Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

Se P. Johannesen Theologin Ilmestus

I. Lucu.

1:1 TEme ombi se Iesusen Christusen Ilmestus/ ionga Jumala henelle annoi/ iulghista henen Paluelioillens/ mitke pian tapactuman pite. Ja ombi ne tietteuexi tehnyt/ ia lehettenyt henen Engelins cautta/ henen Palueliallens Johanneselle/
Tämä ompi se Jesuksen Kristuksen ilmestys/ jonka Jumala hänelle antoi/ julkistaa hänen palwelijoillensa/ mitkä pian tapahtuman pitää. Ja ompi ne tiettäwäksi tehnyt/ ja lähettänyt hänen enkelinsä kautta/ hänen palwelijallensa Johannekselle/
1:2 ioca todhistanut oli Jumalan Sanan/ ia sen Todhistoxen Iesusesta Christusesta/ mite hen nähnyt oli.
joka todistanut oli Jumalan Sanan/ ja sen todistuksen Jesuksesta Kristuksesta/ mitä hän nähnyt oli.
1:3 Autuas ombi se/ ioca lukepi ia cwlepi temen Prophetian Sanat/ ia pitepi ne mitke sijne siselkirioitetut ouat/ Sille/ Aica ombi lesnä.
Autuas ompi se/ joka lukeepi ja kuunteleepi tämän profetian sanat/ ja pitääpi ne mitkä siinä sisälle kirjoitetut owat/ Sillä/ Aika ompi läsnä.
1:4 Johannes nijlle seitzemelle Seurakunnille Asias. Armo olcohon teille ia Rauha/ henelde ioca ombi/ ia ioca oli/ ia ioca tuleua on/ Ja nijlde seitzemilde Hengilde/ iotca ouat henen Stolins edhes/
Johannes niille seitsemälle seurakunnalle Asiassa. Armo olkohon teille ja rauha/ häneltä joka ompi/ ja joka oli/ ja joka tulewa on/ ja niiltä seitsemältä Hengeltä/ jotka owat hänen tuolinsa edes/
1:5 ia Iesuselda Christuselda/ ioca ombi se wskolinen Todhistaia ia se Esicoinen Cooluista ia Maan Kuningadhe' Pämies. Sille ioca meite racasti/ ia pesnyt on meite meiden Synnistenne henen Werellens/
ja Jesukselta Kristukselta/ joka ompi se uskollinen todistaja ja se esikoinen kuolleista ja maan kuningasten päämies. Sillä joka meitä rakasti/ ja pessyt on meitä meidän synnistämme hänen werellänsä.
1:6 ia tehnyt meite Kuningaixi ia Papeixi/ Jumalan ia henen Isens edes/ Henelle olcohon Cunnia ia walda ijancaikisesta ia ijancaikisehen/ Amen.
ja tehnyt meitä kuninkaiksi ja papeiksi/ Jumalan ja hänen Isänsä edes/ Hänelle olkohon kunnia ja walta iankaikkisesta iankaikkisehen/ Amen
1:7 Catzo Hen tulepi Piluein cansa/ ia iocaitzen Silmen pite henen näkemen/ ia iotca henen pistänyet ouat/ ia caiki Maan Sucucunnat itzens pite suruman/ nin tosin/ Amen.
Katso Hän tuleepi pilwein kanssa/ ja jokaisen silmän pitää hänen näkemän/ ja jotka hänen pistäneet owat/ ja kaikki maan sukukunnat itsens pitää sureman/ niin tosin/ Amen.
1:8 Mine olen se A ia O/ se Alcu ia Loppu/ sanopi HERRA/ ioca ombi/ ioca oli/ ia ioca tuleua on/ se Caikiwaldias.
Minä olen se A ja O/ se alku ja loppu/ sanoopi HERRA/ joka ompi/ joka oli/ ja joka tulewa on/ se Kaikkiwaltias.
1:9 Mine Joha'nes teide' Welien/ ia Osaline' Waiuasa ia Waldakunnasa/ ia Kersimises Iesuses Christuses/ olin sijne Loodhosa ioca cutzutan Pathmos/ Jumalan Sanan tedhen ia Iesusen Christusen Todhistoxen.
Minä Johannes teidän weljen/ ja osallinen waiwassa ja waltakunnassa/ ja kärsimisessä Jesuksessa Kristuksessa/ olin siinä luodossa joka kutsutaan Patmos/ Jumalan Sanan tähden ja Jesuksen Kristuksen todistuksen.
1:10 Mine olin Hengese yctene Su'nuntaki peiuene/ ia cwlin minun iälghiseni/ swren Änen/ ninquin Basunan/ sanouan.
Minä olin Hengessä yhtenä sunnuntai päiwänä/ ja kuulin minun jälkeeni/ suuren äänen/ niinkuin pasuunan/ sanowan.
1:11 Mine olen se A ia O/ se ensimeinen ia se Wimeinen.
Minä olen se A ja O/ se ensimäinen ja se wiimeinen.
1:12 Ja mites näet/ se kirioita ycten Kirian ia lehäte nijlle Seuracunnille iotca ouat Asias Epheson kesin/ Ja Smyrnan kesin/ ia Pergamin kesin/ ia Thyatiran kesin/ ia Sardin kesin/ Philadelphian kesin ia Laodicea' kesin.
Ja mitä näet/ se kirjoita yhteen kirjaan ja lähetä niille seurakunnille jotka owat Aasiassa Epheson käsiin/ ja Smyrnan käsiin/ ja Pergamon käsiin/ ja Thyatiran käsiin/ ja Sardeen käsiin/ ja Philadelphian käsiin ja Laodikean käsiin.
1:13 Ja mine kiensin catzoman sen Änen ielkin ioca minun cansani puhui. Ja minun kienteiseni/ näin mine seitzemen Cullaista Kyntilialca/
Ja minä käänsin katsomaan sen äänen jälkeen joka minun kanssani puhui. Ja minun käänteissäni/ näin minä seitsemän kultaista kynttilänjalkaa.
1:14 ia ninen cullaisten Kyntilialcain keskelle yden Inhimisen Poian modhoisen/ watetun pitkelle Hamella/ ia wötettyn ymberins Rinnan cullaisella Wöelle.
ja niiden kultaisten kynttilänjalkain keskellä yhden Ihmisen Pojan muotoisen/ waatetun pitkällä hameella/ ja wyötetyn ympärinsä rinnan kultaisella wyöllä.
1:15 Mutta henen Pääns ia Hiuxens olit Walkiat ninquin walkiat Willat/ ia ninquin Lumi.
Mutta hänen päänsä ja hiuksensa olit walkiat niinkuin walkiat willat/ ja niinkuin lumi.
1:16 Ja henen Silmens ninquin Tulen Leimaus/ ia henen Jalcans ninquin cwma Waski/ quin Wgnisa hehcuuat Ja hene' Änens ninquin palion Wedhen Hyminä.
Ja hänen silmänsä niinkuin tulen leimaus/ ja hänen jalkansa niinkuin kuuma waski/ kuin uunissa hehkuwat. Ja hänen äänensä niinkuin paljon weden hyminä.
1:17 Ja piti seitzemen Techtie oikeas kädhesens. Ja henen Suustans wloskieui caxitereinen Miecka/ ia henen Casuonsa paistit/ ninquin se kircas Auringoinen.
Ja piti seitsemän tähteä oikias kädessänsä. Ja hänen suustansa uloskäwi kaksiteräinen miekka/ ja hänen kaswonsa paistit/ niinkuin se kirkas aurinkoinen.
1:18 Ja quin mine henen näin/ langeisin mine henen Jalcains eten ninquin coollu. Ja hen pani Oikean Kädhense minun päleni ia sanoi minulle/
Ja kuin minä hänen näin/ lankesin minä hänen jalkainsa eteen niinkuin kuollut. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni ja sanoi minulle/
1:19 Ele pelke/ Mine olen se ensimeinen ia se Wimeinen/ ia se Eleue. Mine olin coollu/ ia catzo mine olen Eleue ijancaikisesta ijancaikisehen/ ia minulla ombi ne Heluetin ia Cooleman Auamet. Kirioita mites nähnyt olet/ ia mite ouat/ ia mite tapactuman pite testelehin.
Älä pelkää/ Minä olen se ensimmäinen ja se wiimeinen/ ja se eläwä. Minä olin kuollut/ ja katso minä olen eläwä iankaikkisesta iankaikkisehen/ ja minulla ompi ne helwetin ja kuoleman awaimet. Kirjoita mitäs nähnyt olet/ ja mitä owat/ ja mitä tapahtuman pitää tästä lähin.
1:20 Se Salaus nijste seitzemeste Techdeste iotcas nähnyt olet minun oikias Kädheseni/ ia ne seitzemen cullaista Kyntilialca.
Se salaus niistä seitsemästä tähdestä jotkas nähnyt olet minun oikeassa kädessäni/ ja ne seitsemän kultaista kynttilänjalkaa.
1:21 Ne seitzemen Techtie/ ouat ninen seitzemen Seurakundain Engelit/ ia ne seitzemen Kyntilialca iotcas nähnyt olet/ ouat seitzemen Seuracunda.
Ne seitsemän tähteä/ owat niiden seitsemän seurakuntain enkelit/ ja ne seitsemän kynttilänjalkaa jotkas nähnyt olet/ owat seitsemän seurakuntaa.

II. Lucu.

2:1 JA sille Ephesin Seurakunnan Engelille kirioita. Neite sanopi se ioca pitepi ne seitzemen Tectie henen oikeasa Kädhesens/ ioca kieupi ninen seitzemen cullaisen Kyntilialkain keskelle.
Ja sille Ephesin seurakunnan enkelille kirjoita. Näitä sanoopi se joka pitääpi ne seitsemän tähteä hänen oikeassa kädessänsä/ joka käypi niiden seitsemän kultaisen kynttiläjalkain keskellä.
2:2 Mine tieden sinu' Tekos ia Töös ia sinun Kersimises/ ia ettet sine woi kersie nite Pahoia/ ia olet nite kiusanut/ iotca sanouat heidhens oleuan Apostolit/ ia eiuet quitengan ole/ ia leusit heiden Walecteliaxi/
Minä tiedän sinun tekosi ja työsi ja sinun kärsimisesi/ ja ettet sinä woi kärsiä niitä pahoja/ ja olet niitä kiusannut/ jotka sanowat heidäns olewan apostolit/ ja eiwät kuitenkaan ole/ ja löysit heidän walehtelijaksi/
2:3 ia sine wedhätit ia kersit/ Ja minun Nimeni teden sine töte teit ia edh ole wäsynyt.
ja sinä wedätit ja kärsit/ Ja minun nimen tähden sinä työtä teit ja et ole wäsynyt
2:4 Mutta minulla ombi sinua wastan/ ette sine sen sinun ensimeisen Rackaudhes ylenannoit.
Mutta minulla ompi sinua wastaan/ että sinä sen sinun ensimmäisen rakkauden ylenannoit.
2:5 Muista sijs custas poislangesit ia tee para'nosta/ ia tee ensimeiset Töet. Jos mutoin/ nijn tulen mine sinulle pian/ ia poissööxen sinun Kyntilialgas sialdans/ Ellet sine parannosta tee.
Muista siis kustas poislankesit ja tee parannusta/ ja tee ensimmäiset työt. Jos muutoin/ niin tulen minä sinulle pian/ ja pois syöksen sinun kynttiläjalkasi sijaltansa/ Ellet sinä parannusta tee.
2:6 Mutta se sinulla on/ ettes wihaisit ne Niculaisten Töet/ iotca minekin wihan.
Mutta se sinulla on/ ettäs wihasit ne nikulaisten työt/ jotka minäkin wihaan.
2:7 Jolla Corua ombi/ hen cwlcan/ mite Hengi sanopi Seuracunnille. Woittaialle mine annan södhä sijte Elemen Puusta ioca keskelle Jumalan Paradisis ombi.
Jolla korwa ompi/ he kuulkaan/ mitä Henki sanoopi seurakunnille. Woittajalle minä annan syödä siitä elämän puusta joka keskellä Jumalan paratiisia ompi.
2:8 Ja sille Smirneusten Seuracunnan Engelille kirioita. Neite sanopi se ensimeinen ia se wimeinen/ ioca oli coollu ia on Eleuexi tullut.
Ja sille Smirneusten seurakunnan enkelille kirjoita. Näitä sanoopi se ensimmäinen ja se wiimeinen/ joka oli kuollut ja on eläwäksi tullut.
2:9 Mine tiedhen sinun Tekos ia waiuas ia kieuhydhes (mutta sine Ricas olet) ia ninen Pilcan/ iotca sanouat heidens Juttaixi/ ia euet ole/ Waan ouat Satanan Joucko.
Minä tiedän sinun tekosi ja waiwasi ja köyhyytesi (mutta sinä rikas olet) ja niiden pilkan/ jotka sanowat heidäns juuttaiksi/ ja eiwät ole/ waan owat saatanan joukko.
2:10 Äle miten nijste pelke ioita sinun kersimen pite. Catzo Perkele ombi mwtomita teiste heitteue Fangiuxen/ Senpäle ette teite kiusataisijn/ ia pitemen Waiua kymmenen Peiue. Ole Uskolinen Cooleman asti/ nin mine annan Sinulle sen Elemen Crunun.
Älä mitään niistä pelkää joita sinun kärsimän pitää. Katso perkele ompi muutamita teistä heittäwä wankeukseen/ Senpäälle että teitä kiusattaisiin/ ja pitämän waiwaa kymmenen päiwää. Ole uskollinen kuolemaan asti/ niin minä annan sinulle sen elämän kruunun.
2:11 Jolla Corua ombi hen cwlcan mite Hengi sanopi Seuracunnille. Joca woittapi/ ei he' wahingoiteta sijte toisesta Coolemasta.
Jolla korwa ompi hän kuulkaan mitä Henki sanoopi seurakunnille/ Joka woittaapi/ ei hän wahingoiteta siitä toisesta kuolemasta.
2:12 Ja sille Pergameisen Seurakunnan Engelille kirioita/ Neite sanopi se/ iolla ombi se caxitereinen Miecka/
Ja sille Pergameisen seurakunnan enkelille kirjoita/ Näitä sanoopi se/ jolla ompi se kaksiteräinen miekka/
2:13 Mine tiedhen sinun Teghos ia cusas asut/ cusa se Satanan Stoli ombi/ Ja sine pidhet minun Nimeni/ ia et kieldenyt minun wskoani/ Ja minun peiuineni ombi Antypas minu' wskolinen Todhistaian ioca tapetin teiden tykenen/ cusa Satanas asupi.
Minä tiedän sinun tekosi ja kussas asut/ kussa se satanan tuoli ompi/ Ja sinä pidät minun nimeni/ ja et kieltänyt minun uskoani/ ja minun päiwinäni ompi Antipas minun uskollinen todistajain joka tapettiin teidän tykönän/ kussa saatanas asuupi.
2:14 Mutta wehe minulla ombi sinua wastan. Ette sinulla sielle ombi nijte iotca piteuet Balaamin Opetosta. Joca opetti Balachin cautta yhden pahannoxen ylesottaman Israelin Lasten eten/ sömen Epäiumalden Uffria/ ia Salawooten pitemen.
Mutta wähän minulla ompi sinua wastaan. Että sinulla siellä ompi niitä jotka pitäwät Bileamin opetusta. Joka opetti Balakin kautta yhden pahennuksen ylös ottaman Israelin lasten eteen/ syömään epäjumalan uhria/ ja salawuoteen pitämään.
2:15 Nin mös sinulla ombi nijte iotca piteuet Niculaisten Opetusta/ iota mine wihan.
Niin myös sinulla ompi niitä jotka pitäwät Nikulaisten opetusta/ jota minä wihaan.
2:16 Tee Parannosta/ Mutoin mine tulen sinulle pian/ ia tappelen heiden cansans Minun Suuni Miekalla.
Tee parannusta/ Muutoin minä tulen sinulle pian/ ja tappelen heidän kanssansa minun suuni miekalla.
2:17 Jolla Corua ombi hen cwlcan mite Hengi sanopi Seurakunnille. Woittaialle mine annan söde sijte salatusta Mannasta/ ia tadhon anda henelle hyuen Todhistoxen/ Ja sen Todhistoxen cansa wdhen Nimen kirioitetun/ iota eikengen tiedhe/ waan se ioca sen saapi.
Jolla korwa ompi hän kuulkaan mitä Henki sanoopi seurakunnille. Woittajalle minä annan syödä siitä salatusta mannasta/ ja tahdon antaa hänelle hywän todistuksen/ Ja sen todistuksen kanssa uuden nimen kirjoitetun/ jota ei kenkään tiedä/ waan se joka sen saapi.
2:18 Ja sille Thyatiraisen Seuracunnan Engelille kirioita. Neite sanopi se Jumalan Poica/ Jolla Silmet ouat ninquin Tulen Leimaus/ ia henen ialcans ninquin cwma waski/
Ja sillä Tyatiraisen seurakunnan enkelille kirjoita. Näitä sanoopi Jumalan Poika/ Jolla silmät owat niinkuin tulen leimaus/ ja hänen jalkansa niinkuin kuuma waski/
2:19 Mine tieden sinun Tekos/ ia Rackaudhes/ ia Palueluxes/ ia wskos/ ia sinun Kersimises ia sinun Tekos. Ja ne wimeiset enemet quin ne ensimeiset/
Minä tiedän sinun tekosi/ ja rakkautesi/ ja palweluksesi/ ja uskosi/ ja sinun kärsimisesi ja sinun tekosi. Ja ne wiimeiset enemmät kuin ne ensimmäiset/
2:20 waan minulla ombi wehe sinua wastan. Ettes sallit sen waimon Iesabel/ ioca sanopi henens Prophetaxi/ opettaman ia wiettelemen minun Palueliaitani Salawoodet pitemen ia sömen Epeiumaloiten Uffria.
waan minulla ompi wähän sinua wastaan. Ettäs sallit sen waimon Iisebel/ joka sanoopi hänens prophetaksi/ opettaman ja wiettelemän minun palweliaitani salawuoteen pitämään ja syömään epäjumaloiden uhria.
2:21 Ja mine annoin henelle Aighan/ ette henen piti paranosta tekemen Salawootestans/ Ja ei hen tehnyt.
Ja minä annoin hänelle ajan/ että hänen piti parannusta tekemän salawuoteestansa/ Ja ei hän tehnyt.
2:22 Catzo/ mine panen henen wootesen/ Ja iotca henen cansans Horuteen secoiuat/ tuleuat surimban waiuan/ ellei he Paranosta tee heiden Töistens/ Ja henen Lapsens mine Coolemalla tapan.
Katso/ minä panen hänen wuoteeseen/ Ja jotka hänen kanssansa huoruuteen sekoawat/ ja tulewat suurimpaan waiwaan/ ellei he parannusta tee heidän työstänsä/ Ja hänen lapsensa minä kuolemalla tapan.
2:23 Ja iocaitzen Seuracunnan tietemen pite/ ette mine olen ioca Munascuut ia Sydhemet tutkin. Ja mine annan itzecungin teiste oman Töens ielkin.
Ja jokaisen seurakunnan tietämän pitää/ että minä olen joka munaskuut ja sydämet tutkin. Ja minä annan itsekunkin teistä oman työnsä jälkeen.
2:24 Mutta teille mine sanon ia muille iotca Thyatiras oletta/ ioilla ei ole teme Opetus/ ia iotca eiuet Tu'denuet ole Satanan Sywuytte (ninquin he sanouat) em mine laske teidhen pälene mwta Coorma/
Mutta teille minä sanon ja muille jotka Tyatirassa olette/ joilla ei ole tämä opetus/ ja jotka eiwät tunteneet ole saatanan sywyyttä (niinkuin he sanowat) en minä laske teidän päällenne muuta kuormaa/
2:25 Quitengin se quin teille ombi/ piteket sihen asti ette mine tulen.
Kuitenkin se kuin teille ompi/ pitäkäät siihen asti että minä tulen.
2:26 Ja ioca woittapi ia pitepi minun Tekoni haman loppun asti/ Sille mine annan woiman Pacanoitten ylitze/
Ja joka woittaapi ja pitääpi minun tekoni hamaan loppuun asti/ Sille minä annan woiman pakanoitten ylitse/
2:27 Ja henen pite heite hallitzeman Rauta witzalla/ ia ninquin Sauenualaian Astiat/ pite henen heite serkemen/
Ja hänen pitää heitä hallitseman rautawitsalla/ ja niinkuin sawenwalajan astiat/ pitää hänen heitä särkemän.
2:28 ninquin minekin sain minun Iseldeni/ ia annan henelle Cointecdhen.
niinkuin minäkin sain minun Isältäni/ ja annan hänelle kointähden.
2:29 Jolla Corua ombi hen cwlkan mite Hengi sanopi Seurakunnille.
Jolla korwa ompi hän kuulkaan mitä Henki sanoopi seurakunnille.

