ Hyue Mestari/ mite hyue minun pite tekemen/ että minulle olis ijancakinen eläme?
Ja katso yksi edeskäwi ja sanoi hänelle/ Hywä Mestari/ mitä hywää minun pitää tekemän/ että minulle olisi iankaikkinen elämä?
19:17 Nin hen sanoi henelle/ Mixi sine cutzut * minun hyuexi? Eikenge' ole hyue wan ainoa Jumala. Mutta ios sine tachto elämen siselkieudä/ nin pidhe käskyt.
Niin hän sanoi hänelle/ Miksi sinä kutsut minun hywäksi? Eikenkään ole hywä waan ainoa Jumala. Mutta jos sinä tahtoo elämään sisälle käydä/ niin pidä käskyt.
19:18 Nin hen sanoi henelle/ Cutka? Iesus sanoi/ Ele tapa. Ele hooriteghe. Ele warghasta. Ele wärin todhista.
Niin hän sanoi hänelle/ Kutka? Jesus sanoi/ Älä tapa. Älä huorin tee. Älä warasta. Älä wäärin todista.
19:19 Cunnioita Ises ia eites. ia racasta sinun lähimeistes ninquin itzesinuas.
Kunnioita isääsi ja äitiäsi. ja rakasta sinun lähimmäistäsi niinkuin itsesinuas.
19:20 Sanoi henelle se nooricainen/ caiki näme mine pidhin minun noorudhestan/ mite wiele minun pwtthu?
Sanoi hänelle se nuorukainen/ kaikkin nämä minä pidin minun nuoruudestani/ mitä wielä minun puuttuu?
19:21 Sanoi henelle Iesus/ Jos sine tahdot * teudeline' olla/ nin mene ia myy mite sinulla on/ ia anna waiuasten/ ia sinun pite saaman tauaran Taiuasa/ ia tule seura minua.
Sanoi hänelle Jesus/ Jos sinä tahdot täydellinen olla/ niin mene ja myy mitä sinulla on/ ja anna waiwasten/ ja sinun pitää saaman tawaran taiwaassa/ ja tule seuraa minua.
19:22 Coska nyt noricainen cwli sen puhen/ poismeni hen murehisans/ Sille että henelle oli palio rickautta.
Koska nyt nuorukainen kuuli sen puheen/ pois meni hän murheissansa/ Sillä että hänellä oli paljon rikkautta.
19:23 Mutta Iesus sanoi Opetuslapsillens. Totisesta sano mine teille/ Ricas töleesti siselkieupi Taiuan waldakundan/
Mutta Jesus sanoi opetuslapsillensa. Totisesti sanon minä teille/ Rikas työläästi sisälle käypi taiwaan waltakuntaan/
19:24 Ja taas sanon mine teille/ Keuiämbi on Camelin neulan silmen lepitze kieudhe/ quin rickan Jumalan waldakundaan siselkieudhe.
Ja taasa sanon minä teille/ Kewiämpi on kamelin neulan silmän läwitse käydä/ kuin rikkaan Jumalan waltakuntaan sisälle käydä.
19:25 Coska nyt Opetuslapset ne cwlit/ peliestyit he sangen/ ia sanoit/ Cuca sijs woipi autuaxi tulla?
Koska nyt opetuslapset sen kuulit/ peljästyit he sangen/ ja sanoit/ Kuka siis woipi autuaaksi tulla?
19:26 Nin Iesus catzatti heiden pälens/ ia sanoi heille/ Inhimisten tyken ombi se mahdotoin/ Mutta Jumalan tyken caiki mahdoliset ouat.
Niin Jesus katsahti heidän päällensä/ ja sanoi heille/ Ihmisten tykön ompi se mahdotoin/ Mutta Jumalan tykönä kaikki mahdolliset owat.
19:27 Silloin wastasi Petari ia sanoi henelle/ Catzo me lowumma caikista/ ia seurama sinua/ mite sis meiden senedheste ombi?
Silloin wastasi Petari ja sanoi hänelle/ Katso me luowuimme kaikista/ ja seuraamme sinua/ mitä siis meidän sen edestä ompi?
19:28 Nin sanoi Iesus henelle/ Totisesta sanon mine teille/ että te iotca minua seuratta/ sijne wdhessyndymes/ coska Inhimisen Poica istupi henen cunnians istumella/ pite mös teiden istuma' cahdeltoistakymenel istuimella/ domiten ne caxitoistakyme'de Israelin sucucu'da.
Niin sanoi Jesus hänelle/ Totisesti sanon minä teille/ että te jotka minua seuraatte/ siinä uudessa syntymisessä/ koska Ihmisen Poika istuupi hänen kunniansa istuimelle/ pitää myös teidän istuman kahdellatoistakymmenellä istuimella/ tuomiten ne kaksitoistakymmentä Israelin sukukuntaa.
19:29 Ja iocaine' quin loopui hooneistans/ taicka welieistens/ taicka Sisaristans/ taicka Isestens taicka eitestens/ taicka emännestens/ taicka lapsistans/ taicka pellostans/ minun nimeni tähden/ henen pite satakertaised saama'/ ia ijancaikisen elämen perimen.
Ja jokainen kuin luopui huoneistansa/ taikka weljistänsä/ taikka sisaristansa/ taikka isästänsä taikka äitistänsä/ taikka emännästänsä/ taikka lapsistansa/ taikka pellostansa/ minun nimeni tähden/ hänen pitää satakertaiset saaman/ ja iankaikkisen elämän perimän.
19:30 Mutta monda ensimeist tuleuat wimeisixi/ ia wimeiset/ ensimeisixi.
Mutta monta ensimmäiset tulewat wiimeisiksi/ ja wiimeiset/ ensimmäisiksi.

* Cowudhen) Mutomat lait opettauat hyuie/ ia mutomat kieldeuet pahoia/ ettei pahemman pide tapachtuman. Senteden laki toisina's palio paha salli/ Ninquin se mailmainen Miecka mös tekepi. * Itzeheihdens) Ei Rumilinen waan Hengeline' Cohitus/ quin on erinomainen Jumalan Lahia iwri puchtaas Elemes/ ilman caikinaist ureutta. * Minun hyuexi) Sen Christus puhupi henen Miehudhestans/ ionga cautta hen meite Jumalan tyge alati wetepi/ ninquin Joh. vij. Minun oppin ei ole minun. * Teudhelinen) Teudhelisuus ombi tosin coco Lain teuttemus. Senteden selkiesti näky/ ettei hen ole Laki sydhemestens pitenyt/ ninquin hen quitengin lwli. Sen Christus henelle sijne osotta/ ette hen panepi henen etehens ne oikiat Lain töödh/ ia domitzepi ettei yxiken rikas taidha autuaxi tulla/ Joista teme Nooricainen yxi ombi. Quitengin ne tulisit autuaxi/ iotca woisit teudhelisesta Lain teutte. Jota eikengen paitzi Christusen tehnyt ole.

XX. Lucu.

20:1 SIlle Taiuaan waldakunda ombi Perenisenen wertainen/ ioca warha' homenelta wlgoslexi/ palcaman töweki henen winatarhans.
Sillä taiwaan waltakunta ompi perheenisännän wertainen/ joka warhain huomenelta ulosläksi/ palkkaamaan työwäki hänen wiinitarhaansa.
20:2 Ja quin hen oli mären tehnyt tömiestens cansa/ wissist päiwe penningist/ lehetti hen heijen winatarhans.
Ja kuin hän oli määrän tehnyt työmiestensä kanssa/ wissist päiwä penningistä/ lähetti hän heidät wiinitarhaans.a
20:3 Nin hen wlgosmeni/ liki colmanel hetkel/ näki hen mwita seisouan turulla ioutilassa/ ia sanoi heille/
Niin hän ulosmeni/ liki kolmannella hetkellä/ näki hän muita seisowan turulla joutilassa/ ja sanoi heille/
20:4 Menget mös tö minun winatarhan/ ia mite cochtolinen on/ mine annan teille. Nin he menit sinne.
Menkäät myös te minun wiinitarhaan/ ja mitä kohtuullinen on/ minä annan teille. Niin he menit sinne.
20:5 Ja taas hen wlgosmeni liki cudhenel ia yhdexenel hetkel/ ia teki samallamoto.
Ja taas hän ulosmeni liki kuudennella ja yhdeksännellä hetkel/ ja teki samalla muotoa.
20:6 Mutta yhdelletoistakymenelle hetkelle/ hen wlgoslexi/ ia leysi mwita ioutilassa seisomast/ ia sanoi heille/ Mixi te tesse caiken päiuen ioutilassa seisotta?
Mutta yhdennellätoistakymmenellä hetkellä/ hän ulosläksi/ ja löysii muita joutilassa seisomasta/ ja sanoi heille/ Miksi te tässä kaiken päiwän joutilassa seisotte?
20:7 He wastasit/ Sille ettei kengen ole meite palcanut. Hen sanoi heille/ Menget te mös minun winatarhani/ ia mite cochtus on/ sen pite teiden saama'.
He wastasit/ Sillä ettei kenkään ole meitä palkannut. Hän sanoi heille/ Menkäät te myös minun wiinitarhaani/ ja mitä kohtuus on/ sen pitää teidän saaman.
20:8 Coska nyt echto tuli/ sanoi winatarha' Herra henen Perenhaltiallens/ Cutzu töueki/ ia maxa heiden palcans/ ruueten wimeisist haman ensimeisin asti.
Koska nyt ehtoo tuli/ sanoi wiinitarhan Herra hänen perheenhaltijallensa/ Kutsu työwäki/ ja maksa heidän palkkansa/ ruweten wiimeistä hamaan ensimmäisiin asti.
20:9 Ja quin he tulit/ iotca liki ychte toistakyme'de hetke tulleet olit/ ia sait cukin peiue palcan.
Ja kuin he tulit/ jotka liki yhtä toistakymmentä hetkeä tulleet olit/ ja sait kukin päiwäpalkan.
20:10 Coska nyt ne ensimeiset tulit/ lulit he enäme' saua's.
Koska nyt ne ensimmäiset tulit/ luulit he enemmän saawansa.
20:11 Ja he mös cukin sait peiue palcans Ja quin he sait/ napitzit he Pere'isendet wastan/ ia sanoit/
Ja he myös kukin sait päiwäpalkkansa. Ja kuin he sait/ napisit he perheen isäntää wastaan/ ja sanoit/
20:12 Nämet wimeiset olit yhde' hetke' töese/ ia sine teghit heiden meide' werdaxem/ iotca olema candanuuat peiuen corman ia helten.
Nämät wiimeiset olit yhden hetken työssä/ ja sinä teit heidän meidän werraksemme/ jotka olemme kantaneet päiwän kuorman ja helteen.
20:13 Nin hen wastasi yhdelle heiste ia sanoi/ Ysteuen/ en teghe mine sinun wärytt/ Etkö sine märenyt minun cansani wissist päiue pe'ningist?
Niin hän wastasi yhdelle heistä ja sanoi/ Ystäwän/ en tee minä sinun wääryyttä/ Etkö sinä määrännyt minun kanssani wissiste päiwää penningistä?
20:14 Ota se quin sinu' tule/ ia mene matcaas. Mine tahdo' mös täme' wimeisen anda ninquin sinungin.
Ota se kuin sinun tulee/ ja mene matkaasi. Minä tahdon myös tämä wiimeisen antaa niinkuin sinunkin.
20:15 Waij engö mine mahda tehdä minun calustani/ mite mine tahdo'? Taicka catzocos sentedhe' carsast/ että mine hyue olen?
Wai enkö minä mahda tehdä minun kalustani/ mitä minä tahdon? Taikka katsotkos sentähden karsaasti/ että minä hywä olen?
20:16 Nin wimeset tuleuat ensimeisix/ ia ensimeiset wimesix. Sille että monda ouat cutzuttut/ mutta haruat ouat wlgoswalitut.
Niin wiimeiset tulewat ensimmäisiksi/ ja ensimmäiset wiimeisiksi. Sillä että monta owat kutsutut/ mutta harwat owat uloswalitut.
20:17 Ja Iesus ylesastui Jerosoliman/ ia otti caxitoistakymende Opetuslastans erinens tiellä tygens.
Ja Jesus ylösastu Jerusalemiin/ ja otti kaksitoistakymmentä opetuslastansa erinensä tiellä tykönsä.
20:18 Ja sanoi heille/ Catzo/ me ylesastum Jerusalemin/ Ja Inhimisen Poica pite ylenannettaman pappein pämiehille/ ia kijrianoppenuille/ ia he domitzeuat henen colemaan/
Ja sanoi heille/ Katso/ me ylösastumme Jerusalemiin/ Ja Ihmisen Poika pitää ylenannettaman pappein päämiehille/ ja kirjanoppineille/ ja he tuomitsewat hänen kuolemaan/
20:19 Ja he ylenandauat henen pacanoille pilcatta/ ia rooskitta/ ia ristinnaulitta/ ia colmandena peiuen hen ylesnousepi.
Ja he ylenantawat hänen pakanoille pilkattaa/ ja ruoskittaa/ ja ristiinnaulita/ ja kolmantena päiwän hän ylösnouseepi.
20:20 Silloin edheskeui henen tygens Zebedeusen poicain eitei poikinens/ cumartadhen/ ia anodhen iotain henelde.
Silloin edeskäwi hänen tykönsä Zebedeuksen poikain äiti poikinensa/ kumartaen/ ja anoen jotain häneltä.
20:21 Ja hen sanoi henelle/ Mites tahdot? Sanoi hen henelle/ Sanos ette nämet caxi minun poicani istuisit yxi sinun oikial kädhelles/ ia toinen sinun wasemalles sinun waldakunnasas.
Ja hän sanoi hänelle/ Mitäs tahdot? Sanoi hän hänelle/ Sanos että nämät kaksi minun poikaani istuisit yksi sinun oikealla kädelläsi/ ja toinen sinun wasemmallasi sinun waltakunnassasi.
20:22 Nin Iesus wastaden sanoi/ Ette te tiede mite te annotta. Woittaco ioodha sen * Calkin/ ionga minun pite iooman? ia castetta sille castel/ iolla mine castetan?
Niin Jesus wastaten sanoi/ Ette te tiedä mitä te anotte. Woitteko juoda sen kalkin/ jonka minun pitää juoman? ja kastettaa sillä kasteella/ jolla minä kastetaan?
20:23 He sanoit henelle/ Me woima. Hen sanoi heille/ Minun Calkin tosin te iootta/ ia sille castel/ iolla mine castetan/ te castetan. Mutta istua minun oikeal kädhelen/ taicka wasemalla/ ei ole minun andaminen mutta ioille walmistettu ombi minun Iseldeni.
He sanoit hänelle/ Me woimme. Hän sanoi heille/ Minun kalkin te tosin juotte/ ja sillä kasteella/ jolla minä kastetaan/ te kastetaan. Mutta istua minun oikealla kädelläni/ taikka wasemmalla/ ei ole minun antaminen mutta joille walmistettu ompi minun Isältäni.
20:24 Coska nyt ne kymmenen sen cwlit/ närckestyt he nijstä cahdest weliest.
Koska nyt ne kymmenen sen kuulit/ närkästyit he niistä kahdesta weljestä.
20:25 Mutta Iesus cutzui heidet tygens/ ia sanoi/ Te tiedhette/ että pacanaiden pämiehet heite waltauat/ ia iotca ialot ouat/ he wallan harioittauat heiden pälens.
Mutta Jesus kutsui heidät tykönsä/ ja sanoi/ Te tiedätte/ että pakanoiden päämiehet heitä waltaawat/ ja jotka jalot owat/ he wallan harjoittawat heidän päällänsä.
20:26 Ei nin pidhe oleman teiden keskenen/ mutta cuka ikenens tactoisi teiden seghasan ialo olla/ se olkan teiden paluelian.
Ei niin pidä oleman teidän keskenän/ mutta kuka ikänänsä tahtoisi teidän seassan jalo olla/ se olkaan teidän palwelijan.
20:27 Ja ioca tactoisi teiden seghasan ensimeinen olla/ se olcon teiden drengine.
Ja joka tahtoisi teidän seassan ensimmäinen olla/ se olkoon teidän renkinne.
20:28 Ninquin Inhimisen Poica ei tullut että hende piti palueltama'/ mutta että hen paluelis/ ia annais henen Hengens lunastuxexi monen edheste.
Niinkuin Ihmisen Poika ei tullut että häntä piti palweltaman/ mutta että hän palwelisi/ ja antaisi hänen henkensä lunastukseksi monen edestä.
20:29 Ja heide' wlgoskieudesens Jerichost/ seurasi he'de palio Ca'ssa.
Ja heidän ulos käydessänsä Jerikosta/ seurasi häntä paljon kansaa.
20:30 Ja catzo/ Caxi sokiata istuit tijen ohes. Coska he cwlit/ että Iesus keui/ hwdhit he sanodhen/ O Herra Dauidin Poica armadha meite/
Ja katso/ Kaksi sokeata istuit tien ohessa. Koska he kuulit/ että Jesus käwi/ huusit he sanoen/ Oi Herra Dawidin Poika armahda meitä.
20:31 Nin Canssa nuchteli heite waickeneman. Mutta he enämin hwsit sanodhen/ O Herra Dauidin Poica armadha meite.
Niin kansa nuhteli heitä waikenemaan. Mutta he enemmin huusit sanoen/ Oi Herra Dawidin Poika armahda meitä/
20:32 Ja Iesus seisatti/ ia cutzui heite tygens/ ia sanoi/ Mite te tahdot että minu' pite teide' tekeme'?
Ja Jesus seisahti/ ja kutsui heitä tykönsä/ ja sanoi/ Mitä te tahdot että minun pitää teidän tekemän?
20:33 Sanoit he henelle/ Herra/ että meiden silmen aukenisit.
Sanoit he hänelle/ Herra/ että me meidän silmäin aukenisit.
20:34 Nin Iesus armachti heiden pälens/ rupeisi heiden silmijnse. Ja cocta heiden silmens sait näghön/ Ja he seurasit hende.
Niin Jesus armahti heidän päällensä/ rupesi heidän silmiinsä. Ja kohta heidän silmänsä sait näön/ Ja he seurasit häntä.

* Calkin) Se on/ Kerssimisen ia pijnan. Mutta Liha tachtopi aina ennen cunnialisexi tulla/ quin hen ristijnnaulitan ia waiuatan/ ia ennen ylistettä/ quin hen olis alattu.

