Johanneksen evankeliumi


11 luku
Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista 1 – 44, ja sen tähden ylipapit ja fariseukset, noudattaen Kaifaan neuvoa, päättävät tappaa Jeesuksen 45 – 53, mutta hän väistyy Efraim nimiseen kaupunkiin 54 – 57.FI33/38

1 Ja eräs mies, Lasarus, Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana.

TKIS

1 Eräs mies, Lasarus, Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana.

Biblia1776

1. Niin mies sairasti, nimeltä Latsarus, Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä.

CPR1642

1. NIjn yxi mies sairasti nimeldä Lazarus Bethaniasta Marian ja hänen sisarens Marthan Caupungista.

UT1548

1. NIn sairasti yxi Mies/ Lazarus nimelde Bethaniasta/ Marian ia henen Sisarens Marthan Caupungista. (Niin sairasti yksi mies/ Lasarus nimeltä Bethaniasta/ Marian ja häne sisarensa Marthan kaupungista.)FI33/38

2 Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa; ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä.

TKIS

2 Mutta Maria oli se, joka voiteli Herran voiteluöljyllä ja pyyhki hiuksillaan Hänen jalkansa. Ja hänen veljensä Lasarus sairasti.

Biblia1776

2. Mutta Maria oli se, joka voiteli Herran voiteella ja hänen jalkansa hiuksillansa kuivaksi, jonka veli Latsarus sairasti.

CPR1642

2. Mutta Maria oli Herran woitella woidellut ja jalat hiuxillans cuiwannut jonga weli Lazarus sairasti.

UT1548

2. Mutta Maria oli se/ ioca oli HERRAN woitella woidhellut/ ia henen Jalcans hiuxillans quiuannut/ Jonga weli Lazarus sairasti. (Mutta Maria oli se/ joka oli HERRAN woiteella woidellut/ ja hänen jalkansa hiuksillansa kuiwannut/ Jonka weli Lazarus sairasti.)FI33/38

3 Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan: "Herra, katso, se, joka on sinulle rakas, sairastaa".

TKIS

3 Niin sisaret lähettivät sanomaan Jeesukselle*: "Herra, katso, hän, joka on sinulle rakas. sairastaa."

Biblia1776

3. Niin hänen sisarensa lähettivät hänen tykönsä, ja sanoivat: Herra, katso, se sairastaa, jotas rakastat.

CPR1642

3. Nijn hänen sisarens lähetit hänen tygöns ja sanoit: Herra cadzo se sairasta jotas racastat.

UT1548

3. Nin lehetit henen Sisarens henen tygens ia sanoit/ HERRA/ Catzo se sairasta iotas racastat. (Niin lähetit hänen sisarensa hänen tykönsä ja sanoit/ HERRA/ Katso se sairastaa jotas rakastat.)FI33/38

4 Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi: "Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan Poika sen kautta kirkastuisi".

TKIS

4 Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi: "Tämä sairaus ei ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, jotta Jumalan Poika sen kautta kirkastuisi."

Biblia1776

4. Kuin Jesus sen kuuli, sanoi hän: ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan Poika sen kautta kunnioittettaisiin.

CPR1642

4. Cosca Jesus sen cuuli sanoi hän: ei tämä tauti ole cuolemaan waan Jumalan cunniaxi että Jumalan Poica sen cautta cunnioitetaisin.

UT1548

4. Coska Iesus sen cwli sanoi hen/ Teme tauti ei ole colemahan/ waan Jumalan cunniaxi/ ette Jumalan Poica pite sen cautta cunnioitettaman. (Koska Jesus sen kuuli sanoi hän/ Tämä tauti ei ole kuolemahan/ waan Jumalan kunniaksi/ että Jumalan Poika pitää sen kautta kunnioitettaman.)FI33/38

5 Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta.

TKIS

5 Ja Jeesus rakasti* Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta.

Biblia1776

5. Mutta Jesus rakasti Marttaa, ha hänen sisartansa, ja Latsarusta.

CPR1642

5. Mutta Jesus racasti Martha ja hänen sisartans ja Lazarusta.

UT1548

5. Mutta Iesus Racasti Martha/ ia henen Sisartans/ ia Lazarusta. (Mutta Jesus rakasti Marthaa/ ja hänen sisartansa/ ja Lazarusta.)FI33/38

6 Kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli, vielä kaksi päivää;

TKIS

6 Kun Hän siis kuuli hänen sairastavan Hän viipyi vielä kaksi päivää siinä paikassa, missä oli.

Biblia1776

6. Kuin hän siis kuuli hänen sairastavan, niin hän viipyi siinä paikassa kaksi päivää.

CPR1642

6. Cosca hän cuuli hänen sairastawan wijwyi hän sijnä paicas caxi päiwä.

UT1548

6. Ette hen nyt cwli henen sairastauan/ wiuyi hen samas sijas caxi peiue. (Että hän nyt kuuli hänen sairastawan/ wiipyi hän samassa sijassa kaksi päiwää.)FI33/38

7 mutta niiden kuluttua hän sanoi opetuslapsilleen: "Menkäämme taas Juudeaan".

TKIS

7 Niitten kuluttua Hän sitten sanoi opetuslapsille*: "Menkäämme jälleen Juudeaan."

Biblia1776

7. Sitte sanoi hän opetuslapsillensa: menkäämme jälleen Juudeaan.

CPR1642

7. Sijtte sanoi hän Opetuslapsillens: mengämme jällens Judeaan. Sanoit hänelle Opetuslapset: äsken edzeit Judalaiset sinua kiwittäxens ja sinä menet taas sinne.

UT1548

7. Sijtte senielken sanoi hen Opetuslapsille's/ Mengem iellens Judean. Sanoit henelle Opetuslapset/ Rabbi/ esken etzit Juttat sinua kiuitexens/ ia taas sine menet sinne? (Sitten sen jälkeen sanoi hän opetuslapsillensa/ Menkäämme jällens Judeaan. Sanoit hänelle opetuslapset/ Rabbi/ äsken etsit juuttaat sinua kiwittääksensä/ ja taas sinä menet sinne?)FI33/38

8 Opetuslapset sanoivat hänelle: "Rabbi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut, ja taas sinä menet sinne!"