III. Lucu.

3:1 JA sille Sardin Seurakunnan Engelille kirioita. Neite sanopi se iolla ombi ne seitzemen Jumalan Hengeä/ ia ne seitzemen Techtie. Mine tiedhen sinun Teghos/ Sille sinulla Nimi ombi ettes elet/ ia olet coolut.
JA sille Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita. Näitä sanoopi se jolla ompi ne seitsemän Jumalan Henkeä/ ja ne seitsemän tähteä. Minä tiedän sinun tekosi/ Sillä sinulla nimi ompi ettäs elät/ ja olet kuollut.
3:2 Ole walpas ia wahuista nijte muita iotca coolemallans ouat. Sille em mine leunyt sinun Teghoias teudhelisnä Jumalan edhes.
Ole walpas ja wahwista niitä muita jotka kuolemallans owat. Sillä en minä löytänyt sinun tekojasi täydellisnä Jumalan edessä.
3:3 Nin aiattele sijs nyt quingas saanut ia cuullut olet/ ia pidhe se ia tee Paranosta. Ellet sine sijs waluaisi/ nin mine tulen sinu' päles ninquin Warghas/ ia eppes tiedhe mille hetkelle mine tulen sinun päles.
Niin ajattele siis nyt kuinkas saanut ja kuullut olet/ ja pidä se ja tee parannusta. Ellet sinä siis walwoisi/ niin minä tulen sinun päällesi niinkuin waras/ ja etpäs tiedä millä hetkellä minä tulen sinun päällesi.
3:4 Ombi sinulla mös haruat nimet Sardisa/ iotca eiuet ole hieronuet heiden Waatens/ ia heiden pite waeldaman minun cansani walkeisa waateisa/ Sille he ouat sen werdit.
Ompi sinulla myös harwat nimet Sardeessa/ jotka eiwät ole hieroneet heidän waatteensa/ ja heidän pitää waeltaman minun kanssani walkeissa waatteissa/ Sillä he owat sen wäärtit. (arwolliset)
3:5 Joca woittapi/ henen pite nin puetettaman walkeilla waateilla. Ja en mine poispyhi henen Nimiens Elemen Kiriasta/ ia mine tahdon tunnusta henen Nimens minun Iseni edhes/ ia henen Engeleins edhes.
Joka woittaapi/ hänen pitää puetettaman walkeilla waatteilla. Ja en minä pois pyyhi hänen nimeänsä elämän kirjasta/ ja minä tahdon tunnustaa hänen nimensä minun Isäni edes/ ja hänen enkeleinsä edes.
3:6 Jolla Corua ombi/ hen cwlcan mite Hengi sanopi Seuracunnille.
Jolla korwa ompi/ hän kuulkaan mitä Henki sanoopi seurakunnille.
3:7 Ja sille Philadelphian Seurakunna' Engelille kirioita. Neite sanopi se Pyhe/ se totinen iolla ombi Dauidin Auain/ ioca auapi ia eikengen sulie/ ioca sulkepi ia eikengen aua.
Ja sille Philadelphian seurakunnan enkelille kirjoita. Näitä sanoopi se Pyhä/ se totinen jolla ompi Dawidin awain/ joka awaapi ja ei kenkään sulje/ joka sulkeepi ja ei kenkään awaa.
3:8 Mine tiedhen sinun Teghos. Catzo/ Mine annoin sinu' etes aukean Ouen/ ia eikengen woi site sulkia/ Sille ette sinulla ombi wehe woima ia olet pitenyt minun Sanani/ ia et kieldenyt minun Nimeäni.
Minä tiedän sinun tekosi. Katso/ Minä annoin sinun eteesi aukean owen/ ja ei kenkään woi sitä sulkea/ Sillä että sinulla ompi wähän woimaa ja olet pitänyt minun sanani/ ja et kieltänyt minun nimeäni.
3:9 Catzo/ mine annan sinulle Satanan Joucosta/ iotca heidens Juttaixi sanouat/ ia eiuet ole/ waan walecteluat. Cazo mine tahdon waatia heite sihen/ ette heidhen pite tuleman/ ia cumartaman sinun Jalcais edhes/ ia heidhen pite tietemen/ ette mine racastin sinua.
Katso/ minä annan sinulle saatanan joukosta/ jotka heidäns juuttaiksi sanowat/ ja eiwät ole/ waan walehtelewat. Katso minä tahdon waatia heitä siihen/ että heidän pitää tuleman/ ja kumartamaan sinun jalkaisi edes/ ja heidän ptää tietämän/ että minä rakastin sinua.
3:10 Ettes pidhit minun Kersimiseni Sanat/ Ja mine tadhon mös sinun pite Kiusauxen Hetkeste/ ioca tuleua ombi caiken Mailmaisen Pirin päle/ kiusamahan nijte/ iotca Maan päle asuuat.
Ettäs pidit minun kärsimiseni sanat/ Ja minä tahdon myös sinun pitää kiusauksen hetkestä/ joka tulewa ompi kaiken maailman piirin päälle/ kiusaamahan niitä/ jotka maan päällä asuwat.
3:11 Catzo/ Mine tulen pian/ pidhe mite sinulla on/ ettei kenge' sinun Crunuas ota.
Katso/ Minä tulen pian/ pidä mitä sinulla on/ ettei kenkään sinun kruunuasi ota.
3:12 Joca woittapi/ hene' mine teen Pilarixi minun Jumalani Templise/ ia ei sillen pide henen wloskieume'. Ja tadhon kirioita henen pälens minun Jumalani Nimen/ ia sen wdhen Jerusalemin Nimen/ sen minun Jumalani Caupungin/ ioca alasastui Taiuahasta minu' Jumalastani/ Ja sen minun wdhen Nimeni.
Joka woittaapi/ hänen minä teen pilariksi minun Jumalani temppelissä/ ja ei silleen pidä hänen uloskäymän. Ja tahdon kirjoittaa hänen päällensä minun Jumalani nimen/ ja sen uuden Jerusalemin nimen/ sen minun Jumalani kaupungin/ joka alas astui taiwahasta minun Jumalastani/ Ja sen minun uuden nimeni.
3:13 Jolla Corua ombi hen cuulcan/ mite Hengi sanopi Seuracunnille.
Jolla korwa ompi hän kuulkaan/ mitä Henki sanoopi seurakunnille.
3:14 Ja sille Laodicean Seuracunnan Engelille kirioita. Nite sanopi/ Amen/ se wskolinen ia Totinen Todhistaia/ se Jumalan Loondocappalden Alcu.
Ja sille Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita. Niitä sanoopi/ Amen/ se uskollinen ja totinen todistaja/ se Jumalan luontokappalten alku.
3:15 Mine tiedhen sinun teghos/ ettet sine kylme ole eike Lemmin/ Joskas kylme taika Lemmin olisit.
Minä tiedän sinun tekosi/ ettet sinä kylmä ole eikä lämmin/ Joskos kylmä taikka lämmin olisit.
3:16 Mutta ettes pensie olet/ ia etke kylme etke lemmin/ rupean mine sinua minun Suustani wlosoxendaman.
Mutta ettäs penseä olet/ ja etkä kylmä etkä lämmin/ rupean minä sinua minun suustani ulos oksentaman.
3:17 Sille ettes sanot/ Mine olen Ricas/ ia olen ricastunut ia em mine miteke' taruitze/ ia eipes tiedhe ettes olet culkuia ia Surkea/ kieuhe/ Sokea ia Alastoin.
Sillä ettäs sanot/ Minä olen rikas/ ja olen rikastunut ja en minä mitäkään tarwitse/ ja eipäs tiedä ettäs olet kulkija ja surkea/ köyhä/ sokea ja alastoin.
3:18 Mine neuuon sinua ostaman minulda Culta Tulen lepitze selghitettye/ ettes ricastuisit/ ia Walkiat Waatet ioillas sinus pukisit/ ettei sinun alastomas häpie näghyisi/ ia woitele Silmes Silmen woitella/ ettes nekisit.
Minä neuwon sinua ostamaan minulta kulta tulen läwitse selitettyä/ ettäs rikastuisit/ ja walkeat waatteet joillas sinus pukisit/ ettei sinun alastomasi häpeä näkyisi/ ja woitele silmäsi silmän woiteella/ ettäs näkisit.
3:19 Joita mine racastan/ nijte mine nuctelen ia rangaisen. Nijn ole sijs Ahkera ia tee Paranosta.
Joita minä rakastan/ niitä minä nuhtelen ja rankaisen. Niin ole siis ahkera ja tee parannusta.
3:20 Catzo/ mine seison Ouesa/ ia colcutan/ Jos iocu minun Äneni cuulepi/ ia auapi Ouen/ sen tyge mine siselmenen Echtolista pitemen henen cansans/ ia he' minu' cansani.
Katso/ minä seison owessa/ ja kolkutan/ Jos joku minun ääneni kuuleepi/ ja awaapi owen/ sen tykö minä sisälle menen ehtoollista pitämään hänen kanssansa/ ja hän minun kanssani.
3:21 Joca woittapi/ sille mine annan istua minu' cansani minu' Stolini päle/ ninquin minekin woitin ia ole' istunut minu' Iseni cansa henen Stolins päle. Jolla Corua ombi/ hen cuulcan mite Hengi sanopi Seuracunnille.
Joka woittaapi/ sillä minä annan istua minun kanssani minun tuolini päälle/ niinkuin minäkin woitin ja olen istunut minun Isäni kanssa hänen tuolinsa päälle. Jolla korwa ompi/ hän kuulkaan mitä Henki sanoopi seurakunnille.

IV. Lucu.

4:1 SIjtte mine näin/ ia catzo/ yxi Oui auatin Taiuasa/ ia se ensimeinen Äni ionga mine cwlin minun cansani puhuuan/ ninquin Basunan/ sanouan/ ylesastu tenne ia mine osotan sinulle mite testelehin tapactuman pite.
Sitten minä näin/ ja katso/ yksi owi awattiin taiwaassa/ ja se ensimmäinen ääni jonka minä kuulin minun kanssani puhuwan/ niinkuin pasuunan/ sanowan/ ylös astu tänne ja minä osoitan sinulle mitä tästä lähin tapahtuman pitää.
4:2 Ja cochta mine olin Hengese. Ja catzo/ yxi Stoli oli pandu Taiuasen/ ia Stolin päle yxi istuua.
Ja kohta minä olin Hengessä. Ja katso/ yksi tuoli oli pantu taiwaaseen/ ja tuolin päällä yksi istuwa.
4:3 Ja ioca istui hen oli näkyens sen Kiuen Jaspidi ia Sardion caltainen.
Ja joka istui hän oli näköänsä sen kiwen jaspinin ja sardion kaltainen.
4:4 Ja Taiuancaari oli ymberins henen Stolians/ näkyens Smaragdin caltainen Ja sen Stolin ymberille oli neliecolmatkymmende Stolia/ ia ninen Stolein päle olit neliecolmatkymmende Wanhinda jstuuaiset puetetut walkeilla wateilla/ ia oli heiden Päsens cullaiset Crunut.
Ja taiwaan kaari oli ympärinsä hänen tuoliansa/ näköänsä smaragdin kaltainen. Ja sen tuolin ympärillä oli neljäkolmatkymmentä tuolia/ ja niinen tuolien päälle olit neljätkolmatkymmentä wanhinta istuwaiset puetetut walkeilla waatteilla/ ja oli heidän päässänsä kultaiset kruunut.
4:5 Ja Stolista wloskieuit Leimauxet/ ia pitkeiset ia Änet/ ia seitzemen tulista Lampua palauaista Stolin edhes/ Jotca ouat ne seitzemen Jumalan Hengie.
Ja tuolista uloskäwit leimaukset/ ja pitkäiset ja äänet/ ja seitsemän tulista lamppua palawaista tuolin edessä/ jotka owat ne seitsemän Jumalan Henkeä.
4:6 Ja Stolin edes oli ninquin Clasinen Meri Christallin modholla/ ia keskelle Stolia ia ymberi Stolia nelie Eleiende/ teune Silmie edhes ia tacan.
Ja tuolin edessä oli niinkuin lasinen meri kristallin muodolla/ ja keskellä tuolia ja ympäri tuolia neljä eläintä/ täynnä silmiä edessä ja takan.
4:7 Ja se ensimeinen Eleien oli Jalopeuran moodhoinen/ ia se toine' Eleien Wasican modoine'/ ia sille colmannella Eleimelle oli ninquin Inhimisen Casuot/ Ja se nelies Eleien oli lendeuen Cotcan moodhoinen.
Ja se ensimmäinen eläin oli jalopeuran muotoinen/ ja se toinen eläin wasikan muotoinen/ ja sillä kolmannella eläimellä oli niinkuin ihmisen kaswot/ Ja se neljäs eläin oli lentäwän kotkan muotoinen.
4:8 Ja nijlle nelielle Eleiemelle/ oli cullaki cwsi Sipie ymberille's/ ia he olit wlcoa ia siselde teune Silmie. Ja ei ollut heille Lepoa Peiuelle ia Öelle/ ia sanouat/ Pyhe Pyhe Pyhe ombi se HErra Jumala/ se Caickiualdias/ se ioca oli/ ia se ioca ombi/ ia se ioca tuleuainen on.
Ja niillä neljällä eläimellä/ oli kullakin kuusi siipeä ympärillänsä/ ja he olit ulkoa ja sisältä täynnä silmiä. Ja ei ollut heillä lepoa päiwällä ja yöllä/ ja sanowat/ Pyhä Pyhä Pyhä ompi se HERRA Jumala/ se Kaikkiwaltias/ se joka oli/ ja se joka ompi/ ja se joka tulewainen on.
4:9 Ja coska ne Eleimet annoit Ylistoxen/ ia Cunnian ia Kitoxe' henelle/ ioca jstui Stolin päle/ ioca elepi ijnncaikisesta ijancaikisehen.
Ja koska ne eläimet annoit ylistyksen/ ja kunnian ja kiitoksen hänelle/ joka istui tuolin päälle/ joka elääpi iankaikkisesta iankaikkisehen.
4:10 Nin ne neliecolmatkyme'de Wa'hinda la'gesit sen Stolin päle istuuaisen eten/ ia cumarsit site Eleuet ija'caikisesta ija'caikisehe'. Ja heitit heide' Crunu's Stolin eten ia sanoit/
Niin ne neljäkolmatkymmentä wanhinta lankesit se tuolin päälle istuwaisen eteen/ ja kumarsit sitä eläwät iankaikkisesta iankaikkisehen. Ja heitit heidän kruununsa tuolin eteen ja sanoit/
4:11 Herra/ sine olet madoline' ottama' Ylistoxen ia Cu'nian ia Woima'/ Sille sine olet caiki Loonut/ ia sinun tacdos tedhen o'bi heiden Olemisens/ ia ouat lodhut.
Herra/ sinä olet mahdollinen ottaman ylistyksen ja kunnian ja woiman/ Sillä sinä olet kaikki luonut/ ja sinun tahtosi tähden ompi hänen olemisensa/ ja owat luodut

V. Lucu.

5:1 JA mine näin Stolin päle Istuuaisen Oikesa Kädhes/ Kirian siselde ia wlco kirioitetun/ seitzemen Insigelin cansa merkitun/
JA minä näin tuolin päällä istuwaisen oikeassa kädessä/ Kirjan sisältä ja ulkoa kirjoitetun/ seitsemän Insigelin kanssa merkityn/
5:2 Ja mine näin ydhen wäkeuen Engelin saarnauan swrella änelle. Cuca ombi madholinen Kiria auaman/ ia henen Insigelins ylespästemen?
Ja minä näin yhden wäkewän enkelin saarnaawan suurella äänellä. Kuka ompi mahdollinen kirjan awaamaan/ ja hänen insigelinsä (sinettinsä) ylöspäästämän?
5:3 Ja ei kengen woinut eike Taiuasa/ eike Maasa/ eike Maan alla site Kiria auata/ ia sihen siselcatzoa.
Ja ei kenkään woinut eikä taiwaassa/ eikä maassa/ eikä maan alla sitä kirjaa awata/ ja siihen sisälle katsoa.
5:4 Ja mine sangen idkin/ ettei kengen mahdolinen leutty auaman ia lukeman Kiria/ eike hende näkemen.
Ja minä sangen itkin/ ettei kenkään mahdollinen löytty awaaman ja lukemaan kirjaa/ eikä häntä näkemän.
5:5 Ja yxi nijste Wanhimiste sanoi minulle/ ele idke. Catzo/ se Jalopeura woitti ioca ombi Judan Sucucunnasta Dauidin Juri/ ylesauaman sen Kirian ia ylespästemen henen seitzemen Insigliens.
Ja yksi niistä wanhimmista sanoi minulle/ älä itke. Katso/ se jalopeura woitti joka ompi Judan sukukunnasta Dawidin juuri/ ylös awaaman sen kirjan ja ylös päästämän hänen seitseman insigliänsä.
5:6 Ja mine näin ia catzo keskelle Stoli/ ia ninen nelien Eleimen/ ia keskelle Wanhimaitten seisoi yxi Caritza ninquin se tapettu olis/ iolla oli seitzemen Saruia ia seitzemen Silme/ Jotca ouat ne seitzemen Jumalan Hengie/ lehetetyt caikelle Maalle/
Ja minä näin ja katso keskellä tuolia/ ja niinen neljän eläimen/ ja keskellä wanhimmaitten seisoi yksi karitsa niinkuin se tapettu olisi/ seitsemän Jumalan Henkeä/ lähetetyt kaikelle maalle/
5:7 ia se tuli ia otti Kirian henen Oikeasta Kädestens ioca Stolin päle istui.
ja se tuli ja otti kirjan hänen oikeasta kädestänsä joka tuolin päälle istui.
5:8 Ja coska se Kirian oli ottanut/ nin langesit ne nelie Eleinde/ ia ne neliecolmatkymmende Wanhinda Caritzan eten/ ia iocaitzela oli Candele/ ia cullaiset Maliat teune Makiahaijusta/ iotca ouat ne pyhein Rucuuxet/
Ja koska se kirjan oli ottanut/ niin lankesit ne neljä eläintä/ ja ne neljäkolmatkymmentä wanhinta karitsan eteen/ ja jokaisella oli kantele/ ja kultaiset maljat täynnä makeahajuista/ jotka owat ne pyhäin rukoukset/
5:9 ia weisasit Wtta wirtte sanodhe' Sine olet madholinen ottaman sen Kirian ia sen Insiglit ylespästemen. Sille ette sine olet tapettu/ ia sine lunastit meite sinu' Werelles/ caikinaisesta Seuracunnista ia Kieliste ia Ca'ssasta ia Pacanoista/
ja weisasit uutta wirttä sanoen Sinä olet mahdollinen ottamaan sen kirjan ja sen insiglit ylös päästämän. Sillä että sinä olet tapettu/ ja sinä lunastit meitä sinun werelläsi/ kaikkinaisesta seurakunnista ja kielistä ja kansasta ja pakanoista/
5:10 Ja Sine olet meite tehnyt meide' Jumalalle Kuniaxi ia Papeixi/ ia meiden pite wallitzeman Maan päle.
ja sinä olet meitä tehnyt meidän Jumalalle kunniaksi ja papeiksi/ ja meidän pitää wallitseman maan päällä.
5:11 Ja mine näin/ ia cuulin monen Engelein änen Stolin ymberi ia Eleinden ymberi/ ia Wanhimitten ymberille/ Ja heiden lucunsa oli mo'da tuhatta kerta tuhatta/
Ja minä näin/ ja kuulin monen enkelein äänen tuolin ympäri ja eläinten ympäri/ ja wanhimmitten ympärillä/ Ja heidän lukunsa oli monta tuhatta kertaa tuhatta/
5:12 ia sanoit swrella änelle/ Se Caritza ioca tapettu on/ o'bi mahdoline' ottaman Awun ia Rickauden/ ia Wisauden/ ia Wäkewudhen/ ia Cunnian/ ia Ylistoxen ia Kitoxen.
ja sanoit suurella äänellä/ Se karitsa joka tapettu on/ ompi mahdollinen ottamaan awun ja rikkauden/ ja wiisauden/ ja wäkewyyden/ ja kunnian/ ja ylistyksen ja kiitoksen.
5:13 Ja caiki Loondocappalet/ iotca Taiuas ouat/ ia Maan päle/ ia Maan alla/ ia Merese/ ia caiki iotca heisse ouat culin mine heiden sanouan henelle ioca Stolilla istui/ ia Caritzalle. Kijtos ia Cu'nia ia Ylistos ia Woima ijancaikisesta ijancaikisehe'.
Ja kaikki luontokappaleet/ jotka taiwaassa owat/ ja maan päällä/ ja maan alla/ ja meressä/ ja kaikki jotka heissä owat kuulin minä heidän sanowan hänelle joka tuolilla istui/ ja Karitsalle. Kiitos ja kunnia ja ylistys ja woima iankaikkisesta iankaikkisehen.
5:14 Ja ne nelie eleinde sanoit Am'. Ja ne nelie colmatkymmende Wa'hinda langesit heiden Casuoillens ia cumarsit site Eleuet ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ja ne neljä eläintä sanoit Amen. Ja ne neljä kolmatkymmentä wanhinta lankesit heidän kaswoillensa ja kumarsit sitä eläwätä iankaikkisesta iankaikkisehen.

