P. Pawalin Epistola Romarein tygö .

VII. Lucu .

 

APostoli wahwista/ että ne jotca Christuxen cautta owat Laista wapahdetut/ ja wanhurscaxi tullet/ pitä vdes elämäs Christuxelle elämän: nijncuin waimo/ joca endisestä miehestäns pääsnyt on/ ja toisen saanut/ pitä elämän hänen mielens jälken/ v. 1.
kirjoitta/ mikä Lain wirca on/ nimittäin/ ilmoitta ja nuhdella syndiä/ v. 7.
Nijn myös Lihan ja Hengen sodan/ nijncauwan cuin ihminen täsä mailmas elä. Ja osotta caicki nämät idzesäns/ v. 14.

 

Room 7:1 ETtekö te tiedä/ rackat weljet ( minä puhun Lain taitawille ) että Laki wallidze ihmistä/ nijncauwan cuin hän elä?
Room 7:2 Sillä waimo/ joca miehen hallus on/ nijncauwan cuin mies elä/ nijn on hän häneen Lailla sidottu: mutta jos mies cuole/ nijn hän on miehen Laista wapa.
Room 7:3 Waan jos hän toiseen mieheen secaundu miehens eläis/ nijn hän huoraxi cudzutan. Mutta jos mies cuole/ nijn hän on Laista wapa/ ettei hän huoraxi tule/ jos hän toiseen mieheen secaundu.
Room 7:4 Nijn oletta te myös/ minun weljeni/ Lailla cuoletetut/ Christuxen Ruumin cautta/ että teidän pitä toiseen secaunduman/ nimittäin sijhen/ joca on ylösnosnut cuolluista/ että me Jumalalle hedelmöidzisim.
Room 7:5 Sillä cosca me Lihas olimma/ nijn ne syndiset himot ( jotca Lain cautta kehoitit heidäns ) olit meidän jäsenisäm wäkewät/ cuolemalle hedelmöidzemän.
Room 7:6 Mutta nyt me olemma Laista wapahdetut/ ja hänestä cuollet/ joca meitä fangina piti/ nijn että meidän pitä palweleman Hengen vdes menos/ ja ei wanhas bookstawin menos.
Room 7:7 MItästä me sijs sanomma? Ongost Laki syndi? Pois se. Mutta en minä muutoin syndiä tundis/ ellei Laki olis: sillä en minä olis himost mitän tiennyt/ ellei Laki olis sanonut: älä himoidze.
Room 7:8 Mutta nijn otti syndi tilan käskystä/ ja kehoitti minusa caickinaisen himon: sillä ilman Laita oli syndi cuollut/ mutta minä elin muinen ilman Laita.
Room 7:9 Cosca sijs käsky tuli/ nijn syndi taas wircois/ ja minä cuolin.
Room 7:10 Ja nijn löyttin/ että se käsky cuin minulle oli elämäxi luotu/ se saatti minun cuolemaan.
Room 7:11 Sillä syndi otti tilan käskystä ja petti minun/ ja tappoi minun sillä käskyllä.
Room 7:12 Laki on cuitengin idzestäns pyhä/ ja käsky on myös pyhä/ oikia ja hywä.
Room 7:13 Ongo sijs se cuin hywä on/ minulle cuolemaxi tullut? Pois se. Mutta että syndi nähtäisin/ cuinga hän syndi olis/ on hän minulle sen hywän cautta cuoleman synnyttänyt/ että syndi ylidze määrän synnixi tulis/ käskyn cautta.
Room 7:14 Sillä me tiedämme että Laki on hengellinen/ waan minä olen lihallinen/ synnin ala myyty.
Room 7:15 Sillä en minä tiedä mitä minä teen/ etten minä tee sitä cuin minä tahdon/ waan sitä cuin minä wihan/ teen minä.
Room 7:16 Mutta jos minä teen jota en minä tahdo/ nijn minä olen suostunut Lakijn/ että hän on hywä.
Room 7:17 Nijn en minä sitä tee/ waan syndi joca minus asu.
Room 7:18 Sillä minä tiedän ettei minusa/ se on/ minun lihasani mitän hywä asu. Kyllä minulla tahto on/ waan täyttä hywä/ en minä sitä löydä:
Room 7:19 Sillä sitä hywä jota minä tahdon/ en minä tee/ waan paha/ jota en minä tahdo/ teen minä.
Room 7:20 Mutta jos minä teen/ jota en minä tahdo/ nijn en minä sitä tee/ waan syndi/ joca minus asu.
Room 7:21 Ja minä löydän idzesäni yhden Lain/ joca tahto hywä tehdä/ että minusa pahus kijnnirippu:
Room 7:22 Sillä minulla on halu Jumalan Lakijn/ sisällisen ihmisen puolesta.
Room 7:23 Mutta minä näen toisen Lain minun jäsenisäni/ joca soti minun mieleni Lakia wastan/ ja otta minun fangixi synnin Laisa/ joca minun jäsenisäni on.
Room 7:24 Minä wiheljäinen ihminen/ cuca päästä minun tästä cuoleman ruumista?
Room 7:25 Minä kijtän Jumalata/ Jesuxen Christuxen meidän HERramme cautta. Nijn minä idze palwelen nyt mielelläni Jumalan Lakia/ mutta Lihallani synnin Lakia.

 

Vers. 4. Lailla cuoletetut ) Se wanha ihminen pitä omantunnon synnin cansa orjanans/ nijncuin mies waimons. Mutta cosca wanha ihminen/ cuin on syndi/ Armon cautta cuole/ nijn omatundo tule wapaxi synnistä/ nijn ettei Lakican taida sillen kehoitta omantunnon päälle candaman.
v. 16. Minä teen ) Ei täsä tekemisexi cudzuta/ Lakia töillä täyttä/ waan tuta ne himot jotca ihmisis tunduwat: Mutta Lakia täyttä on/ ilman pahata sisuta ja himota elä sangen puhtasta/ joca ei täsä elämäs tapahdu.
v. 22. Sisällisen ihmisen ) Sisällisexi ihmisexi cudzutan täsä se Hengi joca Armosta on syndynyt/ ja soti pyhis ihmisis ulcoista ihmistä wastan. Ulconainen ihminen on/ cosca ihminen on ilman Armota/ paljasta luonnosta/ mitä ikänäns se on/ olisco se toimi/ järki eli muut/ mitä ihmises luonnostans on/ sillä ne owat caicki synnillä tahratut.
v. 24. Cuoleman ) Täsä cudzutan cuolemaxi se tusca ja waiwa syndiä wastan soties/ nijncuin Pharao/ Exod. 8. sano: ota pois tämä cuolema minulda/ nimittäin/ heinäsircat.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16