P. PAAVALIN TOINEN EPISTOLA TESSALONIKALAISILLE

2. luku

 

I. Opetus Kristuksen tulemisesta ja Antikristuksen, s. o. Kristuksen valtaanseisojan, ilmaantumisesta. II. Kehoitus kiitollisuuteen ja pysyväisyyteen totuudessa.

 

I. Mutta me rukoilemme teitä, rakkaat veljet, meidän Herran Jesuksen Kristuksen tulemisen ja meidän kokoontumisemme kautta hänen tykönsä,
2. Ettette aivan nopiasti teitänne salli teidän mielestänne kääntää pois* eli peljätettää, ei hengen+, eikä puheen, eikä kirjan kautta, niin kuin se meiltä lähetetty olis, niinkuin Kristuksen päivä jo käsissä olis.
3. Älkäät antako kenenkään teitänne vietellä millään tavalla; sillä ei hän ennen tule* kuin luopumus tapahtuu** ja synnin ihminen ilmoitetaan+, kadotuksen lapsi,
4. Joka on vastaanseisoja, ja korottaa itsensä kaikkein päälle, mikä jumalaksi taikka jumalanpalveluksi kutsutaan, niin että hän istuttaa itsensä Jumalan templiin niinkuin Jumala, ja tekee itsensä jumalaksi.
5. Ettekö te muista, että minä teidän tykönänne ollessani näitä jo teille sanoin?
6. Ja mikä nyt estää, te tiedätte, että hän pitää ajallansa ilmoitettaman.
7. Sillä hän nyt pahuutta vaikuttaa salaisesti*, ainoastaan että se, mikä nyt estää, tulee pois.
8. Ja silloin se pahanilkinen ilmoitetaan, jonka Herra suunsa hengellä tappaa*, ja tekee hänen kanssansa lopun, tulemisensa ilmoituksen kautta,
9. Jonka tulemus saatanan vaikutuksen jälkeen tapahtuu*, kaikella voimalla ja merkeillä ja petollisilla ihmeillä+,
10. Ja kaikella vääryyden petoksella niiden seassa, jotka kadotukseen tulevat*, ettei he rakkautta totuuden puoleen ottaneet, autuaaksi tullaksensa.
11. Sentähden on Jumala heille lähettävä väkevän eksytyksen*, niin että he valheen uskovat:
12. Että ne kaikki tuomittaisiin, jotka ei totuutta uskoneet, vaan vääryyteen suostuvat.
13. II. Mutta meidän pitää aina teidän edestänne Jumalaa kiittämän*, rakkaat veljet+ Herrassa, että Jumala on teidät alusta autuuteen valinnut, Hengen pyhityksen kautta ja totuuden uskossa,
14. Johonka hän teitä meidän evankeliumin kautta kutsunut on, meidän Herran Jesuksen Kristuksen kunnian omaisuuteen.
15. Niin olkaat siis, rakkaat veljet, pysyväiset ja pitäkäät ne säädyt, jotka te oppineet olette, olkoon se meidän saarnastamme taikka kirjastamme.
16. Mutta itse meidän Herra Jesus Kristus, ja Jumala ja meidän Isämme, joka meitä rakasti ja antoi meille ijankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon armon kautta,
17. Lohduttakoon teidän sydämenne, ja teitä kaikkinaisessa opissa ja hyvässä työssä vahvistakoon!


Valitse
luku

1 2 3