VI. Lucu.

6:1 JA mine näin/ ette cosca se Caritza auasi yhden Insigleista/ ia mine cwlin yhden nijste nelieste eleimeste sanouan/ ninquin pitkeisen iylinen/ Tule ia catzo.
JA minä näin/ että koska se Karitsa awasi yhden insigleistä/ ja minä kuulin yhden niistä neljästä eläimestä sanowan/ niinkuin pitkäisen jylinän/ Tule ja katso.
6:2 Ja mine näin/ ia catzo/ yxi walkea Ori/ ia ioca istui hene' pälens/ piti Joutzen. Ja henelle annetin yxi Crunu/ ia hen wlosmeni woittaman ia saaman woiton.
Ja minä näin/ ja katso/ yksi walkea ori/ ja joka istui hänen päällensä/ piti jousen. Ja hänelle annettiin yksi kruunu/ ja hän ulos meni woittaman ja saaman woiton.
6:3 Ja coska hen auasi sen toisen Insiglin Cuulin mine sen toisen Eleimen sanouan/ Tule ia catzo.
Ja koska hän awasi sen toisen insiglin Kuulin minä sen toisen eläimen sanowan/ Tule ja katso.
6:4 Ja wlosmeni toinen Ruskia Ori/ ia ioca sen päle istui/ henelle annetin Rauha Maasta poisotta/ Ja ette he keskenens piti heidhens tappaman/ ia henelle oli swri Miecka annettu.
Ja ulos meni toinen ruskea ori/ ja joka sen päälle istui/ hänelle annettiin rauha maasta pois ottaa/ Ja että he keskenänsä piti heidäns tappaman/ ja hänelle oli suuri miekka annettu.
6:5 Ja coska hen auasi sen colmanen Insiglin/ cwlin mine sen colmanen Eleimen sanouan/ Tule ia catzo. Ja mine näin/ ia catzo yxi musta Ori/ ia henelle ioca sen päle istui/ oli yxi Waaca Kädhes.
Ja koska hän awasi sen kolmannen insiglin/ kuulin minä sen kolmannen eläimen sanowan/ Tule ja katso. Ja minä näin/ ja katso yksi musta ori/ ja hänelle joka sen päälle istui/ oli yksi waaka kädessä.
6:6 Ja mine cwlin yhden Änen/ ninen nelien Eleimen keskelle sanouan/ yxi Mitta Nisuia Colmes euris/ ia colme Mitta Ohria Colmes euris/ ia ele wina ia öliu wahingoita.
Ja minä kuulin yhden äänen/ niinen neljän eläimen keskellä sanowan/ yksi mittä nisuja kolmessa äyrissä/ ja kolme mittaa ohria kolmessa äyrissä/ ja älä wiinaa ja öljyä wahingoita.
6:7 Ja coska he' auasi sen neliene' Insiglin cwlin mine sen neliene' eleime' Änen sanoua'/ Tule ia catzo.
Ja koska hän awasi sen neljännen insiglin kuulin minä sen neljännen eläimen äänen sanowan/ Tule ja katso.
6:8 Ja mine nein/ ia catzo yxi placki Ori/ ia ioca sen päle istui/ sen Nimi oli Colema ia Helueti he'de noudatti. Ja henelle woima a'nettin tappaman sen neliene' Osan Maan päle/ Miekalla ia Nälielle ia Surmalla/ ia Petoin cautta Maan päle.
Ja minä näin/ ja katso yksi plakki ori/ ja joka sen päälle istui/ sen nimi on kuolema ja helwetti häntä noudatti. Ja hänellä woima annettiin tappaman sen neljännen osan maan päälle/ Miekalla ja nälällä ja surmalla/ ja petoin kautta maan päälle.
6:9 Ja coska hen auasi sen widenen Insiglin Näin mine Altarin alla ninen Sielut iotca Jumalan Sanan tedhen tapetut olit. Ja sen Todistoxen teden ioca heille oli.
Ja koska hän awasi sen wiidennen insiglin. Näin minä alttarin alla niinen sielut jotka Jumalan Sanan tähden tapetut olit. Ja sen todistuksen tähden joka heille oli.
6:10 Ja he hwsit swrella Änelle/ sanodhen/ Sine Pyhe ia Totine' Herra/ quinga cauuan et sine domitze ia costa meiden Werenne/ nijste iotca Maan päle asuuat?
Ja he huusit suurella äänellä/ sanoen/ Sinä Pyhä ja Totinen Herra/ kuinka kauan et sinä tuomitse ja kosta meidän weremme/ niistä jotka maan päällä asuwat?
6:11 Ja cullekin heiste annetin walkea waate. Ja sanotin heille ette heiden piti wiele lepemen wähen aica/ sihenasti ette heiden Cansapaluelians ia weliens Lucu teuten tulis/ iotca mös tapettaman piti ninquin Heki.
Ja kullekin heistä annettiin walkea waate. Ja sanottiin heille että heidän piti wielä lepääman wähän aikaa/ siihen asti että heidän kanssapalwelijansa ja weljiensä luku täyteen tulisi/ jotka myös tapettaman piti niinkuin hekin.
6:12 Ja mine näin/ coska he' auasi sen Cwdhene' Insiglin/ ia catzo/ nin swri Maanieristus tapactui/ ia Auringoinen tuli mustaxi quin Caruasecki/ ia Cuu tuli coconans ninquin Weri/
Ja minä näin/ koska hän awasi sen kuudennen insiglin/ ja katso/ niin suuri maanjäristys tapahtui/ ja aurinkoinen tuuli mustaksi kun karwasäkki/ ja kuu tuli kokonansa niinkuin weri/
6:13 ia Tehdhet alasputosit Taiuast Maan päle ninquin Fikunapuu waristapi henen Fikunans/ coska hen swresta Twlesta hälyteten.
ja tähdet alas putosit taiwaasta maan päälle niinkuin wiikunapuu waristaapi hänen wiikunansa/ koska hän suuresta tuulesta hälytetään.
6:14 Ja Taiuas kiemerysti ninquin kämerettu Kiria/ ia caiki Wooret ia Loodhot tulit sijrtynexi heidhe' sioistans.
Ja taiwas kämärysti (käärittiin) niinkuin kämärrettu kirja/ ja kaikki wuoret ja luodot tulit siirtyneeksi heidän sijoistansa.
6:15 Ja ne Kuningat maan päle/ ia ne ylimeset ia ne rickat/ ia ne pämihet ia ne wäkeuet ia caiki oriat ia caiki wapahet ketkit heidens Loolijn ia Rotcohin/
Ja ne kuninkaat maan päälle/ ja ne ylimmäiset ja ne rikkaat/ ja ne päämiehet ja ne wäkewät ja kaikki orjat ja kaikki wapahat kätkit heidäns luoliin ja rotkoihin/
6:16 ia sanouat Woorille ia Callioille/ la'gteca meiden pälen ia peiteket meite sen Casuoin edheste ioca Stolin päle istupi/ ia Caritzan wihasta.
ja sanowat wuorille ja kallioille/ langetkaa meidän päällen ja peittäkäät meitä sen kaswoin edestä joka tuolin päälle istuupi/ ja Karitsan wihasta.
6:17 Sille ette tullut ombi henen swren Wihans Peiue/ ia cuca woipi seisoa?
Sillä että tullut ompi hänen suuren wihansa päiwä/ ja kuka woipi seisoa?

VII. Lucu.

7:1 JA senielken näin mine nelie Engelite seisouan nelien Maanculmain päle/ piteueiste ne nelie Maa' Twlet/ ettei Twlen pitenyt puhaltama' Maan päle/ eike Meren päle/ eike yhdenge' puun päle.
Ja sen jälkeen minä näin neljä engeliä seisowan neljän maankulman päällä/ pitämästä ne neljä maan tuulet/ ettei tuulen pitänyt puhaltaman maan päälle/ eikä meren päälle/ eikä yhdenkään puun päälle.
7:2 Ja mine näin toisen Engelin ylesastuuan Auringoisen coitosta/ henelle oli se Eleuen Jumalan Insigli/ Ja hwsi surella änelle nijlle nelielle Engelille/ ioille annettu oli wahincoitta Maan ia Meren/
Ja minä näin toisen enkelin ylös astuwan aurinkoisen koitosta/ hänellä oli se Eläwän Jumalan insigli/ Ja huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille/ joille annettu oli wahingoittaa maan ja meren/
7:3 ia sanoi. Elkette wahincoittaco Maata eike merta eike puita/ sihenasti ette me merkitzemme meiden Jumalan Palueliat heide' Otzisansa.
Ja sanoi. Älkäätte wahingoittako maata eikä merta eikä puita/ siihen asti että me merkitsemme meidän Jumalan palwelijat heidän otsissansa.
7:4 Ja mine cwlin merkituidhen lughun sata ia neliekymmende nelietuhatta/ iotca olit caikein Israelin Lasten Sucucunnasta merkitetyt.
Ja minä kuulin merkityiden luwun sata ja neljäkymmentä neljätuhatta/ jotka olit kaikkein Israelin lasten sukukunnasta merkitetyt.
7:5 Judan Sucucunnasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt. Rubenin Sucucu'nasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt. Gadin Sucucunnasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt
Juudan sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. Rubenin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. Gadin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt.
7:6 Asarin Sucucunnasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt. Nephthalin Sucucunnasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt. Manassen Sucucunnasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt.
Asarin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. Nephtalin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. Manassen sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt.
7:7 Simeon Sucucu'nasta caxitoistakymende tuhatta merkityt. Leuin Sucucunnasta caxitoistakymende tuhatta merkityt. Isascharin Sucucu'nasta caxitoistakyme'de tuhatta merkityt.
Simeon sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. Lewin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. Isascharin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt.
7:8 Zabulonin Sucucu'nasta caxitoistakyme'de tuhatta merkityt. Josephin Sucucu'nasta caxitoistakymende tuhatta merkityt BenJamin Sucucu'nasta caxitoistakyme'de tuhatta merkityt.
Zabulonin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. Josephin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt. BenJamin sukukunnasta/ kaksitoistakymmentä tuhatta merkityt.
7:9 Senielkin mine näin/ ia catzo swri Joucko/ iota eikengen lukea woinut/ caikista pacanoista/ ia Canssoista/ ia Kieleiste seisouan Stolin edes ia Caritzan edhes puetetut walkeisa Waateisa/ ia Palmut heide' Käsisens/
Senjälkeen minä näin/ ja katso suuri joukko/ jota ei kenkään lukea woinut/ kaikista pakanoista/ ja kansoista/ ja kielistä seisowan tuolin edessä ja Karitsan edes puetetut walkeissa waatteissa/ ja palmut heidän käsissänsä/
7:10 Ja he hwsit swrella änelle sanoden/ Terueys olcohon henelle ioca jstupi Stolilla meidhen Jumalan ia Caritzan.
Ja he huusit suurella äänellä sanoen/ Terweys olkohon hänelle joka istuupi tuolilla meidän Jumalan ja Karitsan.
7:11 Ja caiki Engelit seisoit ymberins Stolia ia nijte Wanhinbita ymberins ia nijte nelie Eleinde/ ia langesit Stolin eten heiden Casuoins päle/ ia cumarsit Jumalata sanoden/ Amen.
Ja kaikki enkelit seisoit ympäriins tuolia ja niitä wanhempita ympärinsä ja niitä neljää eläintä/ ja lankesit tuolin eteen heidän kaswoinsa päälle (eteen)/ ja kumarsit Jumalata sanoen/ Amen.
7:12 Hyuestisiugnaus ia Cunnia/ ia Wisaus ia Kijtos ia Ylistos ia Awu ia Wekewuys ia woima/ olcon meiden Jumalalle ijancaikisehen Amen.
Hywästi siunaus ja kunnia/ ja wiisaus ja kiitos ja ylistys ja awu ja wäkewyys ja woima/ olkoon meidän Jumalalle iankaikkisehen Amen.
7:13 Ja wastasi yxi nijste Wanhimista ia sanoi minulle/ Cutca ouat neme puetetut walkeisa Waateisa ia custa he ouat tulluet?
Ja wastasi yksi niistä wanhimmista ja sanoi minulle/ Kutka owat nämä puetetut walkeissa waatteissa ja kusta he owat tulleet?
7:14 Ja mine wastasin Henelle/ HErra/ sinepe sen tiedhet. Ja he' sanoi minulle/ Neme ouat iotca tulit swresta Waiuasta ia ouat heiden Waatens pesnyet/ ia ouat ne walghistanuet Caritzan Werese.
Ja minä wastasin hänelle/ HErra/ sinäpä sen tiedät. Ja hän sanoi minulle/ Nämä owat jotka tulit suuresta waiwasta ja owat heidän waatteens pesseet/ ja owat ne walkistaneet Karitsan weressä.
7:15 Senteden he ouat Jumalan Stolin edhes/ ia palueleuat hende peuelle ia öelle henen Templisans. Ja ioca Stolilla istupi/ hen asupi heiden pälens.
Sen tähden he owat Jumalan tuolin edessä/ ja palwelewat häntä päiwällä ja yöllä hänen templissänsä. Ja joka tuolilla istuupi/ hän asuupi heidän päällänsä. (kanssansa)
7:16 Eipe he sillen jsoa eike Janoa/ eike mös Auringoinen lange heiden pälens/ Eike yxiken Palauus/
Eipä he silleen isoa eikä janoa/ eikä myös aurinkoinen lankee heidän päällensä/ Eikä yksikään palawuus/
7:17 Sille ette se Caritza ioca Stolin keskelle ombi hallitzepi heite/ ia iohdatta heite sen Eleuen Wesilechtein tyge/ Ja Jumala ombi poisquiuaua caiki kynelit heiden Silmistens.
Sillä että se Karitsa joka tuolin keskellä ompi hallitseepi heitä/ ja johdattaa heitä sen eläwän wesilähtein tykö/ Ja Jumala ompi pois kuiwaawa kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.

VIII. Lucu.

8:1 JA coska he' auasi sen seitzemennen Insiglin/ tuli waickenos Taiuasa lehes polen hetkie.
JA koska hän awasi sen seitsemännen insiglin/ tuli waiennos taiwaassa lähes puolen hetkeä.
8:2 Ja mine näin seitzeme' Engelite iotca astuit Jumala' eteen/ ia heile annetin seitzeme' Basunata.
Ja minä näin seitsemän enkeliä jotka astuit Jumalan eteen/ ja heille annettiin seitsemän basuunata.
8:3 Ja yxi toinen Engeli tuli/ ia seisoi Altarin edes/ ia henelle oli cullainen Pyhen saunastia/ ia henelle annetin palio makea haiua/ ette hene' andaman piti caikein Pyhein Rucoxista sen cullaisen Altarin päle Stolin edes.
Ja yksi toinen enkeli tuli/ ja seisoi alttarin edessä/ ja hänellä oli kultainen pyhän sawuastia/ ja hänelle annettiin paljon makeaa hajua/ että hänen antaman piti kaikkein pyhäin rukouksista sen kultaisen alttarin päälle tuolin edessä.
8:4 Ja sen makea' haiun Sauw Pyhein Rucoxista ylesnousi Engelin Kädheste Jumalan eten.
Ja sen makean hajun sawu pyhäin rukouksista ylös nousi enkelin kädestä Jumalan eteen.
8:5 Ja se Engeli otti Pyhensaunastian ia teutti sen Altarin Tulesta/ ia heitti alas Maan päle. Ja nin tapactuit Pitkeiset ia änet/ ia lemauxet/ ia Maanieristoxet.
Ja se enkeli otti pyhänsawun astian ja täytti sen alttarin tulesta/ ja heitti alas maan päälle. Ja niin tapahtuit pitkäiset ja äänet/ ja leimaukset/ ja maanjäristykset.
8:6 Ja ne seitzemen Engelite ninen seitzemen Basunan cansa Hangitzit heidhens Basunilla soittaman.
Ja ne seitsemän enkeliä niiden seitsemän pasuunan kanssa hankitsit heidäns pasuunilla soittaman.
8:7 Ja se Ensimeinen Engeli Basunalla soitti/ ia tulit Racket ia Tuli weren cansa seghoitettu/ ia ne heitettin Maan päle. Ja se colmas osa puista ylespaloit/ ia caiki Wihirieinen Rooho ylespaloi.
Ja se ensimmäinen enkeli pasuunalla soitti/ ja tuli rakeet ja tuli weren kanssa sekoitettu/ ja ne heitettiin maan päälle. Ja se kolmas osa puista ylös paloit/ ja kaikki wihriäinen ruoho ylös paloi.
8:8 Ja se toinen Engeli Basunalla soitti/ Ja Merehen heitettin ninquin yxi swri woori Tulesa palaua.
Ja se toinen enkeli pasuunalla soitti/ Ja merehen heitettiin niinkuin yksi suuri wuori tulessa palawa.
8:9 Ja se colmas osa Mereste tuli Werexi/ ia colmas osa Eleueisiste Loo'docappaleista iotca olit Merese poiscoolit Ja colmas osa Hahdheista hucastui.
Ja se kolmas osa merestä tuli wereksi/ ja kolmas osa eläwäisistä luontokappaleista jotka olit meressä pois kuolit ja kolmas osa haahdeista hukkui.
8:10 Ja se colmas Engeli Basunalla soitti/ ia yxi swri Techti Taiuasta langesi/ paistaua ninquin Tulensoitto/ ia langesi päle colmanen osan Kymeiste ia Wesilechteiste.
Ja se kolmas enkeli pasuunalla soitti/ ja yksi suuri tähti taiwaasta lankesi/ paistawa niinkuin tulensoitto/ ja lankesi päälle kolmannen osan kymeistä (joista) ja wesilähteistä.
8:11 Ja sen Techden nimi cutzutan Coirooho. Ja se colmas osa muutui Coirohoxi/ Ja monda Inhimiste cooli wesiste/ ette he olit nin haikeaxi tehdyt.
Ja sen tähden nimi kutsutaan koiruoho. Ja se kolmas osa muuttui koiruohoksi/ Ja monta ihmistä kuoli wesistä/ että he olit niin haikeaksi tehdyt.
8:12 Ja se nelies Engeli Basunalla soitti/ ia colmas osa Auringoisesta löötin/ ia colmas osa Cuusta/ Ja colmas osa Techdeiste/ nin ette colmas osa heiste pimensi/ ia colmas osa peiueste ei walgaisnut/ Ja öste samalmoto.
Ja se neljäs enkeli pasuunalla soitti/ ja kolmas osa auringosta lyötiin/ ja kolmas osa kuusta/ ja kolmas osa tähdistä/ niin että kolmas osa heistä pimentyi/ ja kolmas osa päiwästä ei walaissut/ ja yöstä samalla muotoa.
8:13 Ja mine näin ia cwlin ydhe' Engelin keskelle Taiuasta lendeuen ia sanouan swrella änelle/ Ve/ Ve/ Ve asuuaisten Maan päle/ ninen muinen colme' Engelein Basunan äniste iotca wiele Basunoilla soittaman pite.
Ja minä näin ja kuulin yhden enkelin keskellä taiwasta lentäwän ja sanowan suurella äänellä/ Woi/ Woi/ Woi asuwaisten maan päällä/ niinen muiden kolmen enkelin pasuunan äänistä jotka wielä pasuunalla soittaman pitää.

IX. Lucu.

9:1 JA se Wides Engeli Basunalla soitti/ ia mine negin Techden Taiuasta putoua' Maan päle/ ia annettin henelle sywuydhe' Caiuoin Auain.
JA se wiides enkeli pasuunalla soitti/ ja minä näin tähden taiwaasta putoawan maan päälle/ ja annettiin hänelle sywyyden kaiwon awain.
9:2 Ja he' auasi sywuydhen Caiuon/ ia Caiuo' Sauw yleskeui/ ninquin swren wghnin Sauw/ ia Auringoinen pimestui ia Tuuli sijte Caiuon Sauusta.
Ja hän awasi sywyyden kaiwon/ ja kaiwon sawu ylös käwi/ niinkuin suuren uunin sawu/ ja aurinkoinen pimentyi ja tuuli siitä kaiwon sawusta.
9:3 Ja Sauusta wloslexit Metzesircat Maan päle/ ia heille annettin woima ninquin Scorpiot Maan päle woima' piteuet.
Ja sawusta ulosläksit metsäsirkat maan päälle/ ja heille annettiin woima niinkuin skorpionit maan päällä woiman pitäwät.
9:4 Ja sanottu oli heille/ ettei heiden pitenyt wahingoittaman Rooho Maan päle eike miten wiherieiste/ eike ychten Puuta/ waan ainoasta Inhimisie/ ioilla ei ole se Jumalan Insigli heiden Otzisans.
Ja sanottu oli heille/ ettei heidän pitänyt wahingoittaman ruohoa maan päällä eikä mitään wiheriäistä/ eikä yhtään puuta/ waan ainoastaan ihmisiä/ joillä ei ole se Jumalan insigli (sinetti) heidän otsissansa.
9:5 Ja se annettin heille/ ettei heiden pitenyt tappaman heite/ waan heite waiuaman Wijsi Cucautta/ Ja heiden waiuatuxens oli quin Scorpionin waiuaus/ coska hen on iongun Inhimisen pistenyt.
Ja se annettiin heille/ ettei heidän pitänyt tappaman heitä/ waan heitä waiwaaman wiisi kuukautta/ Ja heidän waiwatuksensa oli kuin skorpionin waiwaus/ koska hän on jonkun ihmisen pistänyt.
9:6 Ja nine Peiuine etziuet Inhimiset Coolemata/ ia euet hende leudhe/ Pyteuet mös coolla/ waan Coolema poispakenepi heiste.
Ja niinä päiwinä etsiwät ihmiset kuolemata/ ja eiwät häntä löytä/ Pyytäwät myös kuolla/ waan kuolema pois pakeneepi heistä.
9:7 Ja ne Metzesircat ouat nine' Oritten caltaiset iotca Sotan walmistetut ouat/ ia heiden päedhens päle ninquin Crunut/ Culla' motoiset/ ia heiden Casuons ninquin Inhimiste' Casuot/
Ja ne metsäsirkat owat niiden oriitten kaltaiset jotka sotaan walmistetut owat/ ja heidän päänsä päällä niinkuin kruunut/ kullan muotoiset/ ja heidän kaswonsa niinkuin ihmisten kaswot/
9:8 ia heille olit Hiuxet/ ninquin Waimoin Hiuxet/ ia heiden Hamba'sa/ olit ninquin Jalopeurain/
Ja heillä olit hiukset/ niinkuin waimoin hiukset/ ja heidän hampaansa/ olit niinkuin jalopeurain/
9:9 ia oli heille Pantzari ninquin rauta pantzarit/ Ja heide' Sijpeins Hawina/ ninquin Ratasten kituma/ cusa monda Heuoista Sotahan iooxeuat.
ja oli heillä panssari niinkuin rautapanssarit/ Ja heidän siipeinsä hawina/ niinkuin ratasten kitinä/ kussa monta hewosta sotahan juoksewat.
9:10 Ja heille olit pyrstet/ ninquin Scorpioilla/ ia Neulaiset olit heidhen pyrstisens/ ia heidhen woimans oli wahingoittaman Inhimisie wijsi Cucautta.
Ja heillä olit pyrstöt/ niinkuin skorpioilla/ ja neulaiset oli heidän pyrstöissänsä/ ja heidän woimansa oli wahingoittaman ihmisiä wiisi kuukautta.
9:11 Ja ombi heide' pälens Kuningas se Sywudhe' Engeli/ io'ga Nimi on Ebreittein * Abaddon/ ia Grekitein ombi henen Nimens Apollijon.
Ja ompi heidän päällens kuningas se sywyyden enkeli/ jonka nimi on Hebreitten abaddon/ ja Krekitten ompi hänen nimens apollion.
9:12 Yxi Ve ombi edhesmennyt/ Catzo/ wiele tuleuat caxi Ve sen ielkin.
Yksi woi ompi edesmennyt/ Katso/ wielä tulewat kaksi woi sen jälkeen.
9:13 Ja se cudhes Engeli/ Basunalla soitti/ ia mine cwlin ydhen änen nijlde nelielde Cullaisen Altarin Culmilda/ ioca ombi Jumalan Silmein edhes/
Ja se kuuden enkeli/ Pasuunalla soitti/ ja minä kuulin yhden äänen niiltä neljältä kultaisen alttarin kulmilta/ joka ompi Jumalan silmäin edessä.
9:14 sanouan sille cudhenelle Engelille iolla Basuna oli/ Päste ne nelie Engelite/ iotca sidhotuna ouat sijne swers Kymise Euphratis.
sanowan sille kuudennelle enkelille jolla pasuuna oli/ Päästää ne neljä enkeliä/ jotka sidottuna owat siinä suuressa kymissä Eufratissa.
9:15 Ja ne nelie Engelite pästetin/ iotca walmit olit hetkexi/ ia Peiuexi/ ia Cwcaudexi/ ia Wodhexi ette heide' tappama' piti colmane' osa' inhimisiste.
Ja ne neljä enkeliä päästettiin/ jotka walmiit olit hetkeksi/ ja päiwäksi/ ja kuukaudeksi/ ja wuodeksi että heidän tappaman piti kolmannen osan ihmisistä.
9:16 Ja nine' Ratzasmieste' Sotaueien Lucu olit mo'da tuhatta kerta tuhat/ ia mine culin heiden lugu'sa/
Ja niiden ratsasmiesten sotawäen luku olit monta tuhatta kertaa tuhat/ ja minä kuulin heidän lukunsa/
9:17 ia sillens minä näin ne Orit Näghosa/ ia iotca heiden pälens jstuit/ heille olit tuliset ia Kellaiset ia Tulikiueiset Pantzarit/ ia Oriten Päät olit ninquin Jalopeurain päät. Ja Heiden Suustans wloskieui Tuli ia Sauw ia Tulikiui.
ja sillens minä näin ne orit näyssä/ ja jotka heidän päällensä istuit/ heillä olit tuliset ja keltaiset ja tulikiwiset pantsarit/ ja oriitten päät olit niinkuin jalopeurain päät. Ja heidän suustansa ulos käwi tuli ja sawu ja tulikiwi.
9:18 Neiste colmista Witzauxista tapettin colmas osa Inhimisiste/ Tulesta Sauusta/ ia Tulikiuesta iotca heiden Suustans wloskieuit/
Näistä kolmesta witsauksesta tapettiin kolmas osa ihmisistä/ tulesta sawusta/ ja tulikiwestä jotka heidän suustansa ulos käwit/
9:19 Sille ette heiden Woimansa oli heiden Suusansa/ ia heiden Pyrstisens. Sille heiden Pyrstens olit Kermein moodhoiset/ Ja heille olit Päät ioilla he wahingoitit.
Sillä että heidän woimansa oli heidän suussansa/ ja heidän pyrstöissänsä. Sillä heidän pyrstönsä olit käärmeen muotoiset/ Ja heillä olit päät joilla he wahingoitit.
9:20 Ja mwdh Inhimiset/ iotca eiuet ole tapetut neille witzauxilla/ eike Paranosta tehnyet heidhen Kättens Töiste/ etteiuet he cumartanuet Pirunloomia/ ia Cullasia/ Hopiaisia/ Waskisia/ Kiuisie ia puisia Epeiumaloita/ Jotca eike nehdhe woi eike cwlla/ eike kieudhe/
Ja muut ihmiset/ jotka eiwät ole tapetut näillä witsauksilla/ eikä parannusta tehneet heidän kättensä töistä/ etteiwät he kumartaneet pirunluomia/ ja kultaisia/ hopeaisia/ waskisia/ kiwisiä ja puisia epäjumaloita/ Jotka eikä nähdä woi eikä kuulla/ eikä käydä.
9:21 Ja eiuet mös Paranosta tehnyet heidhen Murhistans/ eike welhoudhestans/ eike Hauriuxestans/ eike warcauxestans.
Ja eiwät myös parannusta tehneet heidän murhistansa/ eikä welhoudestansa/ eikä haureuksistansa/ eikä warkauksistansa.

