ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN KIRJA

VI. Lucu.

 

IHmisten pahus saa suuren wallan maan päällä/ v. 1.
HERra catu ihmisen luonens/ v. 6.
uhca weden paisumisella/ v. 7.
anda heille aica heitäns parata/ sata ja caxikymmendä ajastaica/ v. 3.
Käske Noahn raketa colmipohjaisen Arkin/ v. 14.
joca ( sijtte cuin Jumala teki hänen cansans lijton ) sen teke ja toimitta/ v. 18.

1 Moos 6:1 COsca ihmiset rupeisit lisändymän maan päällä/ ja sijtit tyttäritä.
1 Moos 6:2 Nijn Jumalan pojat näit ihmisten tyttäret caunixi/ ja otit emännixens jotca he tahdoit.
1 Moos 6:3 Silloin sanoi HERra: ei minun hengen rijtele ihmisten cansa ijancaickisest/ sillä he owat liha/ minä annan heille aica sata ja caxikymmendä ajaistaica.
1 Moos 6:4 Sijhen aican olit myös Sangarit maan päällä: sillä sijttecuin Jumalan pojat macaisit ihmisten tytärten cansa/ ja sijtit lapsia/ että nijstä tulit woimaliset miehet/ jotca muinan olit sangen cuuluisat.
1 Moos 6:5 MUtta cosca HERra näki Ihmisen pahuden suurexi maan päällä/ ja caicki hänen sydämens aiwoitus ja ajatus oli ainoastans aina paha.
1 Moos 6:6 Silloin hän catui/ ihmisen tehnens maan päälle/ ja tuli murhelisexi sydämesäns.
1 Moos 6:7 Ja sanoi: ihmisen cuin minä loin/ hucutan minä maan pääldä/ hamast ihmisest nijn carjan/ matoin ja linduin asti taiwan alla: sillä minä cadun että minä heitä tehnyt olen.
1 Moos 6:8 Mutta Noah löysi armon HERran edes.
1 Moos 6:9 TÄmä on Noahn sucucunda: Noah oli hurscas ja waca mies/ ja eli jumalisest hänen ajallans.
1 Moos 6:10 Ja sijtti colme poica/ Semin/ Hamin ja Japhetin.
1 Moos 6:11 Mutta maa oli turmeldu Jumalan caswon edes/ ja täynäns wäkiwalda.
1 Moos 6:12 Silloin cadzatti Jumala maan päälle/ ja cadzo/ se oli turmeldu: sillä caicki liha oli turmellut tiens maan päällä.
1 Moos 6:13 Ja Jumala sanoi Noahlle: caicken lihan loppu on minun eteeni tullut: sillä maa on heistä täynäns wäkiwalda/ ja cadzo/ minä hucutan heitä ynnä maan cansa.
1 Moos 6:14 TEe sinulles Arcki hongasta/ ja tee sisälle olinsiat/ ja terwa se sisäldä ja ulco.
1 Moos 6:15 Ja tee händä näin: Colmesata kynärätä pitä oleman hänen pituudens/ wijsikymmendä kynärätä leweydens ja colmekymmendä kynärätä corkeudens.
1 Moos 6:16 Ackunan sinun pitä tekemän/ ja sen ylhäldä kynärällä päättämän. Owen pitä sinun paneman keskelle siwua. Ja hänellä pitä oleman colme pohja/ yxi alinna/ toinen keskellä ja colmas ylinnä.
1 Moos 6:17 Ja cadzo/ minä annan tulla wedenpaisumisen maan päälle/ hucuttaman caicke liha/ josa eläwä hengi on taiwan alla/ ja caicki mitä maan päällä on pitä huckuman.
1 Moos 6:18 Mutta sinun cansas minä minun lijttoni teen/ ja sinun pitä Arckijn menemän/ poikines/ emändines/ ja poicais emändäin cansa.
1 Moos 6:19 Ja sinun pitä saattaman Arckijn/ caickinaiset eläimet caickest lihast/ caxittain/ coiraxen ja naaraxen/ jäämän elämän cansas.
1 Moos 6:20 Linnuista laistans/ carjasta laistans/ caickinaisista madoista maan päällä laistans. Caickista näistä pitä caxittain sinun tygös käymän/ jäämän elämän.
1 Moos 6:21 Ja sinun pitä ottaman tygös caickinaista ruoca jota syödän/ ja cocooman sinun tygös/ sinulle ja heille elatuxexi.
1 Moos 6:22 Ja Noah teki caicki mitä Jumala hänen käski.

Vers. 2. Jumalan pojat ) ne olit pyhäin Patriarchain lapset/ jotca Jumalan pelgos olit caswatetut/ mutta he tulit sijtte pahemmaxi cuin ne muut/ sen pyhän nimen warjolla. Nijncuin usiast tapahtu/ että pyhäin lapset tulewat caickein pahimmixi wericoirixi ja tylyimixi ihmisixi.
v. 3. Minun hengen ) Se on turha mitä minä minun hengeni cautta annan saarnatta heidän edesäns/ nuhdella ja opetta heitä/ nijn peräti lihalisixi owat he tullet/ että he cadzowat ylön ja pilckawat minun Sanani ja Hengeni/ sentähden pitä hänen lackaman saarnamast/ ja andaman heidän mennä/ ja en minä enä rijtele heidän cansans.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50