Propheta Amos

Alcupuhe AMOS Prophetan päle.

AMOS quin hen oli Paimen ia Taloinmies/ ia ei Prophetan Poica/ ekist ia Jumalisil Ihmeel hen Prophetain wircan cutzuttijn/ Ninquin mös Pyhe Hengi tyhmist ia oppemattomist Calamiehist teki Apostolit/ Jotca Terueydhen sanoman coco mailmalle iulghistit/ ia ylenannoi nin monda ialo oppenuet Miehet/ iotca Israelin Waldakunnas olit. Sille ne quin tyhmet ia heicot ouat mailman edes/ nijte Jumala vloswalitze ia racasta/ ette hen ne Wijsat häueisis. Ja mös ette ne hylietyt ia ylencatzotut tesse Mailmas/ pidheis hyuen toiuon/ ia vskoisit site enemin Jumalan heiste murhen piteuen/ iota enemin he mailmassa ylencatzotan. Nin Amos ychteitzen Tauan muidhen Prophetain cansa pite/ nimittein/ Ette hen Synnit nuctele/ manapi Parannoxehen/ ia wimein hen Christusen Waldakunnan/ lupauxen cansa/ sarnapi. Ensin hen prophetera/ ninen Israelin Maan Lehimeisi Pacanoit wastan/ Sijtte ninen Kymmenen Sucukundain wastan/ ia sitelehin Judan Sucukunnan ia waldakunnan wastan. Nin mös itze Templin wastan. Waicka ei telle Sädhylle Rangastus sattunut/ waan ensin ne Israelitit ia Judan Sucukunda rangastettijn/ Ja sijtte ne Pacanat rangastettin. Hosean ia Esaian aialla/ Amos sarnasi ninen samain synnein/ wicain/ ia Epeiumalutta/ eli falskia Pyhie wastan/ ninquin nekin. Hen mös sijte Assirian Fangiuxest Ennusti. Cadhesti tai Propheta Udhes Testamentis mainitan/ Ensin Act. vij. Cussa pyhe Stephanus henen siselwetä. Toisen kerdhan coska S. Jacobi sijne ensimeises Apostolein Neuuos henen siselwetä/ teste Wijmeiseste Luusta/ osottain site Christilist Wapadhutta/ Ettei Pacanat/ vdhes Testamentis ole welcapäädh Mosen Lain pitemen/ Ninquin ei itzeke Juttat olluet site ikenens pitenyet/ ia ei semmengin tainuet eli woinuet pite. Quin mös P. Petari Act. xv. sarnapi. Ja ette tai Amos oli Judan Sucukunnast syndynyt Tekoast/ ia Israelin valdakundaan läctenyt/ ninquin Mucalainen/ saarnaman/ Senteden sanotan/ ette se Pappi Amazia ( iota hen vij Luussa nuchtele ) on hende Corennalla cooliaxi lönyt. On Ennustos wastan/ Juttain Lehinaburita/ sen Runingan Siriast/ Palestinan/ Tyrin/ Edom/ Ammon ia Moab/ iotca armottamast Jumalan Canssa waiuasit/ Jotca samalmoto piti mös Jumalalda taas woroin waiuattama' armattomast. etc.

Propheta Amos

I. Lucu.

1:1 TEME ombi se/ quin Amos/ ioca Paimenen seas Thekoas oli/ nähnyt oli Israelin ylitze/ Usian Judan Kuningan aialla/ ia Jerobeamin sen Joan Poian Israelin Kuningan/ cachta wootta ennen Maan ieristösta.
Tämä ompi se/ kuin Amos/ joka paimenen seassa Thekoassa oli/ nähnyt oli Israelin ylitse/ Ussian Judan kuninkaan ajalla/ ja Jerobeamin se Jooan pojan Israelin kuninkaan/ kahta wuotta ennen maanjäristystä.
1:2 Ja sanoi. HERRAN pite Zionista wingaiseman/ ia Jerusalemist hen andapi cwlla henen Änens/ Ette se Paimen wehmas/ nin surkiasti seisoman pite/ Ja Carmeli ylehelde poisquiuapi.
Ja sanoi. HERRAN pitää Sionista winkaiseman/ ja Jerusalemista hän antaapi kuulla hänen äänensä/ Että se paimen wehmaassa/ niin surkeasti seisoman pitää/ ja Karmel ylhäältä poiskuiwaapi.
1:3 Nein sanopi HERRA/ * Colmen ia Nelien Damascin wicain teden/ em mine tadho hende sääste/ Senuoxi ette he Gilead raudhaisilla Harauoilla warstoit/
Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän Damaskon wikain tähden/ en minä tahdo häntä säästää/ Senwuoksi että he Gilead rautaisilla harawoilla warstoit/
1:4 Waan mine tadhon lehette ydhen Tulen Hasaelin Honesen/ sen pite Benhadadin Pallasit ylessömen.
Waan minä tahdon lähettää yhden tulen Hasaelin huoneeseen/ sen pitää Benhadadin palatsit ylössyömän.
1:5 Ja tadhon ne Damascin Saluat ricko/ Ja tadhon vlosiuritta Asuuaiset sijte Auenin laxosta/ ynne sen cansa/ ioca Waltican pite/ sijte caunista Honesta/ Nin ette se Canssa Sirias pite Kir pein/ poiswietemen/ sanopi HERRA.
Ja tahdon ne Damascon salwat rikkoa/ Ja tahdon ulosjuurittaa asuwaiset siinä Awenin laaksosta/ ynnä sen kanssa/ joka waltikan pitää/ siitä kauniista huoneesta/ Niin että sen kansa Syriassa pitää Kiriin päin/ poiswietämän/ sanoopi HERRA.
1:6 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Gasan wicain teden/ em mine tadho heite sääste/ Senuoxi/ ette he ouat ne Fangitut/ edhemme fangittanut/ ia Edomin maan heite poisaianuet/
Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän Gasan wikain tähden/ en minä tahdo heitä säästää/ Senwuoksi/ että he owat wangitut/ ettemme wanginneet/ ja Edomin maan heitä poisajaneet/
1:7 Waan mine tadhon ydhen Tulen Gasan murijn lehette/ sen pite heiden Pallacins ylessömen.
Waan minä tahdon yhden tulen Gasan muuriin lähettää/ sen pitää heidän palatsinsa ylössyömän.
1:8 Ja tadhon ne Asuiat Asodis/ ynne sen cansa/ ioca Waltican pite/ Ascalonist vlosiurittaman/ Ja minun käteni Akronin wastan käende/ nin ette huckuman pite/ mite nijste Philisterist wiele ylitze iänyt on/ sanopi HERRA Jumala.
Ja tahdon ne asujat Asodissa/ ynnä sen kansan/ joka waltikan pitää/ Ascalonista ulosjuurittaman/ Ja minun käteni Akronin wastaan kääntää/ niin että hukkuman pitää/ mitä niistä Philisteristä wielä ylitse jäänyt on/ sanoopi HERRA Jumala.
1:9 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien sen Zorrin Caupungin wicain teden/ em mine tadho hende sääste/ Senuoxi/ ette he ouat ne Fangit edhemme Edomin maan poisaianuet/ ia ei ole muistanuet nijnen Weliesten Lijton päle.
Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän sen Zorrin kaupungin wikain tähden/ en minä tahdo häntä säästää/ Sen wuoksi/ että he owat ne wangit edemmäs Edomin maan poisajaneet/ ja ei ole muistaneet niiden weljesten liiton päälle.
1:10 Waan mine tadhon ydhen Tulen Zorrin murijn lehette/ sen pite henen Pallacins ylessömen.
Waan minä tahdon yhden tulen Zorrin muuriin lähettää/ sen pitää hänen palatsinsa ylössyömän.
1:11 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Edomin wicain teden/ em mine tadho hende sääste/ Senuoxi/ ette hen on Weliens miecalla wainonut/ ia henen Lapsens hucuttanut/ ia aina on ollut henelle paha henen wihoillans/ ia alati henen hirmudhens prucanut/
Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän Edomin wikain tähden/ en minä tahdo häntä säästää/ Sen wuoksi/ että hän on weljensä miekalla wainonnut/ ja hänen lapsensa hukuttanut/ ja aina on ollut hänelle pahan hänen wihoillansa/ ja alati hänen hirmuisuutensa pruukannut/
1:12 Waan mine tadhon ydhen Tulen lehette/ Themanin pein/ sen pite ne Pallacit Basras ylessömen.
Waan minä tahdon yhden tulen lähettää/ Themaniin päin/ sen pitää ne palatsit Basrassa ylössyömän.
1:13 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Ammonin Lasten wicain teden/ em mine tadho heite sääste/ Senuoxi/ ette he ouat ne Wastoinoleuaiset Gileadis rickihacannuet/ ette he heiden Raians sen cautta leuitteisit.
Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän Ammonin lasten wikain tähden/ en minä tahdo heitä säästää/ Sen wuoksi/ että he owat ne wastoin olewaiset Gileadissa rikki hakanneet/ että he heidän rajansa sen kautta lewittäisit.
1:14 Waan mine tadhon ydhen Tulen Rabban murin siselsytyttä/ sen pite henen Pallacins ylessömen/
Waan minä tahdon yhden tulen Rabban muurin sisällä sytyttää/ sen pitää heidän palatsinsa ylössyömän/
1:15 quin parghutan sodhan aican/ ia quin se Twli tulepi/ Twlispään aicana. Nin pite sis heiden Kuningans/ ynne henen Pämiestens cansan/ fangittuna poiswietemen/ sanopi HERRA.
kuin parkutaan sodan aikaan/ ja kuin se tuuli tuleepi/ tuulispään aikana. Niin pitää siis heidän kuninkaansa/ ynnä hänen päämiestensä kanssa/ wangittuna poiswietämän/ sanoopi HERRA.