X. Lucu.

10:1 JA mine näin ydhen toisen wäkeuen Engelin Taiuasta alastuleuan/ se oli Piluelle puetettu/ ia Taiuan Cari ylitze henen Pääens/ ia henen Casuonsa oli ninquin Auringo/ Ja henen Jalghansa ninquin Tulen Pilarit.
Ja minä näin yhden toisen wäkewän enkelin taiwaasta alas tulewan/ se oli pilwellä puetettu/ ja taiwaan kaari ylitse hänen päänsä/ ja hänen kaswonsa oli niinkuin aurinko/ Ja hänen jalkansa niinkuin tulen pilarit.
10:2 Ja oli henen Kädhesens auoin Kiriainen/ Ja pani henen oikean Jalcans Meren päle/ Ja sen waseman Maan päle/ ia hwsi swrella änelle ninquin Jalopeuran Kiliulla.
Ja oli hänen kädessänsä awoin kirjanen/ Ja pani hänen oikean jalkansa meren päälle/ Ja sen wasemman maan päälle/ ja huusi suurella äänellä niinkuin Jalopeuran kiljulla/
10:3 Ja coska he' hwsi/ puhuit ne seitzeme' Pitkeiste heiden äne'se.
Ja koska hän huusi/ puhuit ne seitsemän pitkäistä heidän äänensä.
10:4 Ja coska ne seitzemen Pitekeiste olit puhunuet heiden änense/ nin tactoin mine ne kirioitta. Ja mine cwlin ydhen änen Taiuasta sanouan minulle/ Insiglitze mite ne seitzemen Pitkeiste puhuit ia ele nijte kirioita.
Ja koska ne seitsemän pitkäistä olit puhuneet heidän äänensä/ ja tahdoin minä ne kirjoittaa. Ja minä kuulin yhden äänen taiwaasta sanowan minulle/ Insiglitse mitä ne seitsemän pitkäistä puhuit ja älä niitä kirjoita.
10:5 Ja se Engeli ionga mine näin seisouan Meren päle ia Maa' päle/ ylesnosti Käde's Taiuan pein/
Ja se enkeli jonka minä näin seisowan meren päälle ja maan päälle/ ylös nosti kätensä taiwaan päin/
10:6 ia wannoi se' Eleueisen ija'caikisesta ijancaikisehen päle/ sen ioca Taiuan oli loonut ia ne mite henese ouat/ Ja Man ia ne mite henese ouat Ja Meren/ ia mite henese ouat/ ettei sille' Aica enembe oleman pidhe/
ja wannoi sen eläwäisen iankaikkisesta iankaikkisehen päälle/ sen joka taiwaan oli luonut ja mitä hänessä owat/ Ja maan ja ne mitä hänessä owat. Ja meren/ ja mitä hänessä owat/ ettei sillen aika enempi oleman pidä/
10:7 Waan sen seitzemennen Engelin änen Peiuene/ coska he' rupe Basunalla soittaman/ nin pite Jumalan Salaudhe' teuteteme'/ Ninquin hen on ilmoitanut palueliains ia Prophetains cautta.
Waan sen seitsemännen enkelin äänen päiwänä/ koska hän rupee pasuunalla soittaman/ niin pitää Jumalan salauden täytettämän/ Niinkuin hän on ilmoittanut palwelijainsa ja profeettainsa kautta.
10:8 Ja mine cwlin taas yden änen Taiuasta minun cansani puhuuan/ ia sanouan/ Mene ia ota se auoin Kiriainen Engelin Kädheste/ ioca seisopi Meren ia Maan päle.
Ja minä kuulin taas yhden äänen taiwaasta minun kanssani puhuwan/ ja sanowan/ Mene ja ota se awoin kirjanen enkelin kädestä/ joka seisoopi meren ja maan päälle.
10:9 Ja mine menin Engelin tyge ia sanoin/ Anna minulle se kiria/ ia hen sanoi minulle/ ota ia sö yles ia sen pite caruasteleman sinun Watzas/ waan sinun Suusas henen pite oleman makean ninquin Hunaian.
Ja minä menin enkelin tykö ja sanoin/ Anna minulle se kirja/ ja hän sanoi minulle/ ota ja syö ylös ja sen pitää karwasteleman sinun watsassa/ waan sinun suussasi hänen pitää oleman makean niinkuin hunajan.
10:10 Ja mine otin sen Kiriaisen Engelin Kädeste/ ia sen ylessöin/ ia se oli makea minun Suusani ninquin Hunaia. Ja quin mine olin sen ylessönyt/ caruasteli se minun Watzani.
Ja minä otin sen kirjasen enkelin kädestä/ ja sen ylös söin/ ja se oli makea minun suussani niinkuin hunaja. Ja kuin minä olin sen ylös syönyt/ karwasteli se minun watsaani.
10:11 Ja hen sanoi minulle/ taas sinun tule Propheterata Canssoille/ ia Pacanoille/ ia Kielille/ ia monille Kuningaille.
Ja hän sanoi minulle/ taas sinun tulee propheteerata kansoille/ ja pakanoille/ ja kielille/ ja monille kuninkaille.

XI Lucu.

11:1 Ja minulle annettin yxi Rooco/ ninquin sauua/ ia sanotin minulle. Nouse yles/ ia mitta Jumalan Templi ia Altari/ ia ne iotca henese cumartauat.
Ja minulle annettiin yksi ruoko/ niinkuin sauwa/ ja sanottiin minulle. Nouse ylös/ ja mittaa Jumalan templi ja alttari/ ja ne jotka hänessä kumartawat
11:2 Mutta se siselmeinen Chori Templiste wlossöxe/ ia ele site mitta/ Sille ette se ombi annettu Pacanoille/ ia sen pyhen Caupungin he tallauat/ caxiwidhettekymende Cwcautta.
Mutta se sisälmäinen kuori templistä ulos syökse/ ja älä sitä mittaa/ Sillä että se ompi annettu pakanoille/ ja sen pyhän kaupungin he tallaawat/ kaksiwiidettäkymmentä kuukautta.
11:3 JA mine annan cadhelle minun Todhistaialleni/ ia heidhen pite Prophetereman tuhat caxisata ia cwsikymende peiue/ puetetut Säkeille.
Ja minä annan kahdelle minun todistajalleni/ ja heidän pitää propheteeraaman tuhat kaksisataa ja kuusikymmentä päiwää/ puetetut säkeillä.
11:4 Neme ouat caxi Oliopuuta/ ia caxi Plusia/ seisouaiset Maan Jumalan Casuon edhese.
Nämä owat kaksi öljypuuta/ ja kaksi plusia (kynttilänjalkaa)/ seisowaiset maan Jumalan kaswon edessä.
11:5 Ja ios iocu heite tacto wahingoitta/ nin wloskieupi Tuli heiden Suustansa/ ia ylessöpi heidhen Wiholise's. Ja ios iocu tactopi heite wahingoitta/ nin tule hen tapetta.
Ja jos joku heitä tahtoo wahingoittaa/ niin uloskäypi tuli heidän suustansa/ ja ylös syöpi heidän wihollisensa. Ja jos joku tahtoopi heitä wahingoittaa/ niin tulee hän tapetuksi.
11:6 Neille ombi woima Taiuasta sulkea/ ettei sataman pidhe nijne peiuine quin he Propheterauat/ ia heille ombi woima wetten päle mwtta ne Werexi/ ia lömen Maan caikinaisilla Witzauxilla/ nin wsein quin he tactouat.
Näillä ompi woima taiwaasta sulkea/ ettei sataman pidä niinä päiwinä kuin he propheteeraawat/ ja heillä ompi woima wetten päälle muuttaa ne wereksi/ ja lyömän maan kaikkinaisilla witsauksilla/ niin usein kuin he tahtowat.
11:7 Ja coska he heidhen Todistoxens loputanuet ouat/ nin se Peto ioca Sywuydhest ylesastui/ pite heiden ca'sans Sotapiteme' ia heite ylitzeuoittama' ia tappama' heite.
Ja koska he heidän todistuksensa lopettaneet owat/ niin se peto joka sywyydestä ylös astui/ pitää heidän kanssansa sotaa pitämän ja heitä ylitse woittaman ja tappaman heitä.
11:8 Ja heiden Ruminsa pite macama' sen swre' Caupungin Catuilla/ ioca cutzutan He'gelisesta Sodoma ia Egiptus/ cusa mös meidhen HERran Ristinnaulittu on.
Ja heidän ruumiinsa pitää makaaman sen suuren kaupungin kaduilla/ joka kutsutaan hengellisesti Sodoma ja Egiptus/ kussa myös meidän HERran ristiinnaulittu on.
11:9 Ja pite näkemen mwtamat Sucucunnista/ ia Canssoista/ ia Kieliste/ ia Pacanoista/ heiden Ruminsa colme peiue ia ydhen polen/ ia eiuet he salli heiden rumihitansa Hautoin panda.
Ja pitää näkemän muutamat sukukunnista/ ja kansoista/ ja kielistä/ ja pakanoista/ heidän ruumiinsa kolme päiwää ja yhden puolen/ ja eiwät he salli heidän ruumiitansa hautoihin panna.
11:10 Ja iotca Maan päle asuuat/ iloitzeuat ia remuitzeuat heiden pälens/ ia Hercust eleuet/ ia Lahioia keskenens lehetteleuet/ Sille ette neme caxi Prophetat/ adhistelit nijte iotca asuit maan päle.
Ja jotka maan päällä asuwat/ iloitsewat ja riemuitsewat heidän päällensä/ ja herkusti eläwät/ ja lahjoja keskenänsä lähettelewät/ Sillä että nämä kaksi prophetaa/ ahdistelit niitä jotka asuit maan päällä.
11:11 Ja colmen Peiuen pereste ia polen/ meni heidhen sisellens se Eleme' Hengi Jumalalda/ Ja he seisoit heide' Jalcains päle/ ia swri Pelco langeisi heiden pälens iotca heite näit.
Ja kolmen päiwän perästä ja puolen/ meni heidän sisällensä se elämän henki Jumalalta/ Ja he seisoit heidän jalkainsa päälle/ ja suuri pelko lankesi heidän päällensä jotka heitä näit.
11:12 Ja he cwlit swre' Änen Taiuast sanoua' heille/ Ylesastucat te'ne. Ja he ylesastuit Taiuasen Piluese/ ia heiden Wiholisens näit heite.
Ja he kuulit suuren äänen taiwaasta sanowan heille/ Ylös astukaat tänne. Ja he ylös astuit taiwaaseen pilwessä/ ja heidän wihollisensa näit heitä.
11:13 Ja samalla hetkelle tapactui swri Manieristus/ ia kymenes osa Caupu'gist maha' la'gesi. Ja tapettin sine Manieristoxesa seitzementuhane' Inhimiste' Nimi/ ia ne mwd he'mestuit/ ia annoit Taiuan Jumalalle Cu'nian.
Ja samalla hetkellä tapahtui suuri maanjäristys/ ja kymmenes osa kaupungista maahan lankesi. Ja tapettiin siinä maanjäristyksessä seitsemäntuhannen ihmisen nimi/ ja ne muut hämmästyit/ ja annoit Taiwaan Jumalalle kunnian.
11:14 Se toine' We ombi edes me'nyt/ Catzo/ se colmas We pian tulepi.
Se toinen woi ompi edesmennyt/ Katso/ se kolman woi pian tuleepi.
11:15 JA se seitzemes Engeli Basunalla soitti/ Ja swret änet cwluit Taiuasa/ sanoden/ Teme' Mailman Waldacunnat ouat meidhen Herrale ia hene' Christuselle's tulluet/ ia henen pite hallitzeman ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ja se seitsemäs enkeli pasuunalla soitti/ Ja suuren äänet kuuluit taiwaassa/ sanoen/ Tämän maailman waltakunnat owat meidän Herralle ja hänen Kristukselle tulleet/ ja hänen pitää hallitseman iankaikkisesta iankaikkisehen.
11:16 Ja neliecolmatkymende Wanhinda iotca Jumalan edhes heiden Stolins päle istui/ langesit heiden Casuons päle/ ia cumarisit Jumalata sanodhen/
Ja neljä kolmatkymmentä wanhinta jotka Jumalan edessä heidän tuolinsa päälle istui/ lankesit heidän kaswonsa päälle/ ja kumarsit Jumalata sanoen/
11:17 Me Kijtemme sinua HERRA Caikiualdias Jumala ioca olet/ ia olit/ ia tuleua olet/ Ette sine olet ottanut sinun swren Woimas ia Hallitzit/ ia Pacanat ouat wihastunuet.
Me kiitämme sinua HERRA Kaikkiwaltias Jumala joka olet/ ja olit/ ja tulewa olet/ Että sinä olet ottanut sinun suuren woimasi ja hallitsit/ ja pakanat owat wihastuneet.
11:18 Ja sinun Wihas on tullut/ ia ninen Coolutten aica/ ette heiden pite Domittaman/ Ja ette sinun Palueliais Palca maxetan/ Prophetain ia Pyhein/ ia ninen iotca sinun Nimies pelkeuet/ Pienille ia Swrille/ ia cadhottamaan nijte iotca Maan turmeluet ouat.
Ja sinun wihasi on tullut/ ja niinen kuollutten aika/ että heidän pitää tuomittaman/ Ja että sinun palwelijaisi palkka maksetaan/ prophetain ja pyhäin/ ja niinen jotka sinun nimeäsi pelkääwät/ pienille ja suurille/ ja kadottaman niitä jotka maan turmelleet owat.
11:19 Ja Jumalan Templi aukeni Taiuasa/ ia henen Testamentins Arcu nectin henen Templisens/ ia tapactuit Leimauxet/ ia Änet/ ia Pitkeiset/ ia Maanieristoxet/ ia swret Rakeet.
Ja Jumalan templi aukeni taiwaassa/ ja hänen testamenttinsa arkku nähtiin hänen templisensä/ ja tapahtuit leimaukset/ ja äänet/ ja pitkäiset/ ja maanjäristykset/ ja suuret rakeet.

XII. Lucu

12:1 Ja swri Mercki ilmestui Taiuasa/ yxi Waimo puetettu Auringoisella ia Cw hene' Jalcains alla/ ia hene' pääs päle yxi Crunu cadhestoistakymenest Tecdheiste.
Ja suuri merkki ilmestyi taiwaassa/ yksi waimo puetettu aurinkoisella ja kuu hänen jalkainsa alla/ ja hänen päänsä päälle yksi kruunu kahdestoistakymmenestä tähdestä.
12:2 Ja se oli raskas/ ia hwsi/ ia oli synnyttemisen kiuus/ ia piti swren waiuan synnytteisens.
Ja se oli raskas/ ja huusi/ ja oli synnyttämisen kiwussa/ ja piti suuren waiwan synnyttäissänsä.
12:3 Ja nägyi toine' mercki Taiuasa/ ia catzo/ swri Ruskia Lohikerme/ iolla oli seitzemen Pääte ia kymene' Sarue/ ia henen päidhens päle seitzemen Crunua/
Ja näkyi toinen merkki taiwaassa/ ja katso/ suuri ruskia lohikäärme/ jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarwea/ ja hänen päidensä päällä seitsemän kruunua/
12:4 ia henen pyrstens weti colmane'/ osan Taiuan Tehdhiste/ ia heitti ne Maan päle. Ja se Lohikerme seisoi Waimon edes/ ioca oli synnyttemellens/ senpäle ette coska hen olis synnyttenyt/ ylessöis hene' Lapsens.
ja hänen pyrstönsä weti kolmannen/ osan taiwaan tähdistä/ ja heitti ne maan päälle. Ja se lohikäärme seisoi waimon edessä/ joka oli synnyttämällänsä/ senpäälle että koska hän olis synnyttänyt/ ylössöis hänen lapsensa.
12:5 Ja hen synnytti Pilti poighan/ ioca caiki pacanat piti Hallitzema' Raudhaisella witzalla. Ja henen Poicas temmattin Jumalan tyge ia henen Stolins tyge.
Ja hän synnytti piltti pojan/ joka kaikki pakanat piti hallitseman rautaisella witsalla. Ja hänen poikans temmattiin Jumalan tykö ja hänen tuolinsa tykö.
12:6 Ja se Waimo pakeni Corpehen/ cusa henelle Sia oli Jumalalda walmistettu/ Ette he' sijne caitaisin tuhat ia caxisata ia cwsikymende peiue.
Ja se waimo pakeni korpehen/ kussa hänelle sija oli Jumalalta walmistettu/ Että hän siinä kaittaisiin tuhat ja kaksisataa ja kuusikymmentä päiwää.
12:7 Ja tapactui swri Sota Taiuaas/ Michael ia henen Engelins sodhit Lohikermen cansa. Ja se Lohikerme sodhei ia henen Engelins/
Ja tapahtui suuri sota/ Mikael ja hänen enkelinsä sodit lohikäärmeen kanssa. Ja se lohikäärme soti ja hänen enkelinsä/
12:8 ia eiuet he woittanuet/ Eike heidhen Siansa enemin leutty Taiuas.
ja eiwät he woittaneet/ Eikä heidän sijaansa enemmin löytty taiwaassa.
12:9 Ja se swri Lohikerme/ se wanha Mato/ ioca cutzutan Perkelexi ia Satanaxi/ oli wlosheitetty/ ioca coco Mailman Pirin wiettelepi/ ia oli heitetty Man päle/ ia henen Engelins olit mös henen cansans sinne heitetyt.
Ja se suuri lohikäärme/ se wanha mato/ joka kutsutaan perkeleeksi ja saatanaksi/ oli ulos heitetty/ joka koko maailman piirin wietteleepi/ ja oli heitetty maan päälle/ ja hänen enkelinsä olit myös hänen kanssansa sinne heitetyt.
12:10 Ja mine cwlin swren Änen sanouan Taiuasa. Nyt ombi se Terueys/ ia Woima/ ia Waldacunda ia Weki meidhen Jumalan ia henen Christusens/ ette se wlosheitettu on ioca meiden Welieden päle öte ia peiue cannoi Jumalan edhes.
Ja minä kuulin suuren äänen sanowan taiwaassa. Nyt ompi se terweys/ ja woima/ ja waltakunta ja wäki meidän Jumalan ja hänen Kristuksensa/ että se ulos heitetty on joka meidän weljeiden päälle yötä ja päiwää kantoi Jumalan edessä.
12:11 Ja he ouat henen woittanuet Caritzan Weren cautta/ ia henen Todistoxen Sanan tedhen/ Ja eiuet he heiden Hengens racastanuet Cooleman asti.
Ja he owat hänen woittaneet Karitsan weren kautta/ ja hänen todistuksensa sanan tähden/ Ja eiwät he heidän henkeensä rakastaneet kuolemaan asti.
12:12 Senteden te Taiuat iloitcat/ ia iotca asutta heisse. We Maan ia Meren asuuille/ Sille ette Perkele alasastupi teidhen tygenne/ pitedhen swren Wihan/ tieten henellens oleuan wehen Aica.
Sentähden te taiwaat iloitkaat/ ja jotka asutte heissä. Woi maan ja meren asuwille/ Sillä että perkele alas astuupi teidän tykönne/ pitäen suuren wihan/ tieten hänelläns olewan wähän aikaa.
12:13 Ja sijttequin Lohikerme näki ette hen oli Mahan heitetty/ nin hen wainosi site Waimoa/ ioca sen Piltin synnytti.
Ja sittenkuin lohikäärme näki että hän oli maahan heitetty/ niin hän wainosi sitä waimoa/ joka sen piltin synnytti.
12:14 Ja sille Waimolle annettin caxi Sipie/ ninquin swren Cotcan/ ette hene' piti Corpehen lendeme' henen Siahansa/ cusa hen eläteten yhden aian/ ia caxi aica/ ia polen aica sen Kermen Casuon edheste.
Ja sille waimolle annettiin kaksi siipeä/ niinkuin suuren kotkan/ että hänen piti korpehen lentämän hänen sijahansa/ kussa hän elätetään yhden ajan/ ja kaksi aikaa/ ja puolen aikaa sen käärmeen kaswon edestä.
12:15 Ja se kerme wlospuuskasi Suustans Wette Waimon ielkin ninquin Cosken/ ette hen olis henen wpottanut.
Ja se käärme ulos puuskasi suustansa wettä waimon jälkeen niinkuin kosken/ että hän olisi hänen upottanut.
12:16 Mutta Maa autti site Waimoa/ ia auasi Suuns ia poisserpi sen Cosken ionga se Lohikerme hene' Suustans wlospuuskasi.
Mutta maa autti sitä waimoa/ ja awasi suunsa ja pois särpi sen kosken jonka se lohikäärme hänen suustansa ulos puuskasi.
12:17 Ja se Lohikerme wihastui site Waimoa wastan/ ia poismeni sotiman mwinen cansa henen Siemenestensa/ iotca ketkeuet Jumalan Keskyt/ ia piteuet IesuSEN Christusen Todhistoxen.
Ja se lohikäärme wihastui sitä waimoa wastaan/ ja pois meni sotimaan muinen kanssa hänen siemenestänsä/ jotka kätkewät Jumalan käskyt/ ja pitäwät Jesuksen Kristuksen todistuksen.
12:18 Ja hen seisoi Meren Sannan päle.
Ja hän seisoi meren sannan päälle.

