P. Pawalin Toinen Epistola Thessalonicerein tygö

III. Lucu .

 

Neuwotan rucoileman hänen ja hänen cumpaneins edestä/ että Jumalan sana menestyis/ v. 1.
wälttämän nijtä cuin cuwattomast eläwät/ v. 6.
ei oleman laiscudes/ mutta elättämän idzens cunnialla/ työstäns/ v. 8.
eroittaman idzens nijstä jotca Jumalan sanan ylöncadzoit/ v. 14.
päättä toiwotuxella/ v. 16.

 

2. Tess 3:1 Wielä rackat weljet/ rucoilcat meidän edestäm/ että Herran sana menestyis/ ja nijn cunnioitettaisin cuin teidängin tykönän:
2. Tess 3:2 Ja että me häijyistä ja pahoista ihmisistä pelastettaisin: sillä ei usco ole joca miehen.
2. Tess 3:3 Mutta Herra on uscollinen/ joca teitä wahwista ja pahasta warjele.
2. Tess 3:4 Mutta me toiwomme meidän Herramme cautta teistä/ että te teette ja tekewäiset oletta/ mitä me teille olemma käskenet.
2. Tess 3:5 Mutta Herra ojendacon teidän sydämen Jumalan rackauteen/ ja Christuxen kärsimiseen.
2. Tess 3:6 Mutta me käskemme teitä/ rackat weljet/ meidän Herran Jesuxen Christuxen Nimeen/ että te teidänne eroitaisitta jocaidzesta weljestä/ joca häijyst idzens käyttä/ ja ei sen säädyn jälken cuin hän meildä saanut on:
2. Tess 3:7 Sillä te tiedätte/ cuinga teidän meitä seuraman pitä. Embä me ole tawattomast teidän seasan ollet.
2. Tess 3:8 En me myös ole leipä keldän ilman ottanet/ waan työllä ja hiellä/ yöllä ja päiwällä olemma me työtä tehnet/ etten me kellengän teidän seasan cuormaxi olis.
2. Tess 3:9 Ei/ ettei meillä se walda olis/ waan että me idzemme opixi teille andaisim/ seurataxenne meitä.
2. Tess 3:10 Ja cosca me teidän tykönän olimma/ nijn me sencaltaisia teille käskimme/ että jos ei jocu tahdo työtä tehdä/ nijn ei hänen syömängän pidä.
2. Tess 3:11 Sillä me cuulemma/ että muutamat teidän seasan tawattomast waeldawat/ ja ei tee työtä/ waan joutilasna owat.
2. Tess 3:12 Mutta sencaltaisia me käskemmä ja neuwomme/ meidän Herran Jesuxen Christuxen cautta/ että he hiljaisudes työtä tekisit/ ja oma leipäns söisit.
2. Tess 3:13 Mutta te/ rackat weljet/ älkät wäsykö hywä tekemäst.
2. Tess 3:14 Ellei sijs jocu meidän sanam tottele/ nijn kirjoittacat se Kirjaan/ ja älkät olco hänen cansans/ että hän häpiäis.
2. Tess 3:15 Älkät cuitengan händä pitäkö nijncuin wihollista/ waan neuwocat händä nijncuin welje.
2. Tess 3:16 Mutta idze Rauhan Herra/ andacon teille Rauhan aina ja caikella tawalla.
2. Tess 3:17 Herra olcon teidän caickein cansan. Terwetys minun Pawalin kädelläni/ joca on mercki caikis kirjois/ näin minä kirjoitan.
2. Tess 3:18 Meidän Herran Jesuxen Christuxen Armo olcon caickein teidän cansan/ Amen.

 

Lähetetty Athenista.
Vers. 2. Häijyistä ) Owat kiuckuiset/ tuimat ja camalat wääräin opettajain päät.

Valitse
luku

1 2 3