P. Pawalin Epistola Romarein tygö .

XIII. Lucu .

 

APostoli neuwo wielä hywijn töihin/ nimittäin/ cuuliaisuteen Eliwalda wastan/ v. 1.
racastaman meidän lähimmäistäm/ v. 8.
ja cunnialisest ja raitist elämän/ v. 11.

 

Room 13:1 Jocainen olcon Esiwallalle/ jolla walda on/ alammainen: sillä ei Esiwalda ole muutoin cuin Jumalalda/ ne wallat jotca owat/ Jumalalda ne säätyt owat.
Room 13:2 Sentähden jocainen cuin idzens Esiwalda wastan asetta/ se on Jumalan säätyä wastan. Mutta ne jotca wastan owat/ saawat duomion päällens.
Room 13:3 Sillä ne jotca wallan päällä owat/ ei ole hywintekiöille/ waan pahointekiöille pelgoxi. Elles tahdo Esiwalda peljätä/ nijn tee hywä/ sijttes saat häneldä kijtoxen: sillä hän on Jumalan palwelia/ sinun hywäxes.
Room 13:4 Waan jos sinä paha teet/ nijn pelkä: sillä ei hän miecka huckan canna/ mutta on Jumalan palwelia ja costaja/ sille rangaistuxexi joca paha teke.
Room 13:5 Sentähden tule alammainen olla/ ei ainoastans nuhten tähden: waan myös omantunnon tähden.
Room 13:6 Sentähden pitä teidän myös weron andaman: sillä he owat Jumalan palweliat/ joiden sencaltaisista tule lucua pitä.
Room 13:7 Nijn andacat sijs jocaidzelle mitä te welgolliset oletta: sille wero/ jolle wero tule: sille tulli/ jolle tulli tule: sille pelco/ jolle pelco tule: sille cunnia/ jolle cunnia tule.
Room 13:8 Älkät kellengän welgolliset olco/ waan ainoastans että te toinen toistanne racastatte: sillä joca toista racasta/ se on täyttänyt Lain.
Room 13:9 Sentähden/ se cuin sanottu on: Älä huorintee: älä tapa: älä warasta: älä wäärä todistust sano: älä himoidze. Ja muut sencaltaiset käskyt/ ne tähän sanaan suljetan: sinun pitä racastaman lähimmäistäs/ nijncuin idziäskin.
Room 13:10 Ei rackaus tee lähimmäiselle mitän paha: sentähden on rackaus Lain täyttämys.
Room 13:11 JA että me sencaltaisia tiedämme/ nimittäin ajan/ että nyt on aica unesta nosta ( sillä meidän autuudem on nyt lähembänä cuin silloin cosca me uscoimma )
Room 13:12 Yö on culunut/ ja päiwä on tullut/ sentähden hyljätkäm pimeyden töyt/ ja pukecam meitäm walkeuden sotaaseilla.
Room 13:13 Waeldacam soweliast nijncuin päiwällä/ ei ylönsyömises eikä ylönjuomises: ei cammiois eikä haureudes.
Room 13:14 Ei rijdas ja cateudes: waan pukecat teidän päällen HERra Jesus Christus. Ja holhotcat ruumistan/ waan ei haureuten.

 

Vers. 5. Omantunnon tähden ) Mailmallinen Esiwalda pidetän sentähden/ että meillä ulconainen rauha olis/ sentähden on omatundo welcapää rackauden puolesta heitä cuuleman.
v. 6. Weron ) Cadzocat/ cuinga tarpellinen on wero anda/ ja olla cuuliainen: sillä nijn te autatte hywiä holhoman/ ja pahoja rangaiseman. Älkät sijs sitä pahaxenne pango.
v. 11. Cuin silloin cosca me uscoimma ) se on/ cosca ei lupauxet Christuxest wielä ollet täytetyt: waan me uscoimme ja odotimme ainoastans nijtä.
v. 14. Holhotcat ) Älkät ylidze määrän teidän ruumistan waiwatco ylönpaldisella pyhydellä/ nimittäin/ walwomisella/ paastolla ja wilulla/ nijncuin ulcocullatut tekewät.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16