XXI. Lucu.

21:1 JA quin he lehestuit Jerosolimat ia tulit Bethphagen Oliomäen tyge/ silloin Iesus lehetti caxi Opetuslastans sanoden heille/
Ja kuin hän lähestyit Jerusalemia ja tuli Beetfageen Öljymäen tykö/ silloin Jesus lähetti kaksi opetuslastansa sanoen heille/
21:2 Menget kyleen ioca on teiden edhesen/ ia cocta te leudhet asintamman sidhottuna/ ia warsan henen cansans/ pästeket ne ia tokat minulle.
Menkäät kylään joka on teidän edessän/ ja kohta te löydät aasin tamman sidottuna/ ja warsan hänen kanssansa/ päästäkään ne ja tuokaat minulle.
21:3 Ja ios iocu teille iotakin sanopi/ nin sanocat/ Herra nijte taruitze/ ia cocta hen laske heiden.
Ja jos joku teille jotakin sanoopi/ niin sanokaat/ Herra niitä tarwitsee/ ja kohta hän laski heidän.
21:4 Mutta näme caiki tapacduit/ että se teutetäisin/ quin sanottu oli Prophetan cautta ioca sanoi/
Mutta nämä kaikki tapahtuit/ että se täytettäisiin/ kuin sanottu oli prophetain kautta joka sanoi.
21:5 Sanocat Syonin tytterelle/ Catzo sinun Kuningas tule sinulle siwije istudhen asintamman päle/ ia ikeen alaisen asin warsan päle.
Sanokaat Sionin tyttärelle/ Katso sinun kuningas tulee sinulle siwiä istuen aasintamman päällä/ ja ikeen alaisen aasin warsan päällä.
21:6 Opetuslapset menit/ ia tegit ninquin Iesus heide' oli käskenyt/ ia talutit hene' tyge's asin ta'man ia warsan.
Opetuslapset menit/ ja teitä niinkuin Jesus heidän oli käskenyt/ ja talutit hänen tykönsä aasintamman ja warsan.
21:7 Ja panit nijnen päle heiden waattens/ ia istutit henen nijnen päle.
Ja panit niiden päälle heidän waatteensa/ ja istutit hänen niiden päälle.
21:8 Nin palio canssa haijotit waattens tielle. Mutta monicadhat carseit oxia puista/ ia haijotit tielle.
Niin paljon kanssa hajotit waatteensa tielle. Mutta monikahdat karsit oksia puista/ ja hajotit tielle.
21:9 Mutta Canssat iotca edhellekeuit/ ia iotca seurasit/ hwsit sanoden/ Hosianna Dauidhin poialle * Hyuestisiugnattu olcon se ioca tulepi Herran nimeen Hosianna corkiudhes.
Mutta kansat jotka edelläkäwit/ ja jotka seurasit/ huusit sanoen/ Hoosianna Dawidin pojalle hywästi siunattu olkoon se joka tuleepi Herran nimeen Hosianna korkeudessa.
21:10 Ja quin hen siseltuli Jerusalemijn/ hämmestui coco caupungi sanodhen/ Cuca ombi teme?
Ja kuin hän sisälle tuli Jerusalemiin/ hämmästyi koko kaupunki sanoen/ Kuka ompi tämä?
21:11 Nin canssat sanoit/ Teme on Iesus se Propheta Nazaretist Galilean maalda.
Niin kansat sanoit/ Tämä on Jesus se propheta Nazaretista Galilean maalta.
21:12 Ja Iesus siselkeui Jumalan Templijn/ ia wlgosaioi caicki myiet ia ostaiat Templist.
Ja Jesus sisälle käwi Jumalan templiin/ ja ulos ajoi kaikki myyjät ja ostajat templistä.
21:13 Ja nijnen waiechtaiadhen peudhet ia mettisten caupitzijain istuimet hen cukisti. Ja sanoi heille. Kirioijtettu on/ Minun hoonen pite rucuus hoonexi cutzuttaman/ mutta te oletta sen tehnyuet Röueriten loolaxi.
Ja niiden waihtajaiden pöydät ja mettisten kaupitsijain istuimet hän kukisti. Ja sanoi heille. Kirjoitettu on/ Minun huoneen pitää rukoushuoneeksi kutsuttaman/ mutta te olette sen tehneet ryöwärien luolaksi.
21:14 Ja edheskeuit henen tygens sockiat ia onduuat Templis/ ia hen paransi heite.
Ja edeskäwit hänen tykönsä sokeat ja ontuwat templissä/ ja hän paransi heitä.
21:15 Coska nyt Pappein pämiehet ia kirianoppenuuat näghit ne imehet/ iotca hen teki/ ia lapset Templis hwtauan/ ia sanouan/ Hosianna Dauidin Poialle/ Närkestyit he/ ia sanoit henelle/
Koska nyt pappein päämiehet ja kirjanoppineet näit ne ihmeet/ jotka hän teki/ ja lapset templissä huutawan/ ja sanowan/ Hosianna Dawidin Pojalle/ Närkästyit he/ ja sanoit hänelle/
21:16 Cwlecos mite näme sanouat? Nin Iesus sanoi heille/ Mixengä/ Ettekö te coskan lukenuuet. Lasten ia imeweisten suusta olet sine kitoxen teutenyt?
Kuuletkos mitä nämä sanowat? Niin Jesus sanoi heille/ Miksikö/ Ettekö te koskaan lukeneet. Lasten ja imewäisten suusta ole sinä kiitoksen täyttänyt?
21:17 Ja hen lowui heiste/ ia wlgosmeni caupungista Bethanian/ ia oli sielle.
Ja hän luopui heistä/ ja ulos meni kaupungista Bethaniaan/ ja oli siellä.
21:18 Mutta homenelda palaitesans caupungihin/ isosi hen.
Mutta huomenelta palatessansa kaupunkihin/ isosi hän.
21:19 Ja quin hen näki yhden ficuna puun tien ohes/ meni hen sen tyge/ ia ei leunyt henesse miten mutta waan lehdet. Ja hen sanoi henelle/ Elken ikenens temen ielkin sinust hedhelme caswaco. Ja cocta fikuna puu quiuettui.
Ja kuin hän näki yhden wiikunapuun tien ohessa/ meni hän sen tykö/ ja ei löytänyt hänessä mitää mutta waan lehdet. Ja hän kohta sanoi hänelle/ Älkään ikänänsä tämän jälkeen sinusta hedelmää kaswako. Ja kohta wiikunapuu kuiwettui.
21:20 Ja quin Opetuslapset sen näghit/ imehtelit he sanoden/ Quinga se fikuna puu cocta quiuettui/
Ja kuin opetuslapset sen näit/ ihmettelit he sanoen/ Kuinka se wiikunapuu kohta kuiwettui/
21:21 Iesus wastaden sanoi heille/ Totisesta sano' mine teille/ ios teille olis wsko/ ia ette epälisi ette te waiuoin täte tekis/ quin fikuna puun tapactui/ Mutta mös ios te sanoisitta telle worelle/ Yleskargha/ ia heite sinus mereen/ nin se tapactuis.
Jesus wastaten sanoi heille/ Totisesti sanon minä teille/ jos teillä olis usko/ ja että epäilisi että te waiwoin tätä tekisi/ kuin wiikunapuun tapahtui/ Mutta myös jos te sanoisitte tälle wuorelle/ Ylös karkaa/ ja heitä sinus mereen/ niin se tapahtuisi.
21:22 Ja caiki mite te anotta rucuuxesa wskoden/ sen te saatta.
Ja kaikki mitä te anotte rukouksessa uskoen/ sen te saatte.
21:23 Ja quin hen tuli Templijn edheskeuit henen tygense/ ne pappein pämiehet ia canssan wa'himat/ sinne cussa hen opetti sanoden/ Mille woimalla sine neite teghet? Taicka cuka sinulle sen woiman annoi?
Ja kuin hän tuli templiin edeskäwit hänen tykönsä/ ne pappein päämiehet ja kansan wanhimmat/ sinne kussa hän opetti sanoen/ Millä woimalla sinä näitä teet? Taikka kuka sinulle sen woiman antoi?
21:24 Nin Iesus wastaden sanoi heille/ Mine tahdon mös teillen kysyue yhden sanan/ ios te sen sanotta minulle/ nin mine mös teille sanon/ mille woimalla mine neite teghen.
Niin Jesus wastaten sanoi heille/ Minä tahdon myös teillen kysyä yhden sanan/ jos te sen sanotte minulle/ niin minä myös teille sanon/ millä woimalla minä näitä teen.
21:25 Custa oli Johannesen caste/ Taiuasta/ taicka Inhimisiste? Nin he aiattelit itzellens/ sanodhen/ Jos me sano'ma/ Taiuahast/ nin hen sanopi meille/ Mixi te sis ei wskonuuat hende?
Kusta oli Johanneksen kaste/ Taiwaasta/ taikka ihmisistä? Niin he ajattelit itsellensä/ sanoen/ Jos me sanomme/ Taiwahasta/ niin hän sanoopi meille/ Miksi te siis ei uskoneet häntä?
21:26 Mutta ios me sano'ma/ Inhimisilde se oli/ nin me pelkemme Canssa/ Sille että caiki pidhit Johannesen ninquin Prophetan.
Mutta jos me sanomme/ Ihmisistä se oli/ niin me pelkäämme kansaa/ Sillä että kaikki pidit Johanneksen niinkuin prophetan.
21:27 Ja he wastaden Iesusta sanoit. Emme me tiedhe. Sanoi hen mös heille/ Em mine mös sano teille/ mille woimalla mine neite teghen.
Ja he wastaten Jesusta sanoit. Emme me tiedä. Sanoi hän myös heille/ En minä myös sano teille/ millä woimalla minä näitä teen.
21:28 Mutta quinga te luletta? Yhdellä miehelle oli caxi poica/ ia hen meni sen ensimeise' tyge ia sanoi/ Poican mene tenepene tötetekemen minun winatarhani.
Mutta kuinka te luulette? Yhdellä miehellä oli kaksi poikaa/ ja hän meni sen ensimmäisen tykö ja sanoi/ Poikani mene tänäpänä työtä tekemään minun wiinatarhaani.
21:29 Nin hen wastaden sanoi/ En tahdo. Mutta sijtte hen cadhui/ ia meni.
Niin hän wastaten sanoi/ En tahdo. Mutta sitten hän katui/ ja meni.
21:30 Nin hen meni sen toisen tyge/ ia sanoi samalmooto. Mutta hen wastaden sanoi/ Menen nijngi Herra/ Ja ei mennytken.
Niin hän meni sen toisen tykö/ ja sanoi samalla muotoa. Mutta hän wastaten sanoi/ Menen niinkin Herra/ Ja ei mennytkään.
21:31 Cumbi neiste cahdesta teki Isens tahdon? Ja he sanoit henelle/ Se ensimeine'. Sanoi Iesus heille/ Totisesta sanon mine teille/ Että Publicanit ia porttot teiden * edellen kieuuet Taiuaa' walda kundaa'.
Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon? Ja he sanoi hänelle/ Se ensimmäinen. Sano Jesus heille/ Totisesti sanon minä teille/ Että publikaanit ja portot teidän edellän käywät taiwaan waltakuntaan.
21:32 Sille että Joha'nes tuli teiden tygen wanhurskauden tietä opettain/ ia ette te hende wskonuat/ mutta Publicanit ia portot wskoit henen. Waicka te sen näghit/ ette te sijtteken paranosta tehnyuet/ että te henen wskoisitta.
Sillä että Johannes tuli teidän tykön wanhurskauden tietä opettain/ je ette te häntä uskoneet/ mutta publikaanit ja portot uskoit häneen. Waikka te sen näit/ ette te sittenkään parannusta tehneet/ että te häneen uskoisitte.
21:33 Toine' wertaus cwlcat. Oli yxi Perenisende ioca istutti wina tarhan ia ymberins aitasi hene'/ ia caiwoi henesse winacoopan/ ia rakensi tornin/ ia pani sen palcoile/ winatarhamiehille/ ia waelsi weralle maalle.
Toinen wertaus kuulkaat. Oli yksi perheenisäntä joka istutti wiinatarhan ja ympärinsä aitasi hänen/ ja kaiwoi hänessä wiinakuopan/ ja rakensi tornin/ ja pani sen palkoille/ wiinatarhamiehille/ ja waelsi wieraalle maalle.
21:34 Coska nyt hedhelmeitten aica lehestyi/ lehetti hen paluelians winatarhamiesten tyge/ yleskandaman sen hedhelmedh.
Koska nyt hedelmäitten aika lähestyi/ lähetti hän palwelijansa wiinatarhamiesten tykö/ ylöskantamaan sen hedelmät.
21:35 Nin winatarhamiehet kijniotit henen paluelians/ yhden he piexit/ toisen he tapoit/ colmanen he kiweittit.
Niin wiinatarhamiehet kiinniotit hänen palwelijansa/ yhden he pieksit/ toisen he tapoit/ kolmannen he kiwitit.
21:36 Taas hen lehetti toiset palueliat enemet quin ensimeiset ia teghit heiden samalmooto.
Taas hän lähetti toiset palwelijat enemmin kuin ensimmäiset ja teit heidän samalla muotoa.
21:37 Mutta wimen hen lehetti heiden tygens Poighans sanoden/ He cartauat minun Poickani.
Mutta wiimein hän lähetti heidän tykönsä Poikansa sanoen/ He karttawat minun Poikaani.
21:38 Coska nyt winatarhamiehet neghit poighan/ sanoit he keskenens/ Teme on perilinen/ tulcat/ tappakam hende/ ia nin me saamma henen perimisens.
Koska nyt wiinatarhamiehet näit pojan/ sanoit he keskenänsä/ Tämä on perillinen/ tulkaat/ tappakaamme häntä/ ja niin me saamme hänen perimisensä.
21:39 Ja he kijniotit henen wlgosheitit winatarhasta/ ia tapoit henen.
Ja he kiinni otit hänen ulosheitit wiinatarhasta/ ja tapoit hänen.
21:40 Coska sis wina tarhan Herra tule/ Mite hen nijnnen winatarhamiesten teke?
Koska siis wiinatarhan Herra tulee/ Mitä hän niiden wiinatarhamiesten tekee?
21:41 He sanoit henelle/ Että he pahat ouat/ pahasti hen heiden cadhotta/ ia winatarhans panepi toisille winatarhamiehille palcoilla/ iotca henen andauat hedhelmen aighoillans.
He sanoit hänelle/ Että he pahat owat/ pahasti hän heidän kadottaa/ ja wiinatarhansa paneepi toisille wiinatarhamiehille palkoilla/ jotka hänen antawat hedelmän ajoillansa.
21:42 Sanoi heille Iesus/ Ettekö ikenens ramatuisa lukenuuat. Sen kiuen/ ionga rakendaiat hyliesit/ se on techty/ culmakiuexi.
Sanoi heille Jesus/ Ettekö ikänänsä raamatuissa lukeneet. Sen kiwen/ jonka rakentajat hylkäsit/ se on tehty/ kulmakiweksi.
21:43 Herralda ombi teme techty ia on imehelinen meide' silmein edes? Sentäde' sano' mine teille/ että Jumala' waldakunda pite teilde poisotettama'/ ia pite annettama' pacanille/ ioca sen hedelme' teke.
Herralta ompi tämä tehty ja on ihmeellinen meidän silmäin edessä? Sentähden sanon minä teille/ että Jumalan waltakunta pitää teiltä pois otettaman/ ja pitää annettaman pakanoille/ joka sen hedelmän tekee.
21:44 Ja ioca * langepi täme' kiuen päle/ hen ru'nellaan. Mutta ionga päle hen langepi/ sen hen murenda.
Ja joka lankeepi tämän kiwen päälle/ hän runnellaan. Mutta jonka päälle hän lankeepi/ sen hän murentaa.
21:45 Ja quin pappein pämiehet/ ia Phariseuset cwlit henen wertauxens/ ymmersit he että hen heiste sanoi.
Ja kuin pappein päämiehet/ ja phariseukset kuulit hänen wertauksensa/ ymmärsit he että hän heistä sanoi.
21:46 Ja he pysit hende kijniotta/ mutta he pelkesit Canssa/ sille että he pidhit henen ninquin Prophetan.
Ja he pyysit häntä kiinni ottaa/ mutta pelkäsit kansaa/ silllä että he pidit hänen niinkuin prophetan.

* Hosianna) se on Somexi sanottu/ Ah auta/ eli ah anna apu/ Onni/ terueys ia Rauha. * Edhellekieuuet) Palio mahdolisembi on että hoorat ia Publicanit autuaxi tulisit/ Sille ne wimein machtauat heiden syndins tuta/ Quin ne Coriat pyhet/ iotca cooleuat omassa pyhydhesens/ ellei he imehellisest ymberikietyxi tule. * Langepi) Caiki heidens louckauat Christusen päle/ Mwtomat paranoxexi/ ia mwtomat pahannoxexi.

