Paavalin kirje efesolaisille


1 luku
Apostoli toivottaa lukijoilleen armoa ja rauhaa 1, 2, ylistää Jumalaa, joka on Kristuksessa meidät siunannut, niin kuin hän on meidät hänessä valinnut ja ottanut lapsiksensa, yhdistääkseen kaikki hänessä yhdeksi 3 – 14, kiittää Jumalaa heidän uskostaan ja rakkaudestaan ja rukoilee heille yhä enemmän valoa näkemään, kuinka suuri heidän toivomansa perinnön kirkkaus on ja kuinka ylenpalttinen Jumalan voima, hänen, joka herätti Kristuksen kuolleista ja korotti hänet oikealle puolellensa 15 – 23.FI33/38

1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa.

TKIS

1 Paavali. Jumalan tahdosta * Jeesuksen Kristuksen* apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa.

Biblia1776

1. Paavali, Jesuksen Kristuksen apostoli Jumalan tahdon kautta, pyhille, jotka Ephesossa asuvat ja Kristuksen Jesuksen päälle uskovat:

CPR1642

1. PAwali Jesuxen Christuxen Apostoli Jumalan tahdosta. Pyhille jotca Ephesos asuwat ja Jesuxen Christuxen päälle uscowat.

UT1548

1. PAuali Iesusen Christusen Apostoli/ Jumalan tahdhon cautta. Ninen Pyhein iotca Ephesos asuuat/ ia Uskouat Iesusen Christusen päle. (Paawali Jesuksen Kristuksen apostoli/ Jumalan tahdon kautta. Niiden pyhäin jotka Ephesossa asuwat/ ja uskowat Jesuksen Kristuksen päälle.)FI33/38

2 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

TKIS

2 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Biblia1776

2. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta Jesukselta Kristukselta!

CPR1642

2. Armo olcon teidän cansan ja Rauha Jumalalda meidän Isäldäm ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.

UT1548

2. Armo olcoon teiden cansan ia Rauha Jumalalda meiden Iselde ia Herralda Iesuselda Christuselda. (Armo olkoon teidän kanssan ja rauha Jumalalta meidän Isältä ja Herralta Jesukselta Kristukselta.)FI33/38

3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,

TKIS

3 Ylistetty olkoon Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,

Biblia1776

3. Kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isä, joka meitä on siunannut kaikkinaisella hengellisellä siunauksella taivaallisissa Kristuksen kautta.

CPR1642

3. KIjtetty olcon Jumala ja meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä joca meitä on siunannut caickinaisella hengellisellä siunauxella Taiwaisa Christuxen cautta.

UT1548

3. Hyuestisiugnattu olcohon Jumala/ ia meiden HERran Iesusen Christusen Ise/ ioca meite Hyuestisiugnanut ombi/ caikinaisella Hengeliselle Hyuellesiugnauxella/ Taiualisis asioisa Christusen cautta. (Hywästi siunattu olkohon Jumala/ ja meidän HERran Jesuksen Kristuksen Isä/ joka meitä hywästi siunannut ompi/ kaikkinaisella hengellisellä hywällä siunauksella taiwaallisissa asioissa Kristuksen kautta.)FI33/38

4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,

TKIS

4 niin kuin Hän ennen maailman perustamista on Hänessä valinnut meidät ollaksemme pyhät ja nuhteettomat Hänen *edessään rakkaudessa.

Biblia1776

4. Niinkuin hän meitä on sen kautta valinnut, ennenkuin maailman perustus laskettu oli, että me olisimme pyhät ja laittamattomat rakkaudessa hänen edessänsä,

CPR1642

4. Nijncuin hän meitä on sen cautta walinnut ennencuin mailman perustus laskettu oli että meidän piti pyhät ja laittamattomat rackaudes hänen edesäns oleman.

