1. P. PAAVALIN 1 EPISTOLA KORINTILAISILLE

5. luku

 

I. Paavali nuhtelee heitä, että he kärsivät sukuruttaista seassansa, jonka hän sulkee ulos seurakunnasta, ja näyttää syyn siihen vertauksella hapatuksesta; II. Neuvoo heitä eroittamaan julkisyntisiä pois joukostansa.

 

I. Täydellisesti kuuluu teidän seassanne huoruus, ja senkaltainen huoruus, josta ei pakanatkaan sanoa tiedä, niin että joku isänsä emäntää pitää.
2. Ja te olette paisuneet, ja miksi ette enemmin murehtineet, että se, joka senkaltaisen työn tehnyt on, teidän seastanne otettaisiin pois.
3. Mutta minä tosin, joka niinkuin ruumiin puolesta poissa ollen, kuitenkin hengessä tykönä ollen*, olen jo niinkuin tykönä oleva sen tuominnut, että hän, joka sen niin tehnyt on,
4. Meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimeen*, teidän kokoontulemisessanne, ynnä minun henkeni kanssa, meidän Herran Jesuksen Kristuksen voimalla,
5. Annetaan saatanan haltuun lihan kadotukseksi*, että henki autuaaksi tulis Herran Jesuksen päivänä.
6. Ei ole teidän kerskauksenne hyvä*: ettekö te tiedä, että vähä hapatus kaiken taikinan hapattaa+?
7. Sentähden peratkaat se vanha taikina, että te olisitte uusi taikina, niinkuin te happamattomat olette; sillä meidän pääsiäislampaamme* on meidän edestämme uhrattu, joka on Kristus+.
8. Sentähden pitäkäämme juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä pahuuden ja vääryyden hapatuksessa, vaan vakuuden ja totuuden happamattomassa* taikinassa.
9. II. Minä olen teille lähetyskirjassa kirjoittanut*, ettei teidän pitäisi sekaantuman huorintekiäin kanssa+.
10. Ja ei kaiketi tämän maailman huorintekiäin kanssa, eli ahneitten, eli raateliain, eli epäjumalain palveliain; sillä niin tulis teidän maailmasta paeta pois.
11. Mutta nyt minä olen kirjoittanut, ettei teidän pidä heihin sekaantuman, jos joku, joka veljeksi kutsutaan, olis huorintekiä, taikka ahne, eli epäjumalain palvelia, taikka pilkkaaja, eli juomari, taikka raatelia; älkäät senkaltaisen kanssa syökö;
12. Sillä mitä minun tulee tuomita niitä, jotka ulkona ovat? Ettekö te niitä tuomitse, jotka sisällä ovat?
13. Mutta Jumala ne tuomitsee, jotka ulkona ovat. Ajakaat itsekin paha pois tyköänne.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16