Johanneksen evankeliumi


7 luku
Jeesus menee Jerusalemiin lehtimajanjuhlaan 1 – 10, jossa kansa etsii häntä 11 – 13; opettaa pyhäkössä, sanoen oppinsa olevan Jumalasta ja puolustaen sitä, että oli sapattina parantanut sairaan 14 – 24 Toiset tavoittelevat häntä tappaaksensa, toiset uskovat häneen 25 – 31 Jeesus puhuu poismenostaan 32 -36 sekä elävästä vedestä 37 – 44 Fariseusten käskyläiset ja Nikodeemus puolustavat häntä 45 – 53.FI33/38

1 Ja sen jälkeen Jeesus vaelsi ympäri Galileassa; sillä hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset tavoittelivat häntä tappaaksensa.

TKIS

1 Sen jälkeen Jeesus vaelsi ympäri Galileassa, sillä Hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset tavoittelivat Häntä tappaakseen.

Biblia1776

1. Ja sitte vaelsi Jesus Galileassa; sillä ei hän tahtonut vaeltaa Juudeassa, että Juudalaiset pyysivät häntä tappaa.

CPR1642

1. SIjtte waelsi Jesus Galileas eikä tahtonut waelda Judeas että Judalaiset pyysit händä tappa.

UT1548

1. SItelehin waelsi Iesus Galileas/ Sille ettei hen tactonut waelda Judeas/ senteden ette Juttat pydhit hende tappa. (Siitä lähin waelsi Jesus Galileas/ Sillä ettei hän tahtonut waeltaa Judeassa/ sentähden että juuttaat pyydit häntä tappaa.)FI33/38

2 Ja juutalaisten juhla, lehtimajanjuhla, oli lähellä.

TKIS

2 Mutta juutalaisten juhla, lehtimajan juhla, oli lähellä.

Biblia1776

2. Niin Juudalaisten lehtimajan juhla oli läsnä.

CPR1642

2. Nijn Judalaisten lehtimajan juhla oli juuri läsnä.

UT1548

2. Nin oli iuri lesse Judasten Lechtimaian Juhla peiue. (Niin oli juuri läsnä judasten lehtimajan juhlapäiwä.)FI33/38

3 Niin hänen veljensä sanoivat hänelle: "Lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet;

TKIS

3 Niin Hänen veljensä sanoivat Hänelle: "Lähde täältä ja mene Juudeaan, jotta opetuslapsesikin näkisivät tekosi, joita teet.

Biblia1776

3. Ja hänen veljensä sanoivat hänelle: lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapses näkisivät sinun työs, joita sinä teet.

CPR1642

3. Ja hänen weljens sanoit hänelle: lähde tääldä ja mene Judean että sinun Opetuslapset näkisit sinun työs: sillä ei kengän tee mitän sala ja tahto idze julki olla.

UT1548

3. Nin sanoit henen Weliens henelle/ Mene telde/ ia mene Judean/ ette mös sinun Opetuslapses näkisit sinun Töös/ iotcas teet/ Sille ei kengen sala miten tee/ ia tachto itze iulki olla. (Niin sanoit hänen weljensä hänelle/ Mene täältä/ ja mene Judeaan/ että myös sinun opetuslapsesi näkisit sinun työsi/ jotkas teet/ Sillä ei kenkään salaa miten tee/ ja tahtoo itse julki olla.)FI33/38

4 sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Koska sinä näitä tekoja teet, niin ilmoita itsesi maailmalle."

TKIS

4 Sillä ei kukaan tee mitään salassa, kun tahtoo itse esiintyä julkisesti. Koska näitä teet, ilmaise itsesi maailmalle."

Biblia1776

4. Sillä ei kenkään tee mitään salaa, ja tahtoo itse julki olla. Jos siis sinä näitä teet, niin julista itses maailman edessä.

CPR1642

4. Jos sijs sinä näitä teet nijn julista idzes mailman edes.

UT1548

4. Jos sine nämet teet/ nin iulghista itzes Mailman edes. (Jos sinä nämät teet/ niin julkista itsesi maailman edessä.)FI33/38

5 Sillä hänen veljensäkään eivät häneen uskoneet.

TKIS

5 Sillä Hänen veljensäkään eivät uskoneet Häneen.

Biblia1776

5. Sillä ei hänen veljensäkään uskoneet hänen päällensä.

CPR1642

5. Sillä ei hänen weljenskän usconet hänen päällens.

UT1548

5. Sille ettei henen Weliensseckä vskonuat henen pälens. (Sillä ettei hänen weljensäkään uskoneet hänen päällensä)FI33/38

6 Niin Jeesus sanoi heille: "Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina sovelias.

TKIS

6 Niin Jeesus sanoi heille: "Minun aikani ei ole vielä tullut, mutta teidän aikanne on aina käsillä.

Biblia1776

6. Niin Jesus sanoi heille: ei ole minun aikani vielä tullut; vaan teidän aikanne on aina valmis.

CPR1642

6. Nijn Jesus sanoi heille: ei ole minun aican wielä tullut waan teidän aican on aina walmis.

UT1548

6. Nin sanoi Iesus heille/ Ei ole minun aican wiele tullut/ waan teidenaican ombi aina walmis. (Niin sanoi Jesus heille/ Ei ole minun aika wielä tullut/ waan teidän aikana ompi aina walmis.)FI33/38

7 Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat.

TKIS

7 Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, koska minä todistan siitä*, että sen teot ovat pahat.