UT1548

4. Ninquin hen meite wloswalinut on sen saman cautta/ ennenquin Mailman perustos laskettu oli/ Ette meiden piti Pyhet ia Laittamattomat olema' Rackaudes hene' edesens. (Niinkuin hän meitä uloswalinnut on sen saman kautta/ ennenkuin maailman perustus laskettu oli/ että meidän piti pyhät ja laittamattomat oleman rakkaudessa hänen edessänsä.)FI33/38

5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,

TKIS

5 Hän* on ennalta määrännyt meidät lapsen asemaan, itselleen Jeesuksen Kristuksen ansiosta tahtonsa mielisuosion mukaan

Biblia1776

5. Ja on säätänyt meitä korjattaa lapsiksensa, Jesuksen Kristuksen kautta, hyvän tahtonsa jälkeen,

CPR1642

5. Ja on säätänyt meitä corjatta lapsixens Jesuxen Christuxen cautta hänen hywän tahtons jälken.

UT1548

5. Ja ombi säätenyt meite coriataxens henelle itze Lapsixens/ Iesusen Christusen cautta/ henen hyuen mielens tahdhon ielkin/ (Ja ompi säätänyt meita korjataksen hänelle itse lapsiksensa/ Jesuksen Kristuksen kautta/ hänen hywän mielensä tahdon jälkeen /)FI33/38

6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,

TKIS

6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, *jolla Hän on armoittanut meidät* Rakastetussa.

Biblia1776

6. Kunniallisen armonsa kiitokseksi, jonka kautta hän on meitä otolliseksi tehnyt siinä rakkaassa,

CPR1642

6. Hänen cunnialisen Armons kijtoxexi jonga cautta hän on meitä sen rackan cautta otollisexi tehnyt.

UT1548

6. henen cunnialisen Armons kijtoxexi/ ionga cautta he' ombi tehnyt meite otolisexi sen Rackahan polesta. (hänen kunniallisen armonsa kiitokseksi/ jonka kautta hän ompi tehnyt meitä otolliseksi sen rakkahan puolesta.)FI33/38

7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

TKIS

7 Hänessä meillä on lunastus Hänen verensä ansiosta, rikkomusten anteeksi saaminen Hänen armonsa rikkauden mukaan,

Biblia1776

7. Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin syntein anteeksi-antamus, hänen armonsa rikkauden jälkeen,

CPR1642

7. Jonga weren cautta meillä lunastus on nimittäin syndein andexiandamus hänen Armons rickauden jälken.

UT1548

7. Jonga Weren lepitze meille ombi Lunastus/ Nimitten Synnein andexisamus/ henen Armonsa Rickaudhen ielkin/ (Jonka weren läwitse meillä ompi lunastus/ Nimittäin syntein anteeksiantamus/ hänen armonsa rikkauden jälkeen/)FI33/38

8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,

TKIS

8 jota armoa Hän on ylen runsaasti antanut meille kaikkinaisessa viisaudessa ja ymmärryksessä.

Biblia1776

8. Jonka hän meille runsaasti kaikkinaisen viisauden ja taidon kautta antanut on,

CPR1642

8. Joca meille runsast caickinaisen wijsauden ja taidon cautta tapahtunut on.

UT1548

8. ioca meille runsahasti cochtan tullut on/ caikinaisen wijsaudhen ia taitamisen cautta/ (joka meille runsahasti kohtaan tullut on/ kaikkinaisen wiisauden ja taitamisen kautta/)FI33/38

9 tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä —

TKIS

9 Hän on tehnyt meille tiettäväksi tahtonsa salaisuuden mielisuosionsa mukaan, jonka Hän itsessään oli päättänyt —

Biblia1776

9. Ja on meille tahtonsa salaisuuden hyvästä suomastansa tiettäväksi tehnyt, ja sen hänen kauttansa tuottanut edes,

CPR1642

9. Ja on meille hänen tahtons salaisuden hywästä suomastans tiettäwäxi tehnyt ja on sen hänen cauttans edestuottanut saarnatta:

UT1548

9. Ja ombi meille tietteuexi tehnyt henen tahdhons Salaisudhen/ henen Hyuensomansa ielken/ Ja sen hen on edestoottanut henen cauttans/ ette se sarnattaman pidheis/ (Ja ompi meille tiettäwäksi tehnyt hänen tahtonsa salaisuuden/ hänen hywän suomansa jälkeen/ Ja sen hän on edestuottanut hänen kauttansa/ että se saarnattaman pitäisi/)FI33/38

10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa — oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.

TKIS

10 aikain täyttymyksen taloudenhoitoa varten, kootakseen Kristuksessa yhteen (sekä) kaikki mitä on taivaissa että* mitä on maan päällä.

