Toinen Cuningasten Kirja

XI. Lucu.

AThalia surma caiken Cuningalisen siemenen/ paidzi Joast/ v. 1.
jonga Jojada teke Cuningaxi/ v. 4.
Athalia surmatan/ v. 13.
lijtto Jumalan/ Cuningan ja Canssan wälillä/ että he owat HERran Canssa/ v. 17.
ja Baalin cuwa ja Altari cukistetan/ v. 18.

2 Kun 11:1 MUtta cosca Athalia Ahasian äiti näki hänen poicans cuollexi/ nousi hän ja hucutti caiken Cuningalisen siemenen.
2 Kun 11:2 Mutta Joseba Cuningas Joramin tytär Ahasian sisar otti Joaxen Ahasian pojan/ ja warasti hänen Cuningan lasten seast/ jotca tapetut olit/ imettäjäns cansa macaushuonest. Ja hän kätki hänen Athalian edestä nijn ettei hän tapettu.
2 Kun 11:3 Ja hän oli kätkettynä HERran huones hänen cansans cuusi ajastaica/ mutta Athalia oli Drotningi maalla.
2 Kun 11:4 SEidzemendenä ajastaicana lähetti Jojada/ ja otti sadan päämiehet/ Ruhtinasten ja wartioitten cansa/ ja noudatti heidän tygöns HERran huoneseen/ ja teki lijton heidän cansans/ ja wannotti heitä HErran huones/ ja näytti heille Cuningan pojan.
2 Kun 11:5 Ja käski heitä/ ja sanoi: tämä on se jonga teidän tekemän pitä: colmas osa teistä/ jonga wuoro on Sabbathina olcon Cuningan huonen wartiana.
2 Kun 11:6 Ja colmas osa olcon Surrin portin tykönä/ ja colmas osa olcon sen portin tykönä cuin on wartioitten tacana/ ja teidän pitä wartioidzeman huonen päällecarcamisest.
2 Kun 11:7 Mutta caxi osa teistä caikista/ jotca Sabbathina pääsettä/ pitä wartioidzeman Cuningasta HERran huones.
2 Kun 11:8 Ja teidän pitä oleman Cuningan ymbärillä/ ja jocaidzella asens hänen kädesäns. Ja joca tule järjestyxeen/ hänen pitä cuoleman/ että te olisitta Cuningan tykönä mennesäns ulos ja sisälle.
2 Kun 11:9 Ja sadan päämiehet teit caicki mitä Pappi Jojada heidän käskenyt oli/ ja otit miehens tygöns/ jotca Sabbathina tulit nijden cansa jotca Sabbathina läxit/ ja tulit Papin Jojadan tygö.
2 Kun 11:10 Ja Pappi andoi päämiehille keihät ja kilwet/ jotca olit ollet Cuningas Dawidin/ ja olit HERran huones.
2 Kun 11:11 Ja wartiat seisoit Cuningan ymbärillä/ jocaidzella ase heidän kädesäns/ oikiasta huonen louckasta nijn wasembaan huonen louckaan/ Altarita ja huonetta läsnä.
2 Kun 11:12 Ja hän toi Cuningan pojan edes/ ja pani Cruunun hänen päähäns/ ja andoi hänelle todistuxen/ ja teki hänen Cuningaxi/ ja woitelit hänen/ ja löit käsiäns yhteen/ ja sanoit: menestykön Cuningas.
2 Kun 11:13 JA cosca Athalia cuuli Canssan huudon/ juoxi hän sinne ja meni Canssan tygö HERran huoneseen.
2 Kun 11:14 Ja näki/ cadzo/ että Cuningas seisoi padzan tykönä/ nijncuin tapa oli/ ja päämiehet ja trometarit Cuningan tykönä/ ja caicki maan Canssa olit iloiset/ ja soitit Trometillä. Nijn Athalia rewäis waattens/ ja sanoi: petos/ petos.
2 Kun 11:15 Mutta Pappi Jojada käski sadanpäämiehiä/ jotca olit pannut joucon päälle/ ja sanoi heille: wiekät händä ulos joucon läpidze/ ja jos jocu seura händä hän surmattacan miecalla: sillä Pappi oli sanonut/ ettei hänen pitänyt cuoleman HERran huones.
2 Kun 11:16 Ja he laskit kätens hänen päällens/ ja hän meni sitä tietä myöden jota hewoiset Cuningan huoneseen käywät/ ja siellä tapettin.
2 Kun 11:17 NIin teki Jojada lijton HERran/ Cuningan ja Canssan wälillä/ että he owat HErran Canssa/ nijn myös Cuningan ja Canssan wälillä.
2 Kun 11:18 Nijn meni caicki maan Canssa Baalin kirckoon/ ja cukistit hänen Altarins/ ja ricoit peräti caicki hänen cuwans/ ja Mathanin Baalin papin tapoit he myös Altarin edes. Mutta Pappi asetti wirat HERran huones.
2 Kun 11:19 Ja otti sadanpäämiehet/ ja Ruhtinat/ ja wartiat/ ja caiken maan Canssan/ ja johdatti Cuningan alas HERran huonesta/ ja tulit wartioitten portin tietä haman Cuningan huonesen. Ja hän istui Cuningan istuimelle.
2 Kun 11:20 Ja caicki maan Canssa oli iloisans/ ja Caupungi oli alallans. Mutta Athalian tapoit he miecalla Cuningan huones.
2 Kun 11:21 Ja Joas oli seidzemen ajastaicainen tullesans Cuningaxi.

Vers. 4. Lähetti Jojada ) Ei Jojada tehnyt wäärin eli capina nostanut: sillä hän warjeli oikian waldacunnan perillisen Athalian wäkiwallast/ ja autti händä wandacundaan/ jonga se oma oli/ nijncuin Jumala lupais Dawidille/ 2. Par. 23:4. Cuitengin ei pidä opettajan Udes Testamendis sencaltaist ilman erinomaist cudzumist seuraman: sillä Wanhas Testamendis on Prophetailla ja Papeilla ollut cahtalainen wirca: Mailmalinen/ sijnä/ että he owat duominnet weren ja weren wälillä/ etc. Deut. 17:8. & 21:5. woidellet Cuningait/ Sup. c. 9. ja enä sencaltaisita. Hengellinen/ sijnä cuin he owat opettanet ja neuwonet Canssa HERRan Lais/ etc. Mutta Udes Testamendis ei ole heillä senmuotoisista mailmalisista asioista yhtän käskyä/ jollei se josacusa hallituxes ole heille mailmaliselda säädyldä käsketty.
v. 12. Todistuxen ) se oli wijdes Mosexen kirja/ joca oli Cuningasten luke käsketty/ Deut. 17:18.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25