Biblia1776

7. Ei maailma taida teitä vihata, mutta minua hän vihaa; sillä minä todistan hänestä, että hänen työnsä ovat pahat.

CPR1642

7. Ei mailma teitä wiha mutta minua hän wiha: sillä minä todistan hänest että hänen työns owat pahat.

UT1548

7. Ei woi Mailma teite wihata/ mutta minua hen wihapi/ Sille ette mine cannan todhistusta henest/ Ette henen Tööns ouat pahat. (Ei woi maailma teitä wihata/ mutta minua hän wihaapi/ Sillä että minä kannan todistusta hänestä/ Että hänen työnsä owat pahat.)FI33/38

8 Menkää te ylös juhlille; minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt.

TKIS

8 Menkää te ylös (näille) juhlille. Minä en vielä mene ylös näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt."

Biblia1776

8. Menkäät te ylös juhlalle: en minä vielä tälle juhlalle mene, sillä ei minun aikani ole vielä täytetty.

CPR1642

8. Mengät te ylös juhlalle en minä wielä tälle juhlalle mene: sillä ei minun aican ole wielä täytetty.

UT1548

8. Menget te yles telle Juhla peiuelle/ Em mine wiele tadho ylesmenne telle Juhlalle/ sille ettei minun aican ole wiele nyt teutetty. (Menkäät te ylös tälle juhlapäiwälle/ En minä wielä tahto ylös mennä tälle juhlalle/ sillä ettei minun aikani ole wielä nyt täytetty.)FI33/38

9 Tämän hän sanoi heille ja jäi Galileaan.

TKIS

9 Sanottuaan heille tämän Hän jäi Galileaan.

Biblia1776

9. Ja kuin hän näitä heille puhunut oli, niin hän jäi Galileaan.

CPR1642

9. Ja cosca hän näitä heille puhui nijn hän meni Galilean.

UT1548

9. Mutta coska hen neite oli heille sanonut/ ijei he' Galilean. (Mutta koska hän näitä oli heille sanonut/ jäi hän Galileaan.)FI33/38

10 Mutta kun hänen veljensä olivat menneet juhlille, silloin hänkin meni sinne, ei julki, vaan ikäänkuin salaa.

TKIS

10 Mutta kun hänen veljensä olivat menneet *ylös, silloin Hänkin meni ylös juhlille*, ei julki vaan ikään kuin salaa.

Biblia1776

10. Mutta kuin hänen veljensä olivat menneet ylös, meni hän myös juhlalle, ei julki, vaan niinkuin salaa.

CPR1642

10. Mutta cosca hänen weljens olit mennet ylös meni hän myös juhlalle ei julki waan sala.

UT1548

10. Nin coska hene' Weliense olit ylesmennet/ Nin hen mös ylesmeni Juhlalle/ei iulkisest wan ninquin sala. (Niin koska hänen weljensä olit ylös menneet/ Niin hän myös ylös meni juhlalle/ ei julkisesti waan niinkuin salaa.)FI33/38

11 Niin juutalaiset etsivät häntä juhlan aikana ja sanoivat: "Missä hän on?"

TKIS

11 Niin juutalaiset etsivät Häntä juhlan aikana ja sanoivat: "Missä Hän on?"

Biblia1776

11. Niin Juudalaiset etsivät häntä juhlana ja sanoivat: kussa hän on?

CPR1642

11. Nijn Judalaiset edzeit händä juhlana ja sanoit: cusa hän on?

UT1548

11. Nin Juttat etzit henen ielkijns Juhlana ia sanoit/ Cussa hen on? (Niin juuttat etsit hänen jälkeensä juhlana ja sanoit/ Kussa hän on?)FI33/38

12 Ja hänestä oli paljon kiistelyä kansassa; muutamat sanoivat: "Hän on hyvä", mutta toiset sanoivat: "Ei ole, vaan hän villitsee kansan".

TKIS

12 Ja kansanjoukoissa oli paljon kuisketta Hänestä. Toiset sanoivat: "Hän on hyvä." Mutta toiset sanoivat: "Ei, vaan Hän eksyttää kansan."

Biblia1776

12. Ja suuri napina oli hänestä kansan seassa; sillä muutamat sanoivat: hän on hyvä, mutta toiset sanoivat: ei, vaan hän viettelee kansan.

CPR1642

12. Ja suuri rijta oli Canssan seas: sillä muutamat sanoit: hän on hywä: mutta muutamat sanoit: ei waan hän wiettele Canssa.

UT1548

12. Ja oli yxi swri napistos Canssan keskene/ Sille mutomat sanoit/ Hen on hyue. Ja mutomat sanoit/ Ei/ Wan hen wiettele Canssa. (Ja oli yksi suuri napistus kansan keskenän/ Sillä muutamat sanoit/ Hän on hywä. Ja muutamat sanoit/ Ei/ Waan hän wiettelee kansaa.)FI33/38

13 Ei kuitenkaan kukaan puhunut hänestä julkisesti, koska he pelkäsivät juutalaisia.

TKIS

13 Kukaan ei juutalaispelon vuoksi kuitenkaan puhunut Hänestä julkisesti.

Biblia1776

13. Ei kuitenkaan yksikään hänestä julkisesti puhunut; sillä he pelkäsivät Juudalaisia.

CPR1642

13. Mutta ei cuitengan yxikän hänestä julkisest puhunut: sillä he pelkäisit Judalaisia.

UT1548

13. Mutta ei quitengan yxike puhunut iulkisest heneste Juttain pelgontedhen. (Mutta ei kuitenkaan yksikään puhunut julkisesti hänestä juuttain pelon tähden.)FI33/38

14 Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti.

TKIS

14 Mutta kun juhlat jo olivat puolivälissä, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti.

Biblia1776

14. Mutta kuin jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jesus ylös templiin, ja opetti.

CPR1642

14. MUtta cosca jo puoli juhla oli culunut meni Jesus ylös Templijn ja opetti.

UT1548

14. Mutta coska io poli Juhla oli ioutunut/ ylesastui Iesus Templijn ia opetti. (Mutta koska jo puoli juhlaa oli joutunut/ ylös astui Jesus templiin ja opetti.)FI33/38

15 Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: "Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?"