II. Lucu.

On yxi Ennustos Israelin ia Judan Waldakundain wastan/ Ette Jumala mös heite tactoi heiden syndeins teden witzata. Israelin Assyrein cautta. Mutta Judan NebucadNezarin cautta. Nemet heiden syndins olit. Ette heille oli Jumalan sana/ ia sen ylencatzoit/ ia wäret Opit seurasit. Olit he mös Ahnehet. Ne Kieuhet he alaspainoit. Ja heiden Oikiudhens he poissorsit. Hauriutta prucasit. Wärelle Otolla ia Corkorahalla he heite raskautit. Rahan ia Hywyden he waiuoin Irtaudhes ylenpaltisest haaskasit. Ja caikinaiset Jumalan Hyuetteghot he vnotit/ Quin nytkin/ site pahemin/ kylle tapactu. Senteden tulis meiden parannos aiallans tedhä/ Ennenquin Witzaus quin heilleki ) sattuis.

2:1 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Moabin wicain teden/ em mine tadho sääste/ Senuoxi/ ette he ouat sen Edomin Kuningan Luudh tuhaaxi ylespoltaneet.
Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän Moabin wikain tähden/ en minä tahdo säästää/ senwuoksi/ että he owat sen Edomin kuninkaan luut tuhaksi ylöspolttaneet.
2:2 Waan mine tadhon ydhen Tulen Moabihin lehette sen pite ne Pallaci Kirioitthis ylessömen.
Waan minä tahdon yhden tulen Moabiin lähettää sen pitää ne palatsit Kiriotissa ylössyömän.
2:3 Ja Moab pite metelis cooleman/ parghus ia Pasuman hymines. Ja mine tadhon Domarin henelde poisiuritta/ ia caiki henen Pämiestens/ ynne henen cansans/ tappa/ sanopi HERRA.
Ja Moab pitää metelissä kuolemaan/ parussa ja pasuunan hyminässä. Ja minä tahdon tuomarin häneltä poisjuurittaa/ ja kaikki hänen päämiestensä/ ynnä heidän kansansa/ tappaa/ sanoopi HERRA.
2:4 NEin sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Judan wicain teden/ em mine tadho sääste/ Senuoxi/ ette he HERRAN Lain ylencatzouat/ ia euet henen Oikiuttans piteneet/ ia andauat heidens Walhel heitens wietelle/ ionga heiden Iseins ouat ielkinnoutaneet/
Näin sanoopi HERRA/ Kolman ja neljän Judan wikain tähden/ en minä tahdo säästää/ senwuoksi/ että sen HERRAN lain ylenkatsowat/ ja eiwät hänen oikeuttansa pitäneet/ ja antawat heidäns walheella heitänsä wietellä/ jonka heidän isäinsä owat jälkeennoutaneet.
2:5 Waan mine tadhon ydhen Tulen Judahan lehette/ sen pite ne Pallacit Jerusalemis ylessömen.
Waan minä tahdon yhden tulen Judaan lähettää/ sen pitää ne palatsit Jerusalemissa ylössyömän.
2:6 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Israelin wicain teden/ em mine tadho sääste/ Senuoxi/ ette hen ne Wanhurskat Rahan teden/ ia ne Kieuhet/ kengein teden myynyet ouat. He ialghoillans ne Waiuaiset tallauat/ ia esteuet nijte Radholisia iocapaicas.
Näin sanoopi HERRA/ Kolman ja neljän Israelin wikain tähden/ en minä tahdo säästää/ senwuoksi/ että hän ne wanhurskaat rahan tähden/ ja ne köyhät/ kenkäin tähden myyneet owat. He jaloillansa ne waiwaiset tallaawat/ ja estäwät niitä raadollisia jokapaikassa.
2:7 Poica ia Ise macauat ydhen Pican cansa/ iolla he minun Nimeni riuauat.
Poika ja isä makaawat yhden piian kanssa/ jolla he minun nimeni riiwaawat.
2:8 Ja iocaitzen Altarin tyge he rundauat ninen pantti waattein päle/ ia Wina iouat heiden Epeiumaltens Honesa/ Sacko rahasta.
Ja jokaisen alttarin tykö he rundaawat (pitoa pitäwät) niiden panttiwaattein päällä/ ja wiinaa juowat heidän epäjumaltensa huoneessa/ sakkorahasta.
2:9 Nyt mine quitengin olen sen Amorein heiden edestens poiscadhottanut/ ionga corkius oli ninquin Cedrein/ ia oli nin wäkeue quin Tammet ouat/ Ja mine turmelin ylhelde henen hedelmens/ Ja henen Jurens alhalda.
Nyt minä kuitenkin olen sen amorein heidän edestänsä poiskadottanut/ jonka korkeus oli niinkuin cedrien/ ja oli niin wäkewä kuin tammet owat/ Ja minä turmelin ylhäältä heidän hedelmänsä/ ja hänen juurensa alhaalta.
2:10 Minepe se olen/ ioca teite Egiptin maalda vloswein/ ia iodhatin teite Coruesa Neliekymmende aiastaica/ ette te sen Amorein maan omistaisitte.
Minäpä se olen/ joka teitä Egyptin maalta uloswein/ ja johdatin teitä korwessa neljäkymmentä ajastaikaa/ että te sen amorein maan omistaisitte.
2:11 Ja olen teiden Lapsistan Prophetat ylesherettenyt/ ia teiden Noricaisist Nazareit/ Eikö se nin ole/ te Israelin Lapset/ sanopi HERRA?
Ja olen teidän lapsistanne prophetat ylösherättänyt/ ja teidän nuorukaisista nasiirit/ Eikö se niin ole/ te Israelin lapset/ sanoopi HERRA?
2:12 Mutta te annoitta nijlle Nazareille wina iodha/ ia Prophetille te haastoit/ sanoden/ ei teiden pidhe propheteraman.
Mutta te annoitte niille naziireille wiinaa juoda/ ja prophetille te haastoitte/ sanoen/ ei teidän pidä propheteeraaman.
2:13 Catzo/ Mine tadhon teiden seasan ydhen kitinen tedhä/ ninquin iocu Ratas/ Lychteit teunens/ kitise.
Katso/ Minä tahdon teidän seassan yhden kitinän tehdä/ niinkuin joku ratas/ lyhteitä täynnäns/ kitisee.
2:14 Ette se quin nopia on/ ei pidhe poispäsemen/ eike se Wäkeue miteken woiman/ eike se wrholinen pidhe Hengens woiman wapacta.
Että se kuin nopea on/ ei pidä poispääseman/ eikä se wäkewä mitäkään woiman/ eikä sen urhoollinen pidä henkens woiman wapahtaman.
2:15 Ja ne Joutzimiehet ei pidhe seisoman/ Ja ioca on nopia ioxeman/ ei pidhe poispäsemen. Ja iotca ratzastauat/ ei pidhe Hengens wapactaman.
Ja ne jousimiehet ei pidä seisoman/ Ja joka on nopea juoksemaan/ ei pidä poispääsemän. Ja jotka ratsastawat/ ei pidä henkensä wapahtamaan.
2:16 Ja ioca ninen Wäkeuiten seas/ se caikein miehulinen on/ sen pite alasti poispakeneman/ sille aialla/ sanopi HERRA.
Ja jotka niiden wäkewien seassa/ se kaikkein miehuullinen on/ sen pitää alasti poispakeneman/ sillä ajalla/ sanoopi HERRA.

III. Lucu.

On yxi Manaus. Ettei me Jumalata/ henen Prophetisans/ ioca hen Hyuie lupa/ eli paha käke/ ylencatzoisi. Sille eipe hene' Sana's hucka' iulghisteta. Ja ehke Israelin Canssa Assyriahan pidheis poiswietemen/ Nin Jumala quitengin ydhen Joukoisen. Jotca site wähe Christusen Lauma/ merkitze.

