KORJAUKSET TOIVO KOILO JA YHDISTELMÄ UUSI TESTAMENTTI JA SUURI RAAMATTUKOOSTE

Tiedostot päivittyvät tiuhaa tahtia. Seuraavassa luettelo ja kohdat, mitkä ovat päivitetyt.
Virheet ovat enimmäkseen yhden kirjaimen kirjoitusvirheitä, jotka tulevat parhaiten esille kuuntelemalla.

 

Matteus 7:26 Mutta jokainen, joka kuulee nämä sanani eikä tee niitten mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka rakensi talonsa hiekalle.

Matteus 12:45 Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, itseänsä pahempaa, ja tulevat sisälle ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Näin käy myös tälle pahalle sukupolvelle.” 13.5.2019

Matteus 13:21 Mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän on epävakaa. Kun tulee ahdistus tai vaino sanan vuoksi, hän heti lankeaa pois. 13.5.2019

Matteus 14:2 Hän sanoi palvelijoilleen; "Se on Johannes Kastaja. Hän on noussut kuolleista, ja sen vuoksi nämä voimat vaikuttavat hänessä."

Matteus 14:23 Laskettuaan kansan luotaan Hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Illan tultua Hän oli siellä yksin. 13.5.2019

Matteus 15:17 Ettekö (vielä) käsitä, että kaikki, mikä tulee suuhun, menee vatsaan ja heitetään käymälään? 13.5.2019

Matteus 21:28 ”Mutta mitä arvelette? Miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: Poikani, mene tänään tekemään työtä viinitarhaani. 13.5.2019

Matteus 21:32 Sillä Johannes tuli luoksenne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta veronkantajat ja portot uskoivat häntä. Ja vaikka sen näitte, ette *jälkeen päin katuneet niin, että olisitte uskoneet häntä." 13.5.2019

Matteus 23:27 ”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, tekopyhät, sillä olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaiset, jotka tosin ulkoa näyttävät kauniilta, mutta sisältä ovat täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! 13.5.2019

Matteus 24:37 Sillä niin kuin olivat Nooan päivät, niin on Ihmisen Pojan tulemuskin oleva. 13.5.2019

Matteus 24:38 Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 13.5.2019

Matteus 26:29 Mutta sanon teille: tästä lähin en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena kanssanne Isäni valtakunnassa." 13.5.2019

Mark 1:13 Hän oli (siellä) autiomaassa neljäkymmentä päivää saatanan kiusattavana ja Hän oli petojen seassa, mutta enkelit palvelivat Häntä.

Mark 16:18 nostavat käsin käärmeitä ja jos juovat jotain kuolettavaa, se ei heitä vahingoita; he panevat kätensä* sairasten päälle ja nämä tulevat terveeksi.” 21.5.2019

Luuk 5:5 Simon vastasi ja sanoi Hänelle: "Mestari, koko yön olemme tehneet työtä emmekä ole saaneet mitään. Mutta sinun käskystäsi heitän verkon.*”

Luuk 5:36 Hän puhui heille myös vertauksen: "Ei kukaan pane uudesta vaatteesta paikkaa vanhaan vaatteeseen: muuten hän leikkaa rikki myös uuden eikä uudesta saatu paikka sovi vanhaan.

Luuk 7:10 Taloon palatessaan lähetetyt tapasivat (sairaana olleen) palvelijan terveenä. 30.4.2019

Luuk 8:2 samoin joitakin naisia, jotka olivat parannetut pahoista hengistä ja sairauksista: Maria, Magdaleenaksi kutsuttu, josta seitsemän riivaajaa oli lähtenyt ulos,

Luuk 9:14 Sillä heitä oli noin viisi tuhatta miestä. Niin hän sanoi opetuslapsilleen "Asettakaa heidät aterioimaan ruokakunnittain, kuhunkin (noin) viisikymmentä." 30.4.2019

Luuk 9:27 Mutta totisesti sanon teille: tässä seisovain joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan.” 7.5.2019

Luuk 19:14 Hän sanoi näin: "Muuan jalosukuinen mies matkusti kaukaiseen maahan saadakseen itselleen kuninkuuden ja palatakseen. 30.4.2019

Luuk 11:14 Hän ajoi ulos riivaajan, ja se oli mykkä. Kun riivaaja oli lähtenyt, tapahtui, että mykkä mies puhui ja kansa ihmetteli.

Luuk 20:1 Tapahtui eräänä niistä päivistä, kun Hän opetti kansaa pyhäkössä ja julisti ilosanomaa, että ylipapit ja kirjanoppineet astuivat vanhinten kanssa esiin. 30.4.2019

Luuk 20:21 He kysyivät Häneltä sanoen: "Opettaja, tiedämme, että puhut ja opetat oikein etkä katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. 30.4.2019

Luuk 22:52 Niin Jeesus sanoi ylipapeille ja pyhäkön vartioston päälliköille ja vanhimmille, jotka olivat tulleet häntä vastaan: "Niin kuin ryöväriä vastaan olette lähteneet miekoin ja seipäin. 30.4.2019

Luuk 22:55 Ja he sytyttivät tulen keskelle pihaa ja asettuivat yhdessä istumaan ja Pietari istuutui heidän keskeensä. 30.4.2019

Luuk 22:69 [Mutta] tästä lähin Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella." 30.4.2019

Luuk 24:1 Viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain he tulivat haudalle tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit ( — ja joitakin muita oli heidän kanssaan).