TKIS

15 Niin juutalaiset ihmettelivät sanoen: "Kuinka tämä oppimattomana tuntee Kirjoitukset?"

Biblia1776

15. Ja Juudalaiset ihmettelivät, sanoen: kuinka tämä taitaa kirjaa, joka ei ole oppinut?

CPR1642

15. Ja Judalaiset ihmettelit sanoden: cuinga tämä taita Kirja joca ei ole oppenut?

UT1548

15. Ja Juttat ihmectelit sanoden/ Quinga teme Kiria taita ettei hen ole oppenut? (Ja juuttaat ihmettelit sanoen/ Kuinka tämä kirjaa taitaa ettei hän ole oppinut?)FI33/38

16 Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.

TKIS

16 Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Minun oppini ei ole minun, vaan Hänen, joka on minut lähettänyt.

Biblia1776

16. Vastasi Jesus ja sanoi heille: ei minun oppini ole minun, mutta sen, joka minun lähetti.

CPR1642

16. Wastais Jesus ja sanoi heille: ei minun opetuxen ole minun mutta sen joca minun lähetti.

UT1548

16. Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Minun opetuxen ei ole minun/ mutta sen ioca minun lehetti. (Wastasi Jesus ja sanoi heille/ Minun opetukseni ei ole minun/ mutta sen joka minun lähetti.)FI33/38

17 Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.

TKIS

17 Jos joku tahtoo tehdä Hänen tahtonsa, hän tulee *tästä opista* tuntemaan, onko se Jumalasta lähtöisin vai puhunko omiani.

Biblia1776

17. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, niin hänen pitää tietämän tästä opista, josko se on Jumalasta, eli jos minä itsestäni puhun.

CPR1642

17. Jos jocu tahto nouta hänen mielens nijn hänen pitä tietämän jos tämä opetus on Jumalast eli jos minä idzestäni puhun.

UT1548

17. Jos iocu tahto henen mielense nouta/ henen pite tundeman ios teme opetus on Jumalast/ eli ios mine puhun itzesteni. (Jos joku tahtoo hänen mielensä noutaa/ hänen pitää tunteman jos tämä opetus on Jumalasta/ eli jos minä puhun itsestäni.)FI33/38

18 Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä.

TKIS

18 Joka omiaan puhuu, hakee omaa kunniaansa, mutta joka hakee lähettäjänsä kunniaa, se on totuullinen eikä hänessä ole vääryyttä.

Biblia1776

18. Joka itsestänsä puhuu, se etsii omaa kunniaansa: mutta joka etsii sen kunniaa, joka hänen lähetti, se on vakaa ja ei hänessä ole vääryyttä.

CPR1642

18. Joca idzestäns puhu se edzi oma cunniatans: mutta joca edzi sen cunniata joca hänen lähetti se on waca ja ei hänes ole wääryttä.

UT1548

18. Joca itzestens puhupi se etzi oma cunniatans. Mutta ioca etzi sen cunniata ioca henen lehetti/ se on waca/ ia ei ole henes wärytte. (Joka itsestänsä puhuupi se etsii omaa kunniatansa. Mutta joka etsii sen kunniata joka hänen lähetti/ se on wakaa/ ja ei ole hänessä wääryyttä.)FI33/38

19 Eikö Mooses ole antanut teille lakia? Ja kukaan teistä ei lakia täytä. Miksi tavoittelette minua tappaaksenne?"

TKIS

19 Eikö Mooses ole antanut teille lakia? Mutta ei kukaan teistä lakia täytä. Miksi tavoittelette minua tappaaksenne?"

Biblia1776

19. Eikö Moses antanut teille lakia, ja ei kenkään teistä lakia taytä? Miksi te etsitte minua tappaaksenne?

CPR1642

19. Eikö Moses andanut teille Lakia ja ei kengän teistä sitä töilläns täyttänyt? Mixi te edzittä minua tappaxen?

UT1548

19. Eikö Moses andanut teille Laki/ ia ei kengen teiste Laki töillens * teutenyt? Mixi te etzitte minua tappaxenne? (Eikö Moses antanut teille lakia/ ja ei kenkään teistä lakia töillänsä täyttänyt? Miksi te etsitte minua tappaaksenne?)FI33/38

20 Kansa vastasi: "Sinussa on riivaaja; kuka sinua tavoittelee tappaaksensa?"

TKIS

20 Kansa vastasi (ja sanoi): "Sinussa on riivaaja. Kuka sinua tavoittelee tappaakseen?"

Biblia1776

20. Vastasi kansa ja sanoi: sinulla on perkele: kuka sinua etsii tappaaksensa?

CPR1642

20. Wastais Canssa ja sanoi: sinulla on Perkele cucast sinua edzi tappaxens?

UT1548

20. Wastasi Canssa ia sanoi/ Sinulla ombi Perkele/ cuca sinua etzi tappaxens? (Wastasi kansa ja sanoi/ Sinulla ompi perkele/ kuka sinua etsii tappaaksensa?)FI33/38

21 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Yhden teon minä tein, ja te kaikki kummastelette.

TKIS

21 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Yhden teon tein, ja te kaikki ihmettelette.

Biblia1776

21. Jesus vastasi ja sanoi heille: yhden työn minä tein, ja te kaikki ihmettelette.

CPR1642

21. Jesus wastais ja sanoi heille: yhden työn minä tein ja sitä te caicki ihmettelettä.

UT1548

21. Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Yden tön mine tein ia site te caiki imehtelette/ (Wastasi Jesus ja sanoi heille/ Yhden työn minä tein ja sitä te kaikki ihmettelette/)FI33/38

22 Mooses antoi teille ympärileikkauksen — ei niin, että se olisi Moosekselta, vaan se on isiltä — ja sapattinakin te ympärileikkaatte ihmisen.

