Johanneksen evankeliumi


4 luku
Jeesus puhuu Samarian naiselle elävästä vedestä 1 – 15 ja rukoilemisesta hengessä ja totuudessa 16 – 30 sekä opetuslapsilleen oikeasta ravinnosta ja elonleikkuusta 31 – 38 Monet samarialaiset uskovat Jeesukseen 39 – 42 Jeesus menee Galileaan 43 – 45 ja parantaa kuninkaan virkamiehen pojan 46 – 54.FI33/38

1 Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes

TKIS

1 Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus tekee opetuslapsiksi ja kastaa useampia kuin Johannes

Biblia1776

1. Kuin siis Herra ymmärsi Pharisealaisten kuulleeksi, että Jesus teki enemmin opetuslapsia ja kasti kuin Johannes;

CPR1642

1. COsca Herra ymmärsi Phariseusten cuullexi että Jesus teki enämmän Opetuslapsia ja casti cuin Johannes.

UT1548

1. COska nyt HERRA ymmersi/ Phariseusten cwlleexi/ ette Iesus teki enämen Opetuslapsi/ ia castoi/ quin Johannes (Koska nyt HERRA ymmärsi/ phariseusten kuulleeksi/ että Jesus tekin enemmin opetuslapsia ja kastoi/ kuin Johannes.)FI33/38

2 — vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa —

TKIS

2 — kuitenkaan Jeesus ei itse kastanut, vaan Hänen opetuslapsensa —

Biblia1776

2. (Vaikka ei Jesus itse kastanut, mutta hänen opetuslapsensa,)

CPR1642

2. ( Waicka ei Jesus idze castanut mutta hänen Opetuslapsens ).

UT1548

2. (waicka ei Iesus itze castanut/ waan henen Opetuslapsens) ((waikka ei Jesus itse kastanut/ waan hänen opetuslapsensa))FI33/38

3 jätti hän Juudean ja meni taas Galileaan.

TKIS

3 niin Hän jätti Juudean ja meni taas Galileaan.

Biblia1776

3. Jätti hän Juudean ja meni jälleen Galileaan.

CPR1642

3. Jätti hän Judean ja meni Galilean.

UT1548

3. ietti hen Judean/ ia iellensmeni Galilean. (jätti hän Judean/ ja jällens meni Galileaan.)FI33/38

4 Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta.

TKIS

4 Mutta Hänen oli kuljettava Samarian kautta.

Biblia1776

4. Mutta hänen piti Samarian kautta vaeltaman.

CPR1642

4. Nijn hänen piti Samarian cautta waeldaman.

UT1548

4. Nin henen piti Samarian cautta waeldaman. (Niin hänen piti Samarian kautta waeltaman.)FI33/38

5 Niin hän tuli Sykar nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille.

TKIS

5 Hän tuli sen vuoksi Sykar-nimisen Samarian kaupungin luo lähelle sitä maa-aluetta, jonka Jaakob antoi pojalleen Joosefille.

Biblia1776

5. Niin hän tuli Samarian kaupunkiin, joka kutsuttiin Sikar, lähes sitä maakartanoa, jonka Jakob oli pojallensa Josephille antanut.

CPR1642

5. JA hän tuli yhten Samarian Caupungijn joca cudzutan Sichar lähes sitä maancartanota jonga Jacob oli pojallens Josephille andanut.

UT1548

5. Nin hen tuli ychten Samarian Caupungin/ ioca cutzutan Sichar/ lehes site Mancartanota/ ionga Jacob oli andanut Poians Josephin. (Niin hän tuli yhteen Samarian kaupunkiin/ joka kutsutaan Sichar/ lähes sitä maan kartanoa/ jonka Jakob oli antanut Pojans Josephin.)FI33/38

6 Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle. Ja oli noin kuudes hetki.

TKIS

6 Siellä oli Jaakobin lähde. Niin Jeesus matkasta väsyneenä istuutui lähteelle. Oli noin kuudes tunti.

Biblia1776

6. Niin siellä oli Jakobin lähde. Kuin Jesus matkasta oli vasynyt, istui hän lähteen päälle, ja se oli liki kuudetta hetkeä.

CPR1642

6. Nijn siellä oli Jacobin lähde. Cosca Jesus matcast oli wäsynyt istui hän lähten päälle: ja se oli liki cuudetta hetke.

UT1548

6. Nin oli sielle/ Jacobin Lähdhe. Coska nyt Iesus matkast oli wäsynyt/ nin hen istui Lächten päle. Ja se oli liki cwdhetta hetke. (Niin oli siellä/ Jakobin lähde. Koska nyt Jesus matkasta oli wäsynyt/ niin hän istui lähteen päälle. Ja se oli liki kuudetta hetkeä.)FI33/38

7 Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle juoda".

TKIS

7 Samariasta tuli nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle juoda."

Biblia1776

7. Niin tuli yksi Samarian vaimo vettä ammentamaan, ja Jesus sanoi hänelle: anna minun juodakseni.

CPR1642

7. Nijn tuli yxi Samarian waimo wettä ammundaman: ja Jesus sanoi hänelle: anna minun juodaxeni:

UT1548

7. Nin tuli yxi Samaritanin waimo/ wette ammultaman. Iesus sanoi henelle/ Anna minun iodhaxen. (Niin tuli yksi samaritanin waimo/ wettä ammentaman. Jesus sanoi hänelle/ Anna minun juodaksen.)FI33/38

8 Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan.

TKIS

8 Hänen opetuslapsensa olivat näet lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan.

Biblia1776

8. Sillä hänen opetuslapsensa olivat menneet kaupunkiin ruokaa ostamaan.

CPR1642

8. Sillä hänen Opetuslapsens olit mennet Caupungijn ruoca ostaman:

UT1548

8. Sille ette henen Opetuslapsens olit mennet Caupungin/ roca ostaman. (Sillä että hänen opetuslapsensa olit menneet kaupunkiin/ ruokaa ostamaan.)FI33/38

9 Niin Samarian nainen sanoi hänelle: "Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?" Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa.