XXII. Lucu.

22:1 JA Iesus wastade' taas puhui heille wertauxilla/ ia sanoi.
Ja Jesus wastaten taas puhui heille wertauksilla/ ja sanoi.
22:2 Taiuan waldakunda on yhden Kuningan wertainen/ ioca teki häitä Poighallens.
Taiwaan waltakunta on yhden kuninkaan wertainen/ joka teki häitä pojallensa.
22:3 Ja wlgoslehetti henen paluelians/ cutzuman nijte cutzutuit häihin/ ia eiuet tactonet tulla.
Ja ulos lähetti hänen palwelijansa/ kutsumaan niitä kutsutuita häihin/ ja eiwät tahtoneet tulla.
22:4 Taas hen wlgoslehetti toiset palueliat sanoden/ Sanocat cutzutuille/ Catzo/ mine walmistin minun atrian/ minun härckeni ia söttiläni ouat tapetut/ ia caiki ouat walmistetut/ Tulcat häihin.
Taas hän ulos lähetti toiset palwelijat sanoen/ Sanokaat kutsutuille/ Katso/ minä walmistin minun aterian/ minun härkäni ja syöttilääni owat tapetut/ ja kaikki owat walmistetut/ Tulkaat häihin.
22:5 Mutta he sen ylencatzoit. Ja poismenit/ Yxi henen maankartanoos/ toinen caupallens.
Mutta he sen ylenkatsoit. Ja pois menit/ Yksi hänen maan kartanoonsa/ toinen kaupallensa.
22:6 Mutta ne mwudh kijniotit henen paluelians/ ia pilckasit heite/ ia tapoit.
Mutta ne muut kiinniotit hänen palwelijansa/ ja pilkkasit heitä/ ja tapoit.
22:7 Coska nyt Kuningas sen cwli/ nin hen wihastui/ ia lehetti sotawekens/ ia hucutti ne murhamiehet ia heiden caupungins polti.
Koska nyt kuningas sen kuuli/ niin hän wihastui/ ja lähetti sotawäkensä/ ja hukutti ne murhamiehet ja heidän kaupunkinsa poltti.
22:8 Silloin hen sanoi paluelioillens/ Häädh tosin ouat walmistetut/ mutta ne iotca cutzutut olit/ eiuet olleet keluolliset.
Silloin hän sanoi palwelijoillensa/ Häät tosin owat walmistetut/ mutta ne jotka kutsutut olit/ eiwät olleet kelwolliset.
22:9 Menget sis tieden haaroin/ ia caiki iotca te leudhette/ cutzucat häihin.
Menkäät siis teiden haaroihin/ ja kaikki jotka te löydätte/ kutsukaat häihin.
22:10 Ja henen paluelians tieden päle wlgosmenit/ cocosit caiki quin he leusit/ Pahat ia Hyuet/ ia Häähone teutettin werahista.
Ja hänen palwelijansa teiden päälle ulosmenit/ kokosit kaikki kuin he löysit/ Pahat ja hywät/ ja häähuone täytettiin wierahista.
22:11 Nin Kuningas siselkeui catzoman werahitans/ Coska hen näki sielle yhden Inhimisen ei watetun hääwattella.
Niin kuningas sisälle käwi katsomaan wierahintansa/ Koska hän näki siellä yhden ihmisen ei waatetun hääwaatteella.
22:12 Ja hen sanoi henelle/ Ysteuen/ quingas tehen siseltulit/ ia ei sinulla ole * Hääwatet? Nin hen waickeni.
Ja hän sanoi hänelle/ Ystäwän/ kuinkas tähän sisälle tulit/ ja ei sinulla ole hääwaatteet? Niin hän waikeni.
22:13 Silloin sanoi Kuningas paluelioillen/ Sitocat henen kätens ia ialcans/ ia heiteket hende sihen wlcoisehen pimeydeen/ Sielle pite oleman idku/ ia hambain kiristus.
Silloin sanoi kuningas palwelijoillensa/ Sitokaat hänen kätensä ja jalkansa ja heittäkäät häntä siihen ulkoisehen pimeyteen/ Siellä pitää oleman itku/ ja hampain kiristys.
22:14 Sille että monda ouat cutzutut mutta haruat wlgoswalittut.
Sillä että monta owat kutsutut mutta harwat uloswalitut.
22:15 Silloin Phariseuset poismenit/ neuuo pitämen quinga he solmeaisit henen puheesa.
Silloin phariseukset pois menit/ neuwoa pitämään kuinka he solmisiwat hänen puheessa.
22:16 Ja he lehetit henelle Opetuslapsens Herodianein cansa sanoden/ Mestari/ me tiedhem/ että sine olet totinen/ ia sine Jumalan tijen opetat totudhes/ etke sine ketän tottele/ Sille ettet sine catzo Inhimisten moodhon ielken.
Ja he lähetit hänelle opetuslapsensa Herodianein kanssa sanoen/ Mestari/ me tiedämme/ että sinä olet totinen/ ja sinä Jumalan tien opetat totuudessa/ etkä sinä ketään tottele/ Sillä ettet sinä katso ihmisten muodon jälkeen.
22:17 Sano sis meille quingas lulet? Sopico Keisarin anda wero taicka ei?
Sano siis meille kuinkas luulet? Sopiiko keisarille antaa weroa taikka ei?
22:18 Coska nyt Iesus ymmersi heiden pahudhens/ sanoi hen/ Mite te kiusat minua wlkocullatut? Osottacat minulle Weromynti.
Koska nyt Jesus ymmärsi heidän pahuutensa/ sanoi hän/ Mitä te kiusaat minua ulkokullatut? Osoittakaat minulle weromynti.
22:19 Nin he annoit henelle werorahan.
Niin he annoit hänelle werorahan.
22:20 Ja hen sanoi heille/ Kenenge on täme cuua/ ia pälekirioitus?
Ja hän sanoi heille/ Kenenkä on tämä kuwa/ ja päällekirjoitus?
22:21 He sanoit henelle/ Keisarin. Nin sanoi hen heille/ Andacat sis ne Keisarin iotca Keisarin ouat/ ia ne Jumalan iotca Jumalan ouat.
He sanoit hänelle/ Keisarin. Niin sanoi hän heille/ Antakaat siis ne keisarin jotka keisarin owat/ ja ne Jumalan jotka Jumalan owat.
22:22 Ja quin he neme cwlit/ imehtelit he/ ia lowuit heneste ia poismenit.
Ja kuin he nämä kuulit/ ihmettelit he/ ja luowuit hänestä ja pois menit.
22:23 Sine peiuenä keuit ne Sadduceuset henen tygens/ iotca sanouat/ ei oleuan ylesnousemista/ Ja kysyit henelle sanoden/
Sinä päiwänä käwit ne saddukeukset hänen tykönsä/ jotka sanowat/ ei olewan ylösnousemista/ Ja kysyit häneltä sanoen/
22:24 Mestari/ Moses sanoi/ Jos ioku coole lapsitoin/ nin pite henen weliens henen emändens naiman/ ia ylesherättemen henen weliens siemenen.
Mestari/ Moses sanoi/ Jos joku kuolee lapsetoin/ niin pitää hänen weljensä hänen emäntänsä naiman/ ja ylösherättämään hänen weljensä siemenen.
22:25 Nin olit meiden tykenem seitzemen weliestä/ Ensimeinen quin naij/ se cooli. Ja etteike henelle ollut siemend/ ietti hen emendens weliellens.
Niin olit meidän tykönämme seitsemän weljestä/ Ensimmäinen kuin nai/ se kuoli. Ja ettei hänellä ollut siementä/ jätti hän emäntänsä weljellensä.
22:26 Samalmodolla se toinen ia colmas haman seitzemenden asti.
Samalla muodolla se toinen ja kolmas hamaan seitsemänteen asti.
22:27 Mutta caikein wijmen cooli mös se waimo. Kenenge sis nijste seitzemest emäne' henen oleman pite ylesnousemises?
Mutta kaikkein wiimein kuoli myös se waimo. Kenenkä siis niistä seitsemästä emännän hänen oleman pitää ylösnousemisessa?
22:28 Sille että iocainen hende piti.
Sillä että jokainen häntä piti.
22:29 Nin Iesus wastaden/ sanoi heille/ Te exytte ia ette te ymmerde ramatuita/ eikä Jumalan awua.
Niin Jesus wastaten/ sanoi heille/ Te eksytte ja ette te ymmärrä Raamatuita/ eikä Jumalan awua.
22:30 Sille ettei ylesnousemises/ eike naida eike hoolla mutta ouat ninquin Jumala' Engelit Taiuas.
Niin ettei ylösnousemisessa/ eikä naida eikä huolla mutta owat niinkuin Jumalan enkelit taiwaassa.
22:31 Ettekö te ole lukenuuat coolluden ylesnousemisest/ iota teille on Jumalast sanottu/ ioca sanoi/
Ettekö te ole lukeneet kuolleiden ylösnousemisesta/ jota teille on Jumalasta sanottu/ joka sanoi/
22:32 Mine olen Abrahamin Jumala/ ia Isaachin Jumala/ ia Jacobin Jumala. Ei ole Jumala coolutten Jumala mutta eleuiten.
Minä olen Abrahamin Jumala/ ja Isachin Jumala/ ja Jakobin Jumala. Ei ole Jumala kuolleitten Jumala mutta eläwien.
22:33 Ja quin Canssat sen cwlit/ hemestyit he henen opetoxestans.
Ja kuin kansat sen kuulit/ hämmästyit he hänen opetuksestansa.
22:34 Coska nyt Phariseuset cwlit että hen oli Sadduceusille suun tukinnut/ cocounsit he ychten.
Koska nyt phariseukset kuulit että hän oli saddukeuksilta suun tukinnut/ kokounsit he yhteen.
22:35 Ja kysyi henelle yxi heiste/ laijn opettaia/ kiusaten hende ia sanoi/
Ja kysyi häneltä yksi heistä/ lain opettaja/ kiusaten häntä ja sanoi/
22:36 Mestari/ cuca on swrin käsky lagisa? Sanoi henelle Iesus/
Mestari/ kuka on suurin käsky laissa? sanoi hänelle Jesus/
22:37 Racasta sinun Herras Jumalas/ caikest sinun sydhemestes/ ia caikest sinun sielustas/ ia caikest sinun mielestes/
Rakasta sinun Herraasi Jumalaasi/ kaikesta sinun sydämestäsi/ ja kaikesta sinun sielustasi/ ja kaikesta sinun mielestäsi/
22:38 Teme on swrin ia ensimeinen käsky.
Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
22:39 Se toinen ombi tämen caltainen/ Racasta sinun lehimeistes ninquin itzesinus/
Se toinen ompi tämän kaltainen/ Rakasta sinun lähimmäistäsi niinkuin itse sinuas/
22:40 Nijse cahdesa käskys caiki Laki ia Prophetat rippuuat.
Niissä kahdessa käskyssä kaikki laki ja prophetat riippuwat.
22:41 Coska nyt Phariseuset coghos olit/ kysyi heille Iesus/ sanoden/
Koska nyt phariseukset koossa olit/ kysyi heiltä Jesus/ sanoen/
22:42 Mite teille näky Chtistusest/ Kenenge poica hen on? He sanoit/ Dauidin.
Mitä teille näkyy Kristuksesta/ Kenenkä poika hän on? He sanoit/ Dawidin.
22:43 Sanoi hen heille/ Quinga sis Dauid cutzupi henen Herraxi/ Hengesä? sanoden/
Sanoi hän heille/ Kuinka siis Dawid kutsuupi hänen Herraksi/ Hengessä? sanoen/
22:44 Sanoi Herra minu' Herralleni/ istu minu' oikialle kädelleni/ Sihe'asti että mine panen sinun wihoilises ialcais astinlaudhaxi.
Sanoi Herra minun Herralleni/ istu minun oikealle kädelleni/ Siihen asti että minä panen sinun wihollisesi jalkasi astinlaudaksi.
22:45 Jos sis Dauid cutzu henen Herraxi/ quingast hen on henen poicans?
Jos siis Dawid kutsui hänen Herraksi/ kuinkaste hän on hänen poikansa?
22:46 Ja eikengen tainnut hende mite wastata. Ja eike mös rochgennut yxiken sen päiuen perest henelle enämbete kysyue.
Ja ei kenkään tainnut häntä mitään wastata. Ja eikä myös rohjennut yksikään sen päiwän perästä häneltä enempää kysyä.

* Hääwate) Se on Wsko. Jolla ei wsko ole/ Ei se taidha milleken omalla töllens Jumalan keluata. Sentäden täme Euangelium poishylkepi ne Tecoin pyhet/ ia coriapi ne wskoliset.

XXIII. Lucu.

23:1 Silloin Iesus puhui Cansalle/ ia henen opetuslapsillens/ sanoden
Silloin Jesus puhui kansalle/ ja hänen opetuslapsillensa/ sanoen
23:2 * Mosesen stolilla istuuat kirianoppenuet/ ia Phariseuset.
Moseksen tuolilla istuwat kirjanoppineet/ ja phariseukset.
23:3 Caiki sis mite he käskeuet teiden pite/ se piteket/ ia techket/ Mutta heiden töidens ielken elket te techkö. Sille että he sanouat ia eiuet teghe.
Kaikki siis mitä he käskewät teidän pitää/ se pitäkäät/ ja tehkäät/ Mutta heidän töidensä jälkeen älkäät te tehkö. Sillä että he sanowat ja eiwät tee.
23:4 Sille että he cocon sitouat raskat/ ia candamattomat coormat/ ia paneuat Inhimisten hartioijlle/ mutta heiden sormellans ei he tachto nijte licutta.
Sillä että he kokoon sitowat raskaat/ ja kantamattomat kuormat/ ja panewat ihmisten hartioille/ mutta heidän sormellansa ei he tahdo niitä liikuttaa.
23:5 Nin caiki heiden töensä he tekeuet sen päle/ että he neghyisit Inhimisilde.
Niin kaikki heidän työnsä he tekewät sen päälle/ että he näkyisit ihmisiltä.
23:6 He leuitteuet heiden mwisto kirians/ ia swrexi tekeuet heiden waattens kerdhat/ Ja racastauat ensimeiset istumet weraspidhoisa/ ia Synagogisa ylimeiset sijat/
He lewittäwät heidän muistokirjansa/ ja suureksi tekewät heidän waatteensa kerrat/ Ja rakastawat ensimmäiset istuimet wieraspidoissa/ ja synagoogissa ylimmäiset sijat/
23:7 ia teruetyxie twrulla/ ia cutzutta Inhimisilde Rabbi.
ja terwehdyksiä turuilla/ ja kutsuttaa ihmisiltä rabbi.
23:8 Mutta elkette teiten a'daco cutzutta Rabbi. Sille yxi on teiden Mestarin quin on Christus/ mutta caiki te weliexet oletta.
Mutta älkäätte teitän antako kutsua rabbi. Sillä yksi on teidän mestarin kuin on Kristus/ mutta kaikki te weljekset olette.
23:9 Ja elkete keteke cutzuco isexen maan päle. Sille että yxi on teiden Isen/ ioca ombi Taiuaisa.
Ja älkäätte ketäkään kutsuko isäksi maan päällä. Sillä että yksi on teidän Isän/ joka ompi taiwaissa.
23:10 Ja elkette andaco cutzu teiten Mestarixi/ Sille että yxi on teiden Mestarin/ quin on Christus.
Ja älkäätte antako kutsua teitän mestariksi/ Sillä että yksi on teidän mestarin/ kuin on Kristus.
23:11 Joca teiste swrin on/ se olcan teiden paluelian.
Joka teistä suurin on/ se olkaan teidän palwelijan.
23:12 Mutta ioca itzens ylistey/ se alatahan/ ia ioca itzens alenda se yletehen.
Mutta joka itsensä ylistäy (ylentää) / se aletahan/ ja joka itsensä alentaa se yletähän.
23:13 Mutta we teille Kiria'oppeneet/ ia phariseuset te Wlcokullatud/ että te * suliette Taiua' waldaku'nan Inhimiste' edeste/ sille ette te itze sisellemene/ eike te salli sisellemeneueisi siselletulla.
Mutta woi teille kirjanoppineet/ ja phariseukset te ulkokullatut/ että te suljette taiwaan waltakunnan ihmisten edestä/ sillä ette te itse sisälle mene/ eikä te salli sisälle menewäisiä sisälle tulla.
23:14 We telle Kirianoppeneet ia Phariseuset te Wlcokullatudh/ että te ylessööt leskeden honeet/ ia sen pitkein Rucousten ionella/ Sentähden te site coweman cadhotuxen saatta.
Woi teille kirjanoppineet ja phariseukset te ulkokullatut/ että te ylös syöt leskien huoneet/ ja sen pitkäin rukousten juonella/ Sentähden te sitä kowemman kadotuksen saatte.
23:15 We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset/ te Wlcocullatudh/ että te Merte ia Mannerta ymberiwaellat tehdexen yhden Proselitin. Ja coska hen techty on/ nin te heneste teette cachta enemen heluetin lapsen/ quin itze oletta.
Woi teille kirjanoppineet ja phariseukset/ te ulkokullatut/ että te merta ja mannerta ympäri waellat tehdäksen yhden proselitin (käännynnäisen). Ja koska hän tehty on/ niin te hänestä teette kahta enemmin helwetin lapsen/ kuin itse olette.
23:16 We teille sockiat Taluttaiat/ että te sanotta. Jocainen/ quin wanno Templin päle/ ei se miten ole/ mutta ioca wannopi Templin Cullan päle/ se on welcapä.
Woi teille sokeat taluttajat/ että te sanotte. Jokainen/ kuin wannoo templin päälle/ ei se mitään ole/ mutta joka wannoopi templin kullan päälle/ se on welkapää.
23:17 Te Hullut ia Sockiat/ sille cumbi on swrembi/ se culta eli Templi? Joca Cullan pyhittepi?
Te hullut ja sokeat/ sillä kumpi on suurempi/ se kulta eli templi? Joka kullan pyhittääpi?
23:19 Ja iocainen/ quin wanno Altarin päle/ ei se miten ole/ Mutta ioca wannopi sen Lahian päle/ quin sen päle on/ se on welcapä.
Ja jokainen/ kuin wannoo alttarin päälle/ ei se mitään ole/ Mutta joka wannoopi sen lahjan päälle/ kuin sen päälle on/ se on welkapää.
23:20 Te Hullut ia Sockiat/ cumbi on Jalombi/ Lahiaco eli Altari/ ioca Lahian pyhittepi?
Te hullut ja sokeat/ kumpi on jalompi/ Lahjako eli alttari/ joka lahjan pyhittääpi?
23:21 Joca sis wanno Altarin päle/ nin hen wanno henesse ia caikissa iotca sen päle ouat.
Joka siis wannoo alttarin päälle/ niin hän wannoo hänessä ja kaikissa jotka sen päällä owat.
23:22 Ja iocainen/ quin wanno Templin päle se wanno henesse/ ia sen päle/ ioca sen sisel asu.
Ja jokainen/ kuin wannoo templin päällä se wannoo hänessä/ ja sen päällä/ joka sen sisällä asuu.
23:23 Ja ioca wanno Taiuan päle/ se wanno Jumalan Stolin päle/ ia sen päle ioca henes istu.
Ja joka wannoo taiwaan päälle/ se wannoo Jumalan tuolin päälle/ ja sen päälle joka hänessä istuu.
23:24 We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset/ te Wlcokullatudh/ että te Tijunin teet Minduist/ Dilleist/ ia Kuminoist/ ia poisiätett ne raskamat lagista/ quin ouat/ Domio/ Laupius/ ia Wsko. Neite pideis techtemen/ ia ei nijte iättemen.
Woi teille kirjanoppineet ja phariseukset/ te ulkokullatut/ että te tiunnin teet mintuista/ tilleistä/ ja kuminoista/ ja pois jätätte ne raskaammat laista/ kuin owat/ tuomio/ laupeus/ ja usko. Näitä pitäisi tehtämän/ ja ei niitä jättämän.
23:24 Te sockiat Taluttaijat * cwrnitzet Hyttysen/ ia Kamelin ylesnielette.
Te sokeat taluttajat kuurnitset hyttysen/ ja kamelin ylös nielette.
23:25 We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset/ te Wlcokullatudh että te puhdastat Jomaastian ia Tiskin wlcoisen polen/ mutta siseld oletta te täynens ratelemist/ ia * tytymettömyst.
Woi teitä kirjanoppineet ja phariseukset/ te ulkokullatut että te puhdistat juoma-astian ja tiskin ulkoisen puolen/ mutta sisältä olette täynnänsä raatelemista/ ja tyytymättömyyttä.
23:26 Sine sockia Pharisee/ puhdasta ensin siselde Jomaastia ia Tiski/ että mös ne wlcoiset polet/ puhdastetuxi tulisit.
Sinä sokea phariseus/ puhdista ensin sisältä juoma-astia ja tiski/ että myös ne ulkoiset puolet/ puhdistetuksi tulisit.
23:27 We teille Kirianoppeneet/ ia Phariseuset/ te wlcokullatudh/ ette te oletta walghastettudhen Hautain caltaiset/ iotca wlco caunissa näkyuet/ mutta siseld ouat teynens Colutten luita/ ia caike riettautta.
Woi teille kirjanoppineet/ ja phariseukset/ te ulkokullatut/ että te olette walkastettujen hautain kaltaiset/ jotka ulkoa kauniisti näkywät/ mutta sisält owat täynnänsä kuolleitten luita/ ja kaikkea riettautta.
23:28 Nin mös te/ wlco oletta nähdhe Inhimisten edhes hurskat/ mutta siselde te oletta teunens wieckautt/ ia wärytte.
Niin myös te/ ulkoa olette nähdä ihmisten edes hurskaat/ mutta sisältä te olette täynnänsä wiekkautta/ ja wääryyttä.
23:29 We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset/ te wlcokullatud/ että te rakenat Prophetain Haudhat/ ia caunistat Wanhurskasten muistomerckit/ ia sanotta/
Woi teille kirjanoppineet ja phariseukset/ te ulkokullatut/ että te rakennat prophetain haudat/ ja kaunistat wanhurskasten muistomerkit/ ja sanotte/
23:30 Jos me olisima olluet meiden Isedhen aigoilla/ em me olisi olluet osalliset heiden cansans Prophetain weres.
Jos me olisimme olleet meidän isien ajoilla/ emme me olisi olleet osalliset heidän kanssansa prophetain weressä.
23:31 Nin te sis itze teiden pälen tunnustat että te oletta ninen Lapset/ iotca tapoidh Prophetat.
Niin te siis itse teidän päällen tunnustat että te olette niiden lapset/ jotka tapoit prophetat.
23:32 Nin tekin teutteket teiden Isedhen märedh.
Niin tekin täyttäkäät teidän isäin määrät.
23:33 Te Kärmet/ te Kyikärmetten sikijet/ Quinga te weltet heluetin cadotuxen?
Te käärmeet/ te kyykäärmeitten sikiöt/ Kuinka te wältät helwetin kadotuksen?
23:34 Senteden/ catzo/ Mine leheten teille Prophetat ia Wijsat/ ia Kirianoppeneet/ ia nijste mutamadh te tapatta/ ja ristinnaulitzetta/ ia heiste monicahdat te piexette teiden Synagogisan/ ia wainotta Caupungista caupungihin/
Sen tähden katso/ Minä lähetän teille prophetat ja wiisaat/ ja kirjanoppineet/ ja niistä muutamat te tapatte/ ja ristiinnaulitsette/ ja heistä monikahdat te pieksätte teidän synagoogissan/ ja wainoatte kaupungista kaupunkihin/
23:35 että teiden pälen pite tuleman iocainen Wanhurskas Weri/ ioca wlgoswodhatettu on Maan päle * hamast Wanhurskan Abelin wereste/ nin Zacharian Barachiasen poijan wereen asti/ ionga te tapoitta Templin ia Altarin waihel.
että teidän päällen pitää tuleman jokainen wanhurskas weri/ joka uloswuodatettu on maan päälle hamasta wanhurskaan Abelin werestä/ niin Zachariaan Barachiasen pojan wereen asti/ jonka te tapoitte templin ja alttarin waiheilla.
23:36 Totisesta mine sanon teille/ että nämet caiki pite tuleman temen sughun päle.
Totisesti minä sanon teille/ että nämät kaikki pitää tuleman tämän suwun päälle.
23:37 Jerusalem Jerusalem/ sine ioca tapat Prophetadh/ ia kiuilsurmat ne/ iotca sinun tyges lehetetydh ouat/ Quinwsein mine tahdoin coota sinun lapses/ ninquin Cana cocoo poijans Sipeins ala/ ia ette te tachtoneet?
Jerusalem Jerusalem/ sinä joka tapat prophetat/ ja kiwillä surmaat ne/ jotka sinun tykösi lähetetyt owat/ Kuin usein minä tahdoin koota sinun lapsesi/ niinkuin kana kokoaa poikansa siipein alle/ ja ette te tahtoneet?
23:38 Catzo/ teiden Honen pite teille iämen häwitetyxi.
Katso/ teidän huoneen pitää teille jäämän häwitetyksi.
23:39 Sille mine sanon teille/ Eiswingan te minua näge testedhes/ sihenasti quin te sanotta. Hyuestisigunattu olcohon se/ ioca tulepi Herran Nimeen.
Sillä minä sanon teille/ Ei suinkaan te minua näe tästedes/ siihenasti kuin te sanotte. Hywästi siunattu olkohon se/ joka tuleepi Herran nimeen.