TKIS

22 (sen vuoksi). Mooses on antanut teille ympärileikkauksen — ei niin, että se on Moosekselta, vaan isiltä — ja te ympärileikkaatte ihmisen myös sapattina.

Biblia1776

22. Sentähden antoi Moses teille ympärileikkauksen, (ei että se Mosekselta oli, vaan isiltä), ja te ympärileikkaatte sabbatina ihmisen.

CPR1642

22. Sentähden andoi Moses teille ymbärinsleickauxen ei että se Mosexelda oli waan Isildä ja cuitengin te ymbärinsleickatte Sabbathina ihmisen?

UT1548

22. Senteden Moses andoi teille Ymberileicauxen/ ei ette se Moseselda oli/ Wan Iselde/ ia quitengin te ymberinsleicatte Inhimisen * Sabbathina. (Sentähden Moses antoi teille ympärileikkauksen/ ei että se Mosekselta oli/ Waan Isältä/ ja kuitenkin te ympärinsleikkaatte ihmisen Sabbathina.)FI33/38

23 Sentähden: jos ihminen saa ympärileikkauksen sapattina, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, miksi te olette vihoissanne minulle siitä, että minä tein koko ihmisen terveeksi sapattina?

TKIS

23 Jos ihminen sapattina saa ympärileikkauksen, jottei Mooseksen lakia rikottaisi, oletteko minulle vihoissanne, kun tein koko ihmisen terveeksi sapattina?

Biblia1776

23. Jos ihminen sabbatina ympärileikataan, ettei Moseksen laki rikottaisi: närkästyttekö te minusta, että minä koko ihmisen sabbatina paransin?

CPR1642

23. Jos ihminen Sabbathina ymbärinsleicatan ettei Mosexen Laki ricotais: närkästyttekö te minusta että minä coco ihmisen Sabbathina paransin?

UT1548

23. Jos nyt Inhiminen ymberileicauxen otta Sabbathina/ senpäle ettei Mosesen Laki pideisi rikottaman/ Nerkestytteko te minua ette mine coco Inhimisen paransin Sabbathina? (Jos nyt ihminen ympärileikkauksen ottaa Sabbathina/ sen päälle ettei Moseksen laki pitäisi rikottaman/ Närkästyttekö te minua että minä koko ihmisen paransin Sabbathina?)FI33/38

24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio."

TKIS

24 Älkää tuomitko näön vuoksi, vaan tuomitkaa oikea tuomio.”

Biblia1776

24. Älkäät tuomitko näkemisen jälkeen, vaan sanokaat oikia tuomio.

CPR1642

24. Älkät duomitco näkemisenne jälken waan sanocat oikia duomio.

UT1548

24. Elket domitco nekymisen ielkin/ wan domitca oikea domio. (Älkäät tuomitko näkymisen jälkeen/ waan tuomitkaa oikea tuomio.)FI33/38

25 Niin muutamat jerusalemilaisista sanoivat: "Eikö tämä ole se, jota he tavoittelevat tappaaksensa?

TKIS

25 Niin muutamat jerusalemilaisista sanoivat: "Eikö tämä ole se, jota he tavoittelevat tappaakseen?

Biblia1776

25. Sanoivat siis muutamat Jerusalemin asuvaisista: eikö tämä se ole, jota he etsivät tappaaksensa?

CPR1642

25. SAnoit sijs muutamat Jerusalemin asuwaisist: eikö tämä se ole jota he edzeit tappaxens.

UT1548

25. Sanoit sis mwtamat nijste Jerusalemitanist/ Eikö teme se ole iota he etzit tappaxens? (Sanoit siis muutamat nisät jerusalemitanista/ Eikö tämä se ole jota he etsit tappaaksensa?)FI33/38

26 Ja katso, hän puhuu vapaasti, eivätkä he sano hänelle mitään. Olisivatko hallitusmiehet tosiaan saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus?

TKIS

26 Ja katso, Hän puhuu julkisesti eivätkä he sano Hänelle mitään. Ovatko hallitusmiehet tosiaan saaneet tietää, että tämä (totisesti) on Kristus?

Biblia1776

26. Ja katso, hän puhuu rohkiasti, ja ei he hänelle mitään puhu: tietänevätkö ylimmäiset oikein, että hän on totisesti Kristus?

CPR1642

26. Ja cadzo hän puhu rohkiast ja ei he hänelle mitän puhu. Tietänewätkö meidän ylimmäisem että hän on totisest Christus?

UT1548

26. Ja catzo hen puhu rohkiast Ja ei he henelle miten puhu. Tieteneuetkö meiden Ylimeiset todexi ette hen ombi wissi se Christus? (Ja katso hän puhuu rohkeasti ja ei he hänelle mitään puhu. Tietäwätkö meidän ylimmäiset todeksi että hän ompi wissi se Kristus?)FI33/38

27 Kuitenkin, me tiedämme, mistä tämä on; mutta kun Kristus tulee, niin ei kukaan tiedä, mistä hän on."

TKIS

27 Kuitenkin me tunnemme Hänet — mistä Hän on. Mutta kun Kristus tulee, kukaan ei tiedä, mistä Hän on."

Biblia1776

27. Mutta me kyllä tiedämme, kusta tämä on: vaan kusta Kristus tulee ja kusta hän on, ei kenkään tiedä.

CPR1642

27. Mutta me kyllä tiedämme custa tämä on: waan custa Christus tule ja custa hän on ei kengän tiedä.

UT1548

27. Mutta me tiedeme custa teme ombi Wan custa Christus tulepi ei kengen tiedhe custa hen on. (Mutta me tiedämme kusta tämä ompi kusta Kristus tuleepi ei kenkään tiedä kusta hän on.)FI33/38

28 Niin Jeesus puhui pyhäkössä suurella äänellä, opetti ja sanoi: "Te tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen; ja itsestäni minä en ole tullut, vaan hän, joka minut on lähettänyt, on oikea lähettäjä, ja häntä te ette tunne.