3:1 CWlcat mite HERRA teille puhupi/ te Israelin Lapset/ nimitein/ caikein ninen Perikundain/ iotca mine Egiptin maalda vloswienyt olen/ ia sanoin.
Kuulkaat mitä HERRA teille puhuupi/ te Israelin lapset/ nimittäin/ kaikkein niiden perikuntain/ jotka minä Egyptin maalta uloswienyt olen/ ja sanoin.
3:2 Caikista Sucukunnista Maan päle/ olen mine teite ainoastans corianut/ Senteden mine mös tadhon teite etziskelle/ caikissa teiden Pahoisteghoisanne.
Kaikista sukukunnista maan päällä/ olen minä teitä ainoastansa korjannut/ Sentähden minä myös tahdon teitä etsiskellä/ kaikissa teidän pahoissa teoissanne.
3:3 Maltauatko caxi ynne waelda/ ellei he ychteleiset keskens ole.
Malttawatko kaksi ynnä waeltaa/ ellei he yhtäläiset keskenään ole,
3:4 * Kiliuco Jalopeura metzäs/ coska ei henelle Roca ole? Parcuko mös Jalopeuran penicka henen Lolastans/ ellei hen iotakin saanut ole?
Kiljuuko jalopeura metsäs/ koska ei hänellä ruokaa ole? Parkuuko myös jalopeuran penikka hänen luolastansa/ ellei hän jotakin saanut ole?
3:5 Langeneko iocu Lindu Paulahan maan päle/ cussa ei ycten Linduri ole? Ylesottaneko hen Paulans maasta/ ioca ei wiele miteken käsittenyt ole?
Lankeeko joku lintu paulahan maan päällä/ kussa ei yhtään linturia ole? Ylösottaneeko hän paulans maasta/ joka ei wielä mitäkään käsittänyt ole?
3:6 Soittaneko iocu Basunata Caupungis/ ia ei Canssa hemmestu? Eli ongo mös iotaki Paha Caupungis/ iota ei HERRA tee?
Soittaneeko joku pasuunaa kaupungissa/ ja ei kansa hämmästy? Eli onko myös jotakin pahaa kaupungissa/ jota ei HERRA tee?
3:7 Sille HERRA Jumala miteken tee/ ellei hen ilmoita henen Salautans/ henen Paluelioillens Prophetis.
Sillä HERRA Jumala mitäkään tee/ ellei hän ilmoita hänen salauttansa/ hän palwelijoillensa prophetissa.
3:8 Jalopeura kiliupi/ cuca ei pelkeis? HERRA Jumala puhupi/ cuca ei propheterais?
Jalopeura kiljuupi/ kika ei pelkäisi? HERRA Jumala puhuupi/ kuka ei propheteeraisi?
3:9 Julghistacat nijsse Pallacis/ iotca Asdodis ouat/ ia nijsse Pallacis Egypti maalla/ ia sanocat. Cootka teiten ninen Samarian wortein päle/ ia catzocat/ quinga swri Wärys ia Pelghonparku sielle on.
Julkistakaat niissä palatsissa/ jotka Asdodissa owat/ ja niissä palatsissa Egyptin maalla/ ja sanokaat. Kootkaa teitän niiden Samarian wuorten päällä/ ja katsokaat/ kuinka suuri wääryys tai pelonparku siellä on.
3:10 Euet he ychten Oikiutta tottele/ sanopi HERRA/ waan wäkiualta ia wahingo toinen toistans noutauat heiden Honeisans.
Eiwät he yhtään oikeutta tottele/ sanoopi HERRA/ waan wäkiwalta ja wahinko toinen toistansa noutawat heidän huoneissansa.
3:11 Senteden sanopi HERRA Jumala/ Teme Maa ymberijns scantzatan/ ia alaspaiska sinua sinun wallastas/ ia sinun Hones raatele.
Sentähden sanoopi HERRA Jumala/ Tämä maa ympäriinsä scantsataan/ ja alaspaiskaa sinua sinun wallastasi/ ja sinun huoneesi raatele.
3:12 Nein sanopi HERRA. Quin Paimen pelastapi Jalopeuran suusta caxi Reitte/ eli coruan Rouskon/ ninikenens pite Israelin Lapset vlostemmatuxi tuleman/ iotca Samarias asuuat/ ia piteuet Culmas ydhen Wooten/ ia Damascos ydhen Sengyn.
Näin sanoopi HERRA. Kuin paimen pelastaapi jalopeuran suusta kaksi reittä/ eli korwan rouskon/ niin ikänänsä pitää Israelin lapset ulostemmatuksi tuleman/ jotka Samariassa asuwat/ ja pitäwät kulmassa yhden wuoteen/ ja Damaskos yhden sängyn.
3:13 Cwlcat ia todhistacat Jacobin Hone/ sanopi HERRA Jumala Zebaoth.
Kuulkaat ja todistakaat Jakobin huone/ sanoopi HERRA Jumala Zebaoth.
3:14 Sille sinä aicana/ iona mine Israelin synnit etziskelen/ nin mine tadhon ne Altarit Bethelis etziskelle/ ia sen Altarin culmat poistaitta/ ette heiden pite mahan langeman.
Sillä sinä aikana/ jona minä Israelin synnit etsiskelen/ niin minä tahdon ne alttarit Bethelissä etsiskellä/ ja sen alttarin kulmat poistaittaa/ että heidän pitää maahan lankeeman.
3:15 Ja tadhon seke Taluihonen ia Suuihonen lödhe/ ia ne Norsanluidhen Honet pite huckuman/ ia monet Honet pite häuiemen sanopi HERRA.
Ja tahdon sekä talwihuoneen ja suwihuoneen lyödä/ ja ne norsunluiset huoneet pitää hukkuman/ ja monet huoneet pitää häwiämän sanoopi HERRA.

IV. Lucu.

On Ennustos tuleuaisist Onnetuxist ia Rangastoxist/ quin on/ Nelest/ Poudhast/ Hallast/ Rutost/ Pellon wrast ia waarast/ Sodhast ia muista sencaltaisist/ Joilla Jumala/ ninquin keskyleisillens/ meite Parannoxeen cutzu ia wetä. Ja wiele hen couimin käke/ ellei me carta/ Ja wimein/ ninquin Sodoman ia Gomorrhan cadottapi ne Jumalattomat.