* Mosesen stoolilla) Mosesen opetus oli Jumalan Sana/ Sentehden eikengen sanota istuua Mosesen istuimel mutta ne quin Jumalan sanoia opettauat/ Ja coska he sen tekeuet/ nin me welcapädh olem heite cwleman quin Christus tesse käske/ wann Jos he iotakin mwta opettauat/ lijotecki/ iolla Jumalan käsky ylencatzotan/ nin emme me ole nijte welca pädh cwleman/ quin ennen Matt. 15. licutettu on * Suliette) Awamet ne ouat se woima/ iolla Taiuan waldakunda opetetan/ Eiuet ne site opetaneet/ mutta Inhimisten opilla he estit ne/ iotca site oikeat oppi olisit cwluuat. * Proselitin) Nin ne Pacanat cutzuttin/ iotca Jwttat lain ala kiensit/ Se on/ Wsi Judas eli Outo Judas. * Cwrnitzet) se on/ Te tegette Inhimisten swren mielicarwaan pienise asioisa/ ia ne swret asijat te wnohdatte. * Tytymettömyst) se on/ Että he caiki polens temmauat/ ia swresa hercusa eleuät/ ia ei tottele Jumalasta eike sielusta. * Hamast) Telle Barachialla ombi caxi Nime/ Sille 2. Parali. 24. hen cutzutan Joiada/ ninquin tapa on Ramatusa ia muissa.

XXIV. Lucu.

24:1 JA Iesus wlgosmeni/ poislexi Templist/ ia henen Opetuslapsens edeskeuit/ osottaman henelle Templin rakennuxi.
Ja Jesus ulos meni/ poisläksi templistä/ ja häne opetuslapsensa edeskäwit/ osoittaman hänelle templin rakennukseksi.
24:2 Nin sanoi Iesus heille/ Ettekö te caikia neite näge? Totisesta sanon mine teille/ ei pide iätettemen tesse kiui kiuen päle/ ioca ei alassäriete.
Niin Jesus sanoi heille/ Ettekö te kaikkia näitä näe? Totisesti sanon minä teille/ ei pidä jätettämän tässä kiwi kiwen päälle/ joka ei alas särjetä.
24:3 Mutta coska hen istui Ölio mägen päle/ edeskeuit henen tygens Opetuslapset erinens/ ia sanoit. Sanos meille/ coska teme tapactu? Ja mike ollepi sinun Tulemises mercki/ Ja mailman lopun?
Mutta koska hän istui Öljymäen päällä/ edeskäwit hänen tykönsä opetuslapset erinensä/ ja sanoit. Sanos meille/ koska tämä tapahtui? ja mikä olleepi sinun tulemisesi merkki/ Ja maailman lopun?
24:4 Mutta Iesus wastasi/ ia sanoi heille/ Catzocat ettei kengen teite wiettele/
Mutta Jesus wastasi/ ja sanoi heille/ Katsokaat ettei kenkään teitä wiettele/
24:5 Sille että monda tuleuat minun Nimeeni/ sanoden/ Mine olen Christus/ ia wietteleuet monda.
Sillä että monta tulewat minun nimeeni/ sanoen/ Minä olen Kristus/ ja wiettelewät monta.
24:6 Nin te saatta cwlla Sotia/ ia sanomita sodhista/ Catzocat ettei te cauhistu.
Niin te saatte kuulla sotia/ ja sanomia sodista/ Katsokaat ettei te kauhistu.
24:7 Sille caiki nämet pite tapactuman/ mutta ei wiele ole cochta loppu. Sille että Canssan pite cansa wastan ylesnouseman/ ia waldakunda wastan waldakunda/ Ja tuleuat Ruttotaudhit/ ia nälke/ ia maan iäristos mones paicas.
Sillä kaikki nämä pitää tapahtuman/ mutta ei wielä ole kohta loppu. Sillä että kansan pitää kansaa wastaan ylösnouseman/ ja waltakunta wastaan waltakunta/ Ja tulewat ruttotaudit/ ja nälkä/ ja maanjäristys monessa paikassa.
24:8 Mutta caiki nämet ouat murechten alcu.
Mutta kaikki nämät owat murheitten alku.
24:9 Silloin he ylenandauat teite waiuaan/ ia tappauat teiden ia te tuletta ylencatzotuxi caikilda pacanoilda/ minun Nimeni tehden.
Silloin he ylenantawat teitä waiwaan/ ja tappawat teidän ja te tulette ylenkatsotuksi kaikilta pakanoilta/ minun nimeni tähden.
24:10 Ja silloin monda paheneuat/ ia keskenens petteuet toinen toisens/ ia wihauat keskenens.
Ja silloin monta pahenewat/ ja keskenänsä pettäwät toinen toisensa/ ja wihaawat keskenänsä.
24:11 Ja monda Falski prophetadt ylesnouseuat/ ia wietteleuet monda.
Ja monta falskia profeetta ylösnousewat/ ja wiettelewät monta.
24:12 Ja että wäryys saapi wallan/ nin Rackaus monisa kylmene.
Ja että wääryys saapi wallan/ niin rakkaus monissa kylmenee.
24:13 Mutta ioca wahwana pysy loppun asti/ se tule wapadhexi.
Mutta joka wahwana pysyy loppuun asti/ se tulee wapahaksi.
24:14 Ja pite teme Euangelium waldakunnast sarnattaman caikesa mailmasa/ tunnustoxexi caikille pacanoille/ ia silloin se loppu tule.
Ja pitää tämä ewankelium waltakunnasta saarnattaman kaikessa maailmassa/ tunnustukseksi kaikille pakanoille/ ja silloin se loppu tulee.
24:15 Coska te sis nägette sen häwitoxen * iulmaudhen/ iosta sanottu on Daniel Prophetan cautta/ seisouan sijne pyhese sijas/ ioca temen luke/ se ymmerteken/
Koska te siis näette sen häwityksen julmauden/ josta sanottu on Daniel prophetan kautta/ seisowan siinä pyhässä sijassa/ joka tämän lukee/ se ymmärtäkään.
24:16 Silloin ne quin Judeas ouat/ paetkat woortein päle.
24:17 Ja iotca caton päle ouat elken alasastuco ottaman miteken honestans.
Ja jotka katon päällä owat älkään alastulko ottamaan mitäkään huoneestansa.
24:18 Ja ioca Pellolla on/ elken iellens palatko waattetans ottaman.
ja joka pellolla on/ älkään jällens palatko waatteitansa ottamaan.
24:19 Mutta we raskasten ia imetteweisten nijlle peiwille.
Mutta woi raskasten ja imettäwäisten niillä päiwillä.
24:20 Mutta rucolcat/ ettei teiden paconna tapactuisi * Taluella/ eike Sabbathin päle.
Mutta rukoilkaat/ ettei teidän pakonne tapahtuisi talwella eikä Sabbathin päällä.
24:21 Sille että silloin pite swren waiuan oleman/ iongacaltainen ei ole ollut mailman alghusta/ tehen aican asti/ elken mös tulco.
Sillä että silloin pitää suuren waiwan oleman/ jonka kaltaista ei ole ollut maaiman alusta/ tähän aikaan asti/ älkään myös tulko.
24:22 Ja ellei ne peiuet lyheteisi/ nin ei yxiken * Liha tulisi wapadhexi/ mutta wlgoswalittudhen tehden ne peiuet lyheten.
Ja ellei ne päiwät lyhennettäisi/ niin ei yksikään liha tulisi wapahdetuksi/ mutta uloswalittujen tähden ne päiwät lyhennetään.
24:23 Silloin ios iocu teille sanois. Catzo * Tesse on se Christus/ taicka sielle/ nin elket wskoo.
Silloin jos joku teille sanoisi. Katso tässä on se Kristus/ taikka siellä/ niin älkäät usko.
24:24 Sille että Falskit Christuset/ ia Falskit Prophetadh ylesnouseuat/ ia tekeuet swret tunnostehdhet ia imehet/ nin että mös/ ios taidhais olla/ nekin Wlgoswalitudh exymiseen wieteisijn.
Sillä että falskit kristukset/ ja falskit prophetat ylösnousewat/ ja tekewät suuret tunnusteot ja ihmeet/ niin että myös/ jos taitaisi olla/ nekin uloswalitut eksymiseen wietäisiin.
24:25 Catzo/ mine olen teille edhelle sanonudh. Jos he sijs teille sanouat.
Katso/ minä olen teille edellä sanonut. Jos he siis teille sanowat.
24:26 Catzo/ hen on corwes/ nin elket wlgosmengö Catzo/ Hen on Camaris/ elket wskoo.
Katso/ hän on korwessa/ niin älkäät ulosmenko katso/ Hän on kamarissa/ älkäät uskoko.
24:27 Sille ninquin pitkesen tuli leimachta/ Idheste ia näkypi hama' Ländehen/ Nin mös ombi Inhimisen Poigan Tulemus.
Sillä niinkuin pitkäisen tuli leimahtaa/ Idästä ja näkyypi hamaan läntehen/ Niin myös ompi Ihmisen Pojan tulemus.
24:28 Mutta cussa * Rato on sihen mös Cotkat cokounduuat.
Mutta kussa raato on siihen myös kotkat kokoontuwat.
24:29 Mutta cocta ninnen peiwein waiwan ielken Auringoinen pimijepi/ ia ei Cw walghista/ ia Tächdhet langeuat Taiuahast/ ia Taiwan auwudh wapitzeuat.
Mutta kohta niiden päiwäin waiwan jälkeen aurinkoinen pimeneepi/ ja ei kuu walista/ ja tähden lankeawat taiwahasta/ ja taiwaan awut wapisewat.
24:30 Ja silloin näkypi Inhimisen Poiga' mercki Taiwasa. Ja silloin caiki Sucukunnat maasa parcuuat/ Ja saauat nähdhä Inhimisen Poigan tuleuan Taiuan piluis/ swrella auwulla ia cunnialla.
Ja silloin näkyypi Ihmisen Pojan merkki taiwaassa. Ja silloin kaikki seurakunnat maassa parkuwat/ Ja saawat nähdä Ihmisen Pojan tulewan taiwaan pilwissä/ suurella awulla ja kunnialla.
24:31 Ja hen lehettepi Engelins Pasunan swren änen cansa/ ia he cokouat henen wlgoswalituns * neliest Twlest/ Taiwasten corckiudhesta haman heiden ärijns asti.
Ja hän lähettääpi enkelinsä pasuunan suuren äänen kanssa/ ja he kokoawat hänen uloswalittunsa neljästä tuulesta/ Taiwasten korkeudesta hamaan heidän ääriinsä asti.
24:32 Ficuna puusta oppicat wertaus/ coska nyt sen oxa on heicko ia lehdhet wlgospacachtauat/ nin te tiedhette Suuen lesse oleuan.
Wiikunapuusta oppikaat wertaus/ koska nyt sen oksa on heikko ja lehdet ulos pakahtuwat/ niin te tiedätte suwen läsnä olewan.
24:33 Nin mös te/ coska te näget nämet caicki/ sijtte tietke että se on iwri ouen edes.
Niin myös te/ koska te näet nämät kaikki/ siitä tietkää että se on juuri owen edessä.
24:34 Totisesta sanon mine teille. Ei teme Sucu ku'da pidhe huckuma'/ sihenasti quin caicki nämet * tapactuuat.
Totisesti sanon minä teille. Ei tämä sukukunta pidä hukkuman/ siihen asti kuin kaikki nämät tapahtuwat.
24:35 Taiuas ia Maa pite huckuman/ Mutta minun Sanani ei pide huckandeman.
Taiwas ja maa pitää hukkuman/ Mutta minun sanani ei pidä hukkaantuman.
24:36 Waan sijte peiuest ia hetkest eikengen tiedhe/ ei Taiwasten Engelitke/ waan minun Isen yxinens.
Waan siitä päiwästä ja hetkestä ei kenkään tiedä/ ei taiwasten enkelitkään/ waan minun Isän yksinänsä.
24:37 Mutta ninquin Noen aigalla oli/ nin pite mös Inhimisen Poian Tulemisen oleman.
Mutta niinkuin Noan ajalla oli/ niin pitää myös Ihmisen Pojan tulemisen oleman.
24:38 Sille ninquin he olit nijne peiwine edhelle Wedhenpaisuman/ söit ia ioit/ nait ia hoolit/ haman sihen peiwen asti/ iona Noe Archin sisellemeni/
Sillä niinkuin he olit niinä päiwinä edellä wedenpaisuman/ söit ja joit/ nait ja huolit/ hamaan siihen päiwään asti/ jona Noa arkkiiin sisälle meni/
24:39 ia eiuet tienehet ennenquin Wedhen paisumus tuli/ ia caiki poisotti. Nin pite mös Inhimisen Poian Tulemus oleman.
ja eiwät tienneet ennenkuin wedenpaisumus tuli/ ja kaikki pois otti. niin pitää myös Ihmisen Pojan tulemus oleman.
24:40 Silloin caxi pite oleman kedholla/ yxi ylesotetan/ ia toinen iäteten.
Silloin kaksi pitää oleman kedolla/ yksi ylös otetaan/ ja toinen jätetään.
24:41 Caxi pite iauhaman yhdelle myllyl/ yxi ylesotetan/ ia toinen iäteten.
Kaksi pitää jauhaman yhdellä myllyllä/ yksi ylösotetaan/ ja toinen jätetään.
24:42 Waluocat sis/ sille ette te tiedhe/ mille hetkelle teiden Herran on tuleua.
Walwokaat siis/ sillä ette te tiedä/ millä hetkellä teidän Herran on tulewa.
24:43 Mutta se te tietke/ ios tiedheis Perenisende/ mille hetkelle Warghas olis tuleua/ caikeni hen waluois/ ia ei sallisi henen honetans lepitzencaiua.
Mutta se te tietäkää/ jos tietäisi perheenisäntä/ millä hetkellä waras olisi tulewa/ kaikenni hän walwoisi/ ja ei sallisi hänen huonettansa läwitsen kaiwaa.
24:44 Senteden olcata te mös walmit/ sille että mille hetkelle ette te lwlecka/ sille Inhimisen Poica tule.
Sentähden olkaatte te myös walmiit/ sillä että millä hetkellä että te luulekaan/ sillä Ihmisen Poika tulee.
24:45 Mutta cuca ombi nyt wskolinen ia nopsa Paluelia/ ionga Herra pani Perehense päle/ andamahan heille rooca aigallans.
Mutta kuka ompi nyt uskollinen ja nopsa palwelija/ jonka Herra pani perheensä päälle/ antamahan heille ruokaa ajallansa.
24:46 Autuas on se Paluelia/ ionga Herra leute nin tehneexi/ coska hen tule.
Autuas on se palwelija/ jonka Herra löytää niin tehneeksi/ koska hän tulee.
24:47 Totisesta sanon mine teille. Hen panepi henen caiken hywuydhens päle.
Totisesti sanon minä teille. Hän paneepi hänen kaiken hywyytensä päälle.
24:48 Mutta ios se paha Paluelia sanopi henen sydhemesens/ Minun Herran wipy tulemast/
Mutta jos se paha palwelija sanoopi sydämessänsä/ Minun Herran wiipyy tulemasta/
24:49 ia rupe piexemeen cansa paluelians/ semmengin sömen ia ioman iomariten cansa/
ja rupeaa pieksemään kanssapalwelijaansa/ sillenkin syömän ja juoman juomaritten kanssa/
24:50 Nin tule sen Paluelian Herra/ sine peiwene/ cuna ei hen lwle/ ia sille hetkelle quin ei hen tiedhe/
Niin tulee sen palwelijan Herra/ sinä päiwänä/ kuna ei hän luule/ ja sillä hetkellä kuin ei hän tiedä/
24:51 ia hen rickileicka henen/ Ja andapi henelle palcans Ulcokullattudhen cansa. Sielle pite oleman idku ia hambain kiristus.
Ja hän rikki leikkaa hänen/ Ja antaapi hänelle palkkansa ulkokullattujen kanssa. Siellä pitää oleman itku hampain kiristys.