Luuk 24:36 Heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!" 7.5.2019

Joh 1:18 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainosyntyinen Poika, joka on Isän helmassa, on* Hänet ilmoittanut."

Joh 3:5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti sanon sinulle: Ellei ihminen synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Joh 5:7 Sairas vastasi Hänelle: "Herra, minulla ei ole ketään, joka veden ollessa kuohutettuna veisi minut lammikkoon, ja kun olen menemässä, astuu toinen siihen ennen minua." 7.5.2019

Joh 5:13 Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli. Sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa.

Joh 9:5 Niin kauan kuin olen maailmassa, olen maailman valo. 25.4.2019

Joh 13:10 Jeesus sanoi hänelle: "Kylpeneen ei tarvitse kuin pestä jalkansa, niin hän on kokonaan puhdas. Ja te olette puhtaat, mutta ette kaikki."

Joh 14:7 Jos olisitte tunteneet minut, olisitte tunteneet myös Isäni. Tästä lähin tunnette Hänet, ja te olette nähneet Hänet." 14.5.2019

Joh 15:20 Muistakaa sana, jonka sanoin teille: 'Palvelija ei ole herraansa suurempi.' Jos he ovat minua vainonneet, he vainoavat teitäkin. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.

Joh 15:23 Joka vihaa minua, vihaa Isääniäkin.

Joh 19:14 Silloin oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes tunti*. Ja hän sanoi juutalaisille: "Katso, teidän kuninkaanne!" 14.5.2019

Joh 21:15 Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: ”Simon Joonaan* poika, rakastatko minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: ”Kyllä, Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas." Jeesus sanoi hänelle: "Ruoki karitsojani"

Apt 3:16 Hänen nimeensä uskomisen nojalla on Hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, joka tulee Jeesukselta, on antanut hänelle tämän täyden terveyden kaikkien teidän nähtenne. 7.5.2019

Apt 5:2 Ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta ja toi tietyn osan ja pani apostolien jalkojen eteen.

Apt 5:12 Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa paljon tunnustekoja ja ihmeitä, ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä. 14.5.2019

Apt 8:10 Häntä kuuntelivat kaikki pienestä suureen, sanoen: "Tämä on * Jumalan suuri voima*?" 7.5.2019

Apt 8:14 Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, he lähettivät heidän luokseen Pietarin ja Johanneksen.

Apt 8:37 (Filippus sanoi: "Jos uskot koko sydämestäsi, se käy päinsä." Hän vastasi ja sanoi: "Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika.")

Apt 13:13 Kun Paavali seuralaisineen oli purjehtinut Pafoksesta, he tulivat Pamfylian Pergeen. Mutta Johannes erosi heistä ja palasi Jerusalemiin.

Apt 13:51 Mutta he pudistivat tomun jaloistaan heitä vastaan ja menivät Ikonioniin.

Apt 17:23 Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani pyhiä paikkojanne, löysin myös alttarin johon oli kirjoitettu: ’Tuntemattomalle jumalalle’. Jota te siis palvelette vaikka ette tunne, Häntä minä teille julistan.

Apt 20:9 Mutta muuan nuorukainen nimeltä Eutykus istui ikkunalla sikeään uneen vaipuneena, kun Paavali puhui kauan. Unen valtaamana hän putosi kolmannesta kerroksesta alas ja hänet nostettiin ylös kuolleena. 28.4.2019

Apt 23:10 Kun nousi suuri riita, komentaja pelkäsi, että he repisivät Paavalin kappaleiksi ja käski sotaväenosaston astua alas ja temmata hänet heidän keskeltään ja kuljettaa kasarmiin.

Apt 27:28 Luodattuaan he saivat tulokseksi kaksikymmentä syltä, ja vähän matkaa kuljettuaan ja taas luodattuaan saivat tulokseksi viisitoista syltä.

Room 2:1 Sen vuoksi sinä, oi ihminen — jokainen, joka tuomitset — et ole puolustettavissa. Sillä siinä, missä tuomitset toisen, tuomitset itsesi, koska sinä joka tuomitset, harjoitat samoja tekoja.

Room 12:19 Älkää itse kostako, rakkaat, vaan antakaa sija Jumalan vihalle, sillä on kirjoitettu: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra."

Room 16:12 Tervehtikää Tryfainaa ja Tryfosaa, jotka näkevät vaivaa Herrassa. Tervehtikää Persistä, rakastettua, joka on nähnyt paljon vaivaa Herrassa.