TKIS

28 Niin Jeesus puhui pyhäkössä kovalla äänellä ja opetti sanoen: "Te (sekä) tunnette minut, että* tiedätte mistä olen. En ole kuitenkaan tullut oma-aloitteisesti. Mutta Hän, joka on minut lähettänyt, on totuullinen, ja Häntä te ette tunne.

Biblia1776

28. Niin Jesus huusi templissä, opetti ja sanoi: ja te tunnette minun, ja tiedätte, kusta minä olen: ja en minä ole tullut itsestäni, mutta hän on vakaa, joka minun lähetti, jota ette tunne.

CPR1642

28. Nijn Jesus huusi Templis opetti ja sanoi: Ja te tunnetta minun ja tiedätte custa minä olen ja en minä ole tullut idze minustani mutta hän on waca joca minun lähetti jota et te tunne.

UT1548

28. Nin hwsi Iesus Templis/ opetti ia sanoi/ Ja/ te tunnette minun/ ia tiedette custa mine olen/ Ja em mine ole tullut itze minustani/ mutta se on waca ioca minun lehetti/ iota ette te tunne/ (Niin huusi Jesus templissä/ opetti ja sanoi/ Ja/ te tunnette minun/ ja tiedätte kusta minä olen/ Ja en minä ole tullut itse minustani/ mutta se on wakaa joka minun lähetti/ jota ette te tunne/)FI33/38

29 Minä tunnen hänet, sillä hänestä minä olen, ja hän on minut lähettänyt."

TKIS

29 (Mutta) minä tunnen Hänet, koska olen Hänestä tullut, ja Hän on minut lähettänyt."

Biblia1776

29. Mutta minä tunnen hänen, sillä minä olen hänestä, ja hän lähetti minun.

CPR1642

29. Mutta minä tunnen hänen: sillä minä olen hänestä ja hän lähetti minun.

UT1548

29. Mutta mine tunnen henen/ Sille ette mine olen henest/ Ja hen minun lehetti. (Mutta minä tunnen hänen/ Sillä että minä olen hänestä/ Ja hän minun lähetti.)FI33/38

30 Niin heillä oli halu ottaa hänet kiinni; mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.

TKIS

30 He pyrkivät sen vuoksi ottamaan Hänet kiinni, mutta kukaan ei käynyt Häneen käsiksi, sillä Hänen aikansa ei ollut vielä tullut.

Biblia1776

30. Niin he etsivät häntä käsittääksensä; vaan ei kenkään laskenut kättänsä hänen päällensä, sillä ei hänen aikansa ollut vielä tullut.

CPR1642

30. Sijtte edzeit he händä käsittäxens waan ei kengän laskenut kättäns hänen päällens: sillä ei hänen aicans ollut wielä tullut.

UT1548

30. Sijtte he etzit hende käsittexens/ Wan eikengen laskenut kättense henen pälens/ Sille ettei henen aicans wiele ollut tullut. (Sitten he etsit häntä käsittääksensä/ Waan ei kenkään laskenut kättänsä hänen päällensä/ Sillä ettei hänen aikansa wielä ollut tullut.)FI33/38

31 Mutta monet kansasta uskoivat häneen ja sanoivat: "Kun Kristus tulee, tehneekö hän enemmän tunnustekoja, kuin tämä on tehnyt?"

TKIS

31 Mutta monet kansasta uskoivat Häneen ja sanoivat: "Kun Kristus tulee, tehneekö Hän enemmän tunnustekoja kuin (nämä), mitä tämä on tehnyt?"

Biblia1776

31. Mutta paljo kansasta uskoivat hänen päällensä ja sanoivat: kuin Kristus tulee, tehneekö hän enemmän ihmeitä kuin tämä on tehnyt?

CPR1642

31. Mutta paljo Canssast uscoit hänen päällens ja sanoit: cosca Christus tule tehnekö hän enämmän ihmeitä cuin tämä on tehnyt?

UT1548

31. Mutta palio cansast vskoit henen pälens ia sanoit/ Coska Christus tule pitehnekö hen enemen Tunnustäcti quin teme tehnyt on? (Mutta paljon kansasta uskoit hänen päällensä ja sanoit/ Koska Kristus tulee pitäneekö hän enemmin tunnustähtiä kuin tämä tehnyt on?)FI33/38

32 Fariseukset kuulivat kansan näin kiistelevän hänestä; niin ylipapit ja fariseukset lähettivät palvelijoita ottamaan häntä kiinni.

TKIS

32 Fariseukset kuulivat kansan Hänestä näin kuiskivan. Ja *fariseukset ja ylipapit* lähettivät palvelijoita ottamaan Hänet kiinni.

Biblia1776

32. Pharisealaiset kuulivat kansan hänestä senkaltaisia napisevan, ja Pharisealaiset ja ylimmäiset papit lähettivät palveliat häntä ottamaan kiinni.

CPR1642

32. COsca Phariseuxet cuulit Canssan hänestä sencaltaisita napisewan lähetit Phariseuxet ja ylimmäiset Papit palwelians händä kijnniottaman.

