Toinen Cuningasten Kirja

II. Lucu.

ENnencuin Elia otetan ylös/ tahto hän Elisan pois tyköäns/ mutta ei hän saa/ v. 1.
lyö hamellans Jordanijn/ joca jaca idzens/ ja he käywät sijtä ylidzen/ v. 8.
Elisa ano caxikertaist henge/ v. 9.
heidän käydesäns otetan Elia tulisilla waunuilla ylös/ v. 11.
Elisa otta hänen hamens/ jaca taas Jordanin ja palaja/ v. 13.
Prophetain pojat edziwät Eliata/ ja ei löydä/ v. 15.
Elisa tule Jerihoon/ ja paranda siellä wahingoliset wedet/ v. 19.
BethElijn mennes pilcatan hän nuorucaisilda/ jotca carhuilda cuoliaxi rewellän/ v. 23.

2 Kun 2:1 COsca HERra tahdoi Elian tuules otta ylös taiwasen/ käwit Elia ja Elisa Gilgalist.
2 Kun 2:2 Ja Elia sanoi Elisalle: wijwys täsä/ sillä HERra on minun lähettänyt BethElijn. Mutta Elisa sanoi: nijn totta cuin HERra elä/ ja sinun sielus/ en minä luowu sinusta. Ja he tulit alas BethElin.
2 Kun 2:3 Silloin käwit Prophetain pojat cuin BethElis olit Elisan tygö/ ja sanoit hänelle: tiedäckös HERran tänäpän ottawan sinuldas pois sinun Isändäs sinun pääs pääldä? Hän sanoi: minä kyllä sen tiedän/ olcat äneti.
2 Kun 2:4 Ja Elia sanoi hänelle: Elisa/ wijwys täsä/ sillä HERra on minun lähettänyt Jerihoon. Hän sanoi: nijn totta cuin HERra elä ja sinun sielus/ en minä luowu sinusta.
2 Kun 2:5 Ja cuin he tulit Jerihoon. Tulit Prophetain pojat cuin Jerihos olit Elisan tygö/ ja sanoit hänelle: tiedäckös HERran tänäpän ottawan sinuldas pois sinun Isändäs sinun pääs pääldä? Hän sanoi: minä kyllä sen tiedän/ olcat äneti.
2 Kun 2:6 Ja Elia sanoi hänelle: oles täsä/ sillä HERra on minun lähettänyt Jordanijn. Hän sanoi: nijn totta cuin HERra elä/ ja sinun sielus/ en minä luowu sinusta.
2 Kun 2:7 Ja he käwit molemmin. Mutta wijsikymmendä miestä Prophetain pojista menit pois/ ja jäit cauwas seisoman/ ja he seisoit ynnä Jordanin tykönä.
2 Kun 2:8 NIin otti Elia hamens ja käärei cocoon/ ja löi weteen/ ja wesi hajois molemmille puolille/ nijn että molemmat käwit cuiwana sen läpidze.
2 Kun 2:9 Ja cosca he tulit ylidze/ sanoi Elia Elisalle: ano/ mitä minun pitä sinulle tekemän/ ennencuin minä otetan pois sinulda. Elisa sanoi: että sinun henges olis minun cansani caxikertaisest.
2 Kun 2:10 Hän sanoi: sinä olet anonut cowa asiata/ mutta cuitengin jos sinä näet minun cosca minä sinulda otetan pois/ nijn se tapahtu/ mutta jos et sinä näe/ nijn ei se tapahdu.
2 Kun 2:11 Ja cosca he ynnä käwit ja puhuit keskenäns/ cadzo/nijn tulit tuliset waunut tulisten hewoisten cansa/ ja eroitti heidän toinen toisestans. Ja Elia meni ylös tules taiwasen.
2 Kun 2:12 MUtta Elisa näki sen/ ja huusi: minun Isän/ minun Isän/ Israelin waunu ja hänen radzasmiehens/ ja ei händä enä nähnyt. Ja hän tartui waatteisijns ja rewäis ne cahtia.
2 Kun 2:13 Ja otti Elian hamen ylös/ joca häneldä pudonnut oli/ palais ja meni Jordanin randaan.
2 Kun 2:14 Ja otti sen hamen/ joca Elialda pudonnut oli/ löi weteen/ ja sanoi: cusa on nyt HERra Elian Jumala? Ja löi weteen/ nijn wesi hajois molemmille puolille/ ja Elisa käwi ylidzen.
2 Kun 2:15 COsca Prophetain pojat/ jotca ylidze toisella puolella Jerihos olit/ näit hänen/ sanoit he: Elian hengi lepä Elisan päällä/ ja käwit händä wastan/ ja cumarsit maahan asti.
2 Kun 2:16 Ja sanoit hänelle: cadzo/ sinun palwelioisas on wijsikymmendä wahwa miestä/ anna heidän mennä edzimän sinun Isändätäs/ jos HERran hengi on ottanut hänen/ ja heittänyt jolleculle wuorelle/ taicka johongun laxoon. Hän sanoi: älkät andaco mennä.
2 Kun 2:17 Mutta he waadeit händä sijhenasti että hän häpeis/ ja sanoi: mengän. Ja he lähetit matcaan wijsikymmendä miestä/ ja he edzeit colme päiwä ja ei löytänet händä.
2 Kun 2:18 Ja tulit jällens hänen tygöns ( ja hän oli Jerihos ) ja sanoi heille: engö minä sanonut teille/ ettei teidän pitänyt menemän?
2 Kun 2:19 JA ne miehet cuin Caupungis olit/ sanoit Elisalle/ cadzo/ täsä Caupungis on hywä asua/ nijncuin meidän Herram näke/ mutta täsä on paha wesi/ ja hedelmätöin maa.
2 Kun 2:20 Hän sanoi: tuocat minulle usi astia/ ja pangat suola sijhen/ ja he toit hänelle.
2 Kun 2:21 Nijn hän meni ulos wesicaiwoin tygö/ ja heitti suola nijhin/ sanoden: nijn sano HERra: minä olen tämän weden parandanut/ ei yxikän cuolema taicka hedelmättömys pidä heistä tästedes tuleman.
2 Kun 2:22 Nijn parani wesi tähän päiwän asti Elisan sanan jälken/ jonga hän puhui.
2 Kun 2:23 JA hän meni sieldä BethElijn/ ja hänen mennesäns tiellä/ tulit pienet pojat Caupungist/ ja pilckaisit händä/ sanoden: tule ylös paljas pää/ tule ylös paljas pää.
2 Kun 2:24 Ja hän käänsi idzens/ ja cuin hän heidän näki/ kirois hän heitä HERran nimeen. Nijn tuli caxi carhua medzästä/ ja repelit caxi poica wijdettäkymmendä cuoliaxi.
2 Kun 2:25 Sieldä hän meni Carmelin wuorelle/ ja sijtte palais sieldä Samariaan.