* Julmaudhen) Täme taisi olla kylle caunis wlgoisen pyhydhen cauneus ia mooto Inhimisten edhesse/ waicka se quitengin oli Julmaus ia Cauhistos Jumalan edhese/ Ninquin on inhimisten opetuxet/ Nin mös Juttain ia Pacanadhen Epeiumalan paluelus on ollut. * Taluella) Se on paetkat oikealla aijgalla. Sille taluella ei ole hyue waelda Ja Sabbathin waellus oli iwttaille kielty. * Liha) Se on/ ei yxiken Inhiminen/ Telle tawalla se Sana on Wsein Ramatuisa. * Tesse on Christus) Ne ouat Eriseurat/ ia Sädhyt/ iotca hyue Elemet wlcoisist cappaleist eli töiste etziuet. Waan ne Camarit/ Ne ouat nyt caiki Hengeliset Clostarit/ Mutta ne Corwet ouat Toiwio ionet/ Pilagrimin tiedh ia Metzekirkot. * Rato) Se on Sananlasko ia on nin palio. Kylle me cokounnem/ Cussa mine olen/ sijne mös te oletta. Ninquin Rato ia Cotkat leuten yhdest/ ilman paican märe panemat. * Neliest) Se on/ Idhest ia Lennest/ Lounast ia Pohiast/ ia yhdest mailman ärest nin toisen. * Tapactuuat) Se on/ Caicki neme rupiauat tapactuman io telle aijalla/ teiden eläisen.

XXV. Lucu.

25:1 SIlloin pite Taiuan waldakunnan oleman Kymenen Neitzen caltainen/ iotca otit heiden Lampuns/ ia wlgosmenit ylke wastan.
Silloin pitää taiwaan waltakunnan oleman kymmenen neitseen kaltainen/ jotka otit heidän lamppunsa/ ja ulosmenit ylkää wastaan.
25:2 Mutta wijsi heiste olit tyhmet/ ia wijsi wijsast.
Mutta wiisi heistä olit tyhmät/ ja wiisi wiisasta.
25:3 Ne tyhmet otit heiden Lampuns/ ia ei öliu mötens.
Ne tyhmät otit heidän lamppunsa/ ja ei öljy myötänsä.
25:4 Mutta ne wijsat otit ölijun heiden astians ynne * Lampuden cansa.
Mutta ne wiisat otit öljyn heidän astiansa ynnä lamppujen kanssa.
25:5 Coska nyt Ylke wiwuyij/ tulit he caiki wneliaxi ia macaisit.
Koska nyt ylkä wiipyi/ tulit he kaikki uneliaiksi ja makasit.
25:6 Mutta poliööne hwto tuli/ Catzo/ Ylke tule/ wlgosmenget hende wastan.
Mutta puoli yönnä huuto tuli/ Katso/ Ylkä tulee/ ulosmenkäät häntä wastaan.
25:7 Nin ylesnousit caicki nämet Neitzet/ ia walmistit heiden Lampuns.
Niin ylösnousit kaikki nämät neitseet/ ja walmistit heidän lamppunsa.
25:8 Nin sanoit ne tyhmet nijlle wijsaille. Andacat meille teiden öliustan/ sille meiden Lampudh sammuuat.
Niin sanoit ne tyhmät niille wiisaille. Antakaat meille teidän öljystän/ sillä meidän lamput sammuwat.
25:9 Nin wastasit ne wijsat/ sanoden. Eiswingan/ senpäle ettei meille ia teille pide pwttuman/ Mutta menget paramin nijnen tyge/ iotca Myuet/ ia ostakat itzellen.
Niin wastasit ne wiisaat/ sanoen. Ei suinkaan/ sen päälle ettei meillä ja teillä pidä puuttuman/ Mutta menkäät paremmin niiden tykö/ jotka myywät/ ja ostakaat itsellen.
25:10 Nin coska he menit ostaman/ tuli Ylke. Ja iotca walmit olit sisellekeuit henen cansans Häihin/ ia Oui kinisaluattin.
Niin koska he menit ostamaan/ tuli ylkä. Ja jotka walmiit olit sisälle käwit hänen kanssansa häihin/ ja owi kiinni salwattiin.
25:11 Wimein tulit nekin toiset Neitzet/ ia sanoit/ Herra/ Herra/ aua meiden eteen.
Wiimein tulit nekin toiset neitseet/ ja sanoit/ Herra/ Herra/ awaa meidän eteen.
25:12 Mutta hen wastasi/ ia sanoi/ Totisesta sanon mine teille/ En tunne mine teitä.
Mutta hän wastasi/ ja sanoi/ Totisesti sanon minä teille/ En tunne minä teitä.
25:13 Walwocat sentehden/ sille ette te tiedhe peiwe eike hetke/ iona Inhimisen Poica tulepi.
Walwokaat sentähden/ sillä että te tiedä päiwää eikä hetkeä/ jona Ihmisen Poika tuleepi.
25:14 Sille ninquin yxi Inhiminen muille maille lechteisens/ cutzui henen Paluelians/ ia annoi heille Tauarans.
Sillä niinkuin yksi ihminen muille maille lähteissänsä/ kutsui hänen palwelijansa/ ja annoi heille tawaransa.
25:15 Ja yhdelle hen annoi wijsi * Leiuiske/ mutta toiselle caxi/ ia colmanelle yhden/ ia iocahitzelle oman taghansa ielkin/ Ja meni cocta matkans.
Ja yhdelle hän annoi wiisi leiwiskää/ mutta toiselle kaksi/ ja kolmannelle yhden/ ja jokaiselle oman tapansa tawansa jälkeen/ Ja meni kohta matkaansa.
25:16 Nin poiskeui se/ ioca Wijsi Leiwisket oli ottanut/ ia caupitzi ninen cautta/ ia woitti toiset wijsi Leiuiske.
Niin pois käwi se/ joka wiisi leiwiskät oli ottanut/ ja kaupitsi niiden kautta/ ja woitti toiset wiisi leiwiskää.
25:17 Samalamodholla mös se/ ioca caxi oli ottanut/ woitti hen mös toiset caxi.
Samalla muodolla myös se/ joka kaksi olit ottanut/ woitti hän myös toiset kaksi.
25:18 Mutta se/ ioca yhden oli ottanut/ poiskeui ia caiwoi mahan/ ia ketki Herrans rahan.
Mutta se/ joka yhden oli ottanut/ pois käwi ja kaiwoi maahan/ ja kätki Herransa rahan.
25:19 Nin pitken aigan peräst/ tuli ninen Palueliain Herra/ ia laski luku heiden cansans.
Niin pitkän ajan perästä/ tuli niiden palwelijan Herra/ ja laski lukua heidän kanssansa.
25:20 Ja edheskeui se/ ioca oli ottanut wijsi Leiwisket/ ia edheskannoi toiset wijsi Leiwiske/ sanoden. Herra/ Wijsi Leiwisket sine annoit minulle/ Catzo/ mine olen toiset wijsi Leiwiske nijnen cautta woittanut.
Ja edeskäwi se/ joka oli ottanut wiisi leiwiskät/ ja edeskannoi toiset wiisi leiwiskää/ sanoen. Herra/ Wiisi leiwiskäät sinä annoit minulle/ Katso/ minä olen toiset wiisi leiwiskää niiden kautta woittanut.
25:21 Sanoi henen Herrans henelle/ Aha sine hyue ia wskolinen paluelia/ wähen päle sine olit wskolinen/ mine panen sinun palion päle/ Sisellemene sinun Herras iloon.
Sanoi hänen Herransa hänelle/ Aha sinä hywä ja uskollinen palwelija/ wähän päälle sinä olit uskollinen/ minä panen sinun paljon päälle/ Sisälle mene sinun Herrasi iloon.
25:22 Nin mös se edheskeui/ ioca oli ottanut caxi Leiwisket/ ia sanoi. Herra/ Caxi Leiwiske sine annoit minulle/ Catzo/ toiset caxi mine olen ninen cautta woittanut.
Niin myös se edeskäwi/ joka oli ottanut kaksi leiwiskät/ ja sanoi. Herra/ kaksi leiwiskää sinä annoit minulle/ Katso/ toiset kaksi minä olen niiden kautta woittanut.
25:23 Sanoi henen Herrans henelle/ Aha sine hyue ia wskolinen paluelia/ wähen päle sine olit wskolinen/ mine panen sinun palion päle/ sisellemene sinun Herras iloon.
Sanoi hänen Herransa hänelle/ Aha sinä hywä ja uskollinen palwelija/ wähän päälle sinä olit uskollinen/ minä panen sinun paljon päälle/ sisälle mene sinun Herrasi iloon.
25:24 Nin mös se edheskeui ioca yhden Leiwisken oli ottanut/ ia sanoi/ Herra/ mine tiesin/ ettäs angara mies olet/ Sine nijtedh cuhungas edh kyluenyt/ ia sielde sine cokot/ cuhungas edh haijottanut/
Niin myös se edeskäwi joka yhden leiwiskän oli ottanut/ ja sanoi/ Herra/ minä tiesin/ että ankara mies olet/ Sinä niität kuhunkas et kylwänyt/ ja sieltä sinä kokoat/ kuhunkas et hajottanut/
25:25 Ja mine pelieten poismenin ia ketkin sinun Leiwiskes mahan.
Ja minä peljäten pois menin ja kätkin sinun leiwiskäsi maahan.
25:26 Catzo/ tesse on sinun omas. Mutta henen Herrans wastasi/ ia sanoi henelle. Sine paha ia laiska paluelia/ tiesickös että mine nijtän cuhunga en kylue/ ia cokoon sielde cuhunga en ole haiottanut/
Katso/ tässä on sinun omasi. Muttta hänen Herransa wastasi/ ja sanoi hänelle. Sinä paha ja laiska palwelija/ tiesitkös että minä niitän kuhunka en kylwä/ ja kokoon sieltä kuhunka en ole hajottanut/
25:27 Nin sinun sijs olis tullut/ wlgosanda minun rahan Cauppalaisten/ ia coska mine olisin tullut/ nin mine olisin tosin omani iellensesanut corghon cansa.
Niin sinun siis olis ollut/ ulos antaa minun rahan kauppalaisten/ ja koska minä olisin tullut/ niin minä olisin tosin omani jällens saanut koron kanssa.
25:28 Ottacat sis henelde se Leiwiske/ ia andacat sille/ iolla on kymenen Leiwiske.
Ottakaat siis häneltä se leiwiskä/ ja antakaat sille/ jolla on kymmenen leiwiskää.
25:29 Sille että iocahitzelle/ iolla on/ sille pite annettaman/ ia henelle pite kylle oleman. Mutta iolla ei ole/ sekin mös quin henelle on/ pite henelte poisotettaman.
Sillä että jokaisella/ jolla on/ sille pitää annettaman/ ja hänelle pitää kyllä oleman. Mutta jolla ei ole/ sekin myös kuin hänellä on/ pitää häneltä pois otettaman.
25:30 Ja se epekeluotoin paluelia heitteket wlcoisen pimeyten/ sielle pite oleman idku ia hambain kiristos.
Ja se epäkelwotoin palwelija heittäkäät ulkoiseen pimeyteen/ siellä pitää oleman itku ja hampain kiristys.
25:31 Coska nyt Inhimisen Poica tulepi henen cunniasans/ ia caiki pyhet Engelit henen cansans. Silloin hen istupi henen cunnian Stolins päle/ ia cootan henen eteens caiki Canssat.
Koska nyt Ihmisen Poika tuleepi hänen kunniassansa/ ja kaikki pyhät enkelit hänen kanssansa. Silloin hän istuupi hänen kunnian tuolinsa päälle/ ja kootaan hänen eteensä kaikki kansat.
25:32 Ja hen eroittapi heidhet/ toiset toisistans/ ninquin Paimen eroitta Lambat Wohista/
Ja hän eroittaapi heidät/ toiset toisistansa/ niinkuin paimen eroittaa lampaat wuohista/
25:33 Ja nin hen asettapi Lambat Oikeallen polellens/ mutta ne wohet Wasemallens.
Ja niin hän asettaapi lampaat oikeallen puolellensa/ mutta ne wuohet wasemmallensa.
25:34 Silloin sanopi Kuningas nijlle/ iotca henen oikealla polelans ouat. Tulcat minun Iseni hyuestisiugnatud/ omistakat se waldakunda/ ioca teille on walmistettu mailman alghusta.
Silloin sanoopi kuningas niille/ jotka hänen oikealle puolellansa owat. Tulkaa minun Isäni hywästisiunatut/ omistakaat se waltakunta/ joka teille on walmistettu maailman alusta.
25:35 Sille/ mine Isoisin/ ia te minun rokitte. Mine ianosin/ ia te minun iotitte. Mine olin Outo/ ia te minun honesenotitta.
Sillä/ minä isosin/ ja te minun ruokitte. Sairas/ ja te opitte minua. Minä olin wankina/ ja te minun huoneeseen otitte.
25:36 Mine olin Alasti/ ia te wateitit minun. Sairas/ ia te opitte minua. Mine olin Fangina/ ia te tulitta minun tykeni.
Minä olin alasti/ ja te waatetit minun. Sairas/ ja te opitte minua. Minä olin wankina/ ja te tulitte minun tyköni.
25:37 Silloin ne Wanhurskat hende wastauat/ ia sanouat. Herra/ coska me negime sinun Isouan/ ia rokim sinun/ Taicka ianouan/ ia annoime sinun ioma?
Silloin ne wanhurskaat häntä wastaawat/ ja sanowat. Herra/ koska me näimme sinun isoawan/ ja ruokimme sinun/ taikka janoawan/ ja annoimme sinun juoman?
25:38 Coska me negime sinun Outona/ ia honesen otima sinun? Taicka Alastoina/ ia wateitim sinua?
Koska me näimme sinun outona/ ja huoneeseen otimme sinun? Taikka alastonna/ ja waatetimme sinua?
25:39 Eli coska me negime sinun Sairassa/ Taicka Fangina/ ia tulima sinun tyges?
Eli koska me näimme sinun sairaassa/ taikka wankina/ ja tulimme sinun tykösi?
25:40 Nin wastapi Kuningas/ ia sanopi heille/ Totisesta sanon mine teille/ Sen quin te oletta tehneet yhdhen neiste wehimist minun Welghisteni/ sen te minun teitte.
Niin wastaapi kuningas/ ja sanoopi heille/ Totisesti sanon minä teille/ Sen kuin te olette tehneet yhden näistä wähimmistä minun weljistäni/ sen te minun teitte.
25:41 Silloin hen mös sanopi nijlle/ iotca henen wasemellans ouat. Menget pois minusta te pahastikirotudh ijancaikisen tuleen/ ioca walmistettu on Percheleen/ ia henen Engelittens.
Silloin hän myös sanoopi niille/ jotka hänen wasemmallansa owat. Menkäät pois minusta te pahasti kirotut iankaikkiseen tuleen/ joka walmistettu on perkeleen/ ja hänen enkelittensä.
25:42 Sille mine Isoisin ia ette minua rokineet. Mine Janosin/ ia ette minua iottaneet.
Sillä minä isoisin ja ette minua ruokkineet. Minä janosin/ ja ette minua juottaneet.
25:43 Mine olin Outo/ ia ette minua Honesen ottaneet. Alastoin/ ia ette minua watettaneet. Mine olin Sairas/ ia Fangina/ ia ette minua Oppineet.
Minä olin outo/ ja ette minua huoneeseen ottaneet. Alastoin/ ja ette minua waatettaneet. Minä olin sairas/ ja wankina/ ja ette minua oppineet.
25:44 Silloin mös nekin hende wastauat/ sanoden/ Herra/ coska me neim sinun Isouan/ taicka ianouan/ taicka outona/ eli Alastoina/ eli Sairana/ taicka Fangina/ ia em me sinua palueluet?
Silloin myös nekin häntä wastaawat/ sanoen/ Herra/ koska me näim sinun isoawan/ taikka janoawan/ taikka outona/ eli alastonna/ eli sairaana/ taikka wankina/ ja emme sinua palwelleet?
25:45 Nin hen wastapi heite sanoden. Totisesta sanon mine teille/ mite te ette tehnet yhden neiste wehimist/ site ette te tehneet minun.
Niin hän wastaapi heitä sanoen. Totisesti sanon minä teille/ mitä te ette tehneet yhden näistä wähimmistä/ sitä ette te tehneet minun.
25:46 Ja neinen pite silloin menemen ijancaikisen Pijnaan. Mutta ne Wanhurskat ijancaikiseen elämen.
Ja näiden pitää silloin menemään iankaikkiseen piinaan. Mutta ne wanhurskaat iankaikkiseen elämään.

