P. JAKOBIN EPISTOLA

5. luku

 

I. Jakob nuhtelee rikkauden väärinkäyttämistä; II. Neuvoo sorretuita kärsivällisyyteen; III. Päätökseksi opettaa, kuinka vannomisissa, murheessa, ilossa, esirukouksissa ja muiden neuvomisissa kunkin tulee itsiänsä käyttää.

 

I. Nyt hyvin, te rikkaat*! itkekäät ja ulvokaat teidän viheliäisyyttänne, joka teidän päällenne tuleva on.
2. Teidän rikkautenne ovat mädänneet*, teidän vaatteenne ovat koidellut.
3. Teidän kultanne ja hopianne ovat ruostuneet, ja niiden ruoste pitää oleman teille todistukseksi, ja pitää syömän teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette rikkauden koonneet teillenne viimeisinä päivinä.
4. Katso, työmiesten palkka, jotka teidän maakuntainne elon niittäneet ovat, joka petoksella teiltä pidetty on*, huutaa, ja elonleikkaajain parut ja huudot ovat tulleet Herran Zebaotin korville:
5. Te olette herkuissa eläneet maan päällä, ja olette teidän hekumanne pitäneet*, ja teidän sydämenne syötelleet niinkuin teuraspäivänä.
6. Te olette tuominneet, te olette tappaneet vanhurskaan, joka ei ole teitä vastaan ollut.
7. II. Niin olkaat siis kärsivälliset, rakkaat veljet, Herran tulemiseen asti. Katso, peltomies odottaa kallista maan hedelmää, ja on kärsivällinen siihenasti kuin hän saa varhaisen ja hiljaisen sateen.
8. Niin olkaat te myös kärsivälliset ja vahvistakaat sydämenne; sillä Herran tulemus lähestyy.
9. Älkäät huoatko, rakkaat veljet, toinen toistanne vastaan, ettette kadotetuksi tulisi. Katso, tuomari seisoo oven edessä.
10. Ottakaat, rakkaat veljeni, vaivan ja kärsivällisyyden esikuva niistä prophetaista*, jotka Herran nimeen puhuneet ovat.
11. Katso, me sanomme ne autuaiksi, jotka kärsineet ovat. Jobin kärsivällisyyden* te olette kuulleet ja Herran lopun te nähneet olette; sillä Herra on sangen laupias ja armollinen+.
12. III. Ennen kaikkia, rakkaat veljeni, älkäät vannoko, ei taivaan kautta eikä maan, ei myös yhtään muuta valaa*; mutta olkoon teidän puheenne niin kuin niin on, ja se olkoon ei kuin ei on+, ettette ulkokullaisuuteen lankeaisi.
13. Jos joku kärsii vaivaa teidän seassanne, se rukoilkaan, jos joku on hyvällä mielellä, se veisatkaan virsiä.
14. Jos joku sairastaa teidän seassanne, hän kutsukaan tykönsä seurakunnan papit, ja ne rukoilkaan hänen edestänsä, voidellen* häntä öljyllä Herran nimeen.
15. Ja uskon rukous parantaa sairaan, ja Herra ojentaa hänen, ja jos hän on syntiä tehnyt, niin ne hänelle anteeksi annetaan.
16. Tunnustakaat toinen toisellenne teidän rikoksenne ja rukoilkaat toinen toisenne edestä, että te terveeksi tulisitte. Vanhurskaan rukous voi paljo*, koska se totinen on.
17. Elias oli ihminen, niissä haluissa vikapää kuin mekin ja hän rukoili rukouksella, ettei pitänyt sataman, ja ei satanutkaan maan päällä kolmena vuotena ja kuutena kuukautena,
18. Ja hän taas rukoili, ja taivas antoi sateen*, ja maa kasvoi hedelmänsä.
19. Rakkaat veljeni, jos joku teistä eksyis totuudesta ja joku palauttais hänen,
20. Se tietäkään, että joka syntisen palauttaa tiensä erehdyksestä, se vapahtaa sielun kuolemasta ja peittää syntein paljouden.


Valitse
luku

1 2 3
4 5