XIII. Lucu.

13:1 JA mine näin Mereste Pedhon ylesastuuan/ iolla oli seitzemen Pääte ia kymmenen Saruia/ ia henen Sarueins päle kymmenen Crunua/ Ja henen Päidhens päle pilcan Nimi.
JA minä näin merestä pedon ylös astuwan/ jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarwea/ ja hänen sarweinsa päällä kymmenen kruunua/ Ja hänen päidensä päällä pilkan nimi.
13:2 Ja se Peto ionga mine näin oli Pardin motoinen/ ia henen Jalghans ninquin Carhun Käpelet/ ia henen Suuns ninquin Jalopeuran Suu. Ja se Lohikerme annoi sille henen woimans/ ia henen Stolins ia swren wäen.
Ja se peto jonka minä näin oli pardin muotoinen/ ja hänen jalkansa niinkuin karhun käpälät/ ja hänen suunsa niinkuin jalopeuran suu. Ja se suuri lohikäärme annoi sille hänen woimansa/ ja hänen tuolinsa ja suuren wäen.
13:3 Ja mine näin yhden henen Päistens ninquin se olis cooliaxi Hawoittu/ ia henen colema Hauans parani. Ja coco Mailma' Pijri ihmetteli site Petoa/ ia cumarsit Lohikermette ioca annoi Pedholle woiman/
Ja minä näin yhden hänen päistäns niinkuin se olis kuoliaaksi haawoittu/ ja hänen kuolema haawansa parani. Ja koko maailman piiri ihmetteli sitä petoa/ ja kumarsit lohikäärmettä joka annoi pedolle woiman/
13:4 ia he cumarsit Petoa ia sanoit/ Cuca ombi sen Pedhon caltainen? Ja cuca woipi sotia henen wastansa?
Ja he kumarsit petoa ja sanoit/ Kuka ompi sen pedon kaltainen? Ja kuka woipi sotia hänen wastaansa?
13:5 Ja henelle annettin Suu puhumahan swria ia Pilcoia/ ia oli henelle annettu woima ette sen piti henelle pysymen caxi wijdhetkymende Cwcautta.
Ja hänelle annettiin suu puhumahan suuria ja pilkkoja/ ja oli hänelle annettu woima että sen piti hänellä pysymän kaksiwiidetkymmentä kuukautta.
13:6 Ja se auasi henen Suuns Pilcoia puhuman Jumalata wastan/ Pilcamahan henen Nimense ia henen Maiansa/ ia nijte iotca Taiuas asuuat.
Ja se awasi hänen suunsa pilkkoja puhumaan Jumalata wastaan/ Pilkkaamahan hänen nimeänsä ja hänen majaansa/ ja niitä jotka taiwaassa asuwat.
13:7 Ja henelle oli annettu sotia Pyhein cansa/ ia woitaman heite. Ja henelle annetin woima päle caikein Sucucu'dain/ ia Canssain/ ia Kielen/ ia Pacanan.
Ja hänelle oli annettu sotia pyhäin kanssa/ ja woittamaan heitä. Ja hänelle annettiin woima päälle kaikkein sukukuntain/ ja kansain/ ja kielen/ ja pakanan.
13:8 Ja caiki iotca Maasa asuuat cumarsit hende/ ioinenga Nimi ei ole kirioitettu Caritzan Elemen Kirias/ ioca tapettu ombi Mailman alghusta.
Ja kaikki jotka maassa asuwat kumarsit häntä/ joinenka nimi ei ole kirjoitettu Karitsan elämän kirjassa/ joka tapettu ompi maailman alusta.
13:9 Jos iolla on Corua se cwlcan.
Jos jolla on korwa se kuulkaan.
13:10 Joca Fangiuxeen Wiepi/ se Fangiuxeen menepi/ Joca Miekalla tappa/ se tule Miecalla tapetta. Tesse ombi Pyhein Kersimus ia Usko.
Joka wankeukseen wiepi/ se wankeukseen meneepi/ Joka miekalla tappaa/ se tulee miekalla tapettaa. Tässä ompi pyhäin kärsimys ja usko.
13:11 Ja mine näin toisen Pedhon ylesastuuan Maasta/ ia henelle oli caxi Saruea Lamban modhoitzet/ ia puhui ninquin Lohi kerme/
Ja minä näin toisen pedon ylös astuwan maasta/ ja hänellä oli kaksi sarwea lampaan muotoiset/ ja puhui niinkuin lohikäärme/
13:12 ia se teki caiken Woiman sen Entisen Pedhon edes/ ia se teki Maan ia iotca henese asuit/ cumartaman site ensimeiste Petoa/ ionga coolema Haua paranut oli.
ja se teki kaiken woiman sen entisen pedon edessä/ ja se teki maan ja jotka hänessä asuit/ kumartamaan sitä ensimmäistä petoa/ jonka kuolema haawa parannut oli.
13:13 Ja tekepi swria Merckie/ ette se mös Tulen tekepi Taiuaasta langeman Inhimisten eten/
Ja tekeepi suuria merkkiä/ että se myös tulen tekeepi taiwaasta lankeeman ihmisten eteen/
13:14 ia wiettelepi Asuuita Maan päle Merckein tedhen/ iotca henelle annetut olit tekemen Pedhon edhes/ ia sano nijlle Maasa Asuuille/ ette he tekisit Pedhon Cuuan/ iolla oli Miecan Haua ia oli Eleuexi tullut.
ja wietteleepi asuwia maan päällä merkkien tähden/ jotka hänelle annetut olit tekemään pedon edessä/ ja sano niille maassa asuwille/ että he tekisit pedon kuwan/ jolla oli miekan haawa ja oli eläwäksi tullut.
13:15 Ja se annettin henelle/ ette henen piti andaman Hengen Pedhon Cuualle/ ia ette Pedhon Cuuan piti puhuman/ ia tekemen/ ette iocainen quin ei Pedhon Cuua cumardaisi/ piti tapettaman.
Ja se annettiin hänelle/ että hänen piti antamaan hengen pedon kuwalle/ ja että pedon kuwan piti puhuman/ ja tekemän/ että jokainen kuin ei pedon kuwaa kumartaisi/ piti tapettaman.
13:16 Ja teki caiki tyni/ ne Pienet ia Swret/ ne Rickat ia Kieuhet/ ne Wapat ia Palueliat ottaman Lighanmerkin heiden Oikean Kätens taicka heiden otzijnsa/
Ja teki kaikki tyynni/ ne pienet ja suuret/ ne rikkaat ja köyhät/ ne wapaat ja palwelijat ottamaan liikamerkin heidän oikeaan käteensä taikka heidän otsiinsa/
13:17 ia ettei kengen woinut osta ia mydhe/ iolla ei se Licamereki ollut/ taica Pedhon Nimi/ eli henen Nimense Lucu.
ja ettei kenkään woinut ostaa ja myydä/ jolla ei se liikamerkki ollut/ taikka pedon nimi/ eli hänen nimensä luku.
13:18 Tesse ombi Wisaus. Jolla ombi Ymmerdhys/ se laskecan Pedhon lugun/ Sille se ombi ydhe' Inhimisen lucu/ ia henen lucunsa ombi Cwsisata Cwsikymende ia Cwsi.
Tässä ompi wiisaus. Jolla ompi ymmärrys/ se laskekaan pedon luwun/ Sillä se ompi yhden ihmisen luku/ ja hänen lukunsa ompi kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

XIV. Lucu.

14:1 JA mine näin/ ia catzo/ yxi Caritza seisoi Syonin Wooren päle/ ia henen cansans sata ia nelie ia neliekymende tuhatta/ ioilla oli heiden Isense Nimi kirioitettu heidhen Otzisans.
Ja minä näin/ ja katso/ yksi Karitsa seisoi Sionin wuoren päälle/ ja hänen kanssansa sata ja neljä ja neljäkymmentä tuhatta/ joilla oli heidän Isänsä nimi kirjoitettu heidän otsissansa.
14:2 Ja mine cwlin Änen Taiuasta/ ninquin palioin Wettein Änen/ ia ninquin swren Pitkeisen Änen. Ja se Äni ionga mine cwlin/ oli ninquin Candelen Leicarin iotca heiden Candeleita's leikitzeuat.
Ja minä kuulin äänen taiwaasta/ niinkuin paljon wettein äänen/ ja niinkuin suuren pitkäisen äänen. Ja se ääni jonka minä kuulin/ oli niinkuin kanteleen leikarin jotka heidän kanteleitansa leikitsewät.
14:3 Ja weisasit ninquin wtta Wirtte Stolin edhes/ ia nelie' Eleimen edhes/ ia Wanhinden. Ja eikengen woinut oppia site Weisua/ paitzi nijte sata ia nelie ia neliekyme'de tuhatta/ iotca ostetut ouat Maasta.
Ja weisasit niinkuin uutta wirttä tuolinsa edessä/ ja neljän eläimen edessä/ ja wanhinten. Ja ei kenkään woinut oppia sitä weisua/ paitsi niitä sataa ja neljä ja neljäkymmentä tuhatta/ jotka ostetut owat maasta.
14:4 Neme ouat/ iotca ei Waimoin cansa ole saastutetut. Sille he ouat Neitzet/ ia noutauat Caritzata cuhunga hen menepi. Neme ouat ostetut Inhimisilde Jumalalle ia Caritzalle Wtisexi/
Nämä owat/ jotka ei waimoin kanssa ole saastutetut. Sillä he owat Neitseet/ ja noutawat karitsata kuhunka hän meneepi. Nämä owat ostetut ihmisiltä Jumalalle ja Karitsalle uutiseksi/
14:5 Ja heiden Suusans ei ole leuttu petosta/ Sille he ouat ilman Saastautta Jumalan Stolin edhes.
Ja heidän suussansa ei ole löytty petosta/ Sillä he owat ilman saastautta Jumalan tuolin edessä.
14:6 Ja mine näin toisen Engelin lendeuen keskitze Taiuan lepitze/ iolla oli se ijancaikinen Euangelium/ ilmoittaman nijlle iotca Maan päle istuuat ia asuuat/ ia caikille Pacanoille ia Sucucunnalle/ ia Kielelle/ ia Canssalle/
Ja minä näin toisen enkelin lentäwän keskitse taiwaan läwitse/ jolla oli se iankaikkinen ewankelium/ ilmoittamaan niille jotka maan päällä istuwat ja asuwat/ ja kaikille pakanoille ja sukukunnalle/ ja kielelle/ ja kansalle/
14:7 ia sanoi swrella Änelle/ pelietke Jumalata ia andacat henelle Cunnia/ Sille ette hene' Domions hetki ombi tullut/ ia cumartacat hende/ ioca teki Taiuan ia Maan ia Meren ia Wetteinlectet.
ja sanoi suurella äänellä/ peljätkää Jumalata ja antakaat hänelle kunnia/ Sillä että hänen tuomionsa hetki ompi tullut/ ja kumartakaat häntä/ joka teki taiwaan ja maan ja meren ja wettenlähteet.
14:8 Ja toinen Engeli noudhatti sanoden/ Se langesi/ Se langesi/ Babilon se swri Caupungi/ Sille ette hen oli henen Hoorudhens winalla iottanut caiki Pacanat.
Ja toinen enkeli noudatti sanoen/ Se lankesi/ Se lankesi/ Babylon se suuri kaupunki/ Sillä että hän oli hänen huoruutensa wiinalla juottanut kaikki pakanat.
14:9 Ja colmas Engeli noudhatti heite/ sanoden swrella Änelle/ Jos iocu cumarta Petoa ia henen Cuuans/ ia ottapi sen Licamerkin hene' Otzaha'sa taicka hene' Kätee'se/
Ja kolmas enkeli noudatti heitä/ sanoen suurella äänellä/ Jos joku kumartaa petoa ja hänen kuwaans/ ja ottaapi sen liikamerkin hänen otsahansa taikka hänen käteensä/
14:10 ia sengin pite ioma' Jumala' Wihan Winasta/ ioca siseluodhatettu ia selkie o'bi henen Wihansa Calkisa/ ia hen pite pinattaman Tulella ia Tulikiuelle Pyhein Engeleitten edhes/ ia sen Caritzan edhes.
ja senkin pitää juoman Jumalan wihan wiinasta/ joka sisälle wuodatettu ja selkiä ompi hänen wihansa kalkissa/ ja hän pitää piinattaman tulella ja tulikiwellä pyhäin enkeleitten edessä/ ja sen Karitsan edessä.
14:11 Ja heiden Pinansa Saw pite ylesastuman ijancaikisesta ijancaikisehen. Ja ei ole heille Lepoa peiuelle taica Öelle/ iotca Petoa cumartauat ia henen Cuuansa/ Ja ios iocu ombi henen Nimense Licamerckin ottanut.
Ja heidän piinansa sawu pitää ylös astuman iankaikkisesta iankaikkisehen. Ja ei ole heillä lepoa päiwällä taikka yöllä/ jotka petoa kumartawat ja hänen kuwaansa/ Ja jos joku ompi hänen nimensä liikamerkin ottanut.
14:12 Tesse ombi pyhein Kersimus. Tesse ne ouat iotca piteuet Jumalan Keskyt ia IesuSEN Uskon.
Tässa ompi pyhäin kärsimys (kärsiwällisyys). Tässä ne owat jotka pitäwät Jumalan käskyt ja Jesuksen uskon.
14:13 Ja mine cwlin Änen Taiuasta sanouan minulle/ Kirioita/ Autuat ouat ne Cooluet/ iotca Herrasa coleuat testelehin. Iia/ Hengi sanopi/ ette heiden pite lepemen heiden Töistens/ Sille ette heiden Tekonsa noudhattauat heite.
Ja minä kuulin äänen taiwaasta sanowan minulle/ Kirjoita/ Autuaat owat ne kuolleet/ jotka Herrassa kuolewat tästä lähin. Ja/ Henki sanoopi/ että heidän pitää lepäämän heidän töistänsä/ Sillä että heidän tekonsa noudattawat heitä.
14:14 Ja mine näin/ ia catzo/ yxi walkea Pilui/ ia Piluen päle istuua' Inhimisen Poian modoisen/ io'ga Pääse oli Cullaine' Crunu/ ia henen Kädhesens tereuen Sirpin.
Ja minä näin/ ja katso/ yksi walkea pilwi/ ja pilwen päällä istuwa Ihmisen Pojan muotoisen/ jonka päässä oli kultainen kruunu/ ja hänen kädessänsä teräwän sirpin.
14:15 Ja toine' Engeli wloslexi Templiste/ hutadhen swrella änelle sen Pilue' päle istuuaisen tyge/ Paiska Sirpilles ia leicka/ Sille ette sinulle tuli hetki leicataxes/ Sille ette Elo Maan päle ombi quiuaxi tullut.
Ja toinen enkeli ulos läksi templistä/ huutaen suurella äänellä sen pilwen päällä istuwaisen tykö/ Paiskaa sirpilläsi ja leikkaa/ Sillä että sinulle tuli hetki leikataksesi/ Sillä että elo maan päällä ompi kuiwaksi tullut.
14:16 Ja ioca jstui Piluen päle/ paiskasi Sirpille's Maa' päle/ ia Maa tuli Poisleicatuxi
Ja joka istui pilwen päällä/ paiskasi sirpillänsä maan päälle/ ja maa tuli pois leikatuksi.
14:17 Ja toinen Engeli wloslexi Templist/ ioca Taiuahas on/ iolla mös oli tereue Wicade.
Ja toinen enkeli ulos läksi templistä/ joka taiwahassa on/ jolla myös oli teräwä wiikate.
14:18 Ja toinen Engeli wloslexi Altarista/ iolla oli woima Tule' päle/ ia hwsi swrella Änelle sen tyge iolla oli se tereue Wicade/ ia sanoi/ Paiska sinun tereuelle Wicadellas ia ylesleica ne Winan Oxan wersodh Maan päle/ Sille ette henen Mariansa ouat kypset.
Ja toinen enkeli ulos läksi alttarista/ jolla oli woima tulen päälle/ ja huusi suurella äänellä sen tykö jolla oli se teräwä wiikate/ ja sanoi/ Paiskaa sinun teräwällä wiikatteellasi ja ylös leikkaa ne wiinan oksan wersot maan päällä/ Sillä että hänen marjansa owat kypsät.
14:19 Ja se Engeli paiscasi tereuen Wicadens Maan päle/ ia ylesleicasi ne Maan Winatarhat/ ia heitti ne Jumalan Wihan swree' Cooppan.
Ja se enkeli paiskasi teräwän wiikatteensa maan päälle/ ja ylös leikkasi ne maan wiinatarhat/ ja heitti ne Jumalan wihan suureen kuoppaan.
14:20 Ja se Cooppa poliettin wlcona Caupungista ia weri Coopasta wloslexi/ haman Oritten Suitzein asti tuhanen Cwdhen sadhan Wacomitan möte.
Ja se kuoppa poljettiin ulkona kaupungista ja weri kuopasta ulos läksi/ hamaan oritten suitsen asti tuhannen kuuden sadan wakomitan myötä.