UT1548

32. Nin culit ne Phariseuset ette Canssa napisit sencaltaisita henest. Ninne Phariseuset ia ylimeiset Papit lehetit Palueliat hende kijniottaman. (Niin kuulit ne phariseukset että kansa napisit senkaltaisia hänest. Niin ne phariseukset ja ylimmäiset papit lähetit palwelijat häntä kiinniottaman.)FI33/38

33 Mutta Jeesus sanoi: "Minä olen vielä vähän aikaa teidän kanssanne, ja sitten minä menen pois hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt.

TKIS

33 Niin Jeesus sanoi heille: "Olen vielä vähän aikaa kanssanne. Sitten menen pois Hänen luokseen, joka on minut lähettänyt.

Biblia1776

33. Niin Jesus sanoi heille: minä olen vielä vähän aikaa teidän kanssanne, ja menen sitte hänen tykönsä, joka minun lähetti.

CPR1642

33. Nijn Jesus sanoi heille: minä olen wielä wähän aica teidän cansan ja menen sijtte hänen tygöns joca minun lähetti:

UT1548

33. Nin sanoi Iesus heille/ Wiele mine olen yrielde teiden cansan/ ia nijn menen henen tygens ioca minun lehetti/ (Niin sanoi Jesus heille/ Wielä minä olen ylhäältä teidän kanssan/ ja niin menen hänen tykönsä joka minun lähetti/)FI33/38

34 Silloin te etsitte minua, mutta ette löydä; ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla."

TKIS

34 Te etsitte minua ettekä löydä, ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla."

Biblia1776

34. Teidän pitää minua etsimän ja ei löytämän, ja kussa minä olen, ette taida sinne tulla.

CPR1642

34. Teidän pitä minua edzimän ja ei löytämän ja cusa minä olen et te woi sinne tulla.

UT1548

34. Teiden pite etzimen minua ia ei leutemen/ ia cussa mine olen ette te woi sinne tulla. (Teidän pitää etsimän minua ja ei löytämän/ ja kussa minä olen ette te woi sinne tulla.)FI33/38

35 Niin juutalaiset sanoivat keskenään: "Minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää häntä? Eihän vain aikone mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä, ja opettaa kreikkalaisia?

TKIS

35 Niin juutalaiset sanoivat keskenään: "Minne Hän aikoo mennä niin ettemme löydä Häntä? Ei kai Hän aio mennä *niitten luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä*, ja opettaa kreikkalaisia?

Biblia1776

35. Niin Juudalaiset sanoivat keskenänsä: kununkas hän menee, ettemme häntä löydä? meneekö hän Grekiläisten sekaan, jotka sinne ja tänne hajoitetut ovat, Grekiläisiä opettamaan?

CPR1642

35. Ja Judalaiset sanoit keskenäns: cuhungasta hän menne etten me händä löydä? mennekö hän Grekiläisten secan jotca sinne ja tänne hajotetut owat nijtä opettaman.

UT1548

35. Nin sanoit Juttat keskenens/ Cuhunga hen menepi ettei me hende leude? Mennekö hen Pacanadhen secaan iotca sielle ia telle haiotetut ouat/ ia opettaman heite? (Niin sanoit juuttaat keskenänsä/ Kuhunka hän meneepi ettei me häntä löydä? Menneekö hän pakanoiden sekaan jotka siellä ja täällä hajoitetut owat/ ja opettamaan heitä?)FI33/38

36 Mitä tämä sana on, jonka hän sanoi: 'Te etsitte minua, mutta ette löydä', ja: 'Missä minä olen, sinne te ette voi tulla'?"

TKIS

36 Mitä tämä sana on, jonka Hän sanoi: 'Te etsitte minua ettekä löydä' ja: 'Missä minä olen, sinne te ette voi tulla?'"

Biblia1776

36. Mikä puhe se on, minkä hän sanoi: teidän pitää etsimän minua ja ei löytämän, ja kussa minä olen, ette taida sinne tulla?

CPR1642

36. Mikä puhe se on cuin hän sanoi: teidän pitä edzimän minua ja ei löytämän: ja cusa minä olen et te woi sinne tulla?

UT1548

36. Mike puheita teme on quin hen sanoi/ Teidhen pite etzimen minun ielkijni ia ei leutemen minua/ Ja cussa mine olen/ ette te woi sinne tulla? (Mitä puheitä tämä on kuin hän sanoi/ Teidän pitää etsimän minun jälkeeni ja ei löytämän minua/ Ja kussa minä olen/ ette te woi sinne tulla?)FI33/38

37 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.

TKIS

37 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi sanoen: "Jos joku janoaa, tulkoon minun luokseni ja juokoon.

Biblia1776

37. Mutta viimeisenä suurena juhlapäivänä seisoi Jesus ja huusi, sanoen: joka janoo, se tulkaan minun tyköni ja juokaan.

CPR1642

37. MUtta wijmeisnä suurna juhlapäiwänä seisoi Jesus ja huusi sanoden: joca jano se tulcan minun tygöni juoman.

UT1548

37. Mutta wimeisse swrna Juhla peiuenä seisoi Iesus ia husi sanode' Joca ianopi se tulcan minun tykeni ia ioocan. (Mutta wiimeisenä suurenä päiwänä seisoi Jesus ja huusi sanoen Joka janoopi se tulkaan minun tyköni ja juokaan.)FI33/38

38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."

TKIS

38 Joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat."

Biblia1776

38. Joka uskoo minun päälleni, niinkuin Raamattu sanoo, hänen kohdustansa pitää vuotaman elämän veden virrat.

CPR1642

38. Joca usco minun päälleni nijncuin Ramattu sano hänen cohdustans pitä wuotaman eläwän weden wirrat.

UT1548

38. Joca vsko minu' päleni ninquin Ramattu sano/ Hene' Cohdustans pite wotama' Eleue' wedhen wirdhat. (Joka uskoo minun päälleni niinkuin Raamattu sanoo/ Hänen kohdustansa pitää wuotaman eläwän weden wirrat.)FI33/38

39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

TKIS

39 Mutta tämän Hän sanoi Hengestä, jonka ne tulivat saamaan, jotka uskoivat Häneen. Sillä (Pyhä) Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu.