4:1 CWlcat täte sana/ te lihauat Lehmet/ iotca Samarian Woren päle oletta/ ia nijlle Kieuhille wärytte teet/ ia murennat sen waiuaisen/ ia sanotta teiden HERRALLEN/ Tooxi tenne/ anna meiden iodha.
Kuulkaat tätä sanaa/ te lihawat lehmät/ jotka Samarian wuoren päällä olette/ ja niille köyhille wääryyttä teet/ ja murennat sen waiwaisen/ ja sanotte teidän HERRALLEN/ Tuo se tänne/ anna meidän juoda.
4:2 Se HERRA Jumala ombi pyhydhens cautta wannonut. Catzo/ sen aian pite teiden ylitzen tuleman ette te Corendain päle/ ia teiden Jelkintuleuaiset Calaincattilais pite poiswietemen/
Se HERRA Jumala ompi pyhyytensä kautta wannonut. Katso/ sen ajan pitää teidän ylitsen tuleman että te korentoin päällä/ ja teidän jälkeentulewaiset kalain kattilaissa pitää poiswietämän/
4:3 ia Auckoin cautta vlosmeneme'/ cuki itze edestens/ Ja Harmonin cautta poisheitetuxi tulla/ sanopi HERRA.
ja aukkoin kautta ulosmenemän/ kukin itse edestänsä/ ja Harmonin kautta poisheitetyksi tulla/ sanoopi HERRA.
4:4 Ja/ tulcat tenne Bethelin/ ia prucakat/ syndie/ ia Gilgalin tyge/ ette te syndie liseisitte/ Ja edestocat Amulla teiden wffrina/ ia teiden Tijundinne colmandena peiuene/
Ja tulkaat tänne Betheliin/ ja pruukatkaat/ syntiä/ ja Gilgalin tykö/ että te syntiä lisäisitte/ Ja edestuokaat aamulla teidän uhrina/ ja teidän tijuntinne kolmantena päiwänä/
4:5 ia suitzuttacat Hapatoxest kijtoswffrixi/ Ja sarnacat wapaEdhon wffrist/ ia site tietteuexi tehket. Sille ninpe te sen kernasta pidhette/ te Israelin Lapset/ sanopi HERRA Jumala.
ja suitsuttakaat hapatuksesta kiitosuhriksi/ ja saarnatkaat wapaaehdon uhrista/ ja sitä tiettäwäksi tehkäät. Sillä niinpä te sen kernaasti pidätte/ te Israelin lapset/ sanoopi HERRA Jumala.
4:6 * Senteden mine mös olen caikis Caupungis teille ioutilat Hambaat andanut/ ia Leiuen pwttumisen iocaitzis teiden paicois/ Ja eipe te sijtteken kiendenyet teiten minun tykeni/ sanopi HERRA.
Sentähden minä myös olen kaikissa kaupungissa teille joutilaat hampaat antanut/ ja leiwän puuttumisen jokaisessa teidän paikoissa/ Ja eipä te sittenkään kääntänyt teitän minun tyköni/ sanoopi HERRA.
4:7 Olen mös mine teilde Saten poispitenyt/ quin wiele colme Cwcautta olit Elonaicahan asti/ Ja mine annoin sata sen ydhen Caupngin päle/ ia toisen Caupungin päle/ en andanut sata. Yxi peldo satanuexi tuli/ ia se toinen Peldo/ ioca ei tullut satanuexi/ poisquiuettui.
Olen myös teiltä sateen poispitänyt/ kuin wielä kolme kuukautta olit elonaikaan asti/ Ja minä annoin sataa sen yhden kaupungin päälle/ ja toisen kaupungin päälle/ en antanut sataa. Yksi pelto sataneeksi tuli/ ja se toinen pelto/ joka ei tullut sataneeksi/ poiskuiwettui.
4:8 * Ja menit caxi eli colmet Caupungit/ ydhen Caupungin tyge/ ette he saisit wette ioodha/ ia euet sanuet heiden taruetans/ Ja eipe te sijttekin kiendenyet teiten minun tykeni/ sanopi HERRA.
Ja menit kaksi eli kolmet kaupungit/ yhden kaupungin tykö/ että he saisit wettä juoda/ ja eiwät saaneet heidän tarwettansa/ ja eipä te sittenkään kääntäneet teitän minun tyköni/ sanoopi HERRA.
4:9 Mine rangaitzin teite Poudhalla ia Lemulla/ Nin ylessöit Rohomadhot caiki mite teiden Lustitarhas/ Winatarhas/ teiden Ficunapuis ia Oliupuis casuoi. Eipe te sijtteke' kiendenyet teiten minun tykeni/ sanopi HERRA.
Minä rankaisin teitä poudalla ja lemulla/ Niin ylössöit ruohomadot kaikki mitä teidän lystitarhassa/ wiinatarhassa/ ja teidän wiikunapuissa ja öljypuissa kaswoi. Eipä te sittenkään kääntäneet teitän minun tyköni/ sanoopi HERRA.
4:10 Mine lehetin Ruttotaudhin teiden secan/ Ninquin Egyptijn. Ja mine tapoin Miecalla teiden nooret Miehet/ ia annoin teiden Hewoisten fangina poiswiedhä. * Ja mine annoin teiden Scantzein haisun teiden Sieramihinne siselmenne. Eipe te sijtteken kiendenyet teiten minun tykeni/ sanopi HERRA.
Minä lähetin ruttotaudin teidän sekaan/ niinkuin Egyptiin. Ja minä tapoin miekalla teidän nuoret miehet/ ja annoin teidän hewoisten wankina poiswiedä. Ja minä annoin teidän skantzein haisun teidän sieraimiinne sisälle mennä. Eipä te sittenkään kääntäneet teitän minun tyköni/ sanoopi HERRA.
4:11 Mine cukistin ylesalaisin mutamat teiste/ Ninquin Jumala cukisti Sodoman ia Gomorrhan cukisti/ Ette te olitta ninquin Kekäle tulesta poissiualtu. Eipe te sijtteken kiendenyet teiten minun tykeni/ sanopi HERRA.
Minä kukistin ylösalaisin muutamat teistä/ Niinkuin Jumala kukisti Sodoman ja Gomorran kukisti/ että te olitte niinkuin kekäle tulesta poissiwaltu. Eipä te sittenkään kääntäneet teitän minun tyköni/ sanoopi HERRA:
4:12 Senteden mine tadhon nein sinullen tedhä Israel. * Ette mine sis iuri nein tadhon sinullen tedhä/ Nin walmista sinuas Israel sinun Jumalas cochtahan.
Sentähden minä tahdon näin sinullen tehdä Israel. Että minä siis juuri näin tahdon sinullen tehdä/ Niin walmista sinuasi Israel sinun Jumalas kohtaaman.
4:13 Sille catzo/ Hempe se on/ ioca ne Woret on tehnyt/ Ja loonut on Twlen/ Ja ilmoitta Inhimisille/ mite henen pite puhuman. Hänpe Amuruskon ia Pimeydhen tekepi/ Ja hen keupi Maan corkiuxen päle/ Henen Nimens on/ HERRA Jumala Zebaoth.
Sillä katso/ Hänpä se on/ joka ne wuoret on tehnyt/ ja luonut on tuulen/ ja ilmoittaa ihmisille/ minä hänen pitää puhuman. Hänpä aamuruskon ja pimeyden tekeepi/ ja hän käypi maan korkeuksen päällä/ Hänen nimensä on/ HERRA Jumala Zebaoth.