XV. Lucu

15:1 JA mine näin toisen Merckin Taiuasa/ se oli swri ia ihmelinen. Seitzemen Engelite ioilla oli ne seitzemen wimeiste witzausta/ Sille ette nijlle ombi teutetty Jumalan Wiha.
Ja minä näin toisen merkin taiwaassa/ se oli suuri ja ihmeellinen. Seitsemän enkelitä joilla oli ne seitsemän wiimeistä witsausta/ Sillä että niillä ompi täytetty Jumalan wiha.
15:2 Ja mine näin ninquin Clasisen Meren Tulella seighoitetun/ ia ne iotca woiton sanuet olit Pedhosta/ ia henen Cuuastans ia henen Lijcamerckistens/ ia henen Nime'se lughusta/ seisouan Clasisen Meren päle/
Ja minä näin niinkuin lasisen meren tulella sekoitetun/ ja ne jotka woiton saaneet olit pedosta/ ja hänen kuwastansa ja hänen liikamerkistänsä/ ja hänen nimensä luwusta/ seisowan lasisen meren päälle/
15:3 ia pidhit Jumalan Candelet ia weisasit Mosesen Jumalan paluelian Wirtte/ ia sen Caritzan Wirtte sanoden/ Swret ia Ihmeliset ouat sinun Tekos/ HErra Jumala Caikiualdias/ oikiat ia totiset ouat sinun Ties sine pyhedhen Kuningas.
Ja pidit Jumalan kanteleet ja weisasit Moseksen Jumalan palwelijan wirttä/ ja sen Karitsan wirttä sanoen/ Suuret ja ihmeelliset owat sinun tekosi/ Herra Jumala Kaikkiwaltias/ oikeat ja totiset owat sinun tiesi sinä pyhyyden Kuningas.
15:4 Cuca ei pelke sinua Herra ia sinun Nimees yliste? Sille ette sine yxine's Laupias olet/ sille ette caiki Pacanat tuleuat/ ia cumartauat sinu' Casuos edese/ Sille ette sinu' Domios ouat iulgistetut.
Kussa ei pelkää sinua Herra ja sinun nimeäsi ylistää? Sillä että sinä yksinänsä laupias olet/ sillä että kaikki pakanat tulewat/ ja kumartawat sinun kaswosi edessä/ Sillä että sinun tuomiosi owat julkistetut.
15:5 Sitelehin mine näin/ Ja Catzo/ nin auattin se Todhistoxen Maian Templi Taiuasa/
Siitä lähin minä näin/ Ja katso/ niin awattiin se todistuksen maja templi taiwaassa/
15:6 ia wloslexit Templiste ne seitzemen Engelite/ ioilla ne seitzemen Witzausta olit/ puetetut puctalla ia kirckalla Lijnawattela/ Ja ymberinsuötetyt heide' Rinna'sa Cullaisilla Wöille.
ja ulos läksit templistä ne seitsemän enkeliä/ joilla ne seitsemän witsausta olit/ puetetut puhtaalla ja kirkkaalla liinawaatteella/ Ja ympärinswyötetyt heidän rinnansa kultaisillä wöillä.
15:7 Ja yxi nijste nelieste Eleimiste/ annoi nijlle seitzemelle Engelille/ seitzeme' Cullaista Malia teunens Jumalan Wihasutta/ Joca elepi ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ja yksi niistä neljästä eläimestä/ antoi niille seitsemälle enkelille/ seitsemän kultaista maljaa täynnänsä Jumalan wihaisuutta/ Joka elääpi iankaikkisesta iankaikkisehen.
15:8 Ja se Templi teutetin Sauusta Jumalan Herraudhesta/ ia henen Auwostans/ ia eikengen woinut siselle kieude Templin sihenasti/ quin ne seitzemen Engelin Witzausta tulit teutetuxi.
Ja se templi täytettiin sawusta Jumalan herraudesta/ ja hänen auwostansa/ ja ei kenkään woinut sisälle käydä templiin siihen asti/ kuin ne seitsemän enkelin witsausta tulit täytetyksi.

XVI. Lucu.

16:1 JA mine cwlin swren änen Templiste/ sanouan nijlle seitzemelle Engelille/ me'gette ia wlosuodhatacat ne Jumala' wihan Malia Maan päle.
Ja minä kuulin suuren äänen templistä/ sanowan niille seitsemälle enkelille/ menkäätte ja uloswuodattakaat ne Jumalan wihan malja maan päälle.
16:2 Ja se ensimeinen Engeli poismeni/ ia wlosuodhatti hene' Malia's maan päle. Ja tapactui paha ia heiw Haaua Inhimisten päle/ ioilla oli pedhon Lijcamerki/ ia nijlle iotca sen Cuua cumarsit.
Ja se ensimmäinen enkeli pois meni/ ja ulos wuodatti hänen maljansa maan päälle. Ja tapahtui ja häjy haawa ihmisten päälle/ joilla oli pedon liikamerkki/ ja niille jotka sen kuwaa kumarsit.
16:3 Ja se toine' Engeli wloswodatti hene' Malia's Merehen/ ia se tuli nin cutta cooludhen Weri/ ia iocaitzet eleueiset Sielut Coolit Merese
Ja se toinen enkeli ulos wuodatti hänen maljansa merehen/ ja se tuli niin kutta kuolleiden weri/ ja jokaiset eläwäiset sielut kuolit meressä.
16:4 Ja se colmas Engeli wlosuodhatti henen Malians Kymihin/ ia wettein Lectein/ ia ne tulit Werexi.
Ja se kolmas enkeli ulos wuodatti hänen maljansa kymihin/ ja wettein lähtein/ ja ne tulit wereksi
16:5 Ja mine cwlin sen Engelin sanouan/ Herra sine olet wanhurskas/ ioca olet/ ia ioca olit/ ia Pyhe/ ettes nemet domitzet.
Ja minä kuulin sen enkelin sanowan/ Herra sinä olet wanhurskas/ joka olet/ ja joka olit/ ja Pyhä/ ettäs nämät tuomitset.
16:6 Sille he ouat pyhein ia Prophetain Weren wloswodhatanuet/ ia werta sine annoit heille iodha/ sille he ouat sihen mahdoliset.
Sillä he owat pyhäin ja prophetain weren ulos wuodattaneet/ ja werta sinä annoit heille juoda/ sillä he owat siihen mahdolliset.
16:7 Ja mine cwlin toisen Engelin Altarista sanoua' Iia/ Herra Caikiwaldias Jumala/ sinun domios ouat Totiset ia oikeat.
Ja minä kuulin toisen enkelin alttarista sanowan ja/ Herra Kaikkiwaltias Jumala/ sinun tuomiosi owat totiset ja oikeat.
16:8 Ja se nelies Engeli wloswodhatti henen Malians Auringohon/ ia annettin henelle Inhimisie waiuata Heltelle Tulen cautta.
Ja se neljäs enkeli uloswuodatti hänen maljansa aurinkohon/ ja annettiin hänelle ihmisiä waiwata helteellä tulen kautta.
16:9 Ja Inhimiset tulit palauaxi swresta helteste/ ia pilcasit Jumalan Nimen/ iolla oli woima neinen witzausten päle/ ia eiuet tehnyet paranosta synneistens/ ette he olisit andanuet henelle Cunnian.
Ja ihmiset tulit palawaksi suuresta helteestä/ ja pilkkasit Jumalan nimen/ jolla oli woima näiden witsausten päälle/ ja eiwät tehneet parannusta synneistänsä/ että he olisit antaneet hänelle kunnian.
16:10 Ja se widhes Engeli wlosuodhatti henen Malians/ sen Pedhon Stolin päle/ ia henen Waldacundans tuli pimiexi/ ia he rickipureskelit heiden Kielense kiwuillans/
Ja se wiides enkeli ulos wuodatti hänen maljansa/ sen pedot tuolin päälle/ ja hänen waltakuntansa tuli pimeäksi/ ja he rikki pureskelit heidän kielensä kiwuillansa/
16:11 ia pilcasit Jumalan Taiuasa heiden kiwunsa tedhen/ ia heiden Hauains tedhen/ ia eiuet tehnyet Paranosta heiden Teghoistans.
ja pilkkasit Jumalan taiwaassa heidän kiwunsa tähden/ ja heidän haawainsa tähden/ ja eiwät tehneet parannusta heidän teoistansa.
16:12 Ja se cwdes Engeli wlosuodhatti hene' Malians/ sen swre' Kymin Euphratin päle/ ia sen Wesi poisquiuettui/ senpäle ette Walmistettema' piti Kuningaste' tiete Auringoisen coitumasta.
Ja se kuuden enkeli uloswuodatti hänen maljansa/ sen suuren kymin Euphratin päälle/ ja sen wesi pois kuiwettui/ sen päälle että walmisteman piti kuningasten tietä aurinkoisen koittamasta.
16:13 Ja mine näin sen Lohikermen Suusta ia sen Pedon suusta ia sen Falskin Propheta' Suusta/ wloslecteue' colme rietta Hengie Sa'macaiden motoiset.
Ja minä näin sen lohikäärmeen suusta ja sen pedon suusta ja sen falskin prophetan suusta/ ulos lähtewän kolme rietasta henkeä sammakoiden muotoiset.
16:14 Sille ette he ouat Perkeleite' Henget iotca tekeuet Merkie/ ia wlosmeneuet Kuningaste' tyge Maan päle/ ia coco Mailman Pirin päle/ heite cocoman Sotahan/ sine swrena caikiualdian Jumalan peiuene.
Sillä että ne owat perkeleiden henget jotka tekewät merkkiä/ ja ulos menewät kuningasten tykö maan päälle/ ja koko maailman piirin päälle/ heitä kokoaman sotahan/ sinä suurena Kaikkiwaltiaan Jumalan päiwänä.
16:15 Catzo/ mine tulen/ ninquin Warghas/ Autuas ombi se ioca waluopi ia ketkepi henen waatens/ ettei hen alasti waella/ ia henen häpeuttens näkisi.
Katso/ minä tulen/ niinkuin waras/ Autuas ompi se joka walwoopi ja kätkeepi hänen waatteensa/ ettei hän alasti waella/ ja hänen häpeyttänsä näkisi.
16:16 Ja hen ombi heite coghonut sihen Sian/ ioca cutzutan Ebreittein Harmagedon.
Ja hän ompi heitä koonnut siihen sijaan/ joka kutsutaan Ebreitten Harmagedon.
16:17 Ja se seitzemes Engeli wlosuodhatti henen Malians Twlehen/ ia wloslexi Taiuasta yxi swri Äni Stolista ioca sanoi/ Se ombi tecty.
Ja se seitsemäs enkeli ulos wuodatti hänen maljansa tuulehen/ ja ulosläksi taiwaasta yksi suuri ääni tuolista joka sanoi/ Se ompi tehty.
16:18 Ja tulit änet ia Pitkeiset ia Leimauxet ia swri Manieristus tapactui/ ionga caltaine' ei ole ollut sijttequin Inhimiset tulit Maan päle/ Semmotoinen Maanieristus nin suri.
Ja tulit äänet ja pitkäiset ja leimaukset ja suuri maanjäristys tapahtui/ jonka kaltainen ei ole ollut sittenkuin ihmiset tulit maan päälle/ Semmoinen maanjäristys niin suuri.
16:19 Ja se swri Caupungi tuli colmexi osaxi/ ia Pacanidhen Caupungit langeisit. Ja se swri Babilon tuli muistoxi Jumala' edes/ ette hen annais henelle Wina Calkin sijte henen Hirmulisen Wihansa Winasta.
Ja se suuri kaupunki tuli kolmeksi osaksi/ ja pakanoiden kaupungit lankesit. Ja se suuri Babylon tuli muistoksi Jumalan edessä/ että hän antaisi hänelle wiinaa kalkin siitä hänen hirmullisen wihansa wiinasta.
16:20 Ja caiki Loodhot pakenit/ ia ei ychten Woorda leutty.
Ja kaikki luodot pakenit/ ja ei yhtään wuorta löydetty.
16:21 Ja swri Raghe ninquin leiuisken raskaus/ alaslanges Taiuahasta Inhimiste' päle. Ja ne Inhimiset pilcasit Jumalata Racken witzauxen teden/ Sille ette henen witzauxens oli sangen swri.
Ja suuri rae niinkun leiwiskän raskaus/ alaslankesi taiwahasta ihmisten päälle. Ja ne ihmiset pilkkasit Jumalata rakeen witsauksen tähden/ Sillä että hänen witsauksensa oli sangen suuri.

XVII. Lucu

17:1 JA tuli yxi nijste seitzemiste Engeliste/ ioilla ne seitzemen Malia oli/ puhui minun cansani ia sanoi minulle/ Tule/ mine osotan sinulle sen swren Porton Domion/ ioca jstupi palioin wettein päle/
Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä/ joilla ne seitsemän maljaa oli/ puhui minun kanssani ja sanoi minulle/ Tule/ minä osoitan sinulle sen suuren porton tuomion/ joka istuupi paljon wetten päälle/
17:2 ionga cansa ma' Kuningat ouat Hauristelluet/ ia ne iotca Maan päle asuuat/ ouat ioopunuet henen Hoorudens winasta.
jonka kanssa maan kuninkaat owat hauristelleet/ ja ne jotka maan päällä asuwat/ owat juopuneen hänen huoruutensa wiinasta.
17:3 Ja hen wei minua Hengese Corpehen. Ja mine näin Waimon istuuan ydhen werencaruaisen Pedhon päle teunens pilcan Nimeie/ iolla oli seitzemen Pääte ia kymmenen Saruia.
Ja hän wei minua Hengessä korpehen. Ja minä näin waimon istuwan yhden werenkarwaisen pedon päällä täynnänsä pilkan nimeä/ jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarwea.
17:4 Ja se Waimo oli watettu Purpurilla/ ia Werencaruaisella/ ia ylicullattu Cullalla ia calleilla Kiuille ia Perleile/ ia piti Kädhesens Cullaisen Pullan/ teunne cauhistosta/ ia henen Horudhens rietautta.
Ja waimo oli waatettu purppuralla/ ja werenkarwaisella/ ja ylikullattu kullalla ja kalleilla kiwillä ja päärleillä/ ja piti kädessänsä kultaisen pullon/ täynnä kauhistusta/ ja hänen huoruutensa riettautta.
17:5 Ja henen Otzasans se Nimi kirioitettu/ Salaus se swri Babilon/ se Horudhen Äiti/ ia caiken Cauhistoxen Maan päle.
Ja hänen otsassansa se nimi kirjoitettu/ Salaus se suuri Babylon/ se huoruuden äiti/ ja kaiken kauhistuksen maan päällä.
17:6 Ja mine näin sen Waimon Joopununna pyhein ia Iesusen Todhistaiain Wereste. Ja mine jhmectelin sange'/ coska mine sen näin.
Ja minä näin sen waimon juopuneena pyhäin ja Jesuksen todistajain werestä. Ja minä ihmettelin sangen/ koska minä sen näin.
17:7 Ja se Engeli sanoi minulle/ mixi sine jhmectelet? Mine sanon sinulle sen Waimon Salautta/ ia sijte Pedhosta ioca hende candapi/ iolla on seitzemen Pääte ia kymmenen Saruea.
Ja se enkeli sanoi minulle/ miksi sinä ihmettelet? Minä sanon sinulle waimon salautta/ ja siitä pedosta joka häntä kantaapi/ jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarwea.
17:8 Se Peto iongas näit/ ombi ollut/ ia ei ole/ ia se ombi iellens ylestuleua Sywuydheste/ ia pite menemen cadhotoxeen/ Ja ne jhmeteleuat iotca Maan päle asuuat/ ioinenga Nimet ei ole kirioitetut Elemen Kiriasa Mailman alghusta/ Coska he näkeuet sen Pedhon ioca oli/ ia ei ole/ waicka hen quitengin on.
Se peto jonkas näit/ ompi ollut/ ja ei ole/ ja se ompi jällens ylös tulewa sywyydestä/ ja pitää menemän kadotukseen/ Ja ne ihmettelewät jotka maan päällä asuwat/ joinenka nimet ei ole kirjoitetut elämän kirjassa maailman alusta/ Koska he näkewät sen pedon joka oli/ ja ei ole/ waikka hän kuitenkin on.
17:9 Ja tesse ombi Mieli iohonga Wisaus taruitan. Ne seitzemen Pääte ouat seitzemen Woorda/ ioinenga päle se waimo jstupi/ ia ne ouat seitzemen Kuningast.
Ja tässä ompi mieli johonka wiisaus tarwitaan. Ne seitsemän päätä owat seitsemän wuorta/ joinenka päällä se waimo istuupi/ ja ne owat seitsemän kuningasta.
17:10 Wijsi ouat langenuet/ ia yxi ombi/ ia se toinen ei ole wiele tullut/ ia cosca hen tulepi/ pite henen wehen aica pysymen/
Wiisi owat langenneet/ ja yksi ompi/ ja se toinen ei ole wielä tullut/ ja koska hän tuleepi/ pitää hänen wähän aikaa pysymän/
17:11 Ja se Peto ioca oli/ ia ei ole/ se ombi se cadhexas/ ia ombi nijste seitzemeste/ ia menepi Cadhotoxeen.
Ja se peto joka oli/ ja ei ole/ se ompi se kahdeksas/ ja ompi niistä seitsemästä/ ja meneepi kadotukseen.
17:12 Ja ne Kymmenen Saruia iotcas näit/ ne ouat kymenen Kuningast/ iotca eiuet wiele Waldacunda sanuet ole/ Mutta ninquin Kuningat he saauat Woiman ydhelle Hetkelle/ sen pedhon cansa.
Ja ne kymmenen sarwea jotkas näit/ ne owat kymmenen kuningasta/ jotka eiwät wielä waltakuntaa saaneet ole/ Mutta niinkuin kuninkaat he saawat woiman yhdellä hetkellä/ sen pedon kanssa.
17:13 Neille ombi yxi Neuuo/ ia andauat heidhen woimansa ia wäense sille pedholle.
Näillä ompi yksi neuwo/ ja antawat heidän woimansa ja wäkensä sille pedolle.
17:14 Neme sotiuat Caritzan cansa/ ia Caritzan pite woitaman heite/ Sille ette hen on caikein HErrain HErra/ ia caikein Kuningaidhen Kuningas/ ia henen cansans ne cutzutut ia wlosualitut ia wskoliset.
Nämä sotiwat Karitsan kanssa/ ja Karitsan pitää woittaman heitä/ Sillä että hän on kaikkein Herrain Herra/ ja kaikkein Kuningasten Kuningas/ ja hänen kanssansa ne kutsutut ja uloswalitut ja uskolliset.
17:15 Ja hen sanoi minulle/ ne wedhet iotca sine näit/ cusa se porto jstu päle/ ouat Canssat ia Jouckot/ ia pacanat ia kielet.
Ja hän sanoi minulle/ ne wedet jotka sinä näit/ kussa se portto istuu päällä/ owat kansat ja joukot/ ja pakanat ja kielet.
17:16 Ja ne kymmenen Saruia/ iotca sine Pedhosa näit/ ne pite wihaman site portoa/ ia pite henen häuittemen/ ia alastomaxi tekemen/ Ja heidhen pite sömen henen Liha'sa/ ia sen he Tulella ylespoltauat/
Ja ne kymmenen sarwea/ jotka sinä pedossa näit/ ne pitää wihaaman sitä porttoa/ ja pitää hänen häwittämän/ ja alastomaksi tekemän/ Ja heidän pitää syömän hänen lihaansa/ ja sen he tulella ylöspolttawat/
17:17 Sille ette Jumala ombi andanut heiden Sydhemihins/ tekemen henen Sosions ielkin/ ia tekeme' yden Tadhon/ ette he andauat heide' waldacundans Pedholle sihenasti ette Jumalan Sanat tuleuat teutetyxi.
Sillä että Jumala ompi antanut heidän sydämihinsä/ tekemän hänen suosionsa jälkeen/ ja tekemän yhden tahdon/ että he antawat heidän waltakuntansa pedolle siihen asti että Jumalan sanat tulewat täytetyksi.
17:18 Ja se Waimo ionga sine näit/ ombi se swri Caupungi/ iolla ombi waldacunda ylitze Maan Kuningaidhen
Ja se waimo jonka sinä näit/ ompi se suuri kaupunki/ jolla ompi waltakunta ylitse maan kuninkaiden.

