P. Pawalin Epistola Romarein tygö .

IV. Lucu .

 

P. Pawali puhu Abrahamist/ joca on uscosta wanhurscaxi tullut/ v. 1.
Cuningas Dawidin todistuxest/ joca myös meidän autuudem pane syndein andexi saamiseen/ v. 6.
Sano myös/ että Abraham oli wanhurscas ennen cuin hän ymbärinsleicattingan/ elickä sai jongun Lain/ v. 9.
että Abraham sai lupauxen/ uscon wanhurscauden cautta/ v. 13.
Ja että se on armosta/ nijn se on sitä wahwembi/ v. 16.
Kirjoitta myös Uscon omaisuden Abrahamin uscosta/ että hän on wahwa luottamus Jumalan lupauxijn/ ehkä cuinga ne meidän silmäim edes mahdottomixi näkywät/ v. 18.

 

Room 4:1 MItästä me sijs sanomma meidän Isäm Abrahamin Lihan puolesta löynnen?
Room 4:2 Me sanomma: jos Abraham on töiden cautta wanhurscaxi tullut/ nijn hänellä on kyllä kerscamist/ waan ei Jumalan edes.
Room 4:3 Mutta mitä Ramattu sano? Abraham uscoi Jumalan päälle/ ja se luettin hänelle wanhurscaudexi.
Room 4:4 Mutta sille joca työtä teke/ ei maxeta palcka armosta/ waan ansiosta.
Room 4:5 Mutta joca ei työtä tee/ waan usco sen päälle joca jumalattoman wanhurscaxi teke/ hänen uscons luetan hänelle wanhurscaudexi.
Room 4:6 Nijncuin Dawid sano: Autuus on ainoastans sen ihmisen/ jonga Jumala ilman töiden awuta wanhurscaxi luke/ cosca hän sano:
Room 4:7 Autuat owat ne/ joidenga wäärydet owat andexiannetut:
Room 4:8 Ja joidenga synnit peitetyt owat: autuas on se mies jolle Jumala ei syndiä lue.
Room 4:9 Lienekö tämä autuus ainoastans ymbärinsleickauxelle tullut/ elickä esinahalle? Nijmbä me sanomma: Abrahamille luettin hänen uscons wanhurscaudexi.
Room 4:10 Cuingasta se hänelle luettin? ymbärinsleickauxes eli esinahas? Ei ymbärinsleickauxes/ waan esinahas.
Room 4:11 Mutta ymbärinsleickauxen merkin otti hän wahwistuxexi/ että hän oli uscon cautta wanhurscaxi tehty/ joca hänellä esinahas oli/ että hänen piti oleman caickein Isä/ jotca esinahasa uscoit/ että se nijllekin pidäis wanhurscaudexi luettaman.
Room 4:12 Ja hän tulis myös ymbärinsleickauxen Isäxi/ ei ainoastans nijden jotca ymbärinsleicatuista syndynet owat: mutta myös nijden/ jotca sen uscon jälkiä waeldawat/ joca meidän Isämme Abrahamin esinahas oli.
Room 4:13 Sillä ne lupauxet/ että hänen piti mailman perillisexi tuleman: ei ole Abrahamille/ eikä hänen siemenillens Lain cautta tapahtunet/ waan uscon wanhurscauden cautta:
Room 4:14 Sillä jos ne/ jotca Laista owat/ owat perilliset/ nijn usco on turha ja lupaus on huckan tullut:
Room 4:15 Sillä Laki kehoitta wihan. Mutta cusa ei Lakia ole/ ei siellä ole myös Lain ylidzekäymistä.
Room 4:16 Sentähden wanhurscaus tule uscosta/ että sen pitä armosta oleman. Ja se lupaus pitä wahwa oleman caikille siemenille/ ei nijlle ainoastans cuin Lain alla owat: mutta myös nijlle jotca Abrahamin uscosta owat/ joca on meidän caickein Isäm.
Room 4:17 Nijncuin kirjoitettu on: Minä asetin sinun monen pacanan Isäxi Jumalan edes/ jonga päälle sinä usconut olet/ joca cuollet eläwäxi teke/ ja cudzu sen joca ei oleckan nijncuin olis.
Room 4:18 Ja hän uscoi sen toiwon/ josa ei ensingän toiwottapa ollut/ että hänen piti oleman monen pacanan Isän/ nijncuin hänelle sanottu oli: nijn sinun siemenes pitä oleman.
Room 4:19 Ja ei hän tullut heicoxi uscosa/ eikä totellut puolicuollutta ruumistans/ ehkä hän jo lähes sata ajastaica wanha oli/ eikä Saran cuollutta cohtua.
Room 4:20 Sillä ei hän epäillyt ensingän Jumalan lupauxesta epäuscon tähden:
Room 4:21 Waan oli wahwa uscos/ ja andoi Jumalalle cunnian/ ja oli caickein wahwin sijtä/ että mitä Jumala lupa/ sen hän myös woi täyttä.
Room 4:22 Sentähden se on myös hänelle wanhurscaudexi luettu.
NIjn ei se ole ainoastans hänen tähtens kirjoitettu/ että hänelle se luettu oli/
Room 4:23 Mutta myös meidän tähtem/ joille se myös luetan/ jos me sen päälle uscomma/ joca meidän HERran Jesuxen cuolleista herätti:
Room 4:24 Joca meidän syndeimme tähden on ulosannettu/ ja meidän wanhurscaudemma tähden ylösherätetty.

 

Vers. 11. Esinahas ) Abraham uscoi ja tuli wanhurscaxi ennencuin hän ymbärinsleicattingan/ Gen. 15:5. että armo olis ennen ollut cuin teco.
V. 16. Caikille siemenile ) se on/ Judalaisille ja pacanoille: sillä pacanat/ jotca uscowat/ owat nijn Abrahamin siemen/ cuin Judalaisetkin.
V. 21. Cunnian ) Joca Jumalan päälle usco/ se hänelle cunnian anda: sillä hän on totinen/ caickiwaldias/ hurscas/ wijsas/ hywä/ etc. Ja nijn Usco täyttä ne colme ensimäistä käskyä/ ja teke ihmiset wanhurscaxi Jumalan edes: ja se on se oikia Jumalan palwelus.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16