V. Lucu.

On yxi Ennustos Israelin waldakunda wastan/ Ette sen piti Assyrist poiswietemen. Ensin hen parannoxeen manapi/ ette he sijnä Paicas/ cussa Jumala sääsi Palueluxens/ piti hende palueldama'/ ia ei mualla Epeiumalutta prucaman Ja wchkapi/ Ette cussa ne Kieuhet/ Ahneudhen cautta/ raskautetaan/ ia vlosimeteen/ Eipe sielle pidhe Onni eli Terueys ensingen olema'. Waan sula Jumalan wiha ia rangastos. etc.
5:1 CWlcat te Israelin Honesta/ näite sanoia/ Sille minun teuty temen Walitosweisun teiden ylitzen nosta.
Kuulkaat te Israelin huoneesta/ näitä sanoja/ Sillä minun täytyy tämän walitusweisuun teidän ylitsen nostaa.
5:2 Se Neitzy Israel on langenut/ nin ettei hen iellens woi ylesnosta/ Hen on mahan cukistettu/ ia eikengen hende ylesauta.
Se neitsyt Israel on langennut/ niin ettei hän jällens woi ylösnostaa/ Hän on maahan kukistettu/ ja eikenkään häntä ylös auta.
5:3 Sille nein sanopi HERRA Jumala/ Se Caupungi iosta Tuhatta vloskeuuet/ pite waiuoin Sata ylitziemen/ Ja custa Sata vloskeuuet/ pite waiuoin Kymmenen ylitziemen/ Israelin Honesa.
Sillä näin sanoopi HERRA Jumala/ se kaupunki josta tuhatta uloskäywät/ pitää waiwoin sata ylitsejäämän/ Ja kusta sata yloskäywät/ pitää waiwoin kymmenen ylitsejäämän/ Israelin huoneessa.
5:4 Senteden sanopi HERRA Israelin Honellen/ Etziket minua/ nin teiden pite elemen/
Sentähden sanoopi HERRA Israelin huoneellen/ Etsikäät minua/ Niin teidän pitää elämän/
5:5 Elket Bethel etzicö/ ia elket tulco Gilgalin pein/ ia elket mengö BerSeban pein. Sille Gilgalin pite fangittuna poiswietemen/ ia Bethelin pite tyhiexi tuleman.
Älkäät Betheliä etsikö/ ja älkäät tulko Gilgaliin päin/ ja älkäät menkö BerSebaan päin. Sillä Gilgalin pitää wangittuna poiswietämän/ ja Bethelin pitää tyhjäksi tuleman.
5:6 Etziket HERRA/ nin teiden pite elemen/ Ettei Tuli Josephin Honehesen sytyteteisi/ ioca culuttapi/ ia eikengen sammutais site Bethelis.
Etsikäät HERRAA/ niin teidän pitää elämän/ ettei tuli Josephin huoneeseen sytytettäisi/ joka kuluttaapi/ ja eikenkään sammuttaisi sitä Bethelissä.
5:7 Te käennet Oikiudhen Coirohoxi/ ia Wanhurscaudhen te mahan cukistat.
Te käännät oikeuden koiruohoksi/ ja wanhurskauden te maahan kukistat.
5:8 Hen tekepi Otauan ia Idhäntedhen/ Joca pimeydhest amun/ Ja peiuest/ pimien öen tekepi. Joca Wedhen meres cutzupi/ ia vloskaata ne Maan pirin päle/ henen njmens on HERRA.
Hän tekeepi Otawan ja Idäntähden/ joka pimeydestä aamun/ ja päiwästä/ pimeän yön tekeepi. Joka weden meressä kutsuupi/ ja uloskaataa ne maan piirin päälle/ hänen nimensä on HERRA.
5:9 Joca sen wäkeuen ylitze ydhen Raateluxen asettapi/ ia ette se Raatelia kechta ydhen wahuan Caupungin pälecarghata.
Joka sen wäkewän ylitse yhden raateluksen asettaapi/ ja että se raatelija kehtaa yhden wahwan kaupungin päällekarata.
5:10 Mutta he wihauat hende/ ioca heite iulkisesta nuchtele/ Ja site he Cauhistauat/ ioca oikiata opetta.
Mutta he wihaawat hänetä/ joka heitä julkisesti nuhtelee/ ja sitä he kauhistawat/ joka oikeata opettaa.
5:11 Senteden ette te sen Kieuhen sordhatte/ Ja otatta Jyuet henelde swris Coormis/ Nin ei teiden pite nijsse Honeisse asuman/ iotca te vloshacatuist kiuiste rakendanuet oletta. Ja ei teden pide site wina ioman/ iota te nijsse caunis Winatarhois istuttanuet oletta.
Sentähden että te sen köyhän sorratte/ ja otatte jywät häneltä suurissa kuormissa/ Niin ei teidän pidä niissä huoneissa asuman/ jotka te uloshakatuista kiwistä rakentaneet olette. Ja ei teidän pidä sitä wiinaa juoman/ jota te niissä kauniissa wiinatarhoissa istuttaneet olette.
5:12 Sille mine tiedhen teiden ylitzekeumisen/ iotca palio on/ Ja teiden Syndien/ iotca wäkeuet ouat/ quinga te adhistat ne Wanhurskat/ ia Lahiat otatte/ Ja ne waiuaiset Domion edhes sordhatte.
Sillä minä tiedän teidän ylitsekäymisen/ jotka paljon on/ Ja teidän syntien/ jotka wäkewät owat/ kuinka te ahdistat ne wanhurskaat/ ja lahjat otatte/ Ja ne waiwaiset tuomion edessä sorratte.
5:13 Senteden teuty sen caualan/ sille aialla/ waickeneman/ Sille se on yxi paha aica.
Sentähden täytyy sen kawalan/ sillä ajalla/ waikeneman/ SIllä se on yksi paha aika.
5:14 Etziket site hyue ia ei site paha/ senpäle ette te madhaisit ele/ Nin se HERRA Jumala Zebaoth teiden cansan onopi/ quin te kerskatta.
Etsikäät sitä hywää ja ei sitä pahaa/ senpäälle että te mahtaisit elää/ Niin se HERRA Jumala Zebaoth teidän kanssanne onpi/ kuin te kerskaatte.
5:15 Wihacat site paha ia racastacat site Hyue/ Ja asettacat Oikiutta Portissa/ nin se HERRA Jumala Zebaoth ombi Armolinen Josephin Techteille.
Wihatkaa sitä pahaa ja rakastakaat sitä hywää/ Ja asettakaat oikeutta portissa/ niin HERRA Jumala Zebaoth ompi armollinen Josephin tähteille.
5:16 Senteden sanopi se HERRA Jumala Zebaoth/ se waldias/ Jocaitzes Gatuissa pite Weparcu oleman/ ia iocaitzes cuias sanotan/ We/ we. Ja se Peldomies cutzutan murehen tyge/ ia weparcuman/ ioca idke taita/
Sentähden sanoopi se HERRA Jumala Zebaoth/ se waltias/ jokaisessa kaduissa pitää woi parku oleman/ ja jokaisessa kujassa sanotaan/ Woi/ woi. Ja se peltomies kutsutaan murheen tykö/ ja woi parkumaan/ joka itkeä taitaa/
5:17 Nin mös iocaitzes winatarhas pite weparcu oleman/ Sille mine tadhon sinun cauttas waelda/ sanopi HERRA.
Niin myös jokaisessa wiinatarhassa pitää woi parku oleman/ Sillä minä tahdon sinun kauttasi waeltaa/ sanoopi HERRA.
5:18 We nijlle/ iotca HERRAN peiuen pyteuet/ Sille mitewarten hen teille/ quin HERRAN peiue pimeys ombi/ ia ei walkius?
Woi niille/ jotka HERRAN päiwän pyytäwät/ Sillä mitä warten hän teille/ kuin HERRAN päiwä pimeys ompi/ ja ei walkeus?
5:19 ninquin iocu Jalopeura pakenis/ ia coctais Carhun/ ia quin iocu tulis iongun Honen sisel/ ia kätens Seinen pein callistais/ ia Kärmehelde pisteteisijn.
niinkuin joku jalopeura pakenisi/ ja kohtaisi karhun/ ja kuin joku tulisi jonkun huoneen sisälle/ ja kätensä seinään päin kallistaisi/ ja käärmeeltä pistettäisiin.
5:20 Sille se HERRAN peiue pite tosin pimien ia ei walkian oleman/ synghien ia ei sekehen.
Sillä se HERRAN päiwä pitää tosin pimeän ja ei walkean oleman/ synkeän ja ei selkeän.
5:21 Mine wihan teiden Juhlapeiuenne/ ia ylencatzon heite/ ia en malta kärsie teiden Suitzwffrain/ teiden Cocouxissan.
Minä wihaan teidän juhlapäiwiänne/ ja ylenkatson heitä/ ja en malta kärsiä teidän suitsutusuhrian/ teidän kokouksissan.
5:22 Ja waicka te minulle wffraisit Poltwffri ia Rocawffri/ em mine quitengan nijte otolisexi ota/ enge catzo teiden lihauan Kijtoswffrin pein.
Ja waikka te minulle uhraisit polttouhrin ja ruokauhrin/ en minä kuitenkaan niitä otolliseksi ota/ enkä katso teidän lihawaan kiitosuhriin päin.
5:23 Poiswie minusta sinun Wirtes iyriät/ Sille eipe mine woi sinun Psaltarinleikies cwlla.
Poiswie minusta sinun wirtesi jyrinä/ Sillä eipä minä woi sinun psalttarinleikkiäsi kuulla.
5:24 Mutta Oikiudhen pite ninquin Wedhen iulghistettaman/ ia Wahurskaus ninquin wäkeue wirta.
Mutta oikeuden pitää niinkuin weden julkistettaman/ ja wanhurskaus niinkuin wäkewä wirta.
5:25 Olettaco te Israelin Honesta minulle Teuraswffri ia Rocawffri/ nelienne Kymmenne wootena/ corues wffranuet? ia hyuesti?
Oletteko te Israelin huoneesta minulle teurasuhrin ja ruokauhrin/ neljänä kymmenenä wuotena/ korwessa uhranneet? ja hywästi?
5:26 Te cannoitta ne teiden Molochin Maiat/ ia teiden Epeiumalten Cuuia/ ia sen teiden Jumaloitten Tedhän/ iotca te itze teillene tehnyet olitta.
Te kannoitte ne teidän molochin majat/ ja teidän epäjumalten kuwia/ ja sen teidän jumaloitten tähden/ jotka te itse teillenne tehneet olitte.
5:27 Nin mine tadhon teite sis teste anda edhembene Damascon poiswiedhe/ sanopi se HERRA Jumala/ ioca Zebaoth cutzutan.
Niin minä tahdon teitä siis tästä antaa edempänä Damaskoon pois wiedä/ sanoopi se HERRA Jumala/ joka Zebaoth kutsutaan.

VI. Lucu.

Taas hen hartaasti Ennustapi Israelin Waldakunnan wastan. Sille iota lehemin Onnettomus ioutu/ site irttamax ia pahemaxi he tuleuat. Quin nytkin tapactu/ iota enemin Sarnatan/ site ylpiemexi Inhimiset ioutuuat/ Ette he waiuoin Coreuns/ Häcumans/ Ahnens/ walhens/ etc. hakeuat ia noutauat. Sihenasti ette Rangastos heite hauaitzemata käsitte.