Room 16:20 Mutta rauhan Jumala on pian musertava saatanan jalkainne alle. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kanssanne. (Aamen.)

1 Kor 2:4 eikä puheeni ja saarnani ollut kiehtovia (inhimillisen) viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista,

1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

1 Kor 8:6 on meillä kuitenkin yksi Jumala, Isä, josta kaikki on alkuisin ja me Häntä varten, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka voimasta kaikki on ja me Hänen tahdostaan.

1 Kor 9:1 *Enkö ole apostoli? Enkö ole vapaa?* Enkö ole nähnyt Jeesusta Kristusta, Herraamme? Ettekö te ole tekoni Herrassa?

2 Kor 8:13 Ei näet niin, että muilla olisi huojennus, (mutta) teillä ahdinko, vaan tasauksen vuoksi tulkoon nykyisenä aikana teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi, 17.5.2019

2 Kor 11:17 Mitä puhun tässä kerskaavassa luottamuksessa, en puhu Herran mielen mukaan, vaan niin kuin typerä.

Ef 3:18 jotta rakkauteen juurtuneina ja perustuneena kaikkien pyhien kanssa voisitte käsittää, mikä leveys ja pituus, ja syvyys ja korkeus on

Ef 5:17 Älkää sen vuoksi olko mielettömiä vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. 17.5.2019

Ef 5:23 sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, (ja) Hän (on) ruumiin Vapahtaja. 9.5.2019

Gal 2:5 emme hetkeksikään alistumalla antaneet heille myöten, jotta ilosanoman totuus säilyisi keskellänne.

Gal 2:19 Sillä olen lain vaikutuksesta kuollut laille, elääkseni Jumalalle. Olen Kristuksen kanssa naulittu ristiin.

Gal 5:21 kateus, (murhat,) juoppous, mässäykset ja niitten kaltaiset, joista teille ennalta sanon, niin kuin olen ennenkin sanonut, että ne, jotka sellaisia harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

Kol 1:26 sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikiajoista ja sukupolvista asti, mutta nyt on ilmoitettu Hänen pyhilleen.

1 Tess 1:6 Niin teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdistuksessa otitte sanan vastaan Pyhän Hengen suomalla ilolla, 9.5.2019

1 Tess 4:6 ettei kukaan riko veljeään vastaan tai tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niin kuin myös ennen olemme teille sanoneet ja vakuuttaneet. 9.5.2019

2 Tess 2:2 ettette heti horju mieleltänne, ettekä menetä malttianne minkään hengen tai sanan tai muka meidän kirjeemme vuoksi, ikään kuin Kristuksen päivä jo olisi käsissä.

2 Tess 2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa tähtenne, veljet, te Herran rakastamat, sen vuoksi, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhitykseen totuuteen uskomisen perusteella. 9.5.2019

1 Tim 1:13 minut, joka ennen olin rienaaja ja vainooja ja väkivallantekijä. Mutta sain laupeuden, koska olin toiminut tietämätönnä, epäuskossa. 9.5.2019

1 Tim 4:10 Sillä sitä varten näemme (sekä) vaivaa, että olemme herjattavina, koska olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten Vapahtaja, varsinkin uskovaisten. 12.5.2019

2 Tim 1:13 Mitä olet minulta kuullut, pidä sitä terveellisten sanojen esikuvana uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

Tiit 1:3 ja ilmoittanut ajallaan sanansa saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan, meidän Vapahtajamme käskyn mukaan — 12.5.2019

Hebr 2:4 kun Jumala yhdessä todisti tunnusteoilla ja ihmeillä ja moninaisilla voimateoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan?

Hebr 4:7 niin Hän taas määrää tietyn päivän, "tämän päivän", sanomalla 'Daavidin suulla' niin pitkän ajan jälkeen, niin kuin [ennen] on sanottu: "Tänä päivänä, jos kuulette Hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne."

Hebr 6:4 Sillä mahdotonta on niiden, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet

Juudas 21. jae ja säilyttäkää itsenne Jumalan rakkaudessa odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iäiseksi elämäksi.

2 Piet 1:5 niin osoittakaa juuri sen vuoksi kaikella ahkeruudella uskossanne hyvettä ja hyveessä tietoa,

1 Joh 4:14 Olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.

Ilm 1:19 Niitten seitsemän tähden salaisuus, jotka näit oikeassa kädessäni, ja ne seitsemän kultaista lampunjalkaa: ne seitsemän tähteä ovat niitten seitsemän seurakunnan enkelit*, ja ne seitsemän lampunjalkaa (jotka näit,) ovat seitsemän seurakuntaa."

Ilm 12:5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautavaltikalla. Ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan luo ja Hänen valtaistuimensa luo. 12.5.2019

Ilm 14:14 Ja minä näin, ja katso: valkea pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan näköinen. Hänellä oli päässään kultainen kruunu ja kädessään terävä sirppi.