PYHÄN MATTEUKSEN EVANKELIUMI

28. luku

 

I. Vaimot, mentyänsä voitelemaan Jesusta, saavat enkeliltä kuulla hänen nousseeksi, ja kohtaavat hänen; II. Vartiat juttelevat, mitä tapahtui, ja lahjotaan vaikenemaan; III. Jesus ilmoittaa itsensä Galileassa opetuslapsillensa, ja antaa käskyn kasteesta ja opetusvirasta.

 

I. Mutta sabbatin päivän lopulla, joka rupesi valaisemaan toista sabbatia (a), tuli Maria Magdalena ja toinen Maria katsomaan hautaa.
2. Ja katso, suuri maanjäristys tapahtui; sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven ovelta, ja istui sen päälle.
3. Ja hän oli nähdä niinkuin pitkäisen tuli ja hänen vaatteensa olivat valkiat niinkuin lumi.
4. Mutta hänen pelvostansa hämmästyivät vartiat ja tulivat niinkuin he olisivat kuolleet.
5. Mutta enkeli vastasi ja sanoi vaimoille: älkäät peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän ristiinnaulittua Jesusta.
6. Ei hän ole tässä; sillä hän nousi ylös, niinkuin hän sanoi*. Tulkaat, katsokaat siaa, kuhunka Herra pantu oli.
7. Ja menkäät pian ja sanokaat hänen opetuslapsillensa, että hän nousi kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan*: siellä teidän pitää hänen näkemän, katso, minä sen teille sanoin.
8. Ja he menivät nopiasti haudalta suurella pelvolla ja ilolla, ja juoksivat ilmoittamaan hänen opetuslapsillensa.
9. Mutta heidän mennessänsä ilmoittamaan hänen opetuslapsillensa*, katso, niin tuli Jesus heitä vastaan ja sanoi: terve teille! Niin he tulivat ja rupesivat hänen jalkoihinsa, ja kumartaen rukoilivat häntä.
10. Silloin sanoi Jesus heille: älkäät peljätkö! menkäät, ilmoittakaat minun veljilleni*, että he menisivät Galileaan: siellä he saavat minun nähdä+.
11. II. Mutta kuin he menivät pois, katso, niin tulivat muutamat vartioista kaupunkiin ja ilmoittivat ylimmäisille papeille kaikki, mitä tapahtunut oli.
12. Niin he kokoontuivat vanhimpain kanssa, ja neuvoa pitivät, ja antoivat sotamiehille paljon rahaa,
13. Sanoen: sanokaat, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja varastivat hänen meidän maatessamme.
14. Ja jos se tulee maaherran korville, niin me tahdomme hänen lepyttää ja saattaa teidät suruttomaksi.
15. Ja he ottivat rahan, ja tekivät niinkuin he olivat opetetut. Ja tämä puhe on ääneksi otettu Juudalaisten seassa hamaan tähän päivään asti.
16. III. Mutta ne yksitoistakymmentä opetuslasta menivät Galileaan, sille mäelle, jonka Jesus oli heille määrännyt.
17. Ja kuin he näkivät hänen, kumarsivat he häntä, mutta muutamat epäilivät.
18. Ja Jesus tuli ja puhutteli heitä, sanoen: minulle on annettu kaikki voima* taivaassa ja maan päällä.
19. Menkäät siis ja opettakaat (a) kaikkea kansaa*, ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen,
20. Ja opettakaat heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti. Amen!
P. Matteuksen Evankeliumin loppu

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28