1. P. PAAVALIN 1 EPISTOLA KORINTILAISILLE

4. luku

 

I. Apostoli opettaa, minä uskolliset opettajat pitää pidettämän, II. Minä maailma heidät pitää; III. Neuvoo Korintilaisia, ja uhkaa tultuansa rangaista paisuneita.

 

I. Jokainen pitäköön meitä Kristuksen palvelioina* ja Jumalan salaisuutten huoneenhaltioina+.
2. Mutta ainoastaan se huoneenhaltiain seassa etsitään, että joku uskolliseksi löydettäisiin.
3. Mutta vähän minä sitä tottelen, että minä teiltä tuomitaan eli inhimilliseltä päivältä: ja en minä itsekään tuomitse minuani;
4. Sillä en minä tiedä mitään kanssani; mutta en minä sentähden vanhurskautettu ole*, vaan Herra on se, joka minun tuomitsee.
5. Sentähden älkäät tuomitko ennen aikaa*, siihenasti kuin Herra tulee+, joka nekin valkeuteen saattaa, mitkä pimeydessä peitetyt ovat, ja ilmoittaa sydänten aivoitukset: ja silloin kukin saa kunnian Jumalalta.
6. Mutta näitä, rakkaat veljet, olen minä minustani ja Apollosta ulostoimittanut teidän tähtenne, että te meistä oppisitte, ettei kenkään enempää itsestänsä ajattelisi* kuin kirjoitettu on, ettei yksikään teistä toistansa vastaan pidä jonkun tähden itsiänsä paisuttaman.
7. Sillä kuka sinun eroittaa? Taikka mitä sinulla on, jota et sinä ole saanut*? Jos siitä siis saanut olet, mitäs kerskaat niinkuin et sinä saanut olisi?
8. Jo te olette ravitut, jo te olette rikastuneet, ilman meitä te vallitsette: ja oi jospa te tosin vallitsisitte, että mekin teidän kanssanne vallitsisimme!
9. II. Sillä minä luulen, että Jumala on meitä apostoleita* viimeisiksi asettanut, niinkuin surmattaviksi+; sillä me olemme maailmalle, ja enkeleille, ja ihmisille ihmeeksi tulleet§.
10. Me olemme tomppelit Kristuksen tähden, mutta te toimelliset* Kristuksessa: me heikot+, mutta te väkevät: te kunnialliset, mutta me katsotut ylön.
11. Hamaan tähän hetkeen asti kärsimme me nälkää ja janoa, ja olemme alasti, ja meitä lyödään korvalle* ja ei meillä ole vahvaa asuinsiaa:
12. Ja me näemme vaivaa, työtä tehden omilla käsillämme*. Kuin meitä soimataan, niin me hyvästi lausumme+: kuin meitä vainotaan, niin me kärsimme.
13. Kuin meitä pilkataan, niin me rukoilemme: me olemme tulleet niinkuin maailman tunkioksi* ja kaikkein saastaisuudeksi tähän päivään asti.
14. III. En minä näitä kirjoita häväistäkseni teitä, vaan minä neuvon teitä niinkuin rakkaita lapsiani.
15. Sillä ehkä teillä olis kymmenentuhatta opettajaa Kristuksessa, niin ei teillä kuitenkaan ole monta isää; sillä minä olen teitä Kristuksessa Jesuksessa siittänyt* evankeliumin kautta.
16. Sentähden neuvon minä teitä, olkaat minun tavoittajani.
17. Sentähden lähetin minä teille Timoteuksen, joka on minun rakas ja uskollinen poikani* Herrassa, jonka pitää muistuttaman teille minun tieni, jotka ovat Kristuksessa, niinkuin minä joka paikassa kaikissa seurakunnissa opetan.
18. Mutta muutamat ovat teistä paisuneet, niinkuin en minä teidän tykönne tuleva oliskaan.
19. Mutta ennen paljoa aikaa tulen minä teidän tykönne, jos Herra tahtoo*, ja tahdon tietää, ei niiden paisuneitten sanoja, vaan voimaa.
20. Sillä Jumalan valtakunta ei ole puheessa, vaan voimassa.
21. Kumman te tahdotte: että minä tulen vitsalla* teidän tykönne, taikka rakkaudella ja hengen siveydellä?


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16