P. Pawalin Epistola Romarein tygö .

X. Lucu .

 

PAwali opetta wielä/ mingätäden Judalaiset owat hyljätyt/ ja ei ole wanhurscaxi tullet/ v. 1.
Nijn myös mikä Lain ja Uscon wanhurscauden eroitus on/ v. 5.
Mingä cautta me saamme autuaxi tekewäisen uscon/ v. 4.
Ja cuinga Prophetat owat aica ennen Judalaisten hyljämisest/ ja pacanain cudzumisest/ ennustanet/ v. 19.

 

Room 10:1 WEljet minun sydämeni halu ja rucous on Jumalan tygö Israelin edestä/ että he autuaxi tulisit:
Room 10:2 Sillä minä annan heille todistuxen/ ettäi heillä on ahkerus Jumalan puoleen/ mutta tyhmydes.
Room 10:3 Sillä ei he ymmärrä sitä wanhurscautta joca Jumalan edes kelpa/ waan pytäwät oma wanhurscauttans wahwista/ eikä ole sille wanhurscaudelle cuuliaiset/ cuin Jumalan edes kelpa:
Room 10:4 Sillä Christus on Lain loppu/ joca hänen päällens usco/ se on wanhurscas.
Room 10:5 Moses kyllä kirjoitta sijtä wanhurscaudest cuin Laista tule/ että cuca ihminen sen teke/ hänen pitä sijnä elämän.
Room 10:6 Mutta se wanhurscaus cuin uscosta tule/ sano näin: älä sano sydämesäs: cuca tahto ylösastua taiwasen?
Room 10:7 ( Se on Christusta tänne alas hakea ) Eli/ cuca tahto alasastua sywyten? se on Christusta hake cuolleista.
Room 10:8 Waan mitä se sano? Se sana on juuri sinun tykönäs/ nimittäin/ sinun suusas ja sydämesäs. Tämä on se sana uscosta/ jota me saarnamma.
Room 10:9 SIllä/ jos sinä suullas Jesuxen tunnustat HERraxi/ ja uscot sydämesäs/ että Jumala on hänen cuolluista herättänyt/ nijn sinä tulet autuaxi:
Room 10:10 Sillä sydämen uscolla me wanhurscaxi tulemma/ ja suun tunnustuxella me autuaxi tulemma.
Room 10:11 Ja Ramattu sano: jocainen cuin usco hänen päällens/ ei hän tule häpiän.
Room 10:12 Ei ole yhtän eroitusta Judalaisen ja Grekin wälillä: sillä yxi on caickein HERra/ ricas caickein cohtan/ jotca händä rucoilewat.
Room 10:13 Ja jocainen cuin HERran Nime auxens huuta/ hän tule autuaxi.
Room 10:14 Mutta cuinga he sitä auxens huutawat/ jonga päälle ei he usconet? Ja cuinga he sen uscowat/ josta ei he ole cuullet?
Room 10:15 Mutta cuinga he cuulewat ilman saarnajita? Ja cuinga he saarnawat/ ellei heitä lähetetä? Nijncuin kirjoitettu on: O cuinga suloiset owat nijden jalat cuin rauha julistawat/ nijden cuin hywä julistawat.
Room 10:16 Mutta ei he ole caicki Evangeliumille cuuliaiset: sillä Esaias sano:
Room 10:17 HERra/ cuca usco meidän saarnam? Nijn tule sijs Usco saarnasta/ mutta saarna tule Jumalan sanan cautta.
Room 10:18 Mutta minä sanon: eikö he sitä ole cuullet? Heidän änens tosin on lähtenyt caicken mailmaan/ ja heidän sanans mailman ärijn.
Room 10:19 Waan minä sanon: eiköst Israel ole sitä tietä saanut? Ensimäinen Moses sano: Minä tahdon teitä yllyttä cateuteen sen Canssan cautta/ joca ei minun Canssan ole/ ja tyhmän Canssan cautta tahdon minä teitä härsytellä.
Room 10:20 Ja Esaias kehta myös sano: Minä olen nijldä löytty/ jotca ei minua edzinet/ ja olen nijlle ilmandunut/ jotca ei minua kysynet.
Room 10:21 Mutta Israelille hän sano: coco päiwän olen minä käteni ojendanut tottelemattoman ja wastahacoisen Canssan tygö.

 

Vers. 5. Sijnä elämän ) se on/ hän wälttä ulconaisilla töillä ulconaisen rangaistuxen/ jonga Laki tuo myötäns: mutta ei se Jumalan edes mitän ole.
v. 6. Taiwasen ) Joca ei usco/ että Christus on cuollut ja ylösnosnut/ meitä synnistä wanhurscaxi tekemän/ se sano sydämesäns: cuca on ylösastunut Taiwasen/ taicka alasmennyt? Näitä ne puhuwat jotca töilläns wanhurscaxi tulla tahtowat/ ja ei Uscolla.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16