Biblia1776

10. Kuin aika täytetty oli, että hän kaikki kappaleet päältä-iskein Kristuksessa yhdistäis, sekä ne, jotka taivaassa, että myös ne, jotka maan päällä ovat,

CPR1642

10. Cosca aica täytetty oli että hän caicki cappalet pääldiskein Christuxes yhdistäis sekä ne jotca Taiwasa että myös ne jotca maan päällä owat idze cauttans.

UT1548

10. coska se aica teutetty oli/ Senpäle ette hen caiki cappalet päldisken coconsulkis Christusesa/ seke ne iotca Taiuasa/ ette mös Maan päle ouat/ sen saman cautta. (koska se aika täytetty oli/ Senpäälle että hän kaikki kappaleet pääldiskein kokoonsulkisi Kristuksessa/ sekä ne jotka taiwaassa/ että myös maan päällä owat/ sen saman kautta.)FI33/38

11 Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan,

TKIS

11 Hänessä, jossa olemme myös saaneet perintöosan*, olemme ennalta määrätyt Hänen aivoituksensa mukaan, Hänen, joka vaikuttaa kaikki tahtonsa päättämän mukaan,

Biblia1776

11. Hänessä, jonka kautta me myös perillisiksi tulleet olemme, jo ennen hänen aivoituksensa jälkeen säädetyt, joka kaikki kappaleet oman tahtonsa neuvon jälkeen vaikuttaa.

CPR1642

11. Jonga cautta me perillisixi tullet olemma jo ennen hänen aiwoituxens jälken säätyt joca caicki cappalet oma tahtons neuwon jälken waicutta

UT1548

11. Jonga cautta me mös Perilisexi tullet olema/ ennen säätydh henen aighotuxens ielkin/ ioca caiki Cappalet waikuttapi/ henen oman tahdho's Neuuon ielkin/ (Jonka kautta me myös perilliseksi tulleet olemme/ ennen säädetyn hänen aiwoituksensa jälkeen/ joka kaikki kappaleet waikuttaapi/ hänen omans tahtonsa neuwon jälkeen/)FI33/38

12 että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen.

TKIS

12 jotta me olisimme Hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka edeltä olemme panneet toivomme Kristukseen.

Biblia1776

12. Että me olisimme hänen kunniansa kiitokseksi, me jotka ennen Kristuksen päälle toivoimme,

CPR1642

12. Että me olisimma hänen cunnians kijtoxexi me jotca ennen Christuxen päälle toiwoimma.

UT1548

12. Ette me olisima henen Cunnians kijtoxexi/ me iotca ennen toiuoima Christusen päle. (Että me olisimme hänen kunniansa kiitokseksi/ me jotka ennen toiwoimma Kristuksen päälle.)FI33/38

13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

TKIS

13 Hänessä on teidätkin kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne ilosanoman, ja uskottuanne Häneen sinetöity luvatulla* Pyhällä Hengellä,

Biblia1776

13. Jonka kautta te myös totuuden sanan kuulleet olette, nimittäin evankeliumin teidän autuudestanne: jonka kautta te myös, sittekuin te uskoitte, kiinnitetyt olette lupauksen Pyhällä Hengellä,

CPR1642

13. Jonga cautta te myös totuuden sanan cuullet oletta nimittäin Evangeliumin teidän autuudestan jonga cautta te sijttecuin te uscoitta kijnnitetyt oletta lupauxen Pyhällä Hengellä.

UT1548

13. Jonga cautta te mös cwlluet oletta totudhen Sana/ nimiten/ sen Euangelium teiden autuaudesta/ Jonga cautta te mös sijttequin te vskoitta/ insiglatudh oletta/ sen Lupauxen Pyhen Hengen cansa/ (Jonka kautta te myös kuulleet oletta totuuden sana/ nimittäin/ sen ewankelium teidän autuudesta/ Jonka kautta te myös sittenkuin te uskoitte/ insiglatut (kiinnitetyt) olette/ sen lupauksen Pyhän Hengen kanssa/)FI33/38

14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi — hänen kirkkautensa kiitokseksi.

TKIS

14 joka on perintömme vakuutena* Hänen omaisuutensa lunastamiseksi, Hänen kirkkautensa kiitokseksi.

Biblia1776

14. Joka meidän perintömme pantti on meidän lunastukseemme, että me hänen omaisensa olisimme, hänen kunniansa kiitokseksi.