TKIS

8 Opetuslapset sanoivat Hänelle: "Rabbi, juutalaiset yrittivät juuri kivittää sinut, ja taas sinä menet sinne!"

Biblia1776

8. Sanoivat hänelle opetuslapset: Rabbi, äsken etsivät Juudalaiset sinua kivittääksensä, ja sinä menet taas sinne.

CPR1642

8. Wastais Jesus: eikö caxitoistakymmendä ole päiwän hetke?

UT1548

8. Wastasi Iesus/ Eikö caxitoistakymende ole peiuen hetke? (Wastasi Jesus/ Eikö kaksitoista kymmentä ole päiwän hetkeä?)FI33/38

9 Jeesus vastasi: "Eikö päivässä ole kaksitoista hetkeä? Joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon.

TKIS

9 Jeesus vastasi: "Eikö päivässä ole kaksitoista tuntia? Jos joku vaeltaa päivällä, hän ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon.

Biblia1776

9. Vastasi Jesus: eikö kaksitoistakymmentä ole päivän hetkeä? Jos joku päivällä vaeltaa, ei hän loukkaa itsiänsä; sillä hän näkee tämän maailman valkeuden.

CPR1642

9. Joca päiwällä waelda ei hän loucka idziäns: sillä hän näke tämän mailman walkeuden.

UT1548

9. Joca peiuelle waelda/ ei hen loucka/ sille ette hen näkepi temen Mailman Walkiudhen. (Joka päiwällä waeltaa/ ei hän loukkaa/ sillä että hän näkeepi tämän maailman walkeuden.)FI33/38

10 Mutta joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itsensä, sillä ei hänessä ole valoa."

TKIS

10 Mutta jos joku vaeltaa yöllä, hän loukkaa itsensä, sillä ei hänessä ole valoa."

Biblia1776

10. Mutta jos joku yöllä vaeltaa, hän loukkaa itsensä; sillä ei valkeus ole hänessä.

CPR1642

10. Mutta joca yöllä waelda hän loucka idzens: sillä ei walkeus ole hänes.

UT1548

10. Mutta ioca ölle waelda se louckapi/ sille ettei Walkius ole henes. (Mutta joka yöllä waeltaa se loukkaapi/ sillä ettei walkeus ole hänessä.)FI33/38

11 Näin hän puhui, ja sitten hän sanoi heille: "Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta".

TKIS

11 Tämän Hän puhui ja sanoi sitten heille: "Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet."

Biblia1776

11. Näitä hän puhui, ja sanoi sitte heille: ystävämme Latsarus makaa, mutta minä menen häntä unesta herättämään.

CPR1642

11. Näitä hän puhui ja sanoi sijtte heille: meidän ystäwäm Lazarus maca mutta minä menen händä unest herättämän.

UT1548

11. Neite hen puhui/ ia sijtte sanoi heille/ Meiden Ysteue Lazarus macapi/ mutta mine menen hende wnest Hereyttemen. (Näitä hän puhui/ ja sitten hän sanoi heille/ Meidän ystäwä Lazarus makaapi/ mutta minä menen häntä unest aherättämään.)FI33/38

12 Niin opetuslapset sanoivat hänelle: "Herra, jos hän nukkuu, niin hän tulee terveeksi".

TKIS

12 Niin Hänen opetuslapsensa sanoivat: "Herra, jos hän nukkuu, hän paranee."

Biblia1776

12. Niin sanoivat hänen opetuslapsensa: Herra, jos hän makaa, kyllä hän paranee.

CPR1642

12. Nijn sanoit hänen Opetuslapsens: Herra jos hän maca kyllä hän parane.

UT1548

12. Nin sanoit henen Opetuslapsens/ HERRA/ ios he' maca/ kylle he' parane. (Niin sanoit hänen opetuslapsensa/ HERRA/ jos hän makaa/ kyllä hän paranee.)FI33/38

13 Mutta Jeesus puhui hänen kuolemastaan; he taas luulivat hänen puhuneen unessa nukkumisesta.

TKIS

13 Mutta Jeesus puhui hänen kuolemastaan, he taas luulivat Hänen puhuvan unessa nukkumisesta.

Biblia1776

13. Mutta Jesus sanoi hänen kuolemastansa; vaan he luulivat hänen sanovan unen makaamisesta.

CPR1642

13. Mutta Jesus sanoi hänen cuolemastans waan he luulit hänen sanowan ruumillisest unest.

UT1548

13. Mutta Jes9 sanoi hene' colemasta's Waan he lwlit henen sanouan Rumillisest vnest. (Mutta Jesus sanoi hänen kuolemastansa. Waan he luulit hänen sanowan ruumiillisesta unesta.)FI33/38

14 Silloin Jeesus sanoi heille suoraan: "Lasarus on kuollut,

TKIS

14 Sen vuoksi Jeesus sanoi heille suoraan: "Lasarus on kuollut,

Biblia1776

14. Niin Jesus sanoi heille selkiästi: Latsarus on kuollut.

CPR1642

14. Nijn Jesus sanoi heille selkiäst: Lazarus on cuollut.

UT1548

14. Nin sanoi Iesus heille selkesti/ Lazarus ombi coollut/ (Niin sanoi Jesus heille selkeästi/ Lazarus ompi kuollut/)FI33/38

15 ja minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte; mutta menkäämme hänen tykönsä".

TKIS

15 ja minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte. Mutta menkäämme hänen luokseen."

Biblia1776

15. Ja minä iloitsen teidän tähtenne, etten minä siellä ollut, että te uskoisitte. Mutta menkäämme hänen tykönsä.

CPR1642

15. Ja minä iloidzen teidän tähtenne etten minä siellä ollut että te uscoitte:

UT1548

15. Ja mine iloitzen teiden tehden/ ettei mine sielle ollut/ ette teiden pideis wskoma'/ waan mengem henen tygens. (Ja minä iloitsen teidän tähden/ ettei minä siellä ollut/ että teidän pitäisi uskomaan/ waan menkäämme hänen tykönsä.)FI33/38

16 Niin Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, sanoi toisille opetuslapsille: "Menkäämme mekin sinne, kuollaksemme hänen kanssansa".