XVIII. Lucu.

18:1 JA sitelehin mine näin toisen Engelin alastuleua' Taiuahast/ iolla oli swri woima/ ia Ma walghistui henen Kircaudhestans.
Ja siitä lähin minä näin toisen enkelin alastulewan taiwahasta/ jolla oli suuri woima/ ja maa walkistui hänen kirkkaudestansa
18:2 Ja wloshwsi wäellä ia swrella änelle ia sanoi/ la'genut on/ langenut on/ se swri Babilon/ ia ombi tullut Perkeleiten Asuumaxi/ Ja caikein Rietaisten Hengein Ketköxi/ ia caikein Rietaisten ia Tylkiein Linduin ketköxi/
Ja ulos huusi wäellä ja suurella äänellä ja sanoi/ langennut on/ langennut on/ se suuri Babylon/ ja ompi tullut perkeleitten asumaaksi/ ja kaikkein rietasten henkein kätköksi/ ja kaikkein rietasten ja tylkijäin lintuin kätköksi/
18:3 Sille ette henen Hoorudhens Wihan Winasta ouat caiki pacanat ioonuet/ Ja Kuningaat Maan päle ouat henen cansans Hauristelluet/ Ja Caupamiehet Maan päle ouat ricastunuet henen swrista Hercuistans.
Sillä että hänen huoruutensa wihan wiinasta owat kaikki pakanat juoneet/ Ja kuninkaat maan päällä owat hänen kanssansa hauristelleet/ ja kauppamiehet maan päällä owat rikastuneet hänen suurista herkuistansa.
18:4 Ja mine cwlin toisen änen Taiuaasta sanouan/ Te minun Canssani/ wlosmengette Heneste/ ettei te osalisexi tulisi hene' synneistens/ senpäle ettei te iotaki saisi henen Witzauxistans/
Ja minä kuulin toisen äänen taiwaasta sanowan/ Te minun kansani/ ulos menkäätte hänestä/ ettei te osalliseksi tulisi hänen synneistänsä/ sen päälle ettei te jotkin saisi hänen witsauksistansa/
18:5 sille ette hene' syndinse ouat wlottunuet haman Taiuasen asti Ja Jumala muista henen wärydheins päle.
sillä että hänen syntinsä owat ulottuneet hamaan taiwaaseen asti Ja Jumala muistaa hänen wääryytensä päälle.
18:6 Maxacat henelle/ ninquin Hängi maxoi teille/ ia kerdhacat henelle caxikerdhaiset/ henen Töidhens ielkin. Ja mille Calkilla hen teille sisellepani/ siselpangat henelle caxikerdhaisesta.
Maksakaat hänelle/ niinkuin hänkin maksoi teille/ ja kertokaat hänelle kaksikertaiset/ hänen töidensä jälkeen. Ja millä kalkilla hän teille sisälle pani/ sisälle pankaat hänelle kaksikertaisesti.
18:7 Quingapalio hen itzens Cunnialisexi teki/ ia Hercuisa oli/ Ninpalio henelle siselpangat pijna ia Idku. Sille ette hen sanopi Sydhemesens/ Mine jstun ia olen Trötingi/ ia en ole Leski/ ia em mine Idkua näe.
Kuinka paljon hän itsensä kunnialliseksi teki/ ja herkuissa oli/ Niin paljon hänelle sisälle pankaat piina ja itku. Sillä että hän sanoopi sydämessänsä/ Minä istun ja olen trötinki/ ja en ole leski/ ja em minä itkua näe.
18:8 Senteden yctene Peiuene pite tuleman henen Witzauxens/ Coolema/ Idku ia Nelke/ ia Tulella henen pite poldetaman/ Sille ette wäkeue ombi HErra Jumala/ ioca henen Domitzeman pite.
Sentähden yhtenä päiwänä pitää tuleman hänen witsauksensa/ kuolema/ itku ja nälkä/ ja tulella hänen pitää poltettaman/ Sillä että wäkewä ompi Herra Jumala/ joka hänen tuomitseman pitää.
18:9 Ja pite hende idkemen ia parcuuat henen ylitzens Kuningat Maa päle/ iotca henen cansans Hauristelit ia Hercuisa elenyet ouat/ coska he näkeuet henen Tulipalons Sawn/
Ja pitää häntä itkemän ja parkuwat hänen ylitsensä kuninkaat maan päällä/ jotka hänen kanssansa hauristelit ja herkuissa eläneet owat/ koska he näkewät hänen tulipalonsa sawun/
18:10 ia pite taambana seisoman henen Pinans Pelghon teden ia sanouat/ We/ We se swri Caupungi Babilon/ se wäkeue Caupungi/
Ja pitää taempana seisoman hänen piinansa pelon tähden ja sanowat/ Woi/ Woi se suuri kaupunki Babylon/ se wäkewä kaupunki/
18:11 Sille ette ydhelle Hetkelle tuli sinun Domios. Ja caupamiehet Man päle idkeuet ia murectiuat itze heillens/ Ettei ke'gen ene'bi osta heiden waruans
Sillä että yhdelle hetkelle tuli sinun tuomiosi. Ja kauppamiehet maan päällä itkewät ja murehtiwat itse heilläns/ Ettei kenkään enempi osta heidän warojansa.
18:12 Cullan ia hopean waruia/ ia callein Kiuein ia ne Perlyt/ ia Silki/ ia Purpurita ia Were'caruaisita/ Ja Thinin puuta/ ia caikinasia Astioita Norsunluista/ Ja caikinaista/ Astia callihimista Puista/ ia Malmista/ ia Raudasta/ ia Marmorista/
Kullan ja hopean waroja/ ja kallein kiwein ja ne päärlyt/ ja silkki/ ja purppuria ja werenkarwaisita/ ja Thinin puuta/ ja kaikkinaisia astioita norsunluista/ Ja kaikkinaista/ Astia kallihimmista puista/ ja malmista/ ja raudasta/ ja marmorista
18:13 ia Cinnametiste/ ia Thimian/ ia woidetta/ ia Pyhe saw ia Wina/ ia Olio/ ia Huicurit/ ia Nisun/ ia Caria/ ia Lambat ia Orit/ ia Rattat/ ia Rumit/ ia Inhimisten Sieluia.
Ja sinnametista/ ja thimian/ ja woidetta/ ja pyhä sawu ja wiina/ ja öljy/ ja huikurit/ ja nisun/ ja karja/ ja lampaat ja orit/ ja rattaat/ ja ruumiit/ ja ihmisten sieluja.
18:14 Ja ne Omenat ioita sinun Sielus himoitzepi/ ouat sinusta poisueltenyet/ ia caiki mite Lihauat ia caunit olit/ ne ouat sinusta poisweltenyet. Ja edh sine heite nyt sillen leudhe.
Ja ne omenat joita sinun sielusi himoitseepi/ owat sinusta pois wälttäneet/ ja kaikki mitä lihawat ja kauniit olit/ ne owat sinusta poisvwälttäneet. Ja et sinä heitä nyt silleen löydä.
18:15 Neine' Warudhen Caupamiehet/ iotca heneste ricastunuet ouat/ pite taambana seisoman henen Pinansa Pelghon tedhen/ idhkeueiset ia murectiuaiset/ ia sanouat/
Näitän waruuden kauppamiehet/ jotka hänestä rikastuneet owat/ pitää taampana seisoman hänen piinansa pelon tähden/ itkewäiset ja murehtiwaiset/ ja sanowat/
18:16 We We se swri Caupungi/ ioca puetettu oli Silkille ia Purpurilla/ ia Werencaruaisella/ ia Cullalla yldecullattu/ ia callila kiuelle/ ia Perlille/
Woi woi se suuri kaupunki/ joka puetettu oli silkillä ja purppuralla/ ja werenkarwaisella/ ja kullalla yltäkullattu/ ja kalliilla kiwillä/ ja päärlyllä/
18:17 Sille ette ydelle hetkelle ouat semmotoiset Rickaudhet poisheuitetut.
Sillä että yhdellä hetkellä owat semmoiset rikkaudet pois häwitetyt.
18:18 Ja caiki Skipparit/ ia caiki Haaxiueki/ iotca Laiuoisa asuuat/ ia Merimiehet ia iotca Merta prucauat/ seisoit taambana ia hwsit/ coska he Saun henen Tulipalostans näit ia sanoit/ Cuca ombi teme' swren Caupu'gin werta?
Ja kaikki skipparit/ ja kaikki haaksiwäki/ jotka laiwoissa asuwat/ ja merimiehet jotka merta prukaawat/ seisowat taampana ja huusit/ koska he sawun hänen tulipalostansa näit ja sanoit/ Kuka ompi tämä suuren kaupunkin werta?
18:19 Ja he heitit Mulda heidhen Päidhens päle ia hwsit/ idkit ia murectit/ ia sanoit/ We We se swri Caupungi/ iossa ricastunuet ouat caiki ioilla olit Laiuat Meresse henen waruistans/ Sille ette ydhelle hetkelle hen ombi häuitetty.
Ja he heitit multaa heidän päidensä päälle ja huusit/ itkit ja murehdit/ ja sanoit/ Woi woi se suuri kaupunki/ jossa rikastuneet owat kaikki joilla olit laiwat meressä hänen waruistansa/ Sillä että yhdellä hetkellä hän ompi häwitetty.
18:20 Ihastu Taiuas henen ylitzens ia te pyhet Apostolit ia Prophetit/ Sille ette Jumala domitzi teiden Domiona henen pälens.
Ihastu taiwas hänen ylitsensä ja te pyhät apostolit ja prophetat/ SIllä että Jumala tuomitsi teidän tuomiona hänen päällensä.
18:21 Ja yxi wekeue Engeli ylesnosti isoin Kiue'/ ninquin Myllykiuen/ ia heitti sen Merehen ia sanoi/ Telle Hembeylle pite heitetemen se swri Caupungi Babilon/ ia ei hen pidhe nyt enembe leuttemen.
Ja yksi wäkewä enkeli ylös nosti ison kiwen/ niinkuin myllykiwen/ ja heitti sen merehen ja sanoi/ Tällä hempeyllä pitää heitettämän se suuri kaupunki Babilon/ ja ei hän pidä nyt enempi löyttämän.
18:22 Ja Candelein soittaiten Äni/ ia Laulaiadhen/ ia huilunsoitaiadhen/ ia Basunaritten/ ei pidhe enemin Sinusa cwluman/ Ja iocainen Wircamies miste custakin wirgasta ei pidhe enemin Sinusa leutemen. Ja Myllyn äni ei pidhe enemin sinusa cwluman/
Ja kantelein soittajain ääni/ ja laulajain/ ja huilunsoittajain/ ja pasunoittein/ ei pidä enemmin sinussa kuulumaan/ Ja jokainen wirkamies mistä kustakin wirasta ei pidä enemmin sinusta löytymän. Ja myllyn ääni ei pidä enemmin sinussa kuuluman/
18:23 Ja Kyntile Kyntilialghas ei pidhe enemin sinusa walgistaman. Ja Ylien ia Morsiamen äni ei pide enemen sinusa cwluman/ Sille ette sinu' Caupamiehes olit Pämiehet Maan päle/ Sille ette sinu' Welhodhes cautta ouat caiki Pacanat exynyet/ ia henesse ombi Prophetain ia pyhein Weri leutty ia caikein ninen iotca Maan päle tapetut ouat.
Ja kynttilänjalkasi ei pidä enemmin sinussa walkistaman. Ja yljän ja morsiamen ääni ei pidä enemmin sinussa kuuluman/ Sillä että sinun kauppamiehesi olit päämiehet maan päällä/ Sillä että sinun welhoutesi kautta owat kaikki pakanat eksyneet/ ja hänessä ompi prophetain ja pyhäin weri löytty ja kaikkein niinen jotka maan päällä tapetut owat.

XIX. Lucu.

19:1 SItelehin mine cwlin ninquin swre' Änen paliolda Ca'ssalda Taiuahas sanouan/ Haleluia. Terueys ia ylistos/ Cunnia ia Woima Olcohon meiden HErran Jumalan/
Siitä lähin minä kuulin niinkuin suuren äänen paljolta kansalta taiwahassa sanowan/ Halleluja. Terweys ja ylistys/ Kunnia ja woima olkohon meidän HErran Jumalan/
19:2 Sille ette totiset ia wanhurskat ouat henen Domions/ ette hen Dominut on sijte swresta Portosta/ ioca Maan turmeli Henen Hoorudhellans/ Ja o'bi henen palueliains weren sen Kädheste costanut.
Sillä että totiset ja wanhurskaat owat hänen tuomionsa/ että hän tuominnut on siitä suuresta portosta/ joka maan turmeli hänen huoruudellansa/ Ja ompi hänen palwelijainsa weren sen kädestä kostanut.
19:3 Ja taas he sanoit Haleluia. Ja se saw yleskieui ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ja taas he sanoit Halleluja. Ja se sawu ylös käwi iankaikkisesta iankaikkisehen.
19:4 Ja ne neliecolmatkymende Wanhinda/ ia ne nelie Eleinde alas langesit/ ia cumarsit Jumalata jstuuaista Stolin päle/ ia sanoit/ AMEN/ Haleluia.
Ja ne neljäkolmatkymmentä wanhinta/ ja ne neljä eläintä alas lankesit/ ja kumarsit Jumalata istuwaista tuolin päällä/ ja sanoit/ AMEN/ Halleluja.
19:5 Ja yxi Äni wloskieui Stolista sanodhen/ Kijteket meiden Jumalatan caiki henen paluelians/ ia iotca hende pelkätte seke pienet/ ette Swret.
Ja yksi ääni ulos käwi tuolista sanoen/ Kiittäkäät meidän Jumalatan kaikki hänen palwelijansa/ ja jotka häntä pelkäätte sekä pienet/ että suuret.
19:6 Ja mine cwlin palion Canssan Äne'/ ia ninquin swren wedhe' Äne'/ Ja ninquin swrdhen Pitkeiste' Änet/ iotca sanoit/ Haleluia. Sille ette Caikiualdias Jumala meidhen HErran ombi Waldacunnan omistanut.
Ja minä kuulin paljon kansan äänen/ ja niinkuin suuren weden äänen/ Ja niinkuin suurten pitkäisten äänet/ jotka sanoit/ Halleluja. Sillä että Kaikkiwaltias Jumala meidän HErran ompi waltakunnan omistanut.
19:7 Iloitcam ia riemuitcam/ ia andacam Cunnia henelle/ sille ette Caritzan Häädh ouat tulluet/ ia sen Emende walmisti itzens.
Iloitkaamme ja riemuitkaamme/ ja antakaamme kunnia hänelle/ sillä että Karitsan häät owat tulleet/ ja sen emäntä walmisti itsensä.
19:8 Ja henelle annettijn henense pukea puctalla ia kijldeuelle Silkille (Mutta se Silki ouat pyhein wanhurskaudhet)
Ja hänelle annettiin hänensä pukea puhtaalla ja kiiltäwällä silkillä (Mutta se silkki owat pyhäin wanhurskaudet)
19:9 Ja hen sanoi minulle/ Kirioita/ Autuat ouat ne iotca cutzutut ouat Caritzan Ectoliselle. Ja hen sanoi minulle/ Neme Jumala' Sanat totiset ouat.
Ja hän sanoi minulle/ Kirjoita/ Autuaat owat ne jotka kutsutut owat Karitsan ehtoolliselle. Ja hän sanoi minulle/ Nämä Jumalan sanat totiset owat:
19:10 Ja mine langesin hene' Jalcains eten cumartaman hende. Ja hen sanoi minulle/ Catzo etet sine site tee/ Mine olen sinun/ ia sinun weliedhes cansapaluelia/ ia ninen ioilla ombi Iesusen Todhistos/ Cumarda Jumalata (Sille ette Iesusen todistos o'bi Prophetian He'gi)
Ja minä lankesin hänen jalkainsa eteen kumartamaan häntä. Ja hän sanoi minulle/ Katso ettet sinä sitä tee/ Minä olen sinun/ ja sinun weljiesi kanssapalwelija/ ja niiden joilla ompi Jesuksen todistus/ Kumarra Jumalata (Sillä että Jesuksen todistus ompi prophetian henki)
19:11 Ja mine näin Taiuan auatu'/ Ja catzo/ yxi walkia Ori/ ia ioca sen päle istui/ cutzutin wskolisexi ia totisexi/ ia he' Domitzepi/ ia sotipi wa'hurskaudhella.
Ja minä näin taiwaan awatun/ Ja katso/ Yksi walkia ori/ ja joka sen päällä istui/ kutsuttiin uskolliseksi ja totiseksi/ ja hän tuomitseepi/ ja sotiipi wanhurskaudella.
19:12 Ja henen Silmense ninquin Tulenlieki/ ia henen Päsens monda Crunua/ ia piti kirioitetun Nimen/ iota eikengen tienyt/ waan hen itze.
Ja hänen silmänsä niinkuin tulenliekki/ ja hänen päässänsä monta kruunua/ ja piti kirjoitetun nimen/ jota ei kenkään tiennyt/ waan hän itse.
19:13 Ja hen oli watitettu Weren prijskatulla watella. Ja sen Nimi cutzuta' Jumalan Sana.
Ja hän oli waatetettu wereen priiskatulla waatteella. Ja sen nimi kutsutaan Jumalan Sana.
19:14 Ja ne Sotauäet iotca ouat Taiuasa noudhatit hende walkein Oritte' päle/ watetut walkella puctalla Silkille.
Ja ne sotawäet jotka owat taiwaassa noudatin häntä walkein oritten päällä/ waatetu walkeella puhtaalla silkillä.
19:15 Ja hene' Suustans wloskieui caxiterine' Miecka/ ette henen sille pite lömen pacanoita/ ia hene' pite heite Hallitzema' raudaisella witzalla. Ja hen polkepi sen Caikiualdian Jumalan Hirmulisen Wihan Winan Persyn.
Ja hänen suustansa ulos käwi kaksiteräinen miekka/ että hänen pitää sillä lyömän pakanoita/ ja hänen pitää heitä hallitseman rautaiselle witsalla. Ja hän polkeepi sen Kaikkiwaltiaan Jumalan hirmuisen wihan wiina pärsyn.
19:16 Ja henelle ombi wateisans ia Lanteisans Nimi kirioitettu Nein/ Kuningaiden Kuningas ia/ caikein HErrain HErra
Ja hänellä ompi waatteissansa ja lanteissansa nimi kirjoitettu näin/ Kuningasten Kuningas/ ja kaikkein HErrain HErra.
19:17 Ja mine näin ydhen Engelin seisouan Auringosa ia hen husi surella Änelle/ ia sanoi caikille Linnuille iotca lendeuet Taiuan alla/
Ja minä näin yhden enkelin seisowan auringossa ja hän huusi suurella äänellä/ ja sanoi kaikille linnuille jotka lentäwät taiwaan alla/
19:18 tulcat ia coconducat sen swren Jumalan Ectoliselle/ sömen Kuningaiden Lihat ia Pämiesten Lihat/ ia wäkeueiten Lihat/ ia Oriten Lihat/ ia istuuaisten ninen päle/ ia caikein wapadein Lihat ia Palueliaitten/ seke piennen ette Swrdhen Lihat.
tulkaat ja kokoontukaat sen suuren Jumalan ehtoolliselle/ syömään kuninkaiden lihat ja päämiesten lihat/ ja wäkewäitten lihat/ ja oriitten lihat/ ja istuwaisten niiden päälle/ ja kaikkein wapaiden lihat ja palwelijaitten/ sekä pienten että suurten lihat.
19:19 Ja mine näin sen Pedhon/ ia Maan Kuningat/ ia heiden Sotawekens coghottuna sotimahan sen cansa ioca Orin päle istui/ ia henen Sotauekens cansa.
Ja minä näin sen pedon/ ja maan kuninkaat/ ja heidän sotawäkensä koottuna sotimahan sen kanssa joka oriin päällä istui/ ja hänen sotawäkensä kanssa.
19:20 Ja se Peto kijniotetin/ ia henen cansans se falski Propheta ioca teki ne merkit henen edesens/ ioilla hen wietteli nijte iotca Pedhon Lijcamerckin otit/ ia iotca Pedhon Cuua cumarsit. Neme caxi ouat eleuene heitetyt tulisen Jeruen/ ioca Tulikiues paloi.
Ja se peto kiinni otettiin/ ja hänen kanssansa se falski propheta joka teki ne merkit hänen edessänsä/ joilla hän wietteli niitä jotka pedon liikamerkin otit/ ja jotka pedon kuwaa kumarsit. Nämä kaksi owat eläwänä heitetyt tuliseen järween/ joka tulikiwessä paloi.
19:21 Ja ne mwdh tapettin henen Miecallans ioca sen Orin päle istui/ quin henen Suusta's wloskieui/ ia caiki Linnut rauittin heiden Lihoista's.
Ja ne muut tapettiin hänen miekallansa joka sen oriin päällä istui/ kuin hänen suustansa ulos käwi/ ja kaikki linnut rawittiin heidän lihoistansa.

XX. Lucu.

20:1 JA mine näin ydhen Engelin alasastuuan Taiuahasta/ iolla oli Sywuydhen Auain/ ia swren Cahlen henen Kädhesens.
Ja minä näin yhden enkelin alas astuwan taiwahasta/ jolla oli sywyyden awain/ ja suuren kahleen hänen kädessänsä.
20:2 Ja hen kijniotti Lohikermen/ sen wanhan Madhon/ ioca ombi Perkele ia Satanas/ ia sidhoi henen tuhanexi wodhexi/
Ja hän kiinni otti lohikäärmeen/ sen wanhan madon/ joka ompi perkele ja satanas/ ja sitoi hänen tuhanneksi wuodeksi/
20:3 ia heitti henen Sywuydeen/ ia sulki henen ia insiglasi pälde/ ettei henen pidheis enemen Pacanoita wiettelemen/ sihenasti quin tuhat wootta teuteten/ Ja sitelehin pite henen pästetemen wähexi hetkexi.
ja heitti hänen sywyyteen/ ja sulki hänen ja insiglasi päältä/ ettei hänen pitäisi enemmin pakanoita wiettelemän/ siihen asti kuin tuhat wuotta täytetään/ Ja siitä lähin pitää hänen päästettämän wähäksi hetkeksi.
20:4 Ja mine näin Stolit/ ia he istuit ninen päle/ ia heille annettijn Domio/ ia ninen Sielut iotca mestatut olit Iesusen todhistoxen ia Jumalan Sanan teden/ ia iotca eiuet cumartanuet Petoa/ eike henen Cuuansa/ ia eike ottanuet henen Lijcamerckiens heiden Otzinsa taika heiden Käsijnse/ Neme elit ia hallitzit Christusen ca'sa tuhat woota.
Ja minä näin tuolit/ ja he istuit niinen päällä/ ja heille annettiin tuomio/ ja niinen sielut jotka mestatut oli Jesuksen todistuksen ja Jumalan Sanan tähden/ ja jotka eiwät kumartaneet petoa/ eikä hänen kuwansa/ ja eikä ottaneet hänen liikamerkkiänsä heidän otsiinsa taikka heidän käsiinsä/ Nämä elit ja hallitsit Kristuksessa kanssa tuhat wuotta.
20:5 Mutta ne mwdh Cooluista eiuet wirgonuet/ sihenasti ette tuhat wootta teuteten. Teme ombi se ensimeinen ylesnousemus/
Mutta ne muut kuolleista eiwät wironneet/ siihen asti että tuhat wuotta täytetään. Tämä ompi se ensimmäinen ylösnousemus/
20:6 Autuas ia pyhe o'bi se iolla on Osa sijne ensimeises ylesnousemises. Ninen päle ei ole sille toisella Colemalla ycten woima/ waan he tuleuat Jumalan ia Christusen Papeixi/ ia he hallitzeuat henen ca'sans tuhat wootta.
Autuas ja pyhä ompi se jolla on osa siinä ensimmäisessä ylösnousemisessa. Niinen päällä ei ole sillä toisella kuolemalla yhtään woimaa/ waan he tulewat Jumalan ja Kristuksen papeiksi/ ja he hallitsewat hänen kanssansa tuhat wuotta.
20:7 Ja coska tuhat wootta teutetyt ouat nin Satanas pästeten henen Fangiuxestans/ ia wlosmenepi Pacanoita wiettelemen/ iotca ouat nelien Maanculmain päle sen Gog ia Magog heite Sotaan cocomahan/ ioinenga Lucu ombi ninquin Meren Sanda.
Ja koska tuhat wuotta täytetyt owat niin satanas päästetään hänen wankeuksestansa/ ja ulos meneepi pakanoita wiettelemään/ jotka owat neljän maankulmain päälle sen Goog ja Maagog heitä sotaan kokoamahan/ joinenka luku ompi niinkuin meren santa.
20:8 Ja he astuit Maan auarudhen päle/ ia ymberikiersit ninen pyhein cantzit/ ia sen Rackahisen Caupungin.
Ja he astuit maan awaruuden päällä/ ja ympärikäärsit niinen pyhäin kantsit/ ja sen rakkahisen kaupungin.
20:9 Ja alasla'gesi Tuli Jumalalda Taiuahasta/ ia ylessöi heite.
Ja alas lankesi tuli Jumalan taiwahasta/ ja ylös söi heitä.
20:10 Ja se Perkele ioca heite wietteli/ heitettin Tulisen ia Tulikiuisen Jeruen/ iossa seke se Peto ette se falski Propheta oli/ ia pite pijnattaman peiue ia ööte ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ja se perkele joka heitä wietteli/ heitettiin tuliseen ja tulikiwiseen järween/ jossa sekä se peto että se falski propheta oli/
20:11 Ja mine näin swren walkean Stolin/ ia sen päle istuuan/ ionga Casuon edheste pakeni Maa ia Taiuas/ ia ei ollut heille Sia leutty.
Ja minä näin suuren walkean tuolin/ ja sen päällä istuwan/ jonka kaswon edestä pakeni maa ja taiwas/ ja ei ollut heillä sijaa löytty.
20:12 Ja mine näin ne Cooluet seke swret ette pienet/ seisouan Jumalan Casuon edhes/ ia Kiriat auattin/ ia toinen Kiria auattin/ ioca ombi elemen/ ia Cooluet domittin/ nijste Kirioituxista quin Kirioisa oli kirioitettu heiden Töidens ielkin.
Ja minä näin ne kuolleet sekä suuret että pienet/ seisowan Jumalan kaswon edessä/ ja kirjat awattiin/ ja toinen kirja awattiin/ joka ompi elämän/ ja kuolleet tuomittiin/ niistä kirjoituksista kuin kirjoissa oli kirjoitettu heidän töidensä jälkeen.
20:13 Ja Meri annoi ne Cooluet iotca henesse olit/ Ja Colema ia Heluetti annoit ne Cooluet/ iotca heisse olit/ ia ne domittin/ iocainen heiden Töidhens ielkin.
Ja meri antoi ne kuolleet jotka hänessä olit/ ja kuolema ja helwetti annoit ne kuolleet/ jotka heissä olit/ ja ne tuomittiin/ jokainen heidän töidensä jälkeen.
20:14 Ja se Colema ia Heluetti heitettin tulisen Jeruen. Teme ombi se toinen Coolema.
Ja se kuolema ja helwetti heitettiin tuliseen järween. Tämä ompi se toinen kuolema.
20:15 Ja ioca ei leutty Elemen kiriasa kirioitettu/ se heitettin tulisen Jeruen.
Ja joka ei löytty elämän kirjassa kirjoitettu/ se heitettiin tuliseen järween.