* Lampudh) Ne Lampudh ilman öliuta/ ouat ne hyuet Tödh ilman wskota/ ne caiki pite sammoman. Mutta ölio Astiat/ on Wsko omastunnos Jumalan Armon päle. Se tekepi hyuet tödh/ iotca pysyuet. Mutta ninquin tesse eikengen toisen anna öliju/ nin pite mös itzecungi edhestens wskoman. * Leiwiske) Teme Leiwiske on Jumalen Sana/ Haltun annettu/ ioca sen hyuesti edhestootta/ henelle sijte on palio/ ia opetta monen mwun Joca sen laske macaman/ sille sijte wähe on. Sille että itzestens se ombi yxikertainen Sana/ Mutta monicachtain cautta se enämen Hedhelme saatta/ quin mutamin. Sentehden se cutzutan toisinans Widhexi/ toisinans cahdexi Leiwiskexi.

XXVI. Lucu.

26:1 IA se tapactui/ coska Iesus oli lopettanut caiki näme puhet/ sanoi hen Opetuslapsillens
Ja se tapahtui/ koska Jesus oli lopettanut kaikki nämä puheet/ sanoi hän opetuslapsillensa.
26:2 Te tiedhette ette cahden peiuen peräst tule Päsieinen/ Ja Inhimisen Poica pite ylenannettaman ristinnaulitta.
Te tiedätte että kahden päiwän perästä tule Pääsiäinen/ Ja Ihmisen Poika pitää ylenannettaman ristiinnaulittaa.
26:3 Silloin cokounsit Pappein pämiehet/ ia Kirianoppenuet/ ia Canssan wanhimat/ sihen ylimeisen Papin salijn/ ioca cutzuttin Caiphas/
Silloin kokoonsit pappein päämiehet/ ja kirjanoppineet/ ja kansanwanhimmat/ siihen ylimmäisen papin saliin/ joka kutsuttiin Kaiphas/
26:4 Ja neuuo pidhit/ quinga he Iesusen caualuxel kijniotaisit/ ia tapaisit.
Ja neuwo pidit/ kuinka he Jesuksen kawalluksella kiinni ottaisit/ ja tappaisit.
26:5 Mutta he sanoit/ Ei Juhla peiuen/ ettei Canssas tule Meteli.
Mutta he sanoit/ Ei juhlapäiwänä/ ettei kansassa tule meteli.
26:6 Coska nyt Iesus oli Bethanias/ sen Spitalin Simonin hones/
Koska nyt Jesus oli Bethaniassa/ sen spitalin Simonin huoneessa/
26:7 edheskeui yxi Waimo henen tygens/ iolla oli yxi Clasi callist woidhet/ ia wlgoskasi sen henen Päens päle atrioidhesans.
edeskäwi yksi waimo hänen tykönsä/ jolla oli yksi lasi kallista woidetta/ ja uloskaasi sen hänen päänsä päälle aterioidessansa.
26:8 Coska nyt Opetuslapset sen negit/ nerckestyit he/ ia sanoit/ Mihinge kelpa teme Haaskaus?
Koska nyt opetuslapset sen näit/ närkästyit he/ ja sanoit/ Mihinkä kelpaa tämä haaskaus?
26:9 Teme woidhe olis kylle tyrijst taittu myyte/ ia annetta waiwasten.
Tämä woide olisi kyllä tyyriisti taidettu myydä/ ja annettaa waiwaisten.
26:10 Mutta coska Iesus sen ymmersi/ sanoi hen heille/ Mite te oletta waiwaliset telle waimolle? Sille hen teki * hyuen töen minun coctaani.
Mutta koska Jesus sen ymmärsi/ sanoi hän heille/ Mitä te olette waiwalliset tälle waimolle? Sillä hän teki hywän työn minun kohtaani.
26:11 Sille aina teille ombi tykenen waiwaset/ mutta em mine teille aina ole.
Sillä aina teille ompi tykönän waiwaiset/ mutta en minä teille aina ole.
26:12 Sille sen woiten quin hen wlgoskasi minun Rumin päle/ sen hen on tehnyt minun hautamisexen.
Sillä sen woiteen kuin hän uloskaasi minun ruumiin päälle/ sen hän on tehnyt minun hautaamisekseni.
26:13 Totisesta sanon mine teille/ cussaikenens teme Euangelium sarnatan/ caikes mailmas/ nin teme mös quin hen teki/ pite mainittaman henen muistoxens.
Totisesti sanon minä teille/ kussa ikänänsä tämä ewankelium saarnataan/ kaikessa maailmassa/ niin tämä myös kuin hän teki/ pitää mainittaman hänen muistoksensa.
26:14 Silloin poislexi yxi nijste Cadhestoistakymenest/ ioca cutzuttin Judas Iscarioth/ Pappeiden pämiesten tyge/ ia sanoi heille.
Silloin poisläksi yksi niistä kahdestoistakymmenestä/ joka kutsuttiin Judas Iskariotin/ pappein päämiesten tykö/ ja sanoi heille.
26:15 Mite te tahdot minun anda/ ia mine teille henen saatan? Ja he märesit henelle colmekymende Hopia peningi.
Mitä te tahdot minun antaa/ ja minä teille hänen saatan? Ja he määräsit hänelle kolmekymmentä hopeapenninkiä.
26:16 Ja sijte aigasta etzi hen tila/ sadhaxens hende pette.
Ja siitä ajasta etsi hän tilaa/ saadaksensa häntä pettää.
26:17 Mutta ensimeiszne Makialeiuen peiuen edhskeuit Opetuslapset Iesusen tyge/ sanoden henelle. Cussas tahdot että meiden pite sinulle walmistaman Päsieslamban sötä?
Mutta ensimäisenä makeanleiwän päiwänä edeskäwit opetuslapset Jesuksen tykö/ sanoen hänelle. Kussas tahdot että meidän pitää sinulle walmistaman pääsiäislampaan syödä?
26:18 Nin hen sanoi/ Menget caupungin/ yhden tyge/ ia sanocat henelle/ Mestari käski sinulle sano/ minun aican ombi Lesne/ sinun tykenes mine tahdo' Päsieiste pite minun Opetuslasten cansa.
Niin hän sanoi/ Menkäät kaupunkiin/ yhden tykö/ ja sanokaat hänelle/ Mestari käski sinulle sanoa/ minun aikani ompi läsnä/ sinun tykönäsi minä tahdon Pääsiäistä pitää minun opetuslasten kanssa.
26:19 Ja ne Opetuslapset teit/ quin Iesus oli heille neuuonut/ ia walmistit Päsieislamban.
Ja ne opetuslapset teit/ kuin Jesus oli heille neuwonut/ ja walmistit pääsiäislampaan.
26:20 Mutta Echtona/ istui hen Peudhelle Cahdentoistakymene' cansa.
Mutta ehtoona/ istui hän pöydälle kahdentoistakymmenen kanssa.
26:21 Ja heiden södhesens sanoi hen/
Ja heidän syödessänsä sanoi hän/
26:22 Totisesta sanon mine teille/ yxi teiste minun pettepi.
Totisesti sanon minä teille/ yksi teistä minun pettääpi.
26:23 Ja he tulit sangen murhesens/ ia rupeisit iocahinen sanoman/ Herra/ lienengö mine se? Hen wastasi ia sanoi/ Joca minun cansani piste kädhens fatijn/ se pettepi minun.
Ja he tulit sangen murheeseensa/ ja rupesit jokainen sanomaan/ Herra/ lienenkö minä se? Hän wastasi ja sanoi/ Joka minun kanssani pistää kätensä watiin/ se pettääpi minun.
26:24 Inhimisen Poica tosin mene/ ninquin heneste on kirioitettu. Mutta We sen Inhimisen/ ionga cautta Inhimisen Poica peteten/ parambi olis henelle ollut/ ettei se inhiminen olisi syndynyt.
Ihmisen Poika tosin menee/ niinkuin hänestä on kirjoitettu. Mutta woi sen ihmisen/ jonka kautta Ihmisen Poika petetään/ parempi olis hänelle ollut/ ettei se ihminen olisi syntynyt.
26:25 Nin wastasi Judas/ ioca henen petti/ ia sanoi/ Mestari/ Olengo mine se? Hen sanoi henelle/ Sinepe sen sanoit.
Niin wastasi Judas/ joka hänen petti/ ja sanoi/ Mestari/ Olenko minä se? Hän sanoi hänelle/ Sinäpä sen sanoit.
26:26 Coska he nyt söit/ otti Iesus Leiuen/ kijtti/ ia murssi/ ia annoi Opetuslastens ia sanoi/ Ottacat/ söket/ teme on minun Lihan.
Koska he nyt söit/ otti Jesus leiwän/ kiitti/ ja mursi/ ja antoi opetuslastensa ja sanoi/ Ottakaat/ syökäät/ tämä on minun lihani.
26:27 Ja hen otti Calkin/ ia kijtti/ annoi heille ia sanoi/ Jocat teste caiki.
Ja hän otti kalkin/ ja kiitti/ antoi heille ja sanoi/ Juokaat tästä kaikki.
26:28 Sille teme on minun Weren/ sen wdhen Testamentin/ ioca wlgoswodhatetan monein tehdn' synnein andexiandamuxi.
Sillä tämä on minun wereni/ ja sen uuden testamentin/ joka ulos wuodatetaan monein tähden syntein anteeksiantamukseksi.
26:29 Mine sanon teille/ Em mine sillen * ioo teste winapuun Hedelmest/ sihen peiuen asti/ coska mine ioon teiden cansan sen wdhen minun Isen waldakunnas.
Minä sanon teille/ En minä silleen juo tästä wiinapuun hedelmästä/ siihen päiwään asti/ koska minä juon teidän kanssan sen uuden minun Isän waltakunnassa.
26:30 Ja coska he olit Kijtoswirdhen weisanuet/ nin he wlgosmenit Ölijomäelle.
Ja koska he olit kiitoswirren weisanneet/ niin he ulosmenit Öljymäelle.
26:31 Silloin sanoi Iesus heille/ Täne öene te caiki pahennoxen kersitte minun techten. Sille kirioitettu on. Minun pite lömen Paimenda/ ia Lambat pite Laumasta haijotettaman.
Sillon sanoi Jesus heille/ Tänä yönä te kaikki pahennuksen kärsitte minun tähteni. Sillä kirjoitettu on. Minun pitää lyömän paimenta/ ja lampaat pitää laumasta hajoitettaman.
26:32 Mutta sijtte quin mine ylesnousen/ nin mine teiden edhellenkieun Galilean.
Mutta sitten kuin minä ylösnousen/ niin minä teidän edellä käyn Galileaan.
26:33 Nin wastasi Petari/ ia sanoi henelle. Jos wiele caiki mwdh sinustas pahennuisit/ em mine quitengan ikenens pahenne.
Niin wastasi Petari/ ja sanoi hänelle. Jos wielä kaikki muut sinustas pahentuisit/ en minä kuitenkaan ikänänsä pahennu.
26:34 Iesus sanoi henelle. Totisesta mine sanon sinulle. Täne Ööne/ ennen quin Cuckoi laula/ colmasti sine minu' kielet.
Jesus sanoi hänelle. Totisesti minä sanon sinulle. Tänä yönä/ ennenkuin kukko laulaa/ kolmasti sinä minun kiellät.
26:35 Petari sanoi henelle. Ja waicka minu' pideis sinun cansas coleman/ en kielle mine sinua. Samallamodholla sanoit mös caiki Opetuslapset.
Petari sanoi hänelle. ja waikka minun pitäisi sinun kanssasi kuoleman/ en kiellä minä sinua. Samalla muodolla sanoit myös kaikki opetuslapset.
26:36 Silloin tuli Iesus heiden cansans ychten Kylen/ ioca cutzutan Gethsemane/ ia sanoi Opetuslapsillens/ Istucat tesse/ nincauuan quin mine menen too'na ia rucolen.
Silloin tuli Jesus heidän kanssansa yhteen kylään/ joka kutsutaan Gethsemane/ ja sanoi opetuslapsillensa/ Istukaat tässä/ niinkauan kuin minä menen tuonne ja rukoilen.
26:37 Ja hen otti Petarin cansans/ ia caxi Zebedeusen poica/ ia rupeisi murechtiman ia wapitzeman.
Ja hän otti Petarin kanssansa/ ja kaksi Zebedeuksen poikaa/ ja rupesi murehtiman ja wapiseman.
26:38 Nin sanoi Iesus heille/ Minun sielun ombi murehisans haman coleman asti. Olcat tesse/ ia waluocat minun cansan/
Niin sanoi Jesus heille/ Minun sieluni ompi murheissansa hamaan kuolemaan asti. Olkaat tässä/ ja walwokaat minun kanssani/
26:39 Ja hen keui wähe taamma heiste/ langesi Caswoillens/ rucoellen ia sanoden/ Minun Isen/ ios mahdolinen on/ nin mengen minulda teme Calki. Ei quitengan ninquin mine tahdon/ mutta ninquin sine.
Ja hän käwi wähän taemma heistä/ lankesi kaswoillensa/ rukoillen ja sanoen/ Minun Isäni/ jos mahdollinen on/ niin menkään minulta tämä kalkki. Ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon/ mutta niinkuin sinä.
26:40 Ja hen tuli Opetuslastens tyge/ ia leusi heiden macamast/ ia sanoi Petarille/ Ningö? Ettekö te woineet ychte hetke waluo minun cansan?
Ja hän tuli opetuslastensa tykö/ ja löysi heidän makaamasta/ ja sanoi Petarille/ Niinkö? Ettekö te woineet yhtään hetkeä walwoa minun kanssani?
26:41 Waluocat ia rucolcat/ ettei te kiusauxen langeisi/ Hengi tosin on walmis/ mutta * Liha ombi heicko.
Walwokaat ja rukoilkaat/ Ettei te kiusaukseen lankeisi/ Henki tosin on walmis/ Mutta liha ompi heikko.
26:42 Taas hen meni toisen kerdan/ ia rucoeli sanoden/ Minun Isen/ ellei teme Calki woi minulda poismenne/ mutoin ettei mine site ioo/ nin olcoon sinun tachtos.
Taas hän meni toisen kerran/ ja rukoili sanoen/ Minun Isäni/ ellei tämä kalkki woi minulta pois mennä/ muutoin ettei minä sitä juo/ niin olkoon sinun tahtosi.
26:43 Ja hen tuli/ ia leusi heidhet taas macamast/ sille heiden silmens olit raskat.
Ja hän tuli/ ja löysi heidät taas makaamasta/ sillä heidän silmänsä olit raskaat.
26:44 Ja hen iättein heite/ meni iellens pois/ ia rucoeli colmanen kerdhan/ ia puhui ne samat sanat.
Ja hän jättäin heitä/ meni jällens pois/ ja rukoili kolmannen kerran/ ja puhui ne samat sanat.
26:45 Nin hen tuli Opetuslastens tyge/ ia sanoi heille/ Oij tahdottaco nyt maata ia leuäte? Catzo se hetki on lähestynyt/ ia Inhimisen Poica pite ylenannettaman synnisten käsijn.
Niin hän tuli opetuslastensa tykö/ ja sanoi heille/ Oi tahdotteko nyt maata ja lewätä? Katso se hetki on lähestynyt/ ja Ihmisen Poika pitää ylenannettaman syntisten käsiin.
26:46 Noskat ia kieukem/ Catzo/ se lähesty ioca minun pette.
Nouskaat ja käykäämme/ Katso/ se lähestyy joka minun pettää.
26:47 Wiele henen puhuesans/ catzo Judas yxi nijste cahdesttoistakymenest tuli/ ia henen cansans palio weki mieckain ia Seiwesten cansa/ wlgoslehetetydh Pappein pämiehilde ia Canssan wanhimilda.
Wielä hänen puhuessansa/ katso Judas yksi niistä kahdestatoista kymmenestä tuli/ ja hänen kanssansa paljon wäkeä miekkain ja seiwästen kanssa/ uloslähetetyt pappein päämiehiltä ja kansan wanhimmilta.
26:48 Mutta se ioca henen petti oli andanut heille Merkin sanoden/ Kenenge mine swta annan/ se on se/ ruuetkat heneen.
Mutta se joka hänen petti oli antanut heille merkin sanoen/ Kenenkä minä suuta annan/ se on se/ ruwetkaa häneen.
26:49 Ja cochta astui hen Iesusen tyge/ ia sanoi. Terue Rabbi. Ja swta annoi henen. Nin sanoi Iesus henelle/ Ysteuen mite warten sine tulit?
Ja kohta astui hän Jesuksen tykö/ ja sanoi. Terwe Rabbi. Ja suuta antoi hänen. Niin sanoi Jesus hänelle/ Ystäwäni mitä warten sinä tulit?
26:50 Silloin ne edhesastuit/ ia laskit kädhens Iesusen päle/ Ja kijniotidh henen.
Silloin ne edes astui/ ja laskit kätensä Jesuksen päälle/ Ja kiinni otit hänen.
26:51 Ja catzo/ Yxi nijste iotca olit Iesusen cansa/ wlgosoijensi kädhens wlgosweti Mieckans/ ia löi Ylimeisen Papin paluelia/ poishackasi henen coruans.
Ja katso/ Yksi niistä jotka olit Jesuksen kanssa/ ulosojensi kätensä ulosweti miekkansa/ ja löi ylimmäisen papin palwelijaa/ pois hakkasi hänen korwansa.
26:52 Nin Iesus sanoi henelle/ Piste sinun Mieckas sialens/ Sille caiki iotca * Mieckaan rupeuat ne mieckalla hucatan.
Niin Jesus sanoi hänelle/ Pistä sinun miekkasi sijallensa/ Sillä kaikki jotka miekkaan rupeawat ne miekalla hukataan.
26:53 Taicka lulecos etten mine nyt woisi wiele rucoella minun Isen/ että hen leheteis minulle enemen quin caxitoistakymende Legiot Engelit?
Taikka luuletkos etten minä nyt woisi wielä rukoilla minun Isääni/ että hän lähettäisi minulle enemmin kuin kaksitoistakymmentä legiota enkeleitä?
26:54 Quinga sis Ramatudh teuteten/ että nin pite oleman?
Kuinka siis Raamatut täytetään/ että niin pitää oleman?
26:55 Sille hetkelle sanoi Iesus iouckolle/ Ninquin Röuerin tyge te wlgoslexitte mieckain ia Seiwesten cansa minua kijni ottamahan/ iocapeiue mine istuin teiden tykenen opettain Templis/ ia ette te minua kijniottaneet.
Sillä hetkellä sanoi Jesus joukolle/ Niinkuin ryöwärin tykö te ulos läksitte miekkain ja seiwästen kanssa minua kiinni ottamaan/ joka päiwä minä istuin teidän tykönän opettain templissä/ ja ette te minua kiinni ottaneet.
26:56 Mutta teme on caiki techty/ että Prophetain Kirioituxet pideis teutettemen. Silloin caiki Opetuslapset iätidh henen ia pakenit.
Mutta tämä on kaikki tehty/ että prophetain kirjoitukset pitäisi täytettämän. Silloin kaikki opetuslapset jätit hänen ja pakenit.
26:57 Mutta ne iotca Iesusen olit kijniottaneet/ weit henen Caiphan sen ylimeisen Papin tyge/ cussa Kirianoppeneet ia Canssan wanhimat olit heidens cooneet.
Mutta ne jotka Jesuksen olit kiinniottaneet/ weit hänen Kaiphan sen ylimmäisen papin tykö/ kussa kirjanoppineet ja kansan wanhimmat olit heidäns koonneet.
26:58 Mutta Petari seurasi hende ielieste taamban haman ylimeisen Papin Salin porstuan/ ia sisellemeni/ ia istui palueliain seas/ että henen piti näkemen lopun.
Mutta Petari seurasi häntä jäljestä taempana hamaan ylimmäisen papin salin porstuaan/ ja sisälle meni/ ja istui palwelijain seassa/ että häen piti näkemän lopun.
26:59 Mutta Pappedhen pämiehet ia Wanhimat/ ia caiki Radhi/ etzit wäre todhistust Iesusta wastan/ että he saisit henen tappa ia eiwet leunet.
Mutta pappeuden päämiehet ja wanhimmat/ ja kaikki raati/ etsit wäärää todistusta Jesusta wastaan/ että he saisit hänen tappaa ja eiwät löytäneet.
26:60 Waicka monda wäre todhistaija edheskeuit/ ei sitteken leuneet/ Mutta wimein tulit caxi wäre todhistaia/ ia sanoit/
Waikka monta wäärää todistajaa edeskäwit/ ei sittenkään löytäneet/ Mutta wiimein tulit kaksi wäärää todistajaa/ ja sanoit/
26:61 Teme on sanonut/ Mine woin mahanricko Jumalan Templin ia colmena peiuen sen ylesrakenda.
Tämä on sanonut/ Minä woin maahan rikkoa Jumalan templin ja kolmena päiwänä sen ylös rakentaa.
26:62 Ja se Pappein pämies ylesnousi/ ia sanoi henelle. Etkös miten wasta? Mixi nämet sinun wastas todhistauat?
Ja se pappein päämies ylös nousi/ ja sanoi hänelle. Etkös mitään wastaa? Miksi nämät sinun wastaasi todistawat?
26:63 Mutta Iesus oli äneti. Ja se Pappein pämies wastasi ia sanoi henelle. Mine wannotan sinua Eleuen Jumalan cautta/ ettäs sanot meille/ ios sine olet Christus Jumalan Poica?
Mutta Jesus oli ääneti. Ja se pappein päämies wastasi ja sanoi hänelle. Minä wannotan sinua Eläwän Jumalan kautta/ ettäs sanot meille/ jos sinä ole Kristus Jumalan Poika?
26:64 Sanoi Iesus henelle. Sinepe sen sanoit. Quitengin sanon mine teille/ testedes pite teiden näkemen Inhimisen Poian istuan Jumalan Auwudhen Oikealla polella/ ia tuleuan Taiuahan Piluise.
Sanoi Jesus hänelle. Sinäpä sen sanoit. Kuitenkin sanon minä teille/ tästedes pitää teidän näkeman Ihmisen Pojan istuwan Jumalan awuuden oikealla puolella/ ja tulewan taiwaan pilwissä.
26:65 Silloin rewäisi Pappein Pämies waattens ricki/ sanoden. Hen on pilcanut Jumalan/ Mite me sillen todhistust taruitzem? Catzo/ nyt te cwlitta henen Pilcans/ Mite te luletta?
Silloin rewäisi pappein päämies waatteensa rikki/ sanoen. Hän on pilkannut Jumalan/ Mitä me sitten todistusta tarwitsemme? Katso/ nyt te kuulitte hänen pilkkansa/ Mitä te luulette?
26:66 He wastasit/ ia sanoit/ Hen on wikapä colemaa'/
He wastasit/ ja sanoit/ Hän on wikapää kuolemaan/
26:67 Silloin he sylieskelit henen Casuoillens/ ia Löidh hende rusicoilans.
Silloin he syljeskelit hänen kaswoillensa/ ja löit häntä rusikoillansa.
26:68 Ja mwtomat piexit hende poskelle/ ia sanoit/ Arua meille Christe/ cuca se on ioca sinua löi?
Ja muutamat pieksit häntä poskelle/ ja sanoit/ Arwaa meille Kristus/ kuka se on joka sinua löi?
26:69 Mutta Petari istui wlcona Salin porstuas/ Ja edheskeui henen tygens yxi pika/ ia sanoi. Sine mös olit Iesusen cansa Galileasta.
Mutta Petari istui ulkona salin porstuassa/ Ja edeskäwi hänen tykönsä yksi piika/ ja sanoi. Sinä myös olit Jesuksen kanssa Galileasta.
26:70 Mutta hen kielsi caikein edhese/ ia sanoi/ En tiedhe mine mites sanot.
Mutta hän kielsi kaikkein edessä/ ja sanoi/ En tiedä minä mitäs sanot.
26:71 Nin coska hen Ouest wlgoslexi/ näki henen yxi toinen pika/ ia sanoi nijlle/ iotca sielle olit/ Ja temeki oli Iesusen Nazarenin cansa.
Niin koska hän owesta ulosläksi/ näki hänen yksi toinen piika/ ja sanoi niille/ jotka siellä olit/ Ja tämäkin oli Jesuksen Nazarenin kanssa.
26:72 Ja taas hen kielsi wa'notull walalla/ En tunne mine site Inhimist.
Ja taas hän kielsi wannotulla walalla/ En tunne minä sitä ihmistä.
26:73 Ja wehen hetken peräst edheskeuit ne/ iotca sielle seisoit/ ia sanoit Petarille/ Wissiste olet sine yxi heist/ Sille sinun puhes mös sinun ilmoitta
ja wähän hetken perästä edeskäwit ne/ jotka siellä seisoit/ ja sanoit Petarille/ Wissiste olet sinä yksi heistä/ Sillä sinun puheesi myös sinun ilmoittaa.
26:74 Nin hen rupesi itzens sadhattelemaan/ ia wannoman ettei hen tundenut site Inhimiste. Ja cocta cuckoi lauloi.
Niin hän rupesi itsensä sadattelemaan/ ja wannomaan ettei hän tuntenut sitä ihmistä. Ja kohta kukko lauloi.
26:75 Nin Petari muisti Iesusen Sanan/ ioca oli henelle sanonut. Ennen quin Cuckoi laulapi/ colmaiste sine minun kiellet. Ja hen wlgosmeni/ ia idki catkerast.
Niin Petari muisti Jesuksen sanan/ joka oli hänelle sanonut. Ennen kuin kukko laulaapi/ kolmesti sinä minun kiellät. Ja hän ulosmeni/ ja itki katkerasti.