TKIS

16 Silloin Tuomas jota kutsuttiin Didymukseksi*, sanoi muille opetuslapsille: "Menkäämme mekin, kuollaksemme Hänen kanssaan."

Biblia1776

16. Niin sanoi Toomas, joka kutsutaan kaksoiseksi, muille opetuslapsille: käykäämme myös me, että me kuolisimme hänen kanssansa.

CPR1642

16. Mutta mengämme hänen tygöns. Nijn sanoi Thomas joca cudzutan caxoisexi Opetuslapsille: mengäm me myös cuoleman hänen cansans.

UT1548

16. Nin sanoi Tomas/ ioca cutzutan Caxoinen Opetuslapsille/ Mengem mös me coleman henen cansans. (Niin sanoi Tuomas/ joka kutsutaan kaksoinen opetuslapsille/ Menkäämme myös me kuolemaan hänen kanssansa.)FI33/38

17 Niin Jeesus tuli ja sai tietää, että hän jo neljä päivää oli ollut haudassa.

TKIS

17 Niin Jeesus tuli ja sai tietää hänen jo neljä päivää olleen haudassa.

Biblia1776

17. niin Jesus tuli ja löysi hänen jo neljä päivää maanneen haudassa.

CPR1642

17. NIjn Jesus tuli ja löysi hänen jo neljä päiwä maannen haudas.

UT1548

17. Nin tuli Iesus ia leusi henen io nelie peiue maneexi Haudhas. (Niin tuli Jesus ja löysi hänen jo neljä päiwäää maanneeksi haudassa.)FI33/38

18 Ja Betania oli lähellä Jerusalemia, noin viidentoista vakomitan päässä.

TKIS

18 Ja Betania oli lähellä Jerusalemia, noin viidentoista vakomitan päässä.

Biblia1776

18. Mutta Betania oli läsnä Jerusalemia, lähes viisitoitakymmentä vakomittaa.

CPR1642

18. Mutta Bethania oli läsnä Jerusalemita lähes wijsitoistakymmendä wacomitta.

UT1548

18. Mutta Bethania oli leszne Jerusalemita/ lehes wijsitoistakymme'de Wacomitta. (Mutta Bethania oli läsnä Jerusalemia/ lähes wiisitoista kymmentä wakomittaa.)FI33/38

19 Ja useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luokse lohduttamaan heitä heidän veljensä kuolemasta.

TKIS

19 Useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luo lohduttamaan heitä, heidän veljensä kuoleman vuoksi.

Biblia1776

19. Ja monta Juudalaisista oli tullut Martan ja Marian tykö, lohduttamaan heitä heidän veljensä tähden.

CPR1642

19. Ja monda Judalaista oli tullut Martha ja Maria lohduttaman heidän weljens tähden.

UT1548

19. Ja monda Juttaista olit tulleet Marthan ia Marian tyge/ lohduttaman heite/ heiden Weliestens. (Ja monta juuttaista oli tulleet Marthan ja Marian tykö/ lohduttamaan heitä/ heidän weljestänsä.)FI33/38

20 Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan; mutta Maria istui kotona.

TKIS

20 Kuullessaan, että Jeesus oli tulossa Martta meni Häntä vastaan. Mutta Maria istui kotona.

Biblia1776

20. Kuin Martta kuuli Jesuksen tulevan, juoksi hän häntä vastaa; mutta Maria istui kotona.

CPR1642

20. Cosca Martha cuuli Jesuxen tulewan juoxi hän händä wastan: mutta Maria jäi cotia istuman.

UT1548

20. Coska Martha nyt cwli Iesusen tuleuan/ ioxi hen wastan hende. Mutta Maria ieij cotia istuman. (Koska Martha nyt kuuli Jesuksen tulewan/ juoksi hän wastaan häntä. Mutta Maria jäi kotia istumaan.)FI33/38

21 Ja Martta sanoi Jeesukselle: "Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut.

TKIS

21 Niin Martta sanoi Jeesukselle: "Herra, jos sinä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.

Biblia1776

21. Niin Martta sanoi Jesukselle: Herra, jos sinä olisit täällä ollut, niin ei minun veljeni olisi kuollut.

CPR1642

21. Nijn Martha sanoi Jesuxelle: Herra jos sinä olisit täällä ollut nijn ei minun weljen olis cuollut.

UT1548

21. Nin sanoi Martha Iesusel/ HERRA/ ios sine olisit ollut tesse/ ei minun Welien olisi coollut. (Niin sanoi Martha Jesukselle/ HERRA/ jos sinä olisit ollut tässä/ ei minun weljeni olisi kuollut.)FI33/38

22 Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot."

TKIS

22 Mutta tiedän nytkin, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä Jumalalta anot."

Biblia1776

22. Mutta minä tiedän vielä, että kaikki, mitä sinä anot Jumalalta, ne Jumala sinulle antaa.

CPR1642

22. Mutta minä tiedän wielä että caicki mitä sinä anot Jumalalda ne Jumala sinulle anda.

UT1548

22. Mutta wiele nyt mine tieden ette caiki mite sine anot Jumalalda/ sen Jumala sinulle andapi. (Mutta wielä nyt minä tiedän että kaikki mitä sinä anot Jumalalta/ sen Jumala sinulle antaapi.)FI33/38

23 Jeesus sanoi hänelle: "Sinun veljesi on nouseva ylös".

TKIS

23 Jeesus sanoi hänelle: "Veljesi on nouseva ylös."

Biblia1776

23. Jesus sanoi hänelle: sinun veljes on nouseva ylös.

CPR1642

23. Jesus sanoi hänelle: sinun weljes on ylösnousewa.

UT1548

23. Iesus sanoi henelle/ Sinun Welies pite ylesnouseman. (Jesus sanoi hänelle/ Sinun weljesi pitää ylösnouseman.)FI33/38

24 Martta sanoi hänelle: "Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä".

TKIS

24 Martta sanoi Hänelle: "Tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä."

Biblia1776

24. Martta sanoi hänelle: minä tiedän hänen nousevan ylösnousemisessa viimeisenä päivänä.

CPR1642

24. Martha sanoi hänelle: minä tiedän hänen nousewan ylösnousemises wijmeisnä päiwä.

UT1548

24. Martha sanoi henelle/ Mine kylle tiedhen ette hen ylesnouse sijnä ylesnousemises Wimeiszne peiuenä. (Martha sanoi hänelle/ Minä kyllä tiedän että hän ylös nousee siinä ylösnousemisessa wiimeisenä päiwänä.)FI33/38

25 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.