6:1 WE nijlle Coreille Zionis/ ia nijlle/ iotca heitens sen Samarian woren päle loottauat/ iotca heitens caikein parahimmat caikessa Mailmassa/ ia hallitzeuat/ quin he tactouat/ Israelin Honesa.
Woi niille koreille Zionissa/ ja niille/ jotka heitänsä sen Samarian wuoren päälle luottawat/ jotka heitänsä kaikkein parhaimmat kaikessa maailmassa/ ja hallitsewat/ kuin he tahtowat/ Israelin huoneessa.
6:2 Menget * Calneen ia catzocat/ ia sielde menget sihen swren Caupungijn Hemath/ ia alaskeuket sihen Philisterein Gathin pein/ iotca ouat paramat Waldakunnat olluet/ quin nämet/ ia heiden Raioins swremat/ quin teiden Raianna/
Menkäät Kalneen ja katsokaat/ ja sieltä menkäät siihen suureen kaupunkiin Hemathiin/ ja alas käykäät siihen philisterein Gathiin päin/ jotka owat paremmat waltakunnat olleet/ kuin nämät/ ja heidän rajainsa suuremmat/ kuin teidän rajanne/
6:3 Quitengin he poiskarcotin/ coska heiden paha hetkens tuli. Ja te hallitzet wäkiuallalla/
Kuitenkin he poiskarkoitin/ koska heidän paha hetkensä tuli. Ja te hallitset wäkiwallalla/
6:4 ia sille wälille te macat Nursanluidhen Sengys/ ia cariastat teiden Tepetin päle. Te sööt ne parahimmat Laumast/ ia ne sötetut Wasicat carian seast.
ja sillä wälillä te makaat norsunluiden sängyssä/ ja koriastat teidän tapetin päällä. Te syötte ne parhaimmat laumasta/ ja ne syötetyt wasikat karjan seasta.
6:5 Ja leikitzet Psaltarin päle/ ia ticterat teille Weisut/ ninquin Dauitki/
Ja leikitse psalttarin päälle/ ja tihteerat teille weisuut/ niinkuin Dawidkin/
6:6 Ja winan Malioista iootta/ ia woitelet teiten Balsamilla. Ja ette te miten sure Josephin wahingon ylitze.
Ja wiinan maljoista juotte/ ja woitelet teitän balsamilla. Ja ette te mitään sure Josephin wahingon ylitse.
6:7 Senteden pite heiden nyt ninen edelkeumen/ iotca fangittuna poiswiedhen/ Ja ninen Pramarein rundaus pite poislackaman.
Sentähden pitää heidän nyt niiden edellä käymän/ jotka wangittuna poiswiedään/ Ja niiden prameiden rundaus (tuhlaus) pitää poislakkaaman.
6:8 Sille HERRA ombi wannonut Sieluns cautta/ sanopi se HERRA Jumala Zebaoth/ Mine närkestyn site Jacobin Coreutta/ ia wihan henen Pallacins/ ia tadhon sen Caupungin ylenanda/ ia caiki mitke henes on.
Sillä HERRA ompi wannonut sielunsa kautta/ sanoopi se HERRA Jumala Zebaoth/ Minä närkästyn sitä Jakobin koreutta/ ja wihaan hänen palatsinsa/ ja tahdon sen kaupungin ylenantaa/ ja kaikki mitkä hänessä on.
6:9 Ja/ waicka wiele kymmene' Mieste ydhes Hones ylitzieisit/ pite heiden quitengin cooleman/
Ja/ waikka wielä kymmenen miestä yhdessä huoneessa ylitsejäisit/ pitää heidän kuitenkin kuoleman/
6:10 Ette cuki henen Setäns ia Enons ottais/ vloswiedhexens ne Luudh Honeesta/ ia sanoman nijlle/ iotca sen Honen Camaris ouat/ Wielekö sielle äni on? ia sen pite wastaman. He ouat caiki matkasans. Ja sanoman pite. Ole wait/ Sille euet he tactoneet ette HERRAN Nimen päle pidheis muistettaman.
Että kukin hänen setänsä ja enonsa ottaisi/ uloswiedäksensä ne luut huoneesta/ ja sanoman niille/ jotka sen huoneen kamarissa owat/ Wieläkö siellä ääni on? ja sen pitää wastaaman. He owat kaikki matkassansa. Ja sanoman pitää. Ole waiti/ Sillä eiwät he tahtoneet että HERRAN nimen päälle pitäisi muistettaman.
6:11 Sille catzo/ HERRA ombi keskenyt/ Ette ne swret Honet pite lötemen aucoxi/ ia ne pienet Honet ette he Raghot saisit.
Sillä katso/ HERRA ompi käskenyt/ että ne suuret huoneet pitää lyötämän aukoksi/ ja ne pienet huoneet että ne raot saisit.
6:12 Cuca taita Orichten cansa samota/ Eli Härkein cansa Callion päle kyndä? Sille te mwttelet Oikiudhen Sapexi/ ia sen Wanhurskaudhen Hedelmen Coirohoxi/
Kuka taitaa oritten kanssa samota/ Eli härkäin kanssa kallion päällä kyntää? Sillä te muuttelet oikeuden sapeksi/ ja sen wanhurskauden hedelmän koiruohoksi/
6:13 Ja turuat iuri turhan asian päle/ ia sanotta. Eikö me kylle woipat ia wäkeuet ole?
Ja turwaat juuri turhan asian päälle/ ja sanottaa. Eikö me kyllä woiwat ja wäkewät ole?
6:14 Senteden catzo/ Mine tadhon ydhen Canssan teiden Israelin Honesta/ ylesherette/ sanopi HERRA Jumala Zebaoth/ ioca teite adhistaman pite sijte Paicast/ quin Hemathin pein mennehen/ haman * Halapaijun Oiahan asti.
Sentähden katso/ Minä tahdon yhden kansan tehdä teidän Israelin huoneesta/ ylös herättää/ sanoopi HERRA Jumala Zebaoth/ joka teitä ahdistaman pitää siitä paikasta/ kuin Hemathin päin menehen/ hamaan Halapaijun ojahan asti.

VII. Lucu.

Tesse ouat Colme Näghöt/ ioilla hen Canssat Parannoxeen mana/ Waan quin ei se miten auta/ nin hen laske Mucalaiset heiden Mans mittaman/ iacaman ia omistaman. Tesse mös merkiten/ ette Prophetan waiua ia sarnan palca/ oli sula pilca ia ylencatze/ Ja hen mös Capina' Nostaiaxi soimattijn Waan ei hen senuoxi nuctelemast ia sarnamast lacanut.

7:1 NEin osotti minulle HERRA Jumala ydhen Näghyn/ Ja catzo/ yxi seisoi ioca Rohomadhot teki/ iuri silloin quin Oras vlosputkachta/ sijttequin Kuningas oli andanut Lambahans keritä.
Näin osoitti minulle HERRA Jumala yhden näyn/ Ja katso/ yksi seisoi joka ruohomadot teki/ juuri silloin kuin oras ulosputkahti/ sittenkuin kuningas oli antanut lampahansa keritä.
7:2 Quin he nyt tadhoit ne Wiheriet coconans ylessödhe maan pälde/ sanoin mine. Ah HERRA Jumala ole armolinen/ Cuca tacto Jacobin taas ylesautta? Sille hen tosin on sangen Hoono.
Kuin he nyt tahdoit ne wiheriät kokonansa ylössyödä maan päältä/ sanoin minä. Ah HERRA Jumala ole armollinen/ Kuka tahtoo Jakobin taas ylösauttaa? Sillä hän toisin on sangen huono.
7:3 Nin HERRA site catuij/ Ja sanoi. Ei sen pidhe tapactuman.
Niin HERRA sitä katui/ Ja sanoi. Ei sen pitä tapahtuman.
7:4 HERRA Jumala osotti minulle ydhen Näghyn/ Ja catzo/ HERRA Jumala cutzui Tulen/ sen cansa rangaitzeman/ ia piti swren syueydhen ylessömen/ ia io poissöi paran polen matkans.
HERRA Jumala osoitti minulle yhden näyn/ Ja katso/ HERRA Jumala kutsui tulen/ sen kansaa rankaiseman/ ja piti suuren sywyyden ylössyömän/ ja jo poissöi parhaan puolen matkaansa.
7:5 Nin mine sanoin/ Ah HERRA Jumala/ lacka/ cuca tacto Jacobin taas ylessautta? Sille hen tosin on sangen Hoono.
Niin minä sanoin/ Ah HERRA Jumala/ lakkaa/ kuka tahtoo Jakobin taas ylösauttaa? Sillä hän tosin on sangen huono.
7:6 Nin HERRA mös site catuij. Ja HERRA Jumala sanoi. Ei sengen pidhe tapactuman.
Niin HERRA myös sitä katui. Ja HERRA Jumala sanoi. Ei senkään pidä tapahtuman.
7:7 Mutta hen osotti minulle temen Näghyn/ Ja catzo/ HERRA seisoi ydhen Mwrin päle/ ioca Loodhinnooralla mitattu oli/ ia hen pithi sen Mittanooran Kädhesens.
Mutta hän osoitti minulle tämän näyn/ Ja katso/ HERRA seisoi yhden muurin päälle/ joka luodinnuoralla mitattu oli/ ja hän piti sen mittanuoran kädessänsä.
7:8 Ja HERRA sanoi minulle. Mites näet Amos? Mine sanoin. Ydhen Mittanooran. Nin sanoi HERRA minulle. Catzo/ Mine tadhon ydhen Mittanooran wetä keskel minun Canssani Israelin cautta/ ia ei sillen hende ylitzecatzo.
Ja HERRA sanoi minulle. Mitäs näet Amos? Minä sanoin. Yhden mittanuoran. Niin sanoi HERRA minulle. Katso/ Minä tahdon yhden mittanuoran wetää keskelle minun kansani Israelin kautta/ ja ei silleen häntä ylitse katso.
7:9 Waan ne Isaachin Hijdhet pite autiaxi tuleman/ ia ne Israelin Kircot pite häuitetuxi tuleman/ Ja mine tadhon Miecan cans ylesnosta Jerobeam Honen ylitze.
Waan ne Isaachin hiidet (korkeudet) pitää autioksi tuleman/ ja ne Israelin kirkot pitää häwitetyksi tuleman/ Ja minä tahdon miekan kanssa ylösnostaa Jerobeamin huoneen ylitse.
7:10 Nin lehetti se Pappi Bethelis/ Amazias/ sen Israelin Kuningan Jerobeamin tyge/ sanoden. Se Amos tekepi ydhen Capinan/ sinua wastan/ Israelin Honesa/ eipe itze Maa woi henen Sanoians kersie.
Ja lähetti se pappi Bethelissä/ Amazias/ sen Israelin kuninkaan Jerobeamin tykö/ sanoen. Se Amos tekeepi yhden kapinan/ sinua wastaan/ Israelin huoneessa/ eipä itse maa woi hänen sanojansa kärsiä.
7:11 Sille nein Amos sanopi. Jerobeam teuty Miecan cautta coolla/ Ja Israelin pite henen Maastans/ Fangittuna poiswietemen.
Sillä näin Amos sanoopi. Jerobeam täytyy miekan kautta kuolla/ Ja Israelin pitää hänen maastansa/ wangittuna poiswietämän.
7:12 Ja Amazia sanoi Amosel. Sine Näkiä/ mene pois/ ia pakene Judan maalle/ ia eläte sielle sinuas/ ia prophetera sielle.
Ja Amazia sanoi Amokselle. Sinä näkijä/ mene pois/ ja pakene Judan maalle/ ja elätä siellä sinuassa/ ja propheteeraa siellä.
7:13 Ja ele Bethelis sillen prophetera. Sille se on Kuningan Kirco/ ia Waldakunnan Hone.
Ja älä Bethelissä silleen propheteeraa. Sillä se on kuninkaan kirkko/ ja waltakunnan huone.
7:14 Amos wastasi/ ia sanoi Amazial/ Eipe mine Propheta ole/ eike iongun Prophetan poica/ Waan mine olen Lehmeinpaimen/ ia Willificunain hakia.
Amos wastasi/ ja sanoi Amazialle/ Eipä minä propheta ole/ eikä jonkun prophetan poika/ Waan minä olen lehmäin paimen/ ja williwiikunain hakija.
7:15 Mutta HERRA poisotti minun Cariasta/ ia sanoi minulle. Mene/ ia Prophetizera minun Canssan/ Israelin wastan. Nin cwle sis sen HERRAN Sana.
Mutta HERRA poisotti minun karjasta/ ja sanoi minulle. Mene/ ja propheteeraa minun kanssani/ Israelin wastaan. Niin kuule siis se HERRAN sana.
7:16 Sine sanot/ Ele Prophetizera Israelin wastan/ ia ele puhu Isaachin Honen wastan.
Sinä sanot/ Älä propheteeraa Israelin wastaan/ ja älä puhu Isaachin huoneen wastaan.
7:17 Senteden sanopi HERRA nein. Sinun Emendes pite Caupungis raiskatuxi tuleman/ ia sinun Poicas ia Tytteres pite Miecan lepitze langeman/ Ja sinun Peldos pite Noralla mitattaman/ Mutta sinun pite ydhes saastaises maas cooleman/ Ja Israelin pite henen Maastans poisaiettaman.
Sentähden sanoopi HERRA näin. Sinun emäntäsi pitää kaupungissa raiskatuksi tuleman/ ja sinun poikasi ja tyttäresi pitää miekan läwitse lankeaman/ Ja sinun peltosi pitää nuoralla mittaaman/ Mutta sinun pitää yhdessä saastaisessa maassa kuoleman/ Ja Israein pitää hänen maastansa pois ajettaman.