CPR1642

14. Joca meidän perindömme pantti on meidän lunastuxehem että me hänen omaidzens olisimma hänen cunnians kijtoxexi.

UT1548

14. ioca ombi meiden Perimisen Pantti/ meiden Lunastuxehen/ ette me henen Omahitzens olisima/ henen Cunniansa kijtoxexi. (joka ompi meidän perimisen pantti/ meidän lunastuksehen/ että me hänen omahisensa olisimme/ hänen kunniansa kiitokseksi.)FI33/38

15 Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan,

TKIS

15 Sen vuoksi, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan,

Biblia1776

15. Sentähden minäkin, sittekuin minä kuulin siitä uskosta, joka teillä Herran Jesuksen päälle on, ja teidän rakkaudestanne kaikkein pyhäin tykö,

CPR1642

15. SEntähden minäkin sijttecuin minä cuulin sijtä uscosta cuin teillä HERran Jesuxen päälle on ja teidän rackaudestan caickein Pyhäin tygö:

UT1548

15. Senteden mös mine/ sijttequin mine cwllut olen sijte vskosta ioca teisse ombi HErran Iesusen tyge/ ia teiden rackaudhesta caikein Pyhein tyge/ (Sentähden myös minä/ sittenkuin minä kuullut olen siitä uskosta joka teissä ompi HErran Jesuksen tykö/ ja teidän rakkaudesta kaikkein pyhäin tykö/)FI33/38

16 en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani,

TKIS

16 en lakkaa kiittämästä tähtenne muistaessani teitä rukouksissani.

Biblia1776

16. En lakkaa kiittämästä Jumalaa teidän edestänne, ajatellen aina teitä minun rukouksissani:

CPR1642

16. En lacka kijttämäst Jumalata teidän edestän ajatellen aina teitä minun rucouxisani.

UT1548

16. em mine Lacka Jumalata kijttemeste teiden edeste/ aijatellen teiden pälen minun rucouxesani/ (En minä lakkaa Jumalata kiittämästä teidän edestä/ ajatellen teidän päällen minun rukouksessani/)FI33/38

17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan

TKIS

17 Rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen Hänen tuntemisessaan,

Biblia1776

17. Että meidän Herran Jesuksen Kristuksen Jumala, kunnian Isä, antais teille viisauden ja ilmoituksen hengen hänen tuntemiseensa,

CPR1642

17. Että meidän HERran Jesuxen Christuxen Jumala cunnian Isä andais teille wijsauden ja ilmoituxen Hengen hänen tundemiseens

UT1548

17. Ette meiden HErran Iesusen Christusen Jumala/ sen Cunniaudhe' Ise annais teille sen Wijsaudhen ia ilmoituxen Hengen/ henen omahan tundemiseensa/ (Että meidän HErran Jesuksen Kristuksen Jumala/ sen kunnian Isä antaisi teille sen wiisauden ja ilmoituksen Hengen/ häne omahan tuntemiseensa/)FI33/38

18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään

TKIS

18 niin että te ymmärryksenne* silmät valaistuina tietäisitte, mikä on Hänen kutsumisensa suoma toivo, mikä Hänen perintönsä kirkkauden rikkaus pyhissä

Biblia1776

18. Ja valaisis teidän ymmärryksenne silmät, että te tietäisitte, minkä hänen kutsumisensa toivo on ja mikä hänen kunniansa perimisen rikkaus on hänen pyhissänsä,

CPR1642

18. Ja walaisis teidän ymmärryxenne silmät tundeman mingäcaltainen teidän cudzumisenne toiwo olis ja mingämuotoinen rickaus hänen cunnialisest perimisestäns olis hänen Pyhisäns.

UT1548

18. ia yleswalghaisis teiden ymmerdhyxen Silmet/ Ette te tuta madhaisitta mingecaltainen se teiden Cutzumisen Toiuo olis/ ia mingemotoinen se Rickaus henen Cunnialisesta Perimiseste olis/ henen Pyhisens/ (ja ylöwalaisisi teidän ymmärryksen silmät/ Että te tuta mahtaisitte minkäkaltainen on se teidän kutsumisen toiwo olisi/ ja minkämuotoinen se rikkaus hänen kunniallisesta perimisestä olisi/ hänen pyhissänsä/)FI33/38

19 ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme — sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,

TKIS

19 ja mikä Hänen voimansa yltäkylläinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme Hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan.