TKIS

9 Niin samarialainen nainen sanoi Hänelle: "Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, joka olen samarialainen nainen?" Juutalaiset eivät näet seurustele samarialaisten kanssa.

Biblia1776

9. Sanoi Samarian vaimo hänelle: kuinka sinä minulta juoda anot, joka olet Juudalainen, ja minä olen Samarialainen? sillä ei Juudalaiset pidä yhtään kanssakäymistä Samarialaisten kanssa.

CPR1642

9. Sanoi Samarian waimo hänelle: cuinga sinä minulda juoma anot joca olet Judalainen ja minä olen Samarialainen? sillä ei Judalaisilla ole yhtän sowindo Samarialaisten cansa.

UT1548

9. Sanoi sis henelle se Samaritanin waimo/ Quinga sine minulda ioma anot/ ioca olet Judeus/ ia mine olen Samaritanin waimo? Sille ettei Jwttaille ole ychten meno Samaritanein cansa. (Sanoi siis hänelle se samaritanin waimo/ Kuinka sinä minulta juomaa anot/ joka olet judeus/ ja minä olen samaritanin waimo? Sillä ettei juuttaille ole yhtään menoa samaritanein kanssa.)FI33/38

10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."

TKIS

10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit Häneltä ja Hän antaisi sinulle elävää vettä."

Biblia1776

10. Jesus vastasi ja sanoi hänelle: jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: anna minun juodakseni! niin sinä anoisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä.

CPR1642

10. Jesus wastais ja sanoi hänelle: jos sinä tiedäisit Jumalan lahjan ja cuca se on joca sinulle sanoi: anna minun juodaxeni tosin sinä anoisit häneldä ja hän annais sinulle eläwätä wettä.

UT1548

10. Iesus wastasi/ ia sanoi henelle/ Jos sine tiedheisit Jumalan Lahian/ ia cuca se on/ ioca sinulle sanoi/ Anna minun iodhaxeni/ Sine tosin anoisit henelde/ ia hen annais sinulle Eleuen wedhen. (Jesus wastasi/ ja sanoi hänelle/ Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan/ ja kuka se on/ joka sinulle sanoi/ Anna minun juodakseni/ Sinä tosin anoisit häneltä/ ja hän antaisi sinulle eläwän weden.)FI33/38

11 Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?

TKIS

11 Nainen sanoi Hänelle: "Herra, ei sinulla ole edes ammennusastiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on elävä vesi?

Biblia1776

11. Sanoi vaimo hänelle: Herra, eipä sinulla ole, milläs ammennat, ja lähde on syvä: kusta siis sinulla on elävää vettä?

CPR1642

11. Sanoi waimo hänelle: Herra eipä sinulla ole milläs ammunnat ja lähde on sywä custas sijs saat sitä eläwätä wettä?

UT1548

11. Sanoi henelle waimo/ HERRA/ eipä sinulla ole/ milles ammullat/ ia Lähdhe ombi sywe/ Custa sis sinulla ombi se Eleue wesi? (Sanoi hänelle waimo/ HERRA/ eipä sinulla ole/ milläs ammennat/ ja lähde ompi sywä/ Kusta siis sinulla ompi se eläwä wesi?)FI33/38

12 Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?"

TKIS

12 Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä itse, samoin hänen poikansa ja karjansa?"

Biblia1776

12. Oletkos sinä suurempi kuin meidän isämme Jakob, joka meille tämän kaivon antoi? ja hän joi itse siitä, ja hänen lapsensa, ja hänen karjansa.

CPR1642

12. Oletcos suurembi cuin meidän Isäm Jacob joca meille tämän caiwon andoi? ja joi idzekin sijtä lapsinens ja carjoinens?

UT1548

12. Ollecos swrembi/ quin meiden Ise Jacob/ ioca meille tämen Lächten annoi? Ja itze sijte ioij/ ia henen Lapsens ia Carians? (Olletkos suurempi/ kuin meidän isä Jakob/ joka meille tämän lähteen antoi? Ja itse siitä joi/ ja hänen lapsensa ja karjansa?)FI33/38

13 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,

TKIS

13 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen.

Biblia1776

13. Jesus vastasi ja sanoi hänelle: jokainen, joka juo tästä vedestä, hän janoo jälleen;

CPR1642

13. Jesus wastais ja sanoi hänelle: jocainen cuin juo tästä wedestä hän jano jällens:

UT1548

13. Iesus wastasi/ ia sanoi henelle/ Jocainen quin iopi teste wedheste/ hen iellens ianopi/ (Jesus wastasi/ ja sanoi hänelle/ Jokainen kuin juopi tästä wedestä/ hän jällens janoopi/)FI33/38

14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

TKIS

14 Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, hän ei koskaan janoa, vaan se vesi, jonka hänelle annan, tulee hänessä vesilähteeksi, joka kumpuaa iäiseen elämään."

Biblia1776

14. Mutta joka siitä vedestä juo, jonka minä hänelle annan, ei hän janoo ijankaikkisesti; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kuohuu ijankaikkiseen elämään.

CPR1642

14. Mutta joca sijtä wedestä juo cuin minä hänelle annan ei hän jano ijancaickisest. Waan se wesi jonga minä hänelle annan tule hänes yhdexi lähten wedexi joca cuohu ijancaickiseen elämän.

UT1548

14. Mutta ioca sijte wedheste iopi/ ionga mine annan henelle/ ei se ijancaikisesta iano. Waan se wesi/ io'ga mine henelle anna'/ se tulepi henes ydhexi Lächten wedexi/ ioca cohopi ijancaikiseen Elemehe'. (Mutta joka siitä wedestä juopi/ jonka minä annan hänelle/ ei se iankaikkisesti janoa. Waan se wesi/ jonka minä hänelle annan/ se tuleepi hänes yhdeksi lähteen wedeksi/ joka kohoaapi iankaikkiseen elämähän.)FI33/38

15 Nainen sanoi hänelle: "Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa".

TKIS

15 Nainen sanoi Hänelle: "Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tarvitsisi janota eikä tulla tänne ammentamaan."