TKIS

25 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, hän elää vaikka olisi kuollut.

Biblia1776

25. Sanoi Jesus hänelle: minä olen ylösnousemus ja elämä: joka uskoo minun päälleni, hän elää, ehkä hän olis kuollut.

CPR1642

25. Sanoi Jesus hänelle: Minä olen ylösnousemus ja elämä joca usco minun päälleni hän elä ehkä hän olis cuollut.

UT1548

25. Sanoi Iesus henelle/ Mine olen ylesnousemus/ ia Eleme/ Joca vsko Minun pälen/ henen pite elemen/ ehke hen olis coollut. (Sanoi Jesus hänelle/ Minä olen ylösnousemus/ ja elämä/ Joka uskoo minun päälleni/ hänen pitää elämän/ ehkä hän olisi kuollut.)FI33/38

26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"

TKIS

26 Eikä yksikään joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"

Biblia1776

26. Ja jokainen, joka elää ja uskoo minun päälleni, ei hänen pidä kuoleman ijankaikkisesti: uskotkos sen?

CPR1642

26. Ja joca elä ja usco minun päälleni ei hänen pidä cuoleman ijancaickisest uscotcos sen?

UT1548

26. Ja iocainen quin elepi/ ia Usko minun päleni/ ei pide coleman ijancaikisesta/ Wskokos sen? (Ja jokainen kuin elääpi/ ja uskoo minun päälleni/ ei pidä kuoleman iankaikkisesti/ Uskotkos sen?)FI33/38

27 Hän sanoi hänelle: "Uskon, Herra; minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, se, joka oli tuleva maailmaan".

TKIS

27 Hän sanoi Hänelle: "Uskon, Herra. Uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, joka oli maailmaan tuleva."

Biblia1776

27. Hän sanoi hänelle: jaa Herra, minä uskon sinun Kristukseksi, Jumalan Pojaksi, joka tuleva oli maailmaan.

CPR1642

27. Hän sanoi hänelle: ja Herra minä uscon sinun Christuxexi Jumalan Pojaxi joca tulewa oli mailmaan.

UT1548

27. Sanoi hen henelle/ Ja HERRA/ Mine Uskon ette sine olet Christus se Jumalan Poica/ ioca oli tuleua Mailman. (Sanoi hän hänelle/ Ja HERRA/ Minä uskon että sinä olet Kristus se Jumalan Poika/ joka oli tulewa maailmaan.)FI33/38

28 Ja tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen: "Opettaja on täällä ja kutsuu sinua".

TKIS

28 Tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen: "Opettaja on täällä ja kutsuu sinua."

Biblia1776

28. Ja kuin hän näitä sanonut oli, meni hän pois ja kutsui sisarensa Marian salaa, sanoen: Mestari on tullut ja kutsuu sinua.

CPR1642

28. JA cuin hän näitä sanonut oli meni hän pois ja cudzui sisarens Marian sala sanoden: Mestari on tullut ja cudzu sinua.

UT1548

28. Ja quin hen neite sanonut oli/ meni hen pois/ ia cutzui Sisarens Marian sala sanoden/ Mestari ombi tullut/ ia cutzu sinua. (Ja kuin hän näitä sanonut oli/ meni hän pois/ ja kutsui sisarensa Marian salaa sanoen/ Mestari ompi tullut/ ja kutsuu sinua.)FI33/38

29 Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni hänen luoksensa.

TKIS

29 Kun Maria sen kuuli, hän nousi nopeasti ja meni Hänen luokseen.

Biblia1776

29. Kuin hän sen kuuli, nousi hän kohta ja tuli hänen tykösä.

CPR1642

29. Cosca hän sen cuuli nousi hän cohta ja tuli hänen tygöns:

UT1548

29. Quin hen sen cwli/ nousi hen cocta yles/ ia tuli henen tygens/ (Kuin hän sen kuuli/ nousi hän kohta ylös/ ja tuli hänen tykönsä/)FI33/38

30 Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli hänet kohdannut.

TKIS

30 Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli Hänet kohdannut.

Biblia1776

30. (Sillä ei Jesus ollut vielä kylään tullut, vaan oli siinä paikassa, jossa Martta oli hänen kohdannut.)

CPR1642

30. Sillä ei Jesus ollut wielä kylään tullut waan oli sijnä paicas josa Martha oli hänen cohdannut.

UT1548

30. Sille ettei Iesus ollut wiele silloin Kylen tullut waan oli samas paicas cussa Martha oli henen cohdhanut. (Sillä ettei Jesus ollut wielä silloin kylään tullut waan oli samassa paikassa kussa Martha oli hänen kohdannut.)FI33/38

31 Kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nopeasti nousevan ja lähtevän ulos, seurasivat he häntä, luullen hänen menevän haudalle, itkemään siellä.

TKIS

31 Kun nyt ne juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nopeasti nousevan ja menevän ulos, he seurasivat häntä sanoen: ”Hän menee haudalle itkemään siellä.”

Biblia1776

31. Kuin siis Juudalaiset, jotka hänen kanssansa huoneessa olivat lohduttamassa häntä, näkivät Marian nousevan ja menevän ulos, seurasivat he häntä, sanoen: hän menee haudalle itkemään.

CPR1642

31. Cosca Judalaiset jotca hänen cansans huones olit lohduttamas händä näit Marian nopiast nousewan ja ulosmenewän seuraisit he händä sanoden: hän mene haudalle itkemän.

UT1548

31. Coska nyt Juttat/ iotca henen cansans olit Honessa ia lohdhutit hende/ näit ette Maria nopiast ylesnousi/ ia wlosmeni/ he seurasit hande sanoden/ Hen menepi Haudhan tyge idkemen. (Koska nyt juuttaat/ jotka hänen kanssansa olit huoneessa ja lohdutit häntä/ näit että Maria nopeasti ylös nousi/ ja ulos meni/ he seurasit häntä sanoen/ Hän meneepi haudan tykö itkemään.)FI33/38

32 Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli, ja näki hänet, lankesi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut".

