P. Lucan Evangelium .

XVIII. Lucu .

 

WErtaus wääräst Duomarist/ ja köyhäst Leskest/ v. 1.
Nijstä jotca wanhurscauteens luottawat: wertaus Phariseuxest ja Publicanist. v. 9.
Otta lapsia tygöns ja siuna heitä/ v. 15.
Wasta sen rickan nuorucaisen kysymyxeen hywistä töistä/ v. 18.
Petarin kysymyxeen/ v. 28.
ilmoitta nijlle cahdellentoistakymmenellen hänen kärsimisestäns/ v. 31.
Jerichoon tulduans/ anda kerjäjälle sokialle näkyns/ v. 35.

 

Luuk 18:1 NIjn hän sanoi myös heille wertauxen/ että aina tule rucoilla ja ei wäsyä/ ja sanoi:
Luuk 18:2 Yxi Duomari oli yhdes Caupungis/ joca ei peljännyt Jumalata/ eikä häwennyt ihmisiä.
Luuk 18:3 Nijn oli myös yxi Leski sijnä Caupungis/ joca tuli hänen tygöns/ sanoden: auta minua rijtaweljeldäni.
Luuk 18:4 Ja ei hän tahtonutcan. Mutta wijmein/ sanoi hän idzelläns: waicka en minä Jumalata pelkä/ engä häpe ihmisiä:
Luuk 18:5 Cuitengin että tämä Leski waiwa minua/ tahdon minä händä autta/ ettei hän tulis/ ja nurisis minua.
Luuk 18:6 Nijn HERra sanoi: cuulcat mitä tämä wäärä Duomari sano:
Luuk 18:7 Eiköstä Jumalan pidäis hänen walituitans auttaman/ jotca yötä ja päiwä händä huutawat/ pidäiskö hänen sitä kärsimän?
Luuk 18:8 Minä sanon teille: hän autta heitä pian. Cuitengin cosca ihmisen Poica on tulewa/ löytänekö hän usco maan pääldä.
Luuk 18:9 NIin hän sanoi muutamille/ jotca idze päällens uscalsit/ että he olit hurscat/ ja muita ylöncadzoit/ tämän wertauxen:
Luuk 18:10 Caxi ihmistä menit Templijn rucoileman/ yxi Phariseus ja toinen Publicani.
Luuk 18:11 Phariseus seisoi ja rucoili näin idzelläns: minä kijtän sinua Jumala/ etten minä ole nijncuin muut ihmiset/ ryöwäri/ wäärä/ huorintekiä/ taicka nijncuin tämä Publicani.
Luuk 18:12 Cahdesti wijckos minä paaston/ ja annan kymmenexet caikista cuin minulla on.
Luuk 18:13 Ja Publicani seisoi taambana/ eikä tahtonut silmiäns nosta Taiwasen päin/ mutta löi rindoijns/ ja sanoi: Jumala armahda minun syndisen päälleni.
Luuk 18:14 Minä sanon teille: tämä meni cotians hurscambana cuin toinen: sillä jocainen cuin idzens ylöndä/ hän aletan: ja joca hänens alenda/ se ylötän.
Luuk 18:15 HE toit myös hänen tygöns lapsia/ että hän heihin rupeis. Cosca Opetuslapset sen näit/ nuhtelit he nijtä.
Luuk 18:16 Mutta cuin Jesus oli heitä cudzunut tygöns/ sanoi hän: sallicat lasten tulla minun tygöni/ ja älkät heitä kieldäkö:
Luuk 18:17 Sillä sencaltaisten on Jumalan waldacunda: totisest sanon minä teille: joca ei ota Jumalan waldacunda nijncuin lapsi/ ei hän sinne taida tulla.
Luuk 18:18 JA hänelle kysyi Päämies ja sanoi: hywä Mestari/ mitä minun pitä tekemän/ että minä ijancaickisen elämän saisin?
Luuk 18:19 Jesus sanoi hänelle: mitäs minua hywäxi cudzut? Ei ole kengän hywä/ waan ainoa Jumala.
Luuk 18:20 Käsky sanat sinä tiedät: älä huorin tee: älä tapa: älä warasta: älä sano wäärä todistusta: cunnioita Isäs ja äitiäs.
Luuk 18:21 Nijn hän sanoi: Nämät caicki olen minä minun nuorudestani pitänyt.