XXI. Lucu

21:1 JA mine näin wdhen Taiuan ia whden Maa' sille ette se ensimeinen Maa poiskatosi/ ia se Meri ei ole sillen.
Ja minä näin uuden taiwaan ja uuden maan sillä että se ensimmäinen maa pois katosi/ ja se meri ei ole silleen.
21:2 Ja mine Johannes näin sen pyhen Caupungin/ sen wdhen Jerusalem alasastuuan Taiuasta/ Jumalalda walmistetun/ ninquin Morsiamen caunistetun henen Miehellens.
Ja minä Johannes näin sen pyhän kaupungin/ sen uuden Jerusalemin alas astuwan taiwaasta/ Jumalalta walmistetun/ niinkuin morsiamen kaunistetun hänen miehellensä.
21:3 Ja cwlin swren Änen Stolilda sanouan/ Catzo/ Jumalan Maia Inhimisten seas/ ia hene' pite asuman heiden cansans/ ia he tuleuat henen Canssaxens/ ia itze Jumala heiden cansans/ pite oleman heiden Jumalans.
Ja kuulin suuren äänen tuolilta sanowan/ Katso/ Jumalan maja ihmisten seassa/ ja hänen pitää asuman heidän kanssansa/ ja he tulewat hänen kansaksensa/ ja itse Jumala heidän kanssansa/ pitää oleman heidän Jumalansa.
21:4 Ja Jumala on poispyhckiue caiki Kynelit heiden Silmistens/ ia ei Cooleman sillen pidhe oleman/ eike Idkun/ eike parghun/ eike kiwun pidhe sillen oleman/ Sille ette ne ensimeiset poismenit.
Ja Jumala on pois pyyhkiwä kaikki kyyneleet heidän silmistänsä/ ja ei kuoleman silleen pidä oleman/ eikä itkun/ eikä parun/ eikä kiwun pidä silleen oleman/ Sillä että ne ensimmäiset pois menit.
21:5 Ja ioca istui Stolilla se sanoi/ Catzo/ mine teen caiki wdhexi. Ja hen sanoi minulle/ Kirioita/ Sille ette neme Sanat ouat totiset ia wissit.
Ja joka istui tuolilla se sanoi/ Katso/ minä teen kaikki uudeksi. Ja hän sanoi minulle/ Kirjoita/ Sillä että nämä sanat owat totiset ja wissit
21:6 Ja he' sanoi minulle/ se o'bi techty. Mine olen A ia O/ Alcu ia loppu. Mine annan Janouan sijte eleuen wedhe' Lechteste Andimexi.
Ja hän sanoi minulle/ se ompi tehty. Minä olen A ja O/ Alku ja loppu. Minä annan janoowan siitä eläwän weden lähteestä antimeksi.
21:7 Joca woittapi henen pite neite caikia perime' ia minun pite oleman henelle Jumalaxi/ ia henen pite oleman minulle Poiaxi.
Joka woittaapi hänen pitää näitä kaikkia perimän ja minun pitää oleman hänelle Jumalaksi/ ja hänen pitää oleman minulle pojaksi.
21:8 Mutta nijlle Pelcurille ia wskotomille/ ia hirmulisille/ ia Murhaille/ ia Salawuoteisille/ ia welholisille/ ia Epeiumalisille/ ia caikille walectelijlle/ heiden osans pite olema' sijne Jeruese quin Tulesta ia Tulikiueste palapi/ ioca ombi se toinen Coolema.
Mutta niille pelkureille ja uskottomille/ ja hirmulisille/ ja murhaajaille/ ja salawuoteisille/ ja welhoille/ ja epäjumalisille/ ja kaikille walehtelijoille/ heidän osansa pitää oleman siinä järwessä kuin tulesta ja tulikiwestä palaapi/ joka ompi se toinen kuolema.
21:9 Ja tuli minun tyköni yxi nijste seitzemeste Engeleiste/ ioilla oli ne seitzemen Malia teune seitzemeste wimeiseste witzauxista/ ia hen puhui minun cansani/ sanodhen/ tule ia mine osotan sinulle Morsianen sen Caritzan Emennen.
Ja tuli minun tyköni yksi niistä seitsemästä enkelistä/ joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemästä wiimeisestä witsauksesta/ ja hän puhui minun kanssani/ sanoen/ tule ja minä osoitan sinulle morsiamen ja sen Karitsan emännän.
21:10 Ja hen wei minun Hengese ydhen swren ia corkean wooren päle/ Ja hen osotti minulle sen swren Caupungin/ sen pyhen Jerusalemin alasastuuan Taiuasta Jumalalda/
Ja hän wei minun hengessä yhden suuren ja korkean wuoren päälle/ Ja hän osoitti minulle sen suuren kaupungin/ ja pyhän Jerusalemin alas astuwan taiwaasta Jumalalta/
21:11 iolla oli Jumalan Kircaus. Ja sen walkeus oli caikein calliman Kiuen motoinen/ ninquin yxi kircas Jaspis.
jolla oli Jumalan kirkkaus. Ja sen walkeus oli kaikkein kalliimman kiwen muotoinen/ niinkuin yksi kirkas jaspis.
21:12 Ja henelle oli swri ia corckea Muri/ iolla oli caxi toistakymende Portia/ ia Porteisa caxitoistakymende Engelite/ ia kirioitetut Nimet/ iotca ouat ne/ cadhentoistakymenen Israelin Lasten Sucucundain Nimet.
Ja hänellä oli suuri ja korkea muuri/ jolla oli kaksi toistakymmentä porttia/ ja porteissa kaksitoista kymmentä enkeliä/ ja kirjoitetut nimet/ jotka owat ne/ kahdentoista Israelin lasten sukukuntain nimet.
21:13 Idheste colme Portia/ Pohiaisesta colme Portia/ Eteleste colme Portia/ Lenneste colme Portia.
Idästä kolme porttia/ pohjoisesta kolme porttia/ etelästä kolme porttia/ lännestä kolme porttia.
21:14 Ja sen Caupungin Murilla oli caxitoistakymende perusta/ ia nijse ninen Caritzan cahdentoistakymenen Apostoleiten Nimet.
Ja sen kaupungin muurilla oli kaksitoistakymmentä perustaa/ ja niissä niinen Karitsan kahdentoista kymmenen apostoleiden nimet.
21:15 Ja ioca puhui minun cansani/ Henelle oli cullainen Rooco/ ette hene' piti mittaman Caupungin/ ia henen Portinsa ia hene' Murinsa.
Ja joka puhui minun kanssani/ Hänellä oli kultainen ruoko/ että hänen piti mittaaman kaupungin/ ja hänen porttinsa ja hänen muurinsa.
21:16 Ja se Caupungi ombi pandu nelieculmaisexi/ ia henen pitudhens ombi nin swri quin mös henen lauiuns. Ja hen mittasi sen Caupungin sille cullaisella Rogholla/ cadhentoistakymenen tuhane' Wacomitan. Ja henen pituuns ia lauiuns/ ia corkiu's/ ouat ycteleiset.
Ja se kaupunki ompi pantu neljäkulmaiseksi/ ja hänen pituutensa ompi niin suuri kuin myös hänen laweutensa. Ja hän mittasi sen kaupungin sillä kultaisella ruokolla/ kahdentoistakymmenen tuhannen wakomitan. Ja hänen pituutensa ja laweutensa/ ja korkeus/ owat yhtäläiset.
21:17 Ja hen mittasi henen Murinsa/ sata ia nelikymende ia nelie Kynerete Inhimisen Mitan ielken quin Engelille oli.
Ja hän mittasi hänen muurinsa/ sata ja neljäkymmentä ja neljä kyynärätä ihmisen mitan jälkeen kuin enkelillä oli.
21:18 Ja oli sen Murin Rake'nus Jaspista/ ia itze Caupungi puchtasta Cullasta/ puchta' Clasin caltaine'.
Ja oli sen muurin rakennus jaspista/ ja itse kaupunki puhtaasta kullasta/ puhtaan lasin kaltainen.
21:19 Ja sen Caupungin Murin Perustoxet/ olit caikinaisilla Calilla Kiuille caunistetut. Se ensimeinen Perustos oli Jaspis/ se toinen oli Saphirus/ se colmas oli Calcedonius/ se nelies Smaragdus/
Ja sen kaupungin muurin perustukset/ olit kaikkinaisilla kalliilla kiwillä kaunistetut. Se ensimmäinen perustus oli jaspis/ ja toinen oli saphirus/ se kolmas oli calcedonius/ ja se neljäs smaragdus/
21:20 se widhes Sardonix/ Se cudes Sardius/ Se seitzemes Chrysolitus/ Se cadhexes Berillus/ Se ydhexes Topazius/ se kymenes Chrisoprasus/ Se yxitoistakymenes Hyacinctus/ Se toinentoistakymenes Ametystus.
se wiides sardonix/ se kuudes sardius/ Se seitsemän crysolitus/ se kahdeksas berillus/ se yhdeksäs topazius/ se kymmenes chriroprasus/ se yksitoistakymmenes hyacintus/ se toinentoista kymmenes ametystus.
21:21 Ja ne caxitoistakymende Portia olit caxitoistakymende Perlye/ ia cuki Porti oli ydhest Perlyste/ ia sen Caupungin Catut olit sulasta cullasta/ ninquin lepitzepaistaua Clasi.
Ja ne kaksitoistakymmentä porttia olit kaksitoistakymmentä päärlyä/ ja kukin portti oli yhdestä päärlystä/ ja sen kaupungin kadut olit sulasta kullasta/ niinkuin läwitse paistawa lasi.
21:22 Ja em mine Henesse Templit nehnyt/ sille ette HErra Caikiualdias o'bi henen Templins ia Caritza.
Ja em minä hänessä templit nähnyt/ sillä että HErra Kaikkiwaltias ompi hänen templinsä ja Karitsa.
21:23 Ja se Caupungi ei taruitze Auringota eike Cuuta/ henesse walistaman/ sille ette Jumalan Kircaus ylesualghista hene'/ Ja henen Walkiuns ombi Caritza/
Ja se kaupunki ei tarwitse aurinkoa eikä kuuta/ hänessä walistaman/ sillä että Jumalan kirkkaus ylös walkistaa hänen/ Ja hänen walkeutens ompi Karitsa/
21:24 ia ne Pacanat iotca Autuaxi tuleuat pite waeldaman henen Walkeudhesans ia ne Kuningat Maan päle heiden Cunnians sihen siseltoouat/
Ja ne pakanat jotka autuaaksi tulewat pitää waeltaman hänen walkeudessansa ja ne kuninkaat maan päällä heidän kunniansa siihen sisälle tuowat/
21:25 Ja sen Portit eiuet Kijnisulieta Peiuelle. Sille eipe sielle Öete pidhe oleman.
Ja sen portit eiwät kiinni suljeta päiwällä. Sillä eipä siellä yötä pidä oleman.
21:26 Ja ei pidhe henen sisellens tuleman iotakin quin saastuttapi/ taicka Cauhistoxen ia Walehen tekepi/ waa' ne iotca kirioitetut ouat sijne Caritza' Eleme' Kiriasa.
Ja ei pidä hänen sisällensä tuleman jotakin kuin saastuttaapi/ taikka kauhistuksen ja walheen tekeepi/ waan ne jotka kirjoitetut owat siinä Karitsan elämän kirjassa.

XXII. Lucu.

22:1 JA hen osotti minulle ydhen puctan Eleue' wedhen Kymin/ selken ninquin Christallin/ wloslecteuen Jumalan ia Caritzan stolista/ keskelle henen Catua'sa.
Ja hän osoitti minulle yhden puhtaan eläwän weden kymin/ selkeän niinkun kristallin/ ylös lähtewän Jumalan ja Karitsan tuolista/ keskellä hänen katuansa.
22:2 Ja molomille polilla kymie seisoi se Elemen Puu/ se cannoi caxitoistakymeneiset Hedhelmet/ ia annoi henen Hedhelmens cunaki Cwcauna/ Ja sen Puun Lehdhet kelpasit Pacanoitten terueydhexi.
Ja molemmilla puolen kymiä seisoi se elämän puu/ ja kantoi kaksitoistakymmeneiset hedelmät/ ja antoi hänen hedelmänsä kunakin kuukautena/ Ja sen puun lehdet kelpasit pakanoitten terweydeksi.
22:3 Ja ei miten kiroutta pidhe sillen oleman/ Wan Jumalan ia Caritzan Stoli henesse pite olema' Ja henen Paluelians pite palueleman hende/
Ja ei mitään kirousta pidä silleen oleman/ Waan Jumalan ja Karitsan tuoli hänessä pitää oleman. Ja hänen palwelijansa pitää palweleman häntä/
22:4 ia näkemen henen Casuonsa/ ia henen Nimense pite oleman heiden Otzisans.
ja näkemään hänen kaswonsa/ ja hänen nimensä pitää olemaan heidän otsissansa.
22:5 Ja ei enemen Öte pidhe oleman. Ja eiuet he taruitze Kyntiletä/ taicka Auringoisen walkiutta/ Sille ette HErra Jumala heite yleswalghistapi/ ia heiden pite hallitzeman ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ja ei enemmin yötä pidä olemaan. Ja eiwät he tarwitse kynttilätä/ taikka aurinkoisen walkeutta/ Sillä että HErra Jumala heitä ylös walkistaapi/ ja heidän pitää hallitseman iankaikkisesta iankaikkisehen.
22:6 Ja hen sanoi minulle/ Nämet sanat ouat wissit ia totiset/ Ja Jumala se Prophetain HErra/ ombi henen Engelinse lehettenyt/ osottaman henen Paluelioillens/ mitke pian tapactuma' pite.
Ja hän sanoi minulle/ Nämät sanat owat wissit ja totiset/ Ja Jumala se prophetain Herra/ ompi hänen enkelinsä lähettänyt/ osoittaman hänen palwelijoillensa/ mitkä pian tapahtuman pitää.
22:7 Ja catzo/ mine tulen nopiasta. Autuas ombi se/ ioca ketkepi temen Kirian Prophetian sanat.
Ja katso/ minä tulen nopiasti. Autuas ompi se/ joka kätkeepi tämän kirjan prophetian sanat.
22:8 Ja mine olen se Johannes ioca neite cwlin ia näin/ Ja coska mine neite cwlin ia näin/ la'gesin mine Engelin ialcain eten/ cumartaman hende ioca minulle neite osotti.
Ja minä olen se Johannes joka näitä kuulin ja näin/ Ja koska minä näitä kuulin ja näin/ lankesin minä enkelin jalkain eteen/ kumartamaan häntä joka minulle näitä osoitti.
22:9 Ja hen sanoi minulle/ Catzo/ ettes site teghe/ Sille mine olen sinun Cansapaluelias/ ia sinun weliedhes Prophetain/ Ja ninen iotca ketkeuet temen Kirian sanat/ Cumardha Jumalata.
Ja hän sanoi minulle/ Katso/ ettes sitä tee/ Sillä minä olen sinun kanssapalwelijasi/ ja sinun weljiesi prophetain/ ja niiden jotka kätkewät tämän kirjan sanat/ Kumarra Jumalata.
22:10 Ja hen sanoi minulle/ Ele temen Kirian Prophetain sanoia insigla. Sille ette aica ombi lesnä.
Ja hän sanoi minulle/ Älä tämän kirjan prophetain sanoja insiglaa. Sillä että aika ompi läsnä.
22:11 Joca paha ombi/ hen olcohon paha. Ja ioca saastainen ombi hen olcohon saastainen. Mutta ioca hurskas ombi/ hen olcohon wiele nyt hurska'bi/ Ja ioca pyhe ombi/ hen olcohon wiele Pyhembi.
Joka paha ompi/ hän olkohon paha. Ja joka saastainen ompi hän olkohon saastainen. Mutta joka hurskas ompi/ hän olkohon wielä hurskaampi/ Ja joka pyhä ompi/ hän olkohon wielä pyhempi.
22:12 Ja catzo/ Mine tulen pian/ ia minun palcan cansani on/ andaman itzecungin ninquin heiden töönse ouat.
Ja katso/ Minä tulen pian/ ja minun palkkani kanssani on/ antamaan itsekunkin niinkuin heidän työnsä owat.
22:13 Mine olen se A ia O/ se Alcu ia loppu/ se Ensimeinen ia wimeinen.
Minä olen se A ja O/ se alku ja loppu/ se ensimmäinen ja wiimeinen.
22:14 Autuat ouat ne/ iotca hene' Keskynse ketkeuet/ Senpäle ette heiden woimans pitepi olema' Elemen puusa/ ia portein cautta siselkieumen Caupungin.
Autuaat owat ne/ jotka hänen käskynsä kätkewät/ Senpäälle että heidän woimans pitääpi oleman elämän puussa/ ja porttein kautta sisälle käymän kaupunkiin.
22:15 Sille ette wlcona ouat Coirat ia welholiset/ ia ne Salawooteiset/ ia ne Murhaijat/ ia Epeiumalain Palueliat/ ia caiki ne iotca racastauat ia tekeuet Walehen.
Sillä että ulkona owat koirat ja welholliset/ ja ne salawuoteiset/ ja ne murhaajat/ ja epäjumalain palwelijat/ ja kaikki ne jotka rakastawat ja tekewät walheen.
22:16 Mine Iesus lehetin minun Engelini/ ette henen pite todhistaman näme teille Seurakunnissa/ Mine olen Dauidin iwresta ia Sughusta/ yxi kircas Cointecti.
Minä Jesus lähetin minun enkelini/ että hänen pitää todistaman nämä teille seurakunnissa/ Minä olen Dawidin juuresta ja suwusta/ yksi kirkas kointähti.
22:17 Ja Hengi ia Morsian sanouat/ Tule. Ja ioca cwlepi/ se sanocan/ Tule. Joca Janopi/ se tulcan/ Ja ioca tactopi/ se ottacan Elemen Wettä andimexi.
Ja Henki ja morsian sanowat/ Tule. Ja joka kuuleepi/ se sanokaan/ Tule. Joka janoaapi/ se tulkaan/ Ja joka tahtoopi/ se ottakaan elämän wettä antimeksi.
22:18 Mutta mine todhistan Jocaitzelle cwleualle temen Kirian Prophetain sanat/ Ette ios iocu lisepi neihin/ Jumalan pite paneman hene' pälens ne Witzauxet iotca tesse Kirisa ouat kirioitetut.
Mutta minä todistan jokaiselle kuulewalle tämän kirjan prophetain sanat/ Että jos joku lisääpi näihin/ Jumalan pitää panemaan hänen päällensä ne witsaukset jotka tässä kirjassa owat kirjoitetut.
22:19 Ja ios iocu temen Kirian Prophetain sanoista poisottapi nin Jumala poisottapi henen Osans Elemen Kiriasta/ ia sijte pyheste Caupungista/ Ja nijste/ iotca kirioitetut ouat tesse Kiriasa.
Ja jos joku tämän kirjan prophetain sanoista pois ottaapi niin Jumala pois ottaapi hänen osansa elämän kirjasta/ ja siitä pyhästä kaupungista/ Ja niistä/ jotka kirjoitetut owat tässä kirjassa.
22:20 Sen sanopi hen ioca tehen todhistoxen candapi/ Iia/ Mine tulen pian/ Amen/ Nin tule HERRA Iesu.
Sen sanoopi hän joka tähän todistuksen kantaapi/ ja/ Minä tulen pian/ Amen/ Niin tule HERRA Jesus.
22:21 Meiden HERRAN IesuSEN CHristusen Armo olcohon teiden caikein cansanna. AMEN.
Meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen armo olkohon teidän kaikkein kanssanne. AMEN.

Sen wdhen Testamentin Loppu. Tulkittu Somen Turws/ waan Prentattu Stocholmis Amundi Lauritzan Poialta. CHRIStusen Syndyme Wodhesta. 1548.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22