VIII. Lucu.

On Ennustos ia Rangastus ninen Rickain Ahneuxest/ iotca nijte Rieuhie raskauttauat/ Jyuein hinnan corghottauat/ Mitat ia wacat wähendeuet/ Ja waacat/ Pundarit/ wichtit ynne waaruin cansa/ wärytteuet. Quin nytkin/ site pahembi/ ylenpalio prucatan. Joinenga teden Jumala coco Makunnan rangaitze ia witzapi/ ei waiuoin Sodhalla ia Nelelle/ waan mös henen oman Sanans ia caiken Lohutoxen poisottamisen cansa/ iota he ylencatzouat. Neite tulis meille Speilin ia Esicuuan pite/ Ettei meilleke sencaltaista sattuis.

8:1 HERRA Jumala osotti minulle ydhen Nägyn/ Ja catzo/ sielle seisoi yxi Corghi Suuitulost.
HERRA Jumala osoitti minulle yhden näyn/ Ja katso/ siellä seisoi yksi suuri kori suwitulosta.
8:2 Ja hen sanoi. Mites näet Amos? Nin mine wastasin/ Ydhen Corghin Suuitulost. Nin sanoi HERRA minulle. Loppu on tullut minun ca'ssani Israelin ylitze/ Em mine tado he'de sille' ylitzecatzoa.
Ja hän sanoi. Mitäs näet Amos? Niin minä wastasi/ Yhden korin suwitulosta. Niin sanoi HERRA minulle. Loppu on tullut minun kansani Israelin ylitse/ En minä tahdo häntä silleen ylenkatsoa.
8:3 Ja ne Weisut Templeis pite sinä peiuene Idkuxi kiendymen/ sanopi HERRA. Monet Coolluet Rumihit pite monissa paicoissa macaman/ iotca sala poiswiedheen.
Ja ne weisuut templeissä pitää sinä päiwänä itkuksi kääntymän/ sanoopi HERRA. Monet kuolleet ruumiit pitää monissa paikoissa makaaman/ jotka salaa poiswiedään.
8:4 Cwlcat tete/ te iotca ne Kieuhet sordhatta/ ia ne Waiuaiset Makunnas häuitete/
Kuulkaat tätä/ te jotka ne köyhät sorratte/ ja ne waiwaiset maakunnassa häwitätte/
8:5 ia sanotta. Coska tacto se Usicu loppua/ ette me Jyuie saisim myydhe/ Ja se Sabbathi/ ette me madhaisin Ohra caupata ia Spannin wäheneisin/ ia Hinnan corghotaisim/ ia ne Waacat wärytteisim?
ja sanotte. Koska tahtoo se uusikuu loppua/ että me jywiä saisimme myydä/ Ja se sabbathi/ että me mahtaisin ohraa kaupata ja spannin (mitan) wähentäsin/ ja hinnan korottaisimme/ ja ne waakat wääryttäisimme?
8:6 Senpäle ette me saisim ne Kieuhet Rahallam/ ia ne Hätennyet Kengein edest/ meiden haltuna/ ia Acanat Jyuein edest myisim.
Senpäälle että me saisimme ne köyhät rahallamme/ ja ne hätäntyneet kenkäin edestä/ meidän haltuumme/ ja akanat jywäin edestä myisimme.
8:7 HERRA on wannonut Jacobin Honen Coreutta wastan/ Mite maxa/ ios minun pite sencaltaisi heiden Töitens vnochtaman?
HERRA on wannonut Jakobin huoneen koreutta wastaan/ Mitä maksaa/ jos minun pitää senkaltaisia heidän töitänsä unohtaman?
8:8 Eikö Maan pidheis semmodhoisen Asiain teden wapiseman/ ia caiki sisel Asuuaiset murechtiman? Ja sen pite coconans/ ninquin ydhen Wedhen/ ylitze ioxeman ia poiswietemen ia ylitzepeitetuxi tuleman/ Ninquin se Wirta Egiptis tekepi.
Eikö maan pitäisi semmotoisen asian tähden wapiseman/ ja kaikki sisällä asuwaiset murehtiman? Ja sen pitää kokonansa/ niinkuin yhden weden/ ylitse juokseman ja poiswietämän ja ylitsepeitetyksi tuleman/ Niinkuin se wirta Egyptissä tekeepi.
8:9 Sille aialla sanopi HERRA Jumala/ tadhon mine Auringon Polipeiuest alaslaskia/ ia Man kircalla peiuelle pimittemen/
Sillä ajalla sanoopi HERRA Jumala/ tahdon minä auringon puolipäiwästä alaslaskea/ ja maan kirkkaalla päiwällä pimittämän/
8:10 Mine tadhon teiden Juhlapeiuet murhexi/ ia caiki teiden Weisut weparcuhun käte/ Ja mine tadhon anda Sekin iocaitzen Lanten päle tulla/ Ja caiki Päädh paliaxi tedhä/ Ja tadhon heille ydhen Murhen saatta/ Ninquin iocu ainota Poica murechti/ ia heiden pite ydhen surkian Lopun saaman.
Minä tahdon teidän juhlapäiwät murheeksi/ ja kaikki teidän weisut woi-parkuhun kääntää/ Ja minä tahdon antaa säkin jokaisen lanteen päälle tulla/ Ja kaikki päät paljaaksi tehdä/ Ja tahdon heille yhden murheen saattaa/ Niinkuin joku ainoata poikaa murehtii/ ja heidän pitää yhden surkean lopun saaman.
8:11 Catzo/ ne peiuet tuleuat sanopi HERRA Jumala ette minun pite ydhen Nelen maan päle lehettemen. Ei Nelen leiuen perest/ eli Janon Wedhen ielkin/ Waan HERRAN Sanan cwlemisen ielkin.
Katso ne päiwät tulewat sanoopi HERRA Jumala että minun pitää yhden nälän maan päälle lähettämän. Ei nälän leiwän perästä/ eli janon weden jälkeen/ Waan HERRAN sanan kuulemisen jälkeen.
8:12 Nin ette heiden pite ymberinsioxeman ydhest Merest/ nin toisehen/ Pohiast nin Iteen pein/ etziskellen HERRAN Sana/ ia ei quitengan pidhe leutemen.
Niin että heidän pitää ympärinsä juokseman yhdestä merestä/ niin toisehen/ Pohjasta niin itään päin/ etsiskellen HERRAN sanaa/ ja ei kuitenkaan pidä löytämän.
8:13 Sinä peiuene pite caunit Neitzyet ia Noricaiset nändymen Janosta/
Sinä päiwänä pitää kauniit neitsyet ja nuorukaiset nääntymän janosta/
8:14 iotca nyt wannouat Samarian Kirouxen cautta. Ja sanouat/ Nin totta quin sinun Jumalas Danis elepi/ Nin totta quin sinun Jumalas Bersebas elepi/ Sille heiden pite nin langeman/ ettei heiden pidhe woiman iellens ylesnouseman.
jotka nyt wannowat Samarian kirouksen kautta. Ja sanowat/ Niin totta kuin sinun Jumalasi Danissa elääpi/ Niin totta kuin sinun Jumalasi Bersebassa elääpi/ Sillä heidän pitää niin lankeeman/ ettei heidän pidä woiman jällens ylösnouseman.

