P. Pawalin Epistola Romarein tygö .

III. Lucu .

 

SEn hän myös osotta Judalaisista/ että waicka he olit jalommat pacanoita/ sijnä/ että heille oli Jumalan sana ja lupauxet uscotut/ v. 1.
nijn ei he cuitengan ollet Jumalan edes ensingän paremmat/ waan olit syndiset nijncuin pacanatkin/ v. 9.
Sulke sijs/ ettei kengän tule Lain töista wanhurscaxi/ v. 20.
waan ainoastans Jumalan armosta/ sen pelastuxen cautta cuin Jesuxes Christuxes tapahtu/ ja uscon cautta hänen päällens/ v. 21.

 

Room 3:1 MIsästä Judalainen on parambi? Eli mitä ymbärinsleickaus autta? Tosin/ sangen paljo.
Room 3:2 Ensin/ että heille on uscottu mitä Jumala idze puhunut on.
Room 3:3 Mutta ettei muutamat nijtä usconet/ mikä sijtä on? Pidäiskö heidän epäuscons Jumalan uscon turhaxi tekemän? Pois se.
Room 3:4 Waan parammin/ olcon Jumala totinen/ ja caicki ihmiset walehteliat. Nijncuin kirjoitettu on: sinun pitä totisen sanoisas oleman/ ja woitat cosca sinä duomitan.
Room 3:5 Jos sijs se nijn on/ että meidän wäärydem Jumalan oikeutta ylistä/ mitästä me sanomma? Ongo sijs Jumala wäärä/ että hän sijtä wihastu? ( minä puhun ihmisten tawalla ) pois se.
Room 3:6 Cuinga Jumala sijtte taidais mailma duomita?
Room 3:7 Sillä jos Jumalan totuus minun walheni cautta cunnialisemmaxi tulis/ hänen ylistyxexens/ mingätähden minun pidäis wielä sijtte nijncuin syndinen duomittaman?
Room 3:8 Ja ei parammin tehdä (nijncuin meitä häwäistän/ ja muutamat puhuwat meidän sanowan ) tehkämme paha/ että sijtä hywä tulis. Joiden cadotus on päänäns oikia.
Room 3:9 MItästä me nyt sijhen sanomma? Olemmaco me parammat cuin he? Emme ensingän: sillä me olemma ennen osottanet/ että sekä Judalaiset/ ja Grekit owat caicki synnin alla.
Room 3:10 Nijncuin kirjoitettu on: Ei ole kengän wanhurscas/ ei yxikän.
Room 3:11 Ei ole yhtäkän ymmärtäwäistä/ ei edzi kengän Jumalata.
Room 3:12 Caicki owat poikennet/ ja caicki owat kelwottomaxi tullet. Ei ole yhtän joca hywä teke/ ei yhtäkän.
Room 3:13 Heidän curckuns on awojoin hauta/ heidän kielilläns he pettäwät.
Room 3:14 Heidän huuldens alla on kykärmen wiha/ heidän suuns on täynäns kirousta ja haikeutta.
Room 3:15 Heidän jalcans owat nopiat werta wuodattaman.
Room 3:16 Heidan teisäns on sula tusca ja sydämen kipu.
Room 3:17 Ei he rauhan tietä tundenet:
Room 3:18 Ei ole Jumalan pelco heidän silmäins edes.
Room 3:19 Mutta sen me tiedämme/ että caicki cuin Laki sano/ sen hän sano nijlle jotca Lain alla owat/ että jocainen suu pitä tukittaman/ ja caiken mailman pitä Jumalan edes wicapään oleman:
Room 3:20 Ettei yxikän Liha taida Lain töiden cautta hänen edesäns wanhurscaxi tulla: sillä ainoastans Lain cautta synnin tundo tule.
Room 3:21 Mutta nyt on se wanhurscaus joca Jumalan edes kelpa ilman Lain awuta julistettu/ ja Lain ja Prophetain cautta todistettu.
Room 3:22 Se Jumalan wanhurscaus ( sanon minä ) joca tule Jesuxen Christuxen uscosta/ caickein tygö/ ja caickein päälle/ jotca uscowat.
Room 3:23 Sillä ei täällä ole yhtän eroitusta/ caicki owat he syndiset/ ja ei he taida mistän kerscata Jumalan edes.
Room 3:24 Ja tulewat ilman ansiotans wanhurscaxi/ hänen armostans/ sen lunastuxen cautta cuin on Jesuxes Christuxes.
Room 3:25 Jonga Jumala on armonistuimexi asettanut/ uscon cautta hänen weresäns. Joille hän sen wanhurscauden/ cuin hänen edesäns kelpa/ taridze/ sijnä/ että hän ne synnit andexi anda.
Room 3:26 Jotca tähän saacka jäänet olit Jumalan kärsimisen ala/ että hän tällä ajalla taridzis/ sen wanhurscauden/ joca hänen edesäns kelpa/ että hän ainoa wanhurscas olis ja sen wanhurcaxi tekis/ joca Jesuxen uscosta on.
Room 3:27 CUsa sijs nyt on kerscaus? Se on pois. Mingä Lain cautta? Töiden Lain cautta? Ei/ waan uscon Lain cautta
Room 3:28 Nijn me sijs sen sixi pidämme/ että ihminen tule wanhurscaxi ilman Lain töitä/ ainoastans uscon cautta.
Room 3:29 Eli ongo Jumala ainoastans Judalaisten Jumala? Eikö hän ole myös pacanain Jumala? Ja totisest/ hän on pacanaingin Jumala.
Room 3:30 Sillä yxi ainoa on Jumala/ joca ymbärinsleickauxen teke wanhurscaxi uscosta/ ja esinahan uscon cautta.
Room 3:31 Cuinga? Teemmäkö me Lain tyhjäxi uscon cautta? Pois se/ waan me wahwistamme Lain.