Biblia1776

15. Sanoi vaimo hänelle: Herra, anna minulle sitä vettä, etten minä janoaisi enkä tarvitsisi tulla tänne ammentamaan.

CPR1642

15. Sanoi waimo hänelle: Herra anna minulle sijtä wedestä etten minä janois engä tarwidzis tulla tänne ammundaman.

UT1548

15. Sanoi se Waimo henelle/ HERRA/ Anna minulle se wesi/ etten mine ianoisi/ enge tulisi tenne ammuldaman. (Sanoi se waimo hänelle/ HERRA/ Anna minulle se wesi/ etten minä janoisi/ enkä tulisi tänne ammentamaan.)FI33/38

16 Jeesus sanoi hänelle: "Mene, kutsu miehesi ja tule tänne".

TKIS

16 Jeesus sanoi hänelle: "Mene, kutsu miehesi ja tule tänne."

Biblia1776

16. Jesus sanoi hänelle: mene, kutsu miehes, ja tule tänne.

CPR1642

16. Jesus sanoi hänelle: mene cudzu sinun miehes ja tule tänne.

UT1548

16. Sanoi Iesus henelle/ Mene/ cutzu sinun Miehes/ ia tule tenne. (Sanoi Jesus hänelle/ Mene/ kutsu sinun miehesi/ ja tule tänne.)FI33/38

17 Nainen vastasi ja sanoi: "Ei minulla ole miestä". Jeesus sanoi hänelle: "Oikein sinä sanoit: 'Ei minulla ole miestä',

TKIS

17 Nainen vastasi ja sanoi: "Minulla ei ole miestä." Jeesus sanoi hänelle: "Oikein sanoit: 'Minulla ei ole miestä.'

Biblia1776

17. Vaimo vastasi ja sanoi hänelle: ei minulla ole miestä. Sanoi Jesus hänelle: oikein sinä sanoit: ei minulla ole miestä.

CPR1642

17. Waimo wastais ja sanoi hänelle: ei minulla ole miestä.

UT1548

17. Waimo wastasi/ ia sanoi henelle/ Ei ole minulla Mieste. (Waimo wastasi/ ja sanoi hänelle/ Ei ole minulla miestä.)FI33/38

18 sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi; siinä sanoit totuuden."

TKIS

18 Sillä viisi miestä sinulla on ollut ja joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Sen olet puhunut totta."

Biblia1776

18. Sillä viisi miestä on sinulla ollut, ja se joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehes. Sen sinä oikein sanoit.

CPR1642

18. Sanoi Jesus hänelle: oikein sinä sanoit: ei minulla ole miestä: sillä wijsi miestä on sinulla ollut ja se cuin sinulla nyt on ei ole sinun miehes sen sinä oikein sanoit.

UT1548

18. Sanoi Iesus henelle/ Oikein sine sanoit/ Ei ole minulla Mieste/ Sille ette wisi Mieste ombi sinulla ollut/ ia se ioca sinulla nyt on/ ei ole sinun Miehes/ Sen sine oikein sanoit. (Sanoi Jesus hänelle/ Oikein sinä sanoit/ Ei ole minulla miestä/ Sillä että wiisi miestä ompi sinulla ollut/ ja se joka sinulla nyt on/ ei ole sinun miehesi/ Sen sinä oikein sanoit.)FI33/38

19 Nainen sanoi hänelle: "Herra, minä näen, että sinä olet profeetta.

TKIS

19 Nainen sanoi Hänelle: "Herra, näen, että olet profeetta.

Biblia1776

19. Vaimo sanoi hänelle: Herra, minä näen, että sinä olet propheta.

CPR1642

19. Waimo sanoi hänelle: Herra minä näen että sinä olet Propheta.

UT1548

19. Sanoi henelle waimo/ HERRA/ mine näen/ ette sine olet yxi Propheta. (Sanoi hänelle waimo/ HERRA/ minä näen/ että sinä olet yksi propheta.)FI33/38

20 Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella; ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla."

TKIS

20 Isämme ovat palvoneet tällä vuorella ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee palvoa”

Biblia1776

20. Meidän isämme ovat tällä vuorella kumartaneet ja rukoilleet, ja te sanotte: Jerusalemissa on se sia, jossa pitää rukoiltaman.

CPR1642

20. Meidän Isäm owat tällä wuorella cumartanet ja te sanotta: Jerusalemis on se sia josa pitä cumartaman.

UT1548

20. Meiden Iset ouat telle Worella cumartaneet Ja te sanotta/ Ette Jerusalemis ombi se Sija/ iossa pite cumartaman. (Meidän isät owat tällä wuorella kumartaneet. Ja te sanotte/ Että Jerusalemissa ompi se sija/ jossa pitää kumartaman.)FI33/38

21 Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.

TKIS

21 Jeesus sanoi hänelle: ”Nainen, usko minua! Tulee aika, jolloin ette palvo Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.

Biblia1776

21. Jesus sanoi hänelle: vaimo, usko minua: se aika tulee, ettette tällä vuorella eikä Jerusalemissa Isää rukoile.

CPR1642

21. Jesus sanoi hänelle: waimo usco minua se aica tule ettet te tällä wuorella eikä Jerusalemis Isä cumarra.

UT1548

21. Iesus sanoi henelle/ Waimo/ wsko minua/ se aica tulepi/ ettei te telle Worella/ eikä Jerusalemis Ise cumardha. (Jesus sanoi hänelle/ Waimo/ usko minua/ se aika tuleepi/ ettei te tällä wuorella/ eikä Jerusalemissa Isää kumarra.)FI33/38

22 Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista.

