EPISTOLA HEBREALAISILLE

9. luku

 

I. Kirjoitetaan Vanhan Test. tabernakli, uhri ja toimitus. II. Uuden Test. tabernakli, ja Kristuksen uhrin täydellisyys. III. Kristus on Uuden Test. välimies verellänsä, johon Vanha Test. oli esikuvaus. IV. Hän meni taivaasen meidän edestämme, sitte kuin hän oli itsensä uhrannut.

 

I. Niin oli tosin entiselläkin majalla jumalanpalveluksen oikeus ja ulkonainen pyhyys.
2. Sillä ensimäinen maja oli rakennettu*, jossa olivat kynttiläjalka, ja pöytä, ja katselmusleivät+, joka pyhäksi kutsuttiin.
3. Mutta toisen esiripun takana oli se maja, joka kaikkein pyhimmäksi kutsuttiin,
4. Jossa oli kultainen pyhän savun astia ja Testamentin arkki* kaikkialta kullalla silattu, siinä myös oli kultainen astia+, jossa oli manna, ja kukoistavainen Aaronin sauva§ ja Testamentin taulut§§.
5. Mutta sen päällä olivat kunnian Kerubimit, jotka armo-istuimen varjosivat*; joista ei nyt ole erinomattain sanomista.
6. Mutta kuin ne näin asetetut olivat, menivät papit aina siihen ensimäiseen majaan ja toimittivat jumalanpalveluksen;
7. Vaan toiseen meni ainoasti ylimmäinen pappi kerran vuodessa* yksinänsä, ei ilman verta, jonka hän uhrasi omainsa ja kansan rikosten edestä:
8. Jolla Pyhä Henki ilmoitti, ettei pyhityksen tietä* niinkauvan julistettu, kuin se entinen maja seisoo,
9. Joka sillä ajalla oli esikuva, jossa lahjat ja uhrit uhrattiin*, jotka ei voineet omantunnon perään täydelliseksi tehdä+ sitä, joka jumalanpalvelusta teki.
10. Ainoastaan ruilla* ja juomilla, ja moninaisilla pesemisillä+ ja lihan säädyissä, jotka ojennuksen aikaan asti olivat päälle pannut.
11. II. Mutta Kristus on tullut tulevaisten tavarain ylimmäiseksi Papiksi*, suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei käsillä tehty ole, se on: joka ei näin ole rakennettu;
12. Eikä kauristen taikka vasikkain veren kautta, vaan hän on kerran oman verensä kautta* mennyt pyhään, ja ijankaikkisen lunastuksen löytänyt.
13. Sillä jos härkäin ja kauristen veri*, ja hehkoisen tuhka, priiskotettu+ saastaisten päälle, pyhittää lihalliseen puhtauteen§,
14. Kuinka paljoa enemmin Kristuksen veri, joka itsensä ilman kaiketa viata iankaikkisen hengen kautta Jumalalle uhrannut on, on puhdistava omantuntomme kuolevaisista töistä, elävää Jumalaa palvelemaan?
15. III. Ja sentähden on hän myös Uuden Testamentin välimies*, että ne, jotka kutsutut ovat, sen luvatun ijankaikkisen perimisen saisivat, että hänen kuolemansa siinä välillä kävi+ niiden ylitsekäymisten lunastukseksi, jotka entisen Testamentin alla olivat.
16. Sillä kussa Testamentti on, siinä pitää myös hänen kuolemansa oleman, joka Testamentin teki.
17. Sillä kuolemalla testamentti vahvistetaan*, joka ei ole niin kauvan vahva, kuin se elää, joka sen teki.
18. Sentähden ei se entinenkään ilman verta säätty.
19. Sillä kuin Moses oli puhunut kaikelle kansalle jokaisen käskyn lain jälkeen, otti hän vasikkain ja kauristen verta veden kanssa, ja purpuravilloja, ja isoppia, ja priiskotti sekä Raamatun että kaiken kansan,
20. Sanoen: tämä on sen Testamentin veri*, jonka Jumala teille käskenyt on.
21. Ja majan ja kaikki jumalanpalveluksen astiat priiskotti hän myös verellä*.
22. Ja lähes kaikki verellä lain jälkeen puhdistetaan, ja paitsi veren vuodatusta ei yhtään anteeksiantamusta tapahdu.
23. Niin siis tarvitaan, että taivaallisten kuvat senkaltaisilla puhdistetaan; mutta itse taivaalliset pitää paremmilla uhreilla puhdistettaman kuin ne olivat.
24. IV. Sillä ei Kristus mennyt käsillä tehtyyn pyhään, joka totisen kuva on, vaan hän meni itse taivaasen, että hän nyt Jumalan kasvoin edessä meidän tähtemme ilmestyis;
25. Ei, että hänen pitää useimmin itsensä uhraaman*, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi meni+ muukalaisella verellä pyhään:
26. (Muutoin olis hänen useammin tullut jo maailman alusta kärsiä,) mutta nyt kerran maailman lopulla* on hän oman uhrinsa kautta ilmestynyt synnin poispanemiseksi.
27. Ja niinkuin kaikkein ihmisten pitää kerran kuoleman, mutta senjälkeen tuomio,
28. Niin on myös Kristus kerran uhrattu monen syntejä ottamaan pois*; mutta toisella haavalla on hän ilman syntiä ilmestyvä niille, jotka häntä odottavat autuudeksi.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13