* Hyue töe) Tesse nähden/ että wsko ainosta Töedh saatta hyuexi. Sille caiki toimi olis temen Töen dominut pahaxi/ ninquin itzekin Apostolit tegit. * Joo) Se on/ Ei meille sillen ycten rumillist meno ole toinen toisen cansa/ Ja teme nyt pite Oleman se Lexieinen. * Liha) Quin hen tahdois sano/ Mieli on kylle hyue/ mutta rumin heickous colemata welte ia waroipi. * Miecka) Jotca site ilman sädhetty wirka eli ilman wallan käskemete likuttauat. Ne ouat domitudh Mieckan ala/ waicka Esiwalta sen toisinans mwttauat.

XXVII Lucu.

27:1 MUtta Homeneltan pidit caiki Pappein pämiehet ia Canssan Wanhimat neuuo Iesusta wastan/ että he saisit henen coletta.
Mutta huomeneltain pidit kaikki pappein päämiehet ja kansan wanhimmat neuwoa Jesusta wastaan/ että he saisit hänen kuolettaa.
27:2 Ja sidhoit henen/ poisweit/ ia ylenannoit henen waldamiehelle Pontio Pilato.
Ja sidoit hänen/ pois weit/ ja ylenannoit hänen waltamiehelle Pontius Pilatukselle.
27:3 Coska nyt Judas/ ioca henen petti näki että hen oli colemaa' domittu/ nin hen catui/ Ja iellenstoi ne colmekymende Hopia peningit Pappein pämiehille ia Wanhimille/ ia sanoi/
Koska nyt Judas/ joka hänen petti näki että hän oli kuolemaan tuomittu/ niin hän katui/ Ja jällens toi ne kolmekymmentä hopeapenningitä pappein päämiehille ja wanhimmille/ ja sanoi/
27:4 Mine pahasti tein että mine wighattoman weren pettenyt olen. Nin he sanoit/ Mite meiden sihen tule? Catzo sinuas.
Minä pahasti tein että minä wiattoman weren pettänyt olen. Niin he sanoit/ Mitä meidän siihen tulee? Katso sinuas.
27:5 Ja hen heitti ne Hopia peningit Templijn/ keui sielde/ ia meni pois ia hirtti itzens noralla.
Ja hän heitti ne hopeapenningit templiin/ käwi sieltä/ ja meni pois ja hirtti itsensä nuoralla.
27:6 Mutta Pappein pämiehet otit hopia peningit ia sanoit/ Ei soui neite panna wffriarckon/ sille se on weren hinda.
Mutta pappein päämiehet otit hopeapenningit ja sanoit/ Ei sowi näitä panna uhriarkkuun/ sillä se on weren hinta.
27:7 Nin he pidhit neuuo/ ia ostit nijlle yhden Sawenualaian pellon/ Pilagrimein Hautamisexi.
Niin he pidit neuwoa/ ja ostit niillä yhden sawenwalajan pellon/ pilagrimein (wieraiden) hautaamiseksi
27:8 Senteden se pelto cutzutan wiele tehen peiwen asti/ Weripelloxi.
Sentähden se pelto kutsutaan wielä tähän päiwään asti/ Weripelloksi.
27:9 Silloin teutettin se quin sanottu oli lepitze Jeremian Prophetan/ ioca sanoi/
Silloin täytettin se kuin sanottu oli läwitse Jeremian prophetan/ joka sanoi/
27:10 Ja he otit colmekymende Hopia penningite/ iolla se myyty maxettijn/ Jonga he ostit Israelin lapsilda/ ia annoit ne Sauenwalaian pellosta/ ninquin HERRA ombi minun keskenyt.
Ja he otit kolmekymmentä hopeapenninkiä/ jolla se myyty maksettiin/ Jonka he ostit Israelin lapsilta/ ja annoit ne sawenwalajan pellosta/ niinkuin HERRA ompi minun käskenyt.
27:11 Mutta Iesus seisoi Waldamiehen edhese/ Nin kysyi waldamies henelle sanoden/ Oleckos se Judasten Kuningas?
Mutta Jesus seisoi waltamiesten edessä/ Niin kysyi waltamies häneltä sanoen/ Oletkos se Judasten kuningas?
27:12 Nin sanoi Iesus henelle/ Sinepe sen sanot. Ja quin henen pälens cannetijn Pappein pämiehilde/ ia wanhimilda ei hen miteken wastanut.
Niin sanoi Jesus hänelle/ Sinäpä sen sanoit. Ja kuin hänen päällensä kannettiin pappein päämiehiltä/ ja wanhimmilta ei hän mitäkään wastannut.
27:13 Silloin sanoi Pilatus henelle/ Etkös cwle quin monda todhistosta he sinun wastas sanouat?
Silloin sanoi Pilatus hänelle/ Etkös kuule kuin monta todistusta he sinun wastaan sanowat?
27:14 Ja ei hen wastanut hende ychteken sana/ nin että mös Waldamies sangen imechteli.
Ja ei hän wastannut häntä yhtäkään sanaa/ niin että myös waltamies sangen ihmetteli.
27:15 Mutta Juhlana oli Waldamies tottunut pästämen Canssalle yhde' Fangin irdhalle ionga he tachtoit.
Mutta juhlana oli waltamies tottunut päästämään kansalle yhden wangin irralle jonka he tahtoit.
27:16 Nin oli henellä silloin yxi cwluisa Fangi sidottuna/ ioca cutzuttin Barrabas.
Niin oli hänellä silloin yksi kuuluisa wanki sidottuna/ joka kutsuttiin Barrabas.
27:17 Ja coska he sijs cokonut olit/ sanoi Pilatus heille/ Cumman te tahdotta että mine lasken teillen irdhalle/ Barrabam taicka Iesusen/ ioca cutzutan Christus?
Ja koska he siis kokoonnut olit/ sanoi Pilatus heille/ Kumman te tahdotte että minä lasken teillen irralle/ Barrabaan taikka Jesuksen/ joka kutsutaan Kristus?
27:18 Sille hen tiesi että he henen cateudhen tehden olit ylenandaneet.
Sillä hän tiesi että he hänen kateuden tähden olit ylen antaneet.
27:19 Mutta quin hen Domiostolin päle istui/ lehetti henen Emendens henen tygens/ ia käski henelle sanoa/ Ele sine miten teghe sille wanhurskalle/ Sille mine olen palio kerssinyt tenepene wnesani/ henen tehdens.
Mutta kuin hän tuomiotuolin päälle istui/ lähetti hänen emäntänsä hänen tykönsä/ ja käski hänelle sanoa/ Älä sinä mitään tee sille wanhurskaalle/ Sillä minä olen paljon kärsinyt tänäpänä unessani/ hänen tähtensä.
27:20 Mutta ne Pappein pämiehet ia ne Wanhimat yllytit Canssan anoman Barrabast/ mutta Iesusta huckaman.
Mutta ne pappein päämiehet ja ne wanhimmat yllytit kansan anomaan Barrabasta/ mutta Jesusta hukkaaman.
27:21 Nin wastasi Waldamies ia sanoi heille/ Cumman neiste cahdesta te tahdotta että mine lasken teille irdhalle? Mutta he sanoit/ Barrabam.
Niin wastasi waltamies ja sanoi heille/ Kumman näistä kahdesta te tahdotte että minä lasken teille irralle? Mutta he sanoit/ Barraban.
27:22 Pilatus sanoi heille/ Miteste sijs minun pite tekemen Iesusest/ ioca cutzutan Christus? Sanoit he caiki henelle/ Ristinnaulitakan.
Pilatus sanoi heille/ Mitä tästä siis minun pitää tekemän Jesuksesta/ joka kutsutaan Kristus? Sanoit he kaikki hänelle/ Ristiinnaulittakaan.
27:23 Nin sanoi Waldamies/ Mite hen sijs teki? Mutta he hwdhit site enämin/ ia sanoit/ Ristinnaulitakan.
Niin sanoi waltamies/ Mitä hän siis teki? Mutta he huusit sitä enemmin/ ja sanoit/ Ristiinnaulittakaan.
27:24 Coska nyt Pilatus näki ettei miteken auttanut/ mutta enämbi mässe tuli/ otti hen wedhen/ pesi kädhensä Canssan edhes/ sanoden/ Wighatoin mine olen temen Wanhurskan werest/ catzocat teiten.
Koska nyt Pilatus näki ettei mitäkään auttanut/ mutta enempi mässe tuli/ otti hän weden/ pesi kätensä kansan edessä/ sanoen/ Wiatoin minä olen tämän wanhurskaan werestä/ katsokaat teitän.
27:25 Ja wastasi caiki Canssa/ ia sanoi/ Henen werens tulcan meiden pälen/ ia meiden lasten päle.
Ja wastasi kaikki kansa/ ja sanoi/ Hänen werensä tulkaan meidän päällen/ ja meidän lasten päälle.
27:26 Silloin hen laski irdhalle Barrabam/ mutta Iesusen hen annoi rooskitta/ ia ylenannoi henen ristinnaulitta.
Silloin hän laski irralle Barrabaan/ mutta Jesuksen hän annoi ruoskittaa/ ja ylenantoi hänen ristiinnaulittaa.
27:27 Silloin Waldamiehe' Houit otit Iesusen Radztuuas/ ia cokosit henen tygens caiken iouckon/
Silloin waltamiehen howit otti Jesuksen raastuwassa/ ja kokosit hänen tykönsä kaiken joukon/
27:28 Ja quin he olit henen risuneet/ nin he pughetit henen Purpuraisen Capuun/
Ja kuin he olit hänen riisuneet/ niin he puetit hänen purppuraiseen kaapuun/
27:29 ia orientappuroist wäthyn Crunon panit henen Päens päle/ ia Roghon annoit henen oikeaan käteens/ ia cumarsit poluians henen edhesens/ ia pilcasit hende/ ia sanoit/ Terue Judasten Kuningas.
Ja orjantappuroista wäännetyn kruunun panit hänen päänsä päälle/ ja ruowon annoit hänen oikeaan käteensä/ ja kumarsit polwiansa hänen edessänsä/ ja pilkkasit häntä/ ja sanoit/ Terwe Judasten kuningas.
27:30 Ja quin he olit sylkeneet henen pällens/ pilcasit he hende/ otit Roghon/ ia löit henen pähens.
Ja kuin he olit sylkeneet hänen päällensä/ pilkkasit he häntä/ otit ruowon/ ja löit hänen päähänsä.
27:31 Ja sijtte quin he olit hende pilcanuet/ nin he risuit henelde Capun/ ia pughetit henen omijn Waatteins/ ia poisweit henen ristinnaulitta.
Ja sitten kuin he olit häntä pilkanneet/ niin he riisuit häneltä kaawun/ ja puetit hänen omiin waatteihinsa/ ja poisweit hänen ristiinnaulittaa.
27:32 Ja coska he wlgoskeuit/ leusit he yhden Miehen Kyrenest/ ioca cutzuttin Simon/ sen he waadhit henen ristiens candamahan.
Ja koska he uloskäwit/ löysit he yhden miehen Kyrenestä/ joka kutsuttiin Simon/ sen he waadit hänen ristiänsä kantamaan.
27:33 Ja tulit sihen siaan/ quin cutzutan Golgatha/ se on * Päcalloin paicka.
ja tulit siihen sijaan/ kuin kutsutaan Golgatha/ se pääkalloin paikka.
27:34 Ja he annoit henelle Eticat ioodha sapella secoitettua/ Ja quin hen maisti/ ei hen tahdonut ioodha.
Ja he annoit hänelle etikat juoda sapella sekoitettua/ Ja kuin hän maisti/ ei hän tahtonut juoda.
27:35 Mutta sijttequin he olit henen ristinnaulinneet/ iaghoit he henen waattens/ ia heitit arwan/ senpäle että pideis teutettemen/ quin sanottu oli Prophetan cautta/ He ouat heille's minun waateeni iacaneet/ ia minu' waatetteni päle he ouat heittenet arpoi.
Mutta sitten kuin he olit hänen ristiinnaulinneet/ jaoit he hänen waatteensa/ ja heitit arwan/ sen päälle että pitäisi täytettämän/ kuin sanottu oli prophetain kautta/ He owat heillens minun waatteeni jakaneet/ ja minun waatteeni päälle he owat heittäneet arpaa.
27:36 Ja istudhen he wartioitzit hende sijne.
Ja istuen he wartioitsit häntä siinä.
27:37 Ja he panit henen Päens päle henen syyns kirioitetun/
Ja he panit hänen päänsä päälle hänen syynsä kirjoitetutn/
27:38 Teme on Iesus Judasten Kuningas. Silloin he ristinnaulitzit caxi Röuerite henen cansas/ yxi oikealle polelle/ ia toinen wasemelle.
Tämä on Jesus Judasten kuningas. Sillon he ristiinnaulitsit kaksi ryöwäriä hänen kanssansa/ yksi oikealle puolelle/ ja toinen wasemmalle.
27:39 Mutta ohitzekieuueiset pilcaisit hende/ wändelit pätens/ ia sanoit/
Mutta ohitsekäywäiset pilkkasit häntä/ wääntelit päätänsä/ ja sanoit.
27:40 Sinekö se olet ioca särghet Jumalan Templin/ ia colmena peiwen sen ylesrakennat/ auta itzes/ Jos sine olet Jumalan Poica alasastu Ristin pälte.
Sinäkö se olet joka säret Jumalan templin/ ja kolmena päiwän sen ylösrakennat/ auta itseäsi/ Jos sinä olet Jumalan Poika alas astu ristin päältä.
27:41 Samallamodholla Pappein pämiehet Kirianoppenutten cansa/ ia Wanhimat pilcasit hende/ ia sanoit/
Samalla muodolla pappein päämiehet kirjanoppineitten kanssa/ ja wanhimmat pilkkasit häntä/ ja sanoit/
27:42 Muita hen on autanut/ ia ei hen itzens woi autta. Jos hen on Israelin Kuningas/ sijtte alasastucan nyt Rististe/ ia me wskom henen.
Muita hän on auttanut/ ja ei hän itsensä woi auttaa. Jos hän on Israelin kuningas/ sitten alas astukoon nyt ristiltä/ ja me uskomme häneen.
27:43 Hen turuasi Jumalan päle/ pästeken henen nyt/ ios hen tachto. Sille hen sanoi/ Jumalan Poica mine olen.