TKIS

22 Te palvotte sitä, jota ette tunne. Me palvomme sitä, jonka tunnemme. Sillä pelastus tulee juutalaisten välityksellä.

Biblia1776

22. Ette tiedä, mitä te rukoilette, mutta me tiedämme, mitä me rukoilemme; sillä autuus on Juudalaisista.

CPR1642

22. Et te tiedä mitä te cumarratte mutta me tiedäm mitä me cumarram: sillä autuus on Judalaisista.

UT1548

22. Ette te tiedhe/ mite te cumardhatte/ Mutta me tiedhem/ mite me cumardham/ Sille Terueys Juttaista ombi. (Ette te tiedä/ mitä te kumarratte/ Mutta me tiedämme/ mitä me kumarramme/ Sillä terweys juuttaista ompi.)FI33/38

23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.

TKIS

23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin tosi palvojat palvovat Isää Hengessä ja totuudessa. Sillä sellaisten Isä tahtoo Häntä palvovan.

Biblia1776

23. Mutta hetki tulee, ja jo nyt on, että totiset rukoiliat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä Isä tahtoo myös senkaltaisia, jotka häntä rukoilevat.

CPR1642

23. Mutta se hetki tule ja jo nyt on että totiset cumartajat cumartawat Isä Henges ja Totuudes: sillä Isä tahto myös sencaltaisita jotca händä cumartawat.

UT1548

23. Mutta se hetki tulepi/ ia io nyt on/ ette ne totiset Cumartaiat pite Ise cumartaman Henges ia Totudhes. Sille ette Iseki tactopi sencaltaisita/ iotca hende cumartaman pite. (Mutta se hetki tuleepi/ ja jo nyt on/ että ne totiset kumartajat pitää Isää kumartaman Hengessä ja totuudessa. Sillä että Isäkin tahtoopi sen kaltaisia/ jotka häntä kumartaman pitää.)FI33/38

24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

TKIS

24 Jumala on Henki. Jotka Häntä palvovat, niitten tulee palvoa Hengessä ja totuudessa.”

Biblia1776

24. Jumala on Henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden pitää hengessä ja totuudessa häntä rukoileman.

CPR1642

24. Jumala on Hengi ja jotca händä cumartawat nijden pitä Henges ja Totuudes händä cumartaman.

UT1548

24. Jumala ombi Hengi/ ia iotca hende cumartauat/ heiden pite Henges ia Totudhes hende cumartaman. (Jumala ompi Henki/ ja jotka häntä kumartawat/ heidän pitää Hengessä ja totuudessa häntä kumartaman.)FI33/38

25 Nainen sanoi hänelle: "Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki".

TKIS

25 Nainen sanoi Hänelle: ”Tiedän, että Messias tulee, Hän, jota sanotaan Kristukseksi. Kun Hän tulee, Hän ilmoittaa meille kaiken.”

Biblia1776

25. Vaimo sanoi hänelle: minä tiedän, että Messias on tuleva, joka kutsutaan Kristus: kuin hän tulee, niin hän ilmoittaa meille kaikki.

CPR1642

25. Waimo sanoi hänelle: minä tiedän että Messias on tulewa joca cudzutan Christus: cosca se tule nijn hän ilmoitta meille caicki.

UT1548

25. Sanoi henelle waimo/ Mine tiedhen/ ette Messias ombi tuleua/ ioca cutzutan Christus. Coska se sama tulepi/ nin hen ilmoittapi meille caiki. (Sanoi hänelle waimo/ Minä tiedän/ että Messias ompi tulewa/ jota kutsutaan Kristus. Koska se sama tuleepi/ niin hän ilmoittaapi meille kaikki.)FI33/38

26 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi".

TKIS

26 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen se, Minä, joka puhun sinulle.”

Biblia1776

26. Jesus sanoi hänelle: minä olen se, joka sinun kanssas puhun.

CPR1642

26. Jesus sanoi hänelle: Minä olen se joca sinun cansas puhun.

UT1548

26. Sanoi Iesus henelle/ Mine olen se sama/ ioca sinun cansas puhun. (Sanoi Jesus hänelle/ Minä olen se sama/ joka sinun kanssasi puhun.)FI33/38

27 Samassa hänen opetuslapsensa tulivat; ja he ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Kuitenkaan ei kukaan sanonut: "Mitä pyydät?" tai: "Mitä puhelet hänen kanssaan?"

TKIS

27 Samassa Hänen opetuslapsensa tulivat. He ihmettelivät, että Hän puhui naisen kanssa. Kuitenkaan ei kukaan sanonut: "Mitä kysyt?" tai: "Miksi puhut hänen kanssaan?”

Biblia1776

27. Silloin tulivat hänen opetuslapsensa ja ihmettelivät, että hän sitä vaimoa puhutteli: ei kuitenkaan kenkään sanonut: mitäs kysyt? eli mitäs häntä puhuttelet?

CPR1642

27. Silloin tulit hänen Opetuslapsens ja ihmettelit että hän sitä waimo puhutteli ei cuitengan kengän sanonut: mitäs kysyt eli mitäs händä puhuttelet?

UT1548

27. Ja iuri silloin tulit henen Opetuslapsens/ ia ihmettelit/ ette hen site waimo puhutteli. Eikengen sanonut quitengan/ Mites kysyt? eli mites hende puhuttelet? (Ja juuri silloin tulit hänen opetuslapsensa/ ja ihmettelit/ että hän sitä waimoa puhutteli. Ei kenkään sanonut kuitenkaan/ Mitäs kysyt? eli mitäs häntä puhuttelet?)FI33/38

28 Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille:

TKIS

28 Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille:

Biblia1776

28. Niin vaimo jätti vesi-astiansa, ja meni kaupunkiin, ja sanoi niille ihmisille:

CPR1642

28. Nijn waimo jätti wesiastians ja meni Caupungijn ja sanoi nijlle ihmisille:

UT1548

28. Nin se waimo ietti Wesiastians/ ia meni Caupungin/ ia sanoi nijlle Inhimisille/ (Niin se waimo jätti wesiastiansa/ ja meni kaupunkiin/ ja sanoi niille ihmisille/)FI33/38

29 Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus?

