P. Marcuxen Evangelium .

XIII. Lucu .

LÄhteisäns Templist/ julgista Opetuslapsillens Jerusalemin häwityxen/ ja wijmeisen päiwän/ v. 1.
Jonga merkit owat wäärät Christuxet/ v. 3.
sodat ja tuscat/ v. 7.
Christittyin waino ja eripuraisus/ v. 9.
Häwityxen cauhistus pyhäsä siasa/ v. 14.
Wäärät Prophetat/ v. 21.
Luonnon muutos/ ja ihmisen Pojan mercki pilwisä/ v. 24.
Silloin pitä Christittyin iloidzeman/ walwoman ja rucoileman/ v. 28.

Mark 13:1 JA cuin hän meni ulos Templist/ sanoi yxi hänen Opetuslapsistans: Mestari/ cadzo/ mingämuotoiset kiwet/ ja mingäcaltaiset rakennuxet owat nämät ?
Mark 13:2 Ja Jesus wastaten sanoi hänelle: näetkös nämät suuret rakennuxet ? Ei näistä jätetä kiwe kiwen päälle/ jota ei särjetä.
Mark 13:3 JA cosca hän istui Öljymäellä/ Templin cohdalla/ kysyit häneldä erinomattain Petari ja Jacobus ja Johannes ja Andreas/ sanoden: Sanos meille cosca nämät tapahtuwat ?
Mark 13:4 Ja mikä mercki on/ cosca nämät caicki päätetän ?
Mark 13:5 Nijn Jesus wastaten rupeis heille sanoman:
Mark 13:6 Cadzocat/ ettei jocu teitä petä: sillä monda tulewat minun nimeeni/ sanoden: minä olen Christus/ ja pettäwät monda.
Mark 13:7 MUtta cosca te cuuletta sotia/ ja sotain sanomita/ nijn älkät peljätkö: sillä ne pitä tapahtuman/ waan ei cohta loppu ole.
Mark 13:8 Canssa carca Canssa wastan/ ja waldacunda waldacunda wastan. Ja maan järistyxet pitä oleman jocaidzes paicas/ ja tule nälkä/ ja pelgot/ nämät owat murehten algut.
Mark 13:9 MUtta cawahtacat teitän: sillä he ylönandawat teidän Rastupijn ja Synagogijn. Ja te piexetän ja johdatetan Päämiesten ja Cuningasten eteen minun tähteni/ heille todistuxexi.
Mark 13:10 Ja ennen pitä saarnattaman Evangeliumi caikesa Canssasa.
Mark 13:11 Cosca he nijn teitä wiewät ja ylönandawat/ nijn älkät murehtico/ mitä teidän puhuman pitä/ älkät myös ennen ajatelco/ waan mitä teille sillä hetkellä annetan/ se puhucat: sillä et te ole jotca puhuwat/ waan Pyhä Hengi.
Mark 13:12 Nijn on weli ylönandawa weljens cuolemaan/ ja Isä poicans/ ja lapset carcawat wanhembitans wastan/ ja saattawat heitä cuolemaan.
Mark 13:13 Ja caicki wihawat teitä minun nimeni tähden/ waan joca pysy loppun asti/ se tule autuaxi.
Mark 13:14 NIin cosca te saatta nähdä häwityxen cauhistuxen/ josta Daniel Prophetan cautta sanottu on/ seisowan cusa ei sopis/ ( joca sen luke hän ymmärtäkön ) silloin jotca Judeas owat/ ne paetcan wuorille.
Mark 13:15 Ja joca caton päällä on/ älkön astuco alas huonesen/ ja älkön mengö jotakin hakeman huonestans.
Mark 13:16 Ja joca pellolla on/ älkön palaitco nijden jälken/ cuin hän tacans jätti/ ottaman hänen waatettans.
Mark 13:17 Woi wastoinolewaisia ja imettäwäisiä nijnä päiwinä.
Mark 13:18 Mutta rucoilcat/ ettei teidän packon tapahduis talwella.
Mark 13:19 Sillä nijnä aicoina pitä oleman sencaltainen waiwa/ ettei ole ollut luonnon algusta/ cuin Jumala tähän asti luonut on/ eikä tulewa ole.
Mark 13:20 Ja ellei Herra lyhennäis nijtä päiwiä/ nijn ei yxikän ihminen tulis wapahdexi. Mutta walittuiden tähden/ jotca hän on walinnut/ lyhensi hän ne päiwät.
Mark 13:21 JA jos jocu silloin sano teille: Cadzo/ täsä on Christus/ taicka siellä on Christus/ nijn älkät uscoco.
Mark 13:22 Sillä wäärät Christuxet ylösnousewat/ ja wäärät Prophetat/ jotca merckiä ja ihmeitä tekewät/ walituita pettäxens/ jos mahdollinen olis.
Mark 13:23 Mutta cawahtacat/ cadzo/ minä olen teille caicki jo ennen sanonut.
Mark 13:24 MUtta nijnä päiwinä/ pitä Auringon tämän waiwan jälken pimenemän/ ja Cuu ei anna waloans.
Mark 13:25 Tähdet putowat Taiwahast/ ja Taiwan woimat sysätän.
Mark 13:26 Ja silloin heidän pitä näkemän ihmisen Pojan tulewan pilwis suurella woimalla ja cunnialla.
Mark 13:27 Ja silloin hän lähettä Engelins/ ja coco walittuns neljästä tuulesta/ hamast maan lopusta/ nijn Taiwan loppun asti.
Mark 13:28 Mutta Ficunapuusta oppicat wertaus/ cosca hänen oxans tuorehtiwat/ ja lehdet puhkewat/ nijn te tiedätte että suwi on läsnä.
Mark 13:29 Nijn myös te/ cosca te nämät näette tapahtuwan/ nijn tietkät että se on läsnä jo owen edes.
Mark 13:30 Totisest sanon minä teille: ei tämä sucucunda hucu ennen cuin caicki nämät tapahtuwat.
Mark 13:31 Taiwan ja maan pitä huckuman/ mutta minun sanani ei pidä huckuman.
Mark 13:32 Mutta sijtä päiwästä ja ajasta ei tiedä kengän/ ei Engelitkän jotca owat Taiwahas/ ja ei Poicacan/ waan ainoa Isä.
Mark 13:33 CAwahtacat/ walwocat ja rucoilcat/ sillä et te tiedä cosca se aica tule.
Mark 13:34 Nijncuin ihminen/ joca muille maille waelsi/ jätti huonens/ ja andoi palweliains haldun/ ja cullengin hänen ascarens/ ja käski owen wartian walwo.
Mark 13:35 Nijn walwocat sijs/ sillä et te tiedä cosca huonen Herra tulewa on/ ehtona taicka puoli yönä/ eli cucoin laulais eli huomeneldain.
Mark 13:36 Ettei hän äkistä tulis/ ja löydäis teitä macamast.
Mark 13:37 Mutta mitä minä teille sanon/ sen minä myös caikille sanon/ walwocat.

Vers. 14. Häwityxen cauhistuxen ) Lue Matth. 24:15. selitys.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16