P. PAAVALIN EPISTOLA ROOMALAISILLE

16. luku

 

I. Paavali pyytää Roomalaisilta lempeä Phebelle ja käskee tervehtiä nimenomattain monikahtoja kristityitä Roomissa. II. Varoittaa heitä vietteliöistä, ja lähettää tervehdyksiä muutamain puolesta,
armon toivotuksella. III. Päättää tämän lähetyskirjansa kiitoksella Jumalan tykö.

 

I. Minä annan teidän haltuunne Pheben, meidän sisaremme, joka on Kenkrean seurakunnan palveluspiika:
2. Että te häntä ottaisitte vastaan Herrassa, niinkuin pyhäin sopii. Ja olkaat hänelle kaikissa asioissa avulliset, joissa hän teitä tarvitsee; sillä hän on monelle avullinen ollut ja itse minulle.
3. Tervehtikäät Priskillaa ja Akvilaa*, minun auttajiani Kristuksessa Jesuksessa,
4. (Jotka ovat kaulansa minun henkeni tähden alttiiksi antaneet: joita en minä ainoasti kiitä, vaan kaikki pakanainkin seurakunnat.)
5. Niin myös sitä seurakuntaa, joka heidän huoneessansa on. Tervehtikäät Epenetusta, minun rakkaintani, joka on Akajasta uutinen Kristuksessa.
6. Tervehtikäät Mariaa, joka paljon vaivaa meistä näki.
7. Tervehtikäät Andronikusta ja Juniaa, minun lankojani ja kanssavankejani, jotka ovat kuuluisat apostolien seassa, jotka myös olivat ennen minua Kristuksessa.
8. Tervehtikäät Ampliaa, minun rakastani Herrassa.
9. Tervehtikäät Urbanusta, meidän auttajaamme Kristuksessa, ja Stakysta, minun rakastani.
10. Tervehtikäät Apellesta, joka on koeteltu Kristuksessa. Tervehtikäät Aristobulin perhettä.
11. Tervehtikäät Herodionia, minun lankoani. Tervehtikäät Narkissuksen perhettä, jotka ovat Herrassa.
12. Tervehtikäät Tryphenaa ja Tryphosaa, jotka työtä tekevät Herrassa. Tervehtikäät Persistä, minun rakastani, joka paljon työtä tehnyt on Herrassa.
13. Tervehtikäät Rufusta, valittua Herrassa, ja hänen ja minun äitiäni.
14. Tervehtikäät Asynkritusta ja Phlegonia, Hermasta, Patrobasta, Hermestä ja veljiä, jotka heidän kanssansa ovat.
15. Tervehtikäät Philologusta ja Juliaa, Nereusta, ja hänen sisartansa, ja Olympaa, ja kaikkia pyhiä, jotka ovat heidän kanssansa.
16. Tervehtikäät teitänne keskenänne pyhällä suunantamisella*. Kristuksen seurakunnat tervehtivät teitä.
17. II. Mutta minä neuvon teitä, rakkaat veljet, että te kavahtaisitte eripuraisuuden ja pahennuksen matkaan saattajia sitä oppia vastaan, jonka te oppineet olette: ja välttäkäät niitä.
18. Sillä ei senkaltaiset Herraa Jesusta Kristusta palvele, vaan omaa vatsaansa* ja viettelevät makeilla puheillansa+ ja liehakoitsemisellansa yksinkertaisten sydämet.
19. Sillä teidän kuuliaisuutenne on kaikille julistettu, jonka tähden minä iloitsen teidän ylitsenne*. Mutta minä tahdon, että teidän pitää hyvässä viisaat oleman ja pahuudessa yksinkertaiset+.
20. Mutta rauhan Jumala* on tallaava saatanan pian teidän jalkainne alle. Meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne+! Amen.
21. Teitä tervehtivät Timoteus*, minun auttajani, ja Lukius**, ja Jason+ ja Sosipater++, minun lankoni.
22. Minä Tertius, joka tämän lähetyskirjan kirjoitin, tervehdin teitä Herrassa.
23. Teitä tervehtii Gajus*, minun ja kaiken seurakunnan holhoja. Teitä tervehtii Erastus+, kaupungin rahanhaltia, ja Kvartus veli.
24. III. Meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kaikkein kanssanne! Amen.
25. Mutta hänelle, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jesuksen Kristuksen saarnan jälkeen, sen salaisuuden ilmestyksen jälkeen*, joka ijäisiin aikoihin on salattu ollut,
26. Mutta nyt ilmoitettu ja tiettäväksi tehty* prophetain Raamattuin kautta, ijankaikkisen Jumalan käskyn jälkeen, uskon kuuliaisuudeksi+ kaikkein pakanain seassa:
27. Jumalalle, joka yksinänsä viisas on, olkoon kunnia Jesuksen Kristuksen kautta ijankaikkisesti*! Amen!
Roomalaisille, Kirjoitettu Korintosta, Kenkrean seurakunnan palveluspiian Pheben kanssa.

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16