Vers. 3. Prophetain pojat ) Olit ne cuin opettelit ja harjoittelit idziäns Jumalan sanas Prophetain tykönä. Vers. eod. Sinulda/ in Hebraeo sinun pääs pääldä ) Päänä olla on olla mestarina ja opettajana: Jalcoina olla on olla opetuslapsena eli alemmaisna: sillä cosca opettaja opetta/ istu hän opetuslapsians ylömbänä/ nijn että ne owat hänelle jalcain juures/ ja hän heidän pääns wieres. Juuri nijn sano P. Pawali/ Act. 22:3. että hän on oppenut Lain Gamalielin jalcain juures/ ja se on yhteinen tapa näin kirjoituxes puhua Hebraean kielellä. Nijn istui myös Maria Christuxen jalcain juures/ Luc. 10:39.
v. 9. Ennencuin minä otetan sinulda pois ) Täsä nähdän/ että joca tahto jotakin anoa pyhildä/ hänen pitä anoman heildä nijncauwan cuin he eläwät/ sijtte on turha jotakin anoa heildä. v. eodem , Caxikertaisest ) Ei Elisa tahtonut Elian henge caxikertaisest/ sillä yxi on hengi/ joca on caikisa pyhisä/ 1. Cor. 12. waan sen yhden hengen caxikertaisen suun/ että hän wois enä ja wäkewemmäst saarnata/ cuin Elia/ nijncuin hän tekikin.
v. 20. Pangat sijhen suola ) Tällä tahdoi Jumala osotta woiwan hänens tehdä mitä hänen näky/ ja mingä cautta hän tahto. Mutta ei tästä se seura/ että wihityllä suolalla on woima syndiä ja Satanin wäjytyxiä wastan/ sijhen ei ole yhtän Jumalan sana eli lupausta.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25