P. PAAVALIN 1 EPISTOLA TIMOTEUKSELLE

2. luku

 

I. Apostoli neuvoo rukoilemaan kaikkein edestä, sillä Jumala tahtoo kaikki autuaaksi Kristuksessa; II. Opettaa miehiä oikein rukoilemaan ja vaimoja säädyllisesti itsiänsä käyttämään.

 

I. Niin minä siis neuvon, että ennen kaikkia pidettäisiin rukoukset, anomiset, toivotukset ja kiitokset kaikkein ihmisten edestä:
2. Kuningasten ja kaiken esivallan edestä*, että me rauhassa ja levossa eläisimme, kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa;
3. Sillä se on hyvä ja otollinen Jumalan meidän Vapahtajamme edessä,
4. Joka tahtoo kaikkia ihmisiä autuaaksi*, ja että he totuuden tuntoon tulisivat.
5. Sillä yksi on* Jumala, ja yksi välimies+ Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jesus,
6. Joka itsensä kaikkein edestä lunastuksen hinnaksi on antanut*, että senkaltaista piti ajallansa saarnattaman+:
7. Johonka minä myös olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu (minä sanon toden Kristuksessa ja en valehtele*,) pakanain opettajaksi+ uskossa ja totuudessa.
8. II. Niin minä tahdon siis, että miehet rukoilisivat joka paikassa* ja nostaisivat ylös pyhät kädet**, ilman vihaa ja epäilystä+,
9. Niin myös että vaimot kohtuullisissa vaatteissa olisivat ja kaunistaisivat itsensä hävyllä ja kainoudella*, ei kahara-hiuksilla, eli kullalla, eli päärlyillä, eli kalliilla vaatteilla+,
10. Vaan niinkuin niille vaimoille sopii, jotka jumalisuuden hyväin töiden kautta osoittavat.
11. Oppikaan vaimo hiljaisuudessa, kaikella nöyryydellä.
12. Mutta en minä salli vaimon opettaa* enkä miestänsä vallita, vaan että hän on hiljaisuudessa.
13. Sillä Adam on ensin luotu* ja sitte Eva+.
14. Ja ei Adam petetty; mutta vaimo petettiin* ja saatti ylitsekäymisen.
15. Mutta kuitenkin hän lasten synnyttämisen kautta autuaaksi tulee, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhyydessä siveyden kanssa.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6