P. Pawalin Epistola Romarein tygö .

XII. Lucu .

 

SIjtte cuin Apostoli oli opettanut/ cuinga ihminen Jumalan edes wanhurscaxi tule/ ja mingätähden muutamat hyljätän/ ja muutamat taas walitan/ nijn hän nyt opetta hywistä töistä/ joista hän jo 6. 7. ja 8. Lugus rupeis puhuman. Ja neuwo täsä ensin yhteisest vteen ja Jumalalle kelpawaiseen elämään/ v. 1.
Sijtte/ erinomaisijn hywijn tapoihin ja hywijn töihin/ jotca textistä nähdä saadan/ v. 3.

 

Room 12:1 NIjn neuwon minä teitä/ rackat weljet/ Jumalan laupiuden cautta/ että te annaisitte teidän ruuminne/ eläwäxi/ pyhäxi/ ja Jumalalle otollisexi uhrixi/ joca on teidän toimellinen Jumalan palweluxenne.
Room 12:2 Ja älkät sowittaco teitän tämän mailman muodon jälken/ waan muuttacat teitän teidän mielen vdistuxen cautta/ että te coettelisitta/ mikä Jumalan hywä/ otollinen ja täydellinen tahto olis.
Room 12:3 SIllä minä sanon sijtä armosta/ cuin minulle annettu on/ jocaidzelle teistä: ettei yxikän idzestäns enämbi pidäis cuin hänen tule pitä/ waan pitäkän cohtulisest idzestäns/ sen jälken cuin Jumala on cullengin uscon mitan jacanut.
Room 12:4 Sillä nijncuin meillä on yhdes ruumis monda jäsendä/ mutta ei caikilla jäsenillä ole yhtäläinen wirca: nijn mekin olemma monda yxi ruumis Christuxes:
Room 12:5 Mutta keskenäm olemma me toinen toisemme jäsenet/
Room 12:6 Ja meillä owat moninaiset lahjat/ sijtä Armosta/ cuin meille annettu on. Jos jollakin on Prophetia/ nijn olcon uscon cansa yhteinen.
Room 12:7 Jos jollakin on jocu wirca/ nijn pitäkän wirastans waarin. Jos jocu opetta/ nijn ottacan opetuxestans waarin.
Room 12:8 Jos jocu anda/ nijn andacan yxikertaisudes. Jos jocu hallidze/ nijn pitäkän sijtä murhen. Jos jocu armahta/ nijn tehkän sen ilolla.
Room 12:9 OLcon rackaus wilpitöin. Wihatcat paha/ ja kijnnirippucat hywäsä.
Room 12:10 Weljellinen rackaus olcon sydämelinen teidän keskenän. Ennättäkän toinen toisens cunniata tekemäs.
Room 12:11 Älkät olco hitat töisänne. Olcat palawat hengesä. Sowittacat teitän ajan jälken.
Room 12:12 Olcat toiwosa iloiset. Kärsiwäiset murhesa. Olcat alati rucouxisa.
Room 12:13 Jacacat oman Pyhäin tarpexi. Ottacat mielellän huonesen.
Room 12:14 Siunatcat wainollisian:
Room 12:15 Siunatcat ja älkät sadatelco. Iloitcat iloisten cansa/ ja itkekät itkewäisten cansa.
Room 12:16 Olcat keskenän yximieliset. Älkät pyytäkö corkeita/ waan pitäkät teitän alimmaisten caltaisna.
Room 12:17 Älkät idziän ylön wijsana pitäkö. Älkät paha pahalla costaco. Ahkeroitcat sitä cuin cunnialinen on jocaidzen edes.
Room 12:18 Jos mahdollinen on/ nijn paljo cuin teisä on/ nijn pitäkät rauha caickein ihmisten cansa.
Room 12:19 Älkät idze costaco/ minun rackani/ waan andacat Jumalan wihan sia saada. Sillä kirjoitettu on: Minun on costo/ minä tahdon costa/ sano HERra.
Room 12:20 Jos sinun wihollises iso/ nijn syötä händä/ ja jos hän jano/ nijn juota händä. Coscas tämän teet/ nijn sinä tuliset hijlet hänen pääns päälle cocot.
Room 12:21 Älä anna sinuas woitetta pahalda/ waan woita sinä paha hywällä.

 

Vers. 1. Toimellinen ) Pawali cudzu täsä caicki uhrit/ työt ja Jumalan palweluxet/ toimettomaxi/ cosca ne ilman uscota ja Jumalan tunnota tapahtuwat.
v. 7. Yhteinen ) Caicki Prophetia ja ilmoitus/ joca töihin ja ei Christuxehen tule/ nijncuin ainoaan turwahan: ehkä cuinga callis se olis/ nijn ei se cuitengan tule uscon cansa yhten. Nijncuin Mennigäisten ilmoituxet/ sielumessut/ anetiet/ paastot/ jaket/ Ucoinwacat/ Pyhäin ja muiden luotuin päälle turwa. v. eod. Jos jocu opetta ) Nijtä opetetan jotca ei taida/ mutta nijtä neuwotan/ jotca jo ennen tiesit.
v. 18. Jos mahdollinen on ) Theoph. Pulchre non certamen
v. 20. Hijlet ) Tulda paneminen wihollisen pään päälle/ on/ että wihollinen hywän työn cautta idze päällens wihastu/ että hän meitä wastan nijn pahasti tehnyt on.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16