TKIS

29 ”Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Eiköhän tämä ole Kristus?"

Biblia1776

29. Tulkaa katsomaan sitä ihmistä, joka minulle sanoi kaikki, mitä minä tehnyt olen: olleeko hän Kristus?

CPR1642

29. Tulcat cadzoman sitä ihmistä joca minulle sanoi caicki mitä minä tehnyt olet: Olleco hän Christus?

UT1548

29. Tulcat nekemen site Inhimiste/ ioca minulle sanoi caiki mite mine tehnyt olen/ Olleco hen se Christus? (Tulkaat näkemään sitä ihmistä/ joka minulle sanoi kaikki mitä minä tehnyt olen/ Olleeko hän se Kristus?)FI33/38

30 Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa.

TKIS

30 Niin he lähtivät kaupungista ja menivät Hänen luokseen.

Biblia1776

30. Niin he läksivät kaupungista ja menivät hänen tykönsä.

CPR1642

30. Nijn he läxit Caupungist ja menit hänen tygöns.

UT1548

30. Nin he vloslexit Caupungist/ ia tulit henen tygens. (Niin he ulos läksit kaupungista/ ja tulit hänen tykönsä.)FI33/38

31 Sillä välin opetuslapset pyysivät häntä sanoen: "Rabbi, syö!"

TKIS

31 Sillä välin opetuslapset pyysivät Häntä sanoen: "Rabbi, syö!"

Biblia1776

31. Mutta sillä välillä rukoilivat opetuslapset häntä, sanoen: Rabbi, syö.

CPR1642

31. Mutta sillä wälillä rucoilit Opetuslapset händä sanoden: Rabbi syö.

UT1548

31. Mutta sillewälil rucolit Opetuslapset hende/ sanoden/ Rabbi/ szöö. (Mutta sillä wälillä rukoilit opetuslapset häntä/ sanoen/ Rabbi/ syö.)FI33/38

32 Mutta hän sanoi heille: "Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä".

TKIS

32 Mutta Hän sanoi heille: "Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä."

Biblia1776

32. Vaan hän sanoi heille: minulla on ruokaa syödäkseni, jota ette tiedä.

CPR1642

32. Hän sanoi heille: minulla on ruoca syödäxeni jota et te tiedä.

UT1548

32. Nin hen sanoi heille/ Minulla ombi Roca södhexeni/ iota ette te tiedä. (Niin hän sanoi heille/ Minulla ompi ruoka syödäkseni/ jota ette te tiedä.)FI33/38

33 Niin opetuslapset sanoivat keskenään: "Lieneekö joku tuonut hänelle syötävää?"

TKIS

33 Niin opetuslapset sanoivat keskenään: "Onko joku tuonut Hänelle syötävää?"

Biblia1776

33. Niin opetuslapset sanoivat keskenänsä: lieneekö joku hänelle syötävää tuonut?

CPR1642

33. Nijn Opetuslapset sanoit keskenäns: lienekö jocu hänelle syötäwätä tuonut.

UT1548

33. Nin sanoit Opetuslapset keskenens/ Lienekö iocu henelle söteuete toonut? (Niin sanoit opetuslapset keskenänsä/ Lieneekö joku hänelle syötäwää tuonut?)FI33/38

34 Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.

TKIS

34 Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on, että teen lähettäjäni tahdon ja täytän Hänen tekonsa.

Biblia1776

34. Jesus sanoi heille: minun ruokani on se, että minä teen hänen tahtonsa, joka minun lähetti, ja täytän hänen tekonsa.

CPR1642

34. Jesus sanoi heille: minun ruocan on se että minä teen hänen tahtons joca minun lähetti ja täytän hänen tecons.

UT1548

34. Iesus sanoi heile/ Minun * Rocan ombi se/ ette mine tegen henen tactons/ ioca minun lehetti/ ia teuten henen teghonsa. (Jesus sanoi heille/ Minun ruokani ompi se/ että minä teen hänen tahtonsa/ joka minun lähetti/ ja täytän hänen tekonsa.)FI33/38

35 Ettekö sano: 'Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu'? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi.

TKIS

35 Ettekö sano: 'Vielä on neljä kuukautta, niin alkaa elonleikkuu'? Katso, sanon teille: ”Nostakaa silmänne ja katsokaa vainioita, sillä ne ovat jo vaaleat elonleikkuuta varten.

Biblia1776

35. Ettekö te sano: vielä ovat neljä kuukautta ja elonaika tulee? katso, minä sanon teille: nostakaat silmänne ylös ja katsokaat vainioita: sillä ne ovat jo valkiat elonajaksi.

CPR1642

35. Ettäkö te sano: wielä owat neljä Cuucautta elonaican? cadzo minä sanon teille: nostacat silmän ja cadzocat wainioita: sillä elo on jo walkia.

UT1548

35. Ettekö te sano/ Wiele nyt ouat Nelie Cwcautta nin tule Elon aica? Catzo mine sanon teille/ ylesnostacat teiden silmen/ ia catzocat wainioita. Sille ette he ouat io walkiat Elohon/ (Ettekö te sano/ Wielä nyt owat neljä kuukautta niin tulee elon aika? Katso minä sanon teille/ ylös nostakaat teidän silmänne/ ja katsokaat wainioita. Sillä että he owat jo walkeat elohon/)FI33/38

36 Jo nyt saa leikkaaja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita.

TKIS

36 Leikkaaja saa palkan ja kokoaa hedelmää iäiseen elämään, jotta (sekä) kylväjä että* leikkaaja iloitsisivat yhdessä.

Biblia1776

36. Ja joka niittää, hän saa palkan ja kokoo hedelmän ijankaikkiseen elämään: että kylväjä ja niittäjä ynnä iloitsisivat.