TKIS

32 Kun Maria siis saapui sinne, missä Jeesus oli ja näki Hänet, hän heittäytyi Hänen jalkainsa juureen ja sanoi Hänelle: "Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut."

Biblia1776

32. Kuin Maria sinne tuli, kussa Jesus oli, ja näki hänen, lankesi hän hänen jalkainsa juureen ja sanoi hänelle: Herra, jos olisit täällä ollut, ei olisi minun veljeni kuollut.

CPR1642

32. Cosca Maria sinne tuli cusa Jesus oli ja näki hänen langeis hän hänen jalcains juureen ja sanoi hänelle: Herra jos sinä olisit täällä ollut ei olis minun weljen cuollut.

UT1548

32. Coska Maria sinne tuli cussa Iesus oli/ ia näki henen/ ia langesi henen Jalcains iureen/ ia sanoi henelle/ HERRA/ ios olisit sine telle ollut/ ei olisi minun Welien coollut. (Koska Maria sinne tuli kussa Jesus oli/ ja näki hänen/ ja lankesi hänen jalkainsa juureen/ ja sanoi hänelle/ HERRA/ jos olisit sinä täällä ollut/ ei olisi minun weljeni kuollut.)FI33/38

33 Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi;

TKIS

33 Nähdessään hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleitten juutalaisten itkevän, Jeesus järkyttyi hengessään ja joutui liikutuksen valtaan.

Biblia1776

33. Kuin Jesus näki hänen itkevän ja Juudalaiset, jotka hänen kanssansa tulleet olivat, itkevän, kauhistui hän hengessä ja tuli sangen murheelliseksi,

CPR1642

33. Cosca Jesus näki hänen itkewän ja Judalaiset jotca hänen cansans tullet olit itkewäiset haikiutti hän idzens Hengens ja oli surullinen idzelläns ja sanoi: cuhunga te hänen panitte?

UT1548

33. Coska sis Iesus näki henen idkeuen/ ia Juttat iotca henen cansans tullet olit/ idkeueiset/ Haikiutti hen He'gese/ ia surgeutti itzens ia sanoi/ Cuhunga te henen panitte? (Koska siis Jesus näki hänen itkewän/ ja juuttaat jotka hänen kanssansa tulleet olit/ itkewäiset/ Haikeutti hän henkensä/ ja surkeutti itsensä ja sanoi/ Kuhunka te hänen panitte?)FI33/38

34 ja hän sanoi: "Mihin te panitte hänet?" He sanoivat hänelle: "Herra, tule ja katso".

TKIS

34 Ja Hän sanoi: "Mihin panitte hänet'?" He sanoivat Hänelle: "Herra, tule ja katso."

Biblia1776

34. Ja sanoi: kuhunka te hänen panitte? He sanoivat hänelle: Herra, tule ja katso.

CPR1642

34. He sanoit hänelle: Herra tule ja cadzo.

UT1548

34. He sanoit henelle/ HERRA/ tule ia catzo. (He sanoi hänelle/ HERRA/ tule ja katso.)FI33/38

35 Ja Jeesus itki.

TKIS

35 Jeesus itki.

Biblia1776

35. Ja Jesus itki.

CPR1642

35. Ja Jesus itki.

UT1548

35. Ja Iesus idki. (Ja Jesus itki.)FI33/38

36 Niin juutalaiset sanoivat: "Katso, kuinka rakas hän oli hänelle!"

TKIS

36 Niin juutalaiset sanoivat: "Katso, kuinka rakas hän oli Hänelle!"

Biblia1776

36. Niin sanoivat Juudalaiset: katso, kuinka hän rakasti häntä.

CPR1642

36. Nijn sanoit Judalaiset: cadzo cuinga hän racasti händä.

UT1548

36. Nin sanoit Juttat/ Catzo/ quinga hen Racasti hende. (Niin sanoit juuttaat/ Katso/ kuinka hän rakasti häntä.)FI33/38

37 Mutta muutamat heistä sanoivat: "Eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut?"

TKIS

37 Mutta muutamat heistä sanoivat: "Eikö Hän, joka avasi sokean silmät, voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut?"

Biblia1776

37. Mutta muutamat heistä sanoivat: eikö tämä, joka sokian silmät avasi, tainnut tehdä, ettei tämäkään kuollut olisi?

CPR1642

37. Mutta muutamat heistä sanoit: eikö tämä joca sokian silmät awais tainnut tehdä ettei tämäkän cuollut olis?

UT1548

37. Mutta mutomat heiste sanoit/ Eikö teme tainut/ ioca sen Sokian Silmet auasi/ tehdä/ ettei temeken coollut olisi? (Mutta muutamat heistä sanoit/ Eikö tämä tainnut/ joka sen sokean silmät awasi/ tehdä/ ettei tämäkään kuollut olisi?)FI33/38

38 Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle; ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi.

TKIS

38 Niin Jeesus jälleen sisimmässään järkyttyneenä meni haudalle. Se oli luola, ja sen suulla oli kivi.

Biblia1776

38. Niin Jesus kauhistui taas itsessänsä, ja tuli haudan tykö. Mutta siinä oli kuoppa, ja kivi sen päälle pantu.

CPR1642

38. Nijn Jesus haikiutti taas idzens ja tuli haudan tygö josa oli cuoppa ja kiwi sen päälle pandu.

UT1548

38. Iesus sis taas haikiutti itzesens/ ia tuli Haudhan tyge. Nin se oli yxi Cropi/ ia kiui sen päle pandu. (Jesus siis taas haikiutti itsessänsä/ ja tuli haudan tykö. Niin se oli yksi kropi (kuoppa)/ ja kiwi sen päälle pantu.)FI33/38

39 Jeesus sanoi: "Ottakaa kivi pois". Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle: "Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa neljättä päivää".

TKIS

39 Jeesus sanoi: "Ottakaa kivi pois." Martta, kuolleen sisar, sanoi Hänelle: "Herra, hän haisee jo, sillä hän on neljättä päivää kuolleena."