Hän turwasi Jumalan päälle/ päästäkään hänen nyt/ jos hän tahtoo. Sillä hän sanoi/ Jumalan Poika minä olen.
27:44 Ja sitesama mös Röuerit henelle soimasit/ iotca olit ristinnaulitudt henen cansans.
Ja sitä samaa myös ryöwärit hänelle soimasit/ jotka olit ristiinnaulitut hänen kanssansa.
27:45 Mutta cudenest hetkeste haman ydhexenden asti/ oli pimije ylitze caiken Maan.
Mutta kuudennesta hetkestä hamaan yhdeksänteen asti/ oli pimeä ylitse kaiken maan.
27:46 Ja liki yhdexette hetke hwti Iesus corckial änelle/ sanoden/ Eli Eli lamasabachtani/ se on/ minun Jumalan/ minun Jumalan/ mixis minun ylenannoit?
Ja liki yhdeksättä hetkeä huuti Jesus korkealla äänellä/ sanoen/ Eli Eli lama sabachtani/ se on/ minun Jumalani/ minun Jumalani/ miksis minun ylenannoit?
27:47 Mutta monicahdat/ iotca sijne seisoit/ coska he sen cwlit/ sanoit he/ Heliasta hen hwta.
Mutta monikahdat/ jotka siinä seisoit/ koska he sen kuulit/ sanoit he/ Eliasta hän huutaa.
27:48 Ja cochta iooxi yxi heiste/ quin hen oli ottanut Sienen/ ia teuttenyt Eticalla/ pani sen Roghon pähen/ ia annoi henen iodha.
Ja kohta juoksi yksi heistä/ kuin hän oli ottanut sienen/ ja täyttänyt etikalla/ pani sen ruowon päähän/ ja antoi hänen juoda.
27:49 Mutta ne mwdh sanoit/ Pidhexi/ catzocam ios Helias tulepi hende pästemen.
Mutta ne muut sanoit/ Pidäs/ katsokaamme jos Elias tuleepi häntä päästämän.
27:50 Nin Iesus taas hwti corckiall änelle/ ia ylesannoi Hengens.
Niin Jesus taas huuti korkealla äänellä/ ja ylenannoi henkensä.
27:51 Ja catzos/ templin Esirippu halkeisi cahdexi cappalexi/ ylhelde haman alas/ ia maa iärisi/ ia Kiuet halkesit.
Niin katsos/ templin esirippu halkesi kahdeksi kappaleeksi/ ylhäältä hamaan alas/ ja maa järisi/ ja kiwet halkesit.
27:52 Ja haudhat aukenit/ ia monda pyhein rumist/ iotca manneet olit/ ylesnousit/
Ja haudat aukenit/ ja monta pyhäin ruumista/ jotka maanneet olit/ ylösnousit/
27:53 ia wlgoslexit heiden Haudhoistans/ henen ylesnousemisens ielkin. Ja tulit sihen pyhen caupungin/ Ja ilmestyit monelle.
ja ulosläksit heidän haudoistansa/ hänen ylösnousemisensa jälkeen. Ja tulit siihen pyhään kaupunkiin/ Ja ilmestyit monelle.
27:54 Mutta pämies/ ia ne iotca henen cansans olit/ ia wartioitzit Iesusta/ coska he neit maan iärinen/ ia ne quin sielle tapachtui/ peliestyit he sangen/ ia sanoit/ Wissist oli teme Jumalan Poica.
Mutta päämies/ ja ne jotka hänen kanssansa olit/ ja wartioitsit Jesusta/ koska he näit maan järisseen/ ja ne kuin siellä tapahtui/ peljästyit he sangen/ ja sanoit/ Wissiste oli tämä Jumalan Poika.
27:55 Ja nin oli sielle palio waimoija taamba catzelit iotca Iesusta olit seuraneet Galileasta/ paluellen hende/
Ja niin oli siellä paljon waimoja taampana katselit jotka Jesusta olit seuranneet Galileasta/ palwellen häntä/
27:56 Joinen seas oli Maria Magdalene/ ia Maria Jacobi/ ia Josen eiti/ Ja Zebedeusen poicain eiti.
Joinen seassa oli Maria Magdalena/ Ja Maria Jakobi/ ja Josen äiti/ Ja Zebedeusen poikain äiti.
27:57 Nin coska Echto tuli/ tuli yxi ricas mies Arimateast/ ionga nimi oli Joseph/ ioca mös oli Iesusen Opetuslapsi/ teme edheskeui Pilatusen tyge/ ia pyti Iesusen rumista.
Niin koska ehtoo tuli/ tuli yksi rikas mies Arimateasta/ jonka nimi oli Joseph/ joka myös oli Jesuksen opetuslapsi/ tämä edeskäwi Pilatuksen tykö/ ja pyyti Jesuksen ruumista.
27:58 Silloin Pilatus käski anda henelle Iesusen rumin.
Silloin Pilatus käski antaa hänelle Jesuksen ruumiin.
27:59 Ja coska Joseph oli rumin ottanut/ käri hen sen puchtasen linaan/
Ja koska Joseph oli ruumiin ottanut/ kääri hän sen puhtaaseen liinaan/
27:60 ia pani sen henen oman wten hautans/ ionga hen oli wlgoshakanut calliohon/ Ja wieritti swren kiuen Haudhan ouelle/ ia poismeni.
ja pani sen hänen omaan uuteen hautaansa/ jonka hän oli uloshakannut kallioon/ Ja wieritti suuren kiwen haudan owelle/ ja pois meni.
27:61 Silloin olit sielle Maria Magdalene/ ia se toinen Maria/ istuit haudhan cohdalla.
Silloin olit siellä Maria Magdalene/ ja se toinen Maria/ istuit haudan kohdalla.
27:62 Mutta toisna päiuene/ ielken Walmistuxen peiuen cokounsit Pappein pämiehet/ ia Phariseuset Pilatusen tyge/ sanoden/
Mutta toisena päiwänä/ jälkeen walmistuksen päiwänä kokoontui pappein päämiehet/ ja phariseukset Pilatuksen tykö/ sanoen.
27:63 Herra me muistimme että se wiettelia sanoi wiele henen eleisens/ colmen päiuen perest mine ylesnousen.
Herra me muistimme että se wiettelijä sanoi wielä hänen eläissänsä/ kolmen päiwän perästä minä ylösnousen.
27:64 Käske sijs warielta Hauta colmanden päiuen asti/ ettei henen Opetuslapsens tule/ ia wargasta hende/ ia sanouat Canssalle/ hen ylesnousi colluista/ Ja nin tule se ielkimeinen willitus pahemaxi quin se ensimeinen.
Käske siis warjella hauta kolmanteen päiwään asti/ ettei hänen opetuslapsensa tule/ ja warasta häntä/ ja sanowat kansalle/ hän ylösnousi kuolleista/ Ja niin tulee se jälkimmäinen willitys pahemmaksi kuin se ensimmäinen.
27:65 Sanoi heille Pilatus/ Sijne on wartija. Menget warielcat ninquin te taidhatt.
Sanoi heille Pilatus/ Siinä on wartija. Menkäät warjelkaat niinkuin te taidatte.
27:66 Mutta he poismenit/ ia warielit Haudhan Wartijadhen cansa/ ia Insiglasit kiuen.
Mutta he poismenit/ ja warjelit haudan wartijaiden kanssa/ ja insiglasit (sinetöiwät) kiwen

* Päcalloin) Jossa ne pahointeckiet mestatan/ quin Hirsipu/ Lutarha
etc. että sielle monda Päcalloa ouat.

XXVIII. Lucu.

28:1 Mutta Sabbathin peiuen Echtona/ ioca rupesi walgaiseman toista Sabbathin peiue/ tuli Maria Magdalene/ ia se toinen Maria/ näkemeen Hauta.
Mutta Sabbathin päiwän ehtoona/ joka rupesi walaisemaan toista Sabbathin päiwää/ tuli Maria Magdalene/ ja se toinen Maria/ näkemään hauta.
28:2 Ja catzos/ sijne tapachtui swri maan iäristus. Sille HERRAN Engeli alasastui Taiuahast/ ia edheskeui/ wieritti Kiuen ouelda/ ia istui sen päle.
Ja katsos/ siinä tapahtui suuri maanjäristys. Sillä HERRAN enkeli alas astui taiwahasta/ ja edeskäwi/ wieritti kiwen owelta/ ja istui sen päälle.
28:3 Nin hen oli nähde quin pitkeisentuli/ ia henen waattens walkia ninquin Lumi.
Niin hän oli nähdä kuin pitkäisen tuli/ ja hänen waatteensa walkea kuin lumi.
28:4 Mutta henen pelghostans wartiat hemmestuit/ ia tulit ninquin olisit coolleet.
Mutta hänen pelostansa wartijat hämmästyit/ ja tulit niinkuin olisit kuolleet.
28:5 Mutta se Engeli wastasi ia sanoi Waimoille/ Elket pelietkö/ Sille mine tiedhen/ että te etzitte site ristinnaulittu Iesusta.
Mutta se enkeli wastasi ja sanoi waimoille/ Älkäät peljätkö/ Sillä minä tiedän/ että te etsitte sitä ristiinnaulittua Jesusta.
28:6 Ei hen ole tesse/ Hen on ylesnosnut/ ninquin hen sanoi. Tulcat/ catzocat Sija cuhunga HERRA pandu oli.
Ei hän ole tässä/ Hän on ylösnoussut/ niinkuin hän sanoi. Tulkaat/ katsokaat sijaa kuhunka HERRA pantu oli.
28:7 Ja pian menget sanocat henen Opetuslapsillens/ että hen ylesnousi coolluista. Ja catzo/ Hen teiden edhelenmenepi Galileaan/ sielle teiden pite henen näkemen/ Catzos/ mine sanoin teille.
Ja pian menkäät sanokaat hänen opetuslapsillensa/ että hän ylös nousi kuolleista. Ja katso/ Hän teidän edellän meneepi Galileaan/ siellä teidän pitää hänen näkemän/ Katsos/ minä sanoin teille.
28:8 Ja he menit nopiast Haudhalda pelghon ia swren ilon cansa/ iooxit ilmoittaman henen Opetuslapsillens.
Ja he menit nopeasti haudalta pelon ja suuren ilon kanssa/ juoksit ilmoittamaan hänen opetuslapsillensa.
28:9 Mutta quin he menit ilmoittamaan henen Opetuslapsillens/ ia catzos/ nin Iesus cohdasi heiden/ ia sanoi/ Terue teiden. Nin he edeskeuit ia rupesit henen Jalcoinsa/ ia cumarsit hende.
Mutta kuin he menit ilmoittamaan hänen opetuslapsillensa/ ja katsos/ niin Jesus kohtasi heitän/ ja sanoi/ Terwe teidän. Niin he edeskäwit ja rupesit hänen jalkoinsa/ ja kumarsit häntä.
28:10 Silloin sanoi Iesus heille/ Elket pelietkö/ Menget ia ilmoittacat minun welgilleni/ että he menisit Galileaan/ sielle he sauat minun nähde.
Silloin sanoi Jesus heille/ Älkää peljätkö/ Menkäät ja ilmoittakaat minun weljilleni/ että he menisit Galileaan/ siellä he saawat minun nähdä.
28:11 Coska he nyt poismenit/ Catzo/ nin tulit mwtamat wartioista Caupungihin/ ia ilmoitidh temen caiken nijlle Ylimeisille Papeille mite tapachtunudh oli.
Koska he nyt pois menit/ Katso/ niin tulit muutamat wartijoista kaupunkiin/ ja ilmoitit tämän kaiken niille ylimmäisille papeille mitä tapahtunut oli.
28:12 Nin he cokounsit Wanhimbadhen cansa/ ia Neuuo pidhit/ ia annoit Sotamiehille kylle Raha/ ia sanoit/
Niin he kokoontui wanhimpaiden kanssa/ ja neuwoa pidit/ ja annoit sotamiehille kyllä rahaa/ jaa sanoit/
28:13 Sanocat/ että henen Opetuslapsens tulit Öelle/ ia warghastit henen/ meiden matesam.
Sanokaat/ että hänen opetuslapsensa tulit yöllä/ ja warastit hänen/ meidän maatessamme.
28:14 Ja ios se tule Waldamiehen coruille/ nin me tahdomme henen lepytte/ ia saatam teidhet syyttömexi.
Ja jos se tulee waltamiehen korwille/ niin me tahdomme hänen lepyttää/ ja saatamme teidät syyttömäksi.
28:15 Nin he otit Rahan/ ia teit quin he olit opetetudh. Ja teme puhe on änixi otettu Judasten keskene haman tehen peiuen asti.
Niin he otit rahan/ ja teit kuin he olit opetetut. Ja tämä puhe on ääniksi otettu Judasten keskenän hamaan tähän päiwään asti.
28:16 Mutta ne yxitoistakymende Opetuslasta menit Galilean/ sille Mäelle/ iohonga Iesus oli heite neuuonut.
Mutta ne yksitoistakymmentä opetuslasta menit Galileaan/ sille mäelle/ johonka Jesus oli heitä neuwonut.
28:17 Ja coska he negit henen/ cumarsit he hende/ mutta monicahdat epeilit.
Ja koska he näit hänen/ kumarsit he häntä/ mutta monikahdat epäilit.
28:18 Ja edheskeui Iesus/ puhutteli heite/ sanoden. Annettu on minulle caiki weki Taiwahas ia Maasa/
Ja edeskäwi Jesus/ puhutteli heitä/ sanoen. Annettu on minulle kaikki wäki taiwahassa ja maassa/
28:19 Menget sijs wlgos ia opettaca caiki Canssa/ ia castakat heite Nimeen Isen ia Poian ia pyhen Hengen.
Menkäät siis ulos ja opettakaa kaikki kansa/ ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.
28:20 Ja opetaca heite pitemen caiki/ iota mine olen teiden käskenyt. Ja catzo/ Mine olen teiden tykenen iocapeiue Mailman Loppun asti.
Ja opettakaa heitä pitämään kaikki/ jota minä olen teidän käskenyt. Ja katso/ Minä olen teidän tykönän joka päiwä maailman loppuun asti.

* Sabbathin echtona) Ramattu alca peiuen sijte Echtosta quin edesioutui/ ia sen echtoon Loppu/ se on toisen peiuen Homen eli amu. Nin sano mös P. Mattheus tesse/ että Christus oli ylesnosnut homenelda ioca oli echton loppu/ Ja alcu ensimeisen Pyhe peiuen/ Sille he lwghit ne Cwsi peiue sen corckiman Päsieisen ielken/ caiki Pyhexi Ja rupesi se ensimeinen cochta ielken Päsieisen. Loppu P. Mattheusen Euangeliumist.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28