CPR1642

36. Joca nijttä hän saa palcan ja coco hedelmän ijancaickiseen elämään että kylwäjä ja nijttäjä saawat ynnä iloita:

UT1548

36. Ja ioca nijttepi/ se Palcan saapi/ ia cocopi Hedhelmen ijancaikisen Elemeen/ Senpäle ette se ioca kylue ia ioca nijtte/ ynne pite iloitzeman. (Ja joka niittääpi/ se palkan saapi/ ja kokoopi hedelmän iankaikkiseen elämään/ Senpäälle että se joka kylwää ja joka niittää/ ynnä pitää iloitseman.)FI33/38

37 Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä, ja leikkaaja toinen.

TKIS

37 Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä ja toinen leikkaaja.

Biblia1776

37. Sillä tässä on se sana tosi; toinen on, joka kylvää, ja toinen, joka niittää.

CPR1642

37. Sillä täsä on se tosi: yxi kylwä mutta toinen nijttä.

UT1548

37. Sille ette tesse ombi se Puhe tosi/ Yxi kylue ia toinen nijtte. (Sillä että tässä ompi se puhe tosi/ Yksi kylwää ja toinen niittää.)FI33/38

38 Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet; toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille."

TKIS

38 Olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille."

Biblia1776

38. Minä lähetin teidät niittämään, jossa ette ole työtä tehdeet: muut ovat työtä tehneet ja te olette heidän työnsä päälle tulleet.

CPR1642

38. Minä lähetin teidän nijttämän josa et te ole työtä tehnet muuta owat työtä tehnet mutta te oletta heidän työhöns osallisexi tullet.

UT1548

38. Mine lehetin teijet nijttemen/ iota ette te ole tötetehnyt. Mwdh ouat tötetehnet/ ia te oletta heiden töihins siselle tulluet. (Minä lähetin teidän niittämään/ jota ette te ole työtätehnyt. Muut owat työtä tehneet/ ja te olette heidän töihins sisälle tulleet.)FI33/38

39 Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun tämä todisti: "Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt".

TKIS

39 Mutta siitä kaupungista uskoivat monet samarialaiset Häneen naisen puheen vuoksi, kun tämä todisti: "Hän on sanonut minulle kaiken, mitä olen tehnyt."

Biblia1776

39. Mutta monta Samarialaista siitä kaupungista uskoivat hänen päällensä sen vaimon puheen tähden, joka sanoi: hän on minulle kaikki sanonut, mitä minä tehnyt olen.

CPR1642

39. NIin monda Samaritani sijtä Caupungist uscoit hänen päällens sen waimon puhen tähden joca sanoi: hän on minulle caicki sanonut mitä minä tehnyt olen.

UT1548

39. Nin vskoit monda Samaritani/ sijte Caupungist henen pälens/ sen waimon puhen tedhen/ ioca todisti/ Hen ombi minulle sanonut/ caiki mite mine tehnyt olen. (Niin uskoit monta samaritan/ siitä kaupungist hänen päällens/ sen waimon puheen tähden/ joka todisti/ Hän ompi minulle sanonut/ kaikki mitä minä tehnyt olen.)FI33/38

40 Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan; ja hän viipyi siellä kaksi päivää.

TKIS

40 Kun siis samarialaiset tulivat Hänen luokseen, he pyysivät Häntä viipymään heidän luonaan, ja Hän viipyi siellä kaksi päivää.

Biblia1776

40. Kuin siis Samarialaiset tulivat hänen tykönsä, rukoilivat he häntä viipymään heidän tykönänsä. Ja hän viipyi siellä kaksi päivää.

CPR1642

40. Cosca Samaritanit tulit hänen tygöns rucoilit he wijpymän händä heidän tykönäns.

UT1548

40. Coska nyt ne Samaritanit tulit henen tygens/ rucolit he hende/ ette hen tadhois wipy heiden tykenens. Ja hen wipyi sielle caxi peiue. (Koska nyt ne samaritanit tulit hänen tyköns/ rukoilit he häntä/ että hän tahtois wiipyä heidän tykönäns. Ja hän wiipyi siellä kaksi päiwää.)FI33/38

41 Ja vielä paljoa useammat uskoivat hänen sanansa tähden,

TKIS

41 Ja vielä paljon useammat uskoivat Hänen sanansa vuoksi.

Biblia1776

41. Ja paljo usiammat uskoivat hänen sanansa tähden.

CPR1642

41. Ja hän wijpyi siellä caxi päiwä. Ja paljo usiammat uscoit hänen sanans tähden ja sanoit sille waimolle:

UT1548

41. Ja palio enembi vskoit henen Sanans tedhen/ Ja sanoit sille waimolle/ (Ja paljon enempi uskoit hänen sanansa tähden/ Ja sanoit sille waimolle/)FI33/38

42 ja he sanoivat naiselle: "Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja".

TKIS

42 He sanoivat naiselle: "Emme enää usko sinun puheesi vuoksi, sillä olemme itse kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on (Kristus,) maailman Vapahtaja."

Biblia1776

42. Ja sanoivat sille vaimolle: emme nyt silleen usko sinun puhees tähden; sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että hän on totisesti Kristus, maailman Vapahtaja.