Biblia1776

19. Ja kuinka suuri hänen voimansa meidän kohtaamme on, jotka hänen väkevän voimansa vaikuttamisen jälkeen uskomme,

CPR1642

19. Ja cuinga suuri hänen woimans meidän cohtamme on jotca hänen wäkewän woimans waicuttamisen päälle uscomma.

UT1548

19. ia quinga ylenpaltinen swri ombi henen Woimans meiden cochtan iotca vskoma hene' wäkeuen wrohudhens waikuttamisen päle (ja kuinka ylenpalttinen suuri ompi hänen woimansa meidän kohtaan jotka uskomme hänen wäkewän urhoollisensa waikuttamisen päälle)FI33/38

20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,

TKIS

20 Sen voiman Hän osoitti Kristuksessa, kun herätti Hänet kuolleista ja asetti Hänet oikealle puolelleen taivaallisissa*,

Biblia1776

20. Jonka hän Kristuksessa vaikutti, kuin hän hänen kuolleista herätti ja pani istumaan oikialle kädellensä taivaissa,

CPR1642

20. Jonga hän Christuxes waicutti cosca hän hänen cuolluista herätti ja pani istuman oikialle kädellens Taiwaisa.

UT1548

20. Jonga hen waikutti Christusesa/ coska hen henen ylesheretti nijste Colleista/ ia pani henen istuman henen oikialle Kädhellens/ Taiuahisa (Jonka hän waikutti Kristuksessa/ koska hän hänen ylösherätti niistä kuolleista/ ja pani hänen istuman hänen oikialle kädellensä/ taiwahissa)FI33/38

21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

TKIS

21 [korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, joka mainitaan ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

Biblia1776

21. Kaiken hallituksen ja vallan ja väkevyyden ja herrauden päälle, ja kaiken sen päälle, joka nimittää taidetaan ei ainoastaan tässä maailmassa, mutta myös tulevaisessa,

CPR1642

21. Caiken hallituxen wallan wäkewyden HERrauden päälle ja caiken sen päälle cuin nimittä taitan ei ainoastans täsä mailmasa mutta myös tulewaises.

UT1548

21. ylitze caiken Päruchtinaudhen/ Wallan/ Wäkeydhen/ HErraudhen/ ia caiken sen quin nimitte taitahan/ ei waan tesse Mailmassa/ mutta mös sijnä tuleuaisesa. (ylitse kaikkein pääruhtinaiden/ wallan/ wäkewyyden/ herrauden/ ja kaiken sen kuin nimittää taidetaan/ ei waan tässä maailmassa/ mutta myös siinä tulewaisessa.)FI33/38

22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,

TKIS

22 Ja kaikki Hän on alistanut Hänen jalkainsa alle ja antanut Hänet kaiken pääksi seurakunnalle,

Biblia1776

22. Ja on kaikki pannut hänen jalkainsa alle, ja on myös hänen pannut pääksi kaikkein päälle seurakunnalle,

CPR1642

22. Ja on caicki pannut hänen jalcains ala ja on myös hänen pannut Seuracunnalle Pääxi caickein päälle.

UT1548

22. Ja ombi caiki cappalet pannut henen Jalcains ala/ ia ombi henen pannut Seurakunnalle pääxi * caikein cappaleiden ylitze/ (Ja ompi kaikki kappaleet pannut hänen jalkainsa alle/ ja ompi hänen pannut seurakunnalle pääksi kaikkein kappaleiden ylitse/)FI33/38

23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.

TKIS

23 joka on Hänen ruumiinsa, Hänen täyteytensä, Hänen, joka kaikki kaikissa* täyttää.

Biblia1776

23. Joka on hänen ruumiinsa, sen täyttämys, joka kaikki kaikissa täyttää.

CPR1642

23. Joca on hänen ruumins nimittäin täyttämys joca caicki caikisa täyttä.

UT1548

23. ioca ombi henen Rumihins ia sen ylesteuttemys/ ioca caikissa * caiki ylesteuttepi. (joka ompi hänen ruumihinsa ja sen ylöstäyttymys/ joka kaikissa kaikki ylöstäyttääpi.)
Valitse
luku

1 2 3
4 5 6