P. Pawalin Epistola Romarein tygö .

XVI. Lucu .

 

PAwali ylistä kirjancandajatans/ v. 1.
käske terwettä muutamita Christityitä Romis/ v. 3.
Neuwo heitä caickia wälttämän wääriä opettaita/ v. 17.
käske myös terwettä muutamia cansapalwelioitans ja cuulioitans Corinthos/ v. 27.
Päättä coco Epistolans kijtoxella/ josa hän Pyhän Evangeliumin caunist kirjoitta/ v. 25.

 

Room 16:1 MInä annan teidän haldun Pheben meidän sisarem/ joca palwele Seuracunda Kenchreas.
Room 16:2 Että te händä corjaisitta HERrasa/ nijncuin Pyhäin sopi. Ja olcat hänelle caikis asiois awulliset/ joisa hän teitä tarwidze: sillä hän on ollut monelle/ ja lijatengin minulle awullinen.
Room 16:3 TErwettäkät Priscat ja Aquilat/ minun auttaitani Christuxes Jesuxes/ jotca owat caulans minun hengeni tähden aldixi andanet.
Room 16:4 Joita en minä ainoastans kijtä/ waan caicki pacanaingin Seuracunnat.
Room 16:5 Terwettäkät myös sitä Seuracunda/ joca heidän huonesans on. Terwettäkät Epenetusta/ minun rackaindani/ joca on vtinen Christuxes/ Achajasta.
Room 16:6 Terwettäkät Mariat/ joca paljo waiwa meistä näki.
Room 16:7 Terwettäkät Andronicust ja Juniat/ minun langojani ja cansafangejani/ jotca owat cuuluisat Apostolit/ ja olit jo ennen minua Christuxes.
Room 16:8 Terwettäkät Ampliat/ minun racastani HERrasa.
Room 16:9 Terwettäkät Urbanusta/ meidän auttajatam Christuxes/ ja Stachyt minun racastani.
Room 16:10 Terwettäkät Apellat/ joca on coeteldu Christuxes. Terwettäkät Aristobulin perhettä.
Room 16:11 Terwettäkät Herodiat/ minun langoani. Terwettäkät Narcissuxen perhettä HERrasa.
Room 16:12 Terwettäkät Tryphenat ja Tryphosat/ jotca työtä tehnet owat HERrasa. Terwettäkät Persidat minun racastani/ joca paljo työtä tehnyt on HERrasa.
Room 16:13 Terwettäkät Ruffust/ walittua HERrasa/ ja hänen ja minun äitiäni.
Room 16:14 Terwettäkät Asincritust ja Phlegontat/ Hermani/ Patrobat/ Hermest/ ja weljejä jotca heidän cansans owat.
Room 16:15 Terwettäkät Philologust ja Juliat/ Nereust ja hänen sisartans/ ja Olimpat/ ja caickia Pyhiä heidän tykönäns.
Room 16:16 Terwettäkät teitän keskenän pyhällä suunandamisella. Christuxen Seuracunnat terwettäwät teitä.
Room 16:17 MUtta minä neuwon teitä/ rackat weljet/ että te cawataisitta nijtä cuin eripuraisudet ja pahennuxet saattawat/ sitä oppia wastan/ cuin te oppenet oletta: ja wälttäkät nijtä:
Room 16:18 Sillä ei sencaltaiset HERra Jesusta Christusta palwele/ waan oma wadzans/ ja wiettelewät makeilla puheillans ja liehacoidzemisellans yxikertaisten sydämet.
Room 16:19 Sillä teidän cuuliaisuden on caikille julistettu/ jongatähden minä suurest iloidzen. Mutta minä tahdon/ että teidän pitä hywäsä wijsat oleman/ ja pahudes yxikertaiset.
Room 16:20 Mutta rauhan Jumala tallatcon Satanan pian teidän jalcainne ala. Meidän HERran Jesuxen Christuxen Armo olcon teidän cansanne.
Room 16:21 TErwettä teitä Timotheus/ minun auttajan/ ja Lucius/ ja Jason/ ja Sosipater/ minun Langoni.
Room 16:22 Minä Tertius/ joca tämän Lähetyskirjan kirjoitin/ terwetän teitä HERrasa.
Room 16:23 Teitä terwettä Gajus/ minun ja caiken Seuracunnan holhoja. Teitä terwettä Erastus/ Caupungin rahanhaldia/ ja Quartus/ weli.
Room 16:24 Jesuxen Christuxen meidän HERran Armo/ olcon teidän caickein cansan/ Amen.
Room 16:25 Mutta hänelle/ jolla woima on teitä wahwista/ minun Evangeliumini ja saarnani jälken Jesuxes Christuxes/ jonga cautta se salaus on ilmoitettu/ cuin mailman algusta nijn tähän asti on salattu ollut/
Room 16:26 Mutta nyt ilmoitettu ja tiettäwäxi tehty Prophetain Ramattuin cautta/ ijancaickisen Jumalan käskyn jälken/ että Usco cuuliaisuden sais/ caickein pacanaingin seasa.
Room 16:27 Sen Jumalan/ joca yxinäns wijsas on/ olcon kijtos ja cunnia/ Jesuxen Christuxen cautta/ ijancaickisest/ Amen.

 

Romarein tygö. Lähetetty Corinthost/ Phebenin cansa/ joca Kenchrean Seuracunnas palweluxes oli.
Vers. 17. Eripuraisudet ja pahennuxet ) Tämä on sanottu caickia ihmisten opetusta wastan.
Tämän Epistolan ylistys: että hän on paras cappale Udest Testamendist.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16