CPR1642

42. En me nyt sillen usco sinun puhes tähden: sillä me olemma jo idzekin cuullet ja tiedämme että hän on totisest Christus mailman Wapahtaja

UT1548

42. Emme me nyt sillen vsko sinun puhes teden. Sille me olema itzeki cwlleet/ ia tiedhemme ette hen ombi totisesta Christus/ se mailman Wapattaija. (Emme me nyt silleen usko sinun puheesi tähden. Sillä me olemme itsekin kuulleet/ ja tiedämme että hän ompi totisesti Kristus/ se maailman wapahtaja.)FI33/38

43 Mutta niiden kahden päivän kuluttua hän lähti sieltä Galileaan.

TKIS

43 Niitten kahden päivän kuluttua Hän lähti sieltä (ja meni) Galileaan.

Biblia1776

43. Mutta kahden päivän perästä läksi hän sieltä ja meni Galileaan.

CPR1642

43. MUtta cahden päiwän peräst läxi hän sieldä ja meni Galilean:

UT1548

43. Mutta sitte cadhen peiuen peräst/ lexi hen sielde/ ia meni Galilean/ (Mutta sitten kahden päiwän perästä/ läksi hän sieltä/ ja meni Galileaan/)FI33/38

44 Sillä Jeesus itse todisti, ettei profeetalla ole arvoa omassa isiensä maassa.

TKIS

44 Sillä Jeesus itse todisti, ettei profeetalla ole arvoa omassa isänmaassaan.

Biblia1776

44. Sillä Jesus todisti itse, ettei propheta maksa isänsä maalla mitään.

CPR1642

44. Sillä Jesus todisti idze ettei jocu Propheta maxa isäns maalla mitän.

UT1548

44. Sille ette itze Iesus todhisti/ ettei iocu Propheta isensmalla miten maxa. (Sillä että itse Jesus todisti/ ettei joku propheta isänsä maalla mitään maksa.)FI33/38

45 Kun hän siis tuli Galileaan, ottivat galilealaiset hänet vastaan, koska olivat nähneet kaikki, mitä hän oli tehnyt Jerusalemissa juhlan aikana; sillä hekin olivat tulleet juhlille.

TKIS

45 Kun Hän siis tuli Galileaan, ottivat galilealaiset Hänet vastaan, koska olivat nähneet kaiken, mitä Hän oli tehnyt Jerusalemissa juhlan aikana. Sillä hekin olivat menneet juhlille.

Biblia1776

45. Kuin hän siis tuli Galileaan, ottivat Galilealaiset hänen vastaan, jotka olivat nähneet kaikki ne, mitä hän Jerusalemissa juhlana tehnyt oli: sillä he olivat myös juhlalle tulleet.

CPR1642

45. Cosca hän tuli Galilean wastanotit ne Galilealaiset hänen: sillä he olit nähnet caicki mitä hän Jerusalemis juhlana tehnyt oli jotca olit myös juhlalla olet.

UT1548

45. Coska hen nyt tuli Galilean/ wastanrupesit ne Galileuset he'de/ iotca nähnet olit caiki mite hen Jerusalemis Juhlana tehnyt oli/ Sille ette hekin mös/ olit Juhlal olleet. (Koska hän nyt tuli Galileaan/ wastaan rupesit ne galileuset häntä/ koska nähneet olit kaikki mitä hän Jerusalemissa juhlana tehnyt oli/ Sillä että hekin myös/ olit juhlalla olleet.)FI33/38

46 Niin hän tuli taas Galilean Kaanaan, jossa hän oli tehnyt veden viiniksi. Ja Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti.

TKIS

46 Niin Jeesus* tuli taas Galilean Kaanaan, jossa Hän oli tehnyt veden viiniksi.

Biblia1776

46. Niin Jesus tuli taas Galilean Kaanaan, kussa hän meden viinaksi tehnyt oli. Ja oli kuninkaan mies, jonka poika sairasti Kapernaumissa.

CPR1642

46. Ja Jesus tuli taas Galilean Canaan cusa hän wedest wijnan tehnyt oli.

UT1548

46. Tuli sis Iesus tas Canan Galileas/ cussa hen oli wedest winan tehnyt. (Tuli siis Jesus taas Kanaan Galileassa/ kussa hän oli wedestä wiinan tehnyt.)FI33/38

47 Kun hän kuuli Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, meni hän hänen luoksensa ja pyysi häntä tulemaan ja parantamaan hänen poikansa; sillä tämä oli kuolemaisillaan.

TKIS

47 Ja Kapernaumissa oli muuan kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti. Kuultuaan, että Jeesus oli tullut Juudeasta Galileaan, hän meni Hänen luokseen ja pyysi Häntä, että Hän tulisi alas parantamaan hänen poikansa, sillä tämä oli kuolemaisillaan.

Biblia1776

47. Kuin hän kuuli, että Jesus oli tullut Juudeasta Galileaan, meni hän hänen tykönsä ja rukoili häntä tulemaan alas ja parantamaan hänen poikansa, joka oli kuolemallansa.

CPR1642

47. JA siellä oli yxi Cuningan mies jonga poica sairasti Capernaumis. Cosca hän cuuli että Jesus oli tullut Judeast Galilean meni hän hänen tygöns ja rucoili händä alastuleman ja parandaman hänen poicans joca oli cuolemallans.

UT1548

47. Nin oli yxi Kuninganmies/ ionga Poica sairasti Capernaumis. Coska hen cwli/ ette Iesus oli tullut Judeast Galileahan/ meni he' hene' tygens Rwcoli he'de alastulema'/ ia para'daman hene' Poica's/ Sille ette hen oli colemallans/ (Niin oli yksi kuninkaan mies/ jonka poika sairasti Kapernaumissa. Koska hän kuuli/ että Jesus oli tullut Judeasta Galileaan/ meni hän hänen tykönsä rukoili häntä alas tulemaan/ ja parantamaan hänen poikanas/ Sillä että hän oli kuolemaisillansa/)FI33/38

48 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko".

TKIS

48 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä, ette usko."