Biblia1776

39. (Mutta sen hän sanoi siitä hengestä, jonka niiden piti saaman, jotka uskovat hänen päällensä; sillä ei Pyhä Henki vielä silloin saapuvilla ollut, ettei Jesus ollut vielä kirkastettu.)

CPR1642

39. Mutta sen hän sanoi sijtä Hengest jonga hänen uscollisens piti saaman: sillä ei Pyhä Hengi wielä silloin saapuilla ollut ettei Jesus ollut wielä kircastettu.

UT1548

39. Mutta sen hen sanoi sijte Hengest ionga henen wskolisens piti saman. Sille ettei se Pyhe Hengi wiele silloin ollut sapualla/ Senteden ettei Iesus wiele ollut Kircastettu. (Mutta sen hän sanoi siitä Hengestä jonka hänen uskollisensa piti saaman. Sillä ettei se Pyhä Henki wielä silloin ollut saapusalla/ Sentähden ettei Jesus wielä ollut kirkastettu.)FI33/38

40 Niin muutamat kansasta, kuultuaan nämä sanat, sanoivat: "Tämä on totisesti se profeetta".

TKIS

40 Niin monet* kansasta sanoivat tämän puheen kuultuaan: "Tämä on totisesti se profeetta."

Biblia1776

40. Monta siis kansasta, jotka tämän puheen kuulivat, sanoivat: tämä on totisesti propheta.

CPR1642

40. Monda sijs Canssasta jotca tämän puhen cuulit sanoit: Tämä on totisest jocu Propheta.

UT1548

40. Monda sis Canssasta iotca Temen puhen culit/ sanoit/ teme ombi wissistyxi Propheta. (Monta siis kansasta jotka tämän puheen kuulit/ sanoit/ tämä ompi wissityksi propheta.)FI33/38

41 Toiset sanoivat: "Tämä on Kristus". Mutta toiset sanoivat: "Ei suinkaan Kristus tule Galileasta?

TKIS

41 Toiset sanoivat: "Tämä on Kristus." Mutta toiset sanoivat: "Ei kai Kristus tule Galileasta?

Biblia1776

41. Muut sanoivat: tämä on Kristus; mutta muutamat sanoivat: tulleeko Kristus Galileasta?

CPR1642

41. Ja muutamat sanoit: tämä on Christus: mutta muutamat sanoit: tulleco Christus Galileast?

UT1548

41. Mwtomat sanoit teme on Christus. Mutta monicadhat sanoit/ Tulleco Christus Galileast? (Muutamat sanoit tämä on Kristus. Mutta monikahdat sanoit/ Tulleeko Kristus Galileasta?)FI33/38

42 Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Beetlehemin kaupungista, jossa Daavid oli?"

TKIS

42 Eikö Raamattu sano, että Kristus on Daavidin jälkeläisiä ja tulee Beetlehemistä, pienestä kaupungista, jossa Daavid asui?"

Biblia1776

42. Eikö Raamattu sano Davidin siemenestä ja Betlehemin kaupungista, kussa David oli, Kristuksen tulevan?

CPR1642

42. Eikö Ramattu sano Christuxen tulewan Dawidin siemenest Bethlehemin Caupungist cusa Dawid oli josta Christus on tulewa?

UT1548

42. Eikö Ramatto sano Ette Christusen pite tuleman Dauidin Siemenest/ ia sijte Bethlehemin Caupungist cussa Dauid oli/ Christus on tuleua? (Eikö Raamattu sano että Kristuksen pitää tuleman Dawidin siemenestä/ ja sitten Betlehemin kaupungista kussa Dawid oli/ Kristus on tulewa?)FI33/38

43 Niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähtensä.

TKIS

43 Niin syntyi kansassa eripuraisuutta Hänen tähtensä.

Biblia1776

43. Niin nousi riita kansan seassa hänen tähtensä.

CPR1642

43. Nijn nousi rijta Canssan seas hänestä.

UT1548

43. Nin nousi yxi rijta/ Cansan seas henen täctens/ (Niin nousi yksi riita/ kansan seassa hänen tähtensä/)FI33/38

44 Ja muutamat heistä tahtoivat ottaa hänet kiinni. Mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi.

TKIS

44 Ja muutamat heistä tahtoivat ottaa Hänet kiinni, mutta kukaan ei käynyt Häneen käsiksi.

Biblia1776

44. Mutta muutamat tahtoivat hänen ottaa kiinni, ja ei kuitenkaan kenkään laskenut käsiänsä hänen päällensä.

CPR1642

44. Mutta muutamat tahdoit hänen otta kijnni ja ei cuitengan kengän laskenut kättäns hänen päällens.

UT1548

44. Ja monicadat tahdoit henen kijniotta/ waan eikengen laskenut kättense henen pälens. (Ja monikahdat tahdoit hänen kiinni ottaa/ waan ei kenkään laskenut kättänsä hänen päällensä.)FI33/38

45 Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille: "Miksi ette tuoneet häntä tänne?"

TKIS

45 Niin palvelijat tulivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille: "Miksi ette tuoneet Häntä mukananne?"

Biblia1776

45. Niin palveliat tulivat Pharisealaisten ja ylimmäisten pappein tykö, ja he sanoivat heille: miksi ette häntä tänne tuoneet?