 

IX. Lucu.

Taas hen Ahneutta wastan sarnapi/ Jota meiden mös tulis mielehen otta/ ia meiten parata/ Ellei me sama Rangastost/ quin Israelki/ kersi/ Nimittein/ ette se Assirian Kuningas/ ychte Osa Canssast hirmulisest tapoi/ ia toista Osa hen fangittuna poiswei. Sitelehin hen Christusen Waldakunnast sarnapi. etc.

9:1 MIne näin HERRAN Altarin päle seisouan/ Ja hen sanoi. Löö Pichtipielen päle/ nin ette Ouenpuudh wärisisit. Sille heiden Ahneudhens pite tuleman heiden caikein Pääns päle. Ja tadhon heiden Jelkintuleuaistens Miecalla tappa/ ettei kengen pidhe pakeneman/ eike iocu pidhe sijte poispäsemen.
Minä näin HERRAN alttarin päällä seisowan/ Ja hän sanoi. Lyö pihtipielen päälle/ niin että owenpuut wärisisit. Sillä heidän ahneutensa pitää tuleman heidän kaikkein päänsä päälle. Ja tahdon heidän jälkeentulewaisensa miekalla tappaa/ ettei kenkään pidä pakeneman/ eikä joku pidä siitä poispääsemän.
9:2 Ja waicka he heitens hamaan Heluetijn caiuaisit/ nin minun Käteni pite quitengin heite sielde hakeman. Ja ios ylesastuisit Taiuahasen/ nin mine tadhon heite quitengin alassööste.
Ja waikka he heitänsä hamaan helwettiin kaiwaisit/ niin minun käteni pitää kuitenkin heitä sieltä hakeman. Ja jos ylösastuisit taiwaaseen/ nin minä tahdon heitä kuitenkin alassyöstä.
9:3 Ja ios he heitens lymyisit ylhelle sen Carmelin päle/ nin mine tadhon heite sielde ylesetzie ia poistemman heite. Ja ios he heitens minun Casuoni edest werhoisit Meren sywydhes/ nin mine tadhon Kermelle käske/ ioca heite sielle pistemen pite.
Ja jos he heitänsä lymyisit ylhäälle sen Carmelin päälle/ niin minä tahdon heitä sieltä ylös etsiä ja poistempaan heitä. Ja jos he heitänsä minun kaswoni edestä werhoisit meren sywyydessä/ niin minä tahdon käärmeelle käskeä/ joka heitä siellä pistämän pitää.
9:4 Ja ios he heiden Wiholistens edes Fangina käuisit/ nin mine quitengin tadhon Miecalle keske/ ette se heite sielle tappais. Sille mine tadhon minun Silmeni heiden ylitzens pite pahudhexi ia en Hywydhexi.
Ja jos he heidän wihollistensa edessä wankina käwisit/ niin minä kuitenkin tahdon miekalle käskeä/ että se heitä siellä tappaisi. Sillä minä tahdon minun silmäni heidän ylitsensä pitää pahuudeksi ja en hywyydeksi.
9:5 Sille se HERRA Jumala Zebaoth sencaltainen on/ quin hen ydhen Maan rupepi/ nin se sulapi/ ette caiki sisel asuuaiset idkemen pite/ ette sen pite caiken heiden ylitzens ioxeman ninquin Wedhen/ ia se waiotetahan/ ninquin se Wirta Egiptis tekepi.
Sillä se HERRA Jumala Zebaoth senkaltainen on/ kuin hän yhden maan rupeepi/ niin se sulaapi/ että kaikki sisällä asuwaiset itkemän pitää/ että sen pitää kaiken heidän ylitsensä juokseman niinkuin weden/ ja se wajotetaan/ niinkuin se wirta Egyptissä tekeepi.
9:6 Henpä se on/ ioca Salins Taiuaseen rakenda/ ia henen Maians perustapi maan päle. Hen cutzupi Wedhen meresse/ ia wodhatta sen maan päle/ HERRA henen Nimens on.
Hänpä se on/ joka salinsa taiwaaseen rakentaa/ ja hänen majansa perustaapi maan päälle. Hän kutsuupi weden meressä/ ja wuodattaa sen maan päälle/ HERRA hänen nimensä on.
9:7 Eikö te Israelin Lapset minulle nin oletta quin ne Ethiopit/ sanopi HERRA? Eikö mine Israelin Egyptista vloswienyt/ ia ne philisterit vlos Caphthorist/ ia ne Syrit vlos Kirrist?
Eikö te Israelin lapset minulle niin olette kuin ne Ethiopit/ sanoopi HERRA? Eikö minä Israelin Egyptistä uloswienyt/ ja ne philisterit ulos Caphtorista/ ja ne Syrit ulos Kirristä?
9:8 Catzo/ ne HERRAN Jumalan Silmet näkeuet ydhen syndisen Waldakundan päle/ Nin ette mine sen Maan pirin pälde iuri poiskadhotan/ Waicka em mine site Jacobin Honet ratki poiskadhotta tadho/ sanopi HERRA/
Katso/ ne HERRAN Jumalan silmät näkewät yhden syntisen waltakunnan päälle/ Niin että minä sen maan piirin päältä juuri poiskadotan/ Waikka en minä sitä Jakobin huonetta ratki poiskadottaa tahdo/ sanoopi HERRA/
9:9 Sille catzo mine tadhon keskie/ ia sen Israelin Honen caikein Pacanain seas/ anda seulotta/ Ninquin ydhel Seulal seulotahan/ ia ne Jyuet ei pidhe maan päle langeman.
Sillä katso minä tahdon käskeä/ ja sen Israelin huoneen kaikkein pakanain seassa/ antaa seulottaa/ Niinkuin yhdellä seulalla seulotahan/ ja ne jywät ei pidä maan päälle lankeeman.
9:10 Caiki Syndiset minun Canssasani pite Miecalla cooletettaman/ iotca sanouat/ Eipe se Onnettomus nin leszne ole/ eike meille cochta.
Kaikki syntiset minun kansassani pitää miekalla kuoletettaman/ jotka sanowat/ EIpä se onnettomuus niin läsnä ole/ eikä meille kohtaa.
9:11 Sille aialla/ Mine tadhon sen caatunehen Dauidin Maian taas ylesrakenda/ ia tadhon henen Reiens paicata/ ia mite poisseriettu on/ iellens ylesoienda/ ia tadhon heite raketa/ ninquin se entises aias ollut on
Sillä ajalla/ Minä tahdon sen kaatuneen Dawidin majan taas ylösrakentaa/ ja tahdon hänen reikänsä paikata/ ja mitä poissärjetty on/ jällens ylösojentaa/ ja tahdon heitä rakentaa/ niinkuin se entisessä ajassa ollut on.
9:12 Senpäle ette heiden pite nautitzeman ne Edomin Techteet/ ia ne Techteet caikein Pacanain seas/ Joinenga ylitze minun Nimeni pite sarnattaman/ sanopi se HERRA/ ioca neite tekepi.
Senpäälle että heidän pitää nautitseman ne Edomin tähteet/ ja ne tähteet kaikkein pakanain seassa/ Joidenka ylitse minun nimeni pitää saarnattaman/ sanoopi se HERRA/ joka näitä tekeepi.
9:13 Catzo/ Se * aica tulepi/ sano HERRA/ Ette tasan pite kynnettemen ia nijtettemen/ Ja tasan pite wina pusertaman ia kyluettemen Ja Woret pite makiat Wina tiuckuman/ Ja caiki Mäet pite hedelmeliset oleman.
Katso/ Se aika tuleepi/ sanoo HERRA/ että tasan pitää kynnettämän ja niitettämän/ Ja tasan pitää wiina pusertaman ja kylwettämän. Ja wuoret pitää makeaa wiinaa tiukkuman/ Ja kaikki mäet pitää hedelmälliset oleman.
9:14 Sille mine tadhon minun Canssan Israelin Fangiuxen kiende/ ette heiden pite ne Autiat Caupungit rakendaman ia asuman. Winatarhat istuttaman/ ia sijte wina ioman/ Pwtarhat tekemen/ ia Hedelme sijte sömen.
Sillä minä tahdon minun kansan Israelin wankeuksen kääntää/ että heidän pitää ne autiot kaupungit rakentaman ja asuman. Wiinatarhat istuttaman/ ja siitä wiinaa juoman/ puutarhat tekemän/ ja hedelmää siitä syömän.
9:15 Sille mine tadhon heite heiden Maans sisel istutta/ nin ettei se sillen pidhe heiden Maastans vlosiuritetut oleman/ Jonga mine heille andanut olen/ sanopi HERRA sinun Jumalas.
Sillä minä tahdon heitä heidän maansa sisälle istuttaa/ niin ettei se silleen pidä heidän maastansa ulosjuuritetut oleman/ Jonka minä heille antanut olen/ sanoopi HERRA sinun Jumalasi.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9