Biblia1776

48. Sanoi siis Jesus hänelle: ellette näe tunnustähtiä ja ihmeitä, niin ette usko.

CPR1642

48. Sanoi sijs Jesus hänelle: ellet te näe tunnustähtiä ja ihmeitä nijn et te usco.

UT1548

48. Sanoi sis Iesus henelle/ Ellei te näe Mercki ia Ihmeit/ nin ette te wsko. (Sanoi siis Jesus hänelle/ Ellei te näe merkki ja ihmeitä/ niin ette te usko.)FI33/38

49 Kuninkaan virkamies sanoi hänelle: "Herra, tule, ennenkuin minun lapseni kuolee".

TKIS

49 Kuninkaan virkamies sanoi Hänelle: "Herra, tule ennen kuin pienokainen kuolee."

Biblia1776

49. Sanoi kuninkaan mies hänelle: Herra, tule alas ennenkuin minun poikani kuolee.

CPR1642

49. Sanoi Cuningan mies hänelle: Herra tule alas ennen cuin minun poican cuole.

UT1548

49. Sanoi henelle se Kuninganmies/ HERRA/ alastule ennen quin minun Poican colepi. (Sanoi hänelle se kuninkaan mies/ HERRA/ alas tule ennenkuin minun poikani kuoleepi.)FI33/38

50 Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun poikasi elää". Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni.

TKIS

50 Jeesus sanoi hänelle: "Mene, poikasi elää." Mies uskoi sanan, jonka Jeesus hänelle sanoi, ja meni.

Biblia1776

50. Jesus sanoi hänelle: mene, sinun poikas elää. Ja mies uskoi sanan, jonka Jesus sanoi hänelle, ja meni.

CPR1642

50. Jesus sanoi hänelle: mene sinun poicas elä. Ja mies uscoi sanan jonga Jesus sanoi hänelle ja meni.

UT1548

50. Iesus sanoi henelle/ Mene/ sinun Poicas elepi. Se Mies wskoi sen Sanan ionga Iesus sanoi henelle/ ia meni. (Jesus sanoi hänelle/ Mene/ sinun poikasi elääpi. Se mies uskoi sen sanan jonka Jesus sanoi hänelle/ ja meni.)FI33/38

51 Ja jo hänen ollessaan paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja sanoivat, että hänen poikansa eli.

TKIS

51 Jo Hänen kulkiessaan alas hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja ilmoittivat sanoen: "Poikasi elää."*

Biblia1776

51. Niin hänen mennessänsä, kohtasivat hänen palveliansa hänen ja ilmoittivat hänelle, sanoen: sinun poikas elää.

CPR1642

51. Nijn hänen mennesäns cohtaisit hänen palwelians hänen ilmoitit hänelle ja sanoit: sinun poicas elä.

UT1548

51. Nin henen mennesens codhasit henen Paluelians henen/ ia ilmoitit henelle/ ia sanoit/ Sinun Poicas elepi. (Niin hänen mennessänsä kohtasit hänen palwelijansa hänen/ ja ilmoitit hänelle/ ja sanoit/ Sinun poikasi elääpi.)FI33/38

52 Niin hän tiedusteli heiltä, millä hetkellä hän oli alkanut toipua. Ja he sanoivat hänelle: "Eilen seitsemännellä hetkellä kuume lähti hänestä".

TKIS

52 Niin hän kysyi heiltä aikaa, milloin hän tuli paremmaksi. He sanoivat hänelle: "Eilen seitsemännellä tunnilla kuume lähti hänestä."

Biblia1776

52. Niin hän tutki heiltä hetkeä, jolla hän parani, ja he sanoivat hänelle: eilen seitsemännellä hetkellä antoi vilutauti hänen ylön.

CPR1642

52. Nijn hän tutki heildä hetke jolla hän parani. Ja he sanoit hänelle: eiläin seidzemennellä hetkellä ylönandoi wilutauti hänen.

UT1548

52. Nin hen tutki heilde hetken/ mille hen parani. Ja he sanoit henelle/ Eilen seitzeme'nel hetkel ylenannoi wilutauti henen. (Niin hän tutki heiltä hetken/ millä hän parani. Ja he sanoit hänelle/ Eilen seitsemännellä hetkellä ylenantoi wilutauti hänen.)FI33/38

53 Niin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut sillä hetkellä, jolloin Jeesus oli sanonut hänelle: "Sinun poikasi elää". Ja hän uskoi, hän ja koko hänen huonekuntansa.

TKIS

53 Silloin isä ymmärsi, että se lähti sillä tunnilla, jolloin Jeesus sanoi hänelle: "Poikasi elää." Ja hän itse uskoi ja koko hänen huonekuntansa.

Biblia1776

53. Niin isä ymmärsi sen siksi hetkeksi, jolla Jesus sanoi hänelle: sinun poikas elää. Ja hän uskoi ja koko hänen huoneensa.

CPR1642

53. Nijn Isä ymmärsi sen sixi hetkexi jolla Jesus sanoi hänelle: sinun poicas elä. Ja hän uscoi ja caicki hänen huonens.

UT1548

53. Nin Ise sis ymmersi ette se hetki oli/ iolla Iesus sanoi henelle/ Sinun Poicas elepi. Ja hen wskoi ia caiki henen Honens. (Niin isä siis ymmärsi että se hetki oli/ jolla Jesus sanoi hänelle/ Sinun poikas elääpi. Ja hän uskoi ja kaikki hänen huoneensa.)FI33/38

54 Tämä oli taas tunnusteko, toinen, jonka Jeesus teki, tultuaan Juudeasta Galileaan.

TKIS

54 Tämä taas oli toinen tunnusteko, jonka Jeesus teki tultuaan Juudeasta Galileaan.

Biblia1776

54. Tämä on toinen tunnustähti, jonka Jesus teki tullessansa Juudeasta Galileaan.

CPR1642

54. Tämä on toinen tunnustähti jonga Jesus teki tullesans Judeasta Galilean.

UT1548

54. Teme taas ombi se toinen Mercki/ ionga Iesus teki/ coska hen Judeast tuli Galilean. (Tämä taas ompi se toinen merkki/ jonka Jesus teki/ koska hän Judeasta tuli Galileaan.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21