P. Lucan Evangelium .

XVII. Lucu .

 

JEsus opetta pahennuxista/ ja cuinga rickowaisille andexi annettaman pitä/ v. 1.
Uscosta/ v. 5.
Meidän töidem kelwottomudest/ v. 7.
Mennesäns Jerusalemijn paranda kymmenen spitalista miestä/ v. 11.
Opetta Jumalan waldacunnan ja Christuxen tulemisen menosta/ v. 20.

 

Luuk 17:1 NIjn hän sanoi Opetuslapsillens: se on mahdotoin ettei pahennuxet tule.
Luuk 17:2 Woi händä/ jonga cautta ne tulewat/ se olis hänelle parambi/ että myllyn kiwi ripustettaisin hänen caulaans/ ja heitetäisin mereen/ cuin hän jongun näistä pienistä pahennais.
Luuk 17:3 Carttacat teitänne. Jos weljes ricko sinua wastan/ nijn nuhtele händä/ ja jos hän idzens paranda/ nijn anna hänelle andexi.
Luuk 17:4 Ja jos hän seidzemen kerta päiwäs ricko sinua wastan/ ja seidzemen kerta päiwäs sinun tygös palaja/ sanoden: minä cadun/ nijn anna hänelle andexi.
Luuk 17:5 JA Apostolit sanoit HERralle/ lisä meille usco.
Luuk 17:6 Mutta HERra sanoi: jos teillä olis usco nijncuin Sinapin siemen/ ja te sanoisitte tälle medzäficunapuulle: nouse ja siirrä sinus mereen/ nijn hän cuulis teitä.
Luuk 17:7 MUtta kenellä teistä on palwelia/ joca kyndä taicka carja caidze/ ja cosca hän medzäst cotia tule/ että hän sano hänelle: mene cohta atrioidzeman?
Luuk 17:8 Eikö hän pikemmin sano hänelle: walmista ehtolist/ sonnusta sinus/ ja palwele minua/ nijncauwan cuin minä syön ja juon/ ja syö ja juo sinä sijtte.
Luuk 17:9 Wai kijttäkö hän palweliatans/ että hän teki mitä hänelle käsketty oli?
Luuk 17:10 En luule. Nijn myös te/ cosca te oletta caicki tehnet/ cuin teille käsketty on/ nijn sanocat: me olemma kelwottomat palweliat/ me teimme nijncuin meidän pitikin tekemän.
Luuk 17:11 JA tapahtui/ että hän meni Jerusalemita päin/ ja matcusti keskeldä Samarian ja Galilean.
Luuk 17:12 Ja cuin hän tuli yhten kylän/ cohtaisit händä kymmenen spitalista miestä/ jotca taambana seisoit:
Luuk 17:13 Ja corgotit änens/ sanoden: Jesu racas Mestari/ armahda meidän päällem.
Luuk 17:14 Ja cosca hän ne näki/ sanoi hän heille: mengät/ ja osottacat teitän Papeille. Ja tapahtui/ että he mennesäns tulit puhtaxi.
Luuk 17:15 Nijn yxi heistä/ cosca hän näki että hän parattu oli/ palais jällens ja cunnioitti Jumalata suurella änellä:
Luuk 17:16 Ja langeis caswoillens hänen jalcains juuren/ ja kijtti händä.
Luuk 17:17 Ja se oli Samaritanus. Mutta Jesus sanoi: eikö kymmenen puhdistettu? cusasta yhdexän owat?
Luuk 17:18 Ei ole muita palainnut Jumalata cunnioidzeman cuin tämä muucalainen?
Luuk 17:19 Ja hän sanoi hänelle: nouse ja mene/ sinun uscos on sinun wapahtanut.
Luuk 17:20 JA Phariseuxilda kysyttin: cosca Jumalan waldacunda olis tulewa? Wastais hän heille/ ja sanoi: ei Jumalan waldacunda tule ulconaisella menolla/ eikä myös sanota:
Luuk 17:21 Cadzo täsä/ cadzo siellä: sillä cadzo/ Jumalan waldacunda on teidän sisällänne.
Luuk 17:22 Nijn hän sanoi Opetuslapsillens: se aica tule/ että te halajatte nähdä yhtäkin ihmisen Pojan päiwä/ ja et te saatcan nähdä.
Luuk 17:23 Ja he sanowat teille: cadzo täsä/ cadzo siellä/ älkät mengö/ älkät seuratco:
Luuk 17:24 Sillä nijncuin pitkäisen leimaus Taiwan alla leimahta/ ja paista caickein päälle/ cuin Taiwan alla owat: nijn myös pitä ihmisen Pojan päiwänä oleman.
Luuk 17:25 Mutta ennen tule hänen paljo kärsiä/ ja hyjättä täldä sucucunnalda.
Luuk 17:26 Ja nijncuin tapahdui Noen päiwinä/ nijn myös tapahtu ihmisen Pojan päiwänä.
Luuk 17:27 He söit/ joit/ nait ja huolit/ haman sijhen päiwän asti/ cuin Noe Arckijn meni/ ja wedenpaisumus tuli/ ja hucutti caicki.
Luuk 17:28 Nijn myös tapahdui Lothin päiwinä: he söit/ joit/ ostit/ myit/ istutit ja rakensit.
Luuk 17:29 Mutta sinä päiwänä/ cuin Loth Sodomast läxi/ satoi tulda ja tulikiwe Taiwahast/ ja hucutti caicki.
Luuk 17:30 Näin pitä myös sinä päiwänä tapahtuman/ jona ihmisen Poica ilmoitetan.
Luuk 17:31 Joca sinä päiwänä caton päällä on/ ja hänen caluns owat huones: nijn älkön astuco alas nijtä ottaman. Ja joca pellolla on/ älkön palaitco jätettyiden jälken.
Luuk 17:32 Waan muistacat Lothin emändätä.
Luuk 17:33 Jocainen cuin pyytä sieluans wapahta/ hän sen cadotta/ ja jocainen cuin sen cadotta/ hän saatta hänen elämän.
Luuk 17:34 Minä sanon teille: sinä yönä caxi macawat yhdellä wuotella/ yxi ylösotetan/ ja toinen jätetän.
Luuk 17:35 Caxi ynnä jauhawat/ yxi ylösotetan/ ja toinen jätetän.
Luuk 17:36 Ja he sanoit hänelle: HERRA/ cusa sijs? Nijn hän sanoi heille? cusa raato on/ sinne myös Cotcat coconduwat.

 

Vers. 10. Tehnet ) Täsä puhu Christus ihmisten tawalla/ juuri yxikertaisest ulconaisista töistä: muutoin Jumalan edes ei taida yxikän tehdä nijn paljo cuin hän welcapää on/ sillä ei Jumala tydy paljaisin töihin.
v. 20. Ulconaisella ) se on: Jumalan waldacunda ei ole nijsä töisä/ cuin owat sidotut paickoihin/ ruokihin/ waatteisin/ aicoihin ja ihmisijn: Waan nijhin cuin owat wapat uscosa ja rackaudesa.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24