P. Marcuxen Evangelium .

VII. Lucu .

Jesus puhu Phariseusten cansa wanhimmitten säädyistä/ jotca he owat ottanet pitäxens/ unhottain Jumalan käskyt/ v. 1.
Opetta heitä/ millä ihminen saastutetan/ v. 14.
Tulduans Tyruxen ja Sidonin rajoihin/ autta Grekin waimon tyttären Perkelestä/ v. 24.
Tule taas Galilean meren tygö/ cusa hän paranda cuuroin/ joca myös myckä oli/ v. 32.

Mark 7:1 JA hänen tygöns cocounsi Phariseuxet/ ja muutamat Kirjanoppenuista/ jotca Jerusalemist tullet olit:
Mark 7:2 Ja cuin he näit muutamat hänen Opetuslapsistans yhteisillä/ se on/ pesemättömillä käsillä syöwän leipä/ laitit he sitä:
Mark 7:3 Sillä ei Phariseuxet eikä Judalaiset syö ellei he usein pese käsiäns/ pitäin wanhembain säätyjä/ ja cuin he Turuldakin tulewat/ ei he syö pesemätä.
Mark 7:4 Ja he otit paljo muutakin pitäxens/ cuin on: juomaastiain/ kiwiastiain/ ja waskiastiain/ ja pöytäin pesemiset.
Mark 7:5 Sijtte kysyit Phariseuxet ja Kirjanoppenet hänelle: mixei sinun Opetuslapses waella wanhembain säädyis/ mutta syöwät pesemättömillä käsillä leipä ?
Mark 7:6 Nijn hän sanoi heille: Esaias on hywästi teistä ulcocullaisista ennustanut/ nijncuin kirjoitettu on: Tämä Canssa cunnioidze minua huulilla/ mutta heidän sydämens on caucana minusta.
Mark 7:7 Turhan he minua palwelewat/ opettain sitä oppia/ cuin on ihmisten käsky.
Mark 7:8 Te hyljätte Jumalan käskyt/ ja pidätte ihmisten säädyt/ kiwiastiain ja juomaastiain pesemisestä/ ja teettä monda muuta sencaltaista.
Mark 7:9 Ja hän sanoi heille: aiwa peräti te hyljätte Jumalan käskyn/ ja teidän säätyn te pidätte/
Mark 7:10 Sillä Moses sanoi: sinun pitä cunnioidzeman Isäs ja äitiäs/ ja joca kiroile Isäns ja äitiäns/ hänen pitä totisest cuoleman.
Mark 7:11 Mutta te sanotta: jos jocu sano Isällens taicka äitillens/ Corban/ se on/ Jumalalle on se annettu/ cuin sinun olis pitänyt minulda tarpexes saaman/ hän teke hywin/
Mark 7:12 Ja nijn et te salli hänen mitän tehdä Isällens taicka äitillens:
Mark 7:13 Ja ricotta Jumalan käskyn teidän säädyillän/ cuin te säätänet oletta. Ja sencaltaista te teettä monda muuta.
Mark 7:14 JA hän cudzui tygöns caiken Canssan/ ja sanoi heille: cuulcat caicki minua ja ymmärtäkät/
Mark 7:15 Ei mene ulco mitän ihmiseen/ cuin hänen saastutta taita/ mutta ne cuin ihmisest tulewat ulos/ ne saastuttawat ihmisen.
Mark 7:16 Jos jollakin on corwat cuulla/ se cuulcan.
Mark 7:17 Ja cosca hän Canssan tykö meni huonesen/ kysyit hänen Opetuslapsens häneldä tästä wertauxesta.
Mark 7:18 Ja hän sanoi heille: olettaco tekin nijn ymmärtämättömät ? ettekö wielä ymmärrä ? että caicki cuin ulco mene ihmisehen/ ei se händä saastuta ?
Mark 7:19 Sillä ei se mene hänen sydämehens/ mutta wadzaan/ ja mene luonnollisest ulos/ joca caicki ruat puhdista.
Mark 7:20 Ja hän sanoi: mitä ihmisest tule ulos/ se saastutta ihmisen/
Mark 7:21 Sillä ihmisten sydämist tulewat ulos pahat ajatuxet/ huorus/ salawuoteus/ miestappo/
Mark 7:22 warcaus/ ahneus/ petos/ wiettelys/ häpemättömys/ pahansuomus/ Jumalan pilcka/ coreus ja hulluus.
Mark 7:23 Caicki nämät sisäldä tulewat ulos/ ja saastuttawat ihmisen.
Mark 7:24 NIjn hän nousi/ ja meni sieldä Tyrin ja Sidonin maan ärijn/ ja meni huonesen/ eikä tahtonut sitä kenellekän anda tietä.
Mark 7:25 Ja ei hän tainnut cuitengan sala olla/ sillä cohta cuin yxi waimo cuuli hänestä/ jonga wähä tytär saastaiselda hengeldä rijwattu oli/ tuli ja langeis hänen jalcains juuren/
Mark 7:26 Joca oli Grekiläinen/ Syrophenisias syndynyt/ ja hän rucoili händä ajaman pois Perkelettä hänen tyttärestäns.
Mark 7:27 Nijn Jesus sanoi hänelle: Salli ensin lapset rawita. Sillä ei ole se cohtullinen/ otta lasten leipä/ ja heittä penicoille.
Mark 7:28 Hän wastais ja sanoi hänelle: tosin Herra/ syöwät penicatkin pöydän alla lasten muruista.
Mark 7:29 Ja hän sanoi hänelle: tämän puhen tähden mene/ jo Perkele läxi sinun tyttärestäs.
Mark 7:30 Ja cuin hän meni cotians/ löysi hän Perkelen lähtenexi/ ja tyttärens macawan wuotes.
Mark 7:31 JA taas cuin hän läxi Tyrin ja Sidonin maan äristä/ tuli hän Galilean meren tygö/ kymmenen Caupungin maan ärten keskidze.
Mark 7:32 Ja he toit hänen tygöns cuuroin/ joca myös myckä oli/ ja he rucoilit händä paneman kätens hänen päällens.
Mark 7:33 Ja hän otti hänen erinäns Canssasta/ ja pisti sormens hänen corwijns/ sylki ja rupeis hänen kieleens/
Mark 7:34 Cadzahtain Taiwasen/ huocais ja sanoi hänelle: hephethah/ se on/ aukene.
Mark 7:35 Ja cohta aukenit hänen corwans/ ja hänen kielens side pääsi wallallens/ ja puhui selkiäst.
Mark 7:36 Ja hän haasti heidän kellengän sanomast. Mutta jota enämmin hän haasti/ sitä enämmin he ilmoitit.
Mark 7:37 Ja he suurest hämmästyit/ sanoden: hywästi hän caicki teki/ cuuroit hän teki cuuleman/ ja mykät puhuman.

Vers. 2. Yhteisillä ) Laki cudzu sen pyhäxi/ joca on eroitettu Jumalan palweluxeen: Taas sitä wastan cudzuit he sen yhteisexi/ joca saastainen ja sopimatoin Jumalan palweluxeen oli.
v. 11. Corban ) On uhri/ ja tärkimmäst sanottu: racas Isä/ minä annan sinulle sen mielelläni: mutta se on Corban/ minä annan sen paremmaxi hyödytyxexi/ andain sen Jumalalle/ ja ei sinulle/ joca sinua myös enämmän autta.
v. 22. Hulluus ) Se on/ ilkeys ja häpemättömys lähimmäistäns wastan: nijncuin ne jotca coreudella/ ja ylpeydellä muita ylöncadzowat.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16