P. Pawalin Epistola Romarein tygö .

XIV. Lucu .

 

PAwali neuwo ettei Christillistä wapautta pidä käytettämän wäärin/ heickoin ylöncadzexi ja pahennuxexi/ v. 1.
ettei toisen pidä toista duomidzeman/ ulconaisten säätyin tähden/ jotca idzesäns wapat ja ehdolliset owat/ v. 3.
waan että jocainen tekis sitä cuin sowinnoxi ja lähimmäisen parannuxexi tulis/ ja joca ei yhdengän omatundo pahennais/ v. 19.

 

Room 14:1 HEickouscoista corjatcat/ ja älkät omatundo pahoittaco.
Room 14:2 Yxi usco saawans caickinaista syödä/ waan heicko syö caalia.
Room 14:3 Joca syö/ älkän sitä ylöncadzoco/ joca ei syö: ja se joca ei syö: älkän duomidco sitä cuin syö: sillä Jumala on händä corjannut.
Room 14:4 Cuca sinä olet joca toisen palweliata duomidzet? Omalle Isännällens hän seiso eli lange/ mutta kyllä hän taitan tuetta seisoman: sillä Jumala on wäkewä händä tukeman.
Room 14:5 Yxi eroitta yhden päiwän toisesta: toinen pitä caicki päiwät yhtäläisnä. Jocainen olcon wahwa mielesäns.
Room 14:6 Joca päiwä tottele/ sen hän HERralle teke: ja joca ei päiwä tottele/ se myös sen HERralle teke. Joca syö/ hän syö HERralle/ sillä hän kijttä Jumalata: ja joca ei syö/ se ei syö HERralle/ ja kijttä Jumalata.
Room 14:7 Sillä ei yxikän meistä idzellens elä/ eikä yxikän idzellens cuole.
Room 14:8 Jos me elämme/ nijn me HERralle elämme: jos me cuolemma/ nijn me HERralle cuolemma. Sentähden joco me elämme eli cuolemma/ nijn me HERran omat olemma.
Room 14:9 Sillä sentähden on myös Christus cuollut ja ylösnosnut/ ja jällens eläwäxi tullut/ että hän olis cuolluitten ja eläwitten HERra.
Room 14:10 MUtta mixi sinä weljiäs duomidzet? Eli sinä mixis weljes ylöncadzot? sillä me asetetan caicki Christuxen duomioistuimen eteen/ nijncuin kirjoitettu on:
Room 14:11 Nijn totta cuin minä elän/ sano HERra/ minua pitä caicki polwet cumartaman/ ja caicki kielet pitä Jumalan tunnustaman.
Room 14:12 Sentähden jocaidzen meistä pitä edestäns Jumalalle lugun tekemän.
Room 14:13 Älkäm sijs tästedes toinen toistam duomitco/ waan duomitcam parammin nijn/ ettei yxikän weljens eteen pane louckausta eli pahennuxen tila.
Room 14:14 MInä tosin tiedän/ ja olen wahwa HERras Jesuxes/ ettei mitän idzestäns yhteistä ole/ waan joca jotakin yhteisexi luule/ hänelle se on yhteinen.
Room 14:15 Mutta jos sinun weljes sinun ruastas pahene/ nijn et sinä sijtte waella rackaudes. Älä sitä ruallas cadota/ jonga tähden Christus on cuollut.
Room 14:16 Sentähden sowittacat nijn/ ettei teidän hywyttän laitetais:
Room 14:17 Sillä ei Jumalan waldacunda ole ruoca eli juoma/ mutta wanhurscaus/ rauha ja ilo Pyhäs Henges.
Room 14:18 Joca nijsä Christusta palwele/ hän on Jumalalle otollinen/ ja ihmisille kelwollinen.
Room 14:19 Sentähden noudattacam sitä cuin rauhan sopi/ ja sitä cuin cullengin parannuxexi tule: älä ruan tähden Jumalan työtä turmele.
Room 14:20 Caicki tosin owat puhtat/ waan ei se sille ole hywä/ joca syö omantundons pahennuxen cansa.
Room 14:21 Se on paljo parambi ettes ensingän liha söis/ etkä wijna jois/ eli jotakin josta weljes louckandu taicka pahene elickä heicoxi tule.
Room 14:22 Jos sinulla on usco/ nijn pidä se idzesäs Jumalan edes. Autuas on/ joca ei tee idzellens omatundo/ nijsä cuin hän coettele.
Room 14:23 Mutta joca sijtä epäile ja cuitengin syö/ se on cadotettu: sillä ei hän syönyt uscosa: ja caicki cuin ei uscosta ole/ se on syndi.

 

Vers. 1. Pahoittaco ) Christityt owat cahtalaiset: muutamat owat wahwat uscosa/ ja muutamat heicot: taita tapahtua ettei cumbican puoli käytä idziäns soweliast toistans wastan: Wahwemmat ylöncadzowat heicombita ylpeydest/ ja heicot pahoittawat idzens taas wähimmistäkin syistä. Sentähden Pawali opetta täsä/ että he toimittawat idzens rackauden jälken/ ettei cumbican toistans wastan mitän tee eikä duomidze/ waan että cukin tekis ja wäldäis/ nijncuin toisen tarpexi ja parhaxi sopis.
v. 5. Wahwa ) se on/ älkän horjuco eli epäilkö omasatunnosans/ waan olcan irstas ja wahwa sijtä/ ettei se ole Jumalan edes syndi/ joco hän syö eli ei.
v. 11. Minua ) On sijs Christus totinen Jumala/ että sencaltaisia on tapahtuwa hänen duomioistuimens edes.
v. 14. Yhteinen ) se on/ saastainen/ joca ei pyhitetty ole.
v. 15. Cuollut ) Cadzo/ Christus on nijdengin edest cuoleman kärsinyt/ jotca cadotetuxi tulewat.
v. 16. Hywyttän ) Evangelium on meidän hywydem/ mutta että sitä laitetan/ tekewät ne jotca Christillisen wapauden heickoin pahennuxexi toimittawat.
v. 23. Uscosta ) Cadzo/ tämä on paras yhteinen cappale/ caickia töitä wastan/ jotca ilman uscota tehdän.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16