 

Vers. 4. Walehteliat ) Jumala kyllä pitä sanans: mutta joca ihmisihin turwa/ se lange.
V. 7. Cunnialisemmaxi tulis ) Dawid sano: Sinun ainoan wastas minä syndiä tein/ ja pahasti sinun edesäs tein/ ettäs sinun sanoisas wanhurscas olisit/ ja woittaisit cosca sinä duomitan/ etc. Se cuulu nijncuin syndiä pidäis tehtämän/ että Jumalan wanhurscaus sen cautta ylistettäisin/ nijncuin P. Pawalikin täsä osotta ( wääräin Apostolitten luulon jälken ) joca ei cuitengan nijn ole. Mutta meidän pitä syndimme tundeman/ joiden tähden Jumala meitä nuhtele/ että hän Laisans wagaxi ja hurscaxi tunnustettaisin. Mutta tästä tundemisest rijtelewät tecopyhät Jumalan cansa/ eikä tahdo heidän töitäns sanottawan synnixi/ mutta Jumalan pitä oleman heidän walehtelians/ ja heildä duomittaman. Sentähden tahto P. Pawali/ ettei synnit Jumalata ylistä ( muutoin olis parambi syndiä tehdä/ cuin hywä ) mutta synnin tundemus ylistä Jumalata/ ja hänen Armons. Nijn Jumala tule wanhurscaxi/ ja caicki ihmiset walehteliaxi/ joca ei sitä tunnusta tahdo. Ja ei heidän epäuscons tee Jumalan Usco tyhjäxi: sillä hän woitta cuitengin ja pysy totisna.
V. 20. Liha ) On täsä ihminen.
v. 23. Caicki owat he syndiset ) Ota täsä waari/ että hän sano: caicki owat he syndiset/ joca on tämän Epistolan ja coco Ramatun pääcappale/ että caicki owat syndiset/ jotca ei ole Christuxen weren cautta uscosa wanhurcaxi tehdyt. Mutta ymmärrä tämä Texti hywin: sillä täsä alaspainetan caicki tecoin ansiot ja töiden kerscaus/ nijncuin P. Pawali täsä sano/ ja nijn jää ainoastans Jumalan Armo/ jonga cautta me wanhurscaxi tulemma.
v. 31. Me wahwistamme Lain ) Nijn Laki uscon cautta kijnnitetän eli täytetän/ että ihminen tule ainoastans uscosta wanhurscaxi ja teke sijtte hywäst sydämest mitä Laki käske.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16