Luuk 18:22 Cosca Jesus sen cuuli/ sanoi hän hänelle: yxi sinulda wielä puuttu: myy caicki mitä sinulla on/ ja jaa waiwaisten/ nijn sinä saat tawaran Taiwas/ ja tule ja seura minua.
Luuk 18:23 Cosca hän sen cuuli/ tuli hän murhellisexi: sillä hän oli sangen ricas.
Luuk 18:24 Cosca Jesus näki hänen murheisans olewan/ sanoi hän: cuinga työläst rickat tulewat Jumalan waldacundan:
Luuk 18:25 Pikemmin käy Cameli neulan silmästä/ cuin ricas tule Jumalan waldacundan.
Luuk 18:26 Nijn he sanoit/ jotca sen cuulit: cucasta taita autuaxi tulla?
Luuk 18:27 Hän sanoi: mitä ihmisille on mahdotoin/ se on Jumalalle mahdollinen.
Luuk 18:28 NIjn Petari sanoi: cadzo/ me jätimme caicki ja seuraisimme sinua.
Luuk 18:29 Hän sanoi heille: totisest sanon minä teille: ei ole kengän/ joca jätti huonens/ wanhemmans/ weljens/ emändäns/ ja lapsens Jumalan waldacunnan tähden?
Luuk 18:30 Joca ei paljo enämbätä saa tällä ajalla jällens/ ja tulewaises mailmas ijancaickisen elämän.
Luuk 18:31 JA hän otti tygöns ne caxitoistakymmendä/ ja sanoi heille: Cadzo/ me menemme Jerusalemijn/ ja caicki pitä täytettämän cuin Prophetailda ihmisen Pojasta kirjoitetut owat:
Luuk 18:32 Sillä hän ylönannetan pacanoille/ ja pilcatan ja häwäistän ja syljetän/
Luuk 18:33 Ja cuin he owat hänen ruoskinet/ tappawat he hänen/ ja colmandena päiwänä on hän ylösnousewa.
Ja ei he yhtän sana näistä ymmärtänet. Ja tämä puhe oli heildä nijn peitetty/ ettei he ymmärtänet mitä sanottin.
Luuk 18:34 NIjn tapahtui/ cosca hän Jerichota lähestyi/ että yxi sokia istui tien wieres kerjäten.
Luuk 18:35 Ja cuin hän cuuli Canssan ohidzekäywän/ kysyi hän mikä se olis.
Luuk 18:36 He sanoit hänelle: Jesus Nazarenus tästä meni.
Luuk 18:37 Ja hän huusi/ ja sanoi: Jesu Dawidin Poica/ armahda minua. Nijn ne jotca ohidzemenit/ toruit händä waickeneman.
Luuk 18:38 Mutta hän huusi sitä enämmin: Dawidin Poica/ armahda minua.
Luuk 18:39 Nijn Jesus seisatti/ ja käski händä talutta tygöns. Ja cuin hän lähestyi/ kysyi hän hänelle: ja sanoi:
Luuk 18:40 Mitäs tahdot/ että minun pitä sinulle tekemän? Hän sanoi: HERra/ että minä näkisin.
Luuk 18:41 Ja Jesus sanoi hänelle: ole näkewä: sinun uscos autti sinua.
Luuk 18:42 Ja hän sai cohta näkyns/ ja seurais händä/ ja cunnioidzi Jumalata. Ja caicki Canssa/ cuin sen näit/ kijtit Jumalata.

 

Vers. 14. Hurscambana cuin ) Se on/ ei ole toinen wanhurscana cotia mennyt/ waan duomittuna. Ebraismus est, negative dicitur, sicut Psal. 118:8. Se on hywä luotta HERran päälle/ paremmin cuin Ruhtinasten päälle. Hoc efficit Ebrea litera Mem. Nijncuin myös/ Matth. 21:31. Publicanit ja portot pitä käymän teidän edellän Taiwan waldacundan. Teidän edellän ) se on/ et te.
v. 22. Wielä sinulda yxi puuttu ) se on/ sinulda puuttu caicki/ ut supra Matth. 19:21. Marc. 10:21. Mutta myydä on nijncuin/ Luc. 12:33.
v. 30. Tähän aican ) Lue Marc. 10:20.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24