Biblia1776

39. Jesus sanoi: ottakaat kivi pois. Sanoi hänelle Martta, sen sisar, joka kuollut oli: Herra, jo hän haisee, sillä hän on neljä päivää kuolleena ollut.

CPR1642

39. Jesus sanoi: ottacat kiwi pois. Sanoi Martha hänelle sen sisar joca cuollut oli: Herra jo hän haise: sillä hän on neljä päiwä cuolluna ollut.

UT1548

39. Sanoi Iesus/ Ottaca kiui pois. Sanoi henelle Martha/ sen Sisar quin coollut oli/ HERRA/ io hen haisepi/ Sille ette hen ombi nelie peiue coolut. (Sanoi Jesus/ Ottakaa kiwi pois. Sanoi hänelle Martha/ sen sisar kuin kuollut oli/ HERRA/ jo hän haiseepi/ Sillä että hän ompi neljä päiwää kuollut.)FI33/38

40 Jeesus sanoi hänelle: "Enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden?"

TKIS

40 Jeesus sanoi hänelle: "Enkö sanonut sinulle, että jos uskoisit, näkisit Jumalan kirkkauden?"

Biblia1776

40. Jesus sanoi hänelle: enkö minä sinulle sanonut: jos sinä uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kunnian.

CPR1642

40. Jesus sanoi hänelle: engö minä sinulle sanonut: jos sinä uscoisit nijn sinä näkisit Jumalan cunnian.

UT1548

40. Sanoi Iesus henelle/ Engö mine sanonut sinulle/ Ette ios sine vskoisit/ nin sine näkisit Jumalan cunnian? (Sanoi Jesus hänelle/ Enkö minä sanonut sinulle/ Että jos sinä uskoisit/ niin sinä näkisit Jumalan kunnian?)FI33/38

41 Niin he ottivat kiven pois (siitä mihin kuollut oli pantu). Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: "Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut.

TKIS

41 Niin he ottivat pois kiven (siitä mihin kuollut oli pantu). Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: "Isä, kiitän sinua, että olet minua kuullut.

Biblia1776

41. Ja he ottivat kiven pois sialtansa, johon kuollut pantu oli. Niin Jesus nosti silmänsä ylös ja sanoi: Isä, minä kiitän sinua, ettäs minua kuulit.

CPR1642

41. Ja he otit kiwen pois sialdans johon cuollut pandu oli.

UT1548

41. Nin he poisotit kiuen sijaldans cussa se coolut oli pandu. Ja Iesus ylesnosti Silmens ia sanoi/ Ise/ mine kijten sinua/ ettes minun cwlit/ (Niin he pois otit kiwen sijastansa kussa se kuollut oli pantu. Ja Jesus ylösnostit silmänsä ja sanoi/ Isä/ minä kiitän sinua/ että minun kuulit/)FI33/38

42 Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut."

TKIS

42 Tiesin, että minua aina kuulet, mutta kansan vuoksi, joka seisoo ympärillä sanoin tämän, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut."

Biblia1776

42. Mutta minä tiedän myös, ettäs aina minua kuulet; vaan kansan tähden, joka tässä ympäri seisoo, sanon minä, että he uskoisivat sinun minun lähettäneeksi.

CPR1642

42. Ja Jesus nosti silmäns ylös ja sanoi: Isä minä kijtän sinua ettäs minua cuulit: Ja tiedän myös ettäs aina minua cuulet waan Canssan tähden joca täsä ymbäri seiso sanon minä että he uscoisit sinun minua lähettänexi.

UT1548

42. Mine mös tieden/ ettes aina minun cwlet/ Waan Canssan tehden/ quin tesse ymberille seiso sano' mine tetä/ ette he vskoisit Sinun minua lehetteneexi. (Minä myös tiedän/ ettäs aina minun kuulet/ Waan kansan tähden/ kuin tässä ympärillä seisoo sanon minä tätä/ että he uskoisit Sinun minua lähettäneeksi.)FI33/38

43 Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä: "Lasarus, tule ulos!"

TKIS

43 Sen sanottuaan Hän huusi kovalla äänellä: "Lasarus, tule ulos!"

Biblia1776

43. Ja kuin hän nämät sanonut oli, huusi hän suurella äänellä: Latsarus, tule ulos.

CPR1642

43. Ja cuin hän tämän puhunut oli huusi hän corkialla änellä: Lazare tule ulos.

UT1548

43. Ja quin hen neite sanonut oli/ hwsi hen corkealla änelle/ Lazare tule vlos. (Ja kuin hän näitä sanonut oli/ huusi hän korkealla äänellä/ Lazarus tule ulos.)FI33/38

44 Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille: "Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä".

TKIS

44 Kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille: "Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä."

Biblia1776

44. Ja se kuollut tuli ulos sidottuna käsistä ja jaloista kääriliinalla, ja hänen kasvonsa olivat sidotut ympäri hikiliinalla. Jesus sanoi heille: päästäkäät häntä ja antakaat hänen mennä.

CPR1642

44. Ja se cuollut tuli ulos sidottuna käsist ja jalgoist käärilijnalla ja hänen caswons oli peitetty hikilijnalla.

UT1548

44. Ja se Coollut wlostuli/ sidhottuna käsist ia Jalgoist Kärilinalla. Ja henen Caswons oli peitetty Hikilinalla. (Ja se kuollut ulos tuli/ sidottuna käsistä ja jaloista käärinliinalla. Ja hänen kaswonsa oli peitetty hikiliinalla.)FI33/38

45 Niin useat juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luokse ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen.

TKIS

45 Niin monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat Häneen.

Biblia1776

45. Niin monta Juudalaista, jotka olivat Marian tykö tulleet, ja näkivät mitä Jesus teki, uskoivat hänen päällensä.

CPR1642

45. Jesus sanoi heille: päästäkät händä ja sallicat hänen mennä. Nijn monda Judalaist jotca olit Marian tygö tullet ja näit Jesuxen työt uscoit hänen päällens.