CPR1642

45. Nijn palweliat tulit Phariseusten ja ylimmäisten Pappein tygö. Ja he sanoit heille: mixette händä tänne tuonet?

UT1548

45. Nin tulit sis palueliat Phariseusten ia Ylimeisten Pappien tyge/ Ja he sanoit heille/ Mixei te hende toonet tenne? (Niin tulit siis palwelijat phariseusten ja ylimmäisten pappien tykö/ ja sanoit heille/ Miksei te häntä tuoneet tänne?)FI33/38

46 Palvelijat vastasivat: "Ei ole koskaan ihminen puhunut niin, kuin se mies puhuu".

TKIS

46 Palvelijat vastasivat: "Ei ole ihminen koskaan puhunut niin kuin se mies [puhuu]."

Biblia1776

46. Palveliat vastasivat: ei ole ihminen ikänä niin puhunut kuin se ihminen.

CPR1642

46. Palweliat wastaisit: ei ole ihminen ikänäns nijn puhunut cuin se mies puhu.

UT1548

46. Nin Palueliat wastasit/ Ei ikenens ole Inhiminen nein puhunut quin teme Mies puhupi. (Niin palwelijat wastasit/ Ei ikänäns ole ihminen näin puhunut kuin tämä mies puhuupi.)FI33/38

47 Niin fariseukset vastasivat heille: "Oletteko tekin eksytetyt?

TKIS

47 Niin fariseukset vastasivat heille: "Oletteko tekin eksytetyt?

Biblia1776

47. Pharisealaiset vastasivat heitä: oletteko te myös vietellyt?

CPR1642

47. Phariseuxet wastaisit heitä: olettaco te myös wietellyt?

UT1548

47. Nin wastasit Phariseuset heite/ Olettaco te mös wietellyt? (Niin wastasit phariseukset heitä/ Oletteko te myös wietellyt?)FI33/38

48 Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista?

TKIS

48 Onko kukaan hallitusmiehistä tai fariseuksista uskonut Häneen?

Biblia1776

48. Onko joku päämiehistä taikka Pharisealaisista uskonut hänen päällensä?

CPR1642

48. Olleco jocu Päämiehistä taicka Phariseuxista usconut hänen päällens.

UT1548

48. Olleco iocu Pämiehiste wskonut henen pälens/ taicka Phariseusista? (Olleeko joku päämiehistä uskonut hänen päällensä/ taikka phariseuksista?)FI33/38

49 Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu."

TKIS

49 Mutta tuo kansa, joka ei tunne lakia, on kirottu."

Biblia1776

49. Vaan tämä kansa, joka ei tiedä lakia, on kirottu.

CPR1642

49. Waan tämä Canssa joca ei taida Lakia on kirottu.

UT1548

49. Wan teme cansa ioca ei taida Laki/ ouat kirotut. (Waan tämä kansa joka ei taida lakia/ owat kirotut.)FI33/38

50 Niin Nikodeemus, joka ennen oli käynyt Jeesuksen luona ja joka oli yksi heistä, sanoi heille:

TKIS

50 Nikodeemus, joka yöllä* oli tullut Hänen luokseen ja oli yksi heistä, sanoi heille:

Biblia1776

50. Niin sanoi heille Nikodemus, joka yöllä oli hänen tykönsä tullut, ja oli yksi heistä:

CPR1642

50. Nijn sanoi heille Nicodemus joca yöllä oli hänen tygöns tullut ja oli heidän lugustans:

UT1548

50. Nin sanoi heille Nicodemus/ se ioca öelle oli tullut henen tygens/ ioca yxi oli heiden Lugustans/ (Niin sanoi heille Nikodemus/ se joka yöllä oli tullut hänen tykönsä/ joka yksi oli heidän luwustansa/)FI33/38

51 Tuomitseeko lakimme ketään, ennenkuin häntä on kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt?

TKIS

51 ”Ei kai lakimme tuomitse ihmistä ellei häntä ole ensin kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt'?"

Biblia1776

51. Tuomitseeko meidän lakimme jonkun ihmisen, ennenkuin kuullaan eli tietää saadaan, mitä hän teki?

CPR1642

51. Duomidzeco meidän Lakim jongun ihmisen ennencuin cuullan eli tietä saadan mitä hän teki?

UT1548

51. Domitzeco meidhen Laki iongun inhimisen ennen quin se cwltahan ia sadhan tiete mite hen teki? (Tuomitseeko meidän laki jonkun ihmisen ennen kuin se kuultahan ja saadaan tietää mitä hän teki?)FI33/38

52 He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Oletko sinäkin Galileasta? Tutki ja näe, ettei Galileasta nouse profeettaa."

TKIS

52 He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Oletko sinäkin Galileasta? Tutki ja näe, ettei Galileasta nouse profeettaa."

Biblia1776

52. He vastasivat ja sanoivat hänelle: oletko sinäkin Galilealainen? tutki ja näe, ettei Galileasta ole yhtään prophetaa tullut.

CPR1642

52. He wastaisit ja sanoit hänelle: oletco sinä myös Galilealainen? tutki ja näe ettei Galileast ole yhtän Prophetat tullut.

UT1548

52. He wastasit ia sanoit henelle/ Olecko sine mös yxi Galilealainen? Tutki ia näe ettei Galileast ole ycten Prophetat ylestullut. (He wastasit ja sanoit hänelle/ Oletko sinä myös yksi galilealainen? Tutki ja näe ettei Galileasta ole yhtään prophetat ylös tullut.)FI33/38

53 Ja he menivät kukin kotiinsa.

TKIS

53 Ja kukin meni kotiinsa.

Biblia1776

53. Ja niin kukin meni kotiansa.

CPR1642

53. Ja nijn cukin meni cotians.

UT1548

53. Ja nin itzecuki meni cotijans. (Ja niin itsekukin meni kotiansa.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21