UT1548

45. Iesus sanoi heille/ Pästeke hende/ ia sallicat menemen. Mo'da sis Juttaist/ iotca olit Marian tyge tulleet/ ia näit ne quin Iesus teki/ vskoit henen pälens. (Jesus sanoi heille/ Päästäkää häntä/ ja sallikaat menemään. Monta siis juuttaist/ jotka olit Marian tykö tulleet/ ja näit kuin Jesus teki/ uskoit hänen päällensä.)FI33/38

46 Mutta muutamat heistä menivät fariseusten luo ja puhuivat heille, mitä Jeesus oli tehnyt.

TKIS

46 Mutta muutamat heistä menivät fariseusten luo ja kertoivat heille, mitä Jeesus oli tehnyt.

Biblia1776

46. Mutta muutamat heistä menivät Pharisealaisten tykö ja ilmoittivat heille, mitä Jesus oli tehnyt.

CPR1642

46. Mutta muutamat heistä menit Phariseusten tygö ja ilmoitit heille mitä Jesus oli tehnyt.

UT1548

46. Mutta monicadhat heiste menit Phariseusten tyge/ ia sanoit heille mite Iesus oli tehnyt. (Mutta monikahdat heistä menit phariseusten tykö/ ja sanoit heille mitä Jesus oli tehnyt.)FI33/38

47 Niin ylipapit ja fariseukset kokosivat neuvoston ja sanoivat: "Mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja?

TKIS

47 ylipapit ja fariseukset kokosivat neuvoston ja sanoivat: "Mitä teemme? Sillä tämä mies tekee paljon tunnustekoja.

Biblia1776

47. Niin ylimmäiset papit ja Pharisealaiset kokosivat neuvon, ja sanoivat: mitä me teemme? sillä tämä ihminen tekee monta ihmiettä.

CPR1642

47. NIjn ylimmäiset Papit ja Phariseuxet cocoisit Neuwon ja sanoit: mitä me teemmä? sillä tämä ihminen teke monda ihmettä.

UT1548

47. Nin cokosit ne ylimeiset Papit ia Phariseuset ydhen Neuuon ia sanoit/ Mite me teem? Sille Teme Inhiminen teke monda Mercki/ (Niin kokosit ne ylimmäiset papit ja phariseukset yhden neuwon ja sanoit/ Mitä me teemme? Sillä tämä ihminen tekee monta merkkiä/)FI33/38

48 Jos annamme hänen näin olla, niin kaikki uskovat häneen, ja roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä maan että kansan."

TKIS

48 Jos annamme Hänen näin olla, kaikki uskovat Häneen, ja roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä maan että kansan."

Biblia1776

48. Jos me sallimme hänen niin olla, niin kaikki uskovat hänen päällensä, ja Roomalaiset tulevat ja ottavat pois sekä meidän maamme että kansamme.

CPR1642

48. Jos me sallimma hänen nijn olla nijn caicki uscowat hänen päällens ja Romalaiset tulewat ja ottawat pois sekä meidän maamme että Canssam.

UT1548

48. ios me nin sallima henen/ nin caiki vskouat henen pälens. Ja ne Romarit tuleuat/ ia poisottauat seke meiden Maan ette Canssan. (jos me niin sallimme hänen/ niin kaikki uskowat hänen päällensä. Ja ne romarit tulewat/ ja pois ottawat sekä meidän maan että kansan.)FI33/38

49 Mutta eräs heistä, Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille: "Te ette tiedä mitään

TKIS

49 Mutta eräs heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylimpänä pappina, sanoi heille: "Te ette tiedä mitään,

Biblia1776

49. Mutta yksi heistä, Kaiphas nimeltä, joka oli sinä vuonna ylimmäinne pappi, sanoi heille: ette mitään tiedä:

CPR1642

49. Mutta yxi heistä Caiphas nimeldä joca oli sinä wuonna ylimmäinen Pappi sanoi heille:

UT1548

49. Mutta yxi heiste Caiphas nimelde/ ette hen oli sen Woden Ylimeine' Pappi sanoi heille/ (Mutta yksi heistä Kaiphas nimeltä/ että hän oli sen wuoden ylimmäinen pappi sanoi heille/)FI33/38

50 ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu".

TKIS

50 ettekä ajattele, että meille* on hyväksi, että yksi ihminen kuolee kansan puolesta eikä koko kansa huku."

Biblia1776

50. Ette myös ajattele, että se on meille tarpeellinen, että yksi ihminen kuolee kansan tähden, ettei kaikki kansa hukkuisi.

CPR1642

50. Et te mitän tiedä etkä taida ajatella se on meille parambi että yxi ihminen cuole Canssan tähden cuin caicki Canssa huckuis.

UT1548

50. Ette te miten tiedhä/ eikä mös aiattele/ Ette se ombi meille parambi/ iotta yxi Inhiminen coole Canssan tedhen/ quin Caiki Canssa huckuisi. (Ette te mitään tiedä/ eikä myös ajattele/ Että se ompi meille parempi/ jotta yksi ihminen kuolee kansan tähden/ kuin kaikki kansa hukkuisi.)FI33/38

51 Mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä,

TKIS

51 Mutta tätä hän ei sanonut omatahtoisesti*, vaan kun hän oli sinä vuonna ylimpänä pappina, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan puolesta,

Biblia1776

51. Mutta ei hän sitä itsestänsä sanonut; vaan että hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, niin hän ennusti, että Jesuksen piti kuoleman kansan tähden,

CPR1642

51. Mutta ei hän sitä idzestäns sanonut waan että hän oli sinä wuonna ylimmäinen Pappi nijn hän ennusti:

UT1548

51. Mutta ei hen site itzestens sanonut/ waan ette hen oli sen Wodhen Ylimeine' Pappi/ hen noitui. (Mutta ei hän sitä itsestänsä sanonut/ waan että hän oli sen wuoden ylimmäinen pappi/ hän noitui.)FI33/38

52 eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset.

TKIS

52 eikä ainoastaan kansan puolesta, vaan myös kootakseen yhteen hajallaan olevat Jumalan lapset.

Biblia1776

52. Ja ei ainoastaan kansan tähden, mutta että hänen piti ne Jumalan lapset, jotka hajoitetut olivat, yhteen kokooman.

CPR1642

52. Sillä Jesus piti cuoleman Canssan tähden ei ainoastans Canssan tähden mutta että hänen piti ne Jumalan lapset yhten cocoman jotca hajotetut olit.

UT1548

52. Sille ette Iesus piti coleman Canssan tedhen/ ia ei waiwoin Canssan tedhen/ mutta ette henen piti ne Jumalan Lapset yhten cokoaman/ iotca haijotetut olit. (Sillä että Jesus piti kuoleman kansan tähden/ ja ei waiwoin kansan tähden/ mutta että hänen piti ne Jumalan lapset yhteen kokoaman/ jotka hajoitetut olit.)FI33/38

53 Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet.

TKIS

53 Niin he siitä päivästä lähtien neuvottelivat (keskenään) tappaakseen Hänet.

Biblia1776

53. Mutta siitä päivästä pitivät he yhteen neuvoa, kuolettaaksensa häntä.

CPR1642

53. Mutta sijtä päiwäst pidit he neuwo cuolettaxens händä.

UT1548

53. Mutta sijte peiuest asti he pidit neuuo keskene's quinga heide' piti hene' colettama'. (Mutta siitä päiwästä asti he pidit neuwoa keskenänsä kuinka heidän piti hänen kuolettaman.)FI33/38

54 Sentähden Jeesus ei enää vaeltanut julkisesti juutalaisten keskellä, vaan lähti sieltä lähellä erämaata olevaan paikkaan, Efraim nimiseen kaupunkiin; ja siellä hän oleskeli opetuslapsineen.

TKIS

54 Jeesus ei sen vuoksi vaeltanut enää julkisesti juutalaisten keskellä, vaan meni sieltä autiomaan lähellä olevalle paikkakunnalle, Efraim nimiseen kaupunkiin, ja oleskeli siellä opetuslapsineen.

Biblia1776

54. Ei siis Jesus vaeltanut enää Juudalaisten seassa julkisesti, vaan meni sieltä yhteen maan paikkaan lähes korpea, siihen kaupunkiin, joka kutsutaan Epharaim, ja oleskeli siellä opetuslastensa kanssa.

CPR1642

54. EI sijs Jesus waeldanut enä Judalaisten seas julkiset waan meni sieldä yhten maan paickan lähes corpe Ephremin Caupungijn ja oleskeli siellä Opetuslastens cansa.

UT1548

54. Ei sis Iesus enämbi Vaeldanut iulkisesta Judaste' seas/ waan lexi sielde ychten Man culman/ lehes Corpe/ ychten Caupungijn ioca cutzutan Ephrem/ ia oleskeli sielle Opetuslaste's ca'sa. (Ei siis Jesus enempi waeltanut julkisesti judasten seassa/ waan läksi sieltä yhteen maan kulmaan/ lähde korpea/ yhteen kaupunkiin joka kutsutaa Ephrem/ ja oleskeli siellä opetuslastensa kanssa.)FI33/38

55 Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja monet menivät maaseudulta ylös Jerusalemiin ennen pääsiäisjuhlaa, puhdistamaan itsensä.

TKIS

55 Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja monet menivät ennen pääsiäistä maaseudulta ylös Jerusalemiin puhdistamaan itsensä.

Biblia1776

55. Mutta Juudalaisten pääsiäinen lähestyi, ja monta siitä maakunnasta meni pääsiäisen edellä Jerusalemiin puhdistamaan itsiänsä.

CPR1642

55. Mutta silloin lähestyi Judalaisten Pääsiäinen. Ja monda sieldäkin meni Pääsiäisen edellä Jerusalemijn puhdistaman idziäns.

UT1548

55. Mutta silloin lehestui Judaste' Päsieinen. Ja monda ylesmenit Jerusalemijn/ sijte Maanculmast Päsieisen edhelle/ heitens puhdistaman. (Mutta silloin lähestyi judasten Pääsiäinen. Ja monta ylös menit Jerusalemiin/ siitä maankulmasta Pääsiäisen edellä/ heitäns puhdistaman.)FI33/38

56 Ja he etsivät Jeesusta ja sanoivat toisilleen seisoessaan pyhäkössä: "Mitä arvelette? Eikö hän tullekaan juhlille?"

TKIS

56 Niin he etsivät Jeesusta ja puhuivat keskenään pyhäkössä seisoessaan: "Mitä arvelette? Että Hän ei tulekaan juhlille?"

Biblia1776

56. Niin he etsivät Jesusta ja puhuivat keskenänsä, seisoen templissä: mitä te luulette, ettei hän ole juhlalle tullut?

CPR1642

56. Nijn he edzeit Jesusta ja puhuit keskenäns seisoin Templis: mitä te luuletta ettei hän ole juhlalle tullut?

UT1548

56. Nin he etzit Iesusta/ ia puhelit keskenens seisoin Templis/ Mite te lwletta/ ettei hen ole tullut Juhlalle? (Niin he etsit Jesusta/ ja puhelit keskenänsä seisoin templissä/ Mitä te luulette/ ettei hän ole tullut juhlalle?)FI33/38

57 Mutta ylipapit ja fariseukset olivat antaneet käskyjä, että jos joku tietäisi, missä hän oli, hänen oli annettava se ilmi, jotta he ottaisivat hänet kiinni.

TKIS

57 Mutta (sekä) ylipapit että* fariseukset olivat antaneet käskyn, että jos joku tietäisi, missä Hän oli, hänen pitäisi antaa se ilmi, jotta he ottaisivat Hänet kiinni.

Biblia1776

57. Ja ylimmäiset papit ja Pharisealaiset olivat käskyn antaneet, että jos joku tietäis, kussa hän olis, niin hänen piti sen ilmoittaman, että he ottaisivat hänen kiinni.

CPR1642

57. Ja ylimmäiset Papit ja Phariseuxet olit käskyn andanet että jos jocu tietäis cusa hän olis nijn hänen piti sen ilmoittaman että he saisit hänen otta kijnni.

UT1548

57. Nin olit ne Ylimeiset Papit ia Phariseuset keskyn andanut/ ette ios iocu tieteis cussa hen olis/ henen piti sen ilmoittaman/ ette he saisit henen kijniotta. (Niin olit ne ylimmäiset papit ja phariseukset käskyn antaneet/ että jos joku tietäisi kussa hän olisi/ hänen piti sen ilmoittaman/ että he